22 May, 2019
Home / Περιβαλλον (Page 60)

Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού αποτελεί έναν από τους πιο πλούσιους υδροβιότοπους της Ευρώπης, είναι η μεγαλύτερη ενιαία λιμνοθάλασσα στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου. Έχει χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο και προστατεύεται από τις συνθήκες Ramsar και Natura 2000. Η περιοχή περιλαμβάνει ένα από τα πιο
σπάνια και ποικίλα σε φυσικές διαπλάσεις οικοσυστήματα. Είναι, επίσης, ένας από τους πιο φημισμένους ιχθυοπαραγωγικούς τόπους στην Ελλάδα.


Αυτό ακριβώς το περιβάλλον επιλέχθηκε για την λειτουργία 4 μονάδων παραγωγής ενέργειας από καύση εισαγόμενων βιορευστών καυσίμων.

Αν και η διαδικασία αδειοδοτήσεων είχε ήδη ξεκινήσει από το 2013, το θέμα αναδείχθηκε στις αρχές του 2017, όταν εμφανίστηκε στην τοπική ειδησεογραφία

Ήδη, από το καλοκαίρι του 2014 η εταιρία είχε καταθέσει τις περιβαλλοντικές μελέτες και είχε πάρει έγκριση για την αεριοποίηση βιομάζας (γεωργικών υπολειμμάτων). Μετά, όμως, από 3 διαδοχικές τροποποιήσεις των ΜΠΕ, η πρώτη ύλη και ο τρόπος παραγωγής και λειτουργίας άλλαξαν καθοριστικά, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται, τελικά, με καύση βιορευστών (τηγανέλαιων), τα οποία κυρίως θα εισάγονται από το εξωτερικό. Συνεπώς, αίρεται το βασικό επιχείρημα της αρχικής χωροθέτησης των μονάδων (αυτό της εγγύτητας στην πρώτη ύλη), ενώ ακυρώνεται και η «μηδενική λύση», που αναφέρεται στην ανάγκη επεξεργασίας των αγροτικών υπολειμμάτωνυπολειμμάτων.

Πλέον, η κατασκευή τους στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας καθίσταται αδικαιολόγητη και άκυρη, δεδομένου ότι εν λόγω μονάδες δεν συνδέονται με την αγροτική ή άλλου είδους τοπική παραγωγή.

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Οι ΜΠΕ βρίθουν κραυγαλέων λαθών και ανακριβειών αναφερόμενες στην περιοχή, αφού κάνουν λόγο για “ορεινό μειονεκτικό όγκο” με “ημιβραχώδες έδαφος, με μέτριες κλίσεις” και “κυρίαρχη βλάστηση αυτή του καλαμιού”, χαρακτηριστικά της περίπτωσης «απρόσεκτη αντιγραφή – επικόλληση»! Μάλιστα, ως μόνη πηγή ρύπανσης της περιοχής αναφέρεται το οδικό δίκτυο Ναυπάκτου – Λιδωρικίου – Άμφισσας, το οποίο απέχει γεωγραφικά 30-80 χλμ. (και οδικώς 43-131 χλμ.) από την περιοχή εγκατάστασης, ενώ δεν λαμβάνουν υπόψη το εργοστάσιο άλατος ΚΑΛΛΑΣ και στο πυρηνελαιουργείο της περιοχής. Αποκρύπτουν, δε, τη σημαντική εκπομπή θερμότητας, η οποία αποτελεί βασική παράμετρος σε τέτοιες μονάδες.


Επιπλέον, ατεκμηρίωτη και αντιεπιστημονική από την αρχή μέχρι το τέλος της μπορεί να χαρακτηριστεί η μελέτη συνολικής διαχείρισης και διασποράς ρύπων (η οποία ζητήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Λ/Θ ως μέρος της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης που προβλέπεται για παρεμβάσεις τέτοιου μεγέθους στο Εθνικό Πάρκο) όσον αφορά στην εκπομπή θερμότητας, την τέφρα, τα υγρά και αέρια απόβλητα, τα καρκινογόνα οξείδια του αζώτου και το μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς καταλήγει σε αυθαίρετα συμπεράσματα, χωρίς να γίνεται καμία ανάλυση κλιματολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων. Τέλος, δεν διεξήχθη η ειδική ορνιθολογική μελέτη, καθώς θεωρήθηκε περιττή, ενώ απουσιάζει πλήρως η περιγραφή βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων.

Παρόλα αυτά, κανένας φορέας δεν μελέτησε το θέμα. Ως εκ τούτου, ο παραπλανητικός τίτλος του έργου το οδήγησε σε λανθασμένη περιβαλλοντική κατάταξη, ώστε η έγκριση να δοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δ.Ελλάδας – Ιονίου (αντί του υπουργείου Περιβάλλοντος), χωρίς -ως φαίνεται- καν να διαβαστούν οι μελέτες. Οι τοπικοί φορείς, ακόμα και αυτοί που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του Εθνικού Πάρκου (Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας), είτε δεν ενημερώθηκαν για τις τροποποιήσεις, είτε -ακόμη χειρότερα- γνώριζαν και και δεν αξιολόγησαν τις μελέτες (ΜΠΕ – Μελέτη διασποράς) όπως έπρεπε. Τελικά, λόγω της απόκρυψης της επένδυσης από την τοπική κοινωνία, δεν έγινε ποτέ ουσιαστικά δημόσια διαβούλευση επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δεν συμμετείχαν στη λήψη των αποφάσεων και η προσφυγή πολιτών στο Υπ. Περιβάλλοντος απορρίφθηκε για καθαρά τυπικούς λόγους (ως εκπρόθεσμη). Επιπλέον, καταγγελία που έχει γίνει από τον Ιούνιο στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης δεν έχει ακόμα εξεταστεί, οι προσπάθειες για να διακοπούν οι εργασίες μέσω της Υπηρεσίας Δόμησης πέφτουν στο κενό, ενώ τα έργα συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς. Σε κάθε νομική διαμάχη μεταξύ πολιτών και επενδυτών, οι δεύτεροι μοιάζει να χαίρουν μιας προκλητικά ύποπτης μεροληψίας εκ μέρους των διοικητικών υπηρεσιών αναφορικά με τους χρόνους αντίδρασης, τη στιγμή που οι αρμόδιοι (αιρετοί και διορισμένοι) απλά πετούν το μπαλάκι ο ένας στον άλλον, δηλώνοντας άγνοια ή/και αναρμοδιότητα.

Εκτός όλων των παραπάνω, η συνολική επένδυση φαίνεται να είναι σκόπιμα κατατμημένη σε 4 μονάδες ισχύος μικρότερης του 1MW, με στόχο οι επενδυτές να απαλλάσσονται από διάφορες άδειες και ελέγχους. Τα βιορευστά, βάσει Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, θεωρούνται Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας, το οποίο σημαίνει ότι οι εν λόγω μονάδες θα πωλούν στη ΔΕΗ ακριβή ενέργεια, με το κόστος να επιβαρύνει τους πολίτες (μέσω του ΕΤΜΕΑΡ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη «επένδυση», καθώς γνωρίζουμε ότι έχουν αδειοδοτηθεί και άλλες, ενώ ακόμα περισσότερες βρίσκονται στην διαδικασία μελέτης.

Εθνικό Πάρκο ή Βιομηχανική Ζώνη;
Βρισκόμαστε μπροστά στον άμεσο κίνδυνο μετατροπής της λιμνοθάλασσας από φυσικό προστατευόμενο τοπίο εξαιρετικής ομορφιάς σε βιομηχανική ζώνη, με πρόσχημα την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Η δραστηριότητα αυτή δεν καλύπτει καμία απολύτως τοπική ανάγκη, ενώ ωφελεί αποκλειστικά τους κερδοσκόπους – “επενδυτές” και ρίχνει τα οικονομικά και περιβαλλοντικά βάρη στην πλάτη της τοπικής κοινωνίας.

Όλα αυτά σε μια περιοχή που ως μοναδική διέξοδο έχει την ήπια οικοτουριστική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των τοπικών προϊόντων, το μέλλον της οποίας μοιάζει να χάνεται πίσω απ’ τους καπνούς των καμένων βιορευστών που θα επιβαρύνουν ανεπιστρεπτί το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι όλες οι σκόπιμες αστοχίες και τα λάθη που έγιναν κατά τη χωροθέτηση και αδειοδότηση των μονάδων αυτών, αλλά και η καθολική αντίθεση της κοινωνίας σ’ αυτές, τραυματίζουν ανεπανόρθωτα τις προσπάθειες της Ε.Ε. για ευαισθητοποίηση των κοινωνιών στη χρήσης των ΑΠΕ


Από τη στιγμή που το θέμα έγινε γνωστό, στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου αναπτύχθηκε ένα ισχυρό κίνημα πολιτών, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η καταστροφή.


Διακριτή μεταχείριση από τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλο

Μετά από μήνες ενημερώσεων, αντιδράσεων, συζητήσεων και παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα, ο αγώνας μας απέδωσε καρπούς, με την κυβέρνηση επιτέλους να περνά νομοθετική ρύθμιση που φαίνεται να προστατεύει (ως ένα βαθμό) περιοχές υψηλής παραγωγικότητας από την επέλαση τέτοιων μονάδων. Παρά ταύτα, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σ. Φάμελλος, σε μια επίδειξη αναλγησίας, αρνείται να ακούσει τη φωνή της τοπικής κοινωνίας, να δει τις εξόφθαλμες παρανομίες και να επανεξετάσει τις άδειες των ήδη υπό κατασκευή μονάδων, εμμένοντας σε τυπικότητες και δίνοντας, ουσιαστικά, το πράσινο φως για τη λειτουργία τους! Αξίζει, μάλιστα, να υπογραμμιστεί ότι στην εκλογική του περιφέρεια, έθεσε οριστικό τέλος στη λειτουργία αντίστοιχων μονάδων.

Τα παραπάνω αποτελούν εμφανή διακριτή αντιμετώπιση κατά της κοινωνίας του Μεσολογγίου.

Ο υπουργός οφείλει να σταματήσει άμεσα αυτό το έγκλημα σε βάρος μιας προστατευόμενης περιοχής απαράμιλλου φυσικού κάλλους και μοναδικής βιοποικιλότητας, από αυτές που ολοένα και λιγοστεύουν στην χώρα μας, ώστε να αποφευχθεί και το βαρύτατο πρόστιμο που πιθανότατα θα επιβληθεί από την Ε.Ε. στο Ελληνικό κράτος (και ουσιαστικά θα επιβαρύνει τους πολίτες της χώρας), δεδομένης της κατάθεσης στο προσεχές διάστημα αναφοράς στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Πρωτοβουλία Πολιτών Λιμνοθάλλαζα

· limnothallaza@gmail.com

· https://limnothallaza.wordpress.com

· https://www.facebook.com/limnothallaza/

Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού καταστρέφεται

Ο FairCoop είναι ένας από τους συνιδρυτές της Bank of the Commons (Τράπεζας των Κοινών – BotC), μιας επαναστατικής ανοιχτής συνεργατικής πρωτοβουλίας που έχει ως στόχο να φέρει φρέσκες ιδέες στον κόσμο των τραπεζών και των οικονομικών, να προσφέρει υποστήριξη σε συνεργατικά εγχειρήματα και κοινωνικά νομίσματα σε όλο τον κόσμο, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η BotC φέρνει τις πιο σύγχρονες τραπεζικές τεχνολογίες και συστήματα πληρωμών σε ένα περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να παραμείνουν πιστοί στις αξίες τους.

Τα επίσημα συστήματα υιοθετούν συνεχώς νέες τραπεζικές τεχνολογίες ώστε να διευκολύνουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς όμως να υλοποιούν πραγματικά αυτή την πρόοδο για το κοινό καλό. Ο στόχος της Bank of the Commons είναι να θέσει αυτές τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία αλληλέγγυων εγχειρημάτων βοηθώντας τα να αναπτυχθούν και να εδραιωθούν. Επιπλέον, η επαναστατική τεχνολογία του blockchain καθιστά δυνατή την αποκέντρωση στη διαχείριση των τραπεζών και την αύξηση της διαφάνειας. Η BotC χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία για να αποκτήσει πρωτίστως οικονομική αυτονομία, συμμετοχικό προϋπολογισμό και τη δημιουργία αξίας, υιοθετώντας το FairCoin ως στρατηγικό παγκόσμιο κοινωνικό νόμισμα. Αυτά αποτελούν αλλαγές στη βάση, όχι μόνο στο σχήμα.

Συνδυάζοντας την μεθοδολογία της ανοικτής συνέλευσης (η οποία έχει χαρακτηρίσει κινήματα όπως το 15M, το Occupy και τους ολοκληρωμένους συνεταιρισμούς) με επαγγελματική εργασία σε τομείς όπως τα οικονομικά, τη λογιστική, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τα νομικά ζητήματα και την επικοινωνία, η BotC εφαρμόζει ένα συμμετοχικό και αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης.

Το αποτέλεσμα είναι:
Μια αυτοδιαχειριζόμενη τράπεζα, χωρίς τραπεζίτες. Κάθε μέλος του συνεταιρισμού έχει λόγο στη λήψη των αποφάσεων.
Επιλογές διαχείρισης πολλαπλών νομισμάτων (FairCoin, κοινωνικά νομίσματα και κρατικά νομίσματα) σε ένα λογαριασμό.
Επένδυση σε συνεργατικά εγχειρήματα, λύνοντας το πρόβλημα της έλλειψης χρηματοδότησης στον τομέα αυτό.
Μια τράπεζα που διέπεται από ηθικές αξίες.

Η Bank of the Commons ξεκίνησε σε πιλοτικό στάδιο στις 7 Ιουνίου 2017, προσφέροντας τις πρώτες υπηρεσίες στα μέλη της. Νομικά, υιοθετεί τη μορφή της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Κοινότητας (European Cooperative Society) ώστε να προσφέρει όλο το φάσμα των υπηρεσιών της.

Τώρα, μπορείς να πάρεις μέρος σε αυτό το πρωτοποριακό κοινωνικό εγχείρημα με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
Ως επενδυτικό μέλος
Ως πλήρες μέλος (ατομικά ή σαν συλλογικότητα)
Ως περιορισμένο μέλος (αυτό θα είναι διαθέσιμο στους επόμενους μήνες)

Μπορείς να δεις τις διαφορές μεταξύ των παραπάνω κατηγοριών μέλους καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BotC, εδώ.

Σε προσκαλούμε να γίνεις μέρος αυτής της όμορφης επανάστασης που ενδυναμώνει την αλληλέγγυα οικονομία προσβλέποντας σε έναν καλύτερο κόσμο.

Έλα μαζί μας σε αυτή την περιπέτεια, συνεισφέροντας στο να σχηματίσουμε μαζί τον κόσμο που έχουμε στην καρδιά μας.


FairCoop, the Earth cooperative for a fair economy.

Μια αυτοδιαχειριζόμενη τράπεζα, χωρίς τραπεζίτες

H Cooperativa Integral Catalana (CIC) αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέρον συνεργατικά εγχειρήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη την «εποχή της κρίσης». Μολονότι ιδρύθηκε μόλις πριν από επτά χρόνια, εμπλέκεται ήδη ενεργά με την ανάπτυξη ποικιλόμορφων υποδομών, που περιλαμβάνουν ένα δίκτυο τοπικών ανταλλακτικών ομάδων και εναλλακτικών νομισμάτων, ένα πρόγραμμα «βασικού εισοδήματος» για την αμοιβή της εργασίας των μελών της, ένα «Συνεργατικό Κοινωνικό Ταμείο» για την χρηματοδότηση κοινοτικών εγχειρημάτων . Επιδιώκει να αποτελέσει μία οργανωτική πλατφόρμα για την ανάπτυξη μίας οικονομίας βασισμένης στην αυτάρκεια και την αυτονομία.

Στην παρακάτω παραπομπή θα βρείτε μια αναλυτική αναφορά του μέλους του Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού Ηρακλείου (ΟΣΗ) Γιώργου Δαφέρμου, μετά από την επί τόπου έρευνα που πραγματοποίησε στην Καταλονία, σχετικά με τον εκεί Ολοκληρωμένο Συνεταιρισμό (Cooperativa Integral Catalana) και το οργανωτικό της μοντέλο. Ένα εγχείρημα που συνεχίζει δυναμικά τη ριζοσπαστική του δράση και έχει εμπνεύσει αρκετά αντίστοιχα σε όλο τον κόσμο, όπως και στην περίπτωσή του ΟΣΗ.

https://www.dropbox.com/s/q0bu0vdgf1yqn5i/CIC%20Report.pdf?dl=0

Το μοντέλο του ανοιχτού συνεργατισμού ενός από τα πιο ενδιαφέροντα ευρωπαϊκά συνεργατικά εγχειρήματα

«Μεγαλώσαμε σε ένα σύστημα που μας κάνει να πιστεύουμε ότι τα τρόφιμα φυτρώνουν στα ράφια, το καθαρό νερό πηγάζει από τα μπουκάλια, η υγεία βρίσκεται στα χέρια των γιατρών, η εκπαίδευση ζει σε ένα ίδρυμα και τα χρήματα είναι το κλειδί για όλα αυτά. Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα…»

Το «Seed for Change» είναι ένα ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρου Οικονομίδη, τα γυρίσματα διήρκεσαν 7 χρόνια (2010-
2017) και έγιναν σε Ελλάδα, Λίβανο, Βέλγιο και Γαλλία, ένα προσωπικό οδοιπορικό του Άλεξ Οικονομίδη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Η ιστορία ενός ανθρώπου της πόλης που όλα πήγαιναν καλά στη ζωή του μέχρι το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης που τον οδήγησε στην ανεργία. Αναζητώντας βιώσιμες λύσεις για την παράκαμψη της κρίσης και της κατάθλιψης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο του φόβου και να καλλιεργούμε τα δικά μας τρόφιμα. Προϋπόθεση όμως είναι να έχουμε πρόσβαση σε παραδοσιακούς σπόρους. Σπόροι οι οποίοι είναι ανοιχτής γονιμοποίησης και αναπαράγονται, και που δυστυχώς σήμερα δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις.

Το «A Seed for Change» (Ένας σπόρος για την αλλαγή»), προβάλλεται, την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, στις 17:45 στον Κινηματογράφο«Τριανόν» (Κοδριγκτώνος 21 και Πατησίων) με ελεύθερη είσοδο.


«Δεν θα τους αφήσουμε, δεν θα τους επιτρέψουμε να κάνουν παράνομο το πιο αρχέτυπο πράγμα που έχει ο άνθρωπος, το να πάει στη γη να βάλει ένα σπόρο για να πάρει ένα φυτό για να τραφεί.»

«A Seed for Change» (Ένας σπόρος για την αλλαγή»)

Οι οικογενειακοί ελαιώνες μπορούν να είναι επικερδείς μέσω της χρήσης παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας .Τα αρχαία ελαιόδεντρα της Μάκρης αποτελούν έναν από τους βορειότερους πληθυσμούς της Olea europaea στον κόσμο. Ευδοκιμούν σε ένα μοναδικό μικροκλίμα που χαρακτηρίζεται από ψυχρούς χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια.

Το Calypso ξεκίνησε ως μία οικογενειακή νεοφυής επιχείρηση το 2011 στην Ελλάδα. Η εταιρεία στόχευσε στην προστιθέμενη αξία ενός αιωνόβιου οικογενειακού ελαιώνα στο μικρό χωριό της Μάκρης στην Θράκη. Σκοπός ήταν η παραγωγή ποιοτικών, αυθεντικών ελληνικών προϊόντων και η δημιουργία ενός μοντέλου για να ακολουθήσουν και άλλοι παραγωγοί της περιοχής. Ακολουθώντας τις παραδοσιακές μεθόδους ελαιοκομίας και συγκομιδής που εφαρμόζει η οικογένεια εδώ και τέσσερις γενιές, καλλιεργούν 1.200 αρχαία ελαιόδεντρα και είναι οι πρώτοι πιστοποιημένοι βιολογικοί ελαιοπαραγωγοί της περιοχής. Το Calypso είναι τώρα ένα επώνυμο Μονοποικιλιακό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο από την αυτόχθονη ποικιλία ελιάς Μάκρης. Το ελαιόλαδο πωλείται απ’ ευθείας σε καταναλωτές και εστιατόρια σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε επιλεγμένες κοινότητες καταναλωτών στη Γερμανία και την Τσεχία. Η δέσμευση των παραγωγών στις συγκεκριμένες μεθόδους και πρότυπα σε ολόκληρο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας, από την καλλιέργεια ως την ελαιοποίηση, την αποθήκευση και τη συσκευασία, επέτρεψε στο ελαιόλαδο τους να ταυτιστεί με την ποιότητα, επιτυγχάνοντας συγχρόνων πολύ καλά οφέλη.


Οι παραγωγοί αλληλεπιδρούν άμεσα με τους καταναλωτές, μοιράζοντας την ιστορία τους και εκπαιδεύοντας την αγορά μέσα από γευσιγνωσίες και επισκέψεις στον αρχαίο ελαιώνα. Εκτός από ελαιόλαδο, η εταιρεία παράγει βιολογικές ελιές που ωριμάζουν αργά και με τον παραδοσιακό τρόπο, καθώς και μία σειρά από σαπούνια ελαιολάδου, μεγιστοποιώντας την γκάμα των προϊόντων της και μηδενίζοντας τα απόβλητα της παραγωγής. Η διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης γίνεται από νέους ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στην καλλιέργεια του ελαιώνα. Συνδυάζουν την επιχειρηματική τους δράση, που περιλαμβάνει την καινοτόμα τρόπους επικοινωνίας μέσα από την κοινωνική δικτύωση, με μία βαθιά κατανόηση των τοπικών παραδόσεων της καλλιέργειας της ελιάς. Εστιάζοντας στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της γευστικής ποιότητας των προϊόντων τους, ενημερώνονται συνεχώς για τις τελευταίες διεθνείς γαστρονομικές και τεχνολογικές τάσεις γύρω από τον κόσμο του ελαιολάδου. Οι τοπικές αρχές της περιοχής εργάζονται για την ένταξη της ποικιλίας ελιάς Μάκρης στο σύστημα Προστασίας Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Επιπλέον, η ποικιλία εισήλθε πρόσφατα στη διεθνή Κιβωτό της Γεύσης του Slow Food. Έχοντας ήδη την βιολογική πιστοποίηση, οι παραγωγοί συζητούν τώρα με άλλους τοπικούς ελαιοπαραγωγούς που ενδιαφέρονται να κάνουν τη μετατροπή στη βιολογική γεωργία. Δυστυχώς, η περιοχή δεν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο του προγράμματος LEADER. Παρόλα αυτά, η επιχειρηματική δράση του Calypso εμπνέει την τοπική κοινωνία και αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη δημιουργία μίας συστάδας παραγωγών, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της απόδοσης και την αύξηση των εκτάσεων της περιοχής που καλλιεργούνται με βιώσιμες πρακτικές χρήσης γης. Στο Calypso, ο ελαιώνας αντιμετωπίζεται ως ένα ζωντανό οικοσύστημα μέσω της εφαρμογής αειφόρων μεθόδων αυτόνομης διαχείρισης, καλλιεργώντας τη γη σε αρμονία με τους ρυθμούς της φύσης. Η διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας είναι το ισχυρότερο κίνητρο των παραγωγών, το οποίο εκφράζεται από τον μεγάλο αριθμό βοτάνων και δέντρων -όπως αμυγδαλιές, δαμασκηνιές και βερικοκιές- σε μερικά χωράφια, καθώς και τις τοπικές ποικιλίες λαχανικών που ευδοκιμούν κάτω από τα ελαιόδεντρα. Η οικογενειακή επιχείρηση παράγει ένα ελαιόλαδο από δέντρα που καλλιεργούνται προσεκτικά και ευδοκιμούν σε καθαρά, υγιή εδάφη. 

Η καλλιέργεια γίνεται με καινοτόμες μεθόδους που αποσκοπούν στην ενίσχυση της γονιμότητας, πάντα με σεβασμό στη βιοποικι- λότητα και τη δομή του εδάφους. Στόχος είναι η σταδιακή αύξηση της οργανικής ύλης του εδάφους με τη χρήση βιολογικής φυτικής και ζωικής κοπριάς, ψυχανθών, ζεολίθου, ενεργών μικροοργανισμών και κόμποστ που φτιάχνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Η ιστορία της δημιουργίας και της λειτουργίας του Μονοποικιλιακού Ελαιολάδου Calypso συνδυάζει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής με τις αγροοικολογικές πρακτικές. Συγχρόνως, αποτελεί σημείο αναφοράς για το πώς οι νέοι αγρότες μπορούν να βρουν τρόπους για να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση από τα προϊόντα τους, δουλεύοντας μαζί με συστήματα ποιότητας όπως τα ΠΟΠ, η Κιβωτός της Γεύσης και η βιολογική πιστοποίηση.

Μονοποικιλιακό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Calypso. Calypsotree.com

Η συγκομιδή των καρπών μίας παράδοσης 1.200 ετών με πραγματικό μέλλον

Οι μικρές αλυσίδες διανομής και τα τοπικά διατροφικά συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν λύσεις για τη μείωση της σπατάλης, έχοντας συγχρόνως πιο ελαφρύ αποτύπωμα άνθρακα. Ολοένα και περισσότερα εστιατόρια και επιχειρήσεις εστίασης αναζητούν βιολογικά φρούτα και λαχανικά, ενώ πολλοί νέοι άνθρωποι επιθυμούν να καλλιεργήσουν, όμως δεν έχουν γη. Το Manchester Veg People δείχνει ότι μπορούν να σχηματιστούν συνεταιρισμοί που συνδέουν όλες αυτές τις τάσεις. Στο Μάντσεστερ, κάποτε λίκνο της βιομηχανικής επανάστασης, έχει αρχίσει μία διατροφική επανάσταση από τη βάση προς τα πάνω! Ο συνεταιρισμός Manchester Veg People συνδέει την ανάγκη για πρόσβαση στη γη με την κατάρτιση, την καλλιέργεια και την εστίαση μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τροφίμων. Πρόκειται για μία αγρο-οικολογική κοινότητα, που δείχνει το δρόμο για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η Κοινή Γεωργική Πολική αλλά και τους περιορισμούς της. Μία ομάδα οργανώσεων με την ονομασία Kindling Trust (με συνιδρυτές τον Chris Walsh και την Helen Woodcock) έχει δεσμευθεί για την ανασυγκρότηση της τοπικής διατροφικής οικονομίας. Αντί να ασχολείται με μεμονωμένες πτυχές της αλυσίδας διανομής, 

προσπαθούν να χτίσουν ένα σύστημα εφοδιασμού τροφίμων μικρής κλίμακας για ολόκληρο το Μάντσεστερ. Μία από τις οργανώσεις που συνεργάζονται με το Kindling Trust είναι ο συνεταιρισμός Manchester Veg People, που ανεφοδιάζει με φρέσκα βιολογικά προϊόντα ολόκληρη την περιοχή του Μάντσεστερ. Το δίκτυο απευθύνεται τόσο σε καλλιεργητές όσο και σε καταναλωτές, εξασφαλίζοντας δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από την περιοχή του Cheshire. Στους αγοραστές συμπεριλαμβάνονται πολλά εστιατόρια, από gastro-pubs και καταστήματα delicatessen μέχρι bistro και κουζίνες υψηλής γαστρονομίας. Στα καταστήματα περιλαμβάνονται παντοπωλεία και χορτοφαγικοί συνεταιρισμοί, ενώ οι πελάτες του catering κυμαίνονται από νοικοκυριά έως πανεπιστημιουπόλεις.

 Το Manchester Veg People υποστηρίζεται από το αγγλικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση από την Κοινή Γεωργική Πολιτική υποστηρίζει έναν συντονιστή του έργου, συνέβαλλε στην αγορά ενός φορτηγού ψυγείου, στην κατασκευή ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων, στη δημιουργία των κιβωτίων και του branding. Άλλα απαραίτητα κεφάλαια ήρθαν μέσου πληθοπορισμού (croudfunding) στο διαδίκτυο. Αυτή η πτυχή των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης προσπαθεί να ενσωματώσει καλύτερα τους παραγωγούς στην διατροφική αλυσίδα, μέσω μηχανισμών προώθησης που στόχο έχουν την ποιότητα των τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό, οι παραγωγοί μπορούν να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Η υποστήριξη για την προώθηση των προϊόντων, τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε τοπικές αγορές, και σε ότι συμβάλλει στην επίτευξη του μείζονα στόχου της πολιτικής: την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία μικρών αλυσίδων διανομής. Οι μικρές διατροφικές αλυσίδες και τα τοπικά προϊόντα συμβάλλουν στη μείωση των αποβλήτων και έχουν ελαφρύτερο αποτύπωμα άνθρακα, λόγω των μικρότερων αποστάσεων που απαιτούνται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Όμως αυτές οι περιβαλλοντικές πτυχές δεν έχουν κοστολογηθεί, γι’ αυτό και τα εισαγόμενα προϊόντα φαίνονται να είναι φθηνότερα. Εδώ είναι που η σχέση παραγωγού-καταναλωτή είναι σημαντική. Οι αγοραστές βλέπουν όλα τα οφέλη, έτσι είναι λιγότερο πιθανό να διαμαρτυρηθούν για την τιμή των τροφίμων τους. Με την ένταξη στον συνεταιρισμό ως μέλη, οι αγοραστές του κλάδου της εστίασης κατανοούν την τιμολόγηση των αγορών τους καλύτερα και έχουν περισσότερη διαφάνεια στις συναλλαγές τους με τους παραγωγούς του Manchester Veg People.

Μέρος του έργου είναι η δημιουργία μικρών αγροκτημάτων. 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μάντσεστερ λειτουργεί ο πρώτος αγρός του FarmStart, που περιλαμβάνει ένα βιολογικό αγρόκτημα 100 στρεμμάτων στο Abbey Leys. Οι επίδοξοι καλλιεργητές πρώτα εκπαιδεύονται ως “TestCroppers”, ενώ στη συνέχεια ξεκινούν να καλλιεργούν το δικό τους κομμάτι 6 στρεμμάτων ως “FarmStarters”. Ωστόσο, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο κατευθύνει τις βασικές πληρωμές της ΚΓΠ σε εκμεταλλεύσεις άνω των 50 στρεμμάτων, οι περίπου δώδεκα βιοκαλλιεργητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για στήριξη από τον Πυλώνα 1. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία τεσσάρων αγροκτημάτων FarmStart. Αυτό που σχεδιάζεται στο Stockport θα καλύπτει τη νότιο-ανατολική γωνιά του Μάντσεστερ. Το Walsh είναι επίσης πρόθυμο να δημιουργήσει μια φάρμα για την παραγωγή βιολογικών φρούτων, αφού υπάρχει τεράστια ζήτηση. Το Manchester Veg People είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των τοπικών προϊόντων. Υποστηρίζει ένα τοπικό βιολογικό αγρόκτημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους σε νέες περιοχές. Και παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε γη για να καλλιεργήσουν, εκπαιδεύοντας και δίνοντάς στους μεγαλύτερα κομμάτια γης καθώς μαθαίνουν. Συγκεκριμένες πτυχές της ΚΓΠ αξιοποιούνται, ωστόσο αναδεικνύονται κάποιοι περιορισμοί. Εντούτοις, το Manchester Veg People είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αγρο-οικολογικής κοινότητας στην πράξη.

• Παραγωγοί και καταναλωτές γίνονται μέλη του συνεταιρισμού, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια στις τιμές 

Ξαναχτίζοντας την τοπική διατροφική οικονομία

Οι σοδειές του αποφέρουν 25 % πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής χωρίς εισροές από λιπάσματα.Οι επιστήμονες, ακόμα και το περιοδικό National Geographic, χτυπούν στην πόρτα του για να μελετήσουν πώς βελτιώνονται τα εδάφη στην
ιδιοκτησία των 2000 εκταρίων. Οι μελέτες τους βρίσκουν αύξηση του NPK (άζωτο-φώσφορος-κάλιο) και του οργανικού άνθρακα παρά τις μη χρησιμοποιούμενες εισροές λιπασμάτων.Ο Gabe Brown, μιλά για την εμπειρία του στην οικοδόμηση ενός υγιούς εδάφους . 


Ολιστική Αναγέννηση του Εδάφους (Βίντεο)

Οι σοδειές του αποφέρουν 25 % πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής χωρίς εισροές από λιπάσματα.Οι επιστήμονες, ακόμα και το περιοδικό National Geographic, χτυπούν στην πόρτα του για να μελετήσουν πώς βελτιώνονται τα εδάφη στην
ιδιοκτησία των 2000 εκταρίων. Οι μελέτες τους βρίσκουν αύξηση του NPK (άζωτο-φώσφορος-κάλιο) και του οργανικού άνθρακα παρά τις μη χρησιμοποιούμενες εισροές λιπασμάτων.Ο Gabe Brown, μιλά για την εμπειρία του στην οικοδόμηση ενός υγιούς εδάφους . 


Ολιστική Αναγέννηση του Εδάφους (Βίντεο)

Οι σοδειές του αποφέρουν 25 % πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής χωρίς εισροές από λιπάσματα.Οι επιστήμονες, ακόμα και το περιοδικό National Geographic, χτυπούν στην πόρτα του για να μελετήσουν πώς βελτιώνονται τα εδάφη στην
ιδιοκτησία των 2000 εκταρίων. Οι μελέτες τους βρίσκουν αύξηση του NPK (άζωτο-φώσφορος-κάλιο) και του οργανικού άνθρακα παρά τις μη χρησιμοποιούμενες εισροές λιπασμάτων.Ο Gabe Brown, μιλά για την εμπειρία του στην οικοδόμηση ενός υγιούς εδάφους . 


Ολιστική Αναγέννηση του Εδάφους (Βίντεο)

Οι σοδειές του αποφέρουν 25 % πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής χωρίς εισροές από λιπάσματα.Οι επιστήμονες, ακόμα και το περιοδικό National Geographic, χτυπούν στην πόρτα του για να μελετήσουν πώς βελτιώνονται τα εδάφη στην
ιδιοκτησία των 2000 εκταρίων. Οι μελέτες τους βρίσκουν αύξηση του NPK (άζωτο-φώσφορος-κάλιο) και του οργανικού άνθρακα παρά τις μη χρησιμοποιούμενες εισροές λιπασμάτων.Ο Gabe Brown, μιλά για την εμπειρία του στην οικοδόμηση ενός υγιούς εδάφους . 


Ολιστική Αναγέννηση του Εδάφους (Βίντεο)