25 March, 2019
Home / Περιβαλλον (Page 98)

Σήμερα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη γενιά. Αλλά τι νόημα έχουν οι πληροφορίες αν δεν μπορούμε να θέσουμε τις σωστές ερωτήσεις. Κανείς από
εμάς δεν επέλεξε να γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά όλοι μας έχουμε το δικαίωμα επιλογή να τον αλλάξουμε.

Απέναντι Όχθη

Οι ερωτήσεις που ποτέ δεν κάνουμε (Βίντεο, ελλ. υπότιτλοι)

Σήμερα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη γενιά. Αλλά τι νόημα έχουν οι πληροφορίες αν δεν μπορούμε να θέσουμε τις σωστές ερωτήσεις. Κανείς από
εμάς δεν επέλεξε να γεννηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά όλοι μας έχουμε το δικαίωμα επιλογή να τον αλλάξουμε.

Απέναντι Όχθη

Οι ερωτήσεις που ποτέ δεν κάνουμε (Βίντεο, ελλ. υπότιτλοι)

H διατλαντική εμπορική συμφωνία CETA (Ε.Ε.-Καναδά) συνυπογράφτηκε στις 30 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τον Καναδά. Για την προσωρινή εφαρμογή της για τα επόμενα 3 χρόνια απαιτείται ακόμη η έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα συνεδριάσει τον Φεβρουάριο του 2017. Ενώ για την οριστική της εφαρμογή απαιτείται η έγκρισή της εντός του 2017 από τα Εθνικά Κοινοβούλια των 27 κρατών μελών.

Λόγω της αντίστασης του Ευρωπαικού κινήματος και της Περιφέρειας της Βαλονίας δεν ισχύει κατά την προσωρινή 3ετή εφαρμογή ο μηχανισμός εταιρικής επιδιαιτησίας ICS (Ιnvestment Court System) σύμφωνα με τον οποίο οι Πολυεθνικές εταιρείας θα μπορούσαν να μηνύουν Κυβερνήσεις ζητώντας αποζημιώσεις για απώλεια κερδών, λόγω δημόσιων πολιτικών των κρατών. Ενώ στην πρόταση για την οριστική συμφωνία της CETA βελτιώθηκε ο μηχανισμός επιδιαιτησίας και προβλέπει την κλήρωση 3 δικαστών από ένα 15μελές όργανο του οποίου 5 μέλη θα ορίζονται από την ΕΕ, 5 μέλη από τον Καναδά και 5 μέλη με κοινή συναίνεση των 2 μερών. Προβλέπει επίσης την δημιουργία εφετείου, την μη σύγκρουση συμφερόντων των δικαστών και δημόσια ακρόαση των δικαστηρίων. Ωστόσο έχει υπάρξει προσφυγή της βαλονίας κατά του μηχανισμού επιδιαιτησίας στο Ευρωπαικό δικαστήριο για να κριθεί η συμβατότητά του με τις συνθήκες της ΕΕ.

Για τα αγροτικά προιόντα και τρόφιμα: Προβλέπει μείωση των επιδοτήσεων και των δασμών και αύξηση των ποσοστώσεων με μηδενικούς δασμούς στις εξαγωγές βοδινού και χοιρινού μη ορμονούχων κρεάτων από τον Καναδά προς την ΕΕ από 9.662 τόννους σήμερα σε 130.551 τόννους με την ισχύ της συμφωνίας.

Επίσης προβλέπει την αύξηση των ποσοστώσεων με μηδενικούς δασμούς στις εξαγωγές τυροκομικών από την ΕΕ προς των Καναδά από 13.472 τόννους σήμερα σε 33.072 τόννους με την ισχύ της συμφωνίας.

Για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ προιόντα: Από τα 1308 ΠΟΠ-ΠΓΕ προιόντα της ΕΕ προστατεύει μόνο τα 173 προιόντα. Ενώ από τα 100 ΠΟΠ προιόντα και 40 κρασιά της χώρας μας προστατεύει μόνο τα 16.
Για την Φέτα: Οι παλαιοί Καναδοί παραγωγοί που έκαναν εμπορική χρήση της φέτας έως 18/10/2013 ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων, συνεχίζουν την χρήση της με την προυπόθεση ότι αναγράφουν ευανάγνωστα FETA made in Kanada. Eνώ οι νέοι παραγωγοί μετά την ως άνω ημερομηνία αναγράφουν kind, type, style, imitation of FETA. Δεν χρησιμοποιούν σύμβολα η τοπωνύμια Ελληνικά.

Στην συμφωνία επισυνάπτεται δήλωση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Επιτροπής ότι το παραπάνω επίπεδο προστασίας δεν δημιουργεί προηγούμενο για μελλοντικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες και ότι ζητά την αξιοποίηση της μεταβατικής 5ετίας για να διασφαλίσει η ΕΕ το ίδιο επίπεδο προστασίας με τα άλλα κύρια τυριά της ΕΕ (ροκφόρ, παρμεζάνα, κα) και ότι η ΕΕ θα λάβει μέτρα προστασίας των ΠΟΠ προιόντων και διατηρεί το δικαίωμα η ΕΕ να εφαρμόσει την αρχή της πρόληψης σύμφωνα με το άρθρο 191 της συνθήκης της ΕΕ.

Για τα μεταλλαγμένα: Συμφωνείται η μικρότερη δυνατή χρήση Γενετικά Τροποποιημένων οργανισμών, διατηρεί η κάθε πλευρά τις ρυθμίσεις της για τα μεταλλαγμένα. Θα συζητήσουν σε εθελοντική αλλά αιτιολογημένη βάση, στα πλαίσια της ρυθμιστικής συνεργασίας δηλ. της σύγκλισης των κανονισμών τους, τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους όπου η ΕΕ ακολουθεί την αρχή της προφύλαξης και ο Καναδάς την αρχή της ‘κοινά αποδεκτής επιστημονικής βάσης’.
Ωστόσο αν μετά την 3ετία ισχύσει ο μηχανισμός της επιδιαιτησίας θα έχει αρμοδιότητα το ICS επιδιαιτητικό εταιρικό δικαστήριο και για την εμπορική διακίνηση και καλλιέργεια των μεταλλαγμένων και για την χρήση πατεντών.

H EE έχει σε σύγκριση με τον Καναδά αυστηρότερο περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο στην εμπορία και καλλιέργεια μεταλλαγμένων, δεν αποδέχεται την χρήση αυξητικών ορμονών και αντιβιοτικών στην ζωική παραγωγή και την χλωρίωση των σφάγιων, έχει περιοριστικό πλαίσιο στα χημικά πρόσθετα των τροφίμων και στα φυτουγειονομικά μέτρα και θα κριθεί η τελική συμφωνία στα πλαίσια της διαβούλευσης στα όργανα ρυθμιστικής συνεργασίας για εναρμόνιση των νομοθεσιών των δύο πλευρών.

Ως προς το περιβάλλον και τους καταναλωτές δεν προβλέπει καμμία δέσμευση για προστασία των τοπικών ποικιλιών σπόρων, προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικές φιλικές για αποτροπή της κλιματικής αλλαγής (για μείωση του άνθρακα, πετρελαίου και αερίου και αύξησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), αν και η ΕΕ και ο Καναδάς υπέγραψαν την διεθνή συμφωνία του Παρισιού το 2015.
——-
Ως προς τα εργατικά δικαιώματα η CETA ενθαρρύνει η συμφωνία τις προδιαγραφές του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας των 187 χωρών μελών αλλά δεν δεσμεύει τις δύο πλευρές να εφαρμόζουν το σύνολο των συμφωνιών του. πχ ο Καναδάς δεν επικύρωσε την συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις και 12 κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν επικυρώσει την συμφωνία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. Ωστόσο δεν υπάγονται οι ρυθμίσεις του I.L.O. σε εταιρική επιδιαιτησία.
Ως προς τις κοινωφελείς Υπηρεσίες η CETA στα πλαίσια του ‘κεφαλαίου της πρόσβασης στην αγορά’ εμπορευματοποιεί και προωθεί ιδιωτικοποιήσεις στην δημόσια υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, μεταφορές, ενέργεια, διαχείριση απορριμάτων.

Εξαιρεί το πόσιμο νερό και την πολιτιστική βιομηχανία, αλλά υπόκεινται όλες οι ως άνω υπηρεσίες και δημόσια αγαθά και οι ρυθμίσεις των κρατών στα εταιρικά δικαστήρια και εμποδίζονται οι επαναδημοτικοποιήσεις η εθνικοποιήσεις υπηρεσιών που ιδιωτικοποιήθηκαν.
Επίσης με την συμφωνία εμποδίζεται η ενίσχυση των τοπικών παραγωγών και προμηθευτών και των τοπικών παραγωγικών και καταναλωτικών συστημάτων.

Ως προς την διεκδίκηση του κινήματός μας πολλά θα κριθούν στην επόμενη 3ετή μεταβατική περίοδο διαβουλεύσεων και εγκρίσεων. Γι αυτό είναι σημαντικό το κοινωνικό κίνημά μας να συνδεθεί με τους παραγωγικούς φορείς και να διεκδικήσει:

-Τη διοργάνωση δημοψηφίσματος στην χώρα μας
-Να αξιοποιήσει την μικτή συμφωνία ζητώντας από το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο και το Εθνικό Κοινοβούλιο να μην εγκρίνουν την συμφωνία
– Να εξαιρέσουν από την συμφωνία το κεφάλαιο για τα εταιρικά δικαστήρια, ώστε να αποτραπεί η δυνατότητα παρέμβασης των Πολυεθνικών
– Κατά τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια στα πλαίσια της ρυθμιστικής συνεργασίας των 2 πλευρών στην CETA & TTIP για σύγκλιση των νομοθεσιών, το κίνημά μας να υπερασπιστεί το Ευρωπαικό κεκτημένο της δημόσιας πληροφόρησης και την αρχή της προφύλαξης για πλήρη αποτροπή της εμπορίας και καλλιέργειας των μεταλλαγμένων, την προστασία του συνόλου των Ευρωπαικών ΠΟΠ και βιολογικών προιόντων και της φέτας, την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, την υπεράσπιση των δημοσίων υπηρεσιών και αγαθών και των κοινωνικών κατακτήσεων των εργαζομένων και των παραγωγών.

– Σε επίπεδο Θεσσαλίας το Δίκτυό μας να διευρυνθεί και παράλληλα με τις κοινές δράσεις μας με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την CETA & TTIP να προωθήσουμε την τοπικοποίηση των πολιτικών μας σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων για να υποστηρίξουμε την βιωσιμότητα των τοπικών παραγωγικών και καταναλωτικών συστημάτων των τοπικών κοινωνιών μας, με προώθηση: συνεταιριστικών ομάδων παραγωγών, διεπαγγελματικών οργανώσεων, πόλων παραγωγικής καινοτομίας, επέκτασης της πιστοποίησης παραδοσιακών, βιολογικών και ποιοτικών προϊόντων και της σήμανσης τους, των τοπικών αγορών, τοπικών συμφώνων ποιότητας, και αξιοποίηση προγραμμάτων προβολής του ενδογενούς πολιτισμού, αγροτουρισμού και τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

9/11/2016
Γιώργος Εμμανουήλ
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου
Φορέων και Πολιτών Θεσσαλίας κατά CETA, TTIP, TISA


Η αντίσταση στις διατλαντικές συμφωνίες CETA & TTIP φέρνει αποτελέσματα

Το Παρατηρητήριο GROW – ένα πανευρωπαϊκό έργο «επιστήμης των πολιτών» για καλλιεργητές, κηπουρούς, οικογενειακούς και μικρής κλίμακας αγρότες και επιστήμονες του διαστήματος.
Το Παρατηρητήριο GROW (GROW) είναι ένα μαζικό,
πανευρωπαϊκό έργο που φιλοδοξεί να συμπεριλάβει δεκάδες χιλιάδες “πολίτες-επιστήμονες”, να ενδυναμώσει την κοινωνία με γνώση που σχετίζεται με πρακτικές αειφόρου καλλιέργειας, και να συμβάλει σημαντικά στην παγκόσμια επισκόπηση του περιβάλλοντος.


Πολίτες από ολόκληρη την ήπειρο καλούνται να λύσουν μαζί μία βασική πρόκληση για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος: την συστηματική μέτρηση της υγρασίας του εδάφους σε υψηλή χωρική ανάλυση και γεωγραφικά ευρείες περιοχές- ενώ παράλληλα θα μοιράζονται γνώσεις για την καλλιέργεια ανάμεσα σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι να αυξηθεί η μικρής κλίμακας παραγωγή τροφίμων και η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους για τις μελλοντικές γενιές, και να βελτιωθεί συγχρόνως η ικανότητα πρόγνωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες.


Με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Dundee στην Σκωτία και εταίρους σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Παρατηρητήριο GROW έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους € 5 εκατ για τα επόμενα τρία χρόνια, μέσω του προγράμματος Ορίζοντας2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία. Στο έργο, το οποίο ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2016, θα συμμετάσχουν καλλιεργητές και πολίτες-επιστήμονες οι οποίοι θα βοηθήσουν στην συν-δημιουργία πειραμάτων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 2017.

Στόχος του GROW είναι η υποστήριξη της έξυπνης και αειφόρου προστασίας της γης και του εδάφους, με σκοπό την κάλυψη των μελλοντικών απαιτήσεων για την αγροτική παραγωγή τροφίμων. Στοχεύει, επίσης, να ανταποκριθεί σε μία μακροχρόνια πρόκληση της επιστήμης του διαστήματος, συμβάλλοντας στην ανάλυση και επικύρωση των μετρήσεων υγρασίας του εδάφους από δορυφόρους. Το GROW θα αναζητήσει τους τρόπους με τους οποίους αυτά τα συλλογικά αποκτημένα δεδομένα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών που θα βοηθήσουν στην πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες και την κατάλληλη προετοιμασία απέναντί τους.

«Αυτό είναι ένα πρόγραμμα επιστήμης των πολιτών, σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα», δήλωσε ο Δρ. Drew Hemment, ο οποίος ηγείται του έργου από το Duncan of Jordanstone College of Art & Design του Πανεπιστημίου του Dundee. «Πολίτες που θα συμμετέχουν στο Παρατηρητήριο από ολόκληρη την Ευρώπη, θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν και να μοιραστούν πληροφορίες για το έδαφος, τη γη, τις καλλιέργειες – από το τι να φυτέψεις, ως το πότε και πώς να το φυτέψεις. Θα είναι σε θέση να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες για το έδαφος και την καλλιέργεια, και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία/θωράκιση του εδάφους για τις μελλοντικές γενιές”.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το GROW θα συνδυάζει τεχνολογίες ανίχνευσης εδάφους χαμηλού κόστους, απλά τεστ αναλύσεων του εδάφους, καινοτόμους χειρισμούς των δεδομένων που θα συλλέγουν οι πολίτες-επιστήμονες και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης για την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

“Το όραμα του GROW είναι να στηρίξει την ανάπτυξη ενός κινήματος πολιτών που μοιράζονται δεδομένα και γνώσεις για την καλλιέργεια της γης και να αυξήσει την πρόσβαση σε προσιτά τρόφιμα, προστατεύοντας συγχρόνως την ποιότητα του εδάφους για τις μελλοντικές γενιές. Συγχρόνως, θα λύσει μία μεγάλη πρόκληση για την επιστήμη,» λέει ο εθνοβιολόγος Παύλος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι ο Διαχειριστής της Κοινότητας του GROW. “Με το GROW θα οικοδομήσουμε μία κοινότητα χιλιάδων καλλιεργητών, κηπουρών και πολιτών-επιστημόνων σε ολόκληρη την Ευρώπη, αξιοποιώντας τη συλλογική δύναμη των ανοικτών δεδομένων και της κοινής γνώσης”.

Επιθυμείτε να καλλιεργήσετε την δική σας τροφή; Έχετε ένα μικρό λαχανόκηπο ή αγρόκτημα; Δραστηριοποιείστε σε έναν κοινοτικό ή σχολικό κήπο; Θέλετε να αναπτύξετε γνώσεις και δεξιότητες για το έδαφος και τη γεωργία και να λάβετε συγκεκριμένα μέτρα για τη διατήρηση του εδάφους για τις μελλοντικές γενιές ή να συνεργαστείτε με χιλιάδες ανθρώπους για να λύσετε μία μακροχρόνια πρόκληση για την επιστήμη του διαστήματος;

Αν η απάντηση σε οποιαδήποτε από αυτές τις ερωτήσεις είναι “ναι”, τότε το GROW απευθύνεται σε εσάς. Το Παρατηρητήριο θα είναι μία ευρείας κλίμακας πλατφόρμα και κοινότητα για την επιστήμη των πολιτών, που σκοπεύει να ενδυναμώσει την κοινωνία με γνώση σχετικά με αειφόρες πρακτικές, συμβάλλοντας σημαντικά στην παγκόσμια επισκόπηση του περιβάλλοντος.

Το αποτέλεσμα θα είναι ένας κόμβος ανοικτών δεδομένων και προσβάσιμης γνώσης, φτιαγμένος και συντηρούμενος από καλλιεργητές, κηπουρούς και αγρότες, που θα είναι χρήσιμος για τους ίδιους τους πολίτες. Συγχρόνως, θα τροφοδοτεί με πληροφορίες εξειδικευμένες επιστημονικές κοινότητες, ενισχύοντας την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής και τον γενικότερο κλάδο της γεωργικής παραγωγής. Το GROW θα δημιουργεί, θα μοιράζεται και θα κάνει χρήση πληροφοριών για τη γη, το έδαφος και τους υδάτινους πόρους σε γεωγραφικό εύρος και αναλυτικό βάθος που μέχρι σήμερα δεν έχουν επιτευχθεί.

Παρέχοντας στην κοινότητά μας την τεχνολογία και απλά kits αναλύσεων, μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από ολόκληρη την ήπειρο για μία σειρά από παραμέτρους που σχετίζονται με την καλλιέργεια της γης. Έτσι, θα δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο στην καρδιά του οποίου θα συνυπάρχουν πολίτες-επιστήμονες οι οποίοι συνεργάζονται με επιστήμονες και φορείς χάραξης πολιτικής για το περιβάλλον.

“Στη συνέχεια, μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις γνώσεις και συμβουλές με την κοινότητά μας, αλλά και να ενημερώσουμε την ευρύτερη επιστημονική και ερευνητική κοινότητα”, λέει ο Δρ. Hemment.

Λεπτομέρειες για το Παρατηρητήριο GROW μπορείτε να βρείτε εδώ: www.growobservatory.org

Γενικές Πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Παρατηρητηρίων Πολιτών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κίνημα γύρω από τις περιβαλλοντικές παρατηρήσεις, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των πολιτών ώστε να συμμετέχουν στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων, για την επίτευξη μιας πιο αειφόρου και έξυπνης οικονομικής ανάπτυξης.

Η “επιστήμη των πολιτών” έχει μακρά ιστορία. Όμως η αυξανόμενη πρόσβαση σε έξυπνα τηλέφωνα και τεχνολογίες ανίχνευσης χαμηλού κόστους έχει ανοίξει νέες δυνατότητες για τη συνεργατική συλλογή και ανάλυση δεδομένων.

Ο κόσμος καλείται σήμερα να εξασφαλίσει την επάρκεια σε ποιοτικά τρόφιμα, μειώνοντας συγχρόνως τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και διατηρώντας την ποιότητα της γης και των εδαφικών πόρων.

Μία καίρια πρόκληση για την περιβαλλοντική παρακολούθηση είναι η ικανότητα μέτρησης της υγρασίας του εδάφους σε υψηλή χωρική ανάλυση και σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές.

Το GROW θα προσφέρει

1. Απλά, διασκεδαστικά πειράματα για να κάνετε με τους φίλους, την οικογένεια ή την κοινότητά σας.

2. Τεχνολογία ανίχνευσης χαμηλού κόστους αλλά υψηλής ισχύος, με ένα απλό στην χρήση kit αναλύσεων εδάφους και εύκολες εφαρμογές, για να μπορείτε να συμμετέχετε εύκολα.

3. Ένα Μεγάλο Ανοιχτό Online Μάθημα (MOOC) για την κλιμάκωση της επιστήμης των πολιτών και της προστασίας του εδάφους.

4. Αυξημένη και δυναμική συμμετοχή που υποστηρίζεται από ιστορίες πολιτών και κοινοτήτων.

Συνεργάτες

Μία διεθνής κοινότητα που αποτελείται από ινστιτούτα, ενώσεις, εταιρείες και άτομα συνεργάζεται για τη δημιουργία του GROW.


 Συμμετέχουν οι:
University of Dundee
International Institute for Applied Systems Analysis
Food and Agriculture Organisation of the United Nations
Met Office
Hydrologic Research
Starlab
FutureEverything
European Network for Community-Led Action on Climate Change and Sustainability (ECOLISE)
Cultivate
CulturePolis*
Parrot
James Hutton Institute
Vienna University of Technology
Thingful
Institute for Advanced Architecture of Catalonia
Storythings
University of Miskolc
The Forest Trust

*Από την Ελλάδα, στο έργο συμμετέχει ως εταίρος η ελληνική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία CulturePolis.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Παύλος Γεωργιάδης
GROW Community Manager
τηλ: +30 6942 890639
email: hey@geopavlos.comΕργαλείο δικτύωσης και μάθησης για καλλιεργητές, κηπουρούς, και μικρής κλίμακας αγρότες

Μια μεγάλη νίκη για τους ακτιβιστές του νερού παγκοσμίως είναι γεγονός αφού εχθές η Σλοβενία προσέθεσε στο Σύνταγμά της όρο προκειμένου η πρόσβαση σε πόσιμο νερό να γίνει θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες της και να σταματήσει η εμπορευματοποίησή του. Τέτοιες νίκες πετυχαίνουν οι πολίτες όταν οι ακτιβιστές έχουν στα χέρια τους τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία, όπως τα δημοψηφίσματα που εκκινούν από συλλογές υπογραφών. Με τέτοιους τρόπους είναι που μπορεί και εφαρμόζεται η βούληση των πολλών! Συγχαρητήρια Σλοβενία!

Το άρθρο που προστέθηκε στο Σύνταγμα της Σλοβενίας είναι το εξής:

Άρθρο 70α (Δικαίωμα σε πόσιμο νερό)

Όλοι έχουν δικαίωμα σε πόσιμο νερό. Οι υδάτινες πηγές είναι δημόσιο αγαθό που διαχειρίζεται το κράτος. Οι υδάτινες πηγές χρησιμοποιούνται κυρίως γιατην βιώσιμη παροχή πόσιμου νερού οικιακής χρήσης και σε σχέση με αυτήν τους τη χρήση δεν θεωρούνται εμπορεύσιμο προϊόν. Το πόσιμο νερό παρέχεται προς το δημόσιο και τα νοικοκυριά από το κράτος μέσω των τοπικών κοινοτήτων απευθείας και χωρίς κέρδος.

«Από τις 30 Ιανουαρίου 2016 μέχρι τις 11 Μαρτίου 2016, συγκεντρώσαμε περισσότερες από 51,000 υπογραφές προκειμένου να εγγράψουμε το δικαίωμα στο νερό στο Σύνταγμα. Παραδώσαμε τη λίστα στο Κοινοβούλιο στις 11 Μαρτίου. Έχουμε δηλαδή ως σήμερα μαζί μας το 3% των εκλογέων. Αφότου παραδώσαμε τις υπογραφές συνεχίσαμε την προσπάθειά μας ασκώντας θετικές πιέσεις και συζητώντας το θέμα με επαγγελματίες νομικούς. Ανοίξαμε διάλογο και με τις δημόσιες αρχές που έχουν στην ευθύνη τους το νερό, τα πολιτικά κόμματα και εκπροσώπους φορέων. Σκοπός των δράσεών μας ήταν να γραφεί καθαρά στο Σύνταγμα ότι το νερό και οι υδάτινες πηγές είναι ένα φυσικό δημόσιο αγαθό για το οποίο κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Ότι όλοι έχουμε δικαίωμα σε πόσιμο νερό, ότι η παροχή νερού προς τον πληθυσμό δεν μπορεί να είναι ιδιοκτησία οποιασδήποτε ιδιωτικής εταιρίας οποιουδήποτε τύπου και ότι η παροχή νερού στο κοινό είναι μια υπηρεσία που δεν πρέπει να παράγει κέρδος. Θέλαμε επίσης να γραφεί ότι η παροχή νερού προς τον πληθυσμό είναι απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση σε περιπτώσεις κρίσεων ξηρασίας ή άλλων κρίσεων και τέλος ότι η διαχείριση των υδάτινων πηγών πρέπει να είναι βιώσιμη και να διέπεται από διαγενεακή αλληλεγγύη. Εγγράφοντας το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό στο Σύνταγμά μας, σκεφτόμαστε για το μέλλον στο παρόν, και δείχνουμε στην Ευρώπη και τον κόσμο ότι το πόσιμο νερό στη Σλοβενία είναι δημόσιο αγαθό, δεν μπορεί και δεν θα ιδιωτικοποιηθεί και πρέπει για πάντα να χρησιμοποιείται κυρίως για τον πληθυσμό (και τα ζώα) και μόνο ύστερα από αυτό για οικονομικούς σκοπούς ή σκοπούς εξαγωγών, αν και εφόσον αυτό επιτρέπεται από το υδάτινο απόθεμα», είναι η ανακοίνωση των ακτιβιστών «Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Σλοβενία και την ελευθερία, το νερό στο Σύνταγμα, το νερό στη συνείδηση»

Εχθές το βράδυ το Κοινοβούλιο έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. Με 64 ψήφους υπέρ και καμιά κατά στη Βουλή των 90 εδρών, το άρθρο προστέθηκε στο Σύνταγμα της χώρας διαβεβαιώνοντας πως «όλοι έχουν δικαίωμα σε πόσιμο νερό». Το κεντροδεξιό κόμμα SDS απείχε από την ψηφοφορία λέγοντας πως μια τέτοια προσθήκη «δεν ήταν απαραίτητη και είχε ως μόνο στόχο την αύξηση της πολιτικής επιρροής του κυβερνώντος κόμματος». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σλοβενία είναι ορεινή, πλούσια σε υδάτινες πηγές και περισσότερο από το μισό της έδαφος σκεπάζεται από δάση.

Ο κεντροαριστερός πρωθυπουργός Miro Cerar υποστήριξε το νομοσχέδιο λέγοντας ότι η χώρα του, μια χώρα με πληθυσμό 2 εκ. πρέπει «να προστατεύσει το νερό, τον υγρό χρυσό του 21ου αιώνα στο υψηλότερο νομικό επίπεδο». «Το νερό της Σλοβενίας είναι εξαιρετικής ποιότητας και λόγω της αξίας του στο μέλλον πρόκειται σίγουρα να στοχοποιηθεί από τις ορέξεις των πολυεθνικών εταιριών. Καθώς θα γίνεται ένας ολοένα και πιο πολύτιμος πόρος στο μέλλον, η πίεση θα αυξηθεί και δεν θα πρέπει να ενδώσουμε», είπε ο Cerar.

Η Σλοβενία έγινε η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που προσέθεσε το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό στο Σύνταγμά της αν και σε 17 χώρες αυτό ισχύει ήδη (Κονγκό, Αίγυπτος, Κένυα, Μαρόκο, Νίγηρας, Σομαλία, Νότια Αφρική, Τυνησία, Ουγκάντα, Ζιμπάμπουε, Βολιβία, Εκουαδόρ, Μεξικό, Νικαράγουα, Ουρουγουάη, Μαλβίδες, Φίτζι)
Συνδικάτα και Κοινωνία των Πολιτών καλωσορίζουν την εισαγωγή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό στο Σύνταγμα της Σλοβενίας
Κοινό Δελτίο Τύπου των EPSU, Food & Water Europe και European WaterMovement*:

Χθες βράδυ το Εθνικό κοινοβούλιο της Σλοβενίας πέρασε μια προσθήκη στο Σύνταγμα και εισήγαγε ένα νέο άρθρο που αναγνωρίζει το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό. Η προσθήκη βεβαιώνει ότι το νερό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό που να το διαχειρίζεται το κράτος και όχι ως προϊόν και ότι το πόσιμο νερό πρέπει να παρέχεται από τον δημόσιο τομέα σε μη κερδοσκοπική βάση. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία των Σλοβένων ακτιβιστών και του λαού της Σλοβενίας.

«Πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιήθηκαν προκειμένου να ενταχθεί το ανθρώπινο δικαίωμα σε νερό και υγιεινή όπως αποφασίστηκε από τον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να αγνοεί σχεδόν 2 εκ. πολίτες στην πρώτη επιτυχημένη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Ο κομισάριος Vella θα πρέπει να ακούσει τους πολίτες και να ακολουθήσει το παράδειγμα της Σλοβενίας το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Jan Willem Goudriaan, ο γγ. της EPSU.

Το νερό είναι ένα επίμαχο θέμα στη Σλοβενία, καθώς αρκετές ξένες εταιρίες από τον χώρο των τροφίμων και των αναψυκτικών αγοράζουν δικαιώματα σε μεγάλες εκτάσεις από υδάτινα αποθέματα της χώρας. Επίσης, η κυβέρνηση της Σλοβενίας έχει εκφράσει ανησυχίες για τις συνέπειες των εμπορικών συμφωνιών όπως η CETA σχετικά με την διατήρηση της ικανότητάς της να ελέγχει και να ρυθμίζει αυτά τα αποθέματα.[1].

“Οι εμπορικές συμφωνίες και οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους δύνανται να μειώσουν την ικανότητα των κρατών να παίρνουν πίσω υπό δημόσιο έλεγχο υδάτινα αποθέματα όταν υπάρχουν ξένοι επνδυτές, όπως στη Σλοβενία. Για να μπορέσουν να εγγυηθούν το ανθρώπινο δικαίωμα σε αυτό τον βασικό πόρο, το Ευρωκοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας θα πρέπει να αρνηθούν να επικυρώσουν την CETA όταν θα τεθεί σε ψηφοφορία τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο David Sánchez, διευθυντή της Food & Water Europe.

Η προσθήκη στο Σύνταγμα είναι το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας πολιτώ νπου συνέλλεξαν 51,000 υπογραφές προκειμένου να προτείνουν αυτή την προσθήκη. [2].

“Καλωσορίζουμε την εισαγωγή του ανθρώπινου δικαιώματος σε νερό στο Σύνταγμα της Σλοβενίας, ως ένα σπουδαίο αποτέλεσμα της δράσης των πολιτών. Τώρα η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να μείνει ενεργή προκειμένου να εγγυηθεί μια δημοκρατική και διαφανή δημόσια διαχείριση ολόκληρου του κύκλου του νερού, βασισμένη στη συμμετοχή πολιτών και εργαζόμενων», δήλωσε η Jutta Schütz, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού.

*Το SAVEGREEKWATER είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού από το 2012.

——

Notes

[1] Η κυβέρνηση της Σλοβενίας εξέφρασε ανησυχίες για την αμφισημία όρων όπως «εμπορική χρήση μιας υδάτινης πηγής» μέσα στο κείμενο της CETA, καθώς επίσης και για το πώς η συνθήκη θα εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά υπάρχοντα δικαιώματα χρήσης και τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να μπορούν στο μέλλον να βάλουν όρια σε υπάρχουσες παραχωρήσεις χωρίς μεταξύ άλλων να υπόκεινται σε διώξεις μέσω του ICS. Το σχετικό έγγραφο είναι αυτό: http://europeanwater.org/images/pdf/Slovenia-questions-on-Water_14-9-2016.pdf

[2] Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία πολιτών μπορείτε να βρείτε εδώhttp://voda.svoboda.si/

* Photo : Without colour, without taste and without an owner – water is freedom

Η Σλοβενία έγινε η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που προσέθεσε το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό στο Σύνταγμά της

Μια μεγάλη νίκη για τους ακτιβιστές του νερού παγκοσμίως είναι γεγονός αφού εχθές η Σλοβενία προσέθεσε στο Σύνταγμά της όρο προκειμένου η πρόσβαση σε πόσιμο νερό να γίνει θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους πολίτες της και να σταματήσει η εμπορευματοποίησή του. Τέτοιες νίκες πετυχαίνουν οι πολίτες όταν οι ακτιβιστές έχουν στα χέρια τους τα απαραίτητα θεσμικά εργαλεία, όπως τα δημοψηφίσματα που εκκινούν από συλλογές υπογραφών. Με τέτοιους τρόπους είναι που μπορεί και εφαρμόζεται η βούληση των πολλών! Συγχαρητήρια Σλοβενία!

Το άρθρο που προστέθηκε στο Σύνταγμα της Σλοβενίας είναι το εξής:

Άρθρο 70α (Δικαίωμα σε πόσιμο νερό)

Όλοι έχουν δικαίωμα σε πόσιμο νερό. Οι υδάτινες πηγές είναι δημόσιο αγαθό που διαχειρίζεται το κράτος. Οι υδάτινες πηγές χρησιμοποιούνται κυρίως γιατην βιώσιμη παροχή πόσιμου νερού οικιακής χρήσης και σε σχέση με αυτήν τους τη χρήση δεν θεωρούνται εμπορεύσιμο προϊόν. Το πόσιμο νερό παρέχεται προς το δημόσιο και τα νοικοκυριά από το κράτος μέσω των τοπικών κοινοτήτων απευθείας και χωρίς κέρδος.

«Από τις 30 Ιανουαρίου 2016 μέχρι τις 11 Μαρτίου 2016, συγκεντρώσαμε περισσότερες από 51,000 υπογραφές προκειμένου να εγγράψουμε το δικαίωμα στο νερό στο Σύνταγμα. Παραδώσαμε τη λίστα στο Κοινοβούλιο στις 11 Μαρτίου. Έχουμε δηλαδή ως σήμερα μαζί μας το 3% των εκλογέων. Αφότου παραδώσαμε τις υπογραφές συνεχίσαμε την προσπάθειά μας ασκώντας θετικές πιέσεις και συζητώντας το θέμα με επαγγελματίες νομικούς. Ανοίξαμε διάλογο και με τις δημόσιες αρχές που έχουν στην ευθύνη τους το νερό, τα πολιτικά κόμματα και εκπροσώπους φορέων. Σκοπός των δράσεών μας ήταν να γραφεί καθαρά στο Σύνταγμα ότι το νερό και οι υδάτινες πηγές είναι ένα φυσικό δημόσιο αγαθό για το οποίο κανείς δεν μπορεί να αποκτήσει ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Ότι όλοι έχουμε δικαίωμα σε πόσιμο νερό, ότι η παροχή νερού προς τον πληθυσμό δεν μπορεί να είναι ιδιοκτησία οποιασδήποτε ιδιωτικής εταιρίας οποιουδήποτε τύπου και ότι η παροχή νερού στο κοινό είναι μια υπηρεσία που δεν πρέπει να παράγει κέρδος. Θέλαμε επίσης να γραφεί ότι η παροχή νερού προς τον πληθυσμό είναι απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση σε περιπτώσεις κρίσεων ξηρασίας ή άλλων κρίσεων και τέλος ότι η διαχείριση των υδάτινων πηγών πρέπει να είναι βιώσιμη και να διέπεται από διαγενεακή αλληλεγγύη. Εγγράφοντας το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό στο Σύνταγμά μας, σκεφτόμαστε για το μέλλον στο παρόν, και δείχνουμε στην Ευρώπη και τον κόσμο ότι το πόσιμο νερό στη Σλοβενία είναι δημόσιο αγαθό, δεν μπορεί και δεν θα ιδιωτικοποιηθεί και πρέπει για πάντα να χρησιμοποιείται κυρίως για τον πληθυσμό (και τα ζώα) και μόνο ύστερα από αυτό για οικονομικούς σκοπούς ή σκοπούς εξαγωγών, αν και εφόσον αυτό επιτρέπεται από το υδάτινο απόθεμα», είναι η ανακοίνωση των ακτιβιστών «Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Σλοβενία και την ελευθερία, το νερό στο Σύνταγμα, το νερό στη συνείδηση»

Εχθές το βράδυ το Κοινοβούλιο έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. Με 64 ψήφους υπέρ και καμιά κατά στη Βουλή των 90 εδρών, το άρθρο προστέθηκε στο Σύνταγμα της χώρας διαβεβαιώνοντας πως «όλοι έχουν δικαίωμα σε πόσιμο νερό». Το κεντροδεξιό κόμμα SDS απείχε από την ψηφοφορία λέγοντας πως μια τέτοια προσθήκη «δεν ήταν απαραίτητη και είχε ως μόνο στόχο την αύξηση της πολιτικής επιρροής του κυβερνώντος κόμματος». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σλοβενία είναι ορεινή, πλούσια σε υδάτινες πηγές και περισσότερο από το μισό της έδαφος σκεπάζεται από δάση.

Ο κεντροαριστερός πρωθυπουργός Miro Cerar υποστήριξε το νομοσχέδιο λέγοντας ότι η χώρα του, μια χώρα με πληθυσμό 2 εκ. πρέπει «να προστατεύσει το νερό, τον υγρό χρυσό του 21ου αιώνα στο υψηλότερο νομικό επίπεδο». «Το νερό της Σλοβενίας είναι εξαιρετικής ποιότητας και λόγω της αξίας του στο μέλλον πρόκειται σίγουρα να στοχοποιηθεί από τις ορέξεις των πολυεθνικών εταιριών. Καθώς θα γίνεται ένας ολοένα και πιο πολύτιμος πόρος στο μέλλον, η πίεση θα αυξηθεί και δεν θα πρέπει να ενδώσουμε», είπε ο Cerar.

Η Σλοβενία έγινε η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που προσέθεσε το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό στο Σύνταγμά της αν και σε 17 χώρες αυτό ισχύει ήδη (Κονγκό, Αίγυπτος, Κένυα, Μαρόκο, Νίγηρας, Σομαλία, Νότια Αφρική, Τυνησία, Ουγκάντα, Ζιμπάμπουε, Βολιβία, Εκουαδόρ, Μεξικό, Νικαράγουα, Ουρουγουάη, Μαλβίδες, Φίτζι)
Συνδικάτα και Κοινωνία των Πολιτών καλωσορίζουν την εισαγωγή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό στο Σύνταγμα της Σλοβενίας
Κοινό Δελτίο Τύπου των EPSU, Food & Water Europe και European WaterMovement*:

Χθες βράδυ το Εθνικό κοινοβούλιο της Σλοβενίας πέρασε μια προσθήκη στο Σύνταγμα και εισήγαγε ένα νέο άρθρο που αναγνωρίζει το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό. Η προσθήκη βεβαιώνει ότι το νερό πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό που να το διαχειρίζεται το κράτος και όχι ως προϊόν και ότι το πόσιμο νερό πρέπει να παρέχεται από τον δημόσιο τομέα σε μη κερδοσκοπική βάση. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία των Σλοβένων ακτιβιστών και του λαού της Σλοβενίας.

«Πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιήθηκαν προκειμένου να ενταχθεί το ανθρώπινο δικαίωμα σε νερό και υγιεινή όπως αποφασίστηκε από τον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να αγνοεί σχεδόν 2 εκ. πολίτες στην πρώτη επιτυχημένη Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών. Ο κομισάριος Vella θα πρέπει να ακούσει τους πολίτες και να ακολουθήσει το παράδειγμα της Σλοβενίας το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο Jan Willem Goudriaan, ο γγ. της EPSU.

Το νερό είναι ένα επίμαχο θέμα στη Σλοβενία, καθώς αρκετές ξένες εταιρίες από τον χώρο των τροφίμων και των αναψυκτικών αγοράζουν δικαιώματα σε μεγάλες εκτάσεις από υδάτινα αποθέματα της χώρας. Επίσης, η κυβέρνηση της Σλοβενίας έχει εκφράσει ανησυχίες για τις συνέπειες των εμπορικών συμφωνιών όπως η CETA σχετικά με την διατήρηση της ικανότητάς της να ελέγχει και να ρυθμίζει αυτά τα αποθέματα.[1].

“Οι εμπορικές συμφωνίες και οι μηχανισμοί επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους δύνανται να μειώσουν την ικανότητα των κρατών να παίρνουν πίσω υπό δημόσιο έλεγχο υδάτινα αποθέματα όταν υπάρχουν ξένοι επνδυτές, όπως στη Σλοβενία. Για να μπορέσουν να εγγυηθούν το ανθρώπινο δικαίωμα σε αυτό τον βασικό πόρο, το Ευρωκοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας θα πρέπει να αρνηθούν να επικυρώσουν την CETA όταν θα τεθεί σε ψηφοφορία τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο David Sánchez, διευθυντή της Food & Water Europe.

Η προσθήκη στο Σύνταγμα είναι το αποτέλεσμα πρωτοβουλίας πολιτώ νπου συνέλλεξαν 51,000 υπογραφές προκειμένου να προτείνουν αυτή την προσθήκη. [2].

“Καλωσορίζουμε την εισαγωγή του ανθρώπινου δικαιώματος σε νερό στο Σύνταγμα της Σλοβενίας, ως ένα σπουδαίο αποτέλεσμα της δράσης των πολιτών. Τώρα η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να μείνει ενεργή προκειμένου να εγγυηθεί μια δημοκρατική και διαφανή δημόσια διαχείριση ολόκληρου του κύκλου του νερού, βασισμένη στη συμμετοχή πολιτών και εργαζόμενων», δήλωσε η Jutta Schütz, εκπροσωπώντας το Ευρωπαϊκό Κίνημα Νερού.

*Το SAVEGREEKWATER είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κινήματος Νερού από το 2012.

——

Notes

[1] Η κυβέρνηση της Σλοβενίας εξέφρασε ανησυχίες για την αμφισημία όρων όπως «εμπορική χρήση μιας υδάτινης πηγής» μέσα στο κείμενο της CETA, καθώς επίσης και για το πώς η συνθήκη θα εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά υπάρχοντα δικαιώματα χρήσης και τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να μπορούν στο μέλλον να βάλουν όρια σε υπάρχουσες παραχωρήσεις χωρίς μεταξύ άλλων να υπόκεινται σε διώξεις μέσω του ICS. Το σχετικό έγγραφο είναι αυτό: http://europeanwater.org/images/pdf/Slovenia-questions-on-Water_14-9-2016.pdf

[2] Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία πολιτών μπορείτε να βρείτε εδώhttp://voda.svoboda.si/

* Photo : Without colour, without taste and without an owner – water is freedom

Η Σλοβενία έγινε η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που προσέθεσε το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό στο Σύνταγμά της

Είναι παράξενο πως  κάποιες φράσεις ή κάποια γεγονότα
εγκαθίστανται στο μυαλό μας και μας προσφέρουν συνεχή
καθοδήγηση και ανακούφιση. Πριν από μερικές δεκαετίες έβλεπα
μια ασθενή με καρκίνο του μαστού, πού είχε περάσει ολόκληρη
την εφηβεία της παγιδευμένη σε μια μακρόχρονη και πικρή πάλη με τον αρνητικό πατέρα της. Λαχταρώντας κάποια μορφή συμφιλίωσης, μια καινούργια αρχή για τη σχέση τους, περίμενε πώς και πώς να την πάει ο πατέρας της με τ ’ αυτοκίνητο στο κολέγιο – μια ευκαιρία να είναι μόνη μαζί του για πολλές ώρες. Αλλά το ταξίδι που περίμενε από καιρό με ανυπομονησία αποδείχτηκε καταστροφή, Η συμπεριφορά του πατέρα
της ήταν απολύτως συνεπής με την αρνητικότητα του. Σε όλη
τη διαδρομή δε σταμάτησε να γκρινιάζει για το άθλιο, γεμάτο
σκουπίδια ρυάκι πού έτρεχε στο πλάι του δρόμου. Εκείνη, απ’
την άλλη μεριά, δεν έβλεπε καμιά βρομιά στο πανέμορφο, γραφικό, καθαρό ποταμάκι. Μη βρίσκοντας τρόπο ν’ ανταποκριθεί στη στάση του πατέρα της, κατέληξαν να βυθιστούν κι οι δυο στη σιωπή και πέρασαν το υπόλοιπο της διαδρομής χωρίς να κοιτάζονται.
Αργότερα η κοπέλα έκανε το ίδιο ταξίδι μόνη της και προς μεγάλη της έκπληξη είδε πως τα ρυάκια ήταν δύο – ένα σε κάθε μεριά του δρόμου. « Αυτή τη φορά οδηγούσα εγώ », είπε λυπημένη, «καί τό ρυάκι πού έβλεπα απ’ το παράθυρο του οδηγού ήταν ακριβώς όπως το είχε περιγράψει ο πατέρας μου, άθλιο και μολυσμένο ». 


Ώσπου να μάθει όμως να βλέπει τα πράγματα μέσα από το παράθυρο το πατέρα της, ήταν αργά — ο πατέρας της είχε πεθάνει.

« Κοιτάξτε μέσα από  το παράθυρο του άλλου. Προσπαθήστε να δείτε τον κόσμο όπως τον βλέπει ο ασθενής σας ».
Ίρβιν Γιαλόμ «Το δώρο της ψυχοθεραπείας»

Ενσυναίσθηση : Κοιτάζοντας μέσα από το παράθυρο του ασθενούς

Στην πιο ήσυχη ώρα της νύχτας,καθώς ήμουν ξαπλωμένος και μισό-κοιμισμένος,οι εφτά εαυτοί μου κάθισαν μαζί και έτσι
κουβέντιαζαν ψιθυριστά.

Ο Πρώτος Εαυτός:
Εδώ,σε αυτόν τον τρελό,κατοίκισα όλα αυτά τα χρόνια,χωρίς να κάνω τίποτα παρά να ανανεώνω τον πόνο του την
ημέρα και να ξανά-δημιουργώ την θλίψη του τη νύχτα.
Δεν μπορώ να αντέξω άλλο την μοίρα μου,και τώρα επαναστατώ..

Ο Δεύτερος Εαυτός:
Η δικιά σου μοίρα είναι καλύτερη από την δικιά μου, αδελφέ,
γιατί μου δόθηκε να είμαι ο χαρούμενος εαυτός αυτού του τρελού.
Γελώ το γέλιο του
και τραγουδώ τις χαρούμενες ώρες του,και με τριπλο-φτερωμένα πόδια χορεύω τις φωτεινότερες σκέψεις του.
Εγώ θα έπρεπε να επαναστατήσω ενάντια στην κουρασμένη μου ύπαρξη.

.
Ο Τρίτος Εαυτός:
Και εγώ ο από αγάπη κυριαρχούμενος εαυτός,ο φλεγόμενος πυρσός του αχαλίνωτου πάθους και των φανταστικών επιθυμιών;
Εγώ ο αρρωστημένος από αγάπη εαυτός είμαι που θα έπρεπε να επαναστατήσει εναντίον αυτού του τρελού..

Ο Τέταρτος Εαυτός:
Εγώ,απ’ όλους εσάς,είμαι ο πιο δυστυχισμένος,γιατί τίποτα δεν μου δόθηκε εκτός από απεχθές μίσος και καταστροφική αηδία.
Εγώ είμαι,ο θυελλώδης εαυτός που γεννήθηκα στις μαύρες σπηλιές της Κόλασης,αυτός που θα έπρεπε να διαμαρτυρηθεί
και να μην υπηρετεί αυτόν τον τρελό.

Ο Πέμπτος Εαυτός:
Όχι,εγώ είμαι,ο σκεπτόμενος εαυτός,ο φαντασιόπληκτος εαυτός,
ο εαυτός της πείνας και της δίψας,αυτός που είναι καταδικασμένος να τριγυρνά χωρίς ξεκούραση ψάχνοντας άγνωστα και όχι ακόμα δημιουργημένα πράγματα·εγώ είμαι,
όχι εσείς,αυτός που θα έπρεπε να επαναστατήσω.

Ο Έκτος Εαυτός:

Και εγώ,ο εργαζόμενος εαυτός,ο θλιβερός εργάτης,που με υπομονετικά χέρια και γεμάτα λαχτάρα μάτια,κάνω τις ημέρες εικόνες και δίνω νέες και αιώνιες μορφές στα άμορφα στοιχεία –
εγώ είμαι,ο μοναχικός,αυτός που θα έπρεπε να επαναστατήσω
ενάντια σ’ αυτόν τον ανήσυχο τρελό.

Ο Έβδομος Εαυτός:
Πόσο περίεργο που όλοι σας θα έπρεπε να επαναστατήσετε
ενάντια σ’ αυτόν τον άνθρωπο,επειδή ο καθένας σας έχει μια προκαθορισμένη μοίρα να εκπληρώσει.
Α! να μπορούσα να ήμουν σαν κάποιον από εσάς,ένας εαυτός με προαποφασισμένη μοίρα!Αλλά δεν έχω καμία,είμαι ο κάνω-τίποτα εαυτός,αυτός που κάθεται στο άλαλο,κενό τίποτα και ποτέ,
ενώ εσείς είστε απασχολημένοι να ξαναδημιουργείτε ζωή.
Εσείς είστε ή εγώ, γείτονες,που θα έπρεπε να επαναστατήσω;

Όταν ο έβδομος εαυτός μίλησε έτσι,οι άλλοι έξι τον κοίταξαν με οίκτο και δεν είπαν τίποτα άλλο·και καθώς η νύχτα πύκνωνε
ο ένας μετά τον άλλο έπεσαν για ύπνο τυλιγμένοι σε μια νέα και χαρούμενη υποταγή.


Αλλά ο έβδομος εαυτός παρέμεινε να κοιτά και να παρατηρεί το τίποτα, το οποίο βρίσκεται πίσω απ’ όλα τα πράγματα.

Χαλίλ Γκιμπράν «Ο τρελός»

Οι Εφτά Εαυτοί

Οι περισσότεροι από εμάς γαντζωνόμαστε από ένα μικρό μέρος της ζωής και νομίζουμε ότι από εκεί θα την ανακαλύψουμε στο
σύνολό της. Χωρίς να βγούμε από το δωμάτιο, ελπίζουμε ότι θα εξερευνήσουμε το ποτάμι σε όλο το μήκος και το πλάτος του και ότι θα αντιληφθούμε τον πλούτο των πράσινων λιβαδιών στις όχθες του. Ζούμε σ’ ένα μικρό δωμάτιο και ζωγραφίζουμε πάνω σ’ ένα μικρό τελάρο, νομίζοντας ότι έχουμε αρπάξει τη ζωή από τα μαλλιά ή ότι έχουμε κατανοήσει τη σημασία του θανάτου, αλλά αυτό δεν ισχύει. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να βγούμε έξω. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγεις έξω, ν’ αφήσεις το δωμάτιο με το στενό παράθυρο και να δεις τα πάντα όπως είναι, χωρίς να κρίνεις,χωρίς να καταδικάζεις, χωρίς να λες «αυτό μ’ αρέσει, εκείνο δεν μ’αρέσει», επειδή οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι μέσα από το μερικό θα κατανοήσουμε το σύνολο.Η ζωή είναι ένα εκπληκτικό μυστήριο – όχι το μυστήριο των βιβλίων, όχι το μυστήριο για το οποίο μιλάνε οι άνθρωποι, αλλά ένα μυστήριο που πρέπει ν’ ανακαλύψει κανείς μόνος του. Γι’ αυτό πρέπει να κατανοήσει κανείς πρώτα εκείνο που είναι μικρό, λίγο,ασήμαντο, και μετά να προχωρήσει πέρα απ’ αυτό.


Κρισναμούρτι «Η αίσθηση της ευτυχίας»

Η ζωή στο σύνολό της

Όποιος ανατρέξει σε υλικό που αφορά την κατανομή και το εύρος των επαγγελμάτων που υπήρχαν μέχρι και πριν από μερικές δεκαετίες θα εκπλαγεί τόσο από το πλήθος των επαγγελμάτων όσο και από τον αριθμό των μικροεπαγγελματιών. Μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μια περισσότερο ορθολογική κατανομή πλούτου απ’ ότι σήμερα. Ασφαλώς αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε ή παραβλέπουμε τις συνθήκες εκμετάλλευσης, που πάντα υπήρχαν και υπάρχουν σε συνθήκες εξαρτημένης εργασίας, όπως και της παρουσίας του πλούτου και του χρήματος στις ανθρώπινες σχέσεις. Ούτε, επίσης, προσπερνάμε και την παρουσία μικροαστικής νοοτροπίας που ανέκαθεν αποτελούσε μια συντηρητική παράμετρο στην ανθρώπινη κοινωνία, αφού τις περισσότερες φορές ο μικροαστός-επαγγελματίας λειτουργεί εγωκεντρικά στο κυνήγι του κέρδους, έχοντας αποδειχθεί την ταυτότητα του «οικονομικού τύπου ατόμου», που δρα βάσει του δικού του αποκλειστικά συμφέροντος. Και εάν για δεκαετίες ο εργάτης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «μικροαστός», είναι το τελευταίο μέλος της αλυσίδας βιομήχανος/βιοτέχνης-επαγγελματίας-εργάτης που αποκτά σταδιακά, από το 1950 και μετά, αυτή την αντίστοιχη νοοτροπία, με αποκορύφωμα τη δεκαετία του ’80 και μετά. Η καταναλωτική κοινωνία χτίζεται και μεγεθύνεται βάζοντας και τους εργάτες στο κόλπο, που πρόθυμα αυτοπαγιδεύονται σε ένα όνειρο απατηλό. Αυτό της διαρκούς απόκτησης υλικών αγαθών και λοιπών αξιών. Αφ’ ότου η καταναλωτική κοινωνία απέκτησε μια σταθερή και πάγια μορφή, με όλους τους κρίκους της αλυσίδας να λειτουργούν προς όφελός της, ξεκίνησε η σταδιακή συγκέντρωση πλούτου και ισχύος από τις μεγάλες εταιρείες. Οι επαγγελματίες έγιναν και γίνονται εργάτες σε παρεμφερείς κλάδους απασχόλησης. Ο ράφτης ή ο τσαγκάρης πωλούν σε κάποιο πολυκατάστημα ρούχα και παπούτσια αντίστοιχα. Στην επόμενη φάση το πολυκατάστημα θα εξαγοραστεί από κάποιο μεγαλύτερο «παίχτη» και αργότερα από έναν από τους leader της αγοράς. Εκεί είναι που ξεκινά η απόλυτη συγκέντρωση ισχύος και ελέγχου σε κάθε τι, που αφορά την οικονομία. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε σήμερα ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας, που έχει ξεκινήσει εντατικά εδώ και 15-20 χρόνια περίπου και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Έτσι, για παράδειγμα, το 2015 υπήρξε έτος-ρεκόρ για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών να φτάνει τα 4,9 τρισ. δολάρια, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 4,6 τρισ. δολαρίων το 2007. Ενδεικτικά, αξίζει να σημειωθούν οι εξαγορές της Pfizer από την Allergan για 160 δισ. δολάρια, της Heinz από την Kraft Foods για 55 δισ. δολάρια, με τη νέα εταιρεία να γίνεται η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στις ΗΠΑ και η πέμπτη μεγαλύτερη στον κόσμο βάσει ετήσιων πωλήσεων, και τέλος της Dow Chemical από τη DuPont για 68 δισ. δολάρια. Η νέα εταιρεία

Dow DuPont θα διασπαστεί σε τρεις ξεχωριστές εταιρείες με επίκεντρο την γεωργία, την επιστήμη των υλικών και την τεχνολογία. Αξίζει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ο κοινός ρόλος των Dow και DuPont προπολεμικά στο ναζιστικό καθεστώς μέσω της IG Farben. Η IG ήταν γερμανική κοινοπραξία που συστάθηκε το 1925 για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, που, λόγω των εξουθενωτικών όρων της Συνθήκης των Βερσαλλιών, έπνιγε τη Γερμανία και απαρτιζόταν από τις εξής εταιρείες: AGFA, Cassella, Bayer, Farbwerke Hoechst, Chemische Werke Hόls, Chemische Fabrik Kalle. Σύμφωνα με τον Αϊζενχάουερ, μετά τη λήξη της Β΄ Παγκόσμιας ανθρωποσφαγής, «χωρίς τις τρομακτικές παραγωγικές ικανότητες της IG Farben, το ερευνητικό της έργο και την τρομερή συγκέντρωση οικονομικών δυνατοτήτων, η Γερμανία δεν θα ήταν δυνατό να αρχίσει τις εχθροπραξίες το Σεπτέμβριο του 1939». Η ισχύς της ήταν τέτοια που κατόρθωσε να στήσει ένα πραγματικό λαβύρινθο από καρτέλ με εταιρείες, όπως οι DuPont και Dow Chemical από τις ΗΠΑ. Μάλιστα, σε ένα από τα εργοστάσια της IG Farben που κατασκεύασαν οι κρατούμενοι του Άουσβιτς, 25.000 πέθαναν κατά τη διάρκεια κατασκευής του, ενώ παράλληλα ήταν η εταιρεία, που κατείχε το copyright για το εντομοκτόνο Zyklon B, που χρησιμοποιήθηκε στα στρατόπεδα εξόντωσης του ναζιστικού καθεστώτος. Με το πέρας της ανθρωποσφαγής, η Κοινοπραξία διαλύθηκε σε 12 εταιρείες, με γνωστότερες τις BASF, Agfa, Bayer και Hoechst (σήμερα γνωστή ως Sanofi-Aventis) να συνεχίζουν με νέα ονόματα, νέο marketing και νέες αγορές.

Και εάν για το 2015, οι DuPont και Dow Chemical έκαναν υψηλό deal, είναι φέτος το 2016, η σειρά μιας ακόμη εταιρείας της κοινοπραξίας IG Farben για να κάνει συμφωνία μεγατόνων. Η, επικείμενη-ακόμη μη οριστικοποιημένη συμφωνία Bayer-Monsanto συνενώνει δυο εξίσου «βρώμικες» εταιρείες με πλούσιο παρελθόν. Όπως διαβάζουμε, φαρδιά και πλατιά, από το site που η Bayer κατασκεύασε για την προώθηση της απόκτησης της Monsanto[1], ο στόχος τους είναι η δημιουργία ενός παγκόσμιου ηγέτη στη γεωργία, που θα καθοδηγεί την έρευνα, το εμπόριο και την επιβολή των αρχών της στον αγροτικό τομέα. Γίνεται φανερό ότι η Bayer κατασκεύασε το συγκεκριμένο site για να πείσει μετόχους και κοινό ότι η εξαγορά της Μonsanto είναι επικερδής για την εταιρεία και ωφέλιμη για τη γερμανική οικονομία. Πέρα από τα οικονομικά στοιχεία και εμπορικά δεδομένα που παρατίθενται και δηλώνουν την ολοκληρωτική συνθήκη που θα υπάρξει μετά την επικείμενη συνεργασία, η πραγματική τρομοκρατία είναι ο εξολοκλήρου έλεγχος όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας που αφορά τη γεωργία και την αγροτική οικονομία. Ο έλεγχος αυτός, σε συνδυασμό με τον επόμενο κρίκο της αλυσίδας, που είναι η τυποποίηση και διάθεση τροφίμων, και την διαρκή συγκεντροποίηση εταιρειών και πολυεθνικών που καθορίζουν και επηρεάζουν τους κανονισμούς και τις οδηγίες που πηγάζουν από τα εκτελεστικά όργανα των κυβερνήσεων, δημιουργεί ένα εφιαλτικό σενάριο.

Διαμορφώνεται μια κατάσταση που περιέχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και οι όποιες δυνατότητες για ελιγμούς από παραγωγούς και καταναλωτές περιορίζονται. Για την πλευρά του παραγωγού, όλοι οι υπολογισμοί κόστους και παραγωγής γίνονται από τους διαχειριστές/εξουσιαστές βάσει των δεδομένων και των καινοτομιών που οι leaders της αγοράς τούς παρουσιάζουν και έτσι καθορίζουν τις αποφάσεις τους για: φορολογία/ασφαλιστικές εισφορές/ενισχύσεις. Δηλαδή, με ωμό και ξεκάθαρο τρόπο γίνεται σαφές ότι εάν βάλεις στο χωράφι σου συγκεκριμένα «εφόδια» θα έχεις τόση αύξηση της παραγωγής και συνεπώς κερδοφορία που είναι ικανή να καλύψει τα έξοδα φορολογίας/εισφορών και να σου μείνουν οι «πενταροδεκάρες» επιβίωσης. Στον αντίποδα, ο καταναλωτής με τη διαρκή ελαχιστοποίηση των εισοδημάτων του και εξαρτημένος απόλυτα από ό,τι του προσφέρουν οι πολυεθνικές τροφίμων, είναι αναγκασμένος να τρέφεται με τα «σκουπίδια» τους, οι οποίες καθορίζουν τις τιμές τους με βάση την αγοραστική δύναμη του κοινού αφού ελέγχουν απόλυτα το κόστος παραγωγής και τυποποίησης, είτε αυτά λαμβάνουν χώρα στη Κίνα, στο Μπαγκλαντές και στην Ινδία, είτε στην Ελλάδα του 2016, που σιγά-σιγά θα ξαναγίνει ανταγωνιστική οικονομία, (όπως ήταν τις δεκαετίες ’60 και ’70, που έπαιξε πρώιμα το ρόλο των ανατολικοευρωπαϊκών χωρών της δεκαετίας του ’90) και θα προσελκύσει τις δέουσες επενδύσεις, όσο οι μισθοί ελαστικής ή μη εργασίας θα συναγωνίζονται τις προαναφερόμενες χώρες. Συνεπώς έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε όλη την αλυσίδα, παραγωγής και κατανάλωσης, με τα ποσοστά εξάρτησης να αυξάνονται σταθερά. Ασφαλώς πάντα θα υπάρχουν μη μεταλλαγμένα και «καθαρά» τρόφιμα, αλλά η απόκτηση εκείνων θα είναι για τους λίγους «κατέχοντες». Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι προ της επονομαζόμενης «πράσινης επανάστασης» με την ευρεία χρήση χημικών στα τρόφιμα, δηλαδή πριν τη δεκαετία του ’50 όλα τα παραγόμενα γεωργικά τρόφιμα δεν χρειάζονταν προσδιορισμό για να καθοριστούν: «βιο­λογικά», «συμβατικά», «γενετικά τροποποιημένα» κ.ά. Όλα ήταν βιολογικά. Όταν στο marketing και στο καταναλωτικό παιχνίδι μπήκε ο διαχωρισμός «συμβατικά»-«βιολογικά» τότε τα βιολογικά έπαιξαν το ρόλο του ποιοτικού και συνεπώς και του πιο ακριβού. Και έτσι συναντάμε σήμερα στα ράφια των supermarkets μεγάλες πολυεθνικές μαζί με τα «συμβατικά» να εμπορεύονται και τα «βιολογικά», αφού μπορεί οι πρώτες ύλες να είναι bio π.χ. από τη Κίνα και το εργοστάσιο παραδίπλα. Το τρόφιμο είναι τυπικά bio, αλλά ουσιαστικά δεν πληροί κανένα χαρακτηριστικό οικολογικής καλλιέργειας και τυποποίησης, στην ολιστική του διάσταση. Αυτό όμως που είναι ουσιαστικό δεν είναι η τυπικότητα της «βιολογικής» σήμανσης αλλά η ουσία. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη ξεφεύγοντας από λογικές μονοδιάστατης υγιεινιστικής αντίληψης που προσεγγίζουν τα ζητήματα αποσπασματικά και σε άλλη κατεύθυνση, αδιαφορώντας για τα όσα τεκταίνονται. Άλλωστε και ένα σημαντικό κομμάτι των ναζί της δεκαετίας του ’30 εμφανίζονταν ως χορτοφαγικό εκτός του «ανθρωποφαγικού» τους μίσους.

Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος, εκτός της επιδιωκόμενης συνεργασίας/εξαγοράς των κολοσσών Bayer/Monsanto, στιγματίζεται και από τις εμπορικές συμφωνίες TTIP και CETA που βρίσκονται στο τελικό στάδιο υπογραφής και ενεργοποίησής τους. Δεν θεωρούμε τυχαία και συμπτωματική την πρόθεση εξαγοράς της Monsanto από τη Bayer από τις συμφωνίες TTIP /CETA. Είναι συμφωνίες που οριστικοποιούν, και με τη βούλα, την απόλυτη ισχύ των πολυεθνικών σε όλα τα διεθνή κυβερνητικά επίπεδα. Αυτά που συζητούνταν στις συνόδους G8/G7/G20 από τα τέλη του 20ουαι. τώρα παίρνουν σάρκα και οστά, διότι απλούστατα τα σημαντικότερα θέματα για αυτούς, για να γίνουν, αναλύονται, σχεδιάζονται, τροποποιούνται και μακροπρόθεσμα βαίνουν προς την υλοποίηση, όταν οι, τυχόν, αντιδράσεις έχουν καμφθεί. Το εάν θα εφαρμοστούν αφορά και τη παράμετρο: εμείς.

Πάντως, για να εστιάσουμε και στον ελλαδικό χώρο, οι αντιδράσεις-αντιστάσεις που υπήρχαν επί δεκαετίες απέναντι σε διεθνή φόρα ήταν με την σταθερή και σθεναρή συμπαράσταση του Σύριζα. Ο οποίος μπορούμε να πούμε, ότι βοηθήθηκε σημαντικά ως μετεξέλιξη και μετονομασία από συνασπισμό σε Σύριζα, από τη διεθνή επαναστατική τουριστική γυμναστική του. Διότι κατόρθωσε να ριζοσπαστικοποιήσει την ταυτότητα του, το φαίνεσθαι, όχι το είναι του, μέσω της συμμετοχής και της συνεργασίας του με κινήματα όπως οι Αττακ (Γαλλία), εκχωρώντας αλλά επιβλέποντας αυτό το κομμάτι της ενεργούς συμμετοχής σε αριστερίστικες συλλογικότητες και δίκτυα που διέθεταν και διαύλους επικοινωνίας με το λεγόμενο «χώρο». Ο,τιδήποτε κινηματικό, εντός ή εκτός συνόρων, μπροστά ο Σύριζα. Σήμερα, ως κυβέρνηση της ελληνικής επικράτειας, ψηφίζει υπέρ της συμφωνίας CETA, κάτι που διέπραξε χωρίς να δέχεται τους υποτιθέμενους εκβιασμούς των τροϊκανών, αλλά με ιδία βούληση. Και είναι ένα καλό μάθημα για πολλούς οι οποίοι επιμένουν να συγχέουν, σκόπιμα ή μη, τις έννοιεςαντικυβερνητισμός, αντικρατισμός, αντικρατικός. Έννοιες απόλυτα διακριτές μεταξύ τους, που η μια δεν προϋποθέτει την παρουσία της άλλης, πλην της περίπτωσης του αντικρατικού και μόνον αυτού. Μόνο μια αντικρατική προσπάθεια εμπεριέχει και το αντικρατισμό και το αντικυβερνητισμό. Ο αντικρατισμός ασκεί κριτική στη μορφή, και κυρίως στην έκταση της λειτουργίας του κράτους, αποδεχόμενος την ύπαρξη και παρουσία του. Όπως, επίσης, ο αντικυβερνητισμός απλά ενίσταται στον τρόπο κυβέρνησης/διακυβέρνησης ,χωρίς να υπάρχει ίχνος αντικρατικής σχέσης. Συνεπώς, η Αριστερά (όταν βρίσκεται στην αντιπολίτευση) και όσοι πορεύονται λίγο ή πολύ μαζί της, διεξάγουν από κοινού και μόνο αντικυβερνητική δράση…

Εν αναμονή, λοιπόν, των εξελίξεων στα εταιρικά και εμπορικά διατλαντικά μέτωπα αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι οι Monsanto/Bayer μπορούν να επαναλάβουν τις θανατηφόρες ανακαλύψεις της ΙG Farben αφού διαθέτουν όλη τη δυνατότητα, ευχέρεια και, πιθανώς, την υπόδειξη για να το κάνουν.


[1]. http://www.advancingtogether.com/en/home/

Πηγή

Απέναντι Όχθη

Bayer – Monsanto: Κάτι παραπάνω από μια συμφωνία εξαγοράς…