24 March, 2019
Home / Διαφορα (Page 678)

 

Αμερικανοί αστρονόμοι ανακάλυψαν ένα υπερβολικά μακρινό ουράνιο αντικείμενο, στα άκρα του ηλιακού συστήματός μας, πολύ πέρα από τον Πλούτωνα. Μάλιστα, η άκρως επιμήκης τροχιά του ενισχύει τη θεωρία ότι ακόμη πιο μακριά υπάρχει -και περιμένει να ανακαλυφθεί- μία υπέρΓη ή ένας ένατος πλανήτης του ηλιακού συστήματός μας, γνωστός και ως πλανήτης Χ.


Το νέο ουράνιο σώμα πήρε την ονομασία «2015 TG387» ή «Γκόμπλιν» και απέχει περίπου 80 αστρονομικές μονάδες από την Ήλιο (μία αστρονομική μονάδα αντιστοιχεί στην απόσταση Γης-Ήλιου). Συγκριτικά, ο Πλούτων απέχει 34 αστρονομικές μονάδες από τον Ήλιο, συνεπώς το νέο σώμα είναι περίπου δυόμιση φορές πιο μακριά από τον Ήλιο σε σχέση με τον Πλούτωνα.

Το «2015 TG387» εκτιμάται ότι έχει διάμετρο περίπου 300 χιλιομέτρων, συνεπώς μάλλον πρέπει να θεωρηθεί νάνος πλανήτης.Οι ερευνητές Τσαντ Τρουχίγιο του Πανεπιστημίου της Αριζόνα και Ντέιβιντ Θόλεν του Πανεπιστημίου της Χαβάης έκαναν επίσημη ανακοίνωση, μέσω του Κέντρου Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, καθώς και τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστρονομίας «The Astronomical Journal».

Το περιήλιο του «2015 TG387», δηλαδή η κοντινότερη απόσταση που φθάνει στον Ήλιο, είναι οι 65 αστρονομικές μονάδες. Μόνο δύο γνωστά σώματα, το «2012 VP113» και η Σέντνα, έχουν πιο μακρινά περιήλια, στις 80 και 76 αστρονομικές μονάδες, αντίστοιχα.Από την άλλη, το «2015 TG387» έχει το πιο μακρινό αφήλιο, δηλαδή φθάνει σε μεγαλύτερη απόσταση από τον Ήλιο από κάθε άλλο γνωστό ουράνιο σώμα, στις 2.300 αστρονομικές μονάδες. Χρειάζεται περίπου 40.000 χρόνια για μία πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο (το έτος του) και στο 99% αυτού του χρόνου είναι πολύ αχνό για να παρατηρηθεί από τη Γη.

Είναι ένα από τα ελάχιστα σώματα που ποτέ δεν πλησιάζουν τους γιγάντιους πλανήτες του ηλιακού συστήματός μας, τον Ποσειδώνα και τον Δία, μένοντας μακριά από την ισχυρή βαρυτική έλξη τους. Παραμένει έτσι απομονωμένο στο λεγόμενο Νέφος του Όορτ.

Οι δύο αστρονόμοι πιστεύουν ότι οι τροχιές του «2015 TG387» και του «2012 VP113» (που οι ίδιοι είχαν επίσης ανακαλύψει το 2014) υποδηλώνουν την παρουσία ενός ενάτου πλανήτη ή Πλανήτη Χ κάπου «εκεί έξω», ο οποίος εκτιμάται ότι είναι αρκετά μεγαλύτερος από τη Γη.

zougla.grΠηγή Αστρονόμοι ανακάλυψαν ουράνιο σώμα στα άκρα του ηλιακού συστήματός μας – Λέτε να είναι ο γνωστός και ως πλανήτης Χ;


μονοκέφαλος ἀετός εἶναι γνωστός ὡς αὐτοκρατορικό σύμβολο ἰσχύος, ζωτικότητας καί ἀναγέννησης. Ἀπαντᾶται σέ ὅλη τή μακραίωνη ἱστορία τῶν δύο ρωμαϊκῶν αὐτοκρατοριῶν, ἀλλά καί στίς προγενέστερες ἑλληνικές πόλεις, ὅπως καί σέ ἀναρίθμητες ἄλλες συμβολικές χρήσεις συνοδεύοντας θεούς καί ἥρωες.

Ὡστόσο, ἡ παραλλαγή τοῦ δικέφαλου ἀετοῦ ὑπῆρξε σύμβολο ὑπέρτατης δύναμης γιά τούς Μυκηναίους, τούς Βαβυλώνιους καί τούς Χιττῖτες, ἀπό τούς ὁποίους εἶναι πιθανό νά τόν υἱοθέτησαν οἱ Τουρκομάνοι τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί οἱ Σελτζοῦκοι τοῦ Ρούμ, γιά νά τόν δανειστοῦν οἱ Σταυροφόροι καί νά τόν μεταφέρουν στήν Εὐρώπη, ὅπου ἔγινε γνωστός ὡς αὐτοκρατορικό σύμβολο τῆς Ρωσίας τῶν Τσάρων καί τῆς Αὐστρίας τῶν Ἀψβούργων.

Τά δύο κεφάλια τοῦ ἀετοῦ ἑρμηνεύονται συνήθως ὡς ἔκφραση τῆς διπλῆς φύσης ἤ τῆς δυσυπόστατης ἰσχύος αὐτῶν πού τόν χρησιμοποιοῦν, ἀλλά καί ὡς μιά ὑπέρτατη ἔκφραση κυριαρχίας καί δύναμης.

Στό Βυζάντιο ὁ δικέφαλος ἀετός ἐμφανίζεται καί γίνεται γνωστός κατά τήν ἐποχή τῶν Κομνηνῶν.

Ὁ συμβολισμός τοῦ δικέφαλου ἀετοῦ στή νεοελληνική ἱστορία ξεκινᾶ κατά τήν αὐγή τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ μέ τόν διανοούμενο αὐτοκράτορα τῆς Νίκαιας Θεόδωρο Β´ Λάσκαρι, ὁ ὁποῖος εἰκονίζεται τό 1250 περίπου πατώντας σέ ὑποπόδιο μέ παράσταση τοῦ δικέφαλου ἀετοῦ˙ πρᾶγμα πού ἴσως συμβολίζει τά αὐτοκρατορικά δικαιώματα στήν Εὐρώπη καί τήν Ἀσία. Ὁ 13ος αἰώνας εἶναι μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία τό Βυζάντιο, —ἡ Ρωμανία ὅπως εἶναι τό πραγματικό του ὄνομα—, βρίσκεται σέ διμέτωπο ἀγῶνα ἀντιμετωπίζοντας τήν ἐπιβολή τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς.

Εἶναι μιά ἐποχή, στήν ὁποία διακρίνεται καθαρά ἕνα ἀπό τά μόνιμα χαρακτηριστικά τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας: οἱ ἀπειλές γιά ὁλοκληρωτικό ἀφανισμό καί οἱ συνεχεῖς ἀγῶνες γιά ἐπιβίωση. Εἶναι καί μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία οἱ διανοούμενοι καί οἱ αὐτοκράτορες τῆς Νίκαιας πιάνουν ξανά τό νῆμα τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας γιά νά ἀνοίξουν τόν δρόμο πρός τόν Νέο Ἑλληνισμό.
Ὁ βασιλικός δικέφαλος ἀετός περνᾶ στούς Παλαιολόγους καί διατηρεῖται ὡς σύμβολο καί μετά τήν Ἅλωση. Ἀποκτᾶ τότε ἀλυτρωτική, δηλαδή ἀπελευθερωτική, σημασία καί γίνεται σύμβολο τῆς Μεγάλης Ἰδέας, πού γεννήθηκε στήν Πύλη τοῦ Ρωμανοῦ τήν αὐγή τῆς 29ης Μαΐου 1453.

Ἡ ἔνδοξη πτώση τῆς Βασιλεύουσας καί τῆς Αὐτοκρατορίας συνοδεύεται ἀπό τήν αὐτοθυσία τοῦ «ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος» ἀγωνιζόμενου αὐτοκράτορα καί τῶν συμπολεμιστῶν του, πού ἠθικά καί συναισθηματικά συγκλονίζει πάντα τόν Ἑλληνισμό μέ ἀμείωτη ἔνταση. Γιά τό ὑπόδουλο Γένος τά αὐτοκρατορικά δικαιώματα δέν μεταφέρονται στή νέα δυναστεία τοῦ ἀσιάτη κατακτητῆ καί οἱ σουλτάνοι δέν εἶναι οἱ νόμιμοι διάδοχοι τῶν αὐτοκρατόρων.

Ἡ Κωνσταντινούπολη δέν εἶναι πλέον ἡ οἰκουμενική πρωτεύουσα, ἀλλά ἡ σκλαβωμένη μάνα τῶν Ρωμηῶν. Στήν πόλη τῶν αὐτοκρατόρων κυριαρχεῖ τώρα τό ἑτερόδοξο, τό ἀλλότριο, ἡ ἀμάθεια καί ἡ βαρβαρότητα. Δέν ὑπάρχει πιά ἡ ὑπερεθνική, ὑπερφυλετική ἑνότητα πού ἐνσαρκώνει ὁ αὐτοκράτορας καί πραγματώνει ἡ Ἀνατολική Ἐκκλησία.

Ἡ νέα πολυπολιτισμική πραγματικότητα ἐπιβάλλεται ἀπό τήν ὀθωμανική διοίκηση. Αὐτό, ὅμως, πού μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔλαμψε, καταυγάζοντας Ἀνατολή καί Δύση, εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἀνορθωθεῖ καί πάλι μέ νέα δόξα καί ἀκτινοβολία. Ὁ δικέφαλος ἀετός δέν χάνεται, ἀλλά ἀνανεώνει τή συμβολική του δύναμη καί σημαίνει τώρα τήν ἐλπίδα καί τήν πίστη γιά τήν ἀνάσταση καί τήν ἀνόρθωση τῆς Ρωμανίας. Ἡ παρουσία τοῦ δικέφαλου ἀετοῦ μπορεῖ ἐπίσης νά θεωρηθεῖ ὡς ὑπόμνηση τῆς βυζαντινῆς μας καταγωγῆς καί τῆς συνέχειας τῆς Ρωμηοσύνης.

Ὁ δικέφαλος ἀετός γίνεται κατά τήν Τουρκοκρατία σύμβολο καί γιά ἕνα ἀκόμη σταθερό χαρακτηριστικό τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας: τό αἴτημα τῆς ἀναγέννησης καί τῆς ἀποκατάστασης τῆς ἀρχαίας δόξας.

Ὁ δικέφαλος ἀετός, χωρίς νά ἀναφέρεται στή λαϊκή ποίηση καί τό δημοτικό τραγούδι, ἐμφανίζεται σέ πολυάριθμες καί πολύμορφες ἀπεικονίσεις. Στά δάπεδα τῶν μεταβυζαντινῶν ἐκκλησιῶν ὑπάρχει συχνά δικέφαλος ἀνάγλυφος ἀετός κάτω ἀπό τόν τροῦλλο.

Ἐμφανίζεται στή διακόσμηση τῶν ἐκκλησιῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν σκευῶν, στίς σφραγίδες γιά τό Χριστόψωμο, στήν ξυλογλυπτική, τά ἐκκλησιαστικά σκεύη, τά σινιά, τά κεντήματα, τά παγούρια, τήν ὑφαντική καί τίς ἐνδυμασίες, τήν ἀγγειοπλαστική καί τήν κεραμική. Στήν ἀρχιτεκτονική βρίσκεται στή ζωγραφική τῶν λαϊκῶν σπιτιῶν, τά ὑπέρθυρα, τό τζάκι καί τίς κτητορικές ἐπιγραφές. Ὁ δικέφαλος ἀετός γίνεται ἐπίσης ἔμβλημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκεῖ ὅμως, ὅπου ὁ δικέφαλος ἀετός ἀποτελεῖ τό πιό συχνό θέμα, εἶναι ἡ λαϊκή ἀργυροχοΐα, ὅπου διακοσμεῖ ἕνα κόσμο λεβεντιᾶς, φιλότιμου καί ἀρετῆς˙ ὅπως στά γιαταγάνια καί τά χατζάρια, τά καριοφύλια, τίς παλάσκες, τά χαϊμαλιά, τίς πόρπες, τά κιουστέκια, τά γιορντάνια, τά τεπελέκια, τά σκουλαρίκια, τά βραχιόλια, τίς ταμπακιέρες, τά φυλαχτά, τούς σταυρούς καί πάμπολλα ἄλλα πολύτιμα ἀντικείμενα – φορεῖς τοῦ λαϊκοῦ μας πολιτισμοῦ.

Σήμερα ἡ χρήση τοῦ συμβολισμοῦ τοῦ δικέφαλου ἀετοῦ σημαίνει τήν ἐπιμονή στή δύναμη τῆς παράδοσης, τήν ὑπόμνηση τῆς ἱστορικῆς συνέχειας καί τό αἴτημα γιά ἀναγέννηση. 

ΠΗΓΗΠηγή Τι πραγματικά συμβολίζει ο θρυλικός Δικέφαλος Αετός;

Αμερικανοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο τρόπος που φτερνιζόμαστε αποκαλύπτει πολλά πράγματα για την προσωπικότητά μας, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το γέλιο.

«Ενα δυνατό, εκρηκτικό φτέρνισμα είναι πιθανό να «ανήκει» σε έναν κοινωνικό, εξωστρεφή χαρακτήρα, ενώ αντίθετα ένας ντροπαλός άνθρωπος συνήθως έχει διακριτικό φτέρνισμα, το οποίο προσπαθεί να συγκρατήσει», δηλώνει στο αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι NBC ο νευρολόγος δρ. Αλαν Χιρς.

Ο Χιρς που είναι και ψυχίατρος και ιδρυτής του Ερευνητικού Ιδρύματος για τη θεραπεία της όσφρησης και της γεύσης στο Σικάγο προσθέτει ότι πρόκειται για ένα στοιχείο του ψυχισμού μας που αντιπροσωπεύει την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου.

«Το φτέρνισμα είναι σαν το γέλιο. Ορισμένοι γελάνε δυνατά, άλλοι πιο σιγανά», προσθέτει.

Πηγή

The post Το φτέρνισμα είναι καθρέπτης της προσωπικότητας και του χαρακτήρα μας appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Το φτέρνισμα είναι καθρέπτης της προσωπικότητας και του χαρακτήρα μας

Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε στη χθεσινή συνεδρίαση πως μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει η…
λίστα με τους υποψήφιους για τους βασικούς μεγάλους δήμους και όλες τις περιφέρειες να είναι έτοιμες, αφού τα πρόσωπα που θα στηριχθούν από το κόμμα θα πρέπει να αρχίσουν σύντομα την προεκλογική τους εκστρατεία.

Η «μάχη» του 2014 απέδειξε πως οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είναι το «δυνατό χαρτί» της Κουμουνδούρου και για αυτό το λόγο οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και οι περιφερειακές συσκέψεις δεν σταματούν.

Η πολύ καλή εμφάνιση στο δήμο της Αθήνας με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη πριν από 4 χρόνια, έχει προκαλέσει μεγάλες προσδοκίες για τον ΣΥΡΙΖΑ, που ψάχνει μια δυνατή υποψηφιότητα απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη ο οποίος έχει «κλειδώσει» από τη ΝΔ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newpost.gr o Αρχιτέκτων Μηχανικός Νίκος Μπελαβίλας έχει ήδη «βολιδοσκοπηθεί» για να είναι ο εκλεκτός της Κουμουνδούρου, αφού θεωρείται μια κίνηση με έντονα αριστερά χαρακτηριστικά που θα συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις. Ο κ. Μπελαβίλας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολεοδομίας στο ΕΜΠ, μέλος της Γραμματείας Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και γνώστης των χωροταξικών αναγκών της πρωτεύουσας μέσα από τις μελέτες του.

Στις αρχές του προηγούμενου μήνα ανέλαβε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «Ανάπλαση Αθήνα ΑΕ», εταιρίας που ασχολείται με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση αναπλάσεων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, ιδίως στο κέντρο της πόλης, με έμφαση στις περιοχές του εμπορικού τριγώνου και των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας.

Αν τελικά η υποψηφιότητα του Νίκου Μπελαβίλα δεν προχωρήσει στο τραπέζι εξακολουθεί να παραμένει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και η Έλενα Κουντουρά. Η υπουργός Τουρισμού έχει κρατήσει ιδιαιτέρως χαμηλούς τόνους στο ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα να τη στηρίξει όταν θα έρθει για κύρωση στην ελληνική Βουλή. Η προσέλκυση ψηφοφόρων από το κεντροδεξιό ακροατήριο δίνει «πόντους» στην υποψηφιότητα της και θεωρείται ότι είναι από τα λίγα πρόσωπα των ΑΝΕΛ που έχουν πολύ καλή διείσδυση στον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ίδιες πηγές διευκρίνιζαν πως κανένα όνομα δεν έχει «κλειδώσει» ακόμα για τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας και οι συζητήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να έχουν προχωρήσει μέχρι τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στις 13 -14 Οκτωβρίου…

Πηγή Όνομα έκπληξη για τον δήμο της Αθήνας…

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τον Αύγουστο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες.

Συνολικά, όπως…
προκύπτει από τα στοιχεία, οι ληξιπρόθεσμες σκαρφάλωσαν σε πάνω από 3 δισ. ευρώ από 2,7 δισ. που ήταν τον Ιούλιο.

Τα στοιχεία εμφανίζουν μικρή αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών Γενικής Κυβέρνησης, από τα 1,94 δισ. ευρώ τον Ιούλιο σε 1,97 δισ. τον Αύγουστο.

Την ίδια ώρα όμως, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 270 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 1,06 δισ. ευρώ από 790 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα πρωτεία στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου συνεχίζουν να κρατούν τα Ταμεία, με οφειλές 876 εκατ. ευρώ (από 861 εκατ. τον προηγούμενο μήνα) εκ των οποίων σχεδόν 400 εκατ. ευρώ οφείλει μόνο ο ΕΟΠΥΥ.

Οι οφειλές των ΟΤΑ ανέρχονται στα 255 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση από τα 261 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο ενώ οι οφειλές των νοσοκομείων αυξήθηκαν στα 396 εκατ. ευρώ από 374 εκατ. τον προηγούμενο μήνα…

Πηγή Πάνω από 3 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες…

Λεύκανση δοντιών: Πώς να φτιάξουμε μια φυσική λευκαντική σκόνη

Σε όλους αρέσει ένα φωτεινό, υγιές χαμόγελο. Όμως, η χρήση φαρμακευτικών κρεμών ή ακόμα και η λεύκανση από τον οδοντίατρό σας είναι ακριβή και ορισμένες φορές, τρομακτική. Αυτές οι λευκαντικές θεραπείες περιέχουν ένα μείγμα δυνατών χημικών ουσιών που μπορεί να κάνει τα δόντια πιο ευαίσθητα και μπορεί να βλάψει μόνιμα το σμάλτο και τον ιστό των ούλων, αν η λεύκανση γίνει πολλές φορές. Όμως έχουμε καλά νέα. Υπάρχουν φυσικοί τρόποι να λευκάνετε τα δόντια σας, να τα διατηρήσετε υγιή και χωρίς τοξικά συστατικά.

Υλικά

– 4 κουταλιές της σούπας μπετονίτης άργιλος
– 3 κουταλιές της σούπας σκόνη ανθρακικού ασβεστίου
– 1 κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα
– 1 κουταλιά της σούπας (ή λίγο περισσότερο) στέβια
– Λίγες σταγόνες αιθέριου ελαίου μέντας

Διαβάστε επίσης: 6 φυσικοί τρόποι για να αποκτήσετε λευκότερα δόντια και Διατροφή και οδοντόκρεμα για προβλήματα των δοντιών

Γιατί χρησιμοποιούμε αυτά τα υλικά

1. Μπετονίτης άργιλος

Τα βακτήρια και οι τοξίνες μπορούν γρήγορα να συσσωρευτούν στο στόμα, προκαλώντας προβλήματα υγείας, ακόμα και χαλασμένα δόντια. Η απομετάλλωση των δοντιών προκαλείται από συχνή έκθεση των δοντιών σε οξέα. Ο μπετονίτης άργιλος είναι ένα φυσικό, απαλό καθαριστικό, πλούσιο σε μέταλλα και μπορεί να αντιστρέψει την διαδικασία της απομετάλλωσης. Μπορεί επίσης να μειώσει το επίπεδο των βακτηρίων στο στόμα μας, αλλά και να δώσει αίσθηση φρεσκάδας στην αναπνοή μας.

2. Ανθρακικό ασβέστιο

Αυτό το μέταλλο μας εξυπηρετεί γυαλίζοντας τα δόντια μας και αποκαθιστώντας την ζωντάνια του χρώματός τους. Αφαιρεί τους συσσωρευμένους λεκέδες, χωρίς όμως να βλάπτει το σμάλτο. Η απαλή απολεπιστική του φύση αφαιρεί την πλάκα και τα υπολείμματα των τροφών και των ποτών.

3. Μαγειρική σόδα

Η μαγειρική σόδα είναι μία από τις πιο γνωστές εναλλακτικές επιλογές της οδοντόκρεμας και αυτή η σκόνη λειτουργεί ως ήπιος λευκαντικός φορέας που αφαιρεί την πλάκα και δημιουργικό ένα αλκαλικό περιβάλλον στο στόμα μας, το οποίο μας βοηθά να εξοντώσουμε βακτήρια. Τα δόντια λευκαίνονται χωρίς όμως να διαβρώνονται, αν η μαγειρική σόδα χρησιμοποιηθεί με μέτρο.

4. Έλαιο μέντας

Το αιθέριο έλαιο μέντας είναι μια από τους σπουδαιότερους συμμάχους μας κατά της δυσοσμίας του στόματος. Επίσης, το έλαιο μέντας στοχεύει στην καταπολέμηση συγκεκριμένων τύπων βακτηρίων, που είναι γνωστά ως αναερόβια βακτήρια και τα οποία αναπτύσσονται στο στόμα και μπορούν να προκαλέσουν δυσοσμία.

Μέθοδος παρασκευής

1. Προσθέστε τέσσερις κουταλιές της σούπας μπετονίτη άργιλο σε ένα γυάλινο βάζο. Τυπικά, δεν συστήνεται η χρήση μεταλλικών σκευών αν εργάζεστε με μπετονίτης άργιλο, επειδή συντελείται κάποια ελαφριά χημική αντίδραση.
2. Στη συνέχεια, προσθέστε δύο κουταλιές της σούπας ανθρακικό ασβέστιο. Αμέσως μετά την μαγειρική σόδα και προαιρετικά 1 κουταλιά στέβια. Ανακατέψτε καλά.
3. Για να χρησιμοποιήστε, προσθέστε λίγο από τη σκόνη σε μια βρεγμένη οδοντόβουρτσα και βουρτσίστε ως συνήθως.

Πηγές

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10518866
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15509084


enallaktikidrasi.comΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η σελίδα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση και προτού αποφασίσετε να κάνετε οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή στην καθημερινή σας διατροφή, ή προτού αποφασίσετε να εφαρμόσετε κάποια συμβουλή, την οποία «κάπου μάθατε», «κάποιος σας είπε», ή «κάπου διαβάσατε», ενημερώστε και ζητήστε την συμβουλή ενός γιατρού.Πηγή Λεύκανση δοντιών: Πώς να φτιάξουμε μια φυσική λευκαντική σκόνη

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ: «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ – ΖΑΕΦ»..

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ – ΖΑΕΦ
ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ Η ΑΥΓΗ.

Νομπέλ ( όχι Νόμπελ όπως το λένε και το γράφουν όλοι ) ειρήνης μεταξύ τους θα εννοεί η Αυγή γιατί μεταξύ των δύο λαών δεν προκύπτει από τα υφιστάμενα και ιστορικά δεδομένα.
Προφανώς πρόκειται για πολιτικό ανέκδοτο αν και έχουν δει και διαβάσει πολλά τα μάτια μας.
Με αφορμή το δημοψήφισμα της Αυγής που μας θυμίζει τις 3 γριές στη Λέσβο που και τότε η Αυγή μιλούσε για Νομπέλ θυμηθήκαμε και άλλα 3 ιστορικά πρόσωπα που είχαν προταθεί για Νομπέλ ειρήνης.

Ο Μπενίτο Μουσολίνι.

Ο Αδόλφος Χίτλερ.

Ο Ιωσήφ Στάλιν δύο φορές.

Και οι 3 μαζί είχαν δολοφονήσει τα 2/3 της ανθρωπότητας, ότι πρέπει για Νομπέλ ειρήνης.

Εν κατακλείδι

Αν εξαιρέσουμε τα Νομπέλ στους τομείς της επιστήμης όλα τα άλλα δίνονται ή προτείνονται με καθαρά γεωστρατηγικά κριτήρια και συμφέροντα.
Το πιο γελοίο Νομπέλ ειρήνης ήταν αυτό στον Μπαράκ Ομπάμα το οποίο προτάθηκε πριν αναλάβει πρόεδρος των ΗΠΑ.
Το 2016 σε μια εκπομπή ρωτήθηκε από δημοσιογράφο γιατί πήρε το Νομπέλ ειρήνης το 2009 και απάντησε:
«Ακόμα δεν έχω καταλάβει ούτε και εγώ»
Αυτό για να δείτε το μέγεθος του γελοίου των Νομπέλ ειρήνης.

Πηγή:  Scripta Manent non verbaΠηγή ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΜΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ: "ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ – ΖΑΕΦ"..

Σκεφτείτε έναν άνθρωπο είτε αρσενικό είτε θηλυκό που έχει εκφραστικά μάτια. Όταν το αντικρύσετε και μαγνητίζεστε από τα μάτια του γιατί να συμβαίνει αυτό;

Ο μαγνήτης είναι ένα στοιχείο της φύσης που έχει την ικανότητα να έλκει τα μέταλλα και για την ακρίβεια τον σίδηρο.

Τι υποδηλώνουν λοιπόν τα μάτια που μαγνητίζουν; Θά λέγαμε εύλογα λαμβάνοντας υπόψην την συμπεριφορά του μαγνήτη προς τα μέταλλα ότι λειτουργούν ακριβώς με την ίδια έννοια.

Η μόνη διαφορά είναι ότι τα μάτια μαγνητίζουν την ενέργεια των άλλων ατόμων. Είναι κάτι ακαθόριστο και πάνω από τις φυσικές δυνάμεις.

Είναι κατά κάποιο τρόπο το υπερβατικό, το μεταφυσικό που δεν μπορούμε εύκολα να δώσουμε την εξήγηση του.

Μπορούμε όμως να το προσεγγίσουμε προς την έννοια του αν λάβουμε σοβαρά υπόψην την ενέργεια που διαχέεται στο περιβάλλον η οποία εκλύεται, συγκρούεται, διασπάται και συνεχώς κάνει τον ίδιο κύκλο.

Παράδειγμα που μπορούμε να δούμε από τον αέναο κύκλο του ύδατος που εξατμίζεται από τις επιφάνειες των θαλασσών, των λιμνών των ποταμών κ.λ.π. που ανεβαίνει στα υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας δημιουργεί τα σύννεφα τα οποία μεταξύ τους συγκρούονται και δημιουργούν τους κεραυνούς και τις βροντές και στο τέλος ωριμάζουν και έχουμε την βροχή.

Κάπως έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να περιγράψουμε και τον μαγνητισμό που συμβαίνει με τα μάτια.
Δεν είναι τυχαίο ότι στο σύνολο τους οι γυναίκες βάφουν τα μάτια τους ώστε με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουν με ότι αυτό συνεπάγεται.

Θα λέγαμε λοιπόν ότι τα εκφραστικά μάτια υποδηλώνουν την εσωτερική ενέργεια του ατόμου και κατά κύριο λόγο την ψυχή. Η ψυχή κατά μία έννοια είναι πυρ. Όσο δυνατό είναι το εσωτερικό πυρ-ψυχή αυτό φαίνεται στα μάτια του ατόμου που μπορούν να μαγνητίζουν.

Αν αναλύαμε την λέξη καθρέπτης θα βρίσκαμε τις εξής έννοιες: καθ-ρ-έπτης(7) δηλαδή κάθε ροή φωτοενεργειών του μυστηρίου. Σημειωτέον ότι η φύση είναι ένα μυστήριο μιας ανώτερης δημιουργίας.

Μέσα από έναν καθρέπτη μπορούμε να βλέπουμε το πρόσωπο μας το σώμα μας κ.λ.π. διαμέσου της όρασης μας, δηλαδή μπορούμε να συγκρίνουμε την εικόνα που βλέπουμε με αυτό που εκφράζεται από το εσωτερικό μας πυρ-ψυχή.

Άρα τα μάτια είναι το μέσο που χρησιμοποιείται για να αποκωδικοποιούμε τα πάντα που είναι γύρω μας.
Μέσα λοιπόν από αυτήν την προσέγγιση θα λέγαμε ότι «τα μάτια είναι ο καθρέπτης της ψυχής»;

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ

Οι επιστήμονες με τη σειρά τους ισχυρίζονται ότι έχουν ανακαλύψει μεθόδους με την βοήθεια των οποίων μπορούν να ανιχνεύσουν και να αναγνωρίσουν διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ατόμου, όπως η νευρικότητα, η παρορμητικότητα και η ευγένεια.

Η ερευνητική ομάδα από το πανεπιστήμιο του Orebro μελέτησε τις ίριδες των ματιών 428 εθελοντών.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι αυτή η έρευνα έδειξε ότι ορισμένες πτυχές της προσωπικότητας του ατόμου προσδιορίστηκαν μέσω της γενετικής.

Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας τραβήχτηκαν φωτογραφίες της ίριδας του ματιού των συμμετεχόντων και συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία αφορούσαν την προσωπικότητα τους.

Οι επιστήμονες μελέτησαν τις ρυτιδώσεις, κρύπτες και πτυχές που σχηματίζει η ίριδα σε κάθε άτομο ξεχωριστά.

Μετά από τις παραπάνω εξετάσεις βρέθηκε ότι κατά μέσο όρο τα άτομα τα οποία διέθεταν περισσότερες κρυπτές στην ίριδα του ματιού τους ήταν ευγενικά, ένθερμα και έμπιστα ενώ τα άτομα τα οποία είχαν μεγαλύτερο ποσοστό ρυτιδώσεων στην ίριδα του ματιού τους ήταν πιο αγχωτικά, περισσότερο παρορμητικά και πιο επιρρεπείς σε καταχρήσεις.

Οι ερευνητές πρότειναν επίσης ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία της αναγνώρισης έχει ένα γονίδιο που ονομάζεται PAX6.

Είναι γνωστό ότι αυτό το γονίδιο βοηθάει στον έλεγχο της ανάπτυξης της ίριδας του ματιού σε ένα έμβρυο.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η διαφοροποίηση αυτού του γονιδίου σχετίζεται με την αυξημένη παρορμητικότητα και της έλλειψη κοινωνικής συμπεριφοράς σε ένα άτομο.

Η παραπάνω ερευνητική ομάδα, της οποίας ηγείται ο ηθολόγος Δρ. Matt Larsson, είπε: «Τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας υποστηρίζουν ότι άτομα με διαφορετικούς σχηματισμούς της ίριδας τείνουν να διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας».

«Οι διαφορές στην ίριδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες διαφοροποίησης ανάμεσα στον χαραχτήρα των ατόμων».

Ο Δρ. George Fieldman, ψυχολόγος από το Buckinghamshire Chilterns University College, είπε: «Η έρευνα αυτή είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, αποδεικνύει ότι μερικές πτυχές της προσωπικότητας μας έχουν γενετική βάση ενώ η αναγνώριση πιο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών μέσω της ανατομίας των ματιών είναι πολύ σημαντική».

«Είναι εκπληκτική αυτή η δυνατότητα. Όπως φαίνεται λοιπόν το παλιό ρητό το οποίο αναφέρει ότι τα μάτια αποτελούν τον καθρέπτη της ψυχής μας, έχει κάποια επιστημονική βάση».

Πρόσθεσε επίσης ότι η παραπάνω έρευνα είναι μονάχα η αρχή για την μελλοντική ανάπτυξη ασφαλών τεχνικών οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της ανθρώπινης ψυχολογίας.

Τα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Heathrow, του Manchester και του Gatwick εφαρμόζουν ήδη αυτή την τεχνική για την αναγνώριση ατόμων, δεν έχουν προχωρήσει όμως ακόμα στην ανίχνευση των χαρακτηριστικών της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Παρόλα αυτά ο Fieldman σχολιάζει: «Οι υπηρεσίες ασφαλείας θα πρέπει να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους τεχνολογίες με σύνεση. Δε θα ήταν λογική μια σύλληψη η οποία θα βασίζεται μόνο στον εντοπισμών ορισμένων ύποπτων χαρακτηριστικών».

The post Τελικά είναι τα μάτια ο καθρέφτης της ψυχής μας? appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Τελικά είναι τα μάτια ο καθρέφτης της ψυχής μας?

Στην κατάθεση νόμου που θα ακυρώνει τις περικοπές στις συντάξεις και τα αντίμετρα που έχουν ψηφιστεί ήδη (από το γνωστό 1%+1% του ΑΕΠ), προσανατολίζεται σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση, σε περίπτωση που…
καταλήξει σε συμφωνία για το θέμα με τους Θεσμούς.

Το σχετικό αίτημα φαίνεται ότι διατυπώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να έχουν ένα ισχυρό χαρτί έναντι των ψηφοφόρων τους κατά την προεκλογική περίοδο που, ούτως ή άλλως, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΕΚΕΠΕ (Επιτροπή Παραγωγής και Ελέγχου του Κυβερνητικού έργου) του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, φέρεται να εξήγησε πως τα αντίμετρα ναι μεν θα ακυρωθούν με τον εν λόγω νόμο, ωστόσο όσα έχουν εξαγγελθεί θα εφαρμοστούν σταδιακά λόγω του δημοσιονομικού χώρο που θα έχει η χώρα.

Με ξεχωριστή διαρροή του, το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει επί της ουσίας τις κυβερνητικές προθέσεις, σημειώνοντας πως «η κυβέρνηση δεν συζητά την αναστολή του μέτρου αλλά την κατάργηση του».

Στην ίδια συνεδρίαση, ο κ. Τσακαλώτος ανέπτυξε και τη στρατηγική της κυβέρνησης αλλά και τα επόμενα βήματα που θα γίνουν προκειμένου να μην υπάρξουν περικοπές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός ενημέρωσε πως υπάρχει το βασικό σενάριο στον προϋπολογισμό και το σενάριο βάσης τα οποία θα τεθούν ενώπιων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 15 του Οκτώβρη, με σκοπό να διαφανεί ότι το αίτημα της ελληνικής πλευράς είναι λογικό.

Όπως εξήγησε στους βουλευτές ο κ. Τσακαλώτος, θα κατατεθεί το σενάριο που θέλει το πρωτογενές πλεόνασμα στο 4,13%, δηλαδή ποσοστό που υπερβαίνει τους συμφωνηθέντες στόχους. Αυτό με τη σειρά του θα δώσει την ευκαιρία στο οικονομικό επιτελείο να υποστηρίξει την θέση πως μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις (συντάξεις και εξαγγελίες πρωθυπουργού) χωρίς να πληγεί η αξιοπιστία της χώρας ως προς τα δημοσιονομικά.

Τελικά, σύμφωνα με τον υπουργό, η ευρωπαϊκή απάντηση στις θέσεις της ελληνικής πλευρά αναμένεται να δοθεί στα τέλη του Οκτώβρη…

newpost.gr

Πηγή Με νόμο η ακύρωση στις περικοπές των συντάξεων…

Για ανησυχητικά μηνύματα που εκπέμπει η ελληνική οικονομία, παρά τους πανηγυρισμούς Τσίπρα κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία.
Στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η…
χώρα παραμένει εκτός αγορών η ΝΔ καταγγέλλει την «ανίκανη και τυχοδιωκτική κυβέρνηση η οποία φτωχοποιεί καθημερινά τους πολίτες και κρατά καθηλωμένη την ελληνική οικονομία» όπως τονίζει.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απαριθμεί τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης της ΔΕΗ, το απαγορευτικό κόστος δανεισμού, το χρέος που διογκώνεται και το «κραχ» στις τραπεζικές μετοχές στο Χρηματιστήριο. Αυτή η τελευταία εξέλιξη, οδήγησε μάλιστα εκτάκτως το απόγευμα τον αντιπρόεδρο της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη και τους τομεάρχες Χρ. Σταϊκούρα και Κ. Σκρέκα στα γραφεία της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να έχουν επίσημη ενημέρωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ:

«Τα μηνύματα που εκπέμπει η ελληνική οικονομία είναι πλέον ανησυχητικά.

Η Ελλάδα σε αντίθεση με όλες τις χώρες που πέρασαν οικονομική κρίση είναι η μόνη που παραμένει εκτός αγορών. Τίποτα δεν προμηνύει ότι θα αποκαταστήσει σύντομα την αξιοπιστία της παρά τους πανηγυρισμούς του κ. Τσίπρα για τη δήθεν καθαρή έξοδο από τα μνημόνια.

Η εξέλιξη αυτή μόνο τυχαία δεν είναι. Οφείλεται σε μια ανίκανη και τυχοδιωκτική κυβέρνηση η οποία φτωχοποιεί καθημερινά τους πολίτες και κρατά καθηλωμένη την ελληνική οικονομία.

Δυστυχώς η ανικανότητα αυτή αντικατοπτρίζεται παντού:

Στη ΔΕΗ η οποία αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο της οικονομικής κατάρρευσης,
στο κόστος δανεισμού της χώρας που παραμένει απαγορευτικό,
στις επενδύσεις που διαρκώς υπονομεύονται,
στο ιδιωτικό χρέος που συνεχώς διογκώνεται και πνίγει τους Έλληνες,
και βέβαια στην ανεπάρκεια της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
την οποία, με εντολή του προέδρου της Ν.Δ., επισκέφθηκαν εκτάκτως το απόγευμα ο αντιπρόεδρος κ. Κ. Χατζηδάκης και οι τομεάρχες κ. Χρ. Σταϊκούρας και Κ. Σκρέκας για να έχουν επίσημη ενημέρωση σχετικά με όσα συμβαίνουν στον χώρο ευθύνης της.

Οι θυσίες των Ελλήνων δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια περίοδο πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Για να ξεφύγει από το σημερινό της τέλμα χρειάζεται επειγόντως πολιτική αλλαγή με μια ισχυρή κυβέρνηση που θα έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών και θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας»…

Πηγή Εκτάκτως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η ΝΔ…