20 April, 2019
Home / Ελλαδα (Page 958)

H επανενεργοποίηση της ρύθμισης των 100 δόσεων για τους φορολογούμενους και τους ασφαλισμένους που την απώλεσαν λόγω των πολύ αυστηρών κριτηρίων που προβλέπει η νομοθεσία…
αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων των Θεσμών.
Μάλιστα είναι ένα από τα βασικά αιτήματα που έχουν υποβάλλει οι φορείς της αγοράς (έμποροι κα) ζητώντας την επανενεργοποίηση της ρύθμισης ως το τέλος του 2017.
Ωστόσο μέχρι να διευθετηθεί οριστικά το θέμα, φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρει η ισχύουσα νομοθεσία για την επανένταξη στη ρύθμιση.
– Για οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Κ.Ε.Α.Ο. προβλέπεται επανένταξη σε περίπτωση όπου διαπιστώνεται απώλεια ρύθμισης, παρά την αποδεδειγμένη πρόθεση του οφειλέτη για τη διατήρησή της και η οποία οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν ευθύνεται ο ίδιος, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση των επιβληθέντων προστίμων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται με αίτησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.
– Για οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. προβλέπεται η επανένταξη σε περίπτωση αποδεδειγμένης πρόθεσης εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς ή δόσης που προκάλεσαν την διακοπή και η αιτία που προκάλεσε το διακοπτικό γεγονός, συνδέεται με λάθη, παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρακτικού μηχανισμού για τις οποίες δεν έχει άμεση ευθύνη ο ασφαλισμένος – οφειλέτης.
Το αίτημα επανένταξης θα πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία απώλειας της ρύθμισης και να συνοδεύεται από δικαιολογητικά – παραστατικά που αποδεικνύουν την εμπρόθεσμη ενέργεια καταβολής και την ανάληψη, ενδεχομένως, της ευθύνης για την μη πραγματοποίησή της από τρίτους (π.χ. Βεβαίωση Τραπεζικού Ιδρύματος, αποδεικτικά κατάθεσης κ.τ.λ.).
Για φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προβλέπεται η επανένταξη σε περίπτωση που ο φορολογούμενος εκ παραδρομής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσμης καταβολής δόσης ή εξαιτίας ποσών μικρού ύψους που έχουν παραμείνει ανεξόφλητα από παραδρομή. Οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. – Ελεγκτικών Κέντρων – Τελωνείων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων εξετάζουν τα γεγονότα και ενεργούν, ώστε τα εκ παραδρομής μη καταβληθέντα ποσά να καλύπτονται από το φορολογούμενο, οι δε ρυθμίσεις να μην θεωρούνται απωλεσθείσες.ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Γράφει η Δικηγόρος
Άννα Κορσάνου
Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών, αδυνατούν, δεδομένων των σημερινών συνθηκών αδυνατούν να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων για τις οφειλές τους, με…
αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οφειλόμενες δόσεις και να καθίστανται τα ποσά ληξιπρόθεσμα.
Συνεπεία της ανωτέρω κατάστασης, οι τράπεζες προβαίνουν σε διάφορες κινήσεις, οι οποίες κλιμακώνονται προκειμένου να διεκδικήσουν με έντονο τρόπο τα οφειλόμενα ποσά. Σε αρχικό στάδιο, οι τράπεζες αναθέτουν σε διάφορες εισπρακτικές εταιρείες να τηλεφωνούν σε οφειλέτες με σκοπό να τους εξαναγκάσουν να αποπληρώσουν τις καθυστερούμενες δόσεις. Μάλιστα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η πρακτική των εισπρακτικών εταιρειών είναι ιδιαίτερα επιθετική, με αποτέλεσμα οι οφειλέτες να νοιώθουν πιεσμένοι και να βρίσκονται σε απόγνωση. Θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζουν ότι υπάρχουν τρόποι να αντισταθούν απέναντι σε αυτό τον εκφοβισμό.
Στη συνέχεια,  συνήθως μετά την πάροδο 3 ανεξόφλητων δόσεων, τα τραπεζικά ιδρύματα αποστέλλουν εξώδικο προς τους οφειλέτες, με το οποίο τους ειδοποιούν για το υπόλοιπο της οφειλής τους καθώς και για το γεγονός ότι θα προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Στο εξώδικο αυτό ο οφειλέτης με τη βοήθεια του δικηγόρου του μπορεί να ανταποκριθεί καταδεικνύοντας ότι έχει διάθεση να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και να έλθει σε συνεννόηση με την τράπεζα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι τράπεζες ζητούν από τους οφειλέτες να συμπληρώσουν το έντυπο του συνεργάσιμου δανειολήπτη, το οποίο και θα πρέπει να συμπληρώνουν προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι δεν είναι δύστροποι και ότι επιθυμούν να έλθουν σε συνεννόηση με την τράπεζα.
Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν συμμορφωθεί παρά τις ανωτέρω ενέργειες, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να εκδώσουν διαταγή πληρωμής εις βάρος τους. Η διαταγή πληρωμής είναι ένας εκτελεστός τίτλος για τις οφειλές του δανειολήπτη τις οποίες δεν έχει καταβάλει προς την τράπεζα, με τον οποίο η τράπεζα έχει δικαίωμα να προβεί σε εκτέλεση επί της περιουσίας του δανειολήπτη ή να εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της ακίνητης περιουσίας του.
Οι δανειολήπτες από την πλευρά τους έχουν δικαίωμα άμυνας απέναντι στη διαταγή πληρωμής που εκδίδουν οι τράπεζες. Μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών μπορούν να καταθέσουν ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Ωστόσο, μόνη η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, και ως εκ τούτου η τράπεζα θα μπορούσε να προβεί σε εκτέλεση κατά της περιουσίας του οφειλέτη μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της διαταγής πληρωμής. Για το λόγο αυτό μαζί με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, ο οφειλέτης μέσω του δικηγόρου του καταθέτει και αίτηση αναστολής.
Τέλος, εάν δεν ευδοκιμήσουν τα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα άμυνας του οφειλέτη, η τράπεζα μπορεί να προβεί σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και εν συνεχεία σε πλειστηριασμό επ’ αυτών, προκειμένου να ικανοποιηθούν από το πλειστηρίασμα, λαμβάνοντας το ποσό το οποίο οφείλει ο δανειολήπτης.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ;

Έκτακτη λειτουργία των εκδοτηρίων του ΟΑΣΘ λόγω της 81ης ΔΕΘ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της 81ης ΔΕΘ που θα λειτουργήσει από το Σάββατο 10 έως και την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου

 

θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη λειτουργία των κάτωθι εκδοτηρίων του, στις αντίστοιχες ημέρες και ώρες:

  • Εκδοτήριο επί της οδού ΑΓΓΕΛΑΚΗ (πλησίον Δ.Ε.Θ.)

Σάββατο 10.09.2016 από 08:15 έως 16:00

Κυριακή 11.09.2016 από 10:00 έως 17:45

Σάββατο 17.09.2016 από 10:00 έως 17:45

Κυριακή 18.09.2016 από 10:00 έως 17:45

Για τις υπόλοιπες ημέρες λειτουργίας της Δ.Ε.Θ. ήτοι από Δευτέρα 12 έως και Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016 , το εκδοτήριο επί της οδού Αγγελάκη, θα λειτουργεί εκτάκτως από 06:15 μέχρι 20:40

  • Εκδοτήριο Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού

Σάββατο 10.09.2016 από 08:30 έως 16:15

Κυριακή 11.09.2016 από 08:30 έως 16:15

Σάββατο 17.09.2016 από 08:30 έως 16:15

Κυριακή 18.09.2016 από 08:30 έως 16:15

  • Εκδοτήριο Πλατείας Ελευθερίας

Σάββατο 10.09.2016 από 08:00 έως 15:45

Κυριακή 11.09.2016 από 08:00 έως 15:45

Σάββατο 17.09.2016 από 08:00 έως 15:45

Κυριακή 18.09.2016 από 08:00 έως 15:45

  • Εκδοτήριο ΚΤΕΛ Μακεδονίας,

Σάββατο 10.09.2016 από 08:00 έως 15:45

Σάββατο 17.09.2016 από 08:00 έως 15:45

  • Εκδοτήριο Αεροδρομίου

Σάββατο 10.09.2016 από 06:10 έως 21:15

Κυριακή 11.09.2016 από 06:10 έως 21:15

Σάββατο 17.09.2016 από 06:10 έως 21:15

Κυριακή 18.09.2016 από 06:10 έως 21:15

Έκτακτη λειτουργία των εκδοτηρίων του ΟΑΣΘ λόγω της 81ης ΔΕΘ

Συνελήφθη άντρας με καραμπίνα και λαθραίο καπνό σε περιοχή της Πέλλας

Μετά από αστυνομικό έλεγχο, συνελήφθη ένας άντρας για παράνομη οπλοκατοχή. 

 

Συνελήφθη χθες  το μεσημέρι σε περιοχή της Πέλλας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αριδαίας, ένας 47χρονος , διότι κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε να κατέχει παράνομα μία κυνηγετική καραμπίνα, η οποία κατασχέθηκε.

Επιπλέον, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα λαθραίου καπνού βάρους 212 γραμμαρίων, η οποία θα αποσταλεί στο αρμόδιο τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών.

Συνελήφθη άντρας με καραμπίνα και λαθραίο καπνό σε περιοχή της Πέλλας

Στο «μικροσκόπιο» της ΕΛΑΣ θα βρεθούν πιθανοί στόχοι εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων που θα γίνουν το Σάββατο στο περιθώριο των εγκαινίων της…
ΔΕΘ, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέες επιθέσεις αντιεξουσιαστών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση κτιρίων που τελούσαν υπό κατάληψη στην πόλη. Ως συνέχεια των επιθέσεων αυτών, άλλωστε, θεωρείται η αναγραφή συνθημάτων «αγώνας» και «ταξικός πόλεμος» έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών χθες τα ξημερώματα. Σημειώνεται ότι στα μέτρα ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη θα πάρουν μέρος περί τους 3.000-4.000 αστυνομικούς. Ήδη, από χθες τέθηκαν σε επιφυλακή 2.000 αστυνομικοί. Στην πόλη θα «μετακομίσουν» σταδιακά 20 διμοιρίες των ΜΑΤ και 80 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ. Επίσης, η Θεσσαλονίκη θα ενισχυθεί με ελικόπτερο της ΕΛΑΣ και δύο οχήματα εκτόξευσης νερού, ενώ εκεί θα μεταφερθεί και ο μεταλλικός φραγμός που τοποθετούνταν σε διαδηλώσεις στην πλατεία Συντάγματος.ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΘ

Ολοκληρωτική καταστροφή στους Νέους Επιβάτες από την κακοκαιρία (βίντεο)

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που αντικρίζουν από νωρίς το πρωί κάτοικοι και επαγγελματίες και στους Νέους Επιβάτες. Η κακοκαιρία άφησε πίσω της

ολοκληρωτική καταστροφή ιδίως στα παραλιακά μπαρ και τα καταστήματα της περιοχής. Δείτε το βίντεο 

Ολοκληρωτική καταστροφή στους Νέους Επιβάτες από την κακοκαιρία (βίντεο)

Θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Κάπως έτσι μπορεί να περιγράψει κανείς την πραγματικότητα για τον Φρανσουά Ολάντ και την κυβέρνηση των Σοσιαλιστών επτά μήνες πριν από τις προεδρικές και…
βουλευτικές εκλογές του 2017 και καθώς τα ποσοστά του προέδρου και του κόμματος «βουλιάζουν» στις δημοσκοπήσεις. Η αιτία είναι ότι και να ήθελαν να υλοποιήσουν μια πολιτική παροχών, με την ελπίδα να αντιστραφεί το δυσμενές πολιτικό κλίμα, δεν τους το επιτρέπει ούτε η απογοητευτική πορεία της γαλλικής οικονομίας, ούτε η δαμόκλειος σπάθη των Βρυξελλών και του Βερολίνου που επικρέμαται πάνω από το Παρίσι.
Απόδειξη οι πληροφορίες που δημοσίευσε η οικονομική εφημερίδα les Echos για τις φοροελαφρύνσεις που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στον προϋπολογισμό του 2017.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της, αυτές θα ανέρχονται μόλις σε ένα δισ. ευρώ, θα είναι δηλαδή αρκετά χαμηλότερες από ό,τι είχε υποσχεθεί ο ίδιος ο Ολάντ το καλοκαίρι.
Υπενθυμίζεται ότι οι εξαγγελίες του έκαναν λόγο για ελαφρύνσεις της τάξης των 2 δισ., υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα «έπιανε» το 1,7% το επόμενο έτος -κάτι που, τελικώς, δεν φαίνεται να επαληθεύεται με βάση τις τελευταίες προβλέψεις, που κάνουν λόγο για 1,5%. Δύσκολοι καιροί για παροχές…ΣΕ ΨΑΛΙΔΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ Ο ΟΛΑΝΤ

Η στιγμή που φορτωτής απεγκλωβίζει τους παγιδευμένους επιβάτες από την οροφή λεωφορείου στα Κουφάλια (βίντεο)

Τον χάρο με τα μάτια τους είδαν οι επιβάτες αστικού λεωφορείου του ΟΑΣΘ που εκτελούσε την γραμμή Κουφάλια-Θες/νίκη όταν εγκλωβίστηκε σε χείμαρρο.

 

Βγαίνοντας από τα Κουφάλια με κατεύθυνση προς Χαλκηδόνα λόγω της συνεχόμενης βροχόπτωσης δημιουργήθηκε τεράστια λίμνη με νερά και άγνωστο πως,  το αστικό βρέθηκε ακριβώς στην μέση.Οι επιβάτες αναγκάστηκαν να ανέβουν στην οροφή του λεωφορείου και τελικά απεγκλωβίστηκαν με την βοήθεια μηχανημάτων  

{youtube}_K-hv9dGLHQ{/youtube}

http://e-koufalia.gr/

Η στιγμή που φορτωτής απεγκλωβίζει τους παγιδευμένους επιβάτες από την οροφή λεωφορείου στα Κουφάλια (βίντεο)

Επί ποδός όλη τη νύχτα ήταν -και παραμένει- η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, έχοντας δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για αντλήσεις…
υδάτων από σπίτια -υπόγεια και ισόγεια- κυρίως στον Δήμο Θερμαϊκού.
Σε περισσότερες από είκοσι περιπτώσεις χρειάστηκε να επέμβει η Πυροσβεστική για να βοηθήσει κυρίως ηλικιωμένους, προκειμένου να απομακρυνθούν από ισόγεια σπίτια, ενώ φερτά υλικά, πέτρες και χώματα, συνθέτουν το σκηνικό σε πολλούς δρόμους που δέχθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού.
Αυτή την ώρα κλειστός είναι ο επαρχιακός δρόμος Επανομής- Ν. Μηχανιώνας, στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου με Βάρναλη και γίνεται άντληση των συσσωρευμένων υδάτων προκειμένου να δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία.ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες

Εξασθενούν σταδιακά οι σφοδρές βροχοπτώσεις  που σάρωσαν

την Θεσσαλονίκη. Τα φαινόμενα, ώρα με την ώρα θα αποκτούν τοπικό χαρακτήρα και παρότι θα συνεχιστούν θα είναι σαφώς ασθενέστερα από αυτά των νυχτερινών ωρών. Μια μικρή έξαρση περιμένουμε εκ νέου αύριο, με πέρασμα βροχών/καταιγίδων, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα έχουν την ένταση της σημερινής ημέρας.

Υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων τις επόμενες ώρες