26 June, 2019
Home / Ελλαδα (Page 528)

Ελεύθερο κάμπινγκ, χωρίς ποινές, ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

«Η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται βάσει νόμου, ο οποίος την τυποποιεί και ποινικά. Με το Ν. 392/1976 ρυθμίζεται το ζήτημα της κατασκήνωσης, επιβάλλοντας τον περιορισμό της σε οργανωμένους χώρους συγκεκριμένων προδιαγραφών, με την καταβολή χρηματικού τιμήματος και ταυτόχρονα απαγορεύοντάς την σε κοινόχρηστους χώρους.

 

Έκτοτε, οι αλλαγές στο ανωτέρω καθεστώς είναι λίγες και αφορούν κυρίως στην αυστηροποίηση των προδιαγραφών των οργανωμένων χώρων κατασκήνωσης και στις ποινές των παραβατών» αναφέρουν οι βουλευτές στην αρχή του κειμένου τους για να προσθέσουν «Η συγκεκριμένη, ρητή νομοθετική απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης γέννησε μια σειρά από αντινομίες που οφείλονται στη σύγκρουση διαφορετικών και κατά τα φαινόμενα αντίρροπων έννομων αγαθών.

Στις ισχύουσες διατάξεις επιλέχθηκε να επικρατήσει ως αγαθό αξιότερο έννομης προστασίας, το ατομικό δικαίωμα στην οικονομική ελευθερία και στην οικονομική ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού, με ταυτόχρονη προβολή των αγαθών της δημόσιας υγείας και του προστατευόμενου περιβάλλοντος, έναντι των δικαιωμάτων ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, της ισότητας και της απόλαυσης του φυσικού περιβάλλοντος, τα οποία πλήττονται δυσανάλογα. Οι εν λόγω συγκρούσεις αντικατοπτρίζονται χαρακτηριστικά στις ανθρώπινες συμπεριφορές και αντιδράσεις.

Από τη μια πλευρά, οι ελεύθεροι κατασκηνωτές να διεκδικούν τα συνταγματικά τους δικαιώματα και από την άλλη, οι κατά τόπους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων να τους καταγγέλλουν. Στη μέση οι τοπικές αρχές που δεν μπορούν παρά να φροντίσουν για την τήρηση του ισχύοντα νόμου. Η θερινή περίοδος πλησιάζει, και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πληθαίνουν οι φωνές που τάσσονται υπέρ τις ανεμπόδιστης, οικονομικά ανέξοδης και υπεύθυνης απόλαυσης της φύσης, μέσα από την ελεύθερη κατασκήνωση».

Οι ίδιοι θεωρούν ότι το «πνεύμα» των διατάξεων που περιορίζει το ελεύθερο κάμπινγκ έχουν ξεπεραστεί ενώ προσθέτουν ότι αντιβαίνουν και με το γράμμα του Συντάγματος. «Η ελεύθερη κατασκήνωση θα μπορούσε να είναι μια χρήσιμη προσθήκη εναλλακτικού τουρισμού στο υπάρχον Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Αλλά δεν περιορίζεται στην αντίληψη της κατασκήνωσης ως καταναλωτικό προϊόν, ούτε μετατρέπει σε εμπόρευμα την ανάγκη μας για διακοπές, αν και αδιαμφισβήτητα οι κατασκηνωτές στηρίζουν την τοπική οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις (παντοπωλεία, χώροι εστίασης, χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας κ.α.) συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελεύθερης κατασκήνωσης (άμεση αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον, αυτοοργάνωση, συμβίωση …) ανταποκρίνονται στις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ανάγκες, πολλών ατόμων, τα οποία αδυνατούν να τις καλύψουν με την καθολική απαγόρευσή της, γεγονός που μεταφράζεται στη στέρηση του συνταγματικού δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους. Ουσιαστικά, ποινικοποιείται το φρόνημα και καταστέλλεται μια φυσιολογική συμπεριφορά, διότι η συνειδητή ελεύθερη κατασκήνωση δεν πλήττει κάποιο δημόσιο αγαθό» τονίζουν σε άλλο σημείο για να υποστηρίξουν «Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, δεν αποτελούν ισχυρά επιχειρήματα που να οδηγούν στην απόλυτη απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης.

Εξάλλου, σε κάθε λειτουργία και δραστηριότητα της κοινωνίας εμφανίζονται ασυνείδητες συμπεριφορές -από την οδήγηση του αυτοκινήτου, μέχρι την απόλαυση της μουσικής. Η ολοκληρωτική απαγόρευσή τους αντίκειται σε βασικές αρχές ενός συνταγματικού κράτους, όπως η αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Σ), η οποία επιβάλλει περιορισμούς δικαιωμάτων και ελευθεριών με μέτρα αναγκαία, πρόσφορα και ανάλογα του σκοπού του νομοθέτη. Για το λόγο αυτό, για τη χρήση του αυτοκινήτου δημιουργήθηκαν φωτεινοί σηματοδότες και θεσμοθετήθηκαν όρια ταχύτητας, για την απόλαυση της μουσικής όρια θορύβου και ώρες κοινής ησυχίας. Το ίδιο ισχύει και για τη συμπεριφορά των ελεύθερων κατασκηνωτών, η οποία περιορίζεται τουλάχιστον από το Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από τα άρθρα 264, 421, 427 και 428 του Ποινικού Κώδικα, τα οποία διαφυλάσσουν τα έννομα αγαθά «περιβάλλον», «υγεία», «ασφάλεια». Εφόσον στόχος μας είναι να προστατεύσουμε περιβάλλον και δημόσια υγεία (δημόσιο συμφέρον), υπάρχει η εναλλακτική οδός της υπό όρους ελεύθερης κατασκήνωσης (εφαρμόζεται σε πολλές χώρες και «άτυπα» σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας), η οποία ως κρατική παρέμβαση αποτελεί καταλληλότερο μέτρο αφού δεν πλήττει τα άτομα που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τις ανθρώπινες πράξεις που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον.

Ορίζοντας νομοθετικά ένα «αποδεκτό επίπεδο υποδομών» για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, αλλά κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας (π.χ. χώροι υγιεινής, παροχή νερού, χώροι διαχωρισμού και συλλογής απορριμμάτων, σήμανση) σε δημόσιες ή δημοτικές εκτάσεις κοινόχρηστου χαρακτήρα (εξαιρώντας τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου) και θέτοντας όρους (π.χ. μέγιστη διάρκεια διαμονής) είναι δυνατό να διασφαλιστούν όλα τα εμπλεκόμενα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και να προστατευτούν όλα τα σχετικά  έννομα αγαθά.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου, εκτιμάται ότι η κυβέρνηση οφείλει να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα/ευκαιρία εξομάλυνσης της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας (εισοδηματικές ανισότητες, διακρίσεις, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, κλπ). Η εκ νέου ρύθμιση της ελεύθερης κατασκήνωσης θα μπορούσε να είναι ένα μέτρο αντίστοιχο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ένα δίχτυ ασφαλείας για τους μη έχοντες, το οποίο ταυτόχρονα αποκαθιστά την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, χωρίς να θίγει κάποιο έννομο αγαθό. Πρόκειται για μια ανέξοδη κοινωνική παροχή που θα ωφελήσει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού».

Ρωτούν τέλος τα αρμόδια υπουργεία:

·        «Πώς αντιμετωπίζουν τις προαναφερθείσες απόψεις που αμφισβητούν τη συνταγματικότητα των συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων;

·         Πώς προσλαμβάνουν την άποψη ότι δεν πρέπει να στερούνται οι πολίτες το δικαίωμα στην ανεμπόδιστη και οικονομικά ανέξοδη δυνατότητα διακοπών, ανάπαυσης, αναψυχής και απόλαυσης της φύσης, μέσω της ελεύθερης κατασκήνωσης;

·         Εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταργηθούν οι επίμαχες διατάξεις περί απαγόρευσης της ελεύθερης κατασκήνωσης και να θεσμοθετηθεί ένα πλαίσιο οριοθέτησής της;»

Την ερώτηση υπογράφουν οι εξής βουλευτές:
Πάλλης Γεώργιος,
Ακριώτης Γεώργιος
Αντωνίου Χρήστος
Αυλωνίτου Ελένη
Βάκη Φωτεινή
Γάκης Δημήτριος
Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)
Γιαννακίδης Ευστάθιος
Γκιόλας Ιωάννης
Δημαράς Γεώργιος
Θελερίτη Μαρία
Ιγγλέζη Αικατερίνη
Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)
Καραγιαννίδης Χρήστος
Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καστόρης Αστέριος
Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα
Λιβανίου Ζωή
Μανιός Νικόλαος
Μορφίδης Κωνσταντίνος
Μουμουλίδης Θεμιστοκλής
Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης)
Μπαλτάς Αριστείδης – Νικόλαος – Δημήτριος
Ντζιμάνης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παπαδόπουλος Χριστόφορος
Παρασκευόπουλος Νικόλαος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σταματάκη Ελένη
Σταμπουλή Αφροδίτη
Στογιαννίδης Γρηγόριος
Συρίγος Αντώνιος
Φίλης Νικόλαος
Χριστοδουλοπούλου Αναστασία
Ψυχογιός Γεώργιος

aftodioikisi.gr

Ελεύθερο κάμπινγκ, χωρίς ποινές, ζητούν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σιγά μην το αφήναμε να περάσει. Μπουγάτσα Survivor με γάλα καρύδας στη Θεσσαλονίκη (VIDEO)

Η Θεσσαλονίκη είναι φημισμένη για τον Λευκό Πύργο, την εμμονή τους όλα τα κίτρινα τυριά να τα λένε «κασέρι» και ασφαλώς τις μπουγάτσες.

 

Τώρα με όλο αυτό που γίνεται με το Survivor, ένας ιδιοκτήτης ενός καταστήματος με σφολιατοειδή σκέφτηκε να πάει τις μπουγάτσες σε άλλο πιο εξωτικό επίπεδο.

Η «μπουγάτσα Survivor» είναι γεγονός και προφανώς θα είχε γάλα καρύδας προς τιμήν του μάνατζερ Ράγκμπι και τις άπειρες καρύδες που έχει φάει εκείνος και όλοι οι παίκτες.

Δεν είναι γνωστό αν μετά τη δημιουργία της μπουγάτσας – Survivor αυξήθηκε η προσέλευση στο μαγαζί, αν και όπως βλέπουμε, είναι η τιμή… αλμυρή για μια μπουγάτσα καθώς όπως βλέπετε κοστίζει 2,5 ευρώ!

{youtube}JglVLYHF8Rw{/youtube}

luben.tv

Σιγά μην το αφήναμε να περάσει. Μπουγάτσα Survivor με γάλα καρύδας στη Θεσσαλονίκη (VIDEO)

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών

Και σήμερα θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Χθες, υπήρχε μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών λόγω εργασιών συντήρησης. Τα έργα θα συνεχιστούς έως και την Παρασκευή.

Οι  εργασίες συντήρησης εκτελούνται σε δύο σημεία, γι’ αυτό τον λόγο δημιουργούνται καθυστερήσεις.

Το πρώτο σημείο αφορα, στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, που γίνονται έργα αποκατάστασης προστατευτικών στηθαίων και κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, στο οδικό τμήμα μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Κ12 (Αεροδρόμιο, Νέα Μουδανιά) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κ5 (Νοσοκομεία Παπαγεωργίου και 424 ΓΣΝΕ) και στις δύο κατευθύνσεις.

Το δεύτερο σημείο αγορά εργασίες συντήρησης του ασφαλτοτάπητα επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, συγκεκριμένα από τον κόμβο Αντύπα έως τον ανισόπεδο κόμβο Κ12, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 10.500 ανέργους

Nέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα αφορά σε 10.500 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας από 55 έως 67 ετών και θα αποσκοπεί στο να ωφεληθούν άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της ηλικίας, προκειμένου να μπορέσουν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους.

 
Πρόκειται για πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των δήμων, των περιφερειών και άλλων δημόσιων φορέων καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων, ώστε να προχωρήσουν στην πρόσληψη των ανέργων για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. 

Οπως επίσης επισημάνθηκε, γίνεται προσπάθεια ώστε το ποσό των 500 ευρώ, που είναι η συνεισφορά του κράτους για την αμοιβή των ανέργων, να ανέλθει στα 600 ευρώ.

Για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • Να είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
  • Να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.
  • Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.
  • Να μην είναι ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.

Παράλληλα, θα πρέπει ο χρόνος που τους υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας για τη θεμελίωση πλήρους δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ να μην υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή τα 1.500 ημερομίσθια.

Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι εκτός από την αίτηση θα κληθούν να καταθέσουν βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι και θεωρημένο από τον ΟΑΕΔ αντίγραφο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

enikonomia.gr

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 10.500 ανέργους

Οι 6 μεγαλύτεροι μύθοι γύρω από το διαζύγιο

Κανείς δεν αποφασίζει να παντρευτεί με δεδομένο πως κάποια στιγμή θα χωρίσει. Η εμπειρία όμως -και τα υψηλά στατιστικά- έχουν αποδείξει πως ένα ενδεχόμενο διαζύγιο είναι πάντα μέσα στη ζωή και πως είναι στο χέρι του κάθε ζευγαριού να καταφέρει να διατηρήσει αυτό που κάποτε ξεκίνησε τόσο όμορφα.

 

Ποια είναι όμως ή αλήθεια πίσω από τα διαζύγια; Η συγκατοίκηση πριν από το γάμο μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες του διαζυγίου; Ποιος θα «κρατήσει» τα παιδιά; Πόσο θα κοστίσει η διαδικασία; 

 

Παρακάτω θα δείτε τους 6 μεγαλύτερους μύθους σχετικά με το διαζύγιο:

ΜΥΘΟΣ 1: Ένας στους δύο γάμους καταλήγει σε διαζύγιο
Είτε εσείς και ο σύζυγός σας είστε ζευγάρι από τα εφηβικά σας χρόνια είτε είχατε την πιο ρομαντική γνωριμία και σχέση του κόσμου, σίγουρα θα έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας το 50% των πιθανοτήτων που οδηγούν σε διαζύγιο. Υπάρχει όμως πράγματι τόσο μεγάλη περίπτωση να λήξει κάποια στιγμή αυτό που έχετε; Η αλήθεια είναι πως όχι. Σύμφωνα με στοιχεία, τα ποσοστά των διαζυγίων έχουν αρχίσει να μειώνονται σταθερά τα τελευταία 20 χρόνια ενώ παράλληλα έχει αυξηθεί και ο μέσος όρος των ανθρώπων που έχουν παντρευτεί παραπάνω από μία φορά στη ζωή τους. Επιπλέον, η Μάρα Όπερμαν, ειδική στην ανάλυση και ερμηνεία των γάμων αποκάλυψε πως τα δύο τρίτα όλων των διαζυγίων ξεκινούν ύστερα από θέληση των γυναικών. Στο χέρι σας είναι!

ΜΥΘΟΣ 2: Η συγκατοίκηση πριν το γάμο μειώνει τις πιθανότητες διαζυγίου
Ο μύθος αυτός έχει επικρατήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό γιατί ουσιαστικά βγάζει νόημα. Δεν είναι πολύ πιο λογικό να έχεις δοκιμάσει τη συμβίωση με κάποιον άνθρωπο πριν αποφασίσεις να μείνεις για πάντα μαζί του; Σίγουρα. Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι η συγκατοίκηση καθ’ αυτή που θα καθορίσει αν θα μείνετε για πάντα μαζί. Το κλειδί είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πάρετε την απόφαση να συγκατοικήσετε. Αν οι λόγοι δεν είναι η επιθυμία να βρίσκεστε κάτω από την ίδια στέγη, αλλά οικονομικοί (πχ. Κάποιος από τους δύο να είναι άνεργος και να μην έχει τη δυνατότητα να μείνει μόνος), η εμπειρία δεν πρόκειται να ωφελήσει τη σχέση. Αντίθετα, όλη η προετοιμασία πρέπει να γίνει με απόλυτη προσοχή και όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες.

 
 
 

ΜΥΘΟΣ 3: Ο δεύτερος γάμος κρατάει πάντα περισσότερο από τον πρώτο
Για ακόμη μια φορά, αυτός ο μύθος βγάζει μία λογική και γι’ αυτό και είναι τόσο διαδεδομένος. Εξάλλου, έχοντας ζήσει έναν γάμο και ένα διαζύγιο το σίγουρο είναι πως κάποιος αποκομίζει πολλές εμπειρίες και γνωρίζει τα λάθη του παρελθόντος για να μην τα επαναλάβει. Παρόλο όμως που παρουσιάζουν μικρή διαφορά, τα στατιστικά στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτήν την άποψη.  Συνολικά, περίπου το 67%-70% ενός δεύτερου γάμου θα καταλήξει σε διαζύγιο ενώ οι τρίτοι γάμοι βρίσκονται ακόμα σε πιο υψηλό ποσοστό. Αυτό συμβαίνει γιατί ένα πρώτο διαζύγιο δεν βοηθάει απαραίτητα τον άνθρωπο να βρει έναν νέο καλύτερο σύντροφο ή να είναι ο ίδιος καλύτερος στον μελλοντικό του γάμο. Το διαζύγιο διδάσκει σε κάποιον το πώς να πάρει ένα διαζύγιο. Κοινώς, αν γνωρίζετε ήδη πώς να πάρετε διαζύγιο, είναι πολύ πιο πιθανό να το ξαναδείτε σαν επιλογή και να το επαναλάβετε.

ΜΥΘΟΣ 4: Τα διαζύγια είναι υπερβολικά ακριβά
Είναι πολύ εύκολο να πιστέψει κανείς αυτόν τον μύθο όταν υπάρχουν συνεχώς πρωτοσέλιδα για διαζύγια χιλιάδων και εκατομμυρίων στο χώρο της σόουμπιζ. Ευτυχώς για όλους, οι τιμές δεν είναι τόσο υψηλές όσο ακούγεται. Από τη στιγμή που το ζευγάρι θα συμφωνήσει και θα αποφασίσει από κοινού τους κανόνες του διαζυγίου χωρίς εκδικητικές τάσεις, το συνολικό κόστος μπορεί να είναι πολύ χαμηλό. 

ΜΥΘΟΣ 5: Όλες οι γυναίκες παίρνουν διατροφή από τον πρώην σύζυγό τους
Η λεγόμενη διατροφή είναι το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να πληρώνει ο ένας σύζυγος στον άλλον σε μηνιαία βάση, ύστερα από το διαζύγιο. Ο σκοπός του είναι να διατηρήσει το επίπεδο ζωής στο οποίο είχε συνηθίσει το ζευγάρι και από τις δύο πλευρές, ο κύριος όμως λόγος για να πάρει κάποια γυναίκα διατροφή είναι να έχει αναλάβει την επιμέλεια του παιδιού όταν αυτό υπάρχει. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, οι πιθανότητες της διατροφής μειώνονται αφού παίζει σημαντικό ρόλο η φυσική ικανότητα της γυναίκας να εργαστεί. Αν δεν εργαζόταν μέσα στον γάμο και εξακολουθεί να μην εργάζεται ενώ δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας τότε δεν δικαιούται διατροφή από τον πρώην σύζυγό της.

ΜΥΘΟΣ 6: Η μητέρα παίρνει πάντα την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών
Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι μία μητέρα επιβάλλεται να μένει με το παιδί της μετά από ένα διαζύγιο. Νομικά όμως αυτό δεν ισχύει. Ακόμη κι αν η μητέρα είχε τον πρωταρχικό ρόλο στην ανατροφή του παιδιού κατά τη διάρκεια του γάμου, μετά από το διαζύγιο οι γονείς έχουν δικαίωμα για ίσο χρόνο με τα παιδιά. Επιπλέον, σε δύσκολες περιπτώσεις όπου μία μητέρα δεν κρίνεται κατάλληλη από την πρόνοια να μεγαλώσει το παιδί της, το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να αναθέσει την επιμέλεια του παιδιού στον πατέρα. Αν είναι και οι δύο γονείς κατάλληλοι για να συνεχίσουν το μεγάλωμα του παιδιού, τότε ένας από κοινού διακανονισμός θα μοιράσει δίκαια τον χρόνο που θα περνούν οι γονείς με τα παιδιά τους.
 

Φωτογραφίες: Shutterstock

Οι 6 μεγαλύτεροι μύθοι γύρω από το διαζύγιο

Διάσημοι αποκαλύπτουν: Το πιο ασυνήθιστο μέρος στο οποίο έχουν κάνει σεξ

Υπάρχουν φορές που οι διάσημοι έχουν τη διάθεση να κάνουν «πιπεράτες» εξομολογήσεις. Για παράδειγμα, να αποκαλύψουν το πιο ασυνήθιστο μέρος που έχουν κάνει σεξ.

 

Το People συγκέντρωσε μερικές από αυτές τις αποκαλύψεις που έχουν κάνει κατά καιρούς διάφοροι διάσημοι.

Τζον Λέτζεντ
Εχει πει ότι με την σύζυγό του, Κρίσι Τέιγκεν, δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν σε προεκλογική συγκέντρωση του Μπαράκ Ομπάμα το 2008. «Για να είμαι ξεκάθαρος, δεν ήταν στον Λευκό Οίκο. Ηταν σε γκαρνταρόμπα», είχε διευκρινίσει.

Κρίσι Τέιγκεν
Για την σύζυγό του, άλλο ήταν το πιο τολμηρό στιγμιότυπο που θυμάται. «Πηγαίναμε στην Ταϊλάνδη για να δούμε τους γονείς μου. Ημασταν κάτω από την κουβέρτα. Ούτε καν σε καμπίνα. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε τρόπαιο για αυτό», έχει δηλώσει.

 

Τζένιφερ Λόπεζ
«Σε μπαλκόνι, έξω».

Τζένι ΜακΚάρθι
«Μακάρι να ήταν πιο περιπετειώδες, αλλά ήταν στο Γκραν Κάνιον. Είχε σκορπιούς, πέτρες, βρωμιά και ζέστη. Ηταν το πιο παράξενο και το χειρότερο σεξ της ζωής μου».

Λιβ Σράιμπερ
«Κάποτε πέρασα μία πολύ διασκεδαστική Κυριακή στο φέρι για το Στάτεν Αϊλαντ».

Τζάντα Πίνκετ Σμιθ
Ηταν καθ΄οδόν για την απονομή των Οσκαρ το 2010, με τον σύζυγό της, Γουίλ Σμιθ. «Αρχισε να με κοιτάζει με τον τρόπο που με τρελαίνει. Αρχίσαμε να φιλιόμαστε παθιασμένα και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι χάσαμε το κόκκινο χαλί και κατέληξα σχεδόν χωρίς καθόλου μακιγιάζ».

Τσάρλι Σιν
«Στο ασανσέρ του Πύργου του Αιφελ».

 

Διάσημοι αποκαλύπτουν: Το πιο ασυνήθιστο μέρος στο οποίο έχουν κάνει σεξ


Μετρήσεις από την Voultepsis, Chamos – Analysis…

Ο μεγαλύτερος Μερκελιστής στον πλανήτη, κατά την Σοφία Βούλτεψη, είναι αυτό το καλό παιδί ο Αλέξης. Σύμφωνα με τα νέα καθήκοντα που της ανέθεσε ο Κυριάκος (να γράφει στα κατάστιχά της όλες τις επαφές -προσωπικές, τηλεφωνικές κλπ- μεταξύ Άγκελας και Αλέξη), οι προσωπικές είναι…
19 και οι τηλεφωνικές 24!

Δεν κάνουμε πλάκα, το είπε απόψε στο Action 24. Και επέμενε μάλιστα για την ακρίβεια των πληροφοριών της…

Πόσες φορές είδε και μίλησε με την Μέρκελ, ο Τσίπρες…


Μετρήσεις από την Voultepsis, Chamos – Analysis…

Ο μεγαλύτερος Μερκελιστής στον πλανήτη, κατά την Σοφία Βούλτεψη, είναι αυτό το καλό παιδί ο Αλέξης. Σύμφωνα με τα νέα καθήκοντα που της ανέθεσε ο Κυριάκος (να γράφει στα κατάστιχά της όλες τις επαφές -προσωπικές, τηλεφωνικές κλπ- μεταξύ Άγκελας και Αλέξη), οι προσωπικές είναι…
19 και οι τηλεφωνικές 24!

Δεν κάνουμε πλάκα, το είπε απόψε στο Action 24. Και επέμενε μάλιστα για την ακρίβεια των πληροφοριών της…

Πόσες φορές είδε και μίλησε με την Μέρκελ, ο Τσίπρες…


Είναι της μόδας τα διαζύγια, όπως και εσείς διαπιστώνετε, στον καιρό της κρίσης. Είναι τέτοιες οι συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες, που…
πολλές φορές τα επιβάλλουν. Τελευταίως, άλλωστε, είδαν το φως της δημοσιότητας κάμποσα διαζύγια.

Ομως αυτό που θα έλθει προσεχώς θα διεκδικήσει επαξίως τον τίτλο του «διαζυγίου της χρονιάς». Γιατί απλούστατα τα έχει όλα: πολιτική, χρήμα, πάθος και έρωτες.

Λεπτομέρειες δεν μου επιτρέπεται να δώσω, δεν ταιριάζει βλέπετε ούτε στον χαρακτήρα μου ούτε στα ήθη της εφημερίδας. Ωστόσο, δεν μπορώ παρά να σας προειδοποιήσω ότι μόλις κατατεθεί η αίτηση διαζυγίου θα προκαλέσει πάταγο…

ΒΗΜΑτοδότης

Το διαζύγιο της χρονιάς…

Ο κούκλος Έλληνας πρώην πρωταθλητής κολύμβησης που έγινε αγνώριστος (φωτό)

Δείτε τον καλά… Σας θυμίζουν κάτι αυτά τα μπλε μάτια; Tη δεκαετία του ’90 υπήρξε ένας από τους πιο γοητευτικούς άντρες του αθλητισμού αλλά και της showbiz. Τα μπλε του μάτια «καίγανε» καρδιές. Ο λόγος για τον

Χαράλαμπο Παπανικολάου ο οποίος στο παρελθόν εκτός από την κολύμβηση είχε ασχοληθεί και με την παρουσίαση. Είχε συνεργαστεί με την Έλντα Πανοπούλου και την Σοφία Βόσσου, στο Μega. Σήμερα εργάζεται στον Δήμο Χαλανδρίου και έχει ένα παιδί.
Μάλιστα συμμετείχε ως μοντέλο και στην Αthens Exclusive Fashion Week στο show της Kathy Heyndels.

 

Ο κούκλος Έλληνας πρώην πρωταθλητής κολύμβησης που έγινε αγνώριστος (φωτό)