21 March, 2019
Home / Περιβαλλον (Page 57)

Οι οικογενειακοί ελαιώνες μπορούν να είναι επικερδείς μέσω της χρήσης παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας .Τα αρχαία ελαιόδεντρα της Μάκρης αποτελούν έναν από τους βορειότερους πληθυσμούς της Olea europaea στον κόσμο. Ευδοκιμούν σε ένα μοναδικό μικροκλίμα που χαρακτηρίζεται από ψυχρούς χειμώνες και ξηρά καλοκαίρια.

Το Calypso ξεκίνησε ως μία οικογενειακή νεοφυής επιχείρηση το 2011 στην Ελλάδα. Η εταιρεία στόχευσε στην προστιθέμενη αξία ενός αιωνόβιου οικογενειακού ελαιώνα στο μικρό χωριό της Μάκρης στην Θράκη. Σκοπός ήταν η παραγωγή ποιοτικών, αυθεντικών ελληνικών προϊόντων και η δημιουργία ενός μοντέλου για να ακολουθήσουν και άλλοι παραγωγοί της περιοχής. Ακολουθώντας τις παραδοσιακές μεθόδους ελαιοκομίας και συγκομιδής που εφαρμόζει η οικογένεια εδώ και τέσσερις γενιές, καλλιεργούν 1.200 αρχαία ελαιόδεντρα και είναι οι πρώτοι πιστοποιημένοι βιολογικοί ελαιοπαραγωγοί της περιοχής. Το Calypso είναι τώρα ένα επώνυμο Μονοποικιλιακό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο από την αυτόχθονη ποικιλία ελιάς Μάκρης. Το ελαιόλαδο πωλείται απ’ ευθείας σε καταναλωτές και εστιατόρια σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε επιλεγμένες κοινότητες καταναλωτών στη Γερμανία και την Τσεχία. Η δέσμευση των παραγωγών στις συγκεκριμένες μεθόδους και πρότυπα σε ολόκληρο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας, από την καλλιέργεια ως την ελαιοποίηση, την αποθήκευση και τη συσκευασία, επέτρεψε στο ελαιόλαδο τους να ταυτιστεί με την ποιότητα, επιτυγχάνοντας συγχρόνων πολύ καλά οφέλη.


Οι παραγωγοί αλληλεπιδρούν άμεσα με τους καταναλωτές, μοιράζοντας την ιστορία τους και εκπαιδεύοντας την αγορά μέσα από γευσιγνωσίες και επισκέψεις στον αρχαίο ελαιώνα. Εκτός από ελαιόλαδο, η εταιρεία παράγει βιολογικές ελιές που ωριμάζουν αργά και με τον παραδοσιακό τρόπο, καθώς και μία σειρά από σαπούνια ελαιολάδου, μεγιστοποιώντας την γκάμα των προϊόντων της και μηδενίζοντας τα απόβλητα της παραγωγής. Η διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης γίνεται από νέους ανθρώπους που είναι αφοσιωμένοι στην καλλιέργεια του ελαιώνα. Συνδυάζουν την επιχειρηματική τους δράση, που περιλαμβάνει την καινοτόμα τρόπους επικοινωνίας μέσα από την κοινωνική δικτύωση, με μία βαθιά κατανόηση των τοπικών παραδόσεων της καλλιέργειας της ελιάς. Εστιάζοντας στη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της γευστικής ποιότητας των προϊόντων τους, ενημερώνονται συνεχώς για τις τελευταίες διεθνείς γαστρονομικές και τεχνολογικές τάσεις γύρω από τον κόσμο του ελαιολάδου. Οι τοπικές αρχές της περιοχής εργάζονται για την ένταξη της ποικιλίας ελιάς Μάκρης στο σύστημα Προστασίας Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Επιπλέον, η ποικιλία εισήλθε πρόσφατα στη διεθνή Κιβωτό της Γεύσης του Slow Food. Έχοντας ήδη την βιολογική πιστοποίηση, οι παραγωγοί συζητούν τώρα με άλλους τοπικούς ελαιοπαραγωγούς που ενδιαφέρονται να κάνουν τη μετατροπή στη βιολογική γεωργία. Δυστυχώς, η περιοχή δεν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο του προγράμματος LEADER. Παρόλα αυτά, η επιχειρηματική δράση του Calypso εμπνέει την τοπική κοινωνία και αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη δημιουργία μίας συστάδας παραγωγών, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της απόδοσης και την αύξηση των εκτάσεων της περιοχής που καλλιεργούνται με βιώσιμες πρακτικές χρήσης γης. Στο Calypso, ο ελαιώνας αντιμετωπίζεται ως ένα ζωντανό οικοσύστημα μέσω της εφαρμογής αειφόρων μεθόδων αυτόνομης διαχείρισης, καλλιεργώντας τη γη σε αρμονία με τους ρυθμούς της φύσης. Η διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας είναι το ισχυρότερο κίνητρο των παραγωγών, το οποίο εκφράζεται από τον μεγάλο αριθμό βοτάνων και δέντρων -όπως αμυγδαλιές, δαμασκηνιές και βερικοκιές- σε μερικά χωράφια, καθώς και τις τοπικές ποικιλίες λαχανικών που ευδοκιμούν κάτω από τα ελαιόδεντρα. Η οικογενειακή επιχείρηση παράγει ένα ελαιόλαδο από δέντρα που καλλιεργούνται προσεκτικά και ευδοκιμούν σε καθαρά, υγιή εδάφη. 

Η καλλιέργεια γίνεται με καινοτόμες μεθόδους που αποσκοπούν στην ενίσχυση της γονιμότητας, πάντα με σεβασμό στη βιοποικι- λότητα και τη δομή του εδάφους. Στόχος είναι η σταδιακή αύξηση της οργανικής ύλης του εδάφους με τη χρήση βιολογικής φυτικής και ζωικής κοπριάς, ψυχανθών, ζεολίθου, ενεργών μικροοργανισμών και κόμποστ που φτιάχνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Η ιστορία της δημιουργίας και της λειτουργίας του Μονοποικιλιακού Ελαιολάδου Calypso συνδυάζει τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής με τις αγροοικολογικές πρακτικές. Συγχρόνως, αποτελεί σημείο αναφοράς για το πώς οι νέοι αγρότες μπορούν να βρουν τρόπους για να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση από τα προϊόντα τους, δουλεύοντας μαζί με συστήματα ποιότητας όπως τα ΠΟΠ, η Κιβωτός της Γεύσης και η βιολογική πιστοποίηση.

Μονοποικιλιακό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Calypso. Calypsotree.com

Η συγκομιδή των καρπών μίας παράδοσης 1.200 ετών με πραγματικό μέλλον

Οι μικρές αλυσίδες διανομής και τα τοπικά διατροφικά συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν λύσεις για τη μείωση της σπατάλης, έχοντας συγχρόνως πιο ελαφρύ αποτύπωμα άνθρακα. Ολοένα και περισσότερα εστιατόρια και επιχειρήσεις εστίασης αναζητούν βιολογικά φρούτα και λαχανικά, ενώ πολλοί νέοι άνθρωποι επιθυμούν να καλλιεργήσουν, όμως δεν έχουν γη. Το Manchester Veg People δείχνει ότι μπορούν να σχηματιστούν συνεταιρισμοί που συνδέουν όλες αυτές τις τάσεις. Στο Μάντσεστερ, κάποτε λίκνο της βιομηχανικής επανάστασης, έχει αρχίσει μία διατροφική επανάσταση από τη βάση προς τα πάνω! Ο συνεταιρισμός Manchester Veg People συνδέει την ανάγκη για πρόσβαση στη γη με την κατάρτιση, την καλλιέργεια και την εστίαση μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τροφίμων. Πρόκειται για μία αγρο-οικολογική κοινότητα, που δείχνει το δρόμο για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η Κοινή Γεωργική Πολική αλλά και τους περιορισμούς της. Μία ομάδα οργανώσεων με την ονομασία Kindling Trust (με συνιδρυτές τον Chris Walsh και την Helen Woodcock) έχει δεσμευθεί για την ανασυγκρότηση της τοπικής διατροφικής οικονομίας. Αντί να ασχολείται με μεμονωμένες πτυχές της αλυσίδας διανομής, 

προσπαθούν να χτίσουν ένα σύστημα εφοδιασμού τροφίμων μικρής κλίμακας για ολόκληρο το Μάντσεστερ. Μία από τις οργανώσεις που συνεργάζονται με το Kindling Trust είναι ο συνεταιρισμός Manchester Veg People, που ανεφοδιάζει με φρέσκα βιολογικά προϊόντα ολόκληρη την περιοχή του Μάντσεστερ. Το δίκτυο απευθύνεται τόσο σε καλλιεργητές όσο και σε καταναλωτές, εξασφαλίζοντας δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από την περιοχή του Cheshire. Στους αγοραστές συμπεριλαμβάνονται πολλά εστιατόρια, από gastro-pubs και καταστήματα delicatessen μέχρι bistro και κουζίνες υψηλής γαστρονομίας. Στα καταστήματα περιλαμβάνονται παντοπωλεία και χορτοφαγικοί συνεταιρισμοί, ενώ οι πελάτες του catering κυμαίνονται από νοικοκυριά έως πανεπιστημιουπόλεις.

 Το Manchester Veg People υποστηρίζεται από το αγγλικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση από την Κοινή Γεωργική Πολιτική υποστηρίζει έναν συντονιστή του έργου, συνέβαλλε στην αγορά ενός φορτηγού ψυγείου, στην κατασκευή ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων, στη δημιουργία των κιβωτίων και του branding. Άλλα απαραίτητα κεφάλαια ήρθαν μέσου πληθοπορισμού (croudfunding) στο διαδίκτυο. Αυτή η πτυχή των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης προσπαθεί να ενσωματώσει καλύτερα τους παραγωγούς στην διατροφική αλυσίδα, μέσω μηχανισμών προώθησης που στόχο έχουν την ποιότητα των τροφίμων. Με τον τρόπο αυτό, οι παραγωγοί μπορούν να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Η υποστήριξη για την προώθηση των προϊόντων, τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε τοπικές αγορές, και σε ότι συμβάλλει στην επίτευξη του μείζονα στόχου της πολιτικής: την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία μικρών αλυσίδων διανομής. Οι μικρές διατροφικές αλυσίδες και τα τοπικά προϊόντα συμβάλλουν στη μείωση των αποβλήτων και έχουν ελαφρύτερο αποτύπωμα άνθρακα, λόγω των μικρότερων αποστάσεων που απαιτούνται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Όμως αυτές οι περιβαλλοντικές πτυχές δεν έχουν κοστολογηθεί, γι’ αυτό και τα εισαγόμενα προϊόντα φαίνονται να είναι φθηνότερα. Εδώ είναι που η σχέση παραγωγού-καταναλωτή είναι σημαντική. Οι αγοραστές βλέπουν όλα τα οφέλη, έτσι είναι λιγότερο πιθανό να διαμαρτυρηθούν για την τιμή των τροφίμων τους. Με την ένταξη στον συνεταιρισμό ως μέλη, οι αγοραστές του κλάδου της εστίασης κατανοούν την τιμολόγηση των αγορών τους καλύτερα και έχουν περισσότερη διαφάνεια στις συναλλαγές τους με τους παραγωγούς του Manchester Veg People.

Μέρος του έργου είναι η δημιουργία μικρών αγροκτημάτων. 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μάντσεστερ λειτουργεί ο πρώτος αγρός του FarmStart, που περιλαμβάνει ένα βιολογικό αγρόκτημα 100 στρεμμάτων στο Abbey Leys. Οι επίδοξοι καλλιεργητές πρώτα εκπαιδεύονται ως “TestCroppers”, ενώ στη συνέχεια ξεκινούν να καλλιεργούν το δικό τους κομμάτι 6 στρεμμάτων ως “FarmStarters”. Ωστόσο, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο κατευθύνει τις βασικές πληρωμές της ΚΓΠ σε εκμεταλλεύσεις άνω των 50 στρεμμάτων, οι περίπου δώδεκα βιοκαλλιεργητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για στήριξη από τον Πυλώνα 1. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η δημιουργία τεσσάρων αγροκτημάτων FarmStart. Αυτό που σχεδιάζεται στο Stockport θα καλύπτει τη νότιο-ανατολική γωνιά του Μάντσεστερ. Το Walsh είναι επίσης πρόθυμο να δημιουργήσει μια φάρμα για την παραγωγή βιολογικών φρούτων, αφού υπάρχει τεράστια ζήτηση. Το Manchester Veg People είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των τοπικών προϊόντων. Υποστηρίζει ένα τοπικό βιολογικό αγρόκτημα, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους σε νέες περιοχές. Και παρέχει στους συμμετέχοντες πρόσβαση σε γη για να καλλιεργήσουν, εκπαιδεύοντας και δίνοντάς στους μεγαλύτερα κομμάτια γης καθώς μαθαίνουν. Συγκεκριμένες πτυχές της ΚΓΠ αξιοποιούνται, ωστόσο αναδεικνύονται κάποιοι περιορισμοί. Εντούτοις, το Manchester Veg People είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αγρο-οικολογικής κοινότητας στην πράξη.

• Παραγωγοί και καταναλωτές γίνονται μέλη του συνεταιρισμού, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια στις τιμές 

Ξαναχτίζοντας την τοπική διατροφική οικονομία

Οι σοδειές του αποφέρουν 25 % πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής χωρίς εισροές από λιπάσματα.Οι επιστήμονες, ακόμα και το περιοδικό National Geographic, χτυπούν στην πόρτα του για να μελετήσουν πώς βελτιώνονται τα εδάφη στην
ιδιοκτησία των 2000 εκταρίων. Οι μελέτες τους βρίσκουν αύξηση του NPK (άζωτο-φώσφορος-κάλιο) και του οργανικού άνθρακα παρά τις μη χρησιμοποιούμενες εισροές λιπασμάτων.Ο Gabe Brown, μιλά για την εμπειρία του στην οικοδόμηση ενός υγιούς εδάφους . 


Ολιστική Αναγέννηση του Εδάφους (Βίντεο)

Οι σοδειές του αποφέρουν 25 % πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής χωρίς εισροές από λιπάσματα.Οι επιστήμονες, ακόμα και το περιοδικό National Geographic, χτυπούν στην πόρτα του για να μελετήσουν πώς βελτιώνονται τα εδάφη στην
ιδιοκτησία των 2000 εκταρίων. Οι μελέτες τους βρίσκουν αύξηση του NPK (άζωτο-φώσφορος-κάλιο) και του οργανικού άνθρακα παρά τις μη χρησιμοποιούμενες εισροές λιπασμάτων.Ο Gabe Brown, μιλά για την εμπειρία του στην οικοδόμηση ενός υγιούς εδάφους . 


Ολιστική Αναγέννηση του Εδάφους (Βίντεο)

Οι σοδειές του αποφέρουν 25 % πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής χωρίς εισροές από λιπάσματα.Οι επιστήμονες, ακόμα και το περιοδικό National Geographic, χτυπούν στην πόρτα του για να μελετήσουν πώς βελτιώνονται τα εδάφη στην
ιδιοκτησία των 2000 εκταρίων. Οι μελέτες τους βρίσκουν αύξηση του NPK (άζωτο-φώσφορος-κάλιο) και του οργανικού άνθρακα παρά τις μη χρησιμοποιούμενες εισροές λιπασμάτων.Ο Gabe Brown, μιλά για την εμπειρία του στην οικοδόμηση ενός υγιούς εδάφους . 


Ολιστική Αναγέννηση του Εδάφους (Βίντεο)

Οι σοδειές του αποφέρουν 25 % πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής χωρίς εισροές από λιπάσματα.Οι επιστήμονες, ακόμα και το περιοδικό National Geographic, χτυπούν στην πόρτα του για να μελετήσουν πώς βελτιώνονται τα εδάφη στην
ιδιοκτησία των 2000 εκταρίων. Οι μελέτες τους βρίσκουν αύξηση του NPK (άζωτο-φώσφορος-κάλιο) και του οργανικού άνθρακα παρά τις μη χρησιμοποιούμενες εισροές λιπασμάτων.Ο Gabe Brown, μιλά για την εμπειρία του στην οικοδόμηση ενός υγιούς εδάφους . 


Ολιστική Αναγέννηση του Εδάφους (Βίντεο)

Οι σοδειές του αποφέρουν 25 % πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής χωρίς εισροές από λιπάσματα.Οι επιστήμονες, ακόμα και το περιοδικό National Geographic, χτυπούν στην πόρτα του για να μελετήσουν πώς βελτιώνονται τα εδάφη στην
ιδιοκτησία των 2000 εκταρίων. Οι μελέτες τους βρίσκουν αύξηση του NPK (άζωτο-φώσφορος-κάλιο) και του οργανικού άνθρακα παρά τις μη χρησιμοποιούμενες εισροές λιπασμάτων.Ο Gabe Brown, μιλά για την εμπειρία του στην οικοδόμηση ενός υγιούς εδάφους . 


Ολιστική Αναγέννηση του Εδάφους (Βίντεο)

Οι σοδειές του αποφέρουν 25 % πάνω από τον μέσο όρο της περιοχής χωρίς εισροές από λιπάσματα.Οι επιστήμονες, ακόμα και το περιοδικό National Geographic, χτυπούν στην πόρτα του για να μελετήσουν πώς βελτιώνονται τα εδάφη στην
ιδιοκτησία των 2000 εκταρίων. Οι μελέτες τους βρίσκουν αύξηση του NPK (άζωτο-φώσφορος-κάλιο) και του οργανικού άνθρακα παρά τις μη χρησιμοποιούμενες εισροές λιπασμάτων.Ο Gabe Brown, μιλά για την εμπειρία του στην οικοδόμηση ενός υγιούς εδάφους . 


Ολιστική Αναγέννηση του Εδάφους (Βίντεο)

Κάποια από τα πιο εφιαλτικά σενάρια των περασμένων ετών για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες της, είναι πλέoν γεγονός. Με την ανομβρία των τελευταίων ετών υπάρχει έντονη έλλειψη νερού για την άρδευση και ο κίνδυνος να καταστραφούν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα με καλλιέργειες, θερμοκήπια και ελαιόδεντρα στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου της Μεσαράς, γύρο από το »στεγνό» φράγμα της
Φανερωμένης Νότια του Ηρακλείου Κρήτης.
Μόνο απογοήτευση μπορούν να προκαλέσουν οι εικόνες με τον »ξερό» και αυλακωμένο πυθμένα της λίμνης, που θυμίζει Αφρικανική έρημο…..
Από τα 19 εκατομμύρια κυβικά νερού η ποσότητα μειώθηκε στις 800 χιλιάδες, με το ελάχιστο νερό που έχει απομείνει να μην μπορεί να καλύψει ούτε το χαμηλό κτίσμα και τα δέντρα στο κέντρο της άλλοτε γεμάτης λίμνης του φράγματος.
Η τραγική αυτή κατάσταση ανάγκασε τους υπεύθυνους διαχείρισης, πριν μερικές μέρες, να κλείσουν το φράγμα για πρώτη φορά από τότε που κατασκευάστηκε το 2005.

Sarantos Nikos

Ο εφιάλτης της λειψυδρίας και το φράγμα με τον ξεραμένο πυθμένα

Κάποια από τα πιο εφιαλτικά σενάρια των περασμένων ετών για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες της, είναι πλέoν γεγονός. Με την ανομβρία των τελευταίων ετών υπάρχει έντονη έλλειψη νερού για την άρδευση και ο κίνδυνος να καταστραφούν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα με καλλιέργειες, θερμοκήπια και ελαιόδεντρα στην ευρύτερη περιοχή του κάμπου της Μεσαράς, γύρο από το »στεγνό» φράγμα της
Φανερωμένης Νότια του Ηρακλείου Κρήτης.
Μόνο απογοήτευση μπορούν να προκαλέσουν οι εικόνες με τον »ξερό» και αυλακωμένο πυθμένα της λίμνης, που θυμίζει Αφρικανική έρημο…..
Από τα 19 εκατομμύρια κυβικά νερού η ποσότητα μειώθηκε στις 800 χιλιάδες, με το ελάχιστο νερό που έχει απομείνει να μην μπορεί να καλύψει ούτε το χαμηλό κτίσμα και τα δέντρα στο κέντρο της άλλοτε γεμάτης λίμνης του φράγματος.
Η τραγική αυτή κατάσταση ανάγκασε τους υπεύθυνους διαχείρισης, πριν μερικές μέρες, να κλείσουν το φράγμα για πρώτη φορά από τότε που κατασκευάστηκε το 2005.

Sarantos Nikos

Ο εφιάλτης της λειψυδρίας και το φράγμα με τον ξεραμένο πυθμένα