19 March, 2019
Home / Διαφορα (Page 744)

Ο βίος του φιλοσόφου Παρμενίδη τοποθετείται στο β’ μισό του 6ου και το α’ μισό του 5ου αιώνα π.Χ.
Στον Θεαίτητο του Πλάτωνα ο Σωκράτης διηγείται το πώς συνάντησε, σε νεαρή ηλικία ο ίδιος, το γέροντα Παρμενίδη, τον οποίον αποκαλεί σεβάσμιο και επιβλητικό, όπως ο Όμηρος τον Πρίαμο.
Ο βίος του φιλοσόφου Παρμενίδη —πιστεύεται ότι καταγόταν από αρχοντική οικογένεια— τοποθετείται στο β’ μισό του 6ου και το α’ μισό του 5ου αιώνα π.Χ.
Πατρίδα του ήταν η Ελέα της Κάτω Ιταλίας, για την οποία κάναμε λόγο στα πρόσφατα άρθρα που αφορούσαν τον Ξενοφάνη τον Κολοφώνιο.
Μάλιστα, ο τελευταίος θεωρήθηκε από την αρχαία ιστορία της φιλοσοφίας δάσκαλος του Παρμενίδη και —ως εκ τούτου— ιδρυτής της Ελεατικής Σχολής.
Οφείλουμε, όμως, να σημειώσουμε ότι η άποψη αυτή της άμεσης εξάρτησης αμφισβητήθηκε από το γερμανό φιλόλογο Karl Reinhardt (1886-1958) στο συγγραφικό έργο του για τον Παρμενίδη και την ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας.
Σε κάθε περίπτωση, οι φιλοσοφικές ιδέες του Ξενοφάνη επηρέασαν μέχρις ενός σημείου τον Παρμενίδη.
Από τη μυθική θέαση και το απόφθεγμα προς την ορθολογιστική θεώρηση τού είναι και το επιχείρημα

Πέραν αυτού, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελέα, λόγω της γειτνίασής της προς τα κέντρα του πυθαγορισμού, δέχτηκε την επιρροή των πυθαγόρειων ιδεών.
Επίσης, έχει διατυπωθεί κατ’ επανάληψιν ο ισχυρισμός ότι ο Παρμενίδης είχε σχέσεις με τον Ηράκλειτο, κάτι που είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί.
Επιπροσθέτως, αρκετές σκέψεις του Παρμενίδη προϋποθέτουν τη γνώση των απόψεων του Αναξίμανδρου και του Αναξιμένη, των σπουδαίων αυτών προσωκρατικών φιλοσόφων από τη Μίλητο, την ιωνική μητρόπολη.
Όμως, σημαντικότερο από όλες τις προαναφερθείσες υποτιθέμενες σχέσεις είναι το γεγονός ότι στην περίπτωση του Παρμενίδη η ελληνική σκέψη κατακτά μια νέα περιοχή του πνεύματος με πρωτόγνωρη αποφασιστικότητα.
Ο ελεάτης φιλόσοφος χαράσσει νέους δρόμους, καθώς στρέφεται από τη μυθική θέαση και το απόφθεγμα προς την ορθολογιστική θεώρηση τού είναι και το επιχείρημα.
Οι παλαιότεροι Ίωνες εκκινούσαν από την εμπειρία του κόσμου που αποκτούσαν με τις αισθήσεις τους και αναζητούσαν την πρώτη αρχή αυτής της πολυμορφίας και το μηχανισμό της εξέλιξής της. Ο Παρμενίδης είναι εκείνος που υπερβαίνει αυτόν τον κόσμο του ορατού και αναζητεί την αλήθεια με τη δύναμη του πνεύματός του.
Το ένα και μοναδικό αληθινό ον, που είναι αγέννητο και άφθαρτο

Τη βρίσκει στο ένα και μοναδικό ον, που είναι αγέννητο και άφθαρτο. Η αιωνιότητά του προϋποθέτει ότι αυτό δεν έχει ούτε παρελθόν ούτε μέλλον, αλλά είναι πάντα παρόν και υπαρκτό. Το αληθινό ον, που δεν ανέχεται κανένα μερισμό και καμία μεταβολή, είναι κάτι συνεχές, ακίνητο και ομοειδές, που μπορεί να παρομοιαστεί με μια σφαίρα.
Επίσης, το πραγματικό αυτό ον πουθενά δε διακόπτεται από το μη ον, το μη είναι, καθώς «υπάρχει μόνο το είναι, το μηδέν δεν υπάρχει».
Μολονότι ο Παρμενίδης φθάνει σε αυτήν την απόλυτη αντίληψη του όντος ξεπερνώντας τον κόσμο των αισθήσεων με το δρόμο του πνεύματος, και μάλιστα ταυτίζει το ον με τη σκέψη, αυτό το ον δεν εξαϋλώνεται, ώστε να γίνει καθαρή έννοια. Μάλλον νοείται ως κάτι αντικειμενικό, χωρίς να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την ποιότητά του.
Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι ο Παρμενίδης αντιλαμβανόταν το αληθινό ον ως πεπερασμένο, θέση που προξένησε δυσκολίες στους οπαδούς του και γρήγορα εγκαταλείφθηκε.
Κατά τον Παρμενίδη, αντιμέτωπος με τον κόσμο του όντος, που είναι προσιτός στη σκέψη του σοφού, έρχεται ο κόσμος των φαινομένων, που είναι γέννημα ανθρώπινων απόψεων. Έτσι, απέναντι στο ένα και μοναδικό αληθινό ον στέκουν πολλές και διάφορες δοξασίες (δόξαι).
Η σχέση του κόσμου της δοξασίας και του κόσμου του αληθινού όντος

Στην περιοχή του αισθητού κόσμου, της εμπειρικής γνώσης, της αισθησιοκρατικής περί κόσμου δοξασίας, ανήκει η κοσμολογία του Παρμενίδη. Σύμφωνα με αυτήν, το βασικό λάθος των ανθρώπων είναι ότι στη θέση του ενός, του αδιαίρετου, τοποθετούν μια δυάδα, τη φωτιά (το φωτεινό στοιχείο) και τη νύχτα (το σκοτεινό στοιχείο), που αντιπροσωπεύουν την ενεργητική και την παθητική αρχή του κόσμου.
Μέσα από αυτήν την πλάνη, που επεκτείνεται στο καθετί, αναπτύσσεται με εσωτερική συνέπεια ο κόσμος της δοξασίας. Το μόνο κοινό που έχουν με το αληθινό ον τα δύο αντίθετα στοιχεία, η φωτιά και η νύχτα, είναι ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τη φύση τους. Έτσι, αποκρούονται ερμηνείες του κόσμου όπως εκείνη του Αναξιμένη, και στη θέση τους εμφανίζεται στο προσκήνιο η έννοια της ανάμειξης (κράσης).
Ο βαθμός και ο τρόπος της ανάμειξης των δύο αρχών, που δεν τις βρίσκουμε παντού με την ίδια αναλογία, είναι σημαντικός για την κοσμολογία του φαινομενικού κόσμου: όπου κυριαρχεί η ενεργητική αρχή, το φωτεινό στοιχείο, η ζωή και η συνείδηση τού είναι κορυφώνονται.
Το δυσκολότερο και άλυτο ακόμη πρόβλημα που έθεσε ο Παρμενίδης είναι η σχέση του κόσμου της δοξασίας και του κόσμου του αληθινού όντος. Με άλλα λόγια, έως ποιο βαθμό προσεγγίζει την αλήθεια ή συμμετέχει στο πραγματικό ον η κοσμολογία που κατασκευάστηκε από τα στοιχεία φωτιά και νύχτα.
Ο θαρραλέος διανοούμενος, ο «άνθρωπος που ξέρει»

Ο Παρμενίδης εξέθεσε τις απόψεις του σε ένα εξάμετρο διδακτικό ποίημα, που έφερε τον τίτλο Περί Φύσεως και από το οποίο σώζονται σημαντικά τμήματα. Σε αυτό διαπιστώνουμε μεν επιρροές από τον Ησίοδο και την παλαιότερη χορικολυρική ποίηση, αλλά το σημαντικότερο στοιχείο είναι αναμφίβολα η αυτοτέλεια αυτού του ανθρώπου.
Στο προοίμιο του εν λόγω ποιήματος ο Παρμενίδης ταξιδεύει με το άρμα του προς το φωτεινό βασίλειο της αλήθειας, συνοδευόμενος από τις Ηλιάδες, θεϊκές κόρες. Από την περιοχή της νύχτας το άρμα φθάνει στην πύλη που χωρίζει το σκοτάδι (την άγνοια και την αυταπάτη) από την ημέρα (τη φωτισμένη γνώση). Η Δικαιοσύνη (Δίκη), η κλειδοκράτειρα, πείθεται από τις κόρες του Ήλιου να ανοίξει την επιβλητική πύλη.
Μια θεά, που δε γνωρίζουμε το όνομά της, υποδέχεται τον θαρραλέο αυτόν διανοούμενο και του αποκαλύπτει τον κόσμο της αλήθειας, του όντος, και τον κόσμο της φαινομενικής πραγματικότητας, της δόξης.
Στους ανωτέρω στίχους ο Παρμενίδης έδωσε μορφή στο πνευματικό βίωμά του. Η Κάτω Ιταλία υπήρξε από νωρίς ένας τόπος μύησης στα μυστήρια, και η γνωστοποίηση της αλήθειας στον κόσμο του φωτός δεν μπορεί να πραγματωθεί χωρίς να στηριχτεί σε αυτά.
Η αποκάλυψη που περιγράφει ο ποιητής δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνάντηση στο πεδίο της γνώσης αυτού που υπάρχει μέσα στον ίδιον, τον «άνθρωπο που ξέρει», και αυτού που αποτελεί επενέργεια της θεότητας.
Υπάρχει μόνο το είναι, το μηδέν δεν υπάρχει

Συμπερασματικά, ο Παρμενίδης απορρίπτει τη γνώση που βασίζεται στην εμπειρία και τις αισθήσεις, και την αναπληρώνει με τη νόηση (το νοείν), τη μόνη που μπορεί να μας οδηγήσει στην ουσία των όντων, στην αλήθεια.
Υποστηρίζει, επίσης, ότι η πλάνη των αισθήσεων αρχίζει από τη φαινομενική αλλαγή και τη φθορά, ενώ πίσω από αυτές υπάρχει το αμετάβλητο είναι.
Εξάλλου, ο Παρμενίδης συνδυάζει το αίτημα της έρευνας του φυσικού κόσμου με την αναγκαιότητα της αντικειμενικής αλήθειας, σύμφωνα με την οποία κάτι είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Τίποτα δε γεννιέται από το κενό.
Στον επίλογο της ενότητας που αφορά το σπουδαίο ελεάτη φιλόσοφο και τη διδασκαλία του, η οποία υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική για την ανάπτυξη της ελληνικής σκέψης, παραθέτουμε δύο αποσπάσματα από το ποίημά του Περί Φύσεως:
Κι η θεά με καλοδέχτηκε, πήρε το χέρι το δεξί μου
στο δικό της και με τούτα τα λόγια με προσφώνησε:
«Καλώς όρισες, νέε, εσύ που έρχεσαι στο σπίτι μου συνοδεμένος
από αθάνατους ηνίοχους, με τ’ άλογα που σε κουβαλούν.
Δεν σ’ έβαλε μοίρα κακή σ’ αυτό το δρόμο, που τόσο μακριά
είναι απ’ των ανθρώπων τα βήματα,
αλλά η δικαιοσύνη. Πρέπει όλα να τα μάθεις,
την ήσυχη καρδιά της στρογγυλής Αλήθειας
και τις ιδέες των θνητών τις ψεύτικες.
Αλλά θα μάθεις και πώς πρέπει να ’ναι οι γνώμες των ανθρώπων
για να έχουν βάση και να διαπερνούν τα πάντα».

Ότι λέγεται και νοείται πρέπει αναγκαία να είναι·
γιατί υπάρχει μόνο το είναι, το μηδέν δεν υπάρχει.

ΠΗΓΗ Πηγή Παρμενίδης, ο δρόμος του πνεύματος


«Θα πρέπει να αποδείξω, πως, δεν είμαι ελέφαντας»…
Η απάντηση στην ερώτηση των δημοσιογράφων του «Αction 24», ήταν άστοχη, άκομψη και ίσως ατυχής (καθώς αδίκησε τον εαυτό της, με την παρομοίωση του ελέφαντα). 
Φυσικά έδειξε ότι…
δεν το έχει χωνέψει αυτό το ενδεχόμενο ακόμη. Είναι πειραγμένη. 
«Δεν εχω ανάγκη απο τίτλους και οφίτσια εγώ. Είμαι χορτασμένη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα ο τιτλος του βουλευτή», είπε. 
Καταλάβαμε…

Πηγή Ντόρα θα σε κάνει υπουργό ο αδερφός σου?…


Μετά το βιντεάκι με το άσμα του  Βασίλη Καρρά, «δεν πάω πουθενά πουθενά, εδώ θα μείνω» (εννοείται στο Ποτάμι), ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε, πως…
αύριο το πρωί θα είναι στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, στον ΣΚΑΙ.

Ωρα 9.00 το πρωί… 

Πηγή Από τον Καρρά, στον Αυτιά…

Τι ετοιμάζουν για τα νησιά μας, ανατολικώς τού 25ου Μεσημβρινού, αμερικανόδουλοι και φιλοσιωνιστές; Ουδείς ασχολείται…


Περισσότερα, εδώ, εδώ κι εδώ


ΠΗΓΗΠηγή Περίεργα… πολύ περίεργα πράγματα – ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΑ – συμβαίνουν στην ΑΣΔΕΝ: Υποστράτηγος (αντί για Αντιστράτηγος) ο διοικητής της και ΥΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ τού… Αρχηγείου Στόλου !!!


ΜΕΓΑΛΗ «Τάπα» του ΣτΕ στους άθεους! Δεν θα κατέβουν οι εικόνες

Με την απόφαση του δικαστηρίου με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για «απόσυρση» των εικόνων από την αίθουσα όπου συνεδρίασε η ολομέλεια του ΣτΕ, συζητήθηκαν ενώπιον των δικαστών οι 5 αιτήσεις ακυρώσεις που αφορούν το μάθημα των θρησκευτικών, την υποχρεωτική προσευχή και τον εκκλησιασμό.

Το αίτημα απερρίφθη με ψήφους 30-6.

Στην συζήτηση παρέστη και ο Τζέισον Αντιγόνη που είχε ζητήσει στο παρελθόν από τη δικαιοσύνη να μην αναφέρεται το φύλο του στην ταυτότητα.
Μαλιστα μετά τη λήξη της διαδικασίας φωτογραφήθηκε έξω από το ανώτατο δικαστήριο.

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει η Ένωση Αθέων, η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και 24 γονείς μαθητών, ενώ παρεμβάσεις υπέρ του μαθήματος των θρησκευτικών και κατά των σχετικών υπουργικών αποφάσεων έχουν καταθέσει η Εκκλησία της Ελλάδας, η Εκκλησία της Κρήτης και ο «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Θεολόγων «Καιρός» για την Αναβάθμιση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης».

Οι δυο πλευρές διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τον τρόπο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας των Θρησκευτικών στο δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο ενώ μεγάλο μέρος της συζήτησης αναλώθηκε στο θέμα της κατοχύρωσης της θρησκευτικής ελευθερίας.
Οι προσφεύγοντες επέμειναν ότι το μάθημα των Θρησκευτικών δεν πρέπει να είναι τόσο θρησκειολογικό και πως πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για απαλλαγή των μαθητών από τον Εκκλησιασμό.


epilektaΠηγή ΜΕΓΑΛΗ «Τάπα» του ΣτΕ στους άθεους! Δεν θα κατέβουν οι εικόνες

Kανονικά το πρόστιμο των 50.000 ευρώ…

Η επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε ως αβάσιμη και αόριστη την αίτηση της…
δικηγορικής εταιρείας «Σιούφας και Συνεργάτες», η οποία λειτουργεί ως εισπρακτική εταιρεία, με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η διαδικασία είσπραξης του προστίμου των 50.000 ευρώ που της έχει επιβληθεί για τις κάμερες εντός και εκτός των γραφείων της.

Όπως είναι γνωστό, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχει επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στη δικηγορική-εισπρακτική εταιρεία των Γιώργου και Μάριου Σιούφα για παράνομη χρήση καμερών εγκατεστημένων στους χώρους εργασίας των γραφείων της αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου.

Η εν λόγω εταιρεία είχε καταθέσει αίτηση αναστολής (πλέον της κυρίας αίτησης ακύρωσης) υποστηρίζοντας ότι «από την επιβολή του προστίμου των 50.000 ευρώ, επέρχεται ισχυρός και ανεπανόρθωτος κλονισμός στη εταιρεία, λαμβανομένων υπόψη των δυσχερών εν γένει οικονομικών συνθηκών που επικρατούν σε ένα περιβάλλον εξόχως ανταγωνιστικό τόσο ως προς την εταιρεία όσο και στην προοδευτική συρρίκνωση της ύλης της».

Η επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 264/2018 απόφασή της (προεδρεύουσα η σύμβουλος Επικρατείας ‘Ολγα Ζύγουρα και εισηγητής ο πάρεδρος Δημήτριος Πυργάκης) απέρριψε ως αβάσιμους και αόριστους όλους τους ισχυρισμούς των αδελφών Σιούφα.

Στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι είναι αόριστη η επίκληση του κινδύνου οικονομικού κλονισμού, χωρίς καμία αναφορά σε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία και ότι μόνη η οικονομική ζημία, ως κατ’ αρχήν επανορθώσιμη, δεν αποτελεί λόγο αναστολής εκτέλεσης της πράξης, με την οποία επιβάλλεται κύρωση, για λόγους συναπτομένους με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ακόμη, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, ότι δεν προκύπτει κίνδυνος πρόκλησης οικονομικού κλονισμού της αιτούσας εταιρείας από την πληρωμή του προστίμου, ενώ αναφέρουν ότι οι ισχυρισμοί των αδελφών Σιούφα, δεν είναι προδήλως βάσιμοι…

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή «Πόρτα» ΣτΕ στην εισπρακτική «Σιούφας»…

Διαβάζει λίμπεραλ_ντοτ_τζιαρ και βλέπει ΣΚΑΙ.
Θέλει να ιδιωτικοποιηθεί η Παιδεία, από τους βρεφονηπιακούς ως τα Πανεπιστήμια, έτσι κι αλλιώς το…
δικό του παιδί σε ιδιωτικό πάει, χέστηκε για των αλλονών.
Θέλει να γίνουν ιδιωτικά τα νοσοκομεία, οι γιατροί, οι νοσοκόμες, οι γάζες, οι σύριγγες και τα θερμομετρα, έτσι κι αλλιώς..
αυτός έχει ιδιωτική ασφάλιση, χέστηκε για τους άλλους.
Θέλει να απολυθούν ΟΛΟΙ οι δημόσιοι υπάλληλοι, να καταργηθεί το κοινωνικό κράτος, ίσως και το κράτος γενικά, να πουληθεί το ρεύμα, το νερό, τα τηλέφωνα, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, οι δρόμοι, οι σιδηρόδρομοι, οι ποδηλατόδρομοι, οι αεροδιάδρομοι, τα σοκάκια και τα μονοπάτια, ο αέρας που αναπνέουμε, οι παραλίες, η θάλασσα, τα βουνά και τα λαγκάδια, τα δέντρα, τα λουλούδια, οι πεταλούδες, τα ηλιοβασιλέματα, η πανσέληνος του Αυγούστου και τα πρωτοβρόχια του Οκτώβρη.
Αλλά ανεβαίνει στα κάγκελα για να μην «πουληθεί» η Ακρόπολη.
Επειδή είναι η πολιτιστική του κληρονομιά.
Δίκιο έχει ο άνθρωπος ρε σεις…
Νοιώστε τον λιγο, μην είστε γάιδαροι.

Mαρία Δεδούση (από fb)

Πηγή: zoornalistas

Πηγή Διαβάζει λίμπεραλ_ντοτ_τζιαρ και βλέπει ΣΚΑΙ…

Η ExxonMobil βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας για τις πρώτες δύο διερευνητικές γεωτρήσεις στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, όπως δήλωσε ο…
αντιπρόεδρος της εταιρείας για την Ελλάδα, τη Ρωσία και την Κασπία, Τρίσταν Άσπρεϊ, στο φόρουμ, που διοργάνωσε στη νέα έδρα του Bloomberg στο Λονδίνο, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων. 

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο κ. Άσπρεϊ διευκρίνισε ότι οι γεωτρήσεις θα ξεκινήσουν εντός του τέταρτου τριμήνου του έτους -χωρίς να είναι σε θέση να δώσει ακριβείς ημερομηνίες- και θα συνεχιστούν με την αλλαγή του χρόνου. Κληθείς να σχολιάσει τις απειλές της Τουρκίας, ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil ανέφερε ότι η εταιρεία ήταν ενήμερη για την «ιδιαίτερη» γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή από την αρχή, προσθέτοντας ότι είναι θέμα, η λύση του οποίου αφορά τις κυβερνήσεις. 

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε στην Κύπρο», συμπλήρωσε ο κ. Άσπρεϊ. Στο τέλος του έτους αρχίζουν οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις Στο ίδιο φόρουμ, παρουσιάστηκε το πλήρες φάσμα των ευκαιριών και του περιβάλλοντος που προσφέρει η Κύπρος στους επενδυτές. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης συνόψισε στην εναρκτήρια ομιλία του τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος ως επενδυτικός προορισμός και τόνισε ότι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση και οι φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις έχουν αποδώσει καρπούς. 

Στη δική του ομιλία ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης επίσης αναφέρθηκε στη «σταθερή και συνετή δημοσιονομική πολιτική» που θα συνεχιστεί, προσθέτοντας ότι η Κύπρος «έχει ανακάμψει αλλά δεν εφησυχάζει». Όπως χαρακτηριστικά συμπλήρωσε ο υπουργός, «ξέρουμε ότι έχουμε ακόμα προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε ορισμένους τομείς». Ανέφερε ενδεικτικά ότι οι τράπεζες έχουν ακόμα προκλήσεις, σημειώνοντας πως τα υψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα μειώνονται μεν σταθερά αλλά σταδιακά, ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και ότι χρειάζονται επενδύσεις στην καινοτομία. 

Προσέφερε δε τη δέσμευση ότι η κυπριακή κυβέρνηση θα επιμείνει στην πολιτική της και στην προώθηση της πλούσιας μεταρρυθμιστικής ατζέντας της. Τις δικές του τοποθετήσεις έκανε στο πλαίσιο συζήτησης ως μέλος του πάνελ και ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος επισήμανε αρχικά την ενίσχυση των εμπορικών εξαγωγών. 

Στο κομμάτι του τουρισμού αναφέρθηκε στην περαιτέρω αύξηση αφίξεων και εσόδων φέτος, σε επίπεδα ρεκόρ, παρά την ανάκαμψη ανταγωνιστών. Τόνισε δε ότι μαζί με την ίδρυση του Υφυπουργείου Τουρισμού θα επιδιωχθεί και η προσέλκυση ακόμα ποιοτικότερου και οικονομικά αποδοτικότερου τουρισμού. Αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δραστηριοποίηση διεθνών κολοσσών στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε όλες τις νεότερες εξελίξεις, όπως τη συμφωνία με την Αίγυπτο για τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου προς υγροποίηση. 

«Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου δημιουργίας ενός διαδρόμου φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε ο κ. Λακκοτρύπης αναφερόμενος στη συγκεκριμένη συμφωνία. Στο ίδιο πάνελ ο Αντιπρόεδρος της ExxonMobil Exploration για Ελλάδα, Ρωσία και Κασπία Τρίσταν Άσπρεϊ είπε ότι η εταιρεία βρίσκεται στα τελικά στάδια προετοιμασίας για τις δύο πρώτες διερευνητικές γεωτρήσεις στο τεμάχιο 10…

Διαβάστε τη συνέχεια ΕΔΩ

hellasjournal.com

Πηγή Ξεκάθαρη η EXXON: Ξεκινάμε γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10…

Στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων συνολικού ύψους 100.000 ευρώ στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής προχώρησε η…
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου και της ΒΙΑΛ στη Χίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Με την Απόφαση επιβολής κυρώσεων για το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας στο νησί της Λέσβου, επιβάλλεται πρόστιμο 80.000 ευρώ για τη διαρκή παράβαση που αφορά στην πλημμελή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος με την αυθαίρετη διοχέτευση αστικών λυμάτων στον παρακείμενο χείμαρρο, γεγονός που προκαλεί ανεξέλεγκτες συνέπειες για το περιβάλλον της περιοχής.

Β. Με την Απόφαση επιβολής κυρώσεων για το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στην περιοχή Χαλκειός στο νησί της Χίου, επιβάλλεται πρόστιμο 20.000 ευρώ για τη συνεχιζόμενη πλημμελή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος, την ύπαρξη λυμάτων και στερεών αποβλήτων εντός του Κέντρου και τα οποία καταλήγουν σε γειτονικές ιδιοκτησίες, γεγονός που προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση και κίνδυνο επικείμενης μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

Οι υπεύθυνοι των δύο Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε Λέσβο και Χίο καλούνται και πάλι να φροντίσουν άμεσα για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων, αλλιώς θα επιβληθούν νέες διοικητικές κυρώσεις…

protothema.gr

Πηγή «Καμπάνα» 100.000 ευρώ για Μόρια και ΒΙΑΛ…

Σε απολογία κλήθηκε την Παρασκευή, από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ο επικεφαλής της ΛΑΕ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, στο…
πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης.

Η κλήση αφορά τη δράση του ενάντια στους πλειστηριασμούς και έρχεται κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Όπως αναφέρει ο ίδιος αφορά κατηγορίες που συνδέονται με τον «μισό ποινικό κώδικα» και ακόμη και κατηγορίες για οπλοφορία, οπολοχρησία κ.α.

«Με αισθήματα αηδίας και ντροπής για το κατάντημα αυτής της χώρας παρέλαβα σήμερα κλήση απολογίας από τη Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής και ειδικότερα, άκουσον – άκουσον, το «Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος», στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε γραπτή δήλωσή του, τονίζει: «Η εξέτασή μου και η προσωπική μου κλήση σε απολογία αφορά κατηγορίες που συνδέονται με τον μισό σχεδόν ποινικό κώδικα ακόμα και κατηγορίες που αφορούν οπλοφορία, οπλοχρησία και παράβαση του νόμου περί κροτίδων και πυροτεχνημάτων, σχετικά με τη δράση μου ενάντια στους πλειστηριασμούς και για την υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας και της λαϊκής περιουσίας».

Και όλα αυτά από «μια κυβέρνηση που ξεπουλά τον τόπο και έφτασε στο σημείο να μεταβιβάζει ακόμα και αρχαιολογικούς χώρους και αρχαία μνημεία για εκποίηση στο υπό ξένη διοίκηση Υπερταμείο. Μια κυβέρνηση πολιτικών υπαλλήλων της ακραίας υποτέλειας και αποικιοποίησης της χώρας που έχει καταντήσει πιόνι στα χέρια αδίστακτων ιμπεριαλιστικών κέντρων. Μια κυβέρνηση που έχει καταλύσει στην ουσία τη δημοκρατία και κυβερνά με τα ΜΑΤ και τον χημικό πόλεμο», προσθέτει και καταλήγει:

«Είναι η πρώτη φορά που υφίσταμαι δίωξη μετά τις πολιτικές διώξεις που υπέστην στη χούντα του Παπαδόπουλου και μετέπειτα του Ιωαννίδη. Είναι τραγικό, όχι για μένα αλλά για τη χώρα, ότι είμαι ο πρώτος επικεφαλής δημοκρατικού πολιτικού κόμματος στη μεταπολίτευση, ο οποίος καλείται σε απολογία με καθαρά πολιτικές κατηγορίες, οι οποίες αφορούν τον μισό ποινικό κώδικα και οι οποίες, με μεγάλη δόση ειρωνείας, απευθύνονται σε βάρος μου από το τμήμα, τάχα, Προστασίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Κρατικής Ασφάλειας.

Αυτές τις πρωτοφανείς πρακτικές τις ξέρουμε να εφαρμόζονται μόνο στη γειτονική Τουρκία, ενάντια στις οποίες προσωπικά έχω αγωνιστεί όχι μόνο από τη χώρα μας αλλά και μέσα στημ Τουρκία, από την Άγκυρα και την Κων/πολη».

«Διαβεβαιώνουμε τους πλαστογράφους, μισαλλόδοξους, καρεκλοθήρες της εξουσίας, οι οποίοι φιλοδοξούν να συναγωνιστούν σε διώξεις τις χειρότερες στιγμές εκδικητικότητας που έζησε η χώρα μας στη μετεμφυλιακή περίοδο, ότι δεν θα τρομοκρατήσουν κανέναν και ότι τα μακάβρια αντιδημοκρατικά σχέδιά τους θα πέσουν στο κενό», καταλήγει ο επικεφαλής της ΛΑΕ.

«Μεθοδεύσεις που θα ζήλευε το καθεστώς Ερντογάν»

Ο νομικός σύμβουλος του Παναγιώτη Λαφαζάνη, Σαράντης Θεοδωρόπουλος, σε γραπτή του δήλωση αναφέρει: «Με αισθήματα ιδιαίτερης θλίψης και πραγματικής κατάπληξης έλαβα γνώση της κωμικοτραγικής Κλήσης Παροχής Εξηγήσεων, με την οποία για πρώτη φορά μετά την εποχή του Στυλιανού Παττακού καλείται στη χώρα μας ενώπιον της Κρατικής Ασφάλειας Αρχηγός Πολιτικού Κόμματος, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την πολιτική του δράση.

Με μεθοδεύσεις που θα τις ζήλευε και το Καθεστώς του Ερντογάν, η πολιτική κινηματική αντίδραση ενάντια στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας μεταμφιέζεται σε αντίσταση, διατάραξη κοινής και οικιακής ειρήνης, σε φθορά και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση, απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη και βία κατά των Αστυνομικών Οργάνων.

Από τους εγκεφάλους κατασκευής των εξωφρενικών διώξεων δεν διέφυγαν ούτε κατηγορίες που αφορούν τον νόμο περί όπλων και πυρομαχικών ακόμη και τον νόμο περί κροτίδων και πυροτεχνικών αθυρμάτων»…

altsantiri.gr

Πηγή Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής καλεί Λαφαζάνη…