23 May, 2019
Home / Lifestyle (Page 648)

Η εκπομπή “Αποκαλυπτικά” και ο Μένιος Φουρθιώτης, θα συνεχίζει να συντροφεύει τα Σαββατοκύριακα μας και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν!

Το ξέρεις οτι δικαιούσαι επιστροφή χρημάτων απο online αγορές σε supermarket , φαρμακεία , καταστήματα ρούχων και υποδηματων ?? Κάνε click ΕΔΩ και εγγραφή για να κερδίσεις την επιστροφή

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Μάλιστα, έχουμε και πολύ επιστροφές στην εκπομπή- με τον παρουσιαστή να το ανακοινώνει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media! Διαβάστε παρακάτω….

Ο λόγος για την Νανά Παλαιτσάκη! Ο Μένιος Φουρθιώτης, ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, γράφοντας στη λεζάντα:

“Καλό μήνα … Η αγαπημένη @nanapalaitsaki επιστρέφει επίσημα στα ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ τη νέα σεζόν …. καλώς ήρθες στο σπίτι σου Νανά μας …. χαρά μας και τιμή μας @tvapokaliptika @epsilon_tv”

Δείτε την ανάρτηση:


youweekly


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Πηγή Epsilon: Είναι επίσημο! Επιστροφή “βόμβα” στην εκπομπή του Μένιου Φουρθιώτη!

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ έχουν δικαίωμα για χορήγηση και αποζημίωση οπτικών – γυαλιών οράσεως, η οποία από 01-10-2018 θα γίνεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης με «Βεβαίωση Αποζημίωσης», η οποία θα κατατίθεται στο κατάστημα οπτικών.

Συγκεκριμένα η απόφαση που υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας αναφέρει ότι «αποφασίζουμε τη χορήγηση και αποζημίωση οπτικών – γυαλιών οράσεως, σύμφωνα με τη Φ90380/25916/3294/2011 (Β’ 2456) κοινή υπουργική απόφαση, «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η χορήγηση και αποζημίωση γίνεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης που έχει εκδοθεί, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, από πιστοποιημένο στο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ ιατρό-οφθαλμίατρο και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από ελεγκτή ιατρό.

Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής, εκδίδεται βεβαίωση, ως παράρτημα της γνωμάτευσης, η οποία έχει την περιγραφή «Βεβαίωση Αποζημίωσης», φέρει ως διακριτικό το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ, έναν μοναδικό αριθμό (barcode) καθώς και το όνομα, επίθετο και ΑΜΚΑ του δικαιούχου.

Επί της βεβαίωσης προσδιορίζεται το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό, όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. και το οποίο φέρει τη λεκτική περιγραφή «ανώτατο αποζημιούμενο ποσό».

Τη βεβαίωση υπογράφει ηλεκτρονικά ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ ή ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, και παραδίδεται στον δικαιούχο περίθαλψης.

Στη βεβαίωση προβλέπεται ευδιάκριτο πεδίο υπογραφής του δικαιούχου προκειμένου να το υπογράψει και στη συνέχεια να την καταθέσει σε κατάστημα οπτικών, που λειτουργεί νόμιμα, ώστε να λάβει την παροχή που δικαιούται.

Εν συνεχεία και κατόπιν υποβολής σε μηνιαία βάση από το κατάστημα οπτικών ειδών, των ιατρικών γνωματεύσεων, των ηλεκτρονικών βεβαιώσεων και του τιμολογίου που αντιστοιχεί σε αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7α του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), όπως ισχύει, το ποσό που αναγράφεται στη βεβαίωση αποζημιώνεται απευθείας από τον Οργανισμό στον πάροχο οπτικών ειδών.

Η μηνιαία υποβολή θα κατατίθεται στον ΕΟΠΥΥ μέχρι την 20η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα.

Σε ό,τι αφορά την ειδική αγωγή ακολουθείται κατ’ αντιστοιχία η ίδια διαδικασία.

Ειδικότερα, για την ειδική αγωγή οι ιατροί που εκδίδουν ηλεκτρονικές γνωματεύσεις είναι παιδίατροι, παιδοψυχίατροι, νευρολόγοι-ψυχίατροι, ψυχίατροι και νευρολόγοι, κατά τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ.

Επιπρόσθετα, η γνωμάτευση δύναται, κατ’ επιλογή του θεράποντος ιατρού, να εκδίδεται είτε ως «πακέτο» ειδικής αγωγής είτε μεμονωμένα ανά πράξη οπότε ανάλογα εκδίδεται και ο αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων.

Στην περίπτωση που από το πλήθος των πράξεων που θα ζητηθούν από το γιατρό υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης όπως ορίζεται από τον Ε.Κ.Π.Υ., τότε το ποσό της υπέρβασης αφαιρείται αναλογικά από κάθε θεραπευτική πράξη, προκειμένου το συνολικό ποσό να είναι στο ύψοςτου ανώτατου αποδιδόμενου ορίου δαπάνης».

Στην περίπτωση υπέρβασης των ορίων δαπάνης της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, για τις παροχές «Οπτικά» και «Ειδική Αγωγή» το υπερβάλλον ποσό αναζητείται από τον ΕΟΠΥΥ από τα καταστήματα οπτικών ειδών και τους παρόχους ειδικής αγωγής αντίστοιχα

Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συμψηφίζει το παραπάνω ποσό αυτόματης επιστροφής (clawback) με ισόποση οφειλή του προς τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο παρόχους.

Ο συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ανωτέρω παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς αυτούς, που δημιουργήθηκαν εντός προηγούμενων οικονομικών ετών ή του ίδιου οικονομικού έτους.

Εάν το ποσό αυτόματης επιστροφής του παρόχου, είναι ίσο ή υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% της ετήσιας υποβαλλόμενης δαπάνης του, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης (rebate) και των μη αποδεκτών δαπανών από τον έλεγχο και εκκαθάριση, ο συμψηφισμός κατανέμεται σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

Εάν το ως άνω ποσό είναι μικρότερο του 10%, ο συμψηφισμός κατανέμεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί μία δόση να είναι κατώτερη των 250€ μηνιαίως.

Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής μίας δόσης ο πάροχος δεν υποβάλει δαπάνη των υπηρεσιών για τις οποίες του καταλογίστηκε το clawback, τότε αποστέλλεται από τον Οργανισμό ενημερωτικό σημείωμα με το υπολειπόμενο ποσό προς εξόφληση, καθώς και κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής στον οποίο έχει την υποχρέωση, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία αποστολής σε αυτόν του ανωτέρω σημειώματος, να καταβάλει το υπολειπόμενο ποσό είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω.

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας τίθεται η 1η Οκτωβρίου 2018.

Πηγή ΕΟΠΥΥ: Από 01-10-2018 η νέα διαδικασία αποζημίωσης για γυαλιά οράσεως

Φέτος συμπληρώθηκαν 14 χρόνια από το θάνατο της!
Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την Ρένα Βλαχοπούλου έκανε ο αγαπημένος τη φίλος Μάκης Δελαπόρτας, 14 χρόνια μετά τον θάνατο της!

Το ξέρεις οτι δικαιούσαι επιστροφή χρημάτων απο online αγορές σε supermarket , φαρμακεία , καταστήματα ρούχων και υποδηματων ?? Κάνε click ΕΔΩ και εγγραφή για να κερδίσεις την επιστροφή

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ο ίδιος μίλησε στο περιοδικό Down Town και είπε: «Η Ρένα δεν ήταν τσιγκούνα, όπως ακούγεται, απλά ήταν σφιχτή με τα χρήματα. Είχε το κατοχικό σύνδρομο και πάντα είχε μια ανασφάλεια για το αύριο. Και έπρεπε να είναι και πάντα δυνατή, γιατί από μικρή ζούσε τα οκτώ της αδέρφια». Διαβάστε παρακάτω…

Δέκα χρόνια πριν από τον θάνατο της αποφασίζει να αποσυρθεί. Την έχει καταβάλει το σάκχαρο.

Ο Μάκης Δελαπόρτας θυμάται εκείνη την εποχή και αναφέρει: «Δεν ήθελε να βλέπει πολλούς ανθρώπους. Καθόταν σπίτι, μαγείρευε, κάπνιζε πολύ… μέχρι το τέλος και έτρωγε άτσαλα. Τη στεναχωρούσε που δεν ήταν στη σκηνή, αλλά δεν μπορούσε να κινηθεί με ευκολία…»

youweekly


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Πηγή «Η Ρένα πέρασε μια μελαγχολία και…» Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την Βλαχοπούλου 14 χρόνια μετά!

Ο ρόλος της Λίλας Θεοτκάτου, αγαπήθηκε πολύ μέσα από την σειρά Άκρως Οικογενειακών!
Ήταν η μικρότερη κόρη της οικογένειας, που έκανε γλυκά μπερδέματα σε όλη της διάρκεια της σειράς! Διαβάστε παρακάτω….

Το ξέρεις οτι δικαιούσαι επιστροφή χρημάτων απο online αγορές σε supermarket , φαρμακεία , καταστήματα ρούχων και υποδηματων ?? Κάνε click ΕΔΩ και εγγραφή για να κερδίσεις την επιστροφή

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Τον ρόλο της μικρής, που αγαπούσε πολύ το κουνελάκι της- ενσάρκωσε η Ιφιγένεια Καλούτσα και η Μαρία Γαλέτα στον δεύτερο κύκλο της σειράς!

Πως είναι σήμερα τα δύο κορίτσια;

Η Μαρία Γαλέτα εργάζεται ως φαρμακοποιός!

Ιφιγένεια Καλούτσα

youweekly


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Πηγή Θυμάστε την Λίλα από το “Άκρως Οικογενειακόν”; Δείτε πως είναι σήμερα οι κόρες του Θεοτοκάτου!

Ο Μπέρτραμ εγκαταλείφθηκε από τους εκτροφείς του επειδή ήταν «πολύ μεγάλος για να τον πουλήσουν» αλλά τώρα ζει χαρούμενος στη Νέα Υόρκη

Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου αλλά αυτό δε σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι πάντα φιλικοί προς τους σκύλους. Είτε είναι κυνομαχίες, κακοποίηση ή παραμέληση, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που είναι πολύ σκληροί με αυτά τα ζώα. Ο Μπέρτραμ το πομεράνιαν έμαθε αυτό το άσχημο μάθημα όταν εγκαταλείφθηκε από τους εκτροφείς του επειδή ήταν «πολύ μεγάλος για να τον πουλήσουν». Ευτυχώς για τον Μπερτ, η καλλιτέχνης Kathy Grayson από τη Νέα Υόρκη τον βρήκε στο petfinder και αμέσως ζήτησε να τον υιοθετήσει.

Τον είδε με το όνομα «Τζάσπερ» και είπε ότι ήταν κάτι στα μάτια του που τράβηξε την προσοχή της. «Πέταξα στην Τούλσα και οδήγησα στην πόλη για να τον πάρω, αλλά ήταν μία εκπληκτική εμπειρία. Στο καταφύγιο λυπήθηκαν όταν έφυγε, σίγουρα είχε πολλούς που τον αγαπούσαν εκεί», είπε η Grayson.

Στον ελεύθερο του χρόνο, δουλεύει ως «ειδήμων τέχνης» στην γκαλερί της ιδιοκτήτριας του, The Hole. «Το λατρεύω όταν έρχονται άνθρωποι στη γκαλερί για να δουν τον Μπέρτι ή όταν φέρνουν και τα δικά τους σκυλιά για να τον γνωρίσουν! Η γκαλερί έχει ελεύθερη είσοδο στο κοινό, οπότε ελάτε να τον χαϊδέψετε!», είπε.

Και δεν είναι η μόνη που πρόσεξε κάτι ιδιαίτερο στον Μπερτ καθώς το ίντερνετ έχει ερωτευθεί το αξιαγάπητο πομεράνιαν και τώρα έχει πάνω από 125.000 ακόλουθους στο Instagram.
Στον ελεύθερο του χρόνο, δουλεύει ως «ειδήμων τέχνης» στην γκαλερί της ιδιοκτήτριας του, The Hole. «Το λατρεύω όταν έρχονται άνθρωποι στη γκαλερί για να δουν τον Μπέρτι ή όταν φέρνουν και τα δικά τους σκυλιά για να τον γνωρίσουν! Η γκαλερί έχει ελεύθερη είσοδο στο κοινό, οπότε ελάτε να τον χαϊδέψετε!», είπε.

Όσον αφορά την απίστευτη διαδικτυακή του επιτυχία, η ιδιοκτήτρια του δεν είναι έκπληκτη, «Ο Μπερτ είναι ένα απίστευτος τύπος και κάνει τους ανθρώπους χαρούμενους, το ίντερνετ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι φτιαγμένα για γλυκούλια ζώα, οι άνθρωποι χρειάζονται ένα αντίδοτο σε όλη αυτή την κακία».

Πηγή Εγκατέλειψαν ένα πομεράνιαν γιατί ήταν «πολύ μεγάλο για να πουληθεί». Τώρα το μετανιώνουν

Την πύλη εξόδου των Φυλακών πέρασε μετά από 31 χρόνια ο μακροβιότερος κατάδικος στη Κύπρο.

Πρόκειται για τον Παναγιώτη Καυκαρή, ο οποίος είχε καταδικαστεί τρεις φορές σε ισόβια για την δολοφονία του 45χρονου Πανίκου Μιχαήλ και των παιδιών του Χρήστου και Μιχάλη, δεκατριών και έντεκα χρόνων, αντίστοιχα στις 10 Ιουλίου του 1987.

Ο Καυκαρής ήταν οδηγός στην Ελληνική Πρεσβεία στη Κύπρο και διέπραξε το έγκλημα με οδηγίες άλλων τους οποίους κατονόμασε με αμοιβή 100 λίρες Κύπρου.

Ο στόχος ήταν ο Πανίκος Μιχαήλ, αλλά στο αυτοκίνητο του στο οποίο είχε τοποθετήσει βόμβα ο Καυκαρής μπήκαν και τα παιδιά του με αποτέλεσμα και οι τρεις να βρουν τραγικό θάνατο.

Ο Παναγιώτης Καυκαρής υπέβαλε δύο φορές αίτημα για επ’ αδεία αποφυλάκιση και απορρίφθηκε. Οι απορριπτικές αποφάσεις είχαν ακυρωθεί από το δικαστήριο.

Η τρίτη αίτηση του ήταν επιτυχής και έτσι αποφυλακίστηκε με όρους.

kypros_kaykariskypros_kaykaris_2

Πηγή Μετά από 31 χρόνια αποφυλακίστηκε ο μακροβιότερος κατάδικος ο οποίος είχε καταδικαστεί τρεις φορές σε ισόβια

Το μικρό κοριτσάκι τους μεγάλωσε και έγινε σωστή δεσποινιδούλα!
Ο λόγος για την κόρη του Michael Douglas και της Catherine Zeta Jones, που είναι 15 χρόνων και η ομοιότητα με την μητέρα της είναι οφθαλμοφανής! Διαβάστε παρακάτω….

Το ξέρεις οτι δικαιούσαι επιστροφή χρημάτων απο online αγορές σε supermarket , φαρμακεία , καταστήματα ρούχων και υποδηματων ?? Κάνε click ΕΔΩ και εγγραφή για να κερδίσεις την επιστροφή

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Η Carys Zeta Douglas, ανεβάζει στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της στο Ινσταγραμ- ενώ κοιτάζοντας μια παλιά φωτογραφία από την ηθοποιό- πέρα από τα ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποια είναι ποια!


youweekly


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Πηγή Σαν δυο σταγόνες νερό! Αυτή είναι η κούκλα κόρη πασίγνωστης ηθοποιού!

Επιστολή προς αποκατάσταση αλήθειας για το πυρόπληκτο λυκόσκυλο (ΕΔΩ) έστειλε στο irafina.gr, η Ομάδα Dogit Pet Shop.

Στην επιστολή αναφέρουν ότι οι ιδιοκτήτες του, τον είχαν ήδη πάει στους εθελοντές κτηνιάτρους και είχαν ήδη ξεκινήσει την φαρμακευτική αγωγή που τους συνέστησαν, όμως τη Δευτέρα σε επικοινωνία που είχαν με τον ιδιοκτήτη, τους ενημέρωσε πως είναι δύσκολη η κατάστασή του και φοβάται πως δε θα καταφέρει να τον περιθάλψει.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Το λυκόσκυλο ηλικίας 7 ετών βρέθηκε από εθελοντές και την ομάδα της Dogit την περασμένη Παρασκευή ξαπλωμένο, λόγω κατάστασης των πατουσών του, και ΟΧΙ λιπόθυμο. Βρέθηκε σε καμένο σπίτι στη Νέα Μάκρη και όχι στο Μάτι.

Οι ιδιοκτήτες τον είχαν ήδη πάει στους εθελοντές κτηνιάτρους και είχαν ήδη ξεκινήσει την φαρμακευτική αγωγή που τους συνέστησαν. Όλοι εμείς, θέλοντας να βοηθήσουμε περισσότερο μεταφέραμε τον σκύλο στην κλινική vets4life με τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων του.

Τη Δευτέρα, κατόπιν επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη μας είπε πως είναι δύσκολη η κατάστασή του και φοβάται πως δε θα καταφέρει να τον περιθάλψει, όπως όλοι οι εθελοντές του τονίσαμε εκείνη την μέρα. Σε συνεννόηση αποφασίσαμε να δοθεί για υιοθεσία.

Έχουμε επικοινωνήσει με τη σελίδα που ανήρτησε το εν λόγω άρθρο προκειμένου να γραφτούν τα ακριβή γεγονότα!!
Άποψή μας είναι να σταθούμε βοηθοί, αλληλέγγυα, δίπλα στους πληγέντες. Άποψή μας είναι πως δε μπορούμε ούτε καν να φανταστούμε τι πραγματικά έζησαν. Οι ψυχολόγοι μας συμβουλεύουν να μην λέμε στους πληγέντες «σας καταλαβαίνουμε» , γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε.

Ας βοηθήσουμε… Ας μη στήσουμε δικαστήριο πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονται σε πανικό.

Ομάδα Dogit Pet Shop

Δείτε εικόνες από το σημείο

Πηγή Αυτή είναι η αλήθεια για το πυρόπληκτο λυκόσκυλο που βρέθηκε ζωντανό με εγκαύματα στις πατούσες (φωτό)

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά στην ανατολική Αττική – Σήμερα, Παρασκευή (03/08/2018) υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο ακόμα μία εγκαυματίας, με αποτέλεσμα οι νεκροί να ανέρχονται πλέον στους 88.

Το ξέρεις οτι δικαιούσαι επιστροφή χρημάτων απο online αγορές σε supermarket , φαρμακεία , καταστήματα ρούχων και υποδηματων ?? Κάνε click ΕΔΩ και εγγραφή για να κερδίσεις την επιστροφή

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Σύμφωνα με πληροφορίες,πρόκειται για τη μητέρα του 6 μηνών βρέφους που είχε χάσει τη ζωή του στις φλόγες στο Μάτι.

Η άτυχη γυναίκα, ηλικίας περίπου 35 ετών, από την ημέρα της φονικής πυρκαγιάς νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».

Η τραγική ειρωνεία
Η γυναίκα ήταν σύζυγος πυροσβέστη που επιχειρούσε στη φωτιά στο Μάτι. Την ώρα που εκτυλισσόταν η τραγωδία ο πυροσβέστης έδινε μάχη για να σώσει ανθρώπους από τις φλόγες. Ωστόσο, δεν γνώριζε πως την ίδια στιγμή θα έχανε από την πύρινη λαίλαπα το βρέφος του μόλις 6 μηνών. Η τραγωδία δεν τελειώνει εδώ. Δυστυχώς, σήμερα, η συζύγός του και μητέρα του άτυχου μωρού της κατέληξε.

Υπενθυμίζεται, ότι η άτυχη γυναίκα είχε καταφύγει στη θάλασσα κρατώντας το μωρό στην αγκαλιά της προκειμένου να σωθεί από την πύρινη λαίλαπα. Το μωρό της δεν άντεξε και πέθανε από τις αναθυμιάσεις.

88 νεκροί, ένας αγννούμενος
Την ίδια ώρα, η αγωνία για την ανεύρεση αγνοουμένων, αλλά και για την ταυτοποίηση των σορών, συνεχίζεται…

Η Πυροσβεστική, με επίσημη ενημέρωση, γνωστοποίησε χθες πως ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 87.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ταυτοποιημένοι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά είναι 81.

Υπάρχουν επίσης, δύο μη αναγνωρίσιμοι σοροί με διαθέσιμο DNA, οι οποίοι δεν έχουν αναζητηθεί από συγγενικά τους πρόσωπα.

Στους παραπάνω, προστίθεται ο αριθμός τεσσάρων ατόμων οι οποίοι κατέληξαν σε νοσοκομεία της Αττικής.

Ωστόσο, σήμερα, έγινε γνωστή η τραγική είδηση της μητέρας, η οποία υπέκυψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Άρα, οι ταυτοποιημένοι νεκροί ανέρχονται στους 86 και συνολικά οι νεκροί στους 88.

Πηγή


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Πηγή Φωτιά: Πέθανε η μητέρα του 6 μηνών βρέφους – Μεγαλώνει ο κατάλογος των θυμάτων

Το κείμενο μας το έστειλε αναγνώστρια


Οχι παιδια δεν ειναι ετσι. 

Τα τελευταια δεκα χρονια μενω εκει παραδιπλα. Και εγω στην αρχη ετσι νομιζα και τον εβριζα γιατι ταλαιπωρουμαι με το στενακι. 

Εμαθα ομως απο τους ντοπιους πως οταν εχτισε ο Θοδωρακης δεν υπηρχε δρομος και το Βραχατι τελειωνε εκει Εκεινος λοιπον εφτιαξε το δρομακι για να ενωσει τις δυο περιοχες που μεχρι τοτε δεν επικοινωνουσαν Βραχατι -Κοκκωνι.

Επισης εδωσε πολλα χρηματα για να φτιαχτει γενικοτερα η γυρω περιοχη, Οσο για το σπιτι και την μαντρα στον αιγιαλο ολα τα σπιτια στην παραλια ετσι ειναι. και οσο για την <<βιλλα>> μην φανταστειται οτι ειναι καμια τρομερη βιλλαρα, οι περισσοτεροι απο εμας εχουμε καλυτερα σπιτια…..

Επισης την παραλια δεν την εχει κλεισει(εμεις εκει κολυμπαμε) Αντιθετα παρακατω υπαρχουν βιλλες επωνυμων που εχουν κλεισει και την παραλια και εχουν προσβαση μονο ….αυτοι.

Αφροδιτη π.

Πηγή "Όχι, δεν είναι έτσι… δεν την έχει κλείσει την παραλία ο Μίκης Θεοδωράκης"