10 December, 2018
Home / 2018 / Δεκέμβριος (Page 11)

Aντi για καλo μπoρεi να πρoκαλέσoυν μεγάλη ζημιά

Τo ρoλo κoυζiνας απoτελεi σωτήρια λύση για πoλλά και διάφoρα πρoβλήματα νoικoκυριoύ, oπως να πoυ πρoκαλεi μερικά τo iδιo. Τo νoυ σoυ λoιπoν. Iδoύ τι ΔEΝ πρέπει να καθαρiζεις με αυτo.

1. Τα γυαλιά σoυ Τo πρoβλημα εντoπiζεται στoυς φακoύς και oχι, φυσικά, στoυς βραχioνες. Τα κρύσταλα των φακών έχoυν επάνω τoυς μια επιλάλυψη πoλύ ευαiσθητη πoυ ενδέχεται να “τραυματιστεi” απo τo σκληρo χαρτi. Oπoτε καλύτερα να τα καθαρiζεις με τα ειδικά πανάκια.

2. Τη σκoνη απo τα ξύλινα έπιπλα H σκoνη εiναι… τραχειά και τo χαρτi επiσης. Oπoτε αν βάλεις αυτά τα δυo μαζi τo πιθανoτερo εiναι να γρατσoυνiσεις τα έπιπλά σoυ. Aν θέλεις oπωσδήπoτε να τo χρησιμoπoιήσεις τoτε βρέξ’ τo καλύτερα πριν τη χρήση.

3. Την oθoνη τoυ υπoλoγιστή, τoυ τάμπλετ, τoυ κινητoύ ή της τηλεoρασης Σiγoυρα την έχεις κάνει την “κoυτoυράδα” κάπoια στιγμή. Καλύτερα γι’ αυτές τις επιφάνειες να χρησιμoπoιεiς ειδικά πανάκια με μικρoΐνες ή κάτι νωπo. Aντi για καλo μπoρεi να πάθεις και κακo!

4. Λεκέ στo χαλi Κάντo και τo μoνo πoυ θα καταφέρεις εiναι μεγαλύτερη ζημιά. Μoλις βραχεi, τo χαρτi θα διαλυθεi και στη συνέχεια θα έχεις να καθαρiσεις απo τo χαλi oχι μoνo τo oπoιo υγρo αλλά και τα κoμματάκια χαρτιoύ πoυ θα βρiσκεις παντoύ.

5. Τη μαύρη μπλoύζα σoυ ή o,τι άλλo μαύρo Τo φαντάζεσαι φυσικά τo τραγικo…

Κoμματάκια χαρτιoύ επάνω στo σκoύρo ύφασμα πoυ θα δημιoυργήσoυν μεγαλύτερo πρoβλημα απo αυτo πoυ θα κληθoύν να λύσoυν.

The post OΛIΚH ΚAΤAΣΤΡOΦH-Πέντε πράγματα πoυ δεν πρέπει να καθαρiζεις με χαρτi κoυζiνας πoτέ-Πoτέ oμως… appeared first on LINE LIFE.

Πηγή OΛIΚH ΚAΤAΣΤΡOΦH-Πέντε πράγματα πoυ δεν πρέπει να καθαρiζεις με χαρτi κoυζiνας πoτέ-Πoτέ oμως…

Σταύρος Λυγερός

Πέρασαν δέκα χρόνια από την σχεδόν εν ψυχρώ εκτέλεση του Αλέξη Γρηγορόπουλου και κάθε χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου η…
ανάμνηση εκείνης της δραματικής ημέρας λειτουργεί σαν πυροκροτητής για την πρόκληση ταραχών. Τον Δεκέμβριο 2008, ο εν ψυχρώ φόνος ενός 15χρονου μαθητή είχε σοκάρει και εξοργίσει την κοινή γνώμη, αφοπλίζοντας ταυτοχρόνως ηθικά όχι μόνο την αστυνομία, αλλά και την κυβέρνηση Καραμανλή. Ήταν, λοιπόν, αναπόφευκτο ο νεανικός ρομαντισμός να εκδηλωθεί με τον τρόπο που εκδηλώθηκε, προκαλώντας εκτεταμένες και έντονες κινητοποιήσεις.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι ήταν γόνος μιας μεσαιοανώτερης αστικής οικογένειας και χωρίς παραβατική συμπεριφορά είχε εξαρχής προσδώσει ένα διαφορετικό πλαίσιο σ’ εκείνο τον φόνο. Είχε συγκλονίσει όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και τους νοικοκυραίους, οι οποίοι είχαν νοιώσει ότι θα μπορούσε να είχαν σκοτώσει το δικό τους παιδί.


Ούτε το σοκ από έναν τόσο άδικο φόνο ούτε η παράδοση κινητοποιήσεων της νεολαίας, ωστόσο, μπορούν από μόνα τους να ερμηνεύσουν το γεγονός ότι οι αντιδράσεις προσέλαβαν ταχύτατα διαστάσεις εξέγερσης. Η μόνη ερμηνεία είναι ότι το περιστατικό λειτούργησε σαν καταλύτης για να εκδηλωθεί μια δυναμική που μέχρι τότε υπέφωσκε. Με άλλα λόγια, ο κάμπος ήταν πιο ξερός απ’ όσο φαινόταν και γι’ αυτό ο φόνος προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη πυρκαγιά απ’ όσο θα προκαλούσε σε άλλες συνθήκες.

Επιφανειακά, δεν υπάρχει τίποτα που να συνδέει την εξέγερση του Δεκεμβρίου 2008 με την ελληνική κρίση χρέους που ξέσπασε ένα χρόνο αργότερα. Στην πραγματικότητα, όμως, η πολυήμερη εκείνη εξέγερση ήταν ένα πρόδρομο φαινόμενο της κρίσης. Προφανώς, αυτό που ώθησε τη νεολαία δεν ήταν κάποια ανάλυση για τα δημοσιονομικά, ούτε κάποια πρόβλεψη για την εκτόξευση των επιτοκίων δανεισμού. Ήταν η διάχυτη αίσθηση παρακμής που ολοένα και περισσότερο βάραινε στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας και τροφοδοτούσε μια δυναμική αντίδρασης. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι φορέας αυτής της αντίδρασης ήταν το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, η νεολαία.

Η απαξίωση και των δύο μεγάλων κομμάτων είχε σε μεγάλο βαθμό αχρηστεύσει και τη βαλβίδα ασφαλείας, που παραδοσιακά πρόσφερε η εναλλαγή τους στην εξουσία. Η μικρομεσαία θάλασσα είχε από τότε αρχίσει να παίρνει αποστάσεις από τα κόμματα εξουσίας. Σε μια περίοδο, μάλιστα, που η ηθική κρίση συσσώρευε κοινωνική δυσαρέσκεια και τροφοδοτούσε έντονη αμφισβήτηση, η ανικανότητα του πολιτικού συστήματος να ενσωματώσει το διάχυτο δυναμικό δεν είχε αφήσει διέξοδο. Οι προϋποθέσεις για μια κοινωνική έκρηξη, λοιπόν, ήταν πιο πολλές απ’ όσες φαίνονταν εκ πρώτης όψεως.

Διάχυτη ατμόσφαιρα παρακμής
Ο εν ψυχρώ φόνος του μαθητή ήταν ο καταλύτης για την ανάφλεξη του Δεκεμβρίου 2008, η οποία προσέλαβε τη μορφή μιας ιδιότυπης και χωρίς συγκεκριμένα αιτήματα νεανικής εξέγερσης. Η εξέγερση αυτή δεν χαρακτηρίστηκε από τη δράση των κουκουλοφόρων. Κουκουλοφόροι δρουν στο περιθώριο των διαδηλώσεων από τη δεκαετία του 1990. Η ειδοποιός διαφορά της εξέγερσης του Δεκεμβρίου 2008 ήταν –για τους λόγους που προαναφέραμε– η μαζική κάθοδος στους δρόμους όλων των μερίδων της νεολαίας, με πρώτους τους μαθητές.

Οι νέοι εισπράττουν τραυματικά τη διάχυτη ατμόσφαιρα παρακμής και την αναξιοπιστία των θεσμών. Βιώνουν με ανασφάλεια την προοπτική ενός αβέβαιου επαγγελματικού μέλλοντος. Όσοι περνούν επιτυχώς από τη δοκιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων σπουδάζουν για 4-6 χρόνια, και όταν ως πτυχιούχοι ή και ως κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου βγαίνουν στην αγορά εργασίας, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας. Εάν είναι τυχεροί και βρουν μια θέση, αυτή είναι κατά κανόνα κακοπληρωμένη και χωρίς τις στοιχειώδεις εγγυήσεις. Όσο για εκείνους που κατευθύνονται από νωρίς στην αγορά εργασίας κυρίως ως χειρώνακτες, αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό της μαύρης εργασίας των μεταναστών.

Μπορεί οι συνθήκες μετά το 2010 να επιδεινώθηκαν δραματικά, αλλά και προηγουμένως ήταν διάχυτη στη νεολαία η αίσθηση της εκ των προτέρων ματαίωσης, η οποία συνδυαζόταν με τη συλλογική υπαρξιακή ανάγκη κάθε νέας γενιάς να βιώσει τη μοναδική εμπειρία της συλλογικής μέθης και να δημιουργήσει τα δικά της γεγονότα. Μέσα απ’ αυτά μια ολόκληρη γενιά βαπτίζεται στην πολιτική του πεζοδρομίου και ενηλικιώνεται πολιτικά κατά τρόπο αμφιλεγόμενο.

Επρόκειτο για μια γενιά υπερπροστατευμένη και ταυτοχρόνως πιεσμένη, με υψηλό δείκτη καταναλωτισμού και ταυτοχρόνως με θολές προοπτικές, χωρίς να ανήκει σε απτή κοινότητα και ταυτοχρόνως με σχετικά υψηλό μέσο μορφωτικό επίπεδο και πολύ μεγάλες δυνατότητες επικοινωνίας. Ο μίγμα αυτό τελικώς αποδείχθηκε περισσότερο εύφλεκτο απ’ όσο έδειχνε.

Η είσοδος στο προσκήνιο
Η πολιτική με όρους κοινοβουλευτισμού και εξουσίας ήταν για τη συντριπτική πλειονότητα των νέων μακρινή και απεχθής. Αντιθέτως, οι μάχες του πεζοδρομίου συγκινούσαν και συγκινούν πολλούς. Όχι μόνο επειδή είναι το μεγάλο πάρτι του χαβαλέ και της ασυδοσίας, αλλά και επειδή η σύγκρουση με τα ΜΑΤ βιώνεται σαν έμπρακτη ενηλικίωση. Οι νέοι έχουν την τάση να καταπατούν τα όρια. Τον Δεκέμβριο 2008 οι συνθήκες τούς ώθησαν να πάνε πιο μακριά. Η αντίδρασή τους στον φόνο του μαθητή προσέλαβε διαστάσεις εξέγερσης.

Η διάκριση μεταξύ “καλών” φοιτητών/μαθητών και “κακών” κουκουλοφόρων είναι υπαρκτή, αλλά ταυτοχρόνως και σχετική. Ειδικά τον Δεκέμβριο 2008 έχασε αρκετό από το νόημά της. Αυτοί που αντέδρασαν πρώτοι στον φόνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου και διαμόρφωσαν το κλίμα σύγκρουσης με την αστυνομία ήταν οι αντιεξουσιαστές. Οι μαθητές/φοιτητές ακολούθησαν. Είναι αυτοί, όμως, που προσέδωσαν βάθος και διάρκεια σ’ αυτή τη διαμαρτυρία, μετεξελίσσοντάς τη σε ιδιότυπη εξέγερση. Οι πιο ζωηροί απ’ αυτούς, μάλιστα, όχι μόνο μπήκαν δυναμικά στις συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, αλλά και ως όχλος συμμετείχαν σε καταστροφές.

Στην τηλεοπτική δημοκρατία, άλλωστε, αυτοί που κάνουν καριέρα δεν είναι οι ειρηνικοί διαδηλωτές. Είναι οι κουκουλοφόροι, που κατά κανόνα μετατρέπουν τις διαδηλώσεις σε πεδία μάχης με τα ΜΑΤ. Κυνηγώντας το θέαμα, τα κανάλια τούς έχουν μετατρέψει σε αναμφισβήτητους πρωταγωνιστές. Έχουν όλες τις προδιαγραφές: Χωρίς πολιτική πλατφόρμα, χωρίς ιδεολογικούς περιορισμούς, είναι απρόσωποι, dark, ριψοκίνδυνοι, καταστροφείς, σκληροί στις μάχες του δρόμου και με διάθεση να βεβηλώσουν τα ιερά και τα όσια.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ ελκυστικό πρότυπο πρωτίστως για ατίθασους νέους, που νιώθουν ασφυκτικά εγκλωβισμένοι σε ένα μίζερο παρόν και σε ένα αβέβαιο μέλλον. Αλλά και για ανήσυχους γόνους μεσοστρωμάτων, που βλέπουν σ’ αυτή την οδό μια ευκαιρία να επαναστατήσουν για όλα αυτά που τους περιβάλλουν και δεν τους αρέσουν. Είναι επίσης ελκυστικό πρότυπο για όσους η σύγκρουση με τα ΜΑΤ έχει καταντήσει τρόπος για να μπουν, έστω και με κουκούλα, στο προσκήνιο.

Η απόσταση που χωρίζει τον ρομαντισμό από τον μηδενισμό είναι πολύ πιο μικρή απ’ όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Αυτά τότε, γιατί τα πράγματα γρήγορα άλλαξαν. Το κίνημα των Αγανακτισμένων 2-3 χρόνια αργότερα είχε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με την εξέγερση τον Δεκέμβριο του 2008, είχε καθαρό κοινωνικοταξικό χαρακτήρα. Εξ ου και απουσίαζαν τα ιδεολογικά-κομματικά σύμβολα, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες με το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων στη Γαλλία.

Αλλά και στην Ελλάδα, η μόνη αξιοσημείωτη κινητοποίηση είναι οι μαθητικές καταλήψεις εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η μαθητική νεολαία διοχετεύει την εγγενή τάση της για αμφισβήτηση προς την κατεύθυνση προάσπισης εθνικών θεμάτων. Όποια γνώμη κι αν έχει κανείς για τη Συμφωνία, το γεγονός ότι ο ρομαντισμός ενός πολύ μεγάλου τμήματος της μαθητικής νεολαίας δεν διοχετεύεται σε μηδενιστική κατεύθυνση είναι από μόνο του ελπιδοφόρο…

slpress.gr

Πηγή Όταν ο νεανικός ρομαντισμός διοχετεύεται στον μηδενισμό…

Δεν είναι τυχαίο που ο διάσημος οίκος υψηλής μόδας Gucci ζήτησε τον Παρθενώνα για την ετήσια επίδειξη μόδας υψηλής ραπτικής, καθώς το μοναδικό αυτό μνημείο ψηφίστηκε από τους

αρχιτέκτονες ως το πιο όμορφο κτίριο του κόσμου σε δημοσκόπηση που διενήργησε το αμερικανικό Businessinsider.

Όπως τα έργα ζωγραφικής και τα γλυπτά, έτσι και τα κτίρια μπορούν να θεωρηθούν έργα τέχνης. Με αυτό το σκεπτικό το Businessinsider απευθύνθηκε σε αρχιτέκτονες για να αναδείξουν

τα κτίρια που έφεραν την επανάσταση στο αρχιτεκτονικό ντιζάιν, εκείνα που τους ενέπνευσαν να ακολουθήσουν το επάγγελμα αυτό ή εκείνα που απλώς θεωρούν εκπληκτικά.

Πηγή Ο Παρθενώνας ψηφίστηκε το πιο όμορφο κτίριο του κόσμου

Τα μηχανοκίνητα αθλήματα σταματούν πριν από τον Δεκέμβριο κάθε έτους, με τους Πρωταθλητές να παραλαμβάνουν τα τρόπαιά τους και τους μηχανικούς στα εργοστάσια να δουλεύουν με τέρμα γκάζι στα αγωνιστικά της επόμενης σεζόν. Βέβαια, το show δε σταματά, αφού υπάρχει το παραδοσιακό Monza Rally στη γειτονική Ιταλία. Για μία ακόμα φορά, το θέαμα ήταν μπόλικο, […]Πηγή Ξανά νικητής ο Valentino Rossi στο Monza Rally

Σε μύτη φώκιας βρίσκουν «καταφύγιο» χέλια στη Χαβάη και προβληματίζουν τους επιστήμονες.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει φωτογραφία στην οποία φαίνεται μία φώκια με ένα χέλι κολλημένο στο δεξί της ρουθούνι.

Για πρώτη φορά κάτι αντίστοιχο εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2016 στο Lisianski Island της Χαβάης.

Η Φώκια της Χαβάης είναι ένα από τα σπανιότερα είδη φώκιας σε όλο τον κόσμο και στις ΗΠΑ θεωρείται είδος υπό εξαφάνιση. Η πλειονότητα του πληθυσμού ζει σε οκτώ απομακρυσμένες νησίδες και το 2016 είχε αναφερθεί πως μόνο 1.427 από αυτές έχουν απομείνει.

«Έχουμε αναφέρει το φαινόμενο νωρίτερα, όταν πρωτοεντοπίστηκε πριν λίγα χρόνια. Τώρα έχουμε βρει αρκετές περιπτώσεις όπου νεαρές φώκιες είχαν χέλια μέσα στα ρουθούνια τους» αναφέρει εκπρόσωπος του ερευνητικού προγράμματος για τη φώκια της Χαβάης (Hawaiian Monk Seal Research Program).

Ο επικεφαλής του προγράμματος, Charles Littnan, σημείωσε πως οι ερευνητές είναι ακόμη μπερδεμένοι σχετικά με το φαινόμενο αυτό.

«Παρακολουθούμε στενά τις φώκιες αυτές εδώ και τέσσερις δεκαετίες και δεν έχει συμβεί τίποτα σαν αυτό» δήλωσε στη Guardian.

«Τώρα όμως, έχει συμβεί τρεις ή τέσσερις φορές και δεν έχουμε ιδέα γιατί».

Ο Εθνικός Ωκεανικός και Ατμοσφαιρικός Οργανισμός (NOAA), παρότι δεν γνωρίζει με σιγουριά τι ακριβώς συμβαίνει, φαίνεται πως «φλερτάρει» με δύο σενάρια:

Το πρώτο είναι ότι τα χέλια με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επιτίθενται στις φώκιες όταν αυτές αναζητούν τροφή κάτω από πέτρες και μέσα σε κοραλλιογενείς υφάλους.

Το δεύτερο σενάριο αναφέρει πως οι φώκιες πιθανώς να καταπίνουν ολόκληρο το χέλι και στη συνέχεια το αποβάλλουν -ενίοτε και από τη μύτη. 

Ο Littnan δήλωσε στη Guardian πως μερικά χέλια σφηνώνουν τόσο καλά, που η προσπάθεια απομάκρυνσής τους είναι δύσκολη, καθώς οι οικολόγοι απλά «τραβάνε και τραβάνε…».

Όσον αφορά τη φωτογραφία που έχει γίνει viral και έχει απασχολήσει τόσο επιστήμονες όσο και χρήστες των social media, ο οργανισμός ενημέρωσε πως το χέλι αφαιρέθηκε επιτυχώς από το ρουθούνι της φώκιας, μέσα από μία γρήγορη διαδικασία 30 δευτερολέπτων, κατά την οποία χρειάστηκε ένας μικρός περιορισμός του ζώου και έπειτα οι ειδικοί τράβηξαν το χέλι αργά και σταθερά.

Πηγή Χαβάη: Χέλι βρήκε καταφύγιο στη μύτη φώκιας – Το αλλόκοτο φαινόμενο που προβληματίζει τους επιστήμονες (ΦΩΤΟ)

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η σημερινή (09/12) προπόνηση του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ ενόψει της αυριανής εντός έδρας αναμέτρησης με το Περιστέρι (10/12) που θα διεξαχθεί στις 19:00 στο ΟΑΚΑ, για την 8η αγωνιστική της Basket League. 

Σε αυτήν, πέραν του Ιωάννη Παπαπέτρου, που εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στον καρπό του δεξιού του χεριού, δεν συμμετείχε ούτε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, λόγω ενός μυϊκού σπασμού στη μέση.

Ο πρώτος θα παραμείνει εκτός, ενώ η συμμετοχή του δεύτερου στον αγώνα θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή από πλευράς «πράσινων».

Πηγή Έξω ο Παπαπέτρου, αμφίβολος για Περιστέρι ο Θανάσης!

Και ευχαριστημένη πρέπει να είναι η Λιλ από το 1-1 στο ματς με τη Ρεμς. Το σύνολο του Γκαλτιέ εμφανίστηκε κατώτερο των προσδοκιών και φλέρταρε με την πρώτη του εντός έδρας ήττα, όμως κατάφερε να σώσει το βαθμό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νικολά Πεπέ. 

Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη, είχαν πάρει τα ηνία στο 64’ και έδωσαν μεγάλη μάχη για το τρίποντο, όμως λύγισαν στην εκπνοή. 

Με αυτόν τον τρόπο η Λιλ όχι μόνο κινδυνεύει να δει την -ήδη τεράστια- διαφορά της από την πρωτοπόρο Παρί να φτάνει στους 16 βαθμούς, αλλά έδωσε την ευκαιρία στην Μονπελιέ να τη ρίξει από τη δεύτερη θέση, σε περίπτωση νίκης επί της Ναντ. 

Αναλυτικά η 17η αγωνιστική: 
Σάββατο 8/12 
Γκινγκάμπ-Αμιάν 1-2 
(70′ Ντιντό – 63′ Γκναχορέ, 81′ Μεντόζα) 

Ρεν-Ντιζόν 2-0 
(69′ Μπεριγκό, 90′ Μπεν Αρφά) 

Κυριακή 9/12 

Στρασβούργο-Καέν 2-2 
(5’ Μαρτίνες, 24’ Μοτίμπα – 22’ Φαϊρ, 80’ Καουί) 

Λιλ-Ρεμς 1-1 
(90+5’ πεν. Πεπέ – 64’ Ουντέν) 

Έχουν αναβληθεί: 
Μονακό-Νις 
Παρί Σεν Ζερμέν-Μονπελιέ 
Ανζέ-Μπορντό
Νιμ-Ναντ 
Τουλούζ-Λιόν 
Σεντ Ετιέν-Μαρσέιγ 

Πηγή ΒΙΝΤΕΟ: Έσωσε το βαθμό στο… παρά ένα η Λιλ

Μπορεί το κυρίαρχο αφήγημα της Ν.Δ. για τις εθνικές εκλογές του 2019 να είναι ότι το κόμμα θα τις πάρει με περίπατο, αλλά το…
τελευταίο άρθρο του διευθυντή στρατηγικού σχεδιασμού Τάκη Θοεδωρικάκου, μάλλον δίνει άλλη εντύπωση.

Με άρθρο του στην “Καθημερινή” ο επικεφαλής της επικοινωνιακής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, εκτός των γνωστών περί αφερέγγυας κυβέρνησης και υπευθυνότητας από το κόμμα του, προτρέπει τους φίλους της παράταξής του να μην εφησυχάζουν, λέγοντας χαρακτηριστικά “όλα θα κριθούν το βράδυ των εκλογών”

Φαίνεται ότι το επιβεβαιωμένο πολλές φορές τον τελευταίο καιρό κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει κάποιους πονοκεφάλους, βλέποντας πως όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές το ματς θα είναι ντέρμπι…


Πηγή Ο «περίπατος» έγινε «ντέρμπι»…

Ο σωστός τρόπος ζωή είναι τώρα της μόδας, για αυτό όλο και περισσότερος κόσμος προσπαθεί και πηγαίνει στο γυμναστήριο. Πολλοί ήδη έγιναν επαγγελματίες στην γιόγκα, στο Pilates ή στο κολύμπι.

Θυμηθείτε πως ήτανε όμως η πρώτη μέρα στο γυμναστήριο. Κάποιοι προσπάθησαν και μόνοι τους να κάνουν τις ασκήσεις πάνω στα όργανα, χωρίς να ξέρουν να τα χρησιμοποιούν. Κάποιοι ένιωσαν πως είναι «σιδερένιοι» στην γιόγκα, ενώ όλοι η άλλοι έδειχναν να είναι υπερβολικά ευλύγιστοι.

Θυμηθήκαμε πως ήτανε η πρώτη ημέρα στο γυμναστήριο και σας ετοιμάσαμε μερικά σκιτσάκια πάνω σε αυτό το θέμα. Θα δείτε τον εαυτό σας.

1

2

3

4

5

6

7

8Πηγή

The post 8 σκίτσα που θα ταυτιστεί κάθε αρχάριος του γυμναστηρίου appeared first on LINE LIFE.

Πηγή 8 σκίτσα που θα ταυτιστεί κάθε αρχάριος του γυμναστηρίου

Παρά τον αρχικό αφορισμό (ως ακροδεξιού) και την τωρινή προσπάθεια καπελώματος του πατριωτικού, αντινεοταξικού κινήματος των Κίτρινων από την αριστερά, η επανάσταση των Κίτρινων Γιλέκων είναι μια εξέγερση όσων πιστεύουν στα εθνικά κράτη εναντίον της παγκοσμιοποίησης, των ανοιχτών συνόρων και της αθρόας λαθρομετανάστευσης.


ImmortalCataphract

Πηγή Η Αλήθεια για τα Κίτρινα Γιλέκα! (Βίντεο)