20 June, 2019
Home / Ελλαδα (Page 736)

Μέχρι εκατό χρονών θα είμαι δήμαρχος Θεσσαλονίκης” ήταν η απάντηση του Γιάννη Μπουτάρη στον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Σταύρο Καλαφάτη

που χθες από τη συχνότητα του “Πρακτορείου 104,9 FM”εξέφρασε την εκτίμηση πως το 2019 κλείνει ο κύκλος Μπουτάρη στη δημαρχία και συμπλήρωσε: “Εγώ για να γίνω 100 χρονών θέλω άλλα 25 χρόνια. Μπορεί ο Σταύρος να είναι 25 χρόνια υποψήφιος, αλλά δήμαρχος θα είμαι εγώ».

“Μεταξύ μας κανένας δεν θέλει εκλογές. Ισως ο μόνος που θέλει να απαλλαγεί από το βάρος που έχει στο κεφάλι του είναι ο Τσίπρας. Κανένας δεν θέλει εκλογές. Ούτε οι δανειστές θέλουν εκλογές, ούτε ο κόσμος θέλει εκλογές.

Αλλη δουλειά δεν είχαμε, όλο σε εκλογές θα πηγαίνουμε”, τόνισε ο κ. Μπουτάρης αναφερόμενος στην εκλογολογία, με αφορμή τη χορήγηση επιδόματος σε χαμηλοσυνταξιούχους και πρόσθεσε: “Η ιστορία είναι ότι πρέπει μια και έχουμε μια υποχρέωση προς τους δανειστές μας-δεν εξετάζω αν όλη αυτή η υποχρέωση η οποία βασίζεται στη γερμανική νοοτροπία είναι σωστή ή όχι-αυτή είναι όμως. Αυτοί έχουν το μαχαίρι αυτοί έχουν και το καρπούζι, αυτοί δίνουν τα λεφτά, αυτοί βάζουν τους όρους. Δεν συμφωνώ με την πρακτική που εφάρμοσε ο Τσίπρας.

Μπορούσε κάλλιστα να το διαπραγματευθεί. Να πει παιδιά ως εδώ, ο κόσμος πεθαίνει της πείνας, που λέμε, πρέπει κάτι να δώσουμε. Το έκανε μονομερώς. Οταν είσαι σε μια συζήτηση με τους δανειστές σου δεν κάνεις πράγματα μονομερώς. Ζαβολιά έκανε. Και χάρη του έκαναν…”

Ο Γιάννης Μπουτάρης στον ραδιοφωνικό σταθμό, είπε ότι το σημαντικότερο γεγονός που συνέβη το 2016 στο Δήμο ήταν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας του Μουσείου Ολοκαυτώματος: «το 2016 δεν ήταν η καλύτερη χρόνια που θα μπορούσαμε να έχουμε γενικώς αλλά και στο Δήμο. Υπάρχει μια σημαντική ευχαρίστηση για αυτά που συνέβησαν και ήταν ότι προχώρησε πολύ και ολοκληρώθηκε η διαδικασία, η τυπική και η ουσιαστική, για την ίδρυση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην πόλη. Ήδη μέσα στο 2017 θα έχουμε το ξεκίνημα αυτής της πολύ μεγάλης ιστορίας για την πόλη, θα το αντιληφθεί ο κόσμος, όταν αρχίσει να δουλεύει, διότι αυτό βάζει τη Θεσσαλονίκη σε ένα επίπεδο παγκόσμιου ενδιαφέροντος».

Μπουτάρης: "Μέχρι εκατό χρονών θα είμαι δήμαρχος''

«Κόφτης» εσωτερικού στις δαπάνες

«Μνημόνια συνεργασίας» με το υπουργείο Οικονομικών καλούνται να υπογράψουν όλα τα υπουργεία, στο πλαίσιο της αποφυγής αποκλίσεων από τους στόχους τους για το 2017. Σε εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη προς όλα τα υπουργεία περιγράφονται λεπτομερώς οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν, για να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2017, ύψους 1,75% του ΑΕΠ.

 

Η εγκύκλιος για τα μνημόνια, τα οποία θα πρέπει να έχουν υπογραφεί έως τις 15 Ιανουαρίου, έρχεται λίγες ημέρες μετά την ψήφιση τροπολογίας –ερήμην του υπουργείου Οικονομικών– που ανοίγει τον δρόμο για τη μονιμοποίηση χιλιάδων εργαζομένων σε δήμους και την παροχή μισθολογικών αυξήσεων στους εν λόγω υπαλλήλους με απλή δικαστική απόφαση. Επί της ουσίας, το υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο χάραξης προσωπικής οικονομικής πολιτικής από τον κάθε υπουργό, καθιστώντας τους συνυπεύθυνους σε περίπτωση αποκλίσεων στα δημοσιονομικά μεγέθη του 2017, οι οποίες θα πυροδοτήσουν την ενεργοποίηση του «κόφτη» δαπανών στα μέσα του 2018.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του κ. Χουλιαράκη, τα υπουργεία θα πρέπει να δώσουν «ιδιαίτερη έμφαση στην αποστολή μηνιαίων προγραμμάτων (μηνιαίοι και τριμηνιαίοι στόχοι) εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2017, καθώς και στο περιεχόμενο του μνημονίου συνεργασίας». Μάλιστα, καθιστά σαφές ότι στο μνημόνιο που θα υπογράψουν οι υπουργοί θα πρέπει «να ενσωματώνονται προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις (διοικητικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείς να ενεργοποιήσουν σε περίπτωση που από τη μηνιαία εκτέλεση του προϋπολογισμού τους διαφαίνονται πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους».

Επισημαίνεται δε ότι, αν δεν λάβουν επιπρόσθετα μέτρα σε περίπτωση αποκλίσεων, τότε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) θα ενεργοποιεί τη σχετική νομοθεσία που προβλέπει περικοπή των πιστώσεων των υπουργείων ίση με την απόκλιση. Να σημειωθεί πως ό,τι ισχύει για τα υπουργεία θα ισχύει και για τους εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων, οι οποίοι θα υπογράψουν αντίστοιχα μνημόνια συνεργασίας.

Ειδικότερα, κάθε υπουργός θα προσυπογράφει ότι το υπουργείο του οποίου προΐσταται θα:

• Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία εσωτερικών συστημάτων, διαδικασιών και μηχανισμών παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού που διασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και θα φροντίζει για τη λήψη μέτρων περαιτέρω βελτίωσής τους.

• Μεριμνά για την ανάπτυξη και την τήρηση λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων, τόσο του υπουργείου όσο και των εποπτευόμενων αυτού φορέων γενικής κυβέρνησης. «Καμία υποχρέωση δεν θα αναλαμβάνεται, εάν δεν εξασφαλίζεται ότι υφίστανται οι απαραίτητοι πόροι για την πληρωμή της», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί δε ότι, όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, η ανάληψη υποχρεώσεων καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων πιστώσεων, «εκτός της αυτοδίκαιης ακυρότητάς της, συνεπάγεται και ατομική ευθύνη για τον διατάκτη».

• Προχωρήσει στην υπογραφή αντίστοιχων μνημονίων με τους εποπτευόμενους φορείς και στη λήψη κάθε άλλου πρόσφορου και αναγκαίου μέτρου, μεταξύ των οποίων και η προσαρμογή των πιστώσεων των εξόδων του φορέα σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων.

• Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του, όπως έχουν τεθεί και συμφωνηθεί με το ΓΛΚ.

• Προσδιορίζει επακριβώς τα επιπρόσθετα μέτρα που θα λαμβάνει εάν υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους του.

Επίσης, ειδικές δεσμεύσεις θα αναλαμβάνει μέσω του μνημονίου συνεργασίας και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του κάθε υπουργείου. Επί της ουσίας, θα παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του υπουργείου, ενώ θα έχει την ευθύνη και θα μεριμνά για την εφαρμογή των όσων ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Από την πλευρά του, το ΓΛΚ θα λαμβάνει τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των υπόλοιπων δημοσίων φορέων και:

• Θα αξιολογεί τις τυχόν αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και θα εξετάζει αν έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις.

• Εφόσον διαπιστωθούν υπερβάσεις άνω του 10% από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και δεν έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, θα προχωρά στην περικοπή ποσού πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες ίσου με το ποσό της υπέρβασης πέραν του ανωτέρω ποσοστού.

• Θα ορίζει επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών στους εποπτευόμενους φορείς του κάθε υπουργείου, εφόσον υπάρχει απόκλιση άνω του 10% από τους δημοσιονομικούς στόχους για δύο συνεχόμενα τρίμηνα και δεν έχουν γίνει οι προβλεπόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Πηγή: Καθημερινή

«Κόφτης» εσωτερικού στις δαπάνες

Έκκληση βοήθειας για 9χρονο παιδί από Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Νεάπολης Συκεών απευθείνει έκκληση για προσφορά σε αιμοπετάλια για τον 9χρονο Παναγιώτη από τη Θεσσαλονίκη.

Ο 9χρονος Παναγιώτης πάσχει από λεμφοβλαστική λευχαιμία και έχει ανάγκη από αιμοπετάλια. Όπως αναφέρει ο Δήμος Νεάπολης – Συκέων, ο Παναγιώτης νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, έτσι οι εθελοντές πρέπει να είναι από την πρωτεύουσα, γι’ αυτό και ζητάει την κοινοποίηση σε όσους περισσότερους φίλους μπορούμε.

H ανακοίνωση του Δήμου Νεάπολης Συκεών

«Ένας νεαρός συνδημότης μας, ο 9χρονος Παναγιώτης, μαθητής του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης – Συκέων (Θεσσαλονίκη), αυτές τις Άγιες ημέρες δίνει μία δύσκολη μάχη, με τις ευχές και την πίστη όλων μας να επιστρέψει δίπλα μας δυνατός και χαμογελαστός.

Ο Παναγιώτης πάσχει από λεμφοβλαστική λευχαιμία και νοσηλεύεται στο Παιδοογκολογικό Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΔΑ» στην Αθήνα, και υπάρχει ανάγκη για αιμοπετάλια, τα οποία μπορούν να προσφέρουν μόνο όσοι κατοικούν στην Αθήνα και αποκλειστικά στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΔΑ».

Κάνουμε έκκληση στην ευαισθησία των εθελοντών να προστρέξουν για την προσφορά αιμοπεταλίων που ισοδυναμεί με προσφορά ζωής!

Οι εθελοντές μπορούν να προσέλθουν στο Αιματολογικό Τμήμα του Παιδοογκολογικού Νοσοκομείου «ΕΛΠΙΔΑ» (Μικράς Ασίας 46, Γουδί) και να προσφέρουν την αγάπη τους στον Τσάκαλο Παναγιώτη του Δημητρίου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6908500944 (Ελένη Καρακώστα)». 

Έκκληση βοήθειας για 9χρονο παιδί από Θεσσαλονίκη

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Καβάλα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στο Χρυσοχώρι Καβάλας στις 03:56 το πρωί της Παρασκευής 30 Δεκέμβρη.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 1 χιλιόμετρο βορειοδυτικά του Χρυσοχωρίου, 26 χιλιόμετρα ανατολικά της Καβάλας και 3 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αγιάσματος, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Καβάλα

Φωτιά πίσω από το νοσοκομείο «Παναγιά» στη Θεσσαλονίκη

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή της Καλαμαριάς.

 

Συγκεκριμένα, πίσω από το νοσοκομείο Παναγία, στις 07:05 έπιασε φωτιά σε ένα κιόσκι που χρησιμοποιούν οι ψαράδες,

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της φωτιάς είναι άγνωστα, ενώ από την πυροσβεστική υπηρεσία δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο έφτασαν τρια οχήματα με έξι πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς.

Φωτιά πίσω από το νοσοκομείο «Παναγιά» στη Θεσσαλονίκη

Ελικόπτερο της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού πάνω από το Άγιο Όρος (ΒΙΝΤΕΟ)

Πάνω από το Άγιο Όρος πέταξε τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων  ελικόπτερο της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού πάνω από το Άγιο Όρος.

Ο Γέροντας Ιωσήφ, από το κελλί του στη Βίγλα, χαιρετάει με τη σημαία το ελικόπτερο UH-1H που πετάει πάνω από το Άγιο Όρος.

{youtube}PJEAYubekKw{/youtube}

Η φωτογραφία του γέροντα Ιωσήφ, καθώς και διάφορα video έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Είναι ο μοναχός που κάθε φορά που κάποιο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας περνά πάνω από την Χερσόνησο του Άθωνα, «αναγκάζει» τους πιλότους να κάνουν χαμηλή διέλευση για να τον «χαιρετίσουν».

Και πώς να μην το κάνουν όταν ο μοναχός αυτός βγαίνει στην άκρη του βουνού και με μια τεράστια σημαία, πότε ελληνική και πότε βυζαντινή, τους χαιρετά και με το δικό του τρόπο τιμά την αποστολή τους.

halkidikinews.gr

Ελικόπτερο της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού πάνω από το Άγιο Όρος (ΒΙΝΤΕΟ)

Για τον Ολλανδό φωτογράφο Τόμας φαν ντερ Βάιντεν ήταν απλώς το πάτημα ενός κουμπιού στη φωτογραφική του μηχανή…
Για όλους εμάς, είναι μια στιγμή μαγείας.

Είναι η στιγμή που ένας μετεωρίτης πέφτει πάνω από το ενεργό ηφαίστειο Κλιουτσέβκια Σόπκα στην Καμτσάτκα της ανατολικής Ρωσίας.

Ο φωτογράφος βρέθηκε εκεί για να φωτογραφήσει το ηφαίστειο το οποίο εξερράγη, όταν, ξαφνικά είδε μια στιγμιαία λάμψη πάνω από τον κρατήρα.

Όταν διαπίστωσε ότι όντως είχε «πιάσει» τον μετεωρίτη πάνω από το ηφαίστειο, παραδέχθηκε ότι, άσχετα προετοιμασία, η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο για την τέλεια φωτογραφία.

Πηγή

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ίσως η «Φωτογραφία της Χρονιάς»: Μετεωρίτης πάνω από ηφαίστειο

Ξεκινούν έργα αντικατάστασης και τοποθέτησης ηλεκτροφωτισμού στη Θεσσαλονίκη

Σύμβαση του έργου «Εργασίες επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού», η οποία περιλαμβάνει επεμβάσεις συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης στο εναέριο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπογράφηκε ανάμεσα στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάση Παππά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε οδούς και σημεία τα οποία υποδεικνύει η επιβλέπουσα Υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που απαιτεί η λειτουργία του δικτύου.

Στόχος είναι η εξάλειψη των καθυστερήσεων, η υπέρβαση των απρόβλεπτων εμποδίων και η κάλυψη των τυχόν ελλείψεων της Υπηρεσίας, όσον αφορά στο εργατοτεχνικό προσωπικό, στα υλικά, ή στο μηχανολογικό εξοπλισμό, για μία ολοκληρωμένη, υπεύθυνη και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών φωτισμού προς τους δημότες.

Η συνολική δαπάνη που προκύπτει από τη σύμβαση ανέρχεται στα 152.869,92€, κατόπιν προσφοράς έκπτωσης της τάξης του 58%, ενώ το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 240 ημερών.

Ενδεικτικά, οι επεμβάσεις ανά Δημοτική Κοινότητα, οι οποίες θα υλοποιηθούν με το συγκεκριμένο έργο – πέραν των εκτάκτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν – είναι:

1η Δημοτική Κοινότητα

 • Αντικατάσταση πυρήνα στους παραδοσιακούς ιστούς των οδών Ι. Δραγούμη, Βενιζέλου, Ρογκότη και Συγγρού, λόγω οξείδωσης

 • Αντικατάσταση ή τοποθέτηση τσιμεντοϊστών με βραχίονες και φωτιστικά σώματα, σε σημεία που έχουν υποστεί ζημιές, όπως:

 • Πολυτεχνείου 2, Εγνατία με Αγ. Σοφίας, Τσιμισκή (έναντι θεάτρου “Αυλαία”), Ολύμπου (ΕΚΘ),  Στρ. Καλλάρη με Λεωφ. Νίκης . Γ. Βιζυηνού, Οδός Κοδριγκτώνος (ΑΠΘ), Βενιζέλου 46, 

 • Αντικατάσταση των ιστών και των φωτιστικών πέριξ του Κέντρου Ιστορίας

 • Εγνατία (Καμάρα) – Αποκατάσταση υπογείου δικτύου

2η Δημοτική Κοινότητα

 • Κόμβος Αναγεννήσεως – Τοποθέτηση τσιμεντοϊστού με τριπλό βραχίονα και φωτιστικά σώματα

 • Γιαννιτσών – Επέκταση δικτύου στο τμήμα από Αναγεννήσεως έως Φιντίου

 • Κολωνιάρη – Τοποθέτηση τσιμεντοϊστού με διπλό βραχίονα και φωτιστικά σώματα

 • 26ης Οκτωβρίου – Επισκευή βραχυκυκλώματος

 • Καρυοφύλλη – Υπογείωση εναερίου δικτύου

3η Δημοτική Κοινότητα

 • Τοποθέτηση παραδοσιακών ιστών που έχουν καταστραφεί από ατυχήματα

4η Δημοτική Κοινότητα

 • Τοποθέτηση νέων σιδηροϊστών με φωτιστικά κεφαλής στο πάρκο Ολύνθου

 • Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών κεφαλής στα πάρκα Αβδήρων και Ιερέως Τομάρα

 • Αντικατάσταση φθαρμένων και επιτονισμός τερματικών ξύλινων ιστών των οποίων η στατικότατη δεν θεωρείται ικανοποιητική (Οινουσών 1, Τεκταίου 5, Ιπποδρομίου 98, Διαγόρα στα αυθαίρετα, Καυταντζόγλου 23, Γεωργίου Ροδιού 8, Τζοβαροπούλου 1)

 • Αφαίρεση έξι ξύλινων ιστών που δεν χρησιμοποιούνται από τα Κοιμητήρια Μαλακοπής

5η Δημοτική Κοινότητα

 • Αποξήλωση παλαιών τσιμεντοϊστών, κατασκευή νέου δικτύου, τοποθέτηση 5μετρων σιδηροϊστών και φωτιστικών στο πάρκο Ηλέκτρας με Μ. Μπότσαρη

 • Αντικατάσταση φθαρμένων και επιτονισμός τερματικών ξύλινων ιστών, των οποίων η στατικότητα δεν θεωρείται ικανοποιητική (Κιμ. Βόγα 7, Παπανδρέου 37, Αχ. Σαμοθράκη 20, Αιμιλίου Ριάδη 5, Λύτρα 5, Αγ. Τριάδος 1, Μιχαηλίδη 19, 35)

 • Τοποθέτηση ιστών με βραχίονα και φωτιστικό σώμα σε σημεία που αυτά έχουν αφαιρεθεί μετά από ατυχήματα (Πλαστήρα 71, Β. Όλγας 49, Δημάρχου Τσίρου 7-9 με Οδυσσέα Ελύτη)

Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας

 • Αντικατάσταση υπογείων καλωδίων λόγω φθοράς στους πεζόδρομους: Μακεδονίας, 25ης Μαρτίου, Μ. Ασίας, Λαχανά,

 • Φωτισμός του χώρου στάθμευσης επί της οδού Γενναδίου, παραπλεύρως του πάρκου

 • Έλεγχος και αντικατάσταση γειώσεων στα δίκτυα των οδών Υψηλάντου, Αγ. Σπυρίδωνα, Τζουμαγιάς και Τρικούπη

 • Αντικατάσταση πινάκων Φ.Ο.Π στη διασταύρωση των οδών Τζουμαγιάς – Μ. Ασίας, στο πάρκο Αγ. Σπυρίδωνα και στο πάρκο Γενναδίου

 • (φωτο αρχείου)

Ξεκινούν έργα αντικατάστασης και τοποθέτησης ηλεκτροφωτισμού στη Θεσσαλονίκη

Οι δύο βουλευτές της ΝΔ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι παραβιάζει το Σύνταγμα και τους νόμους, νομοθετώντας «κατά παρέκκλιση κάθε… κείμενης διάταξης», αδιαφορώντας για τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Προσθέτουν επίσης, ότι η κυβέρνηση δημιουργεί ψεύτικες προσδοκίες μονιμοποίησης, επιχειρώντας να εγκλωβίσει με αυτές τους εργαζόμενους.

«Αδιαφορούν πλήρως για την αξιοκρατία, ενώ ταυτόχρονα θίγουν δικαιώματα επιτυχόντων στο ΑΣΕΠ, που περιμένουν να προσληφθούν με διαφάνεια και αξιοκρατία. Όλες οι παραπάνω καταδικαστέες πολιτικές όμως, έχουν και μία ακόμα σημαντική παράμετρο: Το δημοσιονομικό κόστος. Την επιβάρυνση για όλες αυτές τις πρακτικές θα κληθεί να την πληρώσει ο ταλαιπωρημένος ελληνικός λαός, αλλά και οι άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ανεύθυνη πολιτική της κυβέρνησης, διαλύει το δημόσιο, καταργεί την αξιοκρατία και στέλνει το λογαριασμό στον Έλληνα φορολογούμενο», τονίζουν οι κ.κ. Βορίδης και Γεωργαντάς.

Παράλληλα, σε ενημερωτικό της σημείωμα, η ΝΔ μεταξύ άλλων κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «πριν το μελάνι της ικετευτικής και κατάπτυστης επιστολής Τσακαλώτου στεγνώσει, διογκώνει ανεύθυνα και ανεξέλεγκτα τις δημόσιες δαπάνες».

Η ΝΔ κάνει λόγο για νέα φάμπρικα μονιμοποιήσεων, για «Συριζοκρατία» ή «αξιοκρατία αλά ΣΥΡΙΖΑ».

«Αποκορύφωμα αυτής της μεθόδευσης είναι ο πρόσφατος νόμος για το χωρικό σχεδιασμό, όπου με τροπολογίες, αφενός καταργήθηκε η εκ του νόμου (Καλλικράτης) υποχρέωση των δήμων να ασκούν όλα τα ένδικα μέσα για υποθέσεις που αφορούν δικαστικές αποφάσεις σχετικά με την μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου σε αορίστου, και αφετέρου παρατάθηκαν παράνομα και αντισυνταγματικά, για μία ακόμη φορά, οι συμβάσεις εργαζομένων. Το κάνει στους Ο.Τ.Α., το έκανε ήδη στο υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», συνεχίζει η ΝΔ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλά για «μαυρογυαλούρικη» τακτική διαδοχικών παρατάσεων (2015, 2016, 2017) και ανανεώσεων των συμβάσεων από έτος σε έτος, η οποία, μαζί με τη δυνατότητα σύναψης νέων ατομικών συμβάσεων, κρατά αιχμαλώτους τους συμβασιούχους και παραπέμπει στις χείριστες πρακτικές του παρελθόντος.

«Ο πολιτικός καιροσκοπισμός της κυβέρνησης, όχι μόνο δεν υπηρετεί τους πολίτες και το γενικό συμφέρον, αλλά προσβάλλει τη νοημοσύνη των πολιτών και των άξιων επαγγελματιών και εργαζομένων της δημόσιας διοίκησης. Η αλήθεια όμως, δεν κρύβεται με το να βαφτίζεις το ψάρι, κρέας», συμπεραίνει η Πειραιώς και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «στην προσπάθεια να χτίσει το δικό της κομματικό στρατό, επαναλαμβάνει τα λάθη που οδήγησαν τη χώρα στη σημερινή της κατάσταση».

«Είναι η κυβέρνηση των αντιμεταρρυθμιστών, της φαυλοκρατίας, των ρουσφετιών», συμπληρώνει η ΝΔ.


Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ΝΔ: Η ανεύθυνη πολιτική της Κυβέρνησης διαλύει το Δημόσιο!

Πόσο συχνά λέμε ή ακούμε εμείς οι γυναίκες τη φράση «Δεν είμαι καλά. Οι ορμόνες μου τρελάθηκαν»; Η μείωση ή η αύξηση των… ορμονών αποσυντονίζει τον γυναικείο οργανισμό και μπορεί να οδηγήσει σε εξάντληση, άγχος, αύξηση βάρους, υπογονιμότητα και δερματικά προβλήματα. Μπορούμε όμως, να έχουμε τις ορμόνες μας υπό έλεγχο με φυσικούς τρόπους.

Μελάσα

Η μελάσα είναι μια φυσική γλυκαντική ουσία, σαν σιρόπι, που παρασκευάζεται από την επεξεργασία του ζαχαροκάλαμου. Τα αντιοξειδωτικά στοιχεία της βοηθούν στην προστασία ενάντια στον καρκίνο και σε άλλα καρδιοαγγειακά νοσήματα. Περιέχει μαγνήσιο που βοηθάει το νευρικό σύστημα και ασβέστιο που είναι απαραίτητο για την υγεία των οστών και των δοντιών. Το μαγγάνιο που υπάρχει στη μελάσα βοηθάει στην υγιή παραγωγή των ορμονών, στην λειτουργία του νευρικού συστήματος και στην παραγωγή ενέργειας.

Ρίζα Μάκα

Η μάκα είναι ένα ποώδες φυτό το οποίο καλλιεργείται σε μεγάλα υψόμετρα στις Άνδεις του Περού. Η θρεπτική αξία της αποξηραμένης ρίζας της μάκα είναι υψηλή και πλούσια σε μεταλλικά ιχνοστοιχεία. Χρησιμοποιείται από τους αθλητές, ως μια φυσική εναλλακτική λύση, για να βελτιώσουν την αντοχή, την δύναμη και την απόδοσή τους. Βοηθάει πολύ στην ισορροπία του ενδοκρινικού συστήματος (π.χ. επινεφρίδια, θυρεοειδή, πάγκρεας, ωοθήκες.) Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να βοηθήσει στην παραγωγή ή αναστολή των ορμονών όταν και όπου είναι αναγκαίο. Παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την αύξηση της λίμπιντο, καθώς και κατά την διάρκεια της εμμηνόπαυσης.

Έλαιο νυχτολούλουδου

Το έλαιο νυχτολούλουδο προέρχεται από τον σπόρο του νυχτολούλουδου. Βοηθάει κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης και στην πρόληψη καρδιακών παθήσεων, στην σκλήρυνση κατά πλάκας και στην υψηλή πίεση του αίματος.

Σιρόπι σφενδάμου

Το σιρόπι σφενδάμου είναι πλούσιο σε μαγγάνιο, που είναι απαραίτητο για την ενδυνάμωση των σωματικών κυττάρων. Περιέχει ψευδάργυρο, θειαμίνη και ασβέστιο. Είναι πλούσιο σε θεραπευτικά συστατικά, παρόμοια με αυτά του μύρτιλου και του πράσινου τσαγιού.

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Οι ορμόνες σας υπό έλεγχο φυσικά!