26 June, 2019
Home / Ελλαδα (Page 1055)

Οδηγίες για την διενέργεια και εντατικοποίηση των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προς τις ΔΟΥ έδωσε ο ΓΓΔΕ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών που διενεργούν τον μερικό επιτόπιο έλεγχο πρόληψης (ΥΕΔΔΕ, Δ.Ο.Υ., πλην των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ, Πλοίων και Κατοίκων Εξωτερικού), θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους και να μεριμνούν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης βιβλίων και της έκδοσης φορολογικών στοιχείων για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με προτεραιότητα σε κλάδους ή φορολογούμενους με υψηλή παραβατικότητα. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για την αποτελεσματικότερη οργάνωση των ελέγχων αυτών έχει εκπονηθεί συγκεκριμένο πλάνο ελέγχων ανά υπηρεσία, η υλοποίηση του οποίου θα εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Ελέγχων, τη ΔΙΠΑΕΕ και τους Προϊσταμένους των Φορολογικών Περιφερειών, κατά περίπτωση.

Τα συνεργεία ελέγχου θα αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους (στην περίπτωση μάλιστα των Δ.Ο.Υ. στα συνεργεία δύνανται να συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι και όχι μόνον όσοι υπηρετούν σε τμήματα Ελέγχου) και θα διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες, για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των οικείων διατάξεων, του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), του ν. 2859/2000, όπως και του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών πρέπει να μεριμνούν για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων σε ημερήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και της Κυριακής, εκδίδοντας γενική χειρόγραφη εντολή ελέγχου.
Τέλος, αναφέρεται ότι, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητήθηκε και θα παρασχεθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν τους θερινούς μήνες, με τη δημιουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου, τουλάχιστον τέσσερις φορές το μήνα. Στο πλαίσιο αυτό, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών απαιτείται να έρθουν σε επαφή με τους κατά τόπους αστυνομικούς διευθυντές για τον προγραμματισμό των σχετικών ελέγχων.
Οι έλεγχοι εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων διενεργούνται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας με προτεραιότητα σε αυτούς που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα. Οι κλάδοι με την υψηλή παραβατικότητα δύνανται να εξευρίσκονται:
1. Από τα στοιχεία του αρχείου της υπηρεσίας και τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ELENXIS
2. από έγγραφη πληροφόρηση (δελτία πληροφοριών, καταγγελίες φορολογουμένων κλπ.) και
3. από επιλογή από εξωτερική πληροφόρηση ή άλλη αιτία, του Προϊσταμένου της υπηρεσίας.
Έργο των συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων είναι η διενέργεια ελέγχων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των οικείων διατάξεων, του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), του ν. 2859/2000, όπως και του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν.ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Έκλεψε από πολυκατοικία στο Κιλκίς... παιδικό καρότσι

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς περίπτωση κλοπής… παιδικού καροτσιού.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος 37χρονης υπηκόου Βουλγαρίας. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα, η προαναφερόμενη χθες τα ξημερώματα μαζί με συνεργό της αφαίρεσε από διάδρομο πολυκατοικίας στο Κιλκίς ένα παιδικό καρότσι, το οποίο φόρτωσαν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που είχαν σταθμεύσει πλησίον με το οποίο και διέφυγαν.

Έκλεψε από πολυκατοικία στο Κιλκίς… παιδικό καρότσι

Συνταξιούχος ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη καταγγέλλοντας ότι το ΙΚΑ του ζητούσε να επιστρέψει στο διπλάσιο αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΚΑΣ, χωρίς όμως ο ίδιος να έχει…
προκαλέσει, καθοιονδήποτε τρόπο, την καταβολή αυτή.
Ειδικότερα, στον συνταξιούχο, στον οποίο από το Σεπτέμβριο του 2012, είχε αρχίσει και η καταβολή της επικουρικής του σύνταξης, τον Ιούνιο του 2013, χωρίς να έχει προηγηθεί αίτησή του ή άλλη ενέργεια, καταβλήθηκε αναδρομικά ΕΚΑΣ. Η καταβολή αυτή διεκόπη δύο μήνες αργότερα τον Αύγουστο του ίδιου έτους.
Γεγονός είναι ότι τα χρήματα αυτά καταβλήθηκαν χωρίς να τα δικαιούται, αφού υπερέβαινε τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
Το πρόβλημα ανέκυψε από τα γεγονός ότι το αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ αναζήτησε το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, καταλογίζοντάς το στο διπλάσιο, με επίκληση του άρθρου 34 του ν. 3996/2001, κρίνοντας ότι η αχρεώστητη χορήγηση του ΕΚΑΣ οφειλόταν στην απόκρυψη της επικουρικής σύνταξης από τον ίδιο τον συνταξιούχο.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, απευθύνθηκε στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε), όπου ο συνταξιούχος είχε εν τω μεταξύ υποβάλει ένσταση, υποστηρίζοντας ότι ενώ η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη, επί της οποίας στηρίχθηκε ο, στο διπλάσιο, καταλογισμός του καταβληθέντος ποσού, προϋποθέτει την ύπαρξη δόλου εκ μέρους του συνταξιούχου (υποβολή ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του, είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, ή, πολλαπλή είσπραξη του επιδόματος), στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προέκυπτε εκδήλωση παρόμοιας συμπεριφοράς.
Και τούτο αφού ουδέποτε υπέβαλε ανακριβή δήλωση αλλά ούτε και αίτηση για χορήγηση του ΕΚΑΣ.
Επιπρόσθετα είχε δηλώσει κανονικά όλα τα εισοδήματά στην εφορία, και με βάση τις δηλώσεις αυτές είχαν υπολογιστεί, από τον ασφαλιστικό του φορέα, οι προβλεπόμενες μειώσεις στη σύνταξή που.
Έτσι ο Συνήγορος πρότεινε να γίνει δεκτή η ένσταση, υποστηρίζοντας, γενικότερα, ότι οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η αχρεώστητη καταβολή του ΕΚΑΣ έγινε χωρίς να προηγηθεί αίτηση του συνταξιούχου, και εφόσον βεβαίως δεν συντρέχει κάποια παράλληλη ενέργεια από την οποία να προκύπτει δόλος εκ μέρους του, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 6, του άρθρου 34 του ν. 3996/2011, και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να παρακρατούνται στο διπλάσιο τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
Τελικά έγινε δεκτή η ένσταση, αφού η Τ.Δ.Ε. εξετάζοντάς την έκρινε ότι δεν προκύπτει δόλος του ενιστάμενου και ότι αυτός οφείλει να επιστρέψει μόνο το ποσό που του κατεβλήθη και όχι στο διπλάσιο.ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΕΚΑΣ ΕΙΣ… ΔΙΠΛΟΥΝ!

Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας ενόψει Δεκαπενταύγουστου

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, επιστρέφονται από αύριο, 10 Αυγούστου 2016, οι άδειες οδήγησης, καθώς και οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων),

προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στη μετακίνησή τους κατά την εορταστική περίοδο του Δεκαπενταύγουστου.

Η Απόφαση αφορά στα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας, που αφαιρούνται ή κατατίθενται στις Αστυνομικές Αρχές μέχρι και σήμερα, 9 Αυγούστου 2016.

Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας Απόφασης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ., για παραβάσεις που βεβαιώνονται μέχρι και σήμερα, 9 Αυγούστου 2016.

Από την παραπάνω Απόφαση εξαιρούνται και δεν επιστρέφονται τα στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, που αφορούν στις εξής παραβάσεις:

  • Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
  • Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης.
  • Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη.
  • Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων.
  • Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα.
  • Οδήγηση για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων.

Οι Αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί από Δικαστικές ή άλλες Αρχές, εκτελούνται κανονικά.

Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας ενόψει Δεκαπενταύγουστου

Τη λογική της «υπεράσπισης» των συλληφθέντων Κώστα Σακκά και Μάριου Σεϊσίδη συνέχισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κυρίτσης με νέες του δηλώσεις στις οποίες επέμεινε στον…
χαρακτηρισμό του περί φρονηματικού χαρακτήρα διώξεων για τους δύο άνδρες.
Αφού μιλώντας στο ΣΚΑΪ αρνήθηκε να μιλήσει για επιτυχία της αστυνομίας αρκούμενος στο ότι «κάνει τη δουλειά της», ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να εξηγήσει το σκεπτικό τους: Εάν έχεις παρακολουθήσει ότι επί σχεδόν για μια δεκαετία κάποιοι άνθρωποι βρισκονται μονίμως στο στόχαστρο των αρχών και όταν έχεις διαπιστώσει μια αντιτρομοκρατία που ενορχηστρώνεται απο τα ΜΜΕ, πιστεύω στην άποψη ότι είναι καλύτερα δέκα ένοχοι εκτός φυλακής παρά ένας μέσα. Υπάρχουν στοιχεία στοχοποίησης σε υποθέσεις αυτού του προφίλ».
Ερωτηθείς γιατί έκανε τις δηλώσεις αυτές για τους Σακκά-Σεϊσίδη είπε ότι «το έκανα γιατί υπήρχαν καταγγελίες για κακοποίηση και έναν άνθρωπο με στοιχειώδες δημοκρατικό αισθητήριο να τον αφήνουν αδιάφορο».
Παράλληλα εξέφρασε τη διαφωνία του με τον οποίο υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας στο θέμα των καταλήψεων λέγοντας ότι στο ζήτημα αυτό «έκανε περισσότερο κακό παρά καλό».
Μιλώντας τέλος για την ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού έκανε ένα βήμα πίσω σε σχέση με τις χθεσινές του δηλώσεις λέγοντας ότι «αν περνούσε το χέρι μου θα υλοποιούνταν η μελέτη του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου πριν από 10 χρόνια».

Ο ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΣΑΚΚΑ ΚΑΙ ΣΕΪΣΙΔΗ!

''Tσουνάμι'' πλειστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο

Στο σφυρί βγάζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ακίνητα φορολογούμενων οι οποίοι έχουν  ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 150.000 ευρώ  προς το δημόσιο.

 

Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή περίπου 1,5 εκατ, φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο με τους περισσότερους από αυτούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις τραπεζικών υπολοίπων και εισοδημάτων στα χέρια τρίτων (π.χ. ενοικίων).

Στόχος της είναι να εισπραχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα χρωστούμενα, αν και σε πολλές περιπτώσεις το ποσό που αποφέρουν οι πλειστηριασμοί είναι πολύ μικρότερο από τις οφειλές.Με βάση τη λίστα προγραμμάτων πλειστηριασμού που έχει αναρτήσει η ΓΓΔΕ ξεχωρίζει η περίπτωση οφειλέτη με συνολικό χρέος 12,5 εκατ. ευρώ και το Δημόσιο εκποιεί ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη 64,12 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 26.000 ευρώ, ένα 47,11 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 36.800 ευρώ, ένα τρίτο 43,92 τ.μ. με πάρκινγκ 11,25 τ.μ. και τιμή εκκίνησης 34.000 ευρώ και διαμέρισμα 60,36 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 24.000 ευρώ.Άλλος οφειλέτης χρωστά 5 εκατ. ευρώ και η ΓΓΔΕ πουλά διαμέρισμα 123,95 τ.μ. με πάρκινγκ 12,50 τ.μ. και τιμή εκκίνησης μόλις 80.000 ευρώ.Άλλη περίπτωση είναι αυτή επιχειρηματία ο οποίος χρωστά 3.225.504 ευρώ και επίκειται πλειστηριασμός αγροτεμαχίου του επιφάνειας 9 στρεμμάτων, με τιμή εκκίνησης 200.000 ευρώ.

madata.gr

''Tσουνάμι'' πλειστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο

Αυξητική τάση παρουσιάζουν τον Αύγουστο οι προσφυγικές ροές στα ελληνικά νησιά, σε σχέση με τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, 283 άτομα διασώθηκαν από το…
Λιμενικό στο διάστημα 1η έως και 8 Αυγούστου. Οι άνδρες του Λιμενικού επενέβησαν σε 9 περιστατικά διάσωσης στη θάλασσα, ενώ κατά τη διαδικασία αναγνωρίστηκαν και συνελήφθησαν τρεις διακινητές. Κατασχέθηκαν δύο λέμβοι και ένα πλοίο, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη μεταφορά των προσφύγων και των μεταναστών. Προς το παρόν, η αύξηση των προσφυγικών ροών δεν ανησυχεί τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

Συνελήφθη 22χρονος στη Δράμα -Καταζητούνταν για απάτη που έκανε στη Γερμανία

Διεθνώς διωκόμενο πρόσωπο εντόπισαν και συνέλαβαν χθες έπειτα από έρευνες αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

 

Πρόκειται για 22χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στην πόλη της Δράμας, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Αρχές της Γερμανίας, για το αδίκημα της απάτης.

Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς, σύμφωνα με τις Γερμανικές Αρχές, το Μάιο του 2015, προσκομίζοντας πλαστά δικαιολογητικά σε τράπεζα της Γερμανίας, έλαβε χρηματικό δάνειο και στη συνέχεια προέβη σε αγορά αυτοκινήτου. Σε μεταγενέστερο χρόνο, καταχώρησε το παραπάνω αυτοκίνητο σε γερμανική ιστοσελίδα αγοραπωλησίας οχημάτων και το πούλησε έναντι χρηματικού ποσού.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Συνελήφθη 22χρονος στη Δράμα -Καταζητούνταν για απάτη που έκανε στη Γερμανία

ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΕ ΚΑΡΥΣΤΟ ΚΑΙ ΚΥΜΗ
Δυο μεγάλες πυρκαγιές βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη στην Εύβοια και, συγκεκριμένα, σε Κάρυστο και Κύμη, ενώ εκκενώθηκε προληπτικά και ένα χωριό. Μιλώντας στον…
ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος Καρύστου Ελευθέριος Ραβιόλος δήλωσε ότι έχει εκκενωθεί το χωριό Θύμιο, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 8 μποφόρ. Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η πυροσβεστική θα καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά.
Για την κατάσβεση του συγκεκριμένου μετώπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 8 πεζοπόρο, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Το δεύτερο μέτωπο κατακαίει δασική έκταση στην περιοχή Σουτσίνι, στην Κύμη, όπου η πυροσβεστική επιχειρεί με ενισχυμένες δυνάμεις.
Συνολικά επιχειρούν 36 πυροσβέστες, 16 οχήματα, 16 άτομα πεζοπόρο, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΠΑΛΙ Η ΕΥΒΟΙΑ

Έξι παλιά κι ένα νέο χαράτσι σε όσους νοικιάζουν ακίνητα

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, για να ενοικιάσεις ένα ακίνητο και να αποκτάς εισόδημα από αυτό, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις έξι διαφορετικούς φόρους και επιβαρύνσεις.

Πρώτον το κόστος για το ενεργειακό πιστοποιητικό. Δεύτερον, την αμοιβή του μεσίτη αν μεσολαβεί. Τρίτον τον φόρο εισοδήματος ο οποίος έφτασε αισίως στο 45%. Τέταρτον την εισφορά αλληλεγγύης η οποία και αυτή φτάνει στο 55%, Πέμπτον τον ΕΝΦΙΑ και έκτον τον συμπληρωματικό φόρο εφόσον η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Στο έβδομο χαράτσι, αναφέρεται με ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ. Επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες για την ενοικίαση ενός ακινήτου, θα απαιτείται και πιστοποιητικό μηχανικού ότι δεν έχουν γίνει αυθαιρεσίες. 

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ: 

Τη στιγμή που το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να αναρτήσει τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2016 με σημαντικές αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ήδη βαρύτατα φορολογούμενους ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα, δύο νέες απαράδεκτες επιβαρύνσεις σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων ετοιμάζει και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το υπό σύνταξη νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των αυθαίρετων κτισμάτων, οι οποίες, αν ευσταθούν όσα έχουν διαρρεύσει, απειλούν να μετατρέψουν τη χώρα σε απέραντο «νεκροταφείο ακινήτων», όπου τίποτε δεν θα ενοικιάζεται, και τίποτε δεν θα κληρονομείται!

1. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ. Συγκεκριμένα, τη στιγμή που κύμα αποποίησης κληρονομιών με ακίνητα περιουσιακά στοιχεία σαρώνει τη χώρα, λόγω του ΕΝΦΙΑ και των λοιπών φόρων, το ΥΠΕΝ ετοιμάζεται να προωθήσει σε υπό κατάρτιση νομοσχέδιο, απίστευτη διάταξη με την οποία για να αποδεχθεί κάποιος συμβολαιογραφικά μια κληρονομιά, θα πρέπει να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο πιστοποιητικό μηχανικού ότι ο θανών δεν είχε κατασκευάσει αυθαίρετα, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν τέτοια! Εάν βεβαίως υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, θα πρέπει πρώτα να πληρώσει τα προβλεπόμενα πρόστιμα καθώς και την αμοιβή μηχανικού για τη δήλωσή τους. Αποτέλεσμα της διάταξης αυτής θα είναι στην καλύτερη περίπτωση να οδηγηθούν οι ιδιοκτήτες στην σιωπηρή αποδοχή των κληρονομιαίων ακινήτων (μέσω της παρέλευσης άπρακτης της τετράμηνης προθεσμίας αποποιήσης της κληρονομιάς), χωρίς να συντάσουν συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, κάτι που θα οδήγήσει σε απόλυτη ανασφάλεια δικαίου και συναλλαγών, στη χειρότερη δε περίπτωση να «ρημάξει» κυριολεκτικά η χώρα από δεκάδες χιλιάδες εγκαταλελειμμένα ακίνητα, που ουδείς θα ενδιαφέρεται να τα κληρονομήσει, με άμεση συνέπεια να δημιουργηθεί ένα ακόμη πρόσκομμα στη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, αλλά και μια ακόμη απώλεια σε δημόσια έσοδα από το φόρο κληρονομιάς.
2. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Ακόμη χειρότερα, με το ίδιο νομοσχέδιο, σε κάθε μίσθωση ακινήτου θα απαιτείται πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας από μηχανικό, δίμηνης ισχύος, ακόμη και αν δεν υπάρχουν αυθαίρετα! Με τον τρόπο αυτό, λόγω του υψηλού κόστους της διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων και του σημερινού χαμηλού ύψους των ζητούμενων μισθωμάτων, η δαπάνη έκδοσης του παραπάνω πιστοποιητικού σε πολλές περιπτώσεις θα μπορεί να υπερβαίνει ακόμα και το προσδοκώμενο ετήσιο μίσθωμα, έτσι ώστε χιλιάδες ιδιοκτητών ακινήτων ιδίως μικρής αξίας και σε υποβαθμισμένες περιοχές δεν θα έχουν πλέον το παραμικρό κίνητρο να διαθέσουν τα ακίνητά τους προς εκμίσθωση, ή θα τα εκμισθώνουν χωρίς μισθωτήριο, δηλώσεις κλπ…
Συμπερασματικά και εφόσον τα παραπάνω στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, σε κάθε νέα μίσθωση κατοικίας, καταστήματος, γραφείου, ακόμη και γκαρσονιέρας κλπ., ο εκμισθωτής ιδιοκτήτης θα επιβαρύνεται τουλάχιστον με:
1. Αμοιβή Ενεργειακού επιθεωρητή για το πιστοποιητικό «ενεργειακής απόδοσης»,
2. Αμοιβή Πολιτικού Μηχανικού για το πιστοποιητικό «πολεοδομικής νομιμότητας».
3. Αμοιβή Μεσίτη αστικών συμβάσεων, εφόσον έχει μεσολαβήσει.
4. Φόρο Εισοδήματος 15–55% ανάλογα με το συνολικό εισόδημά του, μαζί με το φόρο « αλληλεγγύης».
5. ΕΝΦΙΑ με συμπληρωματικό φόρο από τις 200.000€!
Όταν πρόκειται συνεπώς για την επιβάρυνση των ιδιοκτητών, η κυβέρνηση επιδεικνύει άνευ προηγουμένου εφευρετικότητα. Αν έκανε το ίδιο για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής, η κατάσταση θα ήταν καλύτερη για όλους.
Τέλος, θεωρούμε ότι και ο συντεχνιασμός πρέπει να έχει τα όριά του. Δεν μπορεί τα εκατομμύρια ιδιοκτητών των καθημαγμένων ακινήτων της χώρας, που έχουν στοχοποιηθεί με τρόπο πρωτοφανή και βάρβαρο από όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, να επιβαρυνθούν και με νέες υποχρεωτικές αμοιβές προς όφελος ορισμένων επαγγελματικών κλάδων, πέραν από όσες ήδη υπάρχουν…

fpress.gr

Έξι παλιά κι ένα νέο χαράτσι σε όσους νοικιάζουν ακίνητα