21 July, 2019
Home / Διαφορα (Page 574)

με το χρίσμα της ΝΔ…

Την υποψηφιότητα του για το δήμο του Πειραιά ανακοινώνει τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) Βασίλης Κορκίδης.

Στις…
10 το πρωί της Δευτέρας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη για να πάρει το «χρίσμα».Θα κατεβεί με την στήριξη της ΝΔ απέναντι από τον δήμαρχο Πέτρο Μώραλη που θα διεκδικήσει και δεύτερη θητεία.

Ο κ.Κορκίδης δεν θα ξαναθέσει υποψηφιότητα για την ΕΣΣΕ. Στις 25 Νοεμβρίου 2018, συνέρχεται η Εκλογική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για την ανάδειξη νέων Οργάνων Διοίκησης.

Διευθύνει δύο επιχειρήσεις εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρολογικού υλικού και εφοδιασμού ναυτιλίας και βιομηχανίας…

Πηγή Ο Β. Κορκίδης υποψήφιος για δήμαρχος Πειραιά…


Όλες οι χρήσεις και οι ιδιότητές της
Το αρχαιότερο δημητριακό και βασικό συστατικό της διατροφής των αρχαίων. Αναφέρεται και ως Ζειά, βρίζα, όλυρα, Emmer και ορισμένες φορές συγχέεται με το ασπροσίτι (γερμαν. Dinkel), ή την Σίκαλη, ή ακόμα και με το καλαμπόκι, μια και η λέξη Zea (Zea mais) είναι η επιστημονική ονομασία του αραβοσίτου. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ο ασπρόσιτος (ασπροσίτι) είναι το δημητριακό ζέα.

Με το δημητριακό Dinkel αντί για το κριθάρι, φτιάχνεται η ομώνυμη μπύρα, όμως το δημητριακό αυτό δεν είναι η ζέα (όπως αναφέρεται σε ορισμένες πηγές), διότι η Λατινική του ονομασία είναι Triticum spelta.


Ο Ηρόδοτος (5ος αι. π.κ.ε.) αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι παρασκεύαζαν ψωμί αποκλειστικά από ζέα και περιφρονούσαν το σιτάρι και το κριθάρι. Ο θεόφραστος (4ος αι. π.κ.ε.) διακρίνει σαφώς τη ζέα από την όλυρα, χαρακτηρίζοντας την πρώτη ως το πλέον αποδοτικότερο μεταξύ πολλών άλλων δημητριακών. Σύμφωνα, με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο και τον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα, η ζειά (όλυρα) είχε καλλιεργηθεί αποκλειστικά ως το μοναδικό δημητριακό από τους πρώτους Ρωμαίους στην αρχή της ιστορίας τους και αυτό αποδεικνύεται και από τη χρησιμοποίηση τους σε όλες τις θρησκευτικές τελετές τους.

Ο γιατρός Γαληνός (2ος αι. π.κ.ε.) αναφέρει την όλυρα ως το τρίτο σε θρεπτική αξία δημητριακό μετά το κριθάρι και το σιτάρι, ενώ όπως μας πληροφορεί ο Διοσκουρίδης (1ος αι. μ.κ.ε.) στην εποχή του ήταν διαδεδομένη μια πανάρχαια συνήθεια των Ελλήνων και των Ρωμαίων: η μίξη χονδροαλεσμένων κόκκων ζέας και σιταριού, που λεγόταν “κρίμνον”, και το οποίο ήταν ένα παχύρρευστο θρεπτικό ρόφημα που ονομαζόταν “πολτός” (χυλός).

Μα ένα άσχημο παιχνίδι παίχτηκε ει βάρος των Ελλήνων και ας διαβάσουμε πόσο σωστά το αναλύει ο στρατηγός Γ. Γ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ. Περιγράφει ωραιότατα και πολύ σωστά, τον λόγο που είναι αδύνατον ο άνθρωπος που τρέφεται με σιτάρι, να ξεκολλήσει από τις εμφυτεύσεις που του περνάνε από την νηπιακή του ηλικία.

«Ζειά και γιατί φάρμακο σου πρέπει να είναι ή τροφή σου» Όμάδα επιστημόνων έφθασε εις τήν Θεσσαλονίκην, όπου εύρισκες τότε ανθρώπους άπό όλες τις φυλές. Ήρεύνησε προσεκτικά και έδημοσίευσε τό 1922 τό πρώτο σύγγραμμα διά τις ομάδες αίματος και τις ιδιαιτερότητες εκάστης. Οί Έλληνες είναι κατά πλειοψηφία “0″ ομάδος και οί υπόλοιποι “Α” ομάδος, οί Χάζαροι είναι “Β” ομάδος κ.λπ.

Αρχάς του 1923 στέλνουν εις τήν Θεσσαλονίκη ένα ζευγάρι ιατρών διά νά εξετάσει τήν διατροφήν τών Ελλήνων, επηρεασμένη άπό τόν Ιπποκράτη, ό όποιος έλεγε εις τους ασθενείς ”φάρμακο σου είναι ή τροφή σου”.

Άρα αυτοί έσκέφθησαν, έχει καθιερώσει εις τόν Έλληνα υγιεινή διατροφή, ποια είναι όμως ή βασική τροφή; Οί ερευνηταί κατέληξαν, σύντομα, ότι βασική τροφή τών Ελλήνων είναι τό ψωμί. Τό ψωμί όμως τών Ελλήνων ήταν από Ζειά και όχι άπό σιτάρι. Είς τά χημικά εργαστήρια συνέκριναν γρήγορα αλεύρι άπό Ζειά και Σιτάρι καί μέχρι τό 1926 διαπιστώνουν ότι: Είς τόν εγκέφαλο του ανθρώπου υπάρχει ένας αδένας μεγέθους διδράχμου τόν όποιον ονόμασαν “Αμυγδαλή” ή “Αμύγδαλα”.

Αυτός ό άδήν δημιουργεί τήν μνήμην καί τήν φαντασίαν είς τους ανθρώπους με 300 διαφορετικές πρωτεΐνες (Αμινοξέα). Αυτές οί πρωτεΐνες διά νά συνδεθούν μεταξύ των καί νά δημιουργήσουν τά συμπλέγματα της μνήμης καί νά διατηρηθούν αυτά είς τόν χρόνον, χρειάζονται μίαν δύναμιν, μίαν κόλλα, διά νά κολλήσουν. Αυτήν τήν κόλλα τήν προσφέρουν οί τροφές μας καί τήν ονομάζουμε πρωτεΐνη στηρίξεως, πού σημαίνει συγκόλλησις καί σταθεροποίησις τής μνήμης.

Τό ψωμί πού τρώμε άπό τό Σιτάρι έχει τελείως διαφορετικές πρωτεΐνες στηρίξεως άπό τό ψωμί άπό τη Ζειά. Εδώ ακριβώς έγκειται καί ή διαφορά τους. Είς τό Σιτάρι υπάρχει άφθονη ή γλουτένη. Ή γλουτένη είναι μία ισχυρή κόλλα καί χρησιμοποιείται ώς φυσική κόλλα ύπό τών ανθρώπων στην καθημερινή ζωή των. Ή γλουτένη όμως ώς πρωτείνη – στηρίξεως- (συγκόλλησις) τών πρωτεϊνών του εγκεφάλου διά τήν δημιουργίαν τής μνήμης είναι καλή μέν, διότι δημιουργεί ίσχυράν μνήμην, αλλά περιορισμένην, διότι συγκολλά περισσότερες πρωτεΐνες των απαιτουμένων και περιορίζει τό απόθεμα αυτών. Αποτέλεσμα είναι να περιορίζει την μνήμην εις πολύ λίγες εικόνες.

Έτσι καταστρέφει τήν φαντασίαν και τό δημιουργικό πνεύμα. Είναι δε εγκληματική, διότι έμμεσα καταστρέφει τήν ύγείαν και τό πνεύμα, τήν πρόοδον και τον πολιτισμόν του ανθρώπου. Ή γλουτένη του σιταριού καταστρέφει τήν ύγείαν, τό πνεύμα, τήν μεγαλοφυίαν, τον πολιτισμόν της άνθρωπότητος, διότι ώς ισχυρή κόλλα έπικολλάται εις τά τοιχώματα όλων τών αγγείων πού διέρχεται, πεπτικούς σωλήνες, έντερα, φλέβες, αρτηρίες κ.λπ. Ένεκα τούτου παρακωλύει τήν σωστήν πέψιν, κενώσεις και κυκλοφοριαν του αίματος, μέ τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις είς τήν ύγείαν.

Είς τόν εγκέφαλον ώς πρωτεΐνη στηρίξεως κολλά ισχυρά τις πρωτεΐνες τής μνήμης μέ αποτέλεσμα, ό,τι παραστάσεις και ιδέες έβίωσεν τό παιδί είς τήν ήλικίαν 3-7 ετών, όσο λανθασμένες καί άν είναι, όσο πιό δυνατές και ξεκάθαρες αποδείξεις περί πλάνης του και άν του παρουσιάσεις αργότερα, δεν πρόκειται ώς ενήλικας νά άπορρίψη τις αποθηκευμένες μνήμες και δοξασίες του περί θεού, πολιτικής, κ.λπ. Δι’ αυτό ακριβώς οί θρησκείες, οι Δικτάτορες, οι έξουσιασταί μας μέ διάφορα τεχνάσματα καί ωραία λόγια προσπαθούν νά ποδηγετήσουν τά παιδιά άπό μικρή ηλικία και έσοφίστηκαν τά κατηχητικά, τις πολιτικές νεολαίες.

Οί Δικτάτορες καί οί Τραπεζίτες είσήγαγον τήν πολιτικήν είς τά σχολεία μέ πρόφασιν, δήθεν, τήν προπαρασκευήν ενήμερων πολιτών, ενώ στην ουσία εκπαιδεύουν τυφλούς δούλους του τραπεζικού συστήματος. Όποιος από εσάς πιστεύει είς τήν ανεξάρτητον σκέψιν τών ανθρώπων, ας άγωνισθή διά τήν κατάργησιν του συνδικαλισμού είς όλα τά σχολεία, πλην πανεπιστημίων. Επομένως ή γλουτένη του σιταριού είναι καί ή τροχοπέδη τής εξελίξεως καί του πολιτισμού.

Ταυτοχρόνως, τροχοπεδεί και τήν έλευθέραν σκέψιν καί πνευματικήν άνοδον του άνθρωπου και τόν καθιστά δούλον του ιερατείου, του κατεστημένου, διότι αγωνίζεται και θυσιάζεται δια αξίες πού του ενέπνευσαν τά οργανωμένα συμφέροντα και όχι ή φύσις. Είναι όλοι οι αγώνες του εναντίον των φυσικών νόμων.

Αντίθετα ή πρωτεΐνη στηρίξεως της Ζειά (πληθυντικός Ζειαΐ) διασπάται από τά ένζυμα και αφομοιώνεται σάν καλή τροφή άπό τόν οργανισμό.

Αυτό τό χαρακτηριστικό της την κάνει πολύτιμη εις τόν ανθρώπινο οργανισμό. Διότι ενώ χρησιμεύει ώς πρωτεΐνη “στηρίξεως” (συγκόλλησις – σταθεροποίησις) εις τις πρωτείνες μνήμης του εγκεφάλου, δεν μπλοκάρει αυτόν, δέν δημιουργεί σταθερές και άναλοίωτες ενώσεις σάν βαρύδια στον έγκέφαλον, ώς ή γλουτένη του σιταριού, και αφήνει τόν εγκέφαλο νά λειτουργή ελεύθερα νά συλλαμβάνη, νά σκέπτεται νέες ιδέες, δοξασίες, νά δημιουργεί όνειρα, φαντασία, επιστήμη, κ.λπ.

Οί αρχαίοι Έλληνες τό εγνώριζαν πολύ καλά αυτό, δι’ αυτό εκτρέφοντο μόνο μέ Ζειά εγνώριζαν ότι ή Ζειά τρέφει τό πνεύμα. Αυτό μας τό λέει ό Αισχύλος εις τό ύμνον του προς τήν Δήμητρα: “Δήμητερ ή θρέψασα τήν έμήν φρένα είναι με άξιον τών σων μυστηρίων” (Αισχύλος)

Επίσης δέν φράσσει τά αγγεία πού διέρχεται, φλέβες, αρτηρίες, κ.λπ. Δέν παρουσιάζει τις πολλές ασθένειες πού παρουσιάζει ή γλουτένη. Έπί πλέον ή Ζειά περιέχει άφθονα βιταμίνη Ο και πολλά ιχνοστοιχεία πού χρειάζεται ό οργανισμός μας, συν τό άμινοξύ “Λυσίνη” τό πολυτιμωτατο συστατικον δια τόν οργανισμό μας, πού σήμερα οί άνθρωποι τό αγοράζουμε πανάκριβα ώς συμπλήρωμα τής διατροφής μας, ένώ θά τό είχαμε άπό τό ψωμί της Ζειάς δωρεάν.

Η Ζειά

*Βοηθάει στην άπορρόφησιν τών θρεπτικών συστατικών (ca, mg) κ.ά

* Καταστέλλει τις φλεγμονές πού χρονίζουν στον οργανισμό καίκαταστρέφουν τα υγιή κύτταρα.

*Καταστέλλει τα ένζυμα του καρκινικού κυττάρου (εμποδίζει τήν ανάπτυξιν και μετάστασιν του καρκίνου).

*Περιέχει τό βασικό αμινοξύ Λυσίνη (Lycin) πού ενισχύει τόανοσοποιητικό σύστημα και είναι τό βασικό στοιχείο στην βιοχημική λειτουργία του εγκεφάλου.

Έκτος των ανωτέρω τά άρτοπαρασκευάσματα άπό αλεύρι Ζειάς είναι εύγεστα καί άσυγκρίτως νοστιμότερα άπό τά αντίστοιχα μέ αλεύρι σιταριού. Έάν δέ φάτε ψωμί ή μακαρόνια άπό Ζειά θά ερωτήσετε, τον κρέμασαν οι Έλληνες αυτόν που τους έστέρησε αυτήν τήν ασύγκριτη άπόλαυσιν; Θά πάρετε τήν άπάντησιν ότι, του στήνουν συνεχώς ανδριάντες σέ πλατείες, στην Βουλή, και δίδουν τό όνομα του στις λεωφόρους γιά νά μην τό ξεχάσουν ποτέ.Καί τότε θά διερωτηθήτε, τί φταίει; Νά φταίει άραγε ή μεγάλη πανουργία καί εμπειρία των κοσμοκρατόρων μόνον, ή μήπως ή δουλικότης των μωροφιλόδοξων και λοιπών οργανωμένων στις μυστικές εταιρείες των;pentapostagma.grΠηγή Η αρχαία ελληνική διατροφή και το μυστικό συστατικό της η Ζέα


Από Σάββας Δ. Βλάσσης

Μιλώντας στην Βουλή στις 8 Νοεμβρίου, ο ΥΕΘΑ Π. Καμμένος παρουσίασε περίπου μία νέα εξέλιξη στην ειρηνική αντιπαράθεση διά των αεροπορικών δυνάμεων με την Τουρκία, στο Αιγαίο. Είναι όμως έτσι; Ας δούμε τα δεδομένα.

Ο ΥΕΘΑ, είπε επί λέξει: «Θέλω να αναφέρω από το βήμα της Βουλής σήμερα, ημέρα της εορτής των Ταξιαρχών και της Πολεμικής Αεροπορίας, ότι είχαμε μια θετική εξέλιξη. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο σε σχέση με τις εορτές για την αποφυγή των εντάσεων και των παραβιάσεων. Για πρώτη φορά είχαμε αίτηση αδείας των τουρκικών αεροσκαφών να εισέλθουν στο FIR Αθηνών. Αν προχωρήσουμε, λοιπόν, έχοντας την ισχύ που αποτρέπει τον οποιονδήποτε να προκαλέσει, με μια θετική ματιά στο μέλλον, με την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών, θα μπορέσουμε να χτίσουμε το μέλλον της πατρίδας».“Απαντώντας” ο Χάμι Ακσόι, εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, προέβη στην παρακάτω δήλωση: «Ως γνωστόν, κάθε Κράτος οφείλει να ζητήσει άδεια χρήσης του εναερίου χώρου άλλου κράτους για πολιτικές και στρατιωτικές πτήσεις. Αυτονοήτως, η Τουρκία αναγνωρίζει έξι ναυτικά μίλια εθνικού εναερίου χώρου της Ελλάδας και επομένως ζητεί άδεια σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και ειωθότα για διερχόμενες και πτήσεις μεταφοράς προς και άνωθεν της Ελλάδας. Δεν είναι μια νέα πρακτική».

(Η ακριβής απόδοση στα αγγλικά από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών: “It is well-known that every State has to request clearance for the civil and military flights to use the airspace of another State. It goes without saying, Turkey recognizes six nautical miles of national airspace of Greece and thus requests clearance in accordance with international customs and rules for ferry/transport flights to and over Greece. This is not a new practice”.)

Το τρίτο δεδομένο, είναι η επίσημη καταγραφή από πλευράς ΓΕΕΘΑ της παραβατικής δραστηριότητος της Τουρκίας στο FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, την ίδια ημέρα. Τρεις σχηματισμοί των δύο F-16 έκαστος, συν ένα μεμονωμένο ελικόπτερο, προέβησαν σε 4 παραβάσεις των διεθνών κανόνων εναερίου κυκλοφορίας ενώ οι σχηματισμοί των F-16 πραγματοποίησαν και 4 παραβιάσεις του ΕΕΧ των 10 ν.μ. Ως περιοχές προσδιορίζονται το Βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο.


Το εύλογο ερώτημα που τίθεται, είναι εάν οι Τούρκοι ζήτησαν άδεια, γιατί τότε είχαμε παραβάσεις και παραβιάσεις; Δεν δόθηκε άδεια από την Αθήνα; Και γιατί εφόσον υπήρξε και πάλι τουρκική παραβατική συμπεριφορά, ο Π. Καμμένος μίλησε για «θετική εξέλιξη»;

Δεδομένου ότι η σύμφωνα με τους κανόνες του ICAO υποβολή σχεδίων πτήσεως και αιτήματος αδείας εισόδου στο FIR Αθηνών είναι υπόθεση μεταξύ των Υπηρεσιών Πολιτικής Αεροπορίας των δύο χωρών, ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ δηλώνουν “άγνοια” περί του ακριβούς αντικειμένου των δηλώσεων του ΥΕΘΑ. Ως εκ τούτου, μπορούμε να καταγράψουμε τις διαπιστώσεις που προκύπτουν εκ των ανωτέρω δεδομένων.

– Ο ΥΕΘΑ αναφέρεται σε αίτηση αδείας εισόδου στο FIR Αθηνών και παρόλο που δεν το διευκρινίζει, είναι σαφές ότι μιλάει για στρατιωτικά αεροπλάνα.
– Η δήλωση του ΥΕΘΑ υπονοεί ότι η τουρκική πλευρά εφάρμοσε κανονικά την προβλεπομένη διαδικασία, στο πλαίσιο συμφωνηθέντων για περιόδους εθνικών εορτών.

– Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ αναγνωρίζει την προϋπόθεση αιτήσεως αδείας για χρήση του εναερίου χώρου άλλης χώρας, επισημαίνει ότι η Τουρκία αναγνωρίζει στην Ελλάδα ΕΕΧ εύρους 6 ν.μ. (αντί των 10 ν.μ. που έχει καθιερώσει η Αθήνα). Παρουσιάζει δε την εικόνα ότι την 8η Νοεμβρίου δεν συνέβη κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, σε αντίθεση με το πνεύμα των λεγομένων του Έλληνα ΥΕΘΑ.

– Πρέπει να προσεχθεί ότι το σημείο της τουρκικής ανακοινώσεως που παρουσιάζει ότι δεν αποτελεί νέα πρακτική, είναι η αίτηση αδείας για χρήση ΕΕΧ άλλης χώρας, για «διερχόμενες και πτήσεις μεταφοράς προς και άνωθεν της Ελλάδας». Όμως οι καθημερινές είσοδοι τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών στο FIR Αθηνών, δεν είναι τέτοιες πτήσεις αλλά προγραμματισμένες εκπαιδευτικές με συγκεκριμένο σκοπό. Τα τουρκικά αεροσκάφη που εισέρχονται καθημερινώς, δεν “διέρχονται” από την Ελλάδα για να μεταβούν κάπου (ferry flights) αλλά απογειώνονται από τουρκικό έδαφος κι επιστρέφουν σε αυτό. Και βεβαίως δεν είναι πτήσεις μεταφοράς (transport flights).

Από την ανωτέρω ανάλυση, οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι στο Αιγαίο είχαμε μία περίπτωση «σκηνικού διγλωσσίας» από τουρκικής πλευράς. Κατά το καλώς πληροφορημένο Militaire, «Η τουρκική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τηλεφωνικά την ελληνική για μαχητικά αεροσκάφη που θα εκτελούσαν πτήση στο Αιγαίο. Δεν είναι αυτό που ζητάμε από την Τουρκία, η οποία αρνείται να καταθέτει σχέδια πτήσης, ωστόσο είναι μια θετική εξέλιξη ανάμεσα σε τόσες πολλές αρνητικές».

Συνεπώς, η τουρκική πλευρά, όχι μόνο δεν εφήρμοσε κανένα πρωτόκολλο για την περίοδο εθνικών εορτών αλλά και δεν ακολούθησε τα διεθνώς προβλεπόμενα, αφού απλώς ενημέρωσε τηλεφωνικώς για εισόδους μαχητικών αεροσκαφών της στο FIR Αθηνών και απέφυγε να καταθέσει σχέδια πτήσεως. Ακριβώς επειδή αυτό δεν συνιστά με κανέναν τρόπο υποβολή αιτήσεως αδείας εισόδου, δεν υπήρξε από πλευράς ΥΠΑ καμμία ενημέρωση προς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΑ, που αντέδρασαν κατά τα προβλεπόμενα, απογειώνοντας μαχητικά ετοιμότητος για αναγνώριση και αναχαίτιση των “αγνώστων” ιχνών. Προφανώς όταν διαπιστώθηκε ότι η Αθήνα δεν “τσίμπησε”, οι τουρκικές μάσκες έπεσαν και κατά την πτήση τους εντός του FIR Αθηνών, τα τουρκικά F-16 διατάχθηκαν να προχωρήσουν και σε παραβιάσεις του ΕΕΧ, σε κάποια περιοχή μεταξύ εύρους 6 και 10 ν.μ. από κάποιο ελληνικό νησί.

Εάν το πρωί της 8ης Νοεμβρίου στον ουρανό του Αιγαίο εκτυλίχθηκε ένα τέτοιο σκηνικό, τότε ο ΥΕΘΑ δεν δικαιολογείται να το παρουσιάζει, ενώπιον της Βουλής μάλιστα, ως «αίτηση αδείας» από την Τουρκία, η οποία μάλιστα συνιστά «θετική εξέλιξη». Τέτοιες τοποθετήσεις, φέρνουν σε ανακολουθία τις επίσημες δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας σε σχέση με τις ενέργειες των Ενόπλων Δυνάμεων και φανερώνουν πολιτική αφέλεια.

Επί της ουσίας, ο Π. Καμμένος φαίνεται ότι επεδίωξε στην Βουλή να μεταφέρει ένα μήνυμα αισιοδοξίας ως προς τα ελληνοτουρκικά, με αποδέκτη όμως και την Τουρκία, όταν μιλούσε για «θετική ματιά στο μέλλον» και «ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών». Η Άγκυρα αντέδρασε με τρόπο που απλώς επιβεβαίωσε ότι επιδιώκει “συνύπαρξη” με τους δικούς της όρους, όχι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων αλλά και χρήσεως πολεμικών μέσων στο Αιγαίο. Εάν όμως η ΠΑ δεν έπεσε στην τουρκική παγίδα, φαίνεται ότι ο Π. Καμμένος δεν το απέφυγε…

ΠΗΓΗ: doureios.comenoplos.grΠηγή H τουρκική παγίδα και ποιος τσίμπησε


Τούτοι οι άνθρωποι: οι εραστές του πένθους

Γράφει η Μυρένα Σερβιτζόγλου

Τούτοι οι άνθρωποι είναι πυκνοί, και αναρριχητικοί και επίμονοι σαν τα κλωνάρια ενός κισσού. Άπαξ και τα βαθυπράσινα σχοινιά σκαρφαλώσουν την ψυχή, δεν έχει επιστροφή.
«Κλαίει συνέχεια, όλοι έχουμε πικρανθεί, αλλά εκείνη κλαίει συνέχεια, και δεν ξέρω γιατί», είπε κοινός φίλος για μία νεαρή γυναίκα από τα Ριζά, 30 χιλιόμετρα από τους Αγίους Σαράντα, περίπου μια πενηντάλεπτη διαδρομή. Δεν απήντησα, δεν είπα τίποτα, κι ας γνώριζα γιατί κλαίει, γιατί κλαίω.
Παραμονή της κηδείας, κι ενώ στο πατρικό σπίτι στους Βουλιαράτες, λάμβανε χώρα ολονυχτία, εν όψει της οριστικής εξόδου του νεκρού, της αμετάκλητης εκδημίας του τεθνεώτος, ήθελα να είμαι εκεί. Μαζί τους, με τους απ΄έκει.
«Δεν μπορώ άλλο, δες για καμιά αλλαγή ή προσθήκη στο κείμενο», λαμβάνω μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τίτλο «Επικήδειος», λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Το ανοίγω και το αναγιγνώσκω πυρετικά. Το κείμενο είναι ηλεκτρισμένο, σπαραξικάρδιο. Δεν είναι λόγος, πιότερο κάνει για μοιρολόγι, πρώιμο μοιρολόγι για όλους μας.
«Κωνσταντίνε,
Γεννήθηκες σε ένα τόπο θυσίας και ηρωισμού για το έθνος μας. Τα πρώτα παιδικά σου βήματα σκόνταψαν σε φυσίγγια και οβίδες, απομεινάρια ενός πολέμου. Ο αφουγκρασμός των οστών των Ηρώων του Έπους του ΄40 που αναπαύονταν στο χωριό σου καθήλωσαν την ψυχούλα σου. Στα 7 σου χρόνια αναζήτησες το όνειρο, μια ανοιχτή αγκαλιά, στην ελεύθερη Ελλάδα, αυτή που πάντα κουβαλούσες μέσα σου. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα σου πρόσφερε την αγκαλιά αυτή. Εσύ δεν της αρνήθηκες ποτέ τη δική σου…
… Ίσως, ελπίζω, με του θανάτου το φιλί να τα κατάφερες να μας ξυπνήσεις όλους, να ξυπνήσεις την Ελλάδα, την ωραία κοιμωμένη σου. Το έγκλημά σου ήταν ότι κι έτσι, κοιμωμένη, αυτήν την Ελλάδα, την αγάπησες πολύ.
Έχουμε δέκα μέρες να ακούσουμε τη φωνή σου, Κωνσταντίνε, αυτή με την οποία πάντα με χαμόγελο μας έλεγες «λίγη καρδιά, λίγο τσαγανό και λίγη θέληση ρε». Αυτή η προσταγή σου θα μας συνοδεύει και θα μας ελέγχει μέχρι να σε συναντήσουμε. Καλό Παράδεισο Κωνσταντίνε!
Σήμερα, δεν σε τρώει η γη. Σήμερα σε υποδέχτηκε η Ιστορία. Σήμερα, ανήμερα των Αρχαγγέλων, σαν λαμπρό άγγελο σε υποδέχεται ο ουρανός εκεί να περιμένεις την ανάσταση του τόπου σου.
“Τ′ αντρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δε λογιέται”
Αθάνατος»
Τρέχω στη βιβλιοθήκη και το χέρι πιάνει στα σκοτεινά δύο βιβλία, την «Μήδεια» του Ευριπίδη σε μετάφραση και με εισαγωγή Γιώργου Χειμωνά και το «Ζώντες και Τεθνεώτες» του Κωστή Παπαγιώργη.
Δύο είναι οι πρώτες ύλες του τραγικού, η ολική συγκίνηση και ο έρωτας του πένθους. Συγκίνηση ως ένας ολοθυμικός κατακλυσμός της συνείδησης, πένθος, ως μία εξαρχής επώδυνη υποταγή στο τετελεσμένο, το οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένο στην συνείδηση και για το οποίο ο άνθρωπος πενθεί σε όλη του τη ζωή.
Η υπέρβαση ενός συναισθήματος το καθιστά τραγικό, παράδειγμα ο έρωτας για την πατρίδα. Στην τραγωδία έχουμε να κάνουμε με ένα απροσμέτρητο ποσόν πρωτογενούς συγκίνησης, παρά με ένα ποιόν σφοδρής μεν, αλλά ειδικής αντανακλαστικής συγκίνησης, με ένα συγκινησιακό συναγερμό, παρά με μια συναισθηματική υποτέλεια. «Δεν έχει σκοπό η καταστροφή», λέγει ο Σοφοκλής, δεν έχει σκοπό η συγκίνηση, που συχνά παίρνει τα χαρακτηριστικά μιας σκοτεινής, απειλητικής ευφορίας.
Ο έρως του πένθους, σημειώνει ο Χειμωνάς, είναι ένα είδος οντολογικής θλίψης, ήρεμης λύπης, έχει μια πολύ μακρινή σχέση με το κανονικό πένθος.Παρακολουθώντας από κοντά τον ήρωα, όλους τους ήρωες, τους νιώθεις να αντιστέκονται να παραιτηθούν όχι ασφαλώς από την μεγάλη πράξη για την οποία είναι κλητοί, αλλά από το άλγος: είναι εραστές του πένθους. Το πένθος παράγει και συνεχώς μεγεθύνει την απάνθρωπη τόλμη τους. Ηδονίζονται από το πένθος.
Αυτός ο αδιόρατος, βαθύς έρωτας του πένθους, έλκει την καταγωγή του από την θολή μνήμη μίας ανεπανόρθωτης, αναπότρεπτης πτώσης:της βάναυσης απόσπασης του ατομικού όντος από το κοινό είναι, δηλαδή της γέννησης του θανάτου. Έκτοτε ό,τι θα συγκλονίζει τον άνθρωπο θα είναι πόνος. Και ό,τι θα ανασκάπτει τον πόνο θα είναι ηδονικό.
Η Ιστορία ενός τόπου, γράφεται από πολλούς, αλλά κρατάει τον γραφικό χαρακτήρα του καλύτερου. Πόσω μάλλον όταν η ποίηση καλείται να συλλαβίσει εκείνα που η Ιστορία δεν επιτρέπεται να ψελλίσει. Στην ποιητική συλλογή «101 ποιήματα για μια χούφτα τόπο» του Ανδρέα Ζαρμπαλά, διαβάζει κανείς:
«Τριγυρίζω τον τόπο μου,
αναπνέω τον τόπο μου.
Όλον τον Μάη και το Θερτή μην με ψάχνετε,
είμαι ανάμεσα Μπουλιαράτι και Λόγγο,
μ’ έχουν καλεσμένο οι παπαρούνες
στο κόκκινο πανηγύρι τους.
Περπατώ
και το αίμα μου φτάνει ως στον αστράγαλο.
Τριγυρνάω τον τόπο μου!
Αναπνέω τον τόπο μου!
Κι αν μια μέρα θα κάνω πως φεύγω,
η Μπίστρισσα γίνεται νερένιο σχοινί
και με δένει πατόκορφα
και με δένει πατόκορφα.
Κι αν ξεφύγω απ’ τη Μπίστρισσα
βγαίνει πάνω στον όχτο το αγιόκλημα της Δίβρης,
μου ρίχνει με τις χούφτες το άρωμα
και ξεχνάω το δρόμο
και ξεχνάω το δρόμο.
Κι αν ξεφύγω απ’ τ’ αγιόκλημα
και διαβώ στα φαράγγια,
τα βουνά θα ξεριζώσουν κοτρόνια
να μου κόψουν την ανάσα
να μου κόψουν την ανάσα.
Κι αν ξεφύγω και πάλι
και πατήσω στο Βούρκο,
θα μακραίνει ο κάμπος, θα πλαταίνει ο κάμπος,
να βαδίζω αιώνια πάνω του».
«Μην αλλάξεις τίποτα, έκανα κάποιες ελάχιστες διορθώσεις με κίτρινη επισήμανση στο συνημμένο. Σε παρακαλώ άναψε του ένα λευκό κερί και για μένα, με την πρώτη δυνατότητα θα ανηφορίσω να τον επισκεφτώ», απαντώ στον αποστολέα, που σκάρωσε τον επικήδειο για την εξόδιο ακολουθία του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Και μετά τον λόγο παίρνει πάλι ο Ανδρέας Ζαρμπαλάς:
«Πάντως, να ξέρετε
Δεν μένουμε έξω από την πόρτα του κόσμου
Να ζητιανέψουμε λίγη πατρίδα
Οι πατησιές της ιστορίας στάζουν αίμα.
Τρεις γενιές τώρα το μαζεύουμε στις χούφτες μας,
Ποτίζουμε ένα όνειρο
Όπως ποτίζουμε μια λεμονιά στην πέτρινη αυλή μας.
Κι αν καμιά φορά θα χτυπήσουμε την πόρτα του κόσμου
Δεν είναι που κουραστήκαμε,
Είναι που θέλουμε να κολλήσομε πάνω της
Τη ματωμένη μας παλάμη,
Έτσι, όπως θα σημαδεύαμε με κόκκινο
Την πόρτα ενός προδότη».Πηγή: huffingtonpost.gr/entry/toetoi-oi-anthropoi-oi-erastes-toe-penthoes_gr_5be6a42fe4b0e8438898272e?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebookΠηγή Τούτοι οι άνθρωποι: οι εραστές του πένθουςΚλειστή η λεωφόρος η βασιλέως Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο…

Μετ΄ εμποδίων συνεχίζει να διεξάγεται η κίνηση στην Αθήνα, καθώς η λεωφόρος Β. Κωνσταντίνου παραμένει κλειστή, λόγω του 36ου Μαραθωνίου.

Συγκεκριμένα,…
ο δρόμος είναι κλειστός από την Αρδηττού στο Μετς έως το Χίλτον.

kinisd


Λόγω του 36ου Μαραθωνίου, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται σε πολλούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας. 

Το σημαντικότερο πρόβλημα σύμφωνα με την Τροχαία, εντοπίζεται στην κάθοδο του Κηφισού προς Πειραιά, από την Ερυθραία έως και τα ΚΤΕΛ, καθώς και στους δρόμους γύρω από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

protothema.gr

Πηγή 36ος Μαραθώνιος: Μετ΄ εμποδίων η κίνηση στην Αθήνα…

Σύντομες επαφές με σειρά ηγετών, μεταξύ των οποίων και με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε στο Παρίσι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, όπου…
συμμετέχει στις επετείους για τα 100 χρόνια από το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Σάββατο είχε σύντομη συνάντηση και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, όπως όμως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, κατά τη διάρκειά της δεν έγινε κάποια αναφορά στο Κυπριακό.

Συγκεκριμένα, στο περιθώριο του δείπνου που παρέθεσε το Σάββατο ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του προς τους ηγέτες, στο Μουσείο Orsay, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Πρωθυπουργό το Καναδά Τζάστιν Τριντό, καθώς και άλλους ηγέτες.

Παράλληλα, ο κ. Αναστασιάδης είχε σύντομη συνομιλία «κοινωνικού χαρακτήρα» με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όμως κατά τη συζήτηση «δεν αναφέρθηκε τίποτα για το Κυπριακό».

Πριν αναχωρήσει από τη γαλλική πρωτεύουσα, ο Νίκος Αναστασιάδης θα παραστεί στις εργασίες του Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη, όπου θα μιλήσουν μεταξύ άλλων η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ και ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο Κύπριος πρόεδρος αναμένεται να επιστρέψει απόψε στην Κύπρο, ενώ αύριο στις 10.00πμ συνεδριάζει το Εθνικό Συμβούλιο. Εκεί θα ενημερώσει του πολιτικούς αρχηγούς για τη συνάντηση που είχε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, στις 26 Οκτωβρίου και την απεσταλμένη του γ.γ. του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, στις 31 Οκτωβρίου, αλλά και για τις διαφαινόμενες προοπτικές.

naftemporiki.gr

Πηγή Παρίσι: Σύντομη συνάντηση Αναστασιάδη – Ερντογάν…

Έχετε γενέθλια το φθινόπωρο; Είστε χαρισματικοί!….
Σύμφωνα με μελέτη, όσοι έχουν γενέθλια μέσα τους μήνες Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη είναι πιο χαρισματικοί από τους άλλους.

Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Essex που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «International Journal of Sports Medicine» αναφέρει πως τα παιδιά που γεννιούνται το φθινόπωρο επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε πολλούς τομείς της ζωής τους, ενώ έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση και περισσότερη μυική δύναμη!

Όσοι λοιπόν γεννιούνται το φθινόπωρο τρέχουν κατά 10% πιο γρήγορα, πηδούν κατά 12% ψηλότερα και είναι κατά 15% πιο δυνατοί από κάποιον που γεννήθηκε την άνοιξη, τους μήνες Απρίλιο, Μάιο ή ακόμη και τον Ιούνιο. Όσοι είχαν γεννηθεί τον Οκτώβριο αποδείχτηκαν περισσότερο δυνατοί από τους άλλους. Εξίσου δυνατά ήταν και τα παιδιά που γεννήθηκαν τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο.

Τι ακριβώς συμβαίνει τελικά με τα παιδιά που γεννιούνται το φθινόπωρο; Οι έγκυες που γεννούν το φθινόπωρο έχουν αυξημένα επίπεδα βιταμίνης D, η οποία παράγεται από την έκθεση στον ήλιο, σε σχέση με τις μαμάδες που δεν βλέπουν ήλιο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους τον χειμώνα.

Πηγή

The post ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ; Ποιους μήνες γεννιούνται τα πιο… ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ άτομα; appeared first on LINE LIFE.

Πηγή ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ; Ποιους μήνες γεννιούνται τα πιο… ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ άτομα;Θα μπορούσαμε να είχαμε ΤΑ ΠΑΝΤΑ .. αυτάρκεια σε πολύ μεγάλο ποσοστό .. τα σχέδια όμως των ξένων ήταν διαφορετικά ..
Ποτε όμως δεν είναι αργά για να αλλάξει και πάλι η κατάσταση ..

Πηγή Κατάλαβες τώρα γιατί κατέστρεψαν μεγαλες Ελληνικές βιομηχανίες ;;;;


Tα καταστήματα που θα βρείτε εκπτώσεις έως 70%…

Εκπτώσεις ως και 70% αναμένονται στην Black Friday στις 23 Νοεμβρίου, που θα πραγματοποιηθεί φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην ελληνική αγορά.

Στο θεσμό που…
έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού, συμμετέχουν με ελκυστικές προσφορές όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου. Όπως φάνηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια, στην Black Friday οι Έλληνες καταναλωτές αγοράζουν κυρίως τεχνολογικά gadgets. Ακολουθούν στις προτιμήσεις τους τα παπούτσια και τα ρούχα.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να μην πέσουν στις «παγίδες» των προσφορών και αγοράσουν άχρηστα ή κακής ποιότητας προϊόντα μόνο και μόνο επειδή η έκπτωση σε σχέση με την αρχική τιμή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη. Επίσης, καλό είναι να έχουν αποφασίσει από πριν τι θέλουν να αγοράσουν ώστε να μην χάσουν πολύτιμο χρόνο και δεν καταφέρουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα προσφέρει η αγορά.

Μεταξύ των οργανωμένων αλυσίδων που θα συμμετέχουν στη φετινή «Μαύρη Παρασκευή» είναι οι Public, Media Markt, Γερμανός, Kotsovolos, e-shop.gr, Porcelana, Jusk, McArthur Glen, Smart Pack, Oysho, Prince Oliver, RiverWest, Athens Metro Mall, Πλαίσιο, GAP, Koolfly.gr, Intersport και Notos.

ethnos.gr

Πηγή Black Friday 2018…


Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι κι επίσημα ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ τενίστας κάτω των 21 στον πλανήτη!!! RESPECT

«Βασιλιάς» του Next Gen ο Τσιτσιπάς! 

«Βασιλιάς» του Next Gen ο Τσιτσιπάς!


Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο νέος «βασιλιάς» του Next Gen ATP Finals, καθώς κατάκτησε τον τίτλο στο τουρνουά που φιλοξενήθηκε στο Μιλάνο!
Ο 20χρονος Έλληνας πρωταθλητής, Νο 15 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο 1 του ταμπλό, νίκησε στον τελικό τον 19χρονο Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ με 3-1 σετ (2-4, 4-1, 4-3, 4-3) και κατάκτησε αήττητος το τρόπαιο.
Παρότι ο Ντε Μινόρ έδωσε σκληρή μάχη και δυσκόλεψε αρκετά τον Τσιτσιπά, ο Έλληνας τενίστας ήταν αποφασισμένος να σηκώσει την κούπα, κερδίζοντας με 7-3 το τάι-μπρέικ του τέταρτου και τελευταίου σετ και πιστοποιώντας την ανωτερότητά του.Πηγή: fosonline.grΠηγή Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι κι επίσημα ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ τενίστας κάτω των 21 στον πλανήτη!!! RESPECT