19 July, 2019
Home / Διαφορα (Page 793)

Επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει πως τα αποτυπώματα είναι και καθρέφτης του χαρακτήρα μας. Βρες το δικό σου και μάθε τι αποκαλύπτει.

Επιστημονική έρευνα βασισμένη στην μέθοδο της δερματογλυφικής βοηθά για να κατανοήσουμε το “σχέδιο” που αποτυπώνεται στα δάχτυλά μας. Το συγκεκριμένο σχέδιο αποκαλύπτει και σημαντικά στοιχεία για τον χαρακτήρα μας.

 • Το αποτύπωμα που το σχέδιό του θυμίζει βρόχους

25135588855_bde00973f3_o

Το συγκεκριμένο αποτύπωμα είναι πιο συνηθισμένο στο Ευρωπαϊκά φύλα και δείχνει μια ήρεμη και ισορροπημένη προσωπικότητα. Οι άνθρωποι που το διαθέτουν είναι αλληλέγγυοι και προσπαθούν να βοηθήσουν τους άλλους, ενώ είναι ιδιαίτερα κοινωνικοί. Παράλληλα, είναι επιμελείς, υπεύθυνοι και σπάνια παίρνουν πρωτοβουλίες.

Δείχνει πως το άτομο μπορεί να απεχθάνεται τη σκληρή δουλειά, ωστόσο διαθέτει μεγάλη φαντασία και είναι ικανό να μεγαλουργήσει, αρκεί να το επιθυμεί.

Συνήθως, εκείνοι που διαθέτουν αυτό το αποτύπωμα αντιμετωπίζουν σπάνια σοβαρές ασθένειες, κατά την ενηλικίωσή τους.

 • Το αποτύπωμα που το σχέδιό του θυμίζει καμπύλες

25109236236_244ba165a1_o

Οι άνθρωποι που διαθέτουν αυτό το αποτύπωμα είναι γεμάτοι ενέργεια και αυτοπεποίθηση, την οποία μπορείτε εύκολα να διακρίνεται σε κάθε τους δράση ή στάδιο της ζωής τους. Είναι πεισματάρηδες και ισχυρογνώμονες, τόσο που ακόμη και αν γνωρίζουν ότι κάνουν λάθος θα επιμείνουν στην αρχική τους θέση. Προσαρμόζονται δύσκολα και δεν αγαπούν ιδιαίτερα τις αλλαγές, ενώ βασίζονται, κυρίως, στις πρακτικές εμπειρίες της ζωής τους. Παράλληλα, είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τους άλλους, προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο τους.

Αγαπούν την τέχνη, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστούν “ευαίσθητοι”, μιας και δεν εγκαταλείπουν ποτέ την προσπάθεια.

 • Το αποτύπωμα που το σχέδιό του θυμίζει κύκλο

25109237206_2c0a9b9679_o

Οι άνθρωποι που έχουν “κυκλικό” αποτύπωμα είναι ευέξαπτοι, ταλαντούχοι, ενώ είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να αναλύσουν το περιβάλλον γύρω τους. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βαριούνται εύκολα, με αποτέλεσμα να αλλάζουν συνέχεια ενδιαφέροντα και επαγγελματικές θέσεις. Χαρακτηρίζονται για την αστάθεια τους, είναι απρόβλεπτοι και υποκύπτουν εύκολα στα συναισθήματά τους.

Παράλληλα, αμφιβάλουν για τον εαυτό τους, αλλά και για τος ανθρώπους που τους περιβάλλουν.

Οι άνθρωποι που διαθέτουν το παραπάνω αποτύπωμα έχουν ιδιαίτερη έφεση στις νομικές σπουδές και την έρευνα.

Πηγή: news247.gr

The post Τι λένε τα αποτυπώματά σου για τον χαρακτήρα σου appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Τι λένε τα αποτυπώματά σου για τον χαρακτήρα σου

Πoτε πρέπει να ζητήσεις ιατρική βoήθεια

Eiναι μια ιoγενής λoiμωξη τoυ αναπνευστικoύ πoυ μoιάζει με τη συνηθισμένη επoχική γρiπη. Oφεiλεται σε έναν νέo υπoτυπo γρiπης A, τoν H1Ν1.

Πoια τα συμπτώματα της νέα γρiπης;

Τα iδια με της επoχικής: Aιφνiδια έναρξη πυρετoύ (>38oC), πoνoλαιμoς, καταρρoή, πoνoκέφαλoς, αδυναμiα, μυαλγiες, αρθραλγiες, εμετoi & διάρρoιες.

Πως μεταδiδεται η νέα γρiπη;

Άμεσα μέσω σταγoνιδiων.

Oταν άτoμo πoυ νoσεi, βήξει ή φτερνιστεi και τα σταγoνiδια των εκκρiσεων τoυ έρθoυν σε επαφή με εμάς. Συνήθως αυτo πρoϋπoθέτει απoσταση.

Πως μπoρώ να πρoστατεύσω τoν εαυτo μoυ και τoυς άλλoυς απo τη νέα γρiπη;

• Κράτα απoσταση ασφαλεiας απo άτoμα πoυ νoσoύν (>1 μέτρo).

• Eάν νoσήσεις απέφυγε στενές επαφές με άλλα άτoμα.

• Κάθε φoρά πoυ βήχεις ή φτερνiζεσαι κάλυψε τo στoμα και τη μύτη σoυ.

• Πλένε συχνά τα χέρια σoυ με σαπoύνι και νερo ή αλκooλoύχα διαλύματα.

Πoτε πρέπει να ζητήσεις ιατρική βoήθεια;

• Aν ανήκεις σε oμάδα υψηλoύ κινδύνoυ

• Aν δεν ανήκεις σε oμάδα υψηλoύ κινδύνoυ και εκδηλώσεις:

• πυρετo πoυ παρά τη λήψη αντιπυρετικών παραμένει υψηλoς ή επιδεινώνεται

• δυσκoλiα στην αναπνoή ή γρήγoρη αναπνoή (ταχύπνoια)

• πoνo ή πiεση στo στήθoς ή στην κoιλιά

• μελάνιασμα στα χεiλη ή στα άκρα

• ζάλη ή σύγχυση

• εμετoi πoυ επιμένoυν

Oμάδες υψηλoύ κινδύνoυ

Παιδιά κάτω των 5 ετών

• Άτoμα πάνω απo 65 ετών

• Άτoμα κάτω των 19 ετών πoυ λαμβάνoυν ασπιρiνη χρoνiως

• Έγκυες γυναiκες

• Άτoμα με χρoνια νoσήματα πoυ χρειάζoνται συνεχή ιατρική φρoντiδα oπως:

• Χρoνια αναπνευστικά πρoβλήματα (άσθμα, χρoνια απoφρακτική πνευμoνoπάθεια, ινoκυστική νoσoς κ.α.)

• Καρδιαγγειακά νoσήματα

• Νεoπλασματικά νoσήματα

• Χρoνια νεφρική ανεπάρκεια

• Χρoνιες ηπατoπάθειες

• Σακχαρώδης διαβήτης

• Aιματoλoγικά νoσήματα

• Άτoμα με ανoσoανεπάρκεια ή πoυ λαμβά- νoυν φάρμακα πoυ πρoκαλoύν ανoσoκατα- στoλή (κoρτιζoνη, χημειoθεραπεiα κ.α.)

• Άτoμα με HIV λoiμωξη

• Άτoμα με νευρoμυϊκά νoσήματα, επιληπτικoi ή με διαταραχές της συμπεριφoράς πoυ δεν μπoρoύν να διασφαλiσoυν την διαχεiριση των αναπνευστικών τoυς εκκρiσεων

• Παιδιά με μεταβoλικά νoσήματα

• Oσoι διαμένoυν σε ιδρύματα χρoνiως πασχoντων και oiκoυς ευγηρiας

The post ΜEΓAΛH ΠΡOΣOΧH: Τι πρέπει να ξέρεις για τη γρίπη A (H1Ν1) appeared first on LINE LIFE.

Πηγή ΜEΓAΛH ΠΡOΣOΧH: Τι πρέπει να ξέρεις για τη γρίπη A (H1Ν1)

Αν έχεις άγχος, δυσαρέσκεια ή πικρία, θα μπορούσε να είναι ο τρόπος του σώματός σου, που σου λέει ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις κάτι νέο.

Υπάρχει συνήθως κάποιος καταλύτης (ή και περισσότεροι) που οδηγεί κάποιον στην απόφαση ότι πρέπει να κάνει κάποια σοβαρή αλλαγή στην ζωή του.

Δυστυχώς πριν τα αντιληφθείς, είναι εύκολο να ζεις με αυτά τα σημάδια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το κλειδί για την κατανόηση του τι συμβαίνει στη ζωή σου,  είναι η αναγνώριση του πώς ακριβώς αισθάνεσαι.

Αν έχεις άγχος, δυσαρέσκεια ή πικρία, θα μπορούσε να είναι ο τρόπος του σώματός σου, που σου λέει ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις κάτι νέο.

Εδώ είναι 10 σημάδια ότι ήρθε η ώρα να αλλάξεις  τη ζωή σου:

–    Φοβάσαι να πας στην δουλειά, περισσότερες ημέρες από ό, τι συνήθιζες

Μεγάλο μέρος της ημέρας και της εβδομάδας σου την περνάς στην εργασία, αυτό το αίσθημα φόβου όταν ξυπνάς για να πας  ή καθώς το Σαββατοκύριακο πλησιάζει στο τέλος του, είναι ένα σίγουρο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να καταλάβεις τι είναι αυτό στη δουλειά σου που φοβάσαι και να φτιάξε ένα σχέδιο για να το αλλάξεις.

–    Ζεις στο παρελθόν ή στα όνειρα για το μέλλον σου

Μένοντας επικεντρωμένος σε καλύτερες εποχές, είτε πρόκειται για το παρελθόν ή το μέλλον, θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι που σου δείχνει οτι προσπαθείς να ξεφύγεις από το τώρα.

Δεν είναι ασυνήθιστο να ονειρεύεσαι μια καλύτερη ζωή και τα όνειρα σίγουρα είναι όμορφα, είναι η κινητήριος δύναμη σου. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν τα όνειρο παραμένουν όνειρα και δεν παίρνεις απόφαση να τα υλοποιήσεις.

–    Οι άνθρωποι σου λένε συνεχώς να χαλαρώσεις

Αν το ίδιο μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται τόσο από φίλους όσο και από γνωστούς, ίσως ήρθε η ώρα να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από αυτό. «Θα πρέπει να χαλαρώσεις» είναι ίδιο με το «ξεπέρασε το». Έτσι, όταν το ακούς ξανά και ξανά, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα να κρατάς μέσα σου, κάτι που πρέπει να το προσπεράσεις.

–    Ζηλεύεις τις επιτυχίες των άλλων ανθρώπων

Η ζήλια είναι ένα σημάδι της δυσαρέσκειας με τη ζωή που ζεις και δεν έχει να κάνει με την επίτευξη στόχων του άλλου ατόμου. Είναι δύσκολο να είσαι χαρούμενος για τις επιτυχίες των άλλων ανθρώπων όταν αισθάνεσαι ότι έχει κολλήσει η δικιά σου ζωή. Είναι καιρός να αναρωτηθείς λοιπόν, τι θέλει πραγματικά το συναίσθημα της ζήλιας που νιώθεις να σου πει.

–    Ξυπνάς κουρασμένος

Όταν ξυπνάς και νιώθεις κουρασμένος είναι ένα σημάδι της δυσαρέσκειας, όχι απαραίτητα με την εργασία, αλλά με τη ζωή σου γενικότερα. Είναι δύσκολο να ξεκουραστείς σωστά όταν ταυτόχρονα νιώθεις ανησυχία και το άγχος στη ζωή σου.

Όταν ζεις σε μια διαρκή κατάσταση της κούρασης, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι βιώνεις μια συνεχή πάλη και σύγκρουση στη ζωή σου. Δείχνει, επίσης, ότι είσαι κουρασμένος να μάχεσαι και είσαι ένα βήμα πριν και έτοιμος να παραδεχτείς την ήττα.

Αντί να τα παρατήσεις, κατανόησε τι μπορείς να κάνεις για να ξαναμπείς στην τροχιά σου. Η ζωή είναι ένα δώρο που σου δίνεται για να ζήσεις ευτυχισμένος και χαρούμενος και όχι να είσαι κουρασμένος.

–    Είσαι ανυπόμονος και νευρικός

Η συνεχής αίσθηση της ανάγκης να κάνεις κάτι ή να πας κάπου είναι ένα σαφές σημάδι ότι η δημιουργικότητα σου είναι να καταπιεσμένη, και κάτι πρέπει να αλλάξεις. Η αδυναμία να είσαι ευχαριστημένος και καθίσεις ήρεμος, υποδηλώνει ότι υπάρχει κάτι άλλο που προορίζεσαι να κάνεις.

Εάν είναι ανυπόμονος και νευρικός, προσπάθησε  να καταλάβεις τι θέλει να σου πει το σώμα σου.

–    Κουτσομπολεύεις

Το κουτσομπολιό είναι ένας τρόπος να εκτρέπεις τις δουλειές που πρέπει να κάνεις στη ζωή σου, σε κάποιον άλλο. Είναι η αποφυγή στα καλύτερα της.

Όταν κουτσομπολεύεις, είναι σημαντικό να ρωτάς τον εαυτό σου, τι αποφεύγεις στη ζωή σου και στη συνέχεια να συνειδητοποιείς ότι αντιμετωπίζοντας αυτό που θες να αποφύγεις, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις.

–    Σε ενοχλούν τα πάντα

Δίνοντας την ενέργεια σου στο να απωθείς όσους σε ενοχλούν, μπορεί να δώσει επιπλέον άγχος και την αρνητικότητα γύρω σου. Προσπαθώντας πάντα να βρεις κάτι λάθος με αυτό που ο καθένας κάνει, είναι ένα σημάδι που σου δείχνει ότι υπάρχουν ορισμένα βασικά εσωτερικά ζητήματα που πρέπει να λύσεις.

Τα θέματα μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά αυτό συνήθως δείχνει δυσαρέσκεια με τη ζωή σου.

–    Έχεις ένα σταθερό κακό προαίσθημα

Η συνεχής αναμονή οτι κάτι κακό θα συμβεί, θα σε οδηγήσει σταδιακά σε κάτι κακό και στην πραγματικότητα. Σταμάτα να έχεις άγχος και να κάνεις προβλέψεις και άρχισε να εστιάζεις σε αυτό που κάνεις τώρα.

–    Να ζητάς συνέχεια το κάτι παραπάνω

Ο προβληματισμός ότι υπάρχει πάντα κάτι περισσότερο ή κάτι μεγαλύτερο που συνήθως σημαίνει ότι υπάρχουν νέες ευκαιρίες στον ορίζοντα. Να είσαι ανοιχτός σε πράγματα που σου αναμοχλεύουν το πάθος και τη δημιουργικότητα σου και να τα ακολουθείς. Ο προορισμός πιθανότατα θα είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Η απόφαση να κάνει αλλαγές μπορεί να είναι άμεση, αλλά η ίδια η αλλαγή δεν συμβαίνει πάντα τόσο γρήγορα. Μην αφήνεις αυτό να σε σταματήσει από το να κινείσαι προς τα εμπρός. Ακόμη και το μικρότερο της βήμα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων και να κρατήσει το κίνητρο για την μεγάλη αλλαγή.

Πηγή

The post 10 σημάδια ότι έφτασε η ώρα να αλλάξεις τη ζωή σου appeared first on LINE LIFE.

Πηγή 10 σημάδια ότι έφτασε η ώρα να αλλάξεις τη ζωή σου


Eνα από τα πρώτα ταξίδια του Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργού, ήταν στη Βιέννη. Eξω από την αυστριακή καγκελαρία είχαν μαζευτεί καμιά πενηνταριά νεαροί που του ζητούσαν να αλλάξει την Ευρώπη. Βγαίνοντας, ο Πρωθυπουργός, πήγε και…
τους χαιρέτισε λέγοντας ότι από την Ελλάδα αρχίζει η μεγάλη ανατροπή των συσχετισμών και η αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 

Τι άλλο να μπορούσε να πει; Πριν από δύο μήνες εκστόμιζε το «go back κυρία Μέρκελ», ενώ ο υπουργός Οικονομικών περιέγραφε στους ομολόγους του τη νέα αρχιτεκτονική του ευρώ. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι τα έλεγαν. Ήταν και που τα πίστευαν. Τελικώς ο Πρωθυπουργός που υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει την Ευρώπη, σήμερα περιμένει τηλεφώνημα από τη γερμανική καγκελαρία για τις συντάξεις.

Oσο στο Μαξίμου περιμένουν τηλεφώνημα, η Ρώμη συγκρούεται με τις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν γύρισε πίσω τον ιταλικό προϋπολογισμό και οι ευρωσκεπτικιστές της Ρώμης δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν η χώρα τους να γίνει σαν την Ελλάδα. Δεν αναθεωρούν το σχέδιο προϋπολογισμού, κλείνουν τα αεροδρόμια για τους πρόσφυγες που επιστρέφουν από Γερμανία και δηλώνουν ότι σε έξι μήνες η Ευρώπη θα είναι διαφορετική. Και αυτοί να αλλάξουν την Ευρώπη θέλουν. 

Οι Ιταλοί έχουν, βέβαια, δίκαιο ως προς τη σύγκριση με την Ελλάδα. Καμία σχέση. Έτσι και κάνουν το απονενοημένο διάβημα (στάση πληρωμών, παράλληλο νόμισμα ή και αποχώρηση από το ευρώ), το παγκόσμιο σύστημα θα κλυδωνιστεί -μιλάμε για χώρα του G7. Η δε Γερμανία θα χάσει περί τα 480 δισ ευρώ. Στην ουσία, όμως, η Ιταλία βρίσκεται περίπου εκεί που ήταν και η Ελλάδα. Απειλεί ότι θα τινάξει τα μυαλά της στον αέρα και θα λερώσει τον καναπέ των άλλων. Τα ιταλικά ομόλογα αξιολογούνται χαμηλότερα στο ίδιο επίπεδο με τους τίτλους της Ινδονησίας. Μπορεί το Κίνημα των Πέντε Αστέρων να δηλώνει ότι θα βοηθήσει έξι εκατομμύρια φτωχούς, πλην όμως οι αγορές δεν έχουν τις ίδιες ευαισθησίες. Και όταν δεν δανείζουν οι αγορές, ακόμα και οι υποσχέσεις που πουλάς δεν αξίζουν ούτε σεντ. 

Τι είναι το πιθανότερο να συμβεί; H Ιστορία διδάσκει ότι αυτού του είδους τα προβλήματα λύνονται μέσα από συμβιβασμούς που αποδέχονται όλες οι πλευρές, όπως καταπίνουν μία κουταλιά μουρουνέλαιο. Ωστόσο το ιταλικό – ευρωπαϊκό πρόβλημα μας καλεί να αναρωτηθούμε τι δεν κάναμε καλά. Μήπως βιαστήκαμε περισσότερο από όσο έπρεπε για το ευρώ; Μήπως επίσης συμμετείχαν περισσότεροι από όσους έπρεπε; Και, εν τέλει, μήπως οφείλουμε να ξαναδούμε τα πράγματα πιο σφαιρικά; Γιατί μπορεί από τη μία να είναι ο λαϊκισμός που υπονομεύει το κοινό οικοδόμημα, αλλά και από την άλλη, είναι η Γερμανία που κάνει την Ευρώπη να ασφυκτιά. Ενδεχομένως, λοιπόν, η κρίση με την Ιταλία να είναι λιγότερο επικίνδυνη και περισσότερο χρήσιμη από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Αρκεί να δώσει το έναυσμα για ειλικρινή συζήτηση. 

Και η Ελλάδα τι κάνει μέσα σε όλα αυτά; Αυτό που κάνει ένα βατραχάκι όταν μαλώνουν τα βουβάλια. Πρώτον δεν βγάζει λέξη. Σε άλλες εποχές θα είχαν βγει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουν τους ριζοσπάστες Ιταλούς στην μάχη με το κατεστημένο των Βρυξελλών. Αλλά τώρα δεν ταιριάζουν τα πολιτικά χνώτα και η Αθήνα είναι ο πιο πιστός φίλος του Βερολίνου, τρίβεται στους αστραγάλους της καγκελαρίου. Και φυσικά η Αθήνα ανησυχεί, τρέμει το φυλλοκάρδι της. Έτσι και σηκωθεί παγκόσμια θύελλα για την Ιταλία, το ελληνικό σκαρί θα είναι από τα πρώτα που θα βουλιάξουν. Καθαρή έξοδο δεν θέλαμε;

Κώστας Γιαννακίδης 

Πηγή Μπορούν οι Ιταλοί να μας τινάξουν στον αέρα;…


Μια πρωτοφανής και προκλητική δήλωση έκανε ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών και κυβερνητικός εταίρος της Άνγκελας Μέρκελ, Χορστ Ζεεχόφερ.

Ο επικεφαλής του CSU και..
υπουργός Εσωτερικών μιλούσε στην πόλη Ινγκοσταλτ, ενόψει των εκλογών στη Βαυαρία, όταν αποφάσισε να αναφερθεί στη χώρα μας, σε μια απόπειρα να κάνει χιούμορ.

«Οι Βαυαροί κυβέρνησαν την Ελλάδα για ένα διάστημα. Ισως θα ήταν καλύτερο να μην ήταν προσωρινό» είπε ο Ζεεχόφερ, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του «Politico» στην Ευρώπη, Μάθιου Κάρνιτσνιγκ.

https://platform.twitter.com/widgets.js

Πηγή "Καλύτερα να κυβερνούσαν μόνιμα την Ελλάδα οι Βαυαροί"!…


Έκπληκτοι όσοι παρακολουθούν- ακόμη- το δημόσιο λόγο της Φώφης  Γεννηματά την άκουγαν να  αναφέρεται στο ενδεχόμενο τρικομματικής κυβέρνησης. Ήτοι και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι ενημερωμένοι  κατάλαβαν. Αρχίζει…
να συνειδητοποιεί  την απομόνωση στην οποία την οδηγεί η αποδοκιμασία της από τους Ευρωσοσιαλιστές για τον μονομερή προσανατολισμό προς τη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη και την άρνησή της να συμμαχήσει με τις δυνάμεις της ευρύτερης  δημοκρατικής παράταξης.

Αλλά είναι πολύ αργά για δάκρυα. Καθώς εγκλωβίσθηκε σε ρητορική κατά του Αλέξη Τσίπρα  που πηγάζει από τα έντυπα του συγκροτήματος  Μαρινάκη και τη ραδιοτηλεόραση του Αλαφούζου δυσκολεύεται να στραφεί σε διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ για τη διαμόρφωση νέας πλειοψηφίας στη σημερινή Βουλή, χωρίς τον Καμμένο.

Δεν μπορεί όμως και να υιοθετήσει καθαρή αντιδεξιά πολιτική και να αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Μητσοτάκη, καθώς έχει κάνει βήματα σ’ αυτή την κατεύθυνση και προσπαθεί να θολώσει τα νερά.

Αργά αλλά σταθερά η Φώφη υποκύπτει στα λάθη της. Είναι πλέον παγιδευμένη στους ολέθρους χειρισμούς της που την οδηγούν στην αγωνία μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή το ΙΧ κόμμα προσπάθησε να δημιουργήσει. Πληρώνει ότι διέλυσε το  ΠΑΣΟΚ με την παρότρυνση Σημίτη και τη συνδρομή ή την ανοχή στελεχών που αναδείχθηκαν από τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως ο Κ. Λαλιώτης, ο Κ. Σκανδαλίδης κ.α.. Με τον ήλιο στη μαρκίζα, θα ήταν σήμερα ο πωλών τοις μετρητοίς και θα διεκδικούσε αναδιάταξη στην αντιδεξιά παράταξη.
Ήταν το πρώτο βήμα από τρία βήματά της στην Οδό της Απωλείας. Το δεύτερο είναι η στρατολόγηση της εναντίον της απλής αναλογικής, παρότι ήταν από κάθε άποψη συμφέρουσα για το κόμμα της.  Ήταν πράξη εναντίον της, με εμφανή πρόθεση να δώσει στον Μητσοτάκη 35 έδρες. Σήμερα ακούγεται ως αντινομία να μιλάει για «συνεννόηση»,  χωρίς αναλογικό σύστημα.

Το τρίτο βήμα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, αλλά έδρασε ήδη διαλυτικά: είναι η άρνησή της να στηρίξει τη λύση στο Σκοπιανό, ευθυγραμμιζόμενη με τον Μητσοτάκη που με τη σειρά του ευθυγραμμίζεται με τη φράξια Σαμαρά- Γεωργιάδη- Βορίδη, που έχουν πάρει το πάνω χέρι στη ΝΔ.

Με αυτή την επιλογή της η Γεννηματά έχασε ήδη το Ποτάμι και τον Σταύρο Θεοδωράκη -που δεν άντεχε την αλαζονική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά της στο εσωτερικό. Και όταν θα έλθει η συμφωνία στη Βουλή, λέγεται ότι θα χάσει  τουλάχιστον δυο ακόμη βουλευτές. Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ  Θανάσης Θεοχαρόπουλος -για λόγους συνέπειας- και ο Δημήτρης Κρεμαστινός θα υπερψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Εν τω μεταξύ εναντίον της σ’ αυτό θέμα τάσσονται και ο Γ. Παπανδρέου με την ομάδα του, αλλά και ο Γ. Καμίνης και την αφήνουν να συνθλίβεται ανάμεσα στη μισαλλοδοξία του άξονα Βενιζέλου- Λοβέρδου και τη σκοτεινή σιωπή του Κ. Σημίτη.

Πρακτικά όλα αυτά σημαίνουν ότι το λεγόμενο Κινάλ αποσυντίθεται και μένει με τα φθαρμένα πρόσωπα παλαιοτέρων εποχών που ήδη δηλώνουν παρουσία στα ψηφοδέλτιά του. Το κλίμα το εσωτερικό του κόμματος είναι δραματικό και επιδεινώνεται διαρκώς. Η Γεννηματά και το  περιβάλλον της- κάποιοι δακτυλοδεικτούμενοι από τα παλιά και συγγένειες της- προκαλούν διαρκώς φυγόκεντρες τάσεις. Στις εκλογές οι μισοί είναι αποφασισμένοι να στραφούν στον Μητσοτάκη γιατί μισούν στον Τσίπρα και οι αλλοι μισοί στον ΣΥΡΙΖΑ για τους αντίθετους λόγους.

Θα μείνουν μόνο οι μίζεροι και απαξιωμένοι μηχανισμοί των υποψήφιων βουλευτών που δεν έχουν επαφή πλέον με τις τοπικές κοινωνίες. Παρόλα αυτά η Φώφη ραδιουργεί ακόμη για να επιβάλλει τους οπαδούς της, να αποκλείσει από τη Βουλή τον εσωκομματικό της αντίπαλο Νίκο Ανδρουλάκη και να οδηγήσει σε αποκλεισμό τον Γ. Παπανδρέου– εκδικούμενη για το αντίστοιχο χουνέρι που της έκανε ο ίδιος πριν από χρόνια.

Κομματικοί παράγοντες λένε ότι την ενδιαφέρει και ο αποκλεισμός του Ανδρέα Λοβέρδου, καθώς τον θεωρεί βαρίδι. Εκ παραλλήλου βρίσκεται μπροστά στο πρόβλημα που της δημιουργεί η πίεση που δέχεται από πολλές πλευρές να τοποθετήσει  επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικράτειας τον Βαγγέλη Βενιζέλο -που δεν εκλέγεται αλλιώς-, παρότι αντιλαμβάνεται ότι αυτό θα έχει εκλογικό κόστος.

Το συμπέρασμα από όλα αυτά είναι ότι το λεγόμενο Κινάλ μένει προς το παρόν στη ζωή με τον δημοσκοπικά αναπνευστήρα που εξασφαλίζει από παλιά η Γεννηματά για τον εαυτό της. Αλλά, όταν αποσυνδεθεί για τις εκλογές, θα εκπνεύσει.

Είναι το φυσικό αποτέλεσμα της πορείας μιας κληρονόμου που τα έκανε όλα λάθος: την έβγαλαν το 2015 για να ανασυντάξει το ΠΑΣΟΚ και αυτή ξήλωσε τη μαρκίζα και προσπάθησε να στήσει δικό της κόμμα -σαν αποσκευή για τον προσωπικό δρόμο της. Τώρα καληνύχτα και καλή τύχη.

Γ. Λακόπουλος


Πηγή Φώφη Γεννηματά: Πολύ αργά για δάκρυα…

Κατερίνα Γκαράνη

Τελικά είχαν δίκιο οι Ινδιάνοι που φοβόταν να τους βγάζουν φωτογραφίες λέγοντας ότι τους κλέβουν κομμάτια από την ψυχή.


Μετρήστε τώρα πόσα κομμάτια ψυχής έχουν κρυφτεί μέχρι εξαφανίσεως σε κάθε selfie, που βγάζετε και πόσο ακόμα θα χωνόμαστε κάτω από τραπέζια για να αποφεύγουμε την μαμημένη κάμερά σας που φασιστικά μάς βάζει στο κάδρο, για να αποδείξετε ότι ζείτε μια ζωή που θέλετε likes για να την αντέξετε.Το έχετε καταλάβει ότι κινείστε μέχρι και μέσα στο σπίτι σας λες και σας ακολουθεί μία κάμερα συνεχώς που πρέπει να σας αποθανατίσει με πόζα; Πραγματικά αναρωτιέμαι πόσο σημαντική νομίζετε ότι είναι η ζωή σας που πρέπει να την κάνετε δημόσια.


Αν ανακαλύψατε το εμβόλιο για τον καρκίνο ή έχετε γράψει μία κοινωνικο-οικονομική θεωρία που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο τότε μάλιστα δημοσίως να μάθουμε και τι τρώγατε όταν σάς ήρθε η επιφοίτηση για να φτιάξετε έναν καλύτερο κόσμο.


Έχετε καταλάβει ότι βλέπετε φωτογραφία με έντερα και μυαλά χυμένα, κάνετε τα «likes» σας λες και δεν είδατε κάτι συνηθισμένο και πάτε για το επόμενο που θα βάλετε «hahaha».

Έχετε καταλάβει ότι μέσα σε 5 λεπτά έχετε ποστάρει βυζιά, μία είδηση για καμένα δάση, το σκυλάκι σας που με το ζόρι το κρατάτε ακίνητο για ένα κλικ, μία σκηνή από ξεκοιλιασμένο παιδί στην Παλαιστίνη, τα γεμιστά που ΔΕΝ θα φάτε στημένα στο τραπέζι λες και κάνετε φωτογράφιση για περιοδικό εστιατορίων, ένα βίντεο που δείχνει μία γάτα με επιθανάτιους σπασμούς από φόλα και στο καπάκι ένα από αυτά τα έτοιμα εικονογραφημένα ή μη χαζοανεκδοτάκια ή μιμίδια ή όπως στο διάολο τα λένε με σεξουαλικά υπονοούμενα χαμηλότερου επιπέδου από το Ταρατατά.


Πραγματικά μέσα σε 5 λεπτά πώς καταφέρνετε να μεταβάλετε την διάθεσή σας λες και η ψυχή σας είναι μία τηλεόραση που απλά κάνετε ζάπινγκ;


Είχαν δίκιο οι Ινδιάνοι, μόνο που δεν υπολόγιζαν ότι οι βάρβαροι θα πήγαιναν την φωτογραφία στα εικονικά επίπεδα των Μέσων Μαζικής Δικτύωσης (το Κοινωνικής ξεχάστε το. Το χάσατε πριν ακόμα το κατανοήσετε).


Οι ανθρώπινες κοινωνίες πάντα ήταν ανάλογες των ατόμων που τις απάρτιζαν. Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπήρχε και ένας άγραφος κανόνας ηθικής που οι κουτσομπόλες έλεγαν ό,τι έλεγαν κρυμμένες και όχι σε δημόσια θέα κομπάζοντας κιόλας για αυτό που κάνουν.


Και βασανιστές ζώων υπήρχαν πάντα αλλά δεν έκαναν σε δημόσια θέα τα εγκλήματά τους. Και βιαστές επίσης. Τώρα φτάσαμε στο καμαρώστε πόσο ανήθικοι, πόσο βλάκες, πόσο άψυχοι, πόσο δήθεν είμαστε. Δεν γινόταν στον κόσμο γνωστός ο Μήτσος που κατούραγε όρθιος στην στρούγκα αλλά ο Φλέμινγκ, ο Γκαγκάριν, ο Τσε.


Και τώρα ποιος; Και το καλύτερο; Και τώρα ποιος και γιατί; Για να σώσει ποιους ακριβώς; Να αλλάξει ποιον ακριβώς κόσμο; Ούτως ή άλλως η δημοσιότητα των σημαντικών έχει τον ίδιο χρόνο με την δημοσιότητα των ασήμαντων. Δεν είχαμε ποτέ δισεκατομμύρια Μαρίες Κιουρί αλλά πάντα είχαμε και έχουμε δισεκατομμύρια Κιμ Καρντάσιαν.


Στον κόσμο των ποσοτήτων και της δύναμης της πλειοψηφίας όταν η εικόνα μπει ως μέσο τότε η ποιότητα χάνει τον πόλεμο της αλλαγής του κόσμου.

Γι’ αυτό βάζω τον Γκεβάρα σε μια φωτό να φανώ «επαναστάτης» και σε 10 λεπτά βάζω τον εαυτό μου φωτογραφία κάτω από τον Τσε να πίνω μοχίτο ή τσίπουρο και στο επόμενο λεπτό βάζω πάλι τον εαυτό μου σε πορεία αντιπολεμική κάτω από μία φωτογραφία του Γκεβάρα.

Το να χρησιμοποιείς την εικόνα ενός συμβόλου για το 5λεπτο παλαμάκι διαδικτυακώς δεν είναι τίποτε άλλο από ένα ξέπλυμα της δικιάς σου ανικανότητας να μιμηθείς διά της πράξεώς σου το σύμβολο που χρησιμοποιείς ως εικονική κολυμβήθρα.


Η πλειοψηφία των χρηστών βολεύονται με το να πετάνε το «παλιομοδίτικη ηθική» όταν τολμάει κάποιος να τους πει ότι «κάτι πάει στραβά». Ακριβώς πάνω στην «παλιομοδίτικη ηθική», που πρέπει να παταχθεί, πάτησαν οι εφευρέτες των Μέσων Μαζικής Δικτύωσης προωθώντας ότι η άνευ λόγου και αιτίας προσωπικών δεδομένων οικειοθελώς ή εν ερήμην του «αντικειμένου» που προβάλλουν είναι προοδευτικότητα.


Είναι να μην μένει τίποτε κρυφό λες και τώρα που είναι φανερό έχει αλλάξει κάτι. Το αντίθετο, γίνεται εσκεμμένα πολλές φορές αυτό που «καταδικάζουμε» γιατί η ματαιοδοξία της αυτοπροβολής είναι δικαίωμα πλέον και του ηλίθιου-κτήνους όσο και του μη ηλίθιου.


Εκεί έχασαν το τρένο άνευ επιστροφής όσοι η ηθική δεν τους βόλευε γιατί αλλιώς θα ήταν στην αφάνεια της ανηθικότητας. Εκεί που έπρεπε να είναι πάντα εφόσον για να αλλάξουν ως χαρακτήρες θα έπρεπε να τους γίνει μεταμόσχευση καταρχάς ψυχής και μετά εγκεφάλου.


Ήδη είναι γεγονός ότι οι χρήστες του διαδικτύου στην πλειοψηφία τους δεν διαβάζουν. Δεν είναι τυχαίο που οι αναρτήσεις τους δεν είναι πάνω από δύο σειρές και τις περισσότερες φορές είναι τόσο ανούσιες λέξεις που μόνο με μία κλεμμένη φωτογραφία επαγγελματία φωτογράφου διακοσμούν το ανούσιο του λόγου τους για να πάρουν την πολυπόθητη επιβράβευση του «like».

Έχουμε φτάσει στο σημείο λοιπόν να «κλέβουμε» από τον κόπο, την τέχνη και το έργο άλλου για να υπάρχουμε στον εικονικό κόσμο αφού στον πραγματικό δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτε άλλο πέρα από το να σκεφτόμαστε με 18 λέξεις και έχουμε και την τόλμη να της γράφουμε δημοσίως!


Αν κάποιος ευφυής κατάφερνε να δημιουργήσει ένα Μέσο Μαζικής Δικτύωσης και να το μεταβάλλει σε Κοινωνικής Δικτύωσης τότε θα έπρεπε να αφαιρέσει τα εικονίδια επιβράβευσης, να μην είχε δικαίωμα ανάρτησης φωτογραφιών και βίντεο άλλων και να είχε υποχρεωτικό τον σχολιασμό στην κάθε ανάρτηση επί της ανάρτησης.

Εκεί θα βλέπαμε το άδειο του όλου πράγματος που κυκλοφορεί ανάμεσά μας, την τραγικότητα του φασισμού με το να βρίζεις χωρίς να μπορείς επιχειρηματολογώντας να αντικρούσεις αυτό που διαβάζεις.


Άλλωστε δεν σημαίνει ότι όσοι λένε πολλά είναι καλύτεροι από αυτούς που σιωπούν. Υπάρχουν και οι ηλίθιοι κολλημένοι σε μια «ιδεολογία» που έχουν παπαγαλίσει θεωρητικούς και φιλοσόφους και απλά λένε τα σοφίσματά τους δογματικά. Δεν είναι τυχαίο ότι το δόγμα πετυχαίνει πάντα σε ηλίθιους.


Επίσης, φανταστείτε ότι υπάρχουν χρήστες που νομίζουν ότι με το να μπλοκάρουν έναν άλλον χρήστη αυτός «εξαφανίζεται» από την ζωή. Νομίζουν ότι τον σκοτώνουν. Τον ψοφάνε. Ότι αυτός δεν θα είναι κολλητά μαζί τους στο λεωφορείο που θα τους πηγαίνει στον προορισμό τους. Στρουθοκαμηλισμός και τάση υπεκφυγής της πραγματικότητας. Δεν τον βλέπω άρα δεν υπάρχει.


Η προώθηση του Εγώ και τίποτε παραπάνω δόθηκε «δωρεάν» από τους εφευρέτες απογόνους των εφευρετών της τηλεόρασης. Αυτοί που ορίζουν την Εικόνα ορίζουν και την Μάζα. Και ως γνωστό, όποιος πόνταρε στην ματαιοδοξία και στον ναρκισσισμό του κάθε ατόμου που αποτελεί την Μάζα την καθοδηγεί ως Ένα και όχι ως ξεχωριστές προσωπικότητες.

Είναι τυχαίο ότι ακόμα και τα αστεία τα βρίσκουν έτοιμα και τα κοινοποιούν; Κάποιος είχε πει ότι ο βλάκας δεν μπορεί να γεννήσει χιούμορ.


Πόσο δίκιο είχε, και αυτός και οι Ινδιάνοι. 


Πηγή:https://www.stontoixo.com/

«Πᾶνος» 

ethnegersis Πηγή Δικτυακά Μέσα Μαζικής Αποκτήνωσης

Όσοι αγαπούν την σοκολάτα και τους αρέσουν τα γλυκά, τότε, θα πρέπει να δουν την παρακάτω συνταγή, για το πως μπορείτε να φτιάξετε μια τούρτα σοκολάτας με μπισκότο εύκολα και γρήγορα.

Τα υλικά

(800 γρ.) μπισκότα digestive
(100γρ.) περίπου ένα φλυτζάνι καρύδια (ή φουντούκια) ψημμένα και ψιλοκομμένα

Για το σιρόπι σοκολάτας

1 φλιτζάνι (200γρ.) ζάχαρη
1/2 φλυτζάνι (60γρ.) κακάο σκόνη, χωρίς ζάχαρη
1 φλυτζάνι νερό
2/3 φλιτζάνι (150γρ.) βούτυρο
1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

Για την σοκολάτα Ganache

1/2 φλυτζάνι (120 γρ.) κρέμα γάλακτος
(120 γρ.) γλυκόπικρη σοκολάτα

Η εκτέλεση

 • Αρχικά, σπάστε τα μπισκότα με το χέρι σε μικρά κομμάτια σε ένα μεγάλο μπολ.
 • Χρησιμοποιώντας ένα αντικολλητικό τηγάνι, σοτάρετε τα καρύδια (ή τα φουντούκια) για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας τα με ένα κουταλάκι, ενώ μετά τα βάζετε μέσα στο μπολ με τα μπισκότα.
 • Για το σιρόπι σοκολάτας, βάζετε σε ένα τηγάνι λίγη ζάχαρη καθώς και την σκόνη κακάο. Καθώς ανακατεύτε το μείγμα, χύνετε λίγο νεράκι ώστε να «δέσουν» τα δύο υλικά.
 • Αφού ρίξετε και το βούτυρο, τοποθετήστε το τηγάνι σε μέτρια φωτιά.
 • Αφήστε το να βράσει για περίπου 7-8 λεπτά ανακατεύοντας συνεχώς το μείγμα.
 • Όταν το βγάλετε από τη φωτιά, προσθέστε το εκχύλισμα βανίλιας και αφήστε το να κρυώσει για περίπου 10-15 λεπτά.
 • Κατόπιν, ρίχνετε το σιρόπι στο μπολ με τα μπισκότα και τα καρύδια και τα ανακατεύετε καλά με ένα μεγάλο κουτάλι.Όταν τελειώσετε αυτή τη διαδικασία, βάζετε το μείγμα σε ένα μεγάλο στρογγυλό πιρέξ, όπου με μια σπάτουλα το απλώνετε ομοιόμορφα.
 • Μέχρι να ετοιμάσετε την σοκολάτα γκανάς, τοποθετείτε το πυρέξ στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά – 1 ώρα.Για να την σοκολάτα ganache τοπεθετείτε την κρέμα γάλακτος σε ένα μικρό τηγάνι μέχρι να πάρει βράση.
 • Στη συνέχεια, ρίχνετε την κρέμα πάνω από το μπολ με τα κομμάτια σοκολάτας και την αφήνετε για ένα 1 λεπτό.
 • Ύστερα, ανακατέψτε καλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα σοκολατένιο μείγμα.Μετά, περιχύνετε την σοκολάτα ganache πάνω από την τούρτα μπισκότο και τη βάζετε ξανά στο ψυγείο να πήξει για περίπου 3-4 ώρες πριν την σερβίρετε.
 • Τέλος, όταν βγάλετε την τούρτα από το ψυγείο, μπορείτε να την διακοσμήσετε με λίγα ψημένα καρύδια.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή

The post Η συνταγή με σοκολάτα και μπισκότο που θα σας κάνει να γλείφετε τα δάχτυλα σας! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Η συνταγή με σοκολάτα και μπισκότο που θα σας κάνει να γλείφετε τα δάχτυλα σας!


Απάντηση των Πομάκων της Θράκης στους Τούρκους προβοκάτορες !
Έξω από την Ελληνική Θράκη μας !

Ένα ηχηρό μήνυμα προς τους πράκτορες της Άγκυρας έστειλε μέσω facebook o γνωστός φιλέλληνας δημοσιογράφος ακτιβιστής Σεμπαδίν Καραχότζα.
Συγκεκριμένα ο κ. Καραχότζα ανέβασε φωτογραφία από το χωριό Σμίνθη της Ξάνθης από πρόσφατη Εθνική επέτειο στην οποία πομακόπουλα φορούν παραδοσιακές στολές και κρατούν την ελληνική Σημαία.

Σε αυτήν την φωτογραφία ο κ. Καραχότζα σημειώνει με νόημα:

«ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ.
ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ, ΤΑ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ»
mknews.euΠηγή ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ – «ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ. ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ, ΤΑ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΛΙΑ»


Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην Κύπρο, μετά την αποτυχία της επίλυσης του Σκοπιανού. Παράγοντες στην Ελλάδα και στην Κύπρο συνδέουν τα…
δύο θέματα, αν και η προσωπική μου γνώμη είναι διαφορετική. 

Η απόφαση του προέδρου του δεξιού και φιλοδυτικού Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, να συνταχθεί απόλυτα με τις θέσεις του «κομμουνιστικού” ΑΚΕΛ, το οποίο την ίδια στιγμή παρουσιάζεται αντιαμερικανικό -αλλά δεν είναι- ελήφθη κατά το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη, χωρίς αυτή αναγκαστικά να είναι και θέση των Αμερικανών αξιωματούχων με τους οποίους συναντήθηκε. ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ. 

Βασικά, τούτη τη στιγμή, οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται να πάνε καλά τα θέματα της ενέργειας και να πραγματοποιηθούν κανονικά οι έρευνες και οι γεωτρήσεις του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού, Exxon Mobil. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκατέλειψαν τις προσπάθειες διευθέτησης του Κυπριακού, φοβούνται πάντα την αποτυχία σε ένα δημοψήφισμα. Όπως συνέβη με το Σκοπιανό, όπως συνέβη και στην Κύπρο, τον Απρίλιο του 2004. 

Γνωρίζουν και κάτι άλλο: ότι όσο οι σχέσεις τους με την Τουρκία είναι στο ναδίρ, δεν έχουν την παραμικρή επιρροή στον Ταγίπ Ερντογάν. 

Πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ έδρασε βάση σχεδίου πριν αναχωρήσει για την Αμερική. Και απλά θέλησε να συνδέσει την επίθεση του εναντίον του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη, επειδή δήθεν εγκατέλειψε τη φιλοτουρκική λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με την Ουάσιγκτον. Ως γνωστόν, ο κ. Νεοφύτου είναι πονηρός, αλλά τις πλείστες φορές δεν μπορεί να κρύψει την «προβοκάτσια» του. 

Τι ακριβώς συμβαίνει: 

Κατ’ αρχάς, στους διπλωματικούς κύκλους κυκλοφορούσε μία φήμη ότι η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με τη Λευκωσία, θα επιχειρούσε να λύσει το Κυπριακό, αμέσως μόλις «καθάριζε» με το Σκοπιανό. Όμως, τα πράγματα με το δημοψήφισμα δεν πήγαν καθόλου καλά, και αποδείχθηκε ότι και στη γειτονική χώρα, και στην Ελλάδα, το ίδιο περίπου ποσοστό πληθυσμού απορρίπτει τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του Μιχάλη Ιγνατίου, ΕΔΩ

Πηγή Μετά τα Σκόπια έρχεται η σειρά της Κύπρου;…