21 March, 2019
Home / Περιβαλλον (Page 13)

Η Ελλάδα γεμίζει ανεμογεννήτριες! Ποτέ ξανά στην ιστορία της δεν έχει ζήσει υπό το πρόσχημα της «πράσινης ανάπτυξης» και της δήθεν «κλιματικής αλλαγής» παρόμοια οικολογική καταστροφή και μάλιστα σε μέχρι πρότινος παρθένα οικοσυστήματα! Το «γιατί» τοποθετούνται το γνωρίζουν όλοι τώρα πια!
Γεγονός είναι ότι μετά το τέλος των επιδοτήσεων θα βρεθούμε αντιμέτωποι με όλες τις βουνοκορφές της χώρας μας γεμάτες παλιο»σίδερα» και τσιμέντα! Υπάρχει Νόμος που υποχρεώνει τις εταιρείες αιολικής ενέργειας ( ; ), τους ιδιοκτήτες ( ; ), το κράτος ( ; ) να αποσυναρμολογούν και να απομακρύνουν τις ανεμογεννήτριες, τις βάσεις τους και όλες τις άλλες εγκαταστάσεις σε πάρκα που δεν βρίσκονται πια σε λειτουργία; Υπάρχει (έστω στα χαρτιά) Νόμος που να τους υποχρεώνει να αποκαταστήσουν το ρημαγμένο τοπίο μέσα σε καθορισμένη χρονική προθεσμία και με υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης; Τι ισχύει για εταιρείες που έχουν κηρύξει πτώχευση; Τι ισχύει όταν υπάρχει άμεσος και έμμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία;

Ανεμογεννήτριες ύψους 200μ έχουν βάσεις με θεμέλια βάθους 20-30μ και 3.500 τόνους μπετόν. Ποιές είναι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας βάσης π.χ. για τον υδροφόρο ορίζοντα; Για τον πολίτη (ασχέτως αν δεν γίνεται σωστή εφαρμογή των κανονισμών) απαγορεύεται η εναπόθεση μπαζών επί του πεζοδρομίου ή άλλου δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο. Οι εταιρείες αιολικής ενέργειας που θα αφήνουν τόνους τσιμέντου και σκυροδέματος κάτω από την επιφάνεια της γης μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, με τι πρόστιμα θα πρέπει τιμωρούνται; Με τι τρόπο θα αποσυναρμολογούνται τα πτερύγια των ανεμογεννητριών και πως θα γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων (πολυεστέρας, εποξίνες, γυάλινες ίνες, ίνες άνθρακα κ.α.). Ποιές θα είναι οι επιπτώσεις για τη φύση και το έδαφος γύρω από την κάθε ανεμογεννήτρια τη στιγμή που θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί από ανειδίκευτα συνεργεία με τις ίνες άνθρακα και γυαλιού να απλώνονται σε μεγάλη έκταση καταστρέφοντας την περιοχή για πάντα;

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος υπολογίζει μόνο για τη Γερμανία, λόγω των αιολικών πάρκων που θα τεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια εκτός λειτουργίας, αυτά τα υλικά να ανέρχονται σε 20.000 τόνους το 2020 και αναμένει να αυξηθούν σε περίπου 40.000 τόνους το 2040. Στην Ελλάδα τι μας περιμένει; Είναι δυνατόν να πετάνε οι εταιρείες και οι ιδιοκτήτες το μπαλάκι στον κάθε φαλιρισμένο Δήμο; Μήπως πρέπει οργανωμένα να απαιτήσουμε από το νομοθέτη να μεριμνήσει σχετικά;

Αντί Αιολικό Μέτωπο Καρυστίας

Πηγή Εγκατελελειμμένα αιολικά πάρκα

Η Ελλάδα γεμίζει ανεμογεννήτριες! Ποτέ ξανά στην ιστορία της δεν έχει ζήσει υπό το πρόσχημα της «πράσινης ανάπτυξης» και της δήθεν «κλιματικής αλλαγής» παρόμοια οικολογική καταστροφή και μάλιστα σε μέχρι πρότινος παρθένα οικοσυστήματα! Το «γιατί» τοποθετούνται το γνωρίζουν όλοι τώρα πια!
Γεγονός είναι ότι μετά το τέλος των επιδοτήσεων θα βρεθούμε αντιμέτωποι με όλες τις βουνοκορφές της χώρας μας γεμάτες παλιο»σίδερα» και τσιμέντα! Υπάρχει Νόμος που υποχρεώνει τις εταιρείες αιολικής ενέργειας ( ; ), τους ιδιοκτήτες ( ; ), το κράτος ( ; ) να αποσυναρμολογούν και να απομακρύνουν τις ανεμογεννήτριες, τις βάσεις τους και όλες τις άλλες εγκαταστάσεις σε πάρκα που δεν βρίσκονται πια σε λειτουργία; Υπάρχει (έστω στα χαρτιά) Νόμος που να τους υποχρεώνει να αποκαταστήσουν το ρημαγμένο τοπίο μέσα σε καθορισμένη χρονική προθεσμία και με υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης; Τι ισχύει για εταιρείες που έχουν κηρύξει πτώχευση; Τι ισχύει όταν υπάρχει άμεσος και έμμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία;

Ανεμογεννήτριες ύψους 200μ έχουν βάσεις με θεμέλια βάθους 20-30μ και 3.500 τόνους μπετόν. Ποιές είναι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας βάσης π.χ. για τον υδροφόρο ορίζοντα; Για τον πολίτη (ασχέτως αν δεν γίνεται σωστή εφαρμογή των κανονισμών) απαγορεύεται η εναπόθεση μπαζών επί του πεζοδρομίου ή άλλου δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο. Οι εταιρείες αιολικής ενέργειας που θα αφήνουν τόνους τσιμέντου και σκυροδέματος κάτω από την επιφάνεια της γης μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, με τι πρόστιμα θα πρέπει τιμωρούνται; Με τι τρόπο θα αποσυναρμολογούνται τα πτερύγια των ανεμογεννητριών και πως θα γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων (πολυεστέρας, εποξίνες, γυάλινες ίνες, ίνες άνθρακα κ.α.). Ποιές θα είναι οι επιπτώσεις για τη φύση και το έδαφος γύρω από την κάθε ανεμογεννήτρια τη στιγμή που θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί από ανειδίκευτα συνεργεία με τις ίνες άνθρακα και γυαλιού να απλώνονται σε μεγάλη έκταση καταστρέφοντας την περιοχή για πάντα;

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος υπολογίζει μόνο για τη Γερμανία, λόγω των αιολικών πάρκων που θα τεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια εκτός λειτουργίας, αυτά τα υλικά να ανέρχονται σε 20.000 τόνους το 2020 και αναμένει να αυξηθούν σε περίπου 40.000 τόνους το 2040. Στην Ελλάδα τι μας περιμένει; Είναι δυνατόν να πετάνε οι εταιρείες και οι ιδιοκτήτες το μπαλάκι στον κάθε φαλιρισμένο Δήμο; Μήπως πρέπει οργανωμένα να απαιτήσουμε από το νομοθέτη να μεριμνήσει σχετικά;

Αντί Αιολικό Μέτωπο Καρυστίας

Πηγή Εγκατελελειμμένα αιολικά πάρκα

Η Ελλάδα γεμίζει ανεμογεννήτριες! Ποτέ ξανά στην ιστορία της δεν έχει ζήσει υπό το πρόσχημα της «πράσινης ανάπτυξης» και της δήθεν «κλιματικής αλλαγής» παρόμοια οικολογική καταστροφή και μάλιστα σε μέχρι πρότινος παρθένα οικοσυστήματα! Το «γιατί» τοποθετούνται το γνωρίζουν όλοι τώρα πια!
Γεγονός είναι ότι μετά το τέλος των επιδοτήσεων θα βρεθούμε αντιμέτωποι με όλες τις βουνοκορφές της χώρας μας γεμάτες παλιο»σίδερα» και τσιμέντα! Υπάρχει Νόμος που υποχρεώνει τις εταιρείες αιολικής ενέργειας ( ; ), τους ιδιοκτήτες ( ; ), το κράτος ( ; ) να αποσυναρμολογούν και να απομακρύνουν τις ανεμογεννήτριες, τις βάσεις τους και όλες τις άλλες εγκαταστάσεις σε πάρκα που δεν βρίσκονται πια σε λειτουργία; Υπάρχει (έστω στα χαρτιά) Νόμος που να τους υποχρεώνει να αποκαταστήσουν το ρημαγμένο τοπίο μέσα σε καθορισμένη χρονική προθεσμία και με υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης; Τι ισχύει για εταιρείες που έχουν κηρύξει πτώχευση; Τι ισχύει όταν υπάρχει άμεσος και έμμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία;

Ανεμογεννήτριες ύψους 200μ έχουν βάσεις με θεμέλια βάθους 20-30μ και 3.500 τόνους μπετόν. Ποιές είναι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας βάσης π.χ. για τον υδροφόρο ορίζοντα; Για τον πολίτη (ασχέτως αν δεν γίνεται σωστή εφαρμογή των κανονισμών) απαγορεύεται η εναπόθεση μπαζών επί του πεζοδρομίου ή άλλου δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο. Οι εταιρείες αιολικής ενέργειας που θα αφήνουν τόνους τσιμέντου και σκυροδέματος κάτω από την επιφάνεια της γης μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, με τι πρόστιμα θα πρέπει τιμωρούνται; Με τι τρόπο θα αποσυναρμολογούνται τα πτερύγια των ανεμογεννητριών και πως θα γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων (πολυεστέρας, εποξίνες, γυάλινες ίνες, ίνες άνθρακα κ.α.). Ποιές θα είναι οι επιπτώσεις για τη φύση και το έδαφος γύρω από την κάθε ανεμογεννήτρια τη στιγμή που θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί από ανειδίκευτα συνεργεία με τις ίνες άνθρακα και γυαλιού να απλώνονται σε μεγάλη έκταση καταστρέφοντας την περιοχή για πάντα;

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος υπολογίζει μόνο για τη Γερμανία, λόγω των αιολικών πάρκων που θα τεθούν μέσα στα επόμενα χρόνια εκτός λειτουργίας, αυτά τα υλικά να ανέρχονται σε 20.000 τόνους το 2020 και αναμένει να αυξηθούν σε περίπου 40.000 τόνους το 2040. Στην Ελλάδα τι μας περιμένει; Είναι δυνατόν να πετάνε οι εταιρείες και οι ιδιοκτήτες το μπαλάκι στον κάθε φαλιρισμένο Δήμο; Μήπως πρέπει οργανωμένα να απαιτήσουμε από το νομοθέτη να μεριμνήσει σχετικά;

Αντί Αιολικό Μέτωπο Καρυστίας

Πηγή Εγκατελελειμμένα αιολικά πάρκα

«Η κοιλιοκάκη και, γενικότερα, η δυσανεξία στη γλουτένη είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα παγκοσμίως, αλλά κυρίως στη Αμερική και την Ευρώπη, όπου υπολογίζεται ότι το 5% του πληθυσμού πάσχει από αυτό».Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Interdisciplinary Toxicology  το 2013, αγνοήθηκε εντελώς από τα ΜΜΕ. Αναφέρει ότι το glyphosate, το δραστικό συστατικό στο ζιζανιοκτόνο, Roundup, είναι ο σημαντικότερος αιτιώδης παράγοντας αυτής της επιδημίας».Τα συμπτώματα της αποκαλούμενης «δυσανεξίας στη γλουτένη» και της κοιλιοκάκης είναι συγκλονιστικά παρόμοια με τα συμπτώματα στα εργαστηριακά ζώα που εκτίθενται σε γλυφοσάτη, υποστηρίζουν οι συγγραφείς της μελέτης Anthony Samsel, και η Stephanie Seneff, ανώτερος ερευνητής στο MIT.

Επισημαίνουν μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η γλυφοσάτη επηρεάζει τα πεπτικά συστήματα των ψαριών. Μειώνει τα πεπτικά ένζυμα και τα βακτηρίδια, διακόπτει τις πτυχώσεις του βλεννογόνου, καταστρέφει τη δομή των μικροκυττάρων στο εντερικό τοίχωμα και αυξάνει την έκκριση βλέννας. «Αυτά τα χαρακτηριστικά θυμίζουν έντονα την κοιλιοκάκη», γράφουν οι Samsel και Seneff. Επιπλέον, ο αριθμός των ατόμων που διαγνώστηκαν με δυσανεξία στη γλουτένη και κοιλιοκάκη αυξήθηκε παράλληλα με την αυξημένη χρήση του glyphosate στη γεωργία.

«Οι ασθενείς με κοιλιοκάκη επίσης έχουν γνωστό αυξημένο κίνδυνο για λέμφωμα Hodgkin, το οποίο έχει επίσης εμπλακεί στην έκθεση στο glyphosate». 


«Η συχνότητα εμφάνισης του λεμφώματος Hodgkins έχει αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες δεκαετίες. Οι στατιστικές από την Αμερικανική Εταιρεία Καρκίνου δείχνουν αύξηση κατά 80% από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν άρχισε να κυκλοφορεί το glyphosate. »

«Τα προβλήματα αναπαραγωγής που σχετίζονται με την κοιλιοκάκη, όπως η στειρότητα, οι αποβολές και οι γενετικές ανωμαλίες, μπορούν επίσης να εξηγηθούν από το glyphosate.»


Ηθικό δίδαγμα της ιστορίας; Μπορείτε να τα αποφύγετε όλα αυτά αν τρέφεστε με βιολογικά τρόφιμα.

Αναφορές

1.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3945755/
2.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3945755/#CIT0229
3.https://www.thehealthyhomeeconomist.com/real-reason-for-toxic-wheat-its-not-gluten/

Πηγή Μελέτη θεωρεί το ζιζανιοκτόνο Roundup υπεύθυνο για τη δυσανεξία στη γλουτένη και την επιδημία της κοιλιοκάκης.

Το υψηλό κόστος γης είναι συχνά ένα εμπόδιο για την είσοδο σε νέους υποψήφιους αγρότες, αλλά όχι για το αγρόκτημα Stream Farm. Μετά από 16 χρόνια, το αγρόκτημα αυτό έχει καταφέρει να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά αγροτών που έμαθαν πουλούν την παραγωγή τους τοπικά και να χρησιμοποιούν οργανικές μεθόδους.

Πριν από δεκαέξι χρόνια, ο James και η Henrietta Odgers εγκατέλειψαν τη ζωή τους στο Λονδίνο και χωρίς καμία αγροτική εμπειρία έγιναν ιδιοκτήτες ενός αγροκτήματος 250 στρεμμάτων στο Somerset. Όταν αγόρασαν το αγρόκτημα, υπήρχε ένα κοπάδι από 26 πρόβατα και 28 αγελάδες. Δεν ήξεραν την δουλειά είχαν όμως την όρεξη να το αναπτύξουν. Από την αρχή είχαν 3 βασικές αρχές

1.Να καλλιεργούν τη γη τους βιολογικά.                                         2.Να παράσχουν τοπική τροφή και τοπικές θέσεις εργασίας στην τοπική τους κοινότητα.                                                                   3.Να συνδράμουν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και διαβίωσης.

Το κίνητρό μας είναι να αναγεννήσουμε την ύπαιθρο που έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου από την εντατική γεωργία, τα λιπάσματα και τα χημικά. Επειδή οι προηγούμενοι μισθωτές της γης αυτής την χρησιμοποιούσαν με εντατική καλλιέργεια χρειάστηκε πολύ χρόνος και πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να καταφέρουν να αναγεννήσουν το έδαφος.

Το 2005 άρχισαν να προσκαλούν ανθρώπους να έρθουν και να ζήσουν και να εργαστούν στο αγρόκτημα. Σκοπός ήταν να τους δώσουν την ευκαιρία να μάθουν όχι μόνο πώς να εργάζονται με την γη αλλά και την επιχειρηματική πλευρά της γεωργίας, για την οποία οι περισσότεροι νεοεισερχόμενοι δεν γνωρίζουν τίποτα. Δημιούργησαν ένα «συμμετοχικό αγρόκτημα», ένα αγρόκτημα που λειτουργεί με επίδοξους αγρότες, συχνά οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα με ελάχιστη ή καθόλου γεωργική εμπειρία, και σε διάστημα 1-2 ετών τους μετατρέπει σε έμπειρους αγρότες στον τομέα τους. Χοιρινό, αρνίσιο, βοδινό κρέας, κοτόπουλα, αυγά, πέστροφες, μέλι, μηλίτης και νερό από τις πηγές του κτήματος είναι τα προϊόντα που παράγουν όλα με το σήμα της Streamfarm, αλλά κάθε τομέας-προϊόν εξακολουθεί να ανήκει στον αγρότη που εκτελεί την αντίστοιχη δραστηριότητα στο αγρόκτημα.Μια συμφωνία κοινής γεωργικής εκμετάλλευσης.

Οι νεοεισερχόμενοι δεν χρειάζεται να πληρώσουν ή να έχουν γεωργική εμπειρία για να ενταχθούν, αλλά θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να μάθουν, είπε ο James. Το εισόδημα που θα λάβουν θα είναι ένα εισόδημα των 24.000 – 25.000 λιρών ετησίως – λίγο κάτω από τον εθνικό μέσο όρο και λίγο πάνω από το μέσο όρο του Somerset. Κάθε ένας από τους νεοεισερχόμενους αγρότες έχει μαζί μας μια συμφωνία κοινής γεωργικής εκμετάλλευσης. Υπολογίζουμε το κόστος γης, τον εξοπλισμό , το κόστος λειτουργίας και την εργασία. Στη συνέχεια, τα αφαιρούμε από τις ακαθάριστες εισπράξεις ώστε τελικά να ανακτήσουμε το κόστος κεφαλαίου μας. Επίσης υπάρχει αλληλουποστήριξη μεταξύ των νεοεισερχόμενων αγροτών στις διαφορετικές δραστηριότητες του αγροκτήματος των 250 στρεμμάτων. Και βέβαια υπάρχει και η ηθική πλευρά ότι όταν θα ξεκινήσουν τις δικές τους μικρές γεωργικές εκμεταλεύσεις να βοηθούσαν στην αντιστάθμιση της εξάπλωσης της εμπορικής βιομηχανικής γεωργίας μεγάλης κλίμακας.Ήδη περίπου 25 αγρότες έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες και έχουν ξεκινήσει τις δικές τους μικρές εκμεταλλεύσεις.

Το κλειδί είναι η κοινή ιδιοκτησία

«Το μοντέλο που επιλέξαμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα κοινό εμπορικό σήμα και κάτω από αυτό το εμπορικό σήμα να έχουμε μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων (δραστηριοτήτων-προιόντων). οι οποίες αλληλουποστηρίζοντται.»Μια συμφωνία κοινής γεωργικής εκμετάλλευσης δεν σημαίνει ότι είναι όλοι εταίροι – δεν μοιράζονται όλοι τα κέρδη της επιχείρησης – μοιράζονται ένα μέρος του ακαθάριστου εισοδήματος ή των εσόδων της επιχείρησης», εξηγεί ο James. Ο James είναι παθιασμένος για την επιχειρησιακή πλευρά της προσπάθειας για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα μάθουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης γεωργικής δραστηριότητας. «Γενικά οι αγρότες είναι πραγματικά καλοί στην παραγωγή, αλλά τους ζητάμε επίσης να … καταλάβουν και την επιχειρησιακή πλευρά της αγροτικής ζωής «.Σήμερα το αγρόκτημα διαθέτει, περίπου 250-300 πρόβατα αναπαραγωγής και περίπου 90 αγελάδες αναπαραγωγής», μου λέει. «Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο από αυτό επειδή ο στόχος είναι απλώς η παραγωγή βιοπορισμού. δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι! » Αν αυτό επαναλαμβανόταν και αλλού, τότε θα μπορούσαμε να αναζωογονήσουμε τα χωριά και την τοπική οικονομία παντού», λέει ο James. Και επισημαίνει, «Είναι πολύ απλό, δεν είναι περίπλοκο και φαίνεται να δουλεύει!» «Πουλάμε βιολογικό βοδινό κρέας, κοτόπουλο, αρνί, προβιές, δέρμα βιολογικά επεξεργασμένο, χοιρινό, χυμό μήλου, μέλι και πέστροφες, νερό .Το 2016 και 2018 το αγρόκτημα κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο ντόπιο κρέας στο Bristol. Χρυσά βραβεία 2016 στο Taste of the Westγια την καπνιστή πέστροφα, και για το φυσικό νερό και ασημένιο για το μηλίτη μήλου. Επίσης χρυσά βραβεία το 2017 για το κοτόπουλο και το βοδινό κρέας, ενώ το 2018 πήραμε χρυσό για το αρνίσιο κρέας, τα αυγά και το μηλίτη».

Πηγή Ένα μοντέλο κοινής γεωργικής εκμετάλλευσης- Η ιστορία του αγροκτήματος Stream

Το υψηλό κόστος γης είναι συχνά ένα εμπόδιο για την είσοδο σε νέους υποψήφιους αγρότες, αλλά όχι για το αγρόκτημα Stream Farm. Μετά από 16 χρόνια, το αγρόκτημα αυτό έχει καταφέρει να εκπαιδεύσει μια νέα γενιά αγροτών που έμαθαν πουλούν την παραγωγή τους τοπικά και να χρησιμοποιούν οργανικές μεθόδους.

Πριν από δεκαέξι χρόνια, ο James και η Henrietta Odgers εγκατέλειψαν τη ζωή τους στο Λονδίνο και χωρίς καμία αγροτική εμπειρία έγιναν ιδιοκτήτες ενός αγροκτήματος 250 στρεμμάτων στο Somerset. Όταν αγόρασαν το αγρόκτημα, υπήρχε ένα κοπάδι από 26 πρόβατα και 28 αγελάδες. Δεν ήξεραν την δουλειά είχαν όμως την όρεξη να το αναπτύξουν. Από την αρχή είχαν 3 βασικές αρχές

1.Να καλλιεργούν τη γη τους βιολογικά.                                         2.Να παράσχουν τοπική τροφή και τοπικές θέσεις εργασίας στην τοπική τους κοινότητα.                                                                   3.Να συνδράμουν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και διαβίωσης.

Το κίνητρό μας είναι να αναγεννήσουμε την ύπαιθρο που έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου από την εντατική γεωργία, τα λιπάσματα και τα χημικά. Επειδή οι προηγούμενοι μισθωτές της γης αυτής την χρησιμοποιούσαν με εντατική καλλιέργεια χρειάστηκε πολύ χρόνος και πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να καταφέρουν να αναγεννήσουν το έδαφος.

Το 2005 άρχισαν να προσκαλούν ανθρώπους να έρθουν και να ζήσουν και να εργαστούν στο αγρόκτημα. Σκοπός ήταν να τους δώσουν την ευκαιρία να μάθουν όχι μόνο πώς να εργάζονται με την γη αλλά και την επιχειρηματική πλευρά της γεωργίας, για την οποία οι περισσότεροι νεοεισερχόμενοι δεν γνωρίζουν τίποτα. Δημιούργησαν ένα «συμμετοχικό αγρόκτημα», ένα αγρόκτημα που λειτουργεί με επίδοξους αγρότες, συχνά οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα με ελάχιστη ή καθόλου γεωργική εμπειρία, και σε διάστημα 1-2 ετών τους μετατρέπει σε έμπειρους αγρότες στον τομέα τους. Χοιρινό, αρνίσιο, βοδινό κρέας, κοτόπουλα, αυγά, πέστροφες, μέλι, μηλίτης και νερό από τις πηγές του κτήματος είναι τα προϊόντα που παράγουν όλα με το σήμα της Streamfarm, αλλά κάθε τομέας-προϊόν εξακολουθεί να ανήκει στον αγρότη που εκτελεί την αντίστοιχη δραστηριότητα στο αγρόκτημα.Μια συμφωνία κοινής γεωργικής εκμετάλλευσης.

Οι νεοεισερχόμενοι δεν χρειάζεται να πληρώσουν ή να έχουν γεωργική εμπειρία για να ενταχθούν, αλλά θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να μάθουν, είπε ο James. Το εισόδημα που θα λάβουν θα είναι ένα εισόδημα των 24.000 – 25.000 λιρών ετησίως – λίγο κάτω από τον εθνικό μέσο όρο και λίγο πάνω από το μέσο όρο του Somerset. Κάθε ένας από τους νεοεισερχόμενους αγρότες έχει μαζί μας μια συμφωνία κοινής γεωργικής εκμετάλλευσης. Υπολογίζουμε το κόστος γης, τον εξοπλισμό , το κόστος λειτουργίας και την εργασία. Στη συνέχεια, τα αφαιρούμε από τις ακαθάριστες εισπράξεις ώστε τελικά να ανακτήσουμε το κόστος κεφαλαίου μας. Επίσης υπάρχει αλληλουποστήριξη μεταξύ των νεοεισερχόμενων αγροτών στις διαφορετικές δραστηριότητες του αγροκτήματος των 250 στρεμμάτων. Και βέβαια υπάρχει και η ηθική πλευρά ότι όταν θα ξεκινήσουν τις δικές τους μικρές γεωργικές εκμεταλεύσεις να βοηθούσαν στην αντιστάθμιση της εξάπλωσης της εμπορικής βιομηχανικής γεωργίας μεγάλης κλίμακας.Ήδη περίπου 25 αγρότες έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες και έχουν ξεκινήσει τις δικές τους μικρές εκμεταλλεύσεις.

Το κλειδί είναι η κοινή ιδιοκτησία

«Το μοντέλο που επιλέξαμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα κοινό εμπορικό σήμα και κάτω από αυτό το εμπορικό σήμα να έχουμε μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων (δραστηριοτήτων-προιόντων). οι οποίες αλληλουποστηρίζοντται.»Μια συμφωνία κοινής γεωργικής εκμετάλλευσης δεν σημαίνει ότι είναι όλοι εταίροι – δεν μοιράζονται όλοι τα κέρδη της επιχείρησης – μοιράζονται ένα μέρος του ακαθάριστου εισοδήματος ή των εσόδων της επιχείρησης», εξηγεί ο James. Ο James είναι παθιασμένος για την επιχειρησιακή πλευρά της προσπάθειας για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα μάθουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή μιας επιτυχημένης γεωργικής δραστηριότητας. «Γενικά οι αγρότες είναι πραγματικά καλοί στην παραγωγή, αλλά τους ζητάμε επίσης να … καταλάβουν και την επιχειρησιακή πλευρά της αγροτικής ζωής «.Σήμερα το αγρόκτημα διαθέτει, περίπου 250-300 πρόβατα αναπαραγωγής και περίπου 90 αγελάδες αναπαραγωγής», μου λέει. «Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο από αυτό επειδή ο στόχος είναι απλώς η παραγωγή βιοπορισμού. δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι! » Αν αυτό επαναλαμβανόταν και αλλού, τότε θα μπορούσαμε να αναζωογονήσουμε τα χωριά και την τοπική οικονομία παντού», λέει ο James. Και επισημαίνει, «Είναι πολύ απλό, δεν είναι περίπλοκο και φαίνεται να δουλεύει!» «Πουλάμε βιολογικό βοδινό κρέας, κοτόπουλο, αρνί, προβιές, δέρμα βιολογικά επεξεργασμένο, χοιρινό, χυμό μήλου, μέλι και πέστροφες, νερό .Το 2016 και 2018 το αγρόκτημα κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο ντόπιο κρέας στο Bristol. Χρυσά βραβεία 2016 στο Taste of the Westγια την καπνιστή πέστροφα, και για το φυσικό νερό και ασημένιο για το μηλίτη μήλου. Επίσης χρυσά βραβεία το 2017 για το κοτόπουλο και το βοδινό κρέας, ενώ το 2018 πήραμε χρυσό για το αρνίσιο κρέας, τα αυγά και το μηλίτη».

Πηγή Ένα μοντέλο κοινής γεωργικής εκμετάλλευσης- Η ιστορία του αγροκτήματος Stream

Η συνήθεια είναι μία παγίδα, μία φυλακή η οποία σε αποτρέπει από το ερευνήσεις και να αναζητήσεις δικούς σου δρόμους για το κάθε τι.
Η φράση «τόσα χρόνια το κάνω, τώρα θα αλλάξω» είναι μία καταδίκη. Ναι τώρα θα

αλλάξεις, αν το αποφασίσεις εσύ, αν το επιλέξεις εσύ και μόνο εσύ. Αυτή τη φράση μέσα σε 5 λεπτά καταφέρνει ο γιατρός να σου την αλλάξει και από εκεί που «τόσα χρόνια έκανες», ξαφνικά μέσα από τον φόβο αλλάζεις αυτόματα. Ύστερα από λίγο καιρό, εσύ πάλι σε κάποιον άλλον που θα πει την ίδια φράση, θα του πεις με καμάρι, όλα είναι θέμα μυαλού και όλα είναι στο μυαλό. Μα ναι, αν δεν ήταν ο γιατρός και ο φόβος ούτε εσύ θα έβγαινες από την «βολική αλλά καταστροφική σου συνήθεια». Τοποθετούσες πάντα και ακόμη το κάνεις τη φράση «το έχω συνηθίσει» και τη φράση «τόσα χρόνια». Τα χρόνια είναι μία αποφυγή στην αντιμετώπιση της αλλαγής, αφού έτσι κι αλλιώς αλλάζεις. Τι σου δείχνει τόσο το σώμα σου αλλά και οι επιλογές σου? Επειδή είχες συνηθίσει την πάνα 2 με 3 χρόνια, μήπως τι, δεν την έκοψες ? Τότε δεν ίσχυε το τόσα χρόνια. Μήπως φοράς ακόμη τα παπούτσια που φορούσες όταν ήσουν παιδί ? Όχι έχεις εναρμονιστεί απόλυτα με τις αλλαγές. Οπότε γιατί σε παραμυθιάζεις ότι δεν μπορείς να αλλάξεις ?
Μπορείς, όλα τα μπορεί ο άνθρωπος αν επιλέξει να τα κάνει. Γιατί ένας φόβος θα σε κάνει να αλλάξεις μέσα σε λίγα λεπτά ?
Οπότε καλό είναι να σταματήσουμε να ωθούμε τους εαυτούς μας μέσα από τη σκλαβιά της συνήθειας, σε δρόμους που ήδη μας έχουν αποδείξει ότι δεν βγαίνουν σε καλοσύνη αλλά ακριβώς το αντίθετο.
Όσο πιο πολύ ένας άνθρωπος είναι δεμένος με συνήθειες τόσο πιο πολύ σκληραίνει ως προς τον εαυτό του και τον απομονώνει από την ζωή, από την ελευθερία, από την αρμονία. Γιατί οι συνήθειες είναι αυτές που σου κάνουν τις μέρες σου να είναι ίδιες και απαράλλακτες. Έτσι ενώ ο χρόνος περνάει, εσύ επιλέγεις τη στασιμότητα και όχι την ελευθερία να πράττεις ανάλογα με τα νέα δεδομένα.
Για να ελευθερωθείς από τις συνήθειες δεν είναι απλό ούτε εύκολο, το πρώτο βασικό συστατικό είναι η γνώση. Για να αλλάξεις μία συνήθεια οφείλεις να μάθεις που σε οδηγεί ακριβώς. Θυμήσου ότι με το άκουσμα της αλήθειας- γνώσης ότι σου συμβαίνει κάτι, από το στόμα του γιατρού, άλλαξες αυτόματα ότι σου ζήτησε. Άρα η γνώση είναι το πρώτο και βασικό κομμάτι για την αλλαγή.
Το επόμενο είναι να καταλάβεις ότι αξίζεις την καλύτερη μεταχείριση, όχι εγωιστικά, αλλά ουσιαστικά και με ουσιαστική φροντίδα. Που σημαίνει πως οι συνήθειες σου, είτε καλές είτε όχι, λειτουργούν αθροιστικά στη ζωή σου, δεν είναι αυτοτελή επεισόδια. Γιατί η ζωή σου έχει μία ροή, οπότε κάθε τι αθροίζεται στο σώμα σου, στις σκέψεις σου, στους πόνους σου, στους φόβους σου, στις αδυναμίες σου, στα συναισθήματα σου. Κάθε τι δεν είναι έξω από σένα αλλά ξεκινάει από σένα και σε σένα επιστρέφει. Όλες οι συνήθειες σου λοιπόν έχουν δημιουργήσει πίσω σου ένα τεράστιο γαϊτανάκι το οποίο είναι δεμένο με τα πόδια σου και το σέρνεις μαζί σου.
Ανακάλυψε απόλυτα τις συνήθειές σου, με ποιο τρόπο ? Γράψε μία σου συνήθεια σε ένα τετράδιο, ύστερα αναζήτησε από τους ανθρώπους σου που γνωρίζεις πως έχει εξελιχθεί η ζωή τους μέσα από αυτή τη συνήθεια. Τι επιπτώσεις είχε ? Γιατί την ακολουθείς ? Είναι δική σου επιλογή ή έτσι σε έμαθαν ? Τι σημαίνει για σένα αυτή η συνήθεια ? Τι σου προσφέρει ? Μήπως νομίζεις ότι σου προσφέρει ? Τι θα γινόταν αν την άλλαζες αυτή τη συνήθεια ?
Υπάρχουν συνήθειες καλές αλλά υπάρχουν και συνήθειες οι οποίες γίνονται μέσα από το υποσυνείδητο χωρίς να έχουμε επίγνωση, όπου αυτές οι συνήθειες μας προκαλούν φθορά και πόνο. Ο λόγος που δεν κάνουμε το βήμα έξω από τη συνήθεια συνήθως είναι τι θα πει ο κόσμος ή καλά τόσα χρόνια όλοι έτσι το κάνουν εγώ θα το αλλάξω. Κι όμως οι αλλαγές στον πλανήτη ήρθαν από τις εξαιρέσεις και όχι από τον κανόνα. Μέσα από τις εξαιρέσεις έγιναν οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις όπως το τηλέφωνο, η τηλεόραση, το αυτοκίνητο και τόσα άλλα που μας απλοποιούν τη ζωή.
Βάλε στη ζωή σου τις δικές σου διαδρομές μέσα από τις δικές σου συνήθειες μέσα από την επίγνωση, την επιλογή της γνώσης δηλαδή να ξέρεις τι κάνεις, γιατί, που αποσκοπείς και τι θα σου φέρει η συνήθεια αυτή.
Είσαι ένα μοναδικά σπάνιο πλάσμα και δεν γίνεται να λειτουργείς σαν μαγεμένος σε δρόμους που βρήκες από τον περίγυρο έτσι επειδή στο έμαθαν ή επειδή στο είπαν. Η ζωή είναι δική σου και όχι εγωιστικά αλλά ουσιαστικά θα τη ζήσεις με τις δικές σου επιλογές.

Δωροθέα

Πηγή Επειδή το συνήθισες δεν σημαίνει πως είναι σωστό

Η Βρετανία ξεκίνησε μια υποχρεωτική χρέωση 5 πένες στις πλαστικές σακούλες το 2015.Δέκα χρόνια μετά την Ερυθραία η οποία ήδη από το 2005 είχε προχωρήσει σε απαγόρευση στις πλαστικές σακούλες. Η Τανζανία τις απαγόρευσε το 2006, η Ρουάντα το 2008. Περίπου 15 αφρικανικές χώρες έλαβαν μέτρα για πλαστικές σακούλες πριν από τη Βρετανία και την υπόλοιπη Ευρώπη και οι περισσότερες από αυτές με πολύ πιο ισχυρές απαγορεύσεις. Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι «η Αφρική ξεχωρίζει ως η ήπειρος όπου ο μεγαλύτερος αριθμός χωρών θέσπισε πλήρη απαγόρευση παραγωγής και χρήσης πλαστικών τσαντών».

Τι γίνεται με τα υπόλοιπα πλαστικά;

Η Ζιμπάμπουε έχει απαγορεύσει τη συσκευασία πολυστυρενίου .

Οι Σεϋχέλλες απαγόρευσαν την εισαγωγή πλαστικών καλαμάκιων, σακουλών, κιβωτίων από πολυαιθυλένιο, πιάτων, φλιτζανιών και μαχαιροπήρουνων.

Η Ταϊβάν έχει απαγορεύσει καλαμάκια, τσάντες και πλαστικά μαχαιροπήρουνα.

Η Γαλλία θα θέσει μια παρόμοια απαγόρευση σε ισχύ από το 2020.

Η Ινδία έχει ήδη απαγορεύσει πλαστικά μιας χρήσεως στην πόλη του Νέου Δελχί.

Το Βανουάτου απαγόρευσε τις πλαστικές φιάλες.

Μετά από επιτυχή δράση σε πλαστικές σακούλες πριν από δέκα χρόνια, η Ρουάντα συζητά απαγορεύσεις σε όλα τα πλαστικά μιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των μπουκαλιών, και θέλει να είναι η πρώτη χώρα χωρίς πλαστικά.

Θα πρέπει όμως να βιαστούν – η Κόστα Ρίκα έχει ήδη απαγορεύσει όλα τα πλαστικά μιας χρήσης και έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο από οποιονδήποτε άλλο μέχρι στιγμής.

Το Μαρόκο (δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής πλαστικών τσαντών στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ μέχρι το 2016) απαγόρευσε την παραγωγή, εισαγωγή, πώληση και διανομή όλων των πλαστικών σακουλών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Κένυα έχει την πιο σκληρή απαγόρευση πλαστικής τσάντας στον κόσμο: τέσσερα χρόνια φυλακή ή $ 40.000 πρόστιμο.Πηγή Η Αφρική δείχνει τον δρόμο ενάντια στο πλαστικό, ενώ η πολιτισμένη Ευρώπη απλά ακολουθεί.

Η Βρετανία ξεκίνησε μια υποχρεωτική χρέωση 5 πένες στις πλαστικές σακούλες το 2015.Δέκα χρόνια μετά την Ερυθραία η οποία ήδη από το 2005 είχε προχωρήσει σε απαγόρευση στις πλαστικές σακούλες. Η Τανζανία τις απαγόρευσε το 2006, η Ρουάντα το 2008. Περίπου 15 αφρικανικές χώρες έλαβαν μέτρα για πλαστικές σακούλες πριν από τη Βρετανία και την υπόλοιπη Ευρώπη και οι περισσότερες από αυτές με πολύ πιο ισχυρές απαγορεύσεις. Ο ΟΗΕ αναγνωρίζει ότι «η Αφρική ξεχωρίζει ως η ήπειρος όπου ο μεγαλύτερος αριθμός χωρών θέσπισε πλήρη απαγόρευση παραγωγής και χρήσης πλαστικών τσαντών».

Τι γίνεται με τα υπόλοιπα πλαστικά;

Η Ζιμπάμπουε έχει απαγορεύσει τη συσκευασία πολυστυρενίου .

Οι Σεϋχέλλες απαγόρευσαν την εισαγωγή πλαστικών καλαμάκιων, σακουλών, κιβωτίων από πολυαιθυλένιο, πιάτων, φλιτζανιών και μαχαιροπήρουνων.

Η Ταϊβάν έχει απαγορεύσει καλαμάκια, τσάντες και πλαστικά μαχαιροπήρουνα.

Η Γαλλία θα θέσει μια παρόμοια απαγόρευση σε ισχύ από το 2020.

Η Ινδία έχει ήδη απαγορεύσει πλαστικά μιας χρήσεως στην πόλη του Νέου Δελχί.

Το Βανουάτου απαγόρευσε τις πλαστικές φιάλες.

Μετά από επιτυχή δράση σε πλαστικές σακούλες πριν από δέκα χρόνια, η Ρουάντα συζητά απαγορεύσεις σε όλα τα πλαστικά μιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των μπουκαλιών, και θέλει να είναι η πρώτη χώρα χωρίς πλαστικά.

Θα πρέπει όμως να βιαστούν – η Κόστα Ρίκα έχει ήδη απαγορεύσει όλα τα πλαστικά μιας χρήσης και έχει σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο από οποιονδήποτε άλλο μέχρι στιγμής.

Το Μαρόκο (δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής πλαστικών τσαντών στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ μέχρι το 2016) απαγόρευσε την παραγωγή, εισαγωγή, πώληση και διανομή όλων των πλαστικών σακουλών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Κένυα έχει την πιο σκληρή απαγόρευση πλαστικής τσάντας στον κόσμο: τέσσερα χρόνια φυλακή ή $ 40.000 πρόστιμο.Πηγή Η Αφρική δείχνει τον δρόμο ενάντια στο πλαστικό, ενώ η πολιτισμένη Ευρώπη απλά ακολουθεί.

Στη χώρα μου είμαι σε χώρα μακρινή γελάω κλαίγοντας,                             χωρίς ελπίδα περιμένω                           διασκεδάζω χωρίς ευχαρίστηση καμιά είμαι δυνατός κι όμως δύναμη δεν έχω, ούτ’ εξουσία                                             τίποτα δεν μου ανήκει:                            η αβεβαιότητα είναι η μόνη μου περιουσία. 

Κερδίζω σ’ όλα                                         κι όμως χαμένος παραμένω.                     Όταν ξημερώνει, στο Θεό λέω καληνύχτα κι όταν ξαπλώνω φοβάμαι πως θα πέσω.

Frangois Villon

Πηγή Γελάω κλαίγοντας