26 June, 2019
Home / Ελλαδα (Page 991)

Έντονη κριτική τραγουδιστή κατά Βουτσά: «Δεν γίνονται έτσι τα παιδιά… Δεν είναι παιχνίδια»

Μπορεί να είναι φίλοι, όμως ο εν λόγω τραγουδιστής είναι κάθετα αντίθετος με την απόφαση του Κώστα Βουτσά να κάνει παιδί στα 84 του χρόνια.

 

Ο λόγος για τον Γιώργο Γερολυμάτο ο οποίος δείχνει κάθετα αντίθετος με την απόφαση του μεγάλου μας κωμικού να αποκτήσει σε μεγάλη ηλικία γιο.

Όταν ρωτήθηκε αν θα έκανε άλλο παιδί σε μεγάλη ηλικία, ο τραγουδιστής σχολίασε σε καθημερινή εφημερίδα: «Δεν κάνω τέτοιες παρακινδυνευμένες κινήσεις. Δικαίωμα του. Εγώ δεν το παίζω και δεν θα το παίξω μπεμπέκος. Είμαι αυτό που είμαι. Και οτιδήποτε είναι δικό μου χωρίς αμφισβήτηση. Είμαι θαυμαστής του, τον λατρεύω και είμαστε πολύ φίλοι. Σχετικά με το παιδί, είναι δικό του θέμα να το βλέπει όπως θέλει. Να είναι χαρούμενος και να κάνει παιδί και στα 90 του και στα 100 του. Όμως δεν γίνονται έτσι τα παιδιά… Δεν είναι παιχνίδια – τα μεγαλώνεις – παίρνουν από εσένα. Να αφήσουμε στην Ιστορία τί; Ότι ο Γερολυμάτος έκανε ένα ρεκόρ Γκίνες, ότι είναι επιβήτορας μέχρι τα 90 του; Δεν θέλω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Και τη συνέντευξη να μην μου έπαιρνες, πάλι Γιώργο Γερολυμάτο θα με λένε και ό,τι έγραψε το κοντέρ, έγραψε. Δεν γυρίζει πίσω. Είναι πολύ ηλίθιοι αυτοί που προσπαθούν να δείξουν πράγματα τα οποία δεν έχουν λόγο να αποδείξουν στην ηλικία που είναι. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Το μοναδικό πράγμα που μένει στον άνθρωπο είναι η αξιοπρέπεια του. Γι’ αυτό και προσέχω τους χώρους όπου τραγουδάω. Θέλω, όταν τελειώσω την καριέρα μου και κλείσω από το τραγούδι, να πουν ότι ο Γερολυμάτος είναι ένας καλλιτέχνης που σεβάστηκε την ιστορία και το όνομα του» είπε σε καθημερινή εφημερίδα.

Έντονη κριτική τραγουδιστή κατά Βουτσά: «Δεν γίνονται έτσι τα παιδιά… Δεν είναι παιχνίδια»

Με πόσο περπάτημα θα χάσετε τις θερμίδες από τα πιο συνηθισμένα σνακ

Όλοι λίγο πολύ απολαμβάνουν μικρά σνακ με αρκετές θερμίδες και σκέφτονται μετά πώς θα τις κάψουν. 

 

Χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσετε εμμονές με τις θερμίδες είναι ενδιαφέρον να γνωρίζετε, για παράδειγμα, με πόσο περπάτημα μπορείτε να κάψετε ένα από τα αγαπημένα σας σνακ.

Δείτε μερικά παραδείγματα…

1. Κέικ – ατομική μερίδα: 48 λεπτά περπάτημα

2. Σοκολάτα: 42 λεπτά περπάτημα

3. Πατατάκια: 31 λεπτά περπάτημα

4. Αναψυκτικό: 28 λεπτά περπάτημα

5. Σάντουιτς με τυρί, μπέικον και κοτόπουλο: 11 ώρα και 20 λεπτά περπάτημα

baby.gr

Με πόσο περπάτημα θα χάσετε τις θερμίδες από τα πιο συνηθισμένα σνακ

Με πράξη της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος γίνεται αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων…
Τα νέα όρια που θα ισχύουν από 1.1.2017 δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα ακολούθως:
α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.220.000 ευρώ, ανά θύμα.
β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.220.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων. (Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.)
Αριθ. πράξης 100/18.7.2016
Αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει, β) τον Ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 13) και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 10 αυτού, γ) το Π.δ. 237/1986 «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331/76) περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αστικής ευθύνης, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν. 1569/1985 (ΦΕΚ Α΄ 183/1985) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981 (ΦΕΚ Α΄ 253/1981) και 118/1985 (ΦΕΚ Α΄35/1985)» (ΦΕΚ Α΄ 110)’, όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 6 παρ. 5 αυτού, δ) την οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (ΕΕ L. 263/11 της 7.10.2009) και ιδίως το άρθρο 9 παρ. 2 αυτής, ε) την από 10.5.2016 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και  Συμβούλιο (COM 2016 246 final) «Αναπροσαρμογή με βάση τον πληθωρισμό των ελάχιστων ποσών τα οποία ορίζονται στην οδηγία 2009/103/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής» (CELEX 52016DC0246), και στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα εξής:
1. Την αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών ασφαλιστικής κάλυψης του άρθρου 6 παρ. 5 του Π.δ. 237/1986 σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) και ως ανακοινώθηκαν αναπροσαρμοσμένα στην από 10.05.2016 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτρο- πής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (CELEX 52016DC0246).
2. Από 1ης Ιανουαρίου 2017 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 5 του Π.δ. 237/1986 δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα ακολούθως: α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.220.000 ευρώ, ανά θύμα. β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.220.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.
3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2017.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι λαχανικά να φυτέψετε το φθινόπωρο στον κήπο ή το μπαλκόνι σας

Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε πόσο όμορφο θα είναι να έχετε τον δικό σας λαχανόκηπο στο μπαλκόνι ή τον κήπο σας…

 

Αν έχετε μετακομίσει σε ένα καινούργιο διαμέρισμα που έχει μεγάλο μπαλκόνι και το βλέπει ο ήλιος αλλά σας φαίνεται άδειο τι καλύτερο από το να φτιάξετε τον δικό σας μικρό λαχανόκηπο στο οποίο θα μεγαλώσουν «σπιτικά» λαχανικά; Ή αν έχετε μεγάλη βεράντα την οποία ακόμα δεν έχετε αξιοποιήσει όπως θα θέλατε, μάλλον ήρθε η ώρα να ασχοληθείτε με την κηπουρική, η οποία μην ξεχνάτε ότι λειτουργεί αγχολυτικά όπως ακριβώς και η μαγειρική.

Το μοναδικό πρόβλημα είναι να μάθετε ποια λαχανικά πρέπει να φυτέψετε τέλη Οκτωβρίου, ώστε να πάει καλά η παραγωγή!

Μπορείτε λοιπόν να φυτέψετε σπόρους από:

Ρόκα

Τοποθετήστε τους σπόρους σε βάθος περίπου 0,5 εκατοστών και ποτίστε. Επιλέξτε ένα μέρος που δεν το βλέπει ο ήλιος όλη την ημέρα. Επίσης προστατέψτε τα φυτά από τους δυνατούς ανέμους.

Μπρόκολο

Φυτέψτε τα σποριόφυτα (νεαρά φυτά) μέσα στην ζαρντινιέρα ή το μποστάνι σας σε απόσταση 30 εκ. το ένα από το άλλο και πιέστε πολύ ελαφρά το χώμα με τα χέρια. Ποτίστε κάθε 2 – 3 μέρες ενώ τις μέρες που βρέχει μην ποτίζετε καθόλου.

Κουνουπίδι

Σκορπίστε πεταχτά τους σπόρους, πολύ αραιά και σκεπάστε με χώμα. Κατόπιν πατήστε τα με το χέρι και ποτίζετε κάθε μέρα μέχρι να βλαστήσουν. Όταν τα νέα φυτά βλαστήσουν και κάνουν μερικά φύλλα αραιώστε τα και διατηρήστε τις αποστάσεις μεταξύ στους 6-8 πόντους ώστε να αποκτήσουν γερό κορμό.

Σπανάκι

Η σπορά γίνεται στα πεταχτά ή σε καλά οργωμένο και λιπασμένο έδαφος με πλήρες λίπασμα. Χρειάζεται καλή υγρασία στο έδαφος, ειδικά όταν είναι μικρό. Σε 1,5 μήνα έως 2,5 περίπου μήνες θα έχετε το δικό σας σπανάκι.

Σκόρδο

Η καλλιέργεια γίνεται αποκλειστικά με σκελίδες. Αυτές φυτεύονται σε απόσταση 12 – 15 πόντους μεταξύ τους και σε βάθος 2-3 πόντους, το πολύ. Ευδοκιμούν σε χώματα ελαφρά, όχι πολύ υγρά.

Κρεμμύδια

Προμηθευτείτε κοκκάρι, δηλαδή μικρούς βολβούς κρεμμυδιού, ή κρεμμυδόσπορο. Τα κρεμμύδια προτιμούν ελαφρύ αμμώδες χώμα με καλή αποστράγγιση. Καλό είναι στο έδαφος να ενσωματώσετε οργανική ουσία, όπως καλοχωνεμένη κοπριά. Για τη γραμμική φύτευση ανοίγονται αυλάκια σε αποστάσεις γύρω στα 30 εκ. ενώ οι οι μικροί βολβοί φυτεύονται σε αποστάσεις γύρω στα 10 – 15 εκ. και βάθος 0,5 – 1 εκατοστού. Χρειάζονται συχνό πότισμα κάθε 5-7 μέρες περίπου.

Μαϊντανός

Απλώστε τους σπόρους στη γλάστρα και σκεπάστε τους με λίγο χώμα. Ποτίστε αμέσως.Θα πρέπει να διατηρείτε το χώμα στη γλάστρα υγρό, αλλά όχι μουσκεμένο. Για καλύτερα αποτελέσματα, η γλάστρα με το μαϊντανό θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος που το βλέπει ο ήλιος, αν και μπορεί να αναπτυχθεί και σε μέρη που τα βλέπει ο ήλιος για λίγες ώρες την ημέρα. Θα μπορέσετε να δοκιμάσετε από τον μαϊντανό σας σε 2 -3 μήνες.

Δενδρολίβανο

Ρίξτε σε μία γλάστρα μερικούς σπόρους και απλά σκεπάστε τους με λίγο χώμα. Τα φύλλα σας θα μπορέσετε να τα μαζέψετε τον επόμενο χρόνο. Το δενδρολίβανο επιβάλλεται να το βλέπει ο ήλιος και θα πρέπει να το ποτίζετε σε αραιά διαστήματα.

Πηγή:baby.gr

Τι λαχανικά να φυτέψετε το φθινόπωρο στον κήπο ή το μπαλκόνι σας

Στη χαμένη πελατεία του Μαρινόπουλου στοχεύει ο Σκλαβενίτης

Η επίτευξη ετήσιου τζίρου 1,2 – 1,3 δισ. ευρώ είναι το στοίχημα που έχει θέσει ο όμιλος Σκλαβενίτη για την αναβίωση του δικτύου του ομίλου Μαρινόπουλου, που περνά κατά 100% στη νέα εταιρεία που θα συσταθεί για αυτόν τον σκοπό.

Το στοίχημα θεωρείται φιλόδοξο δεδομένης της πτώσης των λιανικών πωλήσεων από τη μία, αλλά όχι ανέφικτο δεδομένης της ισχυροποίησης των μεγάλων αλυσίδων του κλάδου τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η «Καθημερινή της Κυριακής».

Οι εκτιμήσεις στηρίζονται στην πλήρη ανάκτηση του κύκλου εργασιών του Μαρινόπουλου πριν από το ξέσπασμα της κρίσης το 2015 και την κορύφωσή της το 2016, όταν δηλαδή το 2014 ο τζίρος της άλλοτε κραταιάς εταιρείας λιανεμπορίου είχε φθάσει το 1,5 δισ. ευρώ. Η αισιοδοξία πηγάζει από τη μετατόπιση του τζίρου τα τελευταία χρόνια από τις μικρές προς τις μεγάλες αλυσίδες του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο κλάδος τροφίμων έχασε το 25% του τζίρου του την περίοδο 2008 – 2015, οι ισχυροί παίκτες αύξησαν το μερίδιό τους και σήμερα πέντε μεγάλοι όμιλοι ελέγχουν το 75% της αγοράς.

Ο ίδιος ο όμιλος Σκλαβενίτη, άλλωστε, μετά την εξαγορά το 2014 της Makro Cash & Carry (που μετονομάστηκε σε Mart) και του 60% της κρητικής εταιρείας Χαλκιαδάκης το 2015, αύξησε τις πωλήσεις του κατά 40,7%, φθάνοντας το 1,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat, η αγορά προβλέπεται να υποχωρήσει φέτος στα 18,7 δισ. ευρώ, καθώς κατά τη διάρκεια του έτους θα αποτυπωθούν πλήρως οι επιδράσεις από τις αυξήσεις του ΦΠΑ και τη γενικότερη αίσθηση αβεβαιότητας στην οικονομία. Καθοριστικό στοιχείο για τη διαμόρφωση του χάρτη στο λιανεμπόριο την επόμενη μέρα είναι και η στάση που θα κρατήσουν οι υπόλοιποι παίκτες του κλάδου, που επίσης αναδιοργανώνουν την πολιτική τους με βάση τα νέα δεδομένα.

Το κρίσιμο στοίχημα δεν είναι άλλο από την επιστροφή των καταναλωτών στα καταστήματα και το χρονικό όριο που τίθεται είναι το αργότερο εντός τετραμήνου, αφού ολοκληρωθούν όλα τα βήματα για την έγκριση της συμφωνίας και τη σύσταση της νέας εταιρείας. Η αναδιάρθρωση του δικτύου ειδικά στην Αττική, όπου ο όμιλος Σκλαβενίτη είναι ήδη ισχυρός, θεωρείται νομοτελειακή. Κάτι τέτοιο άλλωστε μπορεί να υποδειχθεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού που θα κληθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση, αμέσως μετά την επικύρωσή της από το Πρωτοδικείο, που αναμένεται στις 21 Σεπτεμβρίου ή ενδεχομένως λίγο αργότερα, καθώς δεν αποκλείεται να ζητηθεί μικρή παράταση.

Στη χαμένη πελατεία του Μαρινόπουλου στοχεύει ο Σκλαβενίτης

Ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ δήλωσε σήμερα ότι δεν βλέπει την Τουρκία να γίνεται μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας του…
προσθέτοντας πως η Ένωση δεν θα είναι σε θέση να δεχθεί την Τουρκία, ακόμη και αν η Άγκυρα εκπλήρωνε αύριο όλες τις προϋποθέσεις εισδοχής.
«Ακόμη και αν είστε πολύ αισιόδοξος για την πολιτική σταδιοδρομία μου, σίγουρα δεν θα δω την Τουρκία να γίνεται μέλος αυτής της ΕΕ», δήλωσε σήμερα ο Γκάμπριελ, 56 ετών, σε συνέντευξη Τύπου.
«Στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε δεν είμαστε καν σε θέση να δεχθούμε μια πόλη-κράτος», είπε ο Γκάμπριελ, ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), του μικρότερου κυβερνητικού εταίρου της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ.
Είπε πως ένα πρόβλημα διοικητικής μέριμνας είναι ο μεγάλος πληθυσμός της Τουρκίας που φθάνει περίπου τα 79 εκατομμύρια σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.
«Πώς θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή την ώρα χάνει ένα από τα πιο σημαντικά κράτη μέλη της, που βρίσκεται σε αμηχανία, που δεν ξέρει πώς θα πρέπει να αναδιοργανωθεί;» πρόσθεσε, αναφερόμενος στην απόφαση των Βρετανών σε πρόσφατο δημοψήφισμα να εγκαταλείψουν την Ένωση.
Είπε πως η Τουρκία μπορεί, αντί γι΄αυτό, στο μακρινό μέλλον, να γίνει εταίρος «σε έναν εξωτερικό δακτύλιο» μιας αλλαγμένης ΕΕ.ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΚΤΙΜΑ Ο ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ

Μία πολύ σημαντική αποκάλυψη κάνει σήμερα η εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» καθώς φέρνει στη δημοσιότητα το πόρισμα των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Αστυνομίας για την τραγωδία στην Αίγινα. ..
Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα του Λυκουρέζου στο τιμόνι του ταχύπλοου!

Συγκεκριμένα δύο ημέρες μετά την τραγωδία της Αίγινας κι ενώ το Duende που σκόρπισε το θάνατο ήταν εκτεθειμένο στο λιμάνι του νησιού, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ασφάλειας Αττικής μετέβη στο σκάφος και ερεύνησε για δακτυλικά αποτυπώματα στο τιμόνι και τα χειριστήρια.

aigina

Όπως αναφέρει το έγγραφο, δεν βρέθηκαν δαχτυλικά αποτυπώματα του Θρασύβουλου Λυκουρέζου στο τιμόνι του Duende, παρά μόνο ένα παλαμικό στα χειριστήρια των μηχανών. Πολλά αποτυπώματα που βρέθηκαν είναι αταυτοποίητα. Εκτός από τα αποτυπώματα του Λυκουρέζου βρέθηκαν και του Χρήστου Μαλτέζου, ο οποίος μετέβη αμέσως μετά το δυστύχημα στο σημείο να παραλάβει τους επιβαίνοντες.

ΠΗΓΗ: protothema.grTO ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟΤΥΜΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ!

Πώς διαμορφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου

Ομαλά εξελίσσεται η κίνηση προς Θεσσαλονίκη αυτήν την ώρα, καθώς η επιστροφή των εκδρομέων και των παραθεριστών δεν παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις.

Όσον αφορά την επιστροφή από Χαλκιδική, μικρή κίνηση συναντούν οι οδηγοί μετά τα Γεωπονικά αλλά ακι στη γέφυρα της Ποτίδαιας χωρίς ωστόσο »«σταμάτα-ξεκίνα».

Από Νικήτη και Πολύγυρο προς Θεσσαλονίκη δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο στο ύψος του Αγίου Μάμαντος οι ταχύτητες είναι χαμηλές.

Όσον αφορά την ΕΟ Κατερίνης-Θεσσαλονίκης, κίνηση παρατηρείται μόνο στα διόδια των Μαλγάρων.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Πώς διαμορφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου

Μεγάλη ζήτηση ΝΕΩΝ ειδικοτήτων παρουσιάζεται με την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών του ΤΑΠ στην Ελλάδα. Ο… 
Δι-Αδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP) θα ξεκινήσει από τους Κήπους στα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία όπου θα διασυνδεθεί με τον αγωγό φυσικού αερίου Ανατολίας (TANAP). 
Από εκεί το χερσαίο τμήμα του TAP θα διασχίσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα –πρόκειται για το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού– και κατευθυνόμενο από τα ανατολικά προς τα δυτικά μέσω της Αλβανίας θα καταλήξει στις ακτές της Αδριατικής. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού θα ξεκινήσει κοντά στην αλβανική πόλη Fier και θα διασχίσει την Αδριατική για να συνδεθεί στο ιταλικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου στη Νότια Ιταλία.
Η διαδρομή του TAP θα έχει μήκος 878 χλμ. (Ελλάδα 550 χλμ., Αλβανία 215 χλμ., Αδριατική Θάλασσα 105 χλμ., Ιταλία 8 χλμ.). Το μεγαλύτερο υψόμετρο από το οποίο θα περάσει ο TAP θα είναι τα 1.800 μέτρα στα αλβανικά όρη, ενώ το βαθύτερο σημείο που θα υποδεχθεί το υποθαλάσσιο τμήμα θα είναι τα 820 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
Εκατοντάδες Συγκολλητές, Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, εργατικό προσωπικό, Επιθεωρητές και εργαστήρια δοκιμών, είναι μόνο μερικές από τις βασικές ειδικότητες που θα απασχοληθούν στο έργο.
Το πραγματικό πρόβλημα όμως είναι ότι ο ΤΑΡ έχει ορίσει προδιαγραφές των προσώπων που θα απασχοληθούν στο έργο, προδιαγραφές υψηλές και Διεθνείς, με κίνδυνο να αποκλειστούν Έλληνες Μηχανικοί που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Ήδη υπάρχει μεγάλη προσέλκυση ειδικευμένου προσωπικού από γειτονικές Χώρες και όχι μόνον.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, μέλος στον Παγκόσμιο (IIW) και Ευρωπαϊκό Οργανισμό συγκολλήσεων (EWF), για ανταπεξέλθει στην ζήτηση των ειδικοτήτων του συγκεκριμένου έργου, προγραμματίζει άμεσα 2 Νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τον Σεπτέμβριο του 2016, στις 15 και 23 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα:


1.     INTERNATIONAL WELDING ENGINEER COURSE [IWE], αποτελούμενο από 440 ώρες εκπαίδευσης, δομημένο στα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών IIW και EWF. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόγραμμα εκπαίδευσης Μηχανικών Συγκόλλησης για Έντεκα (11) υποψηφίους, ως ακολούθως: 
Δέκα (10) θέσεις συμμετοχής ενδιαφερομένων Μηχανικών ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ, στο πρόγραμμα ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, έναντι ποσού δύο χιλιάδων εννιακοσίων 2.900 ευρώ.
Μία (1) θέση συμμετοχής ενδιαφερομένου Μηχανικού ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ, στο πρόγραμμα ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, με αποκλειστικά κοινωνικά κριτήρια, άνευ κόστους. Για την επιλογή του υποψηφίου που θα συμμετέχει με αποκλειστικά Κοινωνικά Κριτήρια, την απόφαση θα λάβει ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου (Welding Greek Institute General Director) βάσει αντικειμενικών δεδομένων της οικονομικής κατάστασης του αιτούντος.
Το κόστος των 2.900 ευρώ / συμμετέχοντα είναι εξαιρετικά χαμηλό, σχεδιασμένο να καλύπτει αποκλειστικά τα έξοδα του προγράμματος εκπαίδευσης τα οποία  συνδέονται με το εν λόγω πρόγραμμα, σε σχέση πάντα με τον Μη Κερδοσκοπικό χαρακτήρα του Ινστιτούτου και το Κοινωνικό του προφίλ.

2.     NACE COATING INSPECTION PERSONNEL, CIP 1, αποτελούμενο από 60 ώρες πρακτικής και θεωρητικής διδασκαλίας και που αποκλειστικά για τη διεξαγωγή του, σημαντικό μέρος θα πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο που θα μεταφερθεί από την Αμερική/ Huston. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα καλυφθεί από 2 Εισηγητές στην Αγγλική γλώσσα, διάρκειας 6 ημερών. 
[Προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι-συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, θα συνεχιστεί και το Σ/Κ και θα ολοκληρωθεί Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016]. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι εξαιρετικής προστιθέμενης αξίας, δεδομένου ότι δεν παρέχει απλά μια θεωρητική γνώση και ένα τυπικό Δίπλωμα όπως προσφέρουν όλα τα άλλα παρόμοια εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος παρακολούθησης στο κινητό (mobile) εργαστήριο του Οργανισμού NACE, προσδίδοντας έτσι την απαραίτητη εμπειρία που πρέπει όλοι μας να έχουμε στο εργοτάξιο.
Το εν λόγω Δίπλωμα, είναι το πλέον ενδεδειγμένο για τους Διεθνείς Οργανισμούς Oil & Gas, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού ΤΑΡ, αφού θεωρείται δεδομένο ότι τόσο οι Εργοληπτικές εταιρείες, αλλά και ο ίδιος ο ΤΑΡ θα αξιολογήσουν απολύτως θετικά υποψηφίους με πιστοποιητικά NACE, οι οποίοι θα τεκμηριώνουν Πρακτική Εμπειρία μέσω του προγράμματος.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων, επιλέγει πάντα τους πλέον Διεθνώς καταξιωμένους Οργανισμούς να τους εκπροσωπήσει στην Χώρα και να προσφέρει στους Έλληνες Μηχανικούς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Είναι θέμα επιλογής δικής μας, αλλά και του στρατηγικού ρόλου των Ινστιτούτων Συγκόλλησης Διεθνώς.
Κόστος συμμετοχής NACE COATING INSPECTOR: 3.500 USD
                      
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 36 30 050 / 210 36 36 966 – www.wgi.gr – training@wgi.gr

ΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΑΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Νέες υποθέσεις που συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες να αποδώσουν μεγάλες εισπράξεις στο δημόσιο ταμείο, ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι έχουν λάβει μεγάλες επιστροφές φόρου μπαίνουν πλέον…
ψηλά στην λίστα ελέγχου των εφοριών.

Με αποφασή του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής, αλλάζει το χάρτη των ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί έως το τέλος του έτους. Μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από σήμερα, θα πρέπει να φτιάξουν νέες λίστες των φορολογικών υποθέσεων που παίρνουν προτεραιότητα για έλεγχο.

Στις υποθέσεις που θα ελεχθούν κατά προτεραιότητα περιλαμβάνονται και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών, οι επικείμενες υπαγωγές εταιρειών στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα αλλά και οι ανακτήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών.

Αναλυτικά η απόφαση ορίζει ότι οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών μηχανισμών θα πρέπει να προτάξουν δίδοντας άμεση προτεραιότητα στην ολοκλήρωσή τους, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο:

1. Υποθέσεις οι οποίες αφορούν επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή. Ειδικώς, οι υποθέσεις ελέγχου που αφορούν σε επιστροφές φόρων προτεραιοποιούνται με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

2. Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.

3. Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της
εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.

4. Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση

5. Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, σε ανακτήσεις των αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 169 του Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250/20-12-2012), σε επαναλήψεις διαδικασίας και σε προδικαστικούς ελέγχουςΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ