17 June, 2019
Home / Διαφορα (Page 892)

Καταγγελία για την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 : Οι Αρχές δεν δέχτηκαν αφιλοκερδή βοήθεια από αμερικάνικη επιστημονική ομάδα του Kent State University of Ohio


Κατόπιν σχετικής έκκλησης προς την Ομογένεια, τριμελής ομάδα του Πανεπιστημίου Kent State University of Ohio αποτελούμενη από τους Ερευνητές Aggeliki Barberopoulou, PhD Geophysicist και τους καθηγητές Andrew Curtis και Jacqueline Curtis, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει και το εργαστήριο GIS-Health & Hazards (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Υγεία και Κίνδυνοι), με χρόνια εμπειρία στις φυσικές καταστροφές και τον αντίκτυπο στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, όπως και στην υγεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, προσφέρθηκαν να προβούν, αφιλοκερδώς, σε εκπόνηση έρευνας πεδίου μέσω της λήψης γεωχωρικών δεδομένων για την αποτύπωση φυσικών ζημιών από τις φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018. Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο δήμαρχος Μαραθώνας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους εκπροσώπους της επιστημονικής ομάδας στην Αθήνα, συμφώνησε ενθουσιασμένος να διεξαχθεί άμεσα η έρευνα, και προς τούτο, αφ’ ενός μεν αφίχθη στην Αθήναη κυρία Αγγελική Μπαρμπεροπούλου αφ’ ετέρου, διά της υπ’ αριθμό FedEx 782160020570 φορτωτικής αφίχθη στον αερολιμένα ο απαιτούμενος για την έρευνα εξοπλισμός. Τίποτα δεν έγινε όμως, διότι οι Αρχές δεν μπήκαν ακόμα στον κόπο να απαντήσουν στο αίτημα α) χορήγησης της απαιτούμενης άδειας λήψης δεδομένων στις ευαίσθητες περιοχές του Δήμου Μαραθώνα ή και της Ραφήνας, β) παροχής οχήματος μετά οδηγού και των απαιτουμένων καυσίμων για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των πέντε ήμερων για την καταγραφή των ζημιών, γ) κάλυψης εξόδων επιστροφής του συστήματος καταγραφής στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι η αποστολή του συστήματος από ΗΠΑ προς Ελλάδα προσφέρθηκε δωρεάν από το πανεπιστήμιο.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (χρονολογικά)

ΑΙΤΗΣΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Υπ’ όψιν του Δημάρχου κυρίου Ηλία Ψηνάκη 

και της Γενικής Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου                                       

 Αθήνα 5η Αυγούστου 2018

Κύριοι,
Εκπροσωπώντας μία ομάδα Ελλήνων και Αμερικανών  ερευνητών με χρόνια εμπειρία στις φυσικές καταστροφές και τον αντίκτυπο στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον όπως και στην υγεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίοι, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κέντ Στέητ της πολιτείας Οχάιο (Kent State University of Ohio) και το εργαστήριο GIS – Health & Hazards (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Υγεία και Κίνδυνοι), προτίθενται να προβούν, αφιλοκερδώς, σε ἐκπόνηση της έρευνας πεδίου μέσω της λήψης γεωχωρικών δεδομένων γιά την αποτύπωση ζημιών στην Βορειοανατολική Αττική απο τις φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018. 
Προς τούτο, για την υλοποίηση της έρευνας, απαιτείται, εάν σας είναι δυνατόν, να μας παρέχετε:
1ον την απαιτούμενη Άδεια λήψης δεδομένων στις ευαίσθητες περιοχές του Δήμου Μαραθώνα   
      ή και της Ραφήνας 
2ον Παροχή οχήματος μετά οδηγού και των απαιτουμένων καυσίμων για το ελάχιστο χρονικό
      διάστημα των (
5) πέντε ήμερων για την καταγραφή των ζημιών.

3ον τα έξοδα επιστροφής του συστήματος καταγραφής στις ΗΠΑ δεδομένου ότι η αποστολή
      απο ΗΠΑ προς Ελλάδα του συστήματος παρέχεται δωρεάν απο το πανεπιστήμιο.

4ον τα απαιτούμενα έξοδα διαμονής και διατροφής τριών (3) ερευνητών για διάρκεια πέντε
      ημερών. 

      ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: Όλες οι δαπάνες θα είναι υπό την διαχείρισή σας διότι εμείς ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ απαιτούμε και ΟΥΔΕΝ χρηματικό ποσό επιθυμούμε να διαχειριστούμε. 
      Ευρισκόμενος στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνα …. αναμένω τις καθ’ υμάς ενέργειες προκειμένου να ενημερώσω, ευπροσώπως, την ομάδα των ερευνητών.                                      
Εν αναμονή, Διατελώ
         Μετά τιμής
Οδυσσέας Τηλιγάδας
Ηλ. Ταχ:  HYPERLINK “mailto:elas@otenet.grelas@otenet.gr 


ΑΙΤΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κύριο Πέτρο Φιλίππου 

                                                                                                        Αθήνα 9η Αυγούστου 2018

Κύριε Φιλίππου,
Κατόπιν της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, επιθυμώ να σας γνωρίσω ότι εκπροσωπώ μία ομάδα Ελλήνων και Αμερικανών  ερευνητών με χρόνια εμπειρία στις φυσικές καταστροφές και τον αντίκτυπο στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον όπως και στην υγεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίοι, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κέντ Στέητ της πολιτείας Οχάιο (Kent State University of Ohio) και το εργαστήριο GIS – Health & Hazards (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Υγεία και Κίνδυνοι), προτίθενται να προβούν, αφιλοκερδώς, σε ἐκπόνηση της έρευνας πεδίου μέσω της λήψης γεωχωρικών δεδομένων γιά την αποτύπωση ζημιών στην Βορειοανατολική Αττική απο τις φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018. 
Προς τούτο, για την υλοποίηση της έρευνας, απαιτείται, εάν σας είναι δυνατόν, να μας παρέχετε:
1ον την απαιτούμενη Άδεια λήψης δεδομένων στις ευαίσθητες περιοχές του Δήμου
        Μαραθώνα ή και της Ραφήνας 

2ον  Παροχή οχήματος μετά οδηγού και των απαιτουμένων καυσίμων για το ελάχιστο χρονικό
      διάστημα των (5) πέντε ήμερων για την καταγραφή των ζημιών.         

3ον τα έξοδα επιστροφής του συστήματος καταγραφής στις ΗΠΑ δεδομένου ότι η αποστολή
      απο ΗΠΑ προς Ελλάδα του συστήματος παρέχεται δωρεάν απο το πανεπιστήμιο.         4ον τα απαιτούμενα έξοδα διαμονής και διατροφής τριών (3) ερευνητών για διάρκεια πέντε     
      ημερών. 

      ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: Όλες οι δαπάνες θα τελούν υπό την διαχείρισή σας διότι εμείς ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ απαιτούμε και ΟΥΔΕΝ χρηματικό ποσό επιθυμούμε να διαχειριστούμε. 
     Ευρισκόμενος στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνα…..αναμένω τις καθ’ υμάς ενέργειες προκειμένου να ενημερώσω, ευπροσώπως, την ομάδα των ερευνητών.                                      
Εν αναμονή, Διατελώ
         Μετά τιμής
Οδυσσέας Τηλιγάδας
…. 10554 Αθήνα Ηλ. Ταχ:  elas@otenet.gr 

ΑΙΤΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων 
Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
Υπ’ όψιν της Γενικής Διευθύντριας

κυρίας ΚΛΕΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑΣ                                                                        

Αθήνα 14η Αυγούστου 2018

Κύριοι,
Εκπροσωπώντας μία ομάδα Ελλήνων και Αμερικανών  ερευνητών με χρόνια εμπειρία στις φυσικές καταστροφές και τον αντίκτυπο στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον όπως και στην υγεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, οι οποίοι, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κέντ Στέητ της πολιτείας Οχάιο (Kent State University of Ohio) και το εργαστήριο GIS – Health & Hazards (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Υγεία και Κίνδυνοι), προτίθενται να προβούν, αφιλοκερδώς, σε ἐκπόνηση της έρευνας πεδίου μέσω της λήψης γεωχωρικών δεδομένων γιά την αποτύπωση ζημιών στην Βορειοανατολική Αττική απο τις φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018. 
Προς τούτο, για την υλοποίηση της έρευνας, απαιτείται, εάν σας είναι δυνατόν, να μας παρέχετε:
1ον την απαιτούμενη Άδεια λήψης δεδομένων στις ευαίσθητες περιοχές του Δήμου Μαραθώνα ή και της Ραφήνας καί
2ον Παροχή οχήματος μετά οδηγού και των απαιτουμένων καυσίμων για το ελάχιστο χρονικό διάστημα των (5) πέντε ήμερων για την καταγραφή των ζημιών.
3ον τα έξοδα επιστροφής του συστήματος καταγραφής στις ΗΠΑ δεδομένου ότι η αποστολή απο ΗΠΑ προς Ελλάδα του συστήματος παρέχεται δωρεάν απο το πανεπιστήμιο.
         ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: Όλες οι δαπάνες θα είναι υπό την διαχείρισή σας διότι εμείς ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ απαιτούμε και ΟΥΔΕΝ χρηματικό ποσό επιθυμούμε να διαχειριστούμε. 
         Ευρισκόμενος στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνα…. αναμένω τις καθ’ υμάς ενέργειες προκειμένου να ενημερώσω, ευπροσώπως, την ομάδα των ερευνητών.                            
Εν αναμονή, 

Διατελώ
Μετά τιμής
Οδυσσέας Τηλιγάδας
….. Αθήνα Ηλ. Ταχ: elas@otenet.gr 

ΠΡΟΣ: 
Το ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Διεύθυνση ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τηλ: 2132157500                                                            
e-mail: aps_ep@psnet.gr                                             

 Αθήνα 23η Αυγούστου 2018


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προς 
Τον κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Κύριοι,
Στον απόηχο της βιβλικής, καταστροφικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική και κατόπιν της εκκλήσεως των Πολιτικών Δυνάμεων της Χώρας προς τον απανταχού Ελληνισμό για συμπαράσταση στους πληγέντες, Αμερικανική  τριμελής ομάδα του Πανεπιστημίου Kent State University of Ohio αποτελούμενη από τους Ερευνητές Aggeliki Barberopoulou,  PhD Geophysicist και τους καθηγητές Andrew Curtis και Jacqueline Curtis, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει και το εργαστήριο GIS-Health & Hazards (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Υγεία και Κίνδυνοι), με χρόνια εμπειρία στις φυσικές καταστροφές και τον αντίκτυπο στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, όπως και στην υγεία του κοινωνικού περιβάλλοντος, προτίθενται να προβούν, αφιλοκερδώς, σε εκπόνηση έρευνας πεδίου μέσω της λήψης γεωχωρικών δεδομένων για την αποτύπωση φυσικών ζημιών απο τις φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018
Προς τούτο ο υπογράφων, ως εκπρόσωπός τους, απευθύνθηκα άμεσα προς τις αρμόδιες πολιτικές αρχές [Δήμο Μαραθώνος, Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.] προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια πραγματοποίησης της έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας θα σας κατατεθούν προς την υφ’ υμών επεξεργασία και αξιολόγηση.
Συνημμένα επισυνάπτονται οι σχετικές ενέργειες που εγένοντο προς τις αρμόδιες Πολιτειακές αρχές από τις οποίες ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει μέχρι σήμερα.
Κατόπιν των ανωτέρω, υποβάλλουμε σήμερα και προς υμάς την παρούσα προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια στην ερευνητική ομάδα για να επιτελέσει το έργο της διότι άνευ της σχετικής αδείας δεν είναι δυνατή η έρευνα.
         Σημειωτέον, τα όργανα του Πανεπιστημίου τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την έρευνα βρίσκονται στο τελωνείο του αεροδρομίου και θα εκτελωνισθούν ιδίοις εξόδοις εφ’ όσον η ομάδα λάβει την σχετική άδεια.
Προς τούτο, για την υλοποίηση της έρευνας, απαιτείται, εάν σας είναι δυνατόν, να μας παρέχετε:
1ον την απαιτούμενη Άδεια λήψης δεδομένων στις ευαίσθητες περιοχές του Δήμου Μαραθώνα        
      ή και της Ραφήνας καί

2ον Παροχή οχήματος μετά οδηγού και των απαιτουμένων καυσίμων για το ελάχιστο χρονικό
      διάστημα των (
5) πέντε ήμερων για την καταγραφή των ζημιών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ: Όλες οι δαπάνες θα είναι υπό την διαχείρισή σας διότι εμείς ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ απαιτούμε και ΟΥΔΕΝ χρηματικό ποσό επιθυμούμε να διαχειριστούμε. 
  Επειδή η ομάδα θα επιστρέψει στην Αμερική το αργότερο μέχρι την 6η Σεπτεμβρίου 2018, τούτο σημαίνει ότι ο εναπομείνας χρόνος είναι ελάχιστος. Όθεν υποβάλλεται η παράκληση για τις δικές σας ενέργειες.
Ευρισκόμενος στην διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνακαι στο e-mail: elas@otenet.gr, διατελώ
         Μετά τιμής
Οδυσσέας Τηλιγάδας
…… Αθήνα Ηλ. Ταχ: elas@otenet.gr

ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων  
Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
Υπ’ όψιν της Γενικής Διευθύντριας

κυρίας ΚΛΕΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑΣ

Αθήνα 20η Αυγούστου 2018

Κύριοι,
Παρελθόντος απράκτου του χρόνου από την ημερομηνία της υποβληθείσης αιτήσεώς μας [14η Αυγούστου 2018] με τα εν αυτή διαλαμβανόμενα, βρισκόμασθε στην δυσάρεστη θέση να εκφράσουμε την πλήρη απογοήτευσή μας προς τον εν γένει κρατικό μηχανισμό και τους χειρισθέντες την τραγική, για την κοινωνία, έκβαση του, εξ οιασδήποτε αιτίας και ευθύνης, γεγονότος των πυρκαγιών στην Ανατολική Αττική. 
Η αντιμετώπιση όμως της αφιλοκερδούς προσφοράς της συγκεκριμένης ερευνητικής ομάδας, αφ’ ενός μας εκθέτει προσωπικά δεδομένου ότι αναλάβαμε την υλοποίησή της έρευνας, κατόπιν προτροπής πρωτίστως του Δημάρχου Μαραθώνος, αφ’ ετέρου  καταδεικνύει και αποδεικνύει κυρίως, την αβελτηρία του υδροκέφαλου και αφερέγγυου κράτους, σε όλες τις εκφάνσεις αυτού, που δεν έχει την ευαισθησία, έστω, της ευπροσώπου αποποιήσεως μιάς ανιδιοτελούς προσφοράς, εκτός και εάν η απόλυτος σιγή των υπευθύνων, στους οποίους απευθυνθήκαμε, σκοπό έχει να κρύψει από τα μάτια της κοινωνίας τον «βασιλιά» που περιφέρει το σαρκίο του στα αποκαΐδια της ατυχούς περιοχής. Η κοινωνία όμως πλέον βλέπει ότι, «Ο βασιλιάς είναι γυμνός!!!»   
Επί τούτοις, εκφράζουμε την απέραντη λύπη μας προς πάντες τους εμπλεκομένους γνωρίζοντάς τους ότι, ατυχώς, τα προς έρευνα μηχανήματα, όπως σας είχα ενημερώσει τηλεφωνικώς, ευρίσκονται στην αποθήκη του αεροδρομίου και θα επιστραφούν στους αποστολείς των αφού, ένεκα της πλήρους αδιαφορίας των αρμοδίων, εξέλειπε και ο λόγος της εδώ παρουσίας των.
Μην ελπίζοντες σε περεταίρω ευοίωνες, για την έρευνα, εξελίξεις, διατελούμε
 Μετά τιμής
Ο εκπροσωπών
Οδυσσέας Τηλιγάδας
….Αθήνα Ηλ. Ταχ: elas@otenet.gr 
    
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κύριο Πέτρο Φιλίππου 
Αγαπητέ κύριε Φιλίππου,
Κατόπιν της από 9ης Αυγούστου 2018 αποστολής της συγκεκριμένης κατωτέρω επιστολής μας με τα εν αυτή διαλαμβανόμενα, ΟΥΔΕΜΙΑ σχετική ενημέρωση έχουμε λάβει εκ μέρους σας μέχρι σήμερα.
Παρακαλώ να έχω τις θέσεις σας επί του θέματος της ερεύνης διότι έχω την υποχρέωση της ενημέρωσης των μελλών της ομάδας.
Επί τούτοις, ευρισκόμενος εν αναμονή διά τα καθ’ υμάς, διατελώ
         Μετά τιμής
         Οδυσσέας Τηλιγάδας
       …. Αθήνα Ηλ. Ταχ:  elas@otenet.gr justiceforgreeceΠηγή Καταγγελία για την φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 : Οι Αρχές δεν δέχτηκαν αφιλοκερδή βοήθεια από αμερικάνικη επιστημονική ομάδα του Kent State University of Ohio

Φωτεινή Μαστρογιάννη

Τα μέτρα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα κατ’εντολή των δανειστών έχουν, ως γνωστόν, προκαλέσει τεράστια ύφεση στην οικονομία. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι η απορρύθμιση της εργασίας που έχει πλήξει ιδιαίτερα τις γυναίκες.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον νομό Αττικής βλέπουμε ότι ο αριθμός των ανέργων γυναικών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης (από 100.427 το 2006 σε 198.455) το 2017. Σε σχέση με τους άντρες η ανεργία και στα χρόνια πριν την κρίση αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης πλήττει κυρίως τις γυναίκες.


Εντυπωσιακό όμως είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, η ανεργία πλήττει κυρίως τις γυναίκες μεταλυκειακής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή με άλλα λόγια γυναίκες ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου θέτοντας έτσι πολλά εύλογα ερωτήματα όπως γιατί δεν αξιοποιείται κατάλληλα το γυναικείο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και το τι είδους στρατηγική ανάπτυξης ακολουθείται όταν το εκπαιδευμένο προσωπικό ωθείται στην ανεργία. Τίθεται όμως και ένα άλλο βασικό ερώτημα που είναι αυτό της ίσης πρόσβασης των γυναικών στην εργασία.

https://images.unsplash.com/photo-1508106611376-a03af6c7d979?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=dd0c3f6758a79a349fbe9ce0292356d4&w=1000&q=80


Αυξάνεται όμως και ο αριθμός των γυναικών στην Αττική που απασχολούνται σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Σημειωτέον ότι αντίθετα με τα όσα προσπαθούν να υποστηρίξουν οι διάφορες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, δηλαδή ότι οι γυναίκες επιδιώκουν να εργάζονται σε θέσεις προσωρινής απασχόλησης γιατί κατ’αυτό τον τρόπο θα μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (έρευνα Εργατικού Δυναμικού, τρίτο τρίμηνο 2017), οι γυναίκες στρέφονται στην προσωρινή απασχόληση γιατί δεν μπορούν να βρουν θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και όχι γιατί θέλουν ανταποκριθούν καλύτερα στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις ή για να επιτύχουν την περιβόητη ισορροπία ζωής – εργασίας που τόσο διαφημίζεται. 


Η συνεχής δε μείωση του υποτυπώδους κράτους πρόνοιας που υπήρχε στην Ελλάδα, λόγω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας που επιβάλλονται στη χώρα μας από τους δανειστές, εξαναγκάζει τις γυναίκες στην Ελλάδα να θέσουν ως αποκλειστική τους προτεραιότητα τον ρόλο τους ως σύζυγοι και μητέρες αντί του να αναζητούν μία θέση εργασίας ή να θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά.


Οι θέσεις μερικής απασχόλησης είναι συνήθως θέσεις με πολύ χαμηλές αμοιβές, χαμηλών εκπαιδευτικών απαιτήσεων, οι οποίες δεν απαιτούν κάποια εξειδίκευση – θέσεις που είναι περισσότερο «γυναικείες» π.χ. φροντίδα ηλικιωμένων, τηλεφωνήτριες κτλ. woman sitting beside stair near two women passing by during daytimeΩς εκ τούτου, η απασχόληση των γυναικών σε τέτοιες θέσεις, ενδυναμώνει το χάσμα στην αγορά εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών και έχουμε μία επιστροφή της γυναίκας σε πιο «παραδοσιακούς» ρόλους όπως είναι η ανατροφή παιδιών, η οικιακή εργασία, η φροντίδα των ηλικιωμένων. Το δε εισόδημα που αποκτά από την εργασία της θεωρείται συμπληρωματικό στο οικογενειακό εισόδημα ενώ η συμμετοχή της στην παραγωγή κρίνεται ως περιστασιακή. 


Η ανεργία των γυναικών μεταλυκειακής εκπαίδευσης και αποφοίτων πανεπιστημίου στην Αττική συνεχίζει να αυξάνεται αντί να μειώνεται ενώ αντίθετα η ανεργία των γυναικών αποφοίτων λυκείου από το 2014 αρχίζει να μειώνεται γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι οι θέσεις μερικής απασχόλησης δεν απαιτούν κάποια εξειδίκευση.


Εάν απεικονίσουμε αυτή την ανισότητα με πιο γλαφυρούς όρους, βλέπουμε ότι οι γυναίκες προορίζονται για θέσεις μερικής εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης και χαμηλών απολαβών (και έτσι καθίστανται περισσότερο ευάλωτες στην κρίση λόγω της οικονομικής ανασφάλειας) ενώ οι άντρες προορίζονται για θέσεις πλήρους απασχόλησης, υψηλής εξειδίκευσης και υψηλών απολαβών (πάντα στο πλαίσιο που μπορεί να βρει κάποιος εργασία στην Ελλάδα του σήμερα).


Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι φθηνό εργατικό δυναμικό. Ο μισθός των γυναικών που απασχολούνται σε πλήρη απασχόληση αντιστοιχεί στο 87,18% του μέσου ανδρικού μισθού, ωστόσο, όσον αφορά τη μερική απασχόληση παρατηρούμε μία σύγκλιση δηλαδή ο μέσος μισθός των γυναικών που απασχολούνται με μορφή μερικής απασχόλησης αντιστοιχεί στο 97,27% των ανδρών. Με άλλα λόγια, οι άντρες που θα απασχοληθούν σε τέτοιες μορφές απασχόλησης θα έχουν και αυτοί χαμηλές αποδοχές.


Μία από τις λύσεις που προτείνονται για τη μείωση της ανεργίας των γυναικών είναι και η λεγόμενη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Τίθεται το εύλογο ερώτημα για το τι είδους επιχειρηματικότητα μιλάμε όταν οι επιχειρήσεις κλείνουν συνεχώς ενώ η κυριαρχία των πολυεθνικών θέτει ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια για το επιχειρείν. Οι δε νέες επιχειρήσεις που ανοίγουν είναι συνήθως πολύ μικρές ή δεν έχουν καθόλου εργαζόμενους. Πρόκειται δε για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας και όχι για κάποιες τεχνολογικά εξελιγμένες επιχειρήσεις. Συνεπώς, πρόκειται και για τεχνολογική οπισθοδρόμηση παρά τις πολλές εξαγγελίες για επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με την καινοτομία.


woman looking side way

Στην Αττική σκιαγραφείται πλέον το προφίλ της άνεργης γυναίκας που είναι (κυρίως) ηλικίας 30-44 ετών, μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή απόφοιτης πανεπιστημίου. 


Ο περιορισμός δε της πρόσβασης στο δημόσιο τομέα χειροτερεύει την ανεργία των γυναικών όπως και οι πολιτικές που ακολουθούνται που είναι ουδέτερες ως προς το φύλο αντί του να προσαρμόζονται στο φύλο και έτσι να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες των γυναικών, να περιορίζουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις εναντίον των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά και να αυξάνουν τις κοινωνικές δομές που είναι απαραίτητες για τις γυναίκες βλ. παιδικοί σταθμοί κτλ. 


Το σύγχρονο δε φεμινιστικό κίνημα διαπνέεται από νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Υποστηρίζει ότι η γυναίκα πρέπει να φροντίσει μόνη της για τη ζωή της (ως και η ζωή και η ευημερία να είναι ανεξάρτητες από το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον) και δεν ασκεί καμία κριτική για τις χαμηλές απολαβές , την εργασιακή ανασφάλεια , την αύξηση των ωρών εργασίας ανά νοικοκυριό (που σε συντριπτικό ποσοστό δεν αμείβονται), την αύξηση της φτώχειας των γυναικών και των μονογονεϊκών οικογενειών αλλά αντίθετα απασχολείται με θέματα όπως είναι η ταυτότητα του φύλου.Φωτεινή Μαστρογιάννη

Όπως βλέπουμε λοιπόν, η κρίση και οι πολιτικές που ακολουθούνται για την εργασία έχουν χειροτερεύσει τη ζωή όλων των Ελλήνων και ειδικότερα των γυναικών και δυστυχώς δεν έχει προταθεί οτιδήποτε ουσιαστικό για τη βελτίωση των άσχημων συνθηκών διαβίωσης. Αντίθετα, το μόνο που βλέπουμε είναι μία εμμονική προσήλωση σε αποτυχημένες οικονομικές πολιτικές. Tο κείμενο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά με τον τίτλο «Γυναίκες της Αττικής – Θύματα της κρίσης» στη στήλη «Πλάτωνας όχι Πρόζακ» του ηλεκτρονικού περιοδικού Writers Gang.
Οι πηγές στις οποίες βασίστηκε το παραπάνω κείμενο μπορούν να δοθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε όποιον αναγνώστη τις ζητήσει.

mastroyanniΠηγή Γυναίκες και Εργασία στην Αττική

Tο φερμουάρ είναι ίσως από τις καλύτερες εφευρέσεις του αιώνα.

Για αυτό που είμαστε σίγουροι είναι ότι η εφεύρεσή αυτή έφερε την επανάσταση στη βιομηχανία και την αγορά της κλωστοϋφαντουργίας πίσω στη δεκαετία του ’20 και σήμερα, παραμένει ο πιο δημοφιλής τρόπος για να ανοίξουμε και να κλείσουμε κάθε είδους κλωστοϋφαντουργικών ειδών ένδυσης, σακίδια, βαλίτσες, τσάντες ή χαρτοφυλάκια.

Πολλοί από εμάς όταν μας χαλάει το φερμουάρ γνωρίζουμε ότι πρέπει να το αντικαταστήσουμε με κάτι νέο.

Όχι πια!

Με τον τρόπο αυτό που θα δούμε στο παρακάτω βίντεο θα φτιάχνουμε το χαλασμένο μας φερμουάρ σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Δείτε το βίντεο:

The post ΤΕΛΕΙΟ: Πως θα φτιάξετε το χαλασμένο σας φερμουάρ σε 1 λεπτό με αυτό το κολπάκι… [Βίντεο] appeared first on LINE LIFE.

Πηγή ΤΕΛΕΙΟ: Πως θα φτιάξετε το χαλασμένο σας φερμουάρ σε 1 λεπτό με αυτό το κολπάκι… [Βίντεο]

Συνεχίζουν την τρελή τους πορεία τα… τρομερά μωρά του Γιώργου Δώνη!

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από τη Λάρισα επικρατώντας 3-1 της ΑΕΛ και…
έκανε το «3 στα 3» στη φετινή Superleague.

Δύο φοβερά γκολ του Γιόχανσον άνοιξαν τον δρόμο της νίκης για τους Πράσινους, με τον Φατιόν να μειώνει για την ΑΕΛ με πέναλτι και τον Χατζηγιοβάνη να «κλειδώνει» τη νίκη του Τριφυλλιού από τα 11 βήματα…

Πηγή Λάρισα – Παναθηναϊκός 1-3…

Φανταστείτε να κάνετε μια εγχείρηση χωρίς καθόλου αναισθησία. Πριν το 1846 οπότε και έγινε η πρώτη δημόσια επίδειξη της γενικής αναισθησίας από έναν οδοντίατρο της Βοστώνης με το όνομα William T.G. Morton, στο γενικό νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, οι ασθενείς έπρεπε να το υποστούν. Ωστόσο από το 1842 υπάρχει η πρώτη καταγεγραμμένη γενική αναισθησία που πραγματοποιήθηκε από τον Crawford Long, αλλά ο ίδιος δεν δημοσίευσε τις επιτυχίες του με τη χρήση αιθέρα για γενική αναισθησία μέχρι το 1849.

Από ανοιχτές επεμβάσεις σε όλο το σώμα, μέχρι αντιμετώπιση σπασμένων οστών, ο πόνος από τον ασθενή ήταν δεδομένος και αναγκαστικά αποδεκτός. Η βρετανική Daily Mail παρουσίασε ένα βιβλίο με συγκλονιστικές -και σε πολλές περιπτώσεις σκληρές- εικόνες με χειρουργικές επεμβάσεις από τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα.

Οι ανατριχιαστικές εικόνες δείχνουν επεμβάσεις στα μάτια, στον εγκέφαλο και τα πόδια, κι όλα αυτά χωρίς αναισθητικό! Το βιβλίο, που ονομάζεται «Crucial Interventions» συντάχθηκε από τη βιβλιοθήκη του Wellcome Collection με τη συμβολή του ιστορικού ιατρικών γεγονότων, Richard Barnett.

Τον 19ο αιώνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπήρξε μεγάλη πρόοδος στην πρακτική της χειρουργικής, με νέες τεχνικές που απεικονίζονται στις σελίδες του βιβλίου για πρώτη φορά.
Πριν από την εποχή εκείνη, ο χειρουργός John Hunter είχε περιγράψει τη χειρουργική επέμβαση ως «ταπεινωτικό θέαμα της ματαιότητας της επιστήμης».

Πολλοί ασθενείς πέθαναν από μετεγχειρητικό σοκ, μόλυνση, ή απώλεια αίματος, με το ποσοστό θανάτου μετά τις επεμβάσεις να είναι πάρα πολύ υψηλό, ακόμη και 80% σε ορισμένα νοσοκομεία του Λονδίνου!

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται μπορεί να σοκάρουν, όσους μάλιστα δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες εικόνες, αλλά δίνουν μια συναρπαστική εικόνα του… μακάβριου κόσμου της αρχαϊκής ιατρικής. Μια από τις πιο επώδυνες καταστάσεις είναι η καισαρική τομή του 1840 κατά την οποία δεν χρησιμοποιούνταν αναισθητικά, πράγμα που σήμερα είναι επέμβαση ρουτίνας.

Ουσιαστικά οι ασθενείς έμπαιναν στο χειρουργείο, όχι απλώς αγχωμένοι όπως είναι σήμερα, αλλά κυριολεκτικά τρομοκρατημένοι με τους γιατρούς να πρέπει μέσα σε όλα να χειρουργήσουν υπό τις κραυγές των ασθενών που υπέφεραν. Από τότε και έχοντας περάσει αρκετές δεκαετίες, οι ασθενείς μπορούν αν μη τι άλλο να υποβληθούν σε σοβαρές και επώδυνες εγχειρήσεις χωρίς να νιώσουν τον παραμικρό πόνο.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο βιβλίο…
2881

3559

4485

5464

6430

7405

8356

9340

11095Πηγή

The post Πώς γίνονταν οι χειρουργικές επεμβάσεις το 1840. Συγκλονιστικές εικόνες από χειρουργεία χωρίς αναισθητικό appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Πώς γίνονταν οι χειρουργικές επεμβάσεις το 1840. Συγκλονιστικές εικόνες από χειρουργεία χωρίς αναισθητικό


Την επιθυμία να χριστεί και Τούρκος πολίτης εξέφρασε ο διάσημος Γάλλος ηθοποιός, Ζεράρ Ντεπαρτιέ.

Μιλώντας στον απεσταλμένο της τουρκικής εφημερίδας «Αϋντινλίκ» στη Βόρεια Κορέα, που…
καλύπτει τους εορτασμούς της 70ης επετείου ίδρυσης της Δημοκρατίας της χώρας, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ αποκάλυψε ότι θα ήθελε να αποκτήσει  την τουρκική υπηκοότητα.

Ο Γάλλος ηθοποιός έχει ήδη ρωσική και αλγερινή υπηκοότητα.   Μάλιστα όπως είπε ο Γάλλος σταρ «τον Οκτώβριο θα βρίσκομαι στην Τουρκία και θα συναντηθώ με τον Ερντογάν», οπότε και θα συζητήσει το θέμα μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο.    

Κατά την παραμονή του στη Βόρεια Κορέα ο Ντεπαρτιέ αναμένεται να συναντηθεί με τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν. 

lifo.gr

Πηγή Ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ θέλει να γίνει Τούρκος…

 Ούτε Δεξιά, ούτε Αριστερά, ούτε Κέντρο. Μόνο «Ελληνες»! 
Τι «ενωτικό» το μήνυμα του κ.Μητσοτάκη. 
Και πόσο βολική «ιδιότητα», ε; «Ελληνες». 
Νομίζω…
την έχουν και 4-5 τραπεζίτες, μια ντουζίνα εργολάβοι, καμιά εκατοστή βιομήχανοι & εφοπλιστές και καμιά χιλιάδα πολιτικά γιουσουφάκια της τρόικας.

Μπογιόπουλος Νίκος (FB)

Πηγή Ο βολικός Kυριακος Μητσοτάκης…

Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Η οξεία απώλεια μαλλιών επηρεάζει την εμφάνιση, αλλά και τα επίπεδα της αυτοπεποίθησής τους. Υπάρχουν πολλές φυσικές θεραπείες οι οποίες είναι ικανές να συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη των μαλλιών. Μία από αυτές είναι ο χυμός κρεμμυδιού προσυπογράφοντας ότι η τριχόπτωση είναι αναστρέψιμη.

Φυσικός και ασφαλής τρόπος

Είναι απολύτως ασφαλές να χρησιμοποιήσετε το κρεμμύδι για την πρόληψη της τριχόπτωσης και την προώθηση της ανάπτυξης των μαλλιών, καθώς το κρεμμύδι βοηθά στην ανάπτυξη της τρίχας χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες ή αλλεργίες.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τη χρήση του. Επιστημονικές μελέτες σχετικά με τις φυσικές θεραπείες για την τριχόπτωση αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή κρεμμυδιού και η κατανάλωσή του ελέγχει την τριχόπτωση και άλλα προβλήματα που σχετίζονται με τα μαλλιά, όπως η πιτυρίδα, οι μυκητιασικές λοιμώξεις και οι λοιμώξεις ζύμης. Μάλιστα έχει βρεθεί ότι ο χυμός του είναι εξίσου αποτελεσματικός στην πρόληψη πρόωρου γκριζαρίσματος των μαλλιών.

Τα κρεμμύδια έχουν πλούσια περιεκτικότητα σε θείο βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή. Το θείο βελτιώνει επίσης την παραγωγή των ιστών κολλαγόνου που είναι αναγκαίοι για την ανάπτυξη της τρίχας. Παράλληλα, διαθέτει αντιβακτηριακές ιδιότητες και εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων στο τριχωτό της κεφαλής μειώνοντας τις πιθανότητες απώλειας μαλλιών λόγω αυτών των λοιμώξεων. Μάλιστα, ο χυμός αυξάνει την αντοχή της τρίχας και εμποδίζει τη λέπτυνση και θραύση, ενώ προσδίδει όγκο στα μαλλιά με την τακτική εφαρμογή του.

Οδηγίες

Αν ο χυμός έχει μια πικάντικη μυρωδιά, η θεραπεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να κρατήσετε τον χυμό στο τριχωτό της κεφαλής για τουλάχιστον 30 λεπτά. Ξεπλύνετε τον χυμό με νερό και ήπιο σαμπουάν. Θα πρέπει να επαναλάβετε αυτή τη θεραπεία τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον δύο μήνες.

Άλλες μέθοδοι

Κρεμμύδι και μέλι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να αναμίξετε ¼ φλιτζάνι χυμό κρεμμύδι με μία κουταλιά της σούπας μέλι και μπορείτε να το καταναλώνετε από το στόμα κάθε ημέρα ή να εφαρμόσετε το μείγμα στο τριχωτό της κεφαλής και να κάνετε μασάζ για 15 λεπτά καθημερινά προκειμένου να δείτε τη διαφορά.

Κρεμμύδι και ρούμι

Αν η μυρωδιά των κρεμμυδιών είναι αφόρητη για εσάς, προτείνουμε την ακόλουθη μέθοδο. Ψιλοκόβουμε ένα μεσαίου μεγέθους κρεμμύδι και το ρίχνουμε σε ένα ποτήρι ρούμι. Την επόμενη ημέρα στραγγίζουμε το μίγμα και αφαιρούμε τα κομμάτια κρεμμυδιού. Χρησιμοποιήστε το αφέψημα για να κάνετε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής ή χρησιμοποιήστε το για να ξεβγάλετε τα μαλλιά σας.

Τα μαλλιά είναι μέρος της προσωπικότητας του ατόμου. Εάν ανησυχείτε για την υπερβολική απώλειά τους, μπορείτε να δοκιμάσετε την παραπάνω μέθοδο για τουλάχιστον δύο μήνες. Για την τόνωση της ανάπτυξης των μαλλιών σας, μπορείτε επίσης να κάνετε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας με ένα μείγμα από λάδι ελιάς, λάδι καρύδας και αμυγδαλέλαιο μία φορά την εβδομάδα.

Πηγή

The post Κρεμμύδι: Και ξεχάστε την τριχόπτωση ! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Κρεμμύδι: Και ξεχάστε την τριχόπτωση !


…στο Χονγκ Κονγκ…

Στο Χονγκ Κονγκ βρίσκεται ο Γιώργος Παπανδρέου. Την περιοχή πλήττει ο…
υπετρυφώνας Μανγκούτ. 

Ο πρώην πρωθυπουργός απαθανάτισε τη μανία του τυφώνα και ανέβασε τα βίντεο στο Instagram.

Έγραψε μάλιστα ότι πρόκειται για τον χειρότερο τυφώνα των τελευταίων 60 ετών. Και αναρωτήθηκε με νόημα: «Ποίος είπε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή;».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George A. Papandreou (@georgeapapandreou) στις

//www.instagram.com/embed.js
lifo.gr

Πηγή Ο Παπανδρέου μεταδίδει εικόνα από τον τυφώνα…