18 June, 2019
Home / 2019 / Ιούνιος (Page 51)

Η κατανάλωση εγχωρίων προϊόντων και υπηρεσιών είναι η μαγική συνταγή ανόδου της του ΑΕΠ μας – από την οποία εξαρτάται σχεδόν απόλυτα η οικονομία, το δικό μας μέλλον και το μέλλον των παιδιών μας. Ορίζουμε δε ως «ελληνικό προϊόν» αυτό που παράγεται στην Ελλάδα, κυρίως με ελληνικές πρώτες ύλες, από ή δυνατόν Έλληνες παραγωγούς – ενώ ο εγχώριος τουρισμός είναι επίσης ένα ελληνικό προϊόν, σημειώνοντας πως τα ελληνικά ξενοδοχεία πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τους με ελληνικά προϊόντα, εάν θέλουμε πραγματικά να τα θεωρούμε τον τουρισμό ως μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας μας.

Άποψη
Η λύση για όλα τα προβλήματα της χώρας μας, από το δημογραφικό έως το ασφαλιστικό ή την ανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας, δεν είναι άλλη από την άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης – η οποία όμως είναι σχεδόν αδύνατη, εντός του καθεστώτος των μνημονίων και της πολιτικής λιτότητας. Το γεγονός αυτό έχει τεκμηριωθεί και από την Ιταλία, η οποία εφαρμόζει την πολιτική λιτότητας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 – με καταστροφικά αποτελέσματα για την οικονομία της.


Ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα σε εκ. €
Επειδή τώρα όλοι αναφέρονται στο θέμα της ανάπτυξης, χωρίς όμως να υποδεικνύουν συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί (η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρεται στο «μαγικό ραβδί» των ξένων επενδύσεων, χωρίς να δίνει σημασία στο γεγονός ότι ήταν ανέκαθεν ελάχιστες συγκριτικά με τις εγχώριες, 1,5-2% του ΑΕΠ ή 1-3 δις € έναντι περίπου 25% ή πάνω από 50 δις € πριν την κρίση, γράφημα), θα έπρεπε κανείς να χρησιμοποιήσει απλά την εξίσωση του ΑΕΠ, έτσι ώστε να καταλάβει από πού θα προερχόταν – οπότε τα εξής:

ΑΕΠ = Κατανάλωση + Ιδιωτικές επενδύσεις +Δημόσιες δαπάνες +(Εξαγωγές -Εισαγωγές)

Όσον αφορά τον πρώτο συντελεστή, την κατανάλωση, η «μαγική συνταγή» δεν είναι απλά η αύξηση της (η οποία είναι το αποτέλεσμα της ανόδου της αγοραστικής αξίας των μισθών και των εισοδημάτων, οπότε μεταξύ άλλων της μείωσης της φορολογίας), αλλά η αύξηση της μέσω της αγοράς ελληνικών προϊόντων. Για παράδειγμα, εάν η κατανάλωση αυξηθεί κατά 10 μονάδες και οι 10 αυτές μονάδες προέλθουν από τις εισαγωγές ξένων προϊόντων ή υπηρεσιών, τότε αφενός μεν δεν αυξάνεται το ΑΕΠ αφού το συν της κατανάλωσης συμψηφίζεται από το πλην των εισαγωγών στην εξίσωση, αφετέρου αυξάνεται το εμπορικό έλλειμμα οπότε το εξωτερικό χρέος.

Εάν όμως η ανοδική κατανάλωση κατά 10 μονάδες προέλθει από την αγορά ελληνικών προϊόντων, τότε αυξάνεται αντίστοιχα το ΑΕΠ – άρα τα έσοδα του δημοσίου κλπ. Εκτός αυτού αυξάνεται και ο δεύτερος συντελεστής, οι ιδιωτικές επενδύσεις για να καλυφθεί η επί πλέον κατανάλωση, οπότε η βελτίωση του ΑΕΠ είναι διπλάσια τρόπον τινά – ενώ η άνοδος των ιδιωτικών επενδύσεων δημιουργεί επί πλέον νέες θέσεις εργασίας, περιορίζει τη μετανάστευση, επιλύει το ασφαλιστικό κοκ.

Περαιτέρω, αρκετοί θεωρούν πως τα ελληνικά προϊόντα είναι ακριβά σε σχέση με τα ξένα – οπότε δεν είναι σε θέση να τα αγοράζουν με τους χαμηλούς μισθούς και τις συντάξεις τους. Φυσικά έχουν απόλυτο δίκιο σε πολλές περιπτώσεις, επειδή η μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν περιορίζει μόνο τις εξαγωγές (τελευταίος συντελεστής της εξίσωσης) αλλά αυξάνει επί πλέον τις εισαγωγές, όπως συνέβη πρόσφατα (άρθρο) – μειώνοντας ως εκ τούτου διπλάσια (τρόπον τινά) το ΑΕΠ.

Το γεγονός όμως αυτό οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά και μόνο στο κράτος, από πολλές διαφορετικές πλευρές – όπως στο παράδειγμα της υπερβολικά υψηλής, πολύπλοκης και ασταθούς φορολόγησης, όπου είναι αδύνατον να ανταγωνιστεί ένας Έλληνας παραγωγός κάποιον Βούλγαρο, όταν πληρώνει φόρους της τάξης του 70% (μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές, τα μερίσματα κλπ.), ενώ ο Βούλγαρος κατά πολύ λιγότερα.

Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η μη διενέργεια επενδύσεων σε νέες διαδικασίες παραγωγής ή σε σύγχρονα μηχανήματα, για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας που δεν επιτυγχάνεται μόνο με τη μείωση του κόστους εργασίας – μεταξύ άλλων λόγω της ανικανότητας του δημοσίου να εξυγιάνει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας έτσι ώστε να παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς, να βοηθήσει τους Πολίτες να ανακτήσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα λύνοντας το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, καθώς επίσης να περιορίσει τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά και τη διαπλοκή.

Βέβαια η ανάκτηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν επιτυγχάνεται μόνο με την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων (η οποία είναι απόλυτα εφικτή κατά τα πρότυπα των Η.Π.Α. το 1933, όπως έχουμε αναλύσει) αλλά, επίσης, με την άνοδο των τιμών των περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, μετοχές κλπ.) που χρησιμοποιούνται ως τραπεζικές εγγυήσεις – από την πτώση των οποίων μόνο οι Έλληνες ιδιώτες έχουν χάσει περί τα 600 δις €!

Όσον αφορά τώρα τον τρίτο συντελεστή, τις δημόσιες δαπάνες, είναι γνωστό σε όλους πως καμία χώρα δεν μπορεί να εξυγιανθεί μετά από δέκα χρόνια βαθιάς ύφεσης, εάν δεν επενδύσει πρώτα το δημόσιο σε παραγωγικούς φυσικά τομείς – έτσι ώστε να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί η κατανάλωση και να ακολουθήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Όταν όμως το δημόσιο δεν το κάνει, σπαταλώντας τα χρήματα του σε μη αναγκαίες δαπάνες, τότε η χώρα είναι καταδικασμένη.

Ολοκληρώνοντας, χωρίς να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες, η κατανάλωση ελληνικών προϊόντων είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την ελληνική οικονομία – ενώ υπάρχουν ακόμη αρκετά εγχώρια αγαθά που δεν είναι ακριβότερα σε σχέση με τα ξένα, εκτός του ότι υπερτερούν συνήθως σε ποιότητα. Ακόμη όμως και να είναι ακριβότερα πρέπει να τα αγοράζουμε, έστω μειώνοντας τις ποσότητες που καταναλώνουμε για να μη μας λείπουν τα χρήματα – αφού διαφορετικά δεν πρόκειται ποτέ να βγούμε από την κρίση.

Ορίζουμε δε ως «ελληνικό προϊόν» αυτό που παράγεται στην Ελλάδα, κυρίως με ελληνικές πρώτες ύλες, από ή δυνατόν Έλληνες παραγωγούς – ενώ ο εγχώριος τουρισμός είναι επίσης ένα ελληνικό προϊόν, σημειώνοντας πως τα ελληνικά ξενοδοχεία πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες τους με ελληνικά προϊόντα, εάν θέλουμε πραγματικά να τα θεωρούμε ως μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας μας.

Συμπερασματικά λοιπόν το κράτος, η εκάστοτε κυβέρνηση δηλαδή, μπορεί και πρέπει να κάνει πολλά για τους Πολίτες της – αντίστοιχα όμως οι Πολίτες μπορούν και πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα για το κράτος τους. Να βοηθήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους και τα παιδιά τους, μεταξύ άλλων αγοράζοντας μόνο ελληνικά προϊόντα – αν είναι δυνατόν από Έλληνες επιχειρηματίες, παραγωγούς, διανομείς ή καταστήματα λιανικής, για να μην υποβιβαστεί η Ελλάδα σε χώρα της Lidl.

ΠΗΓΗΠηγή Αγοράζω μόνο ελληνικά!

Από το 2021 η Formula 1 θα θέσει ανώτατο όριο προϋπολογισμού τα 175 εκατ. δολάρια τον χρόνο κάτι που σημαίνει πως οι μεγάλες ομάδες, Mercedes, Ferrari και Red Bull θα πρέπει να μειώσουν τους προϋπολογισμούς τους. Το ποσό των 175 εκατομμυρίων δολαρίων θεωρείται ως συμβιβασμός, καθώς το αρχικό σχέδιο ήθελε το ποσό αυτό να είναι […]Πηγή Η Formula 1 θέτει όριο προϋπολογισμού τα 5 εκατ. τον χρόνο

Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο με τα παιδιά και τον άντρα της πέρασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο νησί των ανέμων.

Ο φακός του mykonoslivetv απαθανάτισε την παρουσιάστρια στην παραλία φορώντας μπικίνι μαγιό να χαλαρώνει με τα παιδιά και φίλους της.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, η παρουσιάστρια αν και μαμά τριών παιδιών, διαθέτει ένα υπέροχο κορμί, το οποίο αναδεικνύεται τέλεια με το μπικίνι που έχει επιλέξει.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια της εκπομπής Happy Day έκανε ταξίδι αστραπή μέχρι τη Μύκονο και απόλαυσε μοναδικές στιγμές με την οικογένεια της.

Όσο για το πώς διατηρεί τη σιλουέτα της;

Αποφεύγει: Ψωμί, τηγανιτά, αναψυκτικά και αλκοόλ ενώ το μυστικό της είναι ότι πίνει πολύ νερό!

Δείτε την στο βίντεο που ακολουθεί:

Πηγή Σταματίνα Τσιμτσιλή: Δείτε την στην παραλία με μαγιό και χωρίς ρετούς!

H Βίκυ Σταυροπούλου ανακοίνωσε στο instagram τις δύσκολες στιγμές που περνάει τις τελευταίες ώρες. 

Με μεγάλη ανυπομονησία περίμενε τη στιγμή που θα έρθει το καλοκαίρι για να κάνει πραγματικότητα ένα επαγγελματικό της σχέδιο.

Τα πλάνα, όμως, άλλαξαν ξαφνικά για την Βίκυ Σταυροπούλου και για τους συνεργάτες της. Η ηθοποιός δεν πίστευε στα αυτιά της ότι όλα όσα είχαν εδώ και καιρό προετοιμάσει πήγαν στράφι.

Ο θυμός της, η στεναχώρια της και η απογοήτευσή της μεγάλη.

Και όλα αυτά τα ανακοινώνει με ένα post της στην προσωπική της σελίδα στο instagram, αφήνοντας άφωνους τους followers της, οι οποίοι έσπευσαν να της συμπαρασταθούν σε μία τόσο δύσκολη για εκείνη στιγμή.

«Κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια» όπως λέει η Κική Δημουλά. Ελπίζω τα «επόμενα χέρια» να είναι πιο αξιόπιστα με την ίδια αγάπη, πίστη και σεβασμό για τη δουλειά όση η δίκη μου και των συναδέλφων μου» ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός στο μακροσκελές κείμενο που συνόδευε τη φωτογραφία της.

Στο ακόλουθο φωτογραφικό άλμπουμ ακολουθεί η ανάρτηση της ηθοποιού και όλα όσα έγραψε με εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά ψυχολογία.

Η Βίκυ Σταυροπούλου είχε προγραμματίσει να περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα με την επιτυχημένη θεατρική παράσταση «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα», η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα.

Ωστόσο, αυτό δεν θα συμβεί, καθώς όπως η ίδια γνωστοποίησε, οι παραγωγοί αποφάσισαν τελευταία στιγμή να ακυρώσουν την προγραμματισμένη περιοδεία.
 
Η Βίκυ ξέσπασε μέσα από το λογαριασμό της στο instagram γράφοντας:
«Θέλω την καρδιά να σφίξω,πέτρα πίσω μου να ρίξω και να φύγω» έλεγε ο Ζαμπέτας στο «Μάλιστα Κύριε» είπε για αρχή και συνέχισε
 
«Δυστυχώς τα πράγματα πολλές φορές δεν γίνονται όπως τα έχεις οργανώσει και ονειρευτεί. Επειδή λοιπόν οι παραγωγοί της καλοκαιρινής περιοδείας μας αποφάσισαν 20 μέρες πριν την πρεμιέρα, και ενώ όλοι έχουμε χάσει δουλειές, χρήματα και χρόνο προετοιμασίας, να «ρίξουν πέτρα και να φύγουν», έτσι κι εγώ πρέπει «την καρδιά να σφίξω» και να σας πω ότι δυστυχώς η περιοδεία μας ακυρώνεται»
 
«Είμαι βαθιά πληγωμένη, και στεναχωρημένη ειδικά για μια δουλειά που θα απασχολούσε πάνω από 25 ανθρώπους αλλά δυστυχώς μου είναι αδύνατον να κάνω οτιδήποτε άλλο»
 
«Κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια» όπως λέει η Κική Δημουλά. Ελπίζω τα «επόμενα χέρια» να είναι πιο αξιόπιστα με την ίδια αγάπη,πίστη και σεβασμό για τη δουλειά όση η δίκη μου και των συναδέλφων μου»

Πηγή Βίκυ Σταυροπούλου: Η ανακοίνωση που δεν περιμέναμε: «Είμαι βαθιά πληγωμένη και στεναχωρημένη»

Αυτή η καταπληκτική συνταγή υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Ανακαλύφθηκε πριν από 5.000 έτη από έναν μοναχό σε μοναστήρι του Θιβέτ.

Πολλοί ειδικοί σε όλο τον κόσμο λένε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ισχυρό φάρμακο για τη θεραπεία και την πρόληψη πολλών διαφορετικών προβλημάτων υγείας! Θα πρέπει, επίσης, να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί έχετε τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσετε μόνο μία φορά στα 5 χρόνια.

Το κύριο συστατικό αυτής της συνταγής είναι το σκόρδο. Μπορούμε να πούμε ότι το σκόρδο είναι μία από τις πιο υγιεινές τροφές στον πλανήτη! Όλοι γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το σκόρδο σαν παραδοσιακό γιατρικό για τον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης, της υψηλής χοληστερόλης, της στεφανιαίας νόσου, των καρδιακών παθήσεων, και για τη μείωση της ροής του αίματος λόγω στένωσης των αρτηριών.

Πολλές διαφορετικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι η αλλισίνη, η δραστική ένωση που βρίσκεται στο σκόρδο, μπορεί να χρησιμοποιεί τον ίδιο μηχανισμό όπως φάρμακα που ρυθμίζουν την πίεση του αίματος. Πιστεύεται ότι το σκόρδο εμποδίζει τη δράση της αγγειοτενσίνης ΙΙ και βοηθά στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων. Και όπως αναφέραμε και πιο πάνω, το σκόρδο είναι επίσης εξαιρετικό και αποτελεσματικό στον έλεγχο της χοληστερόλης.

Αυτή η σπιτική θεραπεία είναι πολύ απλή και εύκολη. Απλά ακολουθήστε τις παρακάτω απλές οδηγίες.

Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα συστατικά:

Οδηγίες:
Αρχικά, ξεφλουδίστε και πολτοποιήστε το σκόρδο, και στη συνέχεια ανακατέψτε το με το ρούμι. Ρίχνουμε το μείγμα σε αποστειρωμένο γυάλινο μπουκάλι και το αφήνουμε να σταθεί για δέκα ημέρες. Μετά από 10 ημέρες, θα πρέπει να στραγγίσουμε τα υγρά, και στη συνέχεια να βάλουμε το παρασκευασμένο μείγμα στο ξανά στο μπουκάλι. Διατηρήστε το στο ψυγείο για μερικές μέρες. Η ποσότητα αυτή θα είναι αρκετή για περίπου 12 ημέρες.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε:
Απλά ρίξτε σε ένα ποτήρι νερό μία σταγόνα πριν από το πρωινό, μία πριν το μεσημεριανό γεύμα, και δύο ή τρεις πριν από το δείπνο. Θα εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα!

The post Χρησιμοποιήστε αυτό το φάρμακο μια φορά στα 5 χρόνια και ξεχάστε τι θα πει ασθένεια! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Χρησιμοποιήστε αυτό το φάρμακο μια φορά στα 5 χρόνια και ξεχάστε τι θα πει ασθένεια!

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν απόψε ότι δίνουν διορία στην Τουρκία μέχρι τα τέλη Ιουλίου προκειμένου να υπαναχωρήσει στην αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400, το οποίο θεωρούν ασύμβατο με το νέο, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35, που θέλει επίσης να αποκτήσει η Άγκυρα.

Αν μέχρι τις 31 Ιουλίου η Τουρκία δεν πάρει πίσω την απόφασή της για τους S-400, τότε οι Τούρκοι πιλότοι που εκπαιδεύονται σήμερα στις ΗΠΑ στα F-35 θα απελαθούν. Ταυτόχρονα, θα ακυρωθούν οι συμβάσεις που έχουν παραχωρηθεί σε τουρκικές εταιρείες για την κατασκευή τμημάτων των μαχητικών αυτών, είπε στους δημοσιογράφους η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας, Έλεν Λορντ.

Πηγή ΗΠΑ προς Τουρκία: Σας δίνουμε διορία μέχρι τις 31 Ιουλίου να πάρετε πίσω την απόφαση για τους S-400

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν απόψε ότι δίνουν διορία στην Τουρκία μέχρι τα τέλη Ιουλίου προκειμένου να υπαναχωρήσει στην αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400, το οποίο θεωρούν ασύμβατο με το νέο, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35, που θέλει επίσης να αποκτήσει η Άγκυρα.

Αν μέχρι τις 31 Ιουλίου η Τουρκία δεν πάρει πίσω την απόφασή της για τους S-400, τότε οι Τούρκοι πιλότοι που εκπαιδεύονται σήμερα στις ΗΠΑ στα F-35 θα απελαθούν. Ταυτόχρονα, θα ακυρωθούν οι συμβάσεις που έχουν παραχωρηθεί σε τουρκικές εταιρείες για την κατασκευή τμημάτων των μαχητικών αυτών, είπε στους δημοσιογράφους η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας, Έλεν Λορντ.

Πηγή ΗΠΑ προς Τουρκία: Σας δίνουμε διορία μέχρι τις 31 Ιουλίου να πάρετε πίσω την απόφαση για τους S-400

Charles Leclerc και Sebastian Vettel ήταν οι ταχύτεροι στην δεύτερη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix του Καναδά. Ο Μονεγάσκος σημείωσε χρόνο 1:12.177, με τον Sebastian Vettel να του ακολουθεί κατά πόδας με 1:12.251 (+0,074 δευτ). Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Valtteri Bottas με 1:12.311 (+0,134 δευτ.), ενώ στην τέταρτη ο Carlos Sainz με […]Πηγή GP Καναδά 2019, FP2: 1-2 για την Ferrari

«Επικίνδυνες και «αντιεπαγγελματικές» χαρακτήρισε τις ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πάτρικ Σάναχαν.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της ανταποκρίτριας της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον, Λένας Αργύρη, για το πως σχολιάζει την συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, ο Αμερικανός υπουργός είπε ότι «επικίνδυνες και αντιεπαγγελματικές πράξεις δεν θα μας αποτρέψουν από το να πραγματοποιούμε τις επιχειρήσεις μας».

Επιβεβαίωσε επίσης, πως απέστειλε επιστολή στον Τούρκο ομόλογό του «προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα επίσημα βήματα μετά την απόφαση της Τουρκίας για τους S-400. Η προσφορά μας στην Τουρκία είναι ανταγωνιστική. Θέλω να διασφαλίσω ότι ο διάλογος είναι ανοιχτός και σαφής» ανέφερε.

Σημειώνεται πάντως πως με τον Πάτρικ Σάναχαν συναντήθηκε ο Ευάγγελος Αποστολάκης με τον οποίο εξετάσθηκε το άριστο επίπεδο της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ όπως προκύπτει από το πλήθος των κοινών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και από τον στρατηγικό διάλογο των δύο χωρών που έλαβε χώρα για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2018.

Ο ΥΕΘΑ στις τοποθετήσεις του προέβαλε τις εθνικές θέσεις και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες διεθνούς αμυντικής διπλωματίας που υλοποιεί η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Επισήμανε, επίσης, την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας τις προσπάθειες που  καταβάλλονται για τη διερεύνηση δραστηριοτήτων/ενεργειών, εντός του πλαισίου Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εστιών έντασης κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων.

Καθ’όλη τη διάρκεια των επισκέψεων και επαφών του στην Ουάσινγκτον, ο ΥΕΘΑ συνοδευόταν από τον Πρέσβυ της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Χάρη Λαλάκο, ενώ επισκέφθηκε την Πρεσβεία της Ελλάδας και παράλληλα συναντήθηκε με το προσωπικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο υπηρετεί στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή Πάτρικ Σάναχαν: Επικίνδυνες και αντιεπαγγελματικές οι ενέργειες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο

Ο γιος του αείμνηστου Χάρρυ Κλυνν, Νίκος Τριανταφυλλίδης, έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια.

Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 49 ετών, νικημένος από τον καρκίνο.
Με την Sunny Μπαλτζή, υπήρξαν παντρεμένοι και είχαν μάλιστα αποκτήσει μαζί και ένα κοριτσάκι, την Λόρα, στην οποία ο Νίκος Τριανταφυλλίδης είχε τεράστια αδυναμία και τη στήριζε σε όλα της τα βήματα.

Η Sunny Μπαλτζή, σήμερα (7/6) μνημόνευσε τον πατέρα του παιδιού της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, τις τελευταίες τους οικογενειακές φωτογραφίες, γράφοντας χαρακτηριστικά τη λεζάντα το εξής συγκινητικό μήνυμα:

«Τρία χρόνια χωρίς τον πρίγκιπα μας. Δεν ξέραμε ότι θα είναι τελευταία μας σελφι. Μετά μας είπες cheers! και την έκανες! Πες μου τώρα ρε Νικόλα!

Εσύ που είχες μια σοφή απάντηση για όλα! Πως γίνεται να πονάνε τόσο οι χαμογελαστές φωτογραφίες;».

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε η ίδια:

Πηγή Μπαλτζή: Ραγίζει καρδιές, 3 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα του παιδιού της, Νίκου Τριανταφυλλίδη