17 June, 2019
Home / Διαφορα (Page 468)


ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΓΕΛ ΣΟΧΟΥ


ΕΠΑΛ ΚΑΝΤΑΝΟΥ


Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ!Πηγή ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ… Πολύγυρος, Σοχός, Κάντανος… Ακολουθούν στις Καταλήψεις ενάντια στην Συμφωνία των Πρεσπών….!! ΦΩΤΟ


…για το φακέλωμα των επιβατών στις πτήσεις…


Ξεκίνησε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή η συζήτηση και επεξεργασία του σχεδίου νόμου για τη συλλογή δεδομένων για…
τους επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς στην Ελλάδα.

Το σχέδιο νόμου, με το οποίο ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία ευρωπαϊκή Οδηγία του 2016 αφορά τα ονομαστικά αρχεία επιβατών, διεθνώς γνωστά ως PNR, τα χρησιμοποιούνται ευρέως στην αεροπορική και ταξιδιωτική βιομηχανία. Πρόκειται για αρχείο, στη βάση δεδομένων του συστήματος κράτησης θέσεων το οποίο περιέχει τα στοιχεία και τη διαδρομή ενός επιβάτη ή μιας ομάδας επιβατών που ταξιδεύουν μαζί. Χάρις στα μητρώα αυτά μπορεί να καταχωρηθούν οι κρατήσεις επιβατών και να καθοδηγηθούν οι επιβάτες κατά την αναχώρηση και τη μετεπιβίβασή τους. Ο αριθμός, το είδος των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα PNR ποικίλλει από εταιρεία σε εταιρεία.

Με την ενεργοποίηση του νόμου τα PNR θα τίθενται στη διάθεση των Αρχών και θα αποθηκεύονται για διάστημα πέντε ετών.

Γεροβασίλη: Αναγκαία η αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας

«Το ήδη υπάρχον και ιδιαίτερα ευρύ σύστημα καταγραφής δεδομένων εκτιμήθηκε τα τελευταία χρόνια ότι δίνει πολλαπλές δυνατότητες στις αρχές ασφάλειας των κρατών για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Στη σύγχρονή εποχή τα μέσα μεταφοράς και ιδιαίτερα οι αεροπορικές πτήσεις δίνουν πολλές δυνατότητες στην τρομοκρατία και στο οργανωμένο έγκλημα να καλύπτουν τα ίχνη, μέσω ταχύτατων και πολύπλοκων μετακινήσεων από χώρα σε χώρα. Είναι λοιπόν αναγκαία η αντιμετώπιση αυτών των απειλών με νέες πιο εξειδικευμένες μεθόδους και μέσα και η δημιουργία νέων εργαλείων, νομοθετικών, τεχνικών και επιχειρησιακών για την προστασία και την ασφάλεια του πολίτη, σε όλες τις χώρες της ΕΕ και όχι μόνο», ανέφερε η υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Το ίδιο αναγκαία, όπως εξάλλου τόνισε, είναι η διασύνδεση των κρατών μελών, μέσω αρμοδίων δομών και αρχών, για τη διαβίβαση και ανταλλαγή των πληροφοριών από τα δεδομένα PNR.

Η Οδηγία υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016, με σκοπό την αναβάθμιση των μέσων αυξημένης συνεργασίας ανάμεσα στις αρχές των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Για την αποτελεσματικότητα δε του μηχανισμού PNR της ΕΕ, τη δημιουργία ενιαίου καθεστώτος και την αποτελεσματική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι απαραίτητη η μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών και της Ελλάδας φυσικά.

«Για την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο, συγκροτήθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή με σκοπό να διασφαλιστεί ότι κατά την ενσωμάτωση δεν θα θιγούν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. Στην επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων φορέων, το υπουργείο Δικαιοσύνης, η Ελληνική Αστυνομία, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και η Πολιτική Αεροπορία. Κατά τη διάρκεια των εργασιών λήφθηκε ιδιαιτέρως υπόψη η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλιστούν τα συνταγματικά δικαιώματα των φυσικών προσώπων», ανέφερε η υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ποια στοιχεία διαβιβάζονται

Με την Οδηγία δημιουργείται η υποχρέωση στους αερομεταφορείς να συλλέγουν και να αποστέλλουν δεδομένα PNR για πτήσεις εκτός ή εντός της ΕΕ, σε συγκεκριμένες αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων των αεροπορικών εταιρειών και διαβιβάζονται σε κάθε αρμόδια κρατική αρχή πριν και κατά την αναχώρηση της πτήσης. Στη συνέχεια τα ονομαστικά αρχεία επιβατών αξιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να ανιχνεύσουν τυχόν διασυνδέσεις επιβατών με την τρομοκρατία και άλλες σοβαρές μορφές εγκλημάτων. Στο σχέδιο νόμου απαριθμούνται 18 ομάδες δεδομένων PNR που περιέχονται στο ονομαστικό αρχείο επιβάτη μιας πτήσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ο κωδικός φακέλου PNR ημερομηνία, κράτησης, έκδοσης εισιτηρίου, ταξιδίου, ονόματα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία πληρωμής, πλήρες δρομολόγιο, ταξιδιωτικό ιστορικό του επιβάτη, ασυνόδευτοι ανήλικοι, ιστορικών μεταβολών των δεδομένων PNR κλπ. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται μόνο για το σκοπό της πρόληψης διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων τα οποία επίσης αναφέρονται ρητά.

Σε κάθε κράτος ιδρύεται η μονάδα στοιχείων επιβατών. Είναι η αρμόδια Μονάδα για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων. Στην Ελλάδα συστήνεται η Εθνική Μονάδα Στοιχείων Επιβατών η οποία εντάσσεται ως τμήμα στη διεύθυνση διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας. Και η Εθνική Μονάδα είναι η μόνη αρμόδια για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, διαβίβαση και ανταλλαγή πληροφοριών.

Η αντιπολίτευση

Καθώς στο σχέδιο νόμου προβλέπεται αναδρομική ισχύς στη νομιμοποίηση της διαβίβασης δεδομένων PNR, από 25 Μαΐου 2018, η ΝΔ ζήτησε από την κυβέρνηση να διευκρινίσει αν έγιναν διαβιβάσεις δεδομένων PNR προς τις ελληνικές αρχές, με βάση ποιο νομικό πλαίσιο έγιναν αυτού του είδους οι διαβιβάσεις και από ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Δαβάκης ζήτησε επίσης να ενημερωθεί η Βουλή εάν υπάρχουν και που φυλάσσονται αυτή τη στιγμή τα δεδομένα αυτά και πως εξασφαλίστηκε η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των επιβατών, τα δεδομένα, των οποίων, έχουν διαβιβαστεί. Ο κ. Δαβάκης είπε πάντως ότι «η Ν.Δ., ως παράταξη που αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της δημόσιας ασφάλειας και ταυτόχρονα σέβεται απόλυτα την ανάγκη προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων θα στηρίξει επί της αρχής το συγκεκριμένο νομοσχέδιο».

Δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποτραπεί η διαρροή δεδομένων, ζήτησε ο βουλευτής της ΔΗΣΥ Γεώργιος Δημήτριος Καρράς. «Η τυχόν διαρροή να ποινικοποιηθεί με ειδικό νόμο. Εάν διαρρεύσουν προσωπικά στοιχεία επιβατών να υπάρχει ειδική ποινική διάταξη», ανέφερε ο κ. Καρράς και επισήμανε τον κίνδυνο στη διαδρομή κάποιοι να θελήσουν να κάνουν αθέμιτη χρήση για αθέμιτο όφελος. Ο βουλευτής της ΔΗΣΥ ανέφερε ότι το κόμμα του επιφυλάσσεται προκειμένου να ακούσει και την ακρόαση των φορέων στην αυριανή συνεδρίαση.

«Με το Σύστημα καταγραφής, ανταλλαγής και χρήσης των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων των επιβατών αεροπορικών πτήσεων, και πάντα με το πρόσχημα της πρόληψης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, στην πραγματικότητα, η Ε.Ε. αποκτά ένα νέο εργαλείο για την καταστολή και το φακέλωμα των πολιτών, ακόμα και αυτούς που δεν υπάρχει καμία υπόνοια», ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος. Ο βουλευτής του ΚΚΕ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι «οι τρομοκρατικές ενέργειες είναι «βούτυρο στο ψωμί» των ιμπεριαλιστικών, γιατί ποιοι άραγε εξέθρεψαν, χρηματοδότησαν και εξόπλισαν και την ισλαμική τρομοκρατία- και συνεχίζουν να το κάνουν- με απροκάλυπτο ή συγκαλυμμένο τρόπο, όταν αυτό βέβαια υπηρετεί τα συμφέροντά τους;» και δήλωσε ότι το ΚΚΕ θα καταψηφίσει το σχέδιο νόμου.

«Το που σταματάει η προστασία των προσωπικών δεδομένων και πού ξεκινάει η προστασία από τις απειλές είναι ένα ζήτημα που, δυστυχώς, δεν έχει παρουσιαστεί επαρκώς στους Έλληνες», παρατήρησε ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Ιωάννης Σαρίδης και πρόσθεσε: «Το παρόν νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί, να ενημερωθούν οι πολίτες για το περιεχόμενο του και να φροντίσουμε όλοι να εξηγήσουμε, σε κάθε τόνο, το πού αποφασίζουμε να τοποθετήσουμε τη γραμμή ανάμεσα στην ελευθερία και την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Εάν παρόλα αυτά δεν αποσυρθεί, ώστε να προηγηθεί ο απαραίτητος δημόσιος διάλογος, που δεν έχει γίνει, τότε εμείς δηλώνουμε την επιφύλαξή μας για την Ολομέλεια και θα τοποθετηθούμε εκεί», είπε ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων.

«Εάν αυτή την ενσωμάτωση Οδηγίας την έφερνε μια άλλη κυβέρνηση και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ήταν στην αντιπολίτευση, θα γινόταν εδώ «του Κουτρούλη ο γάμος» που λέμε, για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα προσωπικά δεδομένα, για τις κάμερες, τα στοιχεία, τις ταυτότητες, ποιος τα κάνει, πού τα δίνουν, και μπλα, μπλα, μπλα, δημοκρατία, μπλα, μπλα μπλα, με εκλέξανε, που λέει και ο ποιητής», σχολίασε ο βουλευτής του Ποταμιού Γρηγόρης Ψαριανός και πρόσθεσε: «πραγματικά, πρέπει η δημοκρατία να προστατευθεί. Να προστατευθεί και από τους ταξιδιώτες και από τους βολταδόρους εντός των πόλεων, εντός των πανεπιστημίων, εντός των δημοσίων υπηρεσιών, εντός των κρατικών κτιρίων και υπηρεσιών».

newpost.gr

Πηγή Προς εφαρμογή η κοινοτική οδηγία…

iakovosixnk
«Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ μεῖς νὰ νηστεύουμε, παιδιά μου. Δὲ μ’ ἔβλαψε ἡ νηστεία μέχρι σήμερα ποὺ εἶμαι 70 χρονῶν. Ἡ μητέρα μου μ’ ἔμαθε νηστεία παιδιόθεν.
Δὲν κάνω τὸν ὑποκριτὴ ὅτι, παιδιά μου, νηστεύω, ἀλλὰ αὐτὰ μὲ δίδαξαν οἱ γονεῖς μου καὶ μέχρι σήμερα αὐτὰ τηρῶ, τέκνα μου. Δὲν μὲ ἔβλαψε ποτὲ ἡ νηστεία κι ας ἔχω ἀσθένειες πάνω μου. Εἶπαν οἱ γιατροὶ καὶ οἱ Ἐπίσκοποι: Ἡ νηστεία κι αὐτὴ ἡ λιτοδίαιτα πολὺ ὠφελοῦν τὸν ἄνθρωπο. Ἐφόσον ὠφελεῖ ὅταν ὁ γιατρός, μὲ συγχωρεῖτε, μᾶς λέει: πέντε μέρες πάτερ μου, δὲ θὰ πιεῖς νερὸ οὔτε μία σταγόνα, γιὰ νὰ κάνουμε μία θεραπεία, νὰ δοῦμε τὸ σῶμα σου τί ἔχει. Λοιπὸν πέντε μέρες ἄντεξα. Πολὺ καλὸ μὲ εἶχε κάνει. Ε, πόσο μᾶλλον ὠφελεί οταν νηστεύουμε γιὰ τὴν ψυχή μας! Ἀλλὰ καὶ στὸ σῶμα αὐτὸ κατοικεῖ ψυχὴ ἀθάνατος. Γι’ αὐτὸ ἂς φροντίζουμε γιὰ τὴν ψυχή μας ποὺ εἶναι πράγμα ἀθάνατο. Νὰ νηστεύετε παιδιά μου, μὴν ἀκοῦτε ποὺ λένε δὲν εἶναι ἡ νηστεία τίποτε κι ὅτι τὰ λένε οἱ καλόγηροι. Δὲν τὰ λένε οἱ καλόγηροι παιδιά μου, μὲ συγχωρεῖτε, τὰ λέει ὁ Θεός.
Ἡ πρώτη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ἦταν ἡ νηστεία, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς μᾶς νήστευσε.
Ἐμεῖς μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι νηστεύουμε; Ε, τρῶμε τόσα καὶ τόσα. Τώρα νηστεία, παιδιά μου, κάνουμε ἐμεῖς; Ὅταν τρῶμε, μὲ συγχωρεῖτε, τόσα καὶ τόσα φαγητά, ἔστω ἀλάδωτα, ἔστω… Ὑπάρχουν νηστίσιμα φαγητὰ πολλά. Ἀρκεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ‘χει τὴν ὑγεία του καὶ τὴ θέληση… νὰ νηστέψει.
Κάποτε ἦρθε ἕνα πρόσωπο καὶ μοῦ λέει: παπά μου, μοῦ εἴπανε ὅτι νηστεία δὲν ὑπάρχει. Καὶ ὅτι ποιὸς εἶπε ὅτι ὑπάρχει νηστεία. Τοῦ εἶπα νὰ πεῖ στὸν Ἱερέα ν’ ἀνοίξει τὸ Βιβλίο να δεῖ ποὺ ὑπάρχει νηστεία. «Εἰ μὴ ἐν προσευχὴ καὶ νηστεία…», λέγει στὸ Εὐαγγέλιο ὁ Χριστός μας καὶ ἄλλα πολλά. Καὶ τὰ δαιμόνια καὶ οἱ ἀρρώστιες κι ὅλα τὰ πάθη μὲ τη νηστεία καὶ τὴν προσευχὴ ἀποβάλλονται. Ὁ Ἅγιος Πρόδρομος τί ἔτρωγε ἐκεῖνος στὴν ἔρημο; Τί ἔτρωγε ὁ Ὅσιος Δαυίδ; Μ’ ἕνα ἀντίδωρο περνοῦσε στὸ ἀσκητήριό του ὅλη τήν ἐβδομάδα. Ἀλλὰ «νηστεία, ἀγρυπνία, προσευχή, οὐράνια χαρίσματα λαβῶν». Γι’ αὐτὸ τὸν ἁγίασε ὁ Θεὸς καὶ ζεῖ τετρακόσια πενήντα χρόνια στὸν Ἱερὸ τόπο αὐτόν. Εἶναι πολυ θαυματουργὸς καὶ ζωντανὸς Ἅγιος.
Προσευχή, παιδιά μου, καὶ νηστεία: αὐτὰ ὠφελοῦν τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Κι ὁ προφήτης Ἠλίας, λέει ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, «ὁμοιοπαθὴς» ἄνθρωπος ἦταν κι αὐτός, ἀλλὰ μὲ τὴν προσευχή του καὶ τὴ νηστεία του ἔκλεισε τὸν Οὐρανὸ καὶ δὲν ἔβρεξε στὴ γῆ τρία χρόνια καὶ ἔξι μῆνες. Καὶ μετὰ βέβαια πάλι προσευχήθηκε καὶ ζήτησε νὰ βρέξει κι ὀ Ουρανὸς ἔδωσε βροχὴ καὶ ἡ γῆ βλάστησε τοὺς καρπούς της».
Ἐπιμέλεια Ἠλιάδης Χριστόδουλος

simeiakairwnΠηγή Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης: «Και τα δαιμόνια και οι αρρώστιες κι όλα τα πάθη με τη νηστεία και την προσευχή αποβάλλονται»

Για αύξηση του μεταφορικού έργου και σημάδια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, έκανε λόγο από τη Σύρο, ο πρόεδρος του…
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) Μιχάλης Σακέλλης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σακέλλης κατά τη διάρκεια της συνάντηση για το ακτοπλοϊκό που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ανέφερε ότι το 2018 αναμένεται αύξηση 3%-5% στο μεταφορικό έργο ύστερα από άνοδο κατά 9,5% το 2017.

Το μεταφορικό έργο το 2017 ξεπέρασε τα 17,5 εκατ. επιβάτες και αναμένεται να ξεπεράσει τα 18 εκατ. το 2018. Επ’ αυτών, δύο επισημάνσεις έχουν ειδική σημασία: Πρώτον, η κίνηση υπολείπεται ακόμη κατά 1,5 εκατ. επιβάτες σε σύγκριση με το 2009, το οποίο σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των τουρισμού εξυπηρετήθηκε αεροπορικά, και δεύτερον, η δρομολόγηση νέων πλοίων τα οποία συμμετείχαν στην αύξηση του μεταφορικού έργου και τα οποία ουσιαστικά απορρόφησαν την ενίσχυση της κίνησης.

Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις Κυκλάδες, με τις γραμμές των Δωδεκανήσων και της Κρήτης να παρουσιάζουν οριακή αύξηση και του Β. Αιγαίου σημαντική μείωση που ξεπερνάει το 30%.

Ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ δήλωσε ότι είναι τεράστια η προσφορά της ακτοπλοΐας στην ελληνική οικονομία, 12,9 δις, στο ΑΕΠ και με 350.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες προσφέρονται μέσα από ένα ποιοτικό στόλο με μεγάλο μεταφορικό έργο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 65%-70% των επιβατών προέρχονται από τον εισερχόμενο τουρισμό που έχει προορισμό τα νησιά, κάτι που σημαίνει ότι το 65% του μεταφορικού έργου αφορά τον τουρισμό, τονίζοντας ότι οι Έλληνες τουρίστες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ακτοπλοΐα.

Ο κ. Σακέλλης επισήμανε επίσης ότι χωρίς τις σωστές λιμενικές υποδομές στα νησιά, δεν μπορεί να γίνεται περαιτέρω ανάπτυξη της ακτοπλοΐας, τονίζοντας ότι οι Κυκλάδες αντιμετωπίζουν τα μικρότερα προβλήματα σε σχέση με τα Δωδεκάνησα

avgi.gr

Πηγή Αύξηση της επιβατικής κίνησης παρουσίασαν οι Κυκλάδες…

Το Bullying είναι πλέον παντού – είναι μία  πικρή αλήθεια, αλλά πιθανότατα έχετε συναντήσει νταήδες περισσότερες από μία φορές στη ζωή σας. Μεγαλώνοντας, ήμουν αμείλικτος ενάντια στο bullying.

Είχα κάποια παραπάνω κιλά και πολλοί το χρησιμοποιούσαν για να με χτυπήσουν. Έμαθα όμως πώς να τους αντιμετωπίζω και όταν είδαν ότι δεν κατάφερναν τίποτα, με άφησαν ήσυχο

Αλλά δυστυχώς δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, οπότε είναι σημαντικό να μάθετε να τους αντιμετωπίζετε. Στο βίντεο που ακολουθεί, μία ομάδα από νεαρούς άνδρες δώσαν μία παράσταση στο εμπορικό κέντρο για να δουν πώς θα αντιδράσουν οι περαστικοί στο bullying.

Βλέπετε ένα νεαρό αγόρι με το όνομα Rossi να τον ενοχλούν οι συμπαίκτες του και να τον κοροϊδεύουν για τις ικανότητές του. Το εμπορικό κέντρο δεν έχει ιδέα ότι αυτό που βλέπουν είναι στημένο, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τελικά τον προσέγγισαν.

Άμα δείτε κάποιον να πέφτει θύμα bullying, μη φοβηθείτε να μιλήσετε! Μόνο και μόνο να του πείτε ότι δεν είναι μόνος, μπορεί να κάνει μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.

Πηγή

The post Πέφτει θύμα bullying από μία ομάδα εφήβων, αλλά προσέξτε τι κάνει ο τύπο στα αριστερά! Απίστευτο! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Πέφτει θύμα bullying από μία ομάδα εφήβων, αλλά προσέξτε τι κάνει ο τύπο στα αριστερά! Απίστευτο!


Όσοι θεωρούν υπερβολικό τον χαρακτηρισμό ας σκεφτούν πόσο λογική και φυσιολογική συμπεριφορά μπορεί να είναι, να τσακίζεις το χέρι που σε αγκάλιασε και σου πρόσφερε βοήθεια.

Τα πολλά πρόσωπα της αγνωμοσύνης εκδηλώνονται με το να μην εκτιμάς κάτι που σου έχει χαριστεί να απολαύσεις και το καταστρέφεις, όπως το περιβάλλον. Όταν σου έχει δοθεί κάτι σε αφθονία και δεν μοιράζεσαι τίποτα με τους λιγότερο ευνοημένους που βρίσκονται σε ανάγκη και έλλειψη. Όταν δεν αναγνωρίζεις τίποτα σε όσους έχουν συμβάλλει στην επιτυχία σου, πάρα μόνο στον εαυτό σου.

Αχάριστος είναι και εκείνος που ό,τι και να κάνεις γι’ αυτόν δεν ικανοποιείται ποτέ. Εκείνος που διαγράφει όσα οι άλλοι έκαναν για εκείνον και να στρέφεται εναντίον τους όταν γίνεται κάποιο σφάλμα. Παραμένει πάντα δύσκολο και επώδυνο να δεχτούμε ότι ένας δικός μας άνθρωπος θα βρεθεί απέναντι μας ως εχθρός.

Δύσκολα αποδεχόμαστε οτι ο συγγενής, ο σύντροφος, ο συνάδελφος, ο φίλος μπορεί να μας προδώσει, να μας εξαπατήσει και να μας πληγώσει, ξεχνώντας την εμπιστοσύνη, την αγάπη, την δοτικότητα, τον χρόνο που αφιερώσαμε η ακόμα και τις θυσίες που κάναμε για εκείνον. Ας μη ξεχνάμε όμως ότι και ο Ιούδας ήταν ένας από τους μαθητές του Ιησού.

Η αχαριστία και η αγνωμοσύνη δεν είναι άπλα κακές συμπεριφορές και σημάδι των καιρών μας.

Το να μην εκτιμάς είναι ψυχική αναπηρία. Το να μην έχεις την καλή διάθεση να ανταποδώσεις την αγάπη η την βοήθεια σε κάποια βαθμό, σε κάποια μορφή, υποδηλώνει ψυχική φτώχεια και ναρκισσισμό. Το να βλάπτεις χωρίς ενδοιασμούς κάποιον που σου έχει φερθεί καλά, θεωρείται μια άσχημη ασθένεια της ψυχής που χρειάζεται θεραπεία.

Ο άνθρωπος που έχει απενεργοποιημένη συνείδηση βρίσκει δικαιολογίες για κάθε του πράξη. Η έλλειψη ενσυναίσθησης για τον συνάνθρωπο τον καθιστά καθιστά αδίστακτο, εγωκεντρικό, τοξικό.

Είναι θέμα γονιδίων, βιωμάτων η έλλειψη παιδείας; Αναμφίβολα, το περιβάλλον μπορεί να παίξει ρόλο στον ψυχισμό και στις αξίες του ατόμου. Ο τρόπος που σε έχουν γαλουχήσει και σου έχουν φερθεί, επηρεάζουν τις μελλοντικές συμπεριφορές και επιλογές μέχρι ένα σημείο. Οι αιτίες πολλές και οι δικαιολογίες ακόμα περισσότερες.

Πέρα από την περιγραφή του φαινομένου, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναλάβουμε προσωπική ευθύνη των πράξεων μας στο εδώ και τώρα. Ο καθένας από εμάς καλείται να βελτιώσει και να εξελίξει τον εαυτό του με κάθε μέσο που διαθέτει.

Το κλειδί της μεταστροφής είναι η ενδοσκόπηση, η αυτογνωσία και η πνευματικότητα. O άνθρωπος αλλάζει και προχωρά πέρα από γονίδια, ταμπέλες και βιώματα αν το θέλει και προσπαθεί. Η ζωή αποκτά νόημα μόνο όταν αρχίζουμε να εξημερώνουμε ένστικτα και να φωτίζουμε σκοτεινές γωνίες της ύπαρξης μας.huffingtonpost.grΠηγή Μια από τις πιο κοινές μορφές ψυχασθένειας είναι η αχαριστία

«Ενοχη» φαίνεται να είναι η κακή διατροφή από φαστ φουντ, γεγονός που απειλεί τις επόμενες γενιές

Από τη Ρίτα Μελά

Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι μία από τις πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμες μορφές καρκίνου και συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο απειλητικών, κυρίως λόγω της καθυστερημένης διάγνωσής του, γεγονός που δυσχεραίνει τη θεραπευτική αντιμετώπισή του. Βάσει διεθνών δεδομένων, την ίδια στιγμή που ο ρυθμός εμφάνισής του αυξάνεται, με περισσότερους από 1.000 ασθενείς να διαγιγνώσκονται κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο, υπάρχει σημαντική έλλειψη ενημέρωσης για τα συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση, σε συνδυασμό με την επιστημονική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, μπορούν να ανατρέψουν τα αρνητικά προγνωστικά και να συμβάλουν στη θετική έκβαση της νόσου. Τα παραπάνω ανέφερε ο δρ Αλέξανδρος Αρδαβάνης, αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδος και διευθυντής Παθολογικής – Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αγιος Σάββας», σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα για τον καρκίνο του παγκρέατος. Να σημειωθεί ότι όταν η νόσος εκδηλώσει συμπτώματα είναι αργά, γιατί έχει ήδη κάνει μεταστάσεις στον οργανισμό, γι’ αυτό θεωρείται ο πέμπτος καρκίνος σε θνησιμότητα, με συχνότητα 10-12 ασθενείς ανά 100.000 ανθρώπους.

Παράλληλα δεν υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις για να διαγνωστεί έγκαιρα, ενώ το γεγονός ότι πλήττει ολοένα και μικρότερες ηλικίες κάτω των 60 ετών κάνει τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ενας από τους «ενόχους» φαίνεται να είναι η κακή διατροφή από τα ταχυφαγεία (junk food), γεγονός που απειλεί τις επόμενες γενιές, όπως φοβούνται οι ειδικοί. Εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και του Συλλόγου ΚΕΦΙ, η Ζωή Γραμματόγλου δήλωσε: «Οι ασθενείς ζητούν καλύτερη ενημέρωση αλλά και συνεργασία μεταξύ των ογκολόγων παθολόγων και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων και να γίνουν περισσότερες έρευνες».

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων, το φετινό τηλεοπτικό σποτ έχει κεντρικό μήνυμα «Πρόλαβέ το. Η έγκαιρη διάγνωση μετράει! Η ζωή σου μετράει!». Επιπλέον, δημιουργήθηκε η πρώτη ελληνική ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης αποκλειστικά για τον καρκίνο του παγκρέατος στην ιστοσελίδα www.pancare.gr και την εφαρμογή Pancare, διαθέσιμη δωρεάν για λειτουργικό android μέσω του play.google.com

dimokratianews.gr

Πηγή Φοβούνται «έκρηξη» του καρκίνου στο πάγκρεας

Toν Κρατήρα Τζέζερο (Jezero Crater) όρισε η NASA ως σημείο προσεδάφισης για την επερχόμενη αποστολή Mars 2020 στον Άρη, μετά από αναζήτηση πέντε ετών, κατά την οποία εξετάστηκαν πάνω από 60 τοποθεσίες.

Η αποστολή προορίζεται να εκτοξευτεί τον Ιούλιο του 2020, ως το επόμενο βήμα της NASA στην εξερεύνηση του Κόκκινου Πλανήτη. Θα αναζητήσει στοιχεία πως ο Άρης ήταν παλιά κατοικήσιμος και ίχνη μικροβιακής ζωής. Επίσης, θα συλλέξει δείγματα βράχων και εδάφους, που θα αποθηκεύσει στην επιφάνεια του Άρη, με προοπτική να περισυλλεγούν από τη NASA ή/και την ESA, στο πλαίσιο μελλοντικών αποστολών. Υπό αυτή την έννοια, ο χώρος προσεδάφισης θέτει βάσεις για την επόμενη δεκαετία αποστολών.

Σύμφωνα με τον Τόμας Ζούρμπουχεν, associate administrator του Science Mission Directorate της NASA, το συγκεκριμένο σημείο παρέχει γεωλογικά πλούσιο έδαφος, που θα μπορούσε να βοηθήσει να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα για την πλανητική εξέλιξη και την αστροβιολογία του πλανήτη.

Ο Κρατήρας Τζέζερο βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Isidis Planitia, μίας από τις μεγαλύτερες και πιο ενδιαφέρουσες επιστημονικά περιοχές που προσφέρει ο Άρης. Οι επιστήμονες της αποστολής θεωρούν πως ο 45 χιλιομέτρων κρατήρας, που κάποτε φιλοξενούσε ένα αρχαίο δέλτα ποταμού, μπορεί να έχει διατηρήσει αρχαία οργανικά μόρια και άλλα πιθανά ίχνη μικροβιακής ζωής από το νερό και τα ιζήματα που έρευσαν σε αυτόν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, τα ίδια γεωλογικά χαρακτηριστικά που τον έκαναν τόσο ελκυστικό, τον κάνουν δύσκολο για προσεδάφιση, καθώς περιέχει πολλούς μικρούς κρατήρες και βράχους στα ανατολικά, λόφους στα δυτικά και άλλα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν πρόκληση ως προορισμό.

«Τίποτα δεν έχει υπάρξει τόσο δύσκολο στις ρομποτικές αποστολές εξερεύνησης πλανητών όσο η προσεδάφιση στον Άρη» είπε ο Ζούρμπουχεν. «Η ομάδα μηχανικών του Mars 2020 έχει κάνει φοβερή δουλειά για να μας προετοιμάσει» πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία σκοπεύει να προβάλει ζωντανά την προσεδάφιση του σκάφους InSight στον Άρη στις 26 Νοεμβρίου, μέσω της NASA Television, της ιστοσελίδας της και των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Το σκάφος είχε εκτοξευτεί στις 5 Μαΐου και η προσεδάφισή του στον Κόκκινο Πλανήτη θα είναι η πρώτη για τη NASA από το 2012 και το Curiosity. Με αυτήν θα αρχίσει μια διετής αποστολή, όπου το InSight θα γίνει το πρώτο σκάφος που θα μελετήσει το βαθύ ύπεδαφος του Άρη. Επίσης, το σκάφος συνοδεύεται από δύο μικρά διαστημόπλοια κλάσης CubeSat (MarCO-Mars Cube One), την πρώτη αποστολή CubeSats στο βαθύ διάστημα.

kontranews.gr

Πηγή Η NASA βρήκε που θα γίνει η προσεδάφιση της αποστολής στον Άρη

…για επίθεση φασιστοειδών…

Το συνδικάτο καταγγέλλει την άνανδρη επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (19/11) στον Γέρακα, αναφέροντας πως…
οι δράστες «με τη γνωστή πρακτική, ύπουλα και μέσα στα σκοτάδια, χτύπησαν τον κομμουνιστή Άγγελο Μπαλτά, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τρομοκρατήσουν».

Δεν είναι η πρώτη φορά «που τέτοια φασιστοειδή προχωρούν σε θρασύδειλες ενέργειες», αναφέρει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας.

«Το ταξικό εργατικό κίνημα δεν τρομάζει από τέτοιες πρακτικές» αναφέρει στην ανακοίνωσή του και καλεί όλους τους συναδέλφους «να απομονώσουν και να καταδικάσουν κάθε φασιστική-ρατσιστική αντίληψη ή πράξη στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, παντού».

efsyn.gr

Πηγή Καταγγελία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας…

Οι περισσότεροι γονείς θα έλεγαν ότι η άρνηση να κοιτάξει ένας δάσκαλος του αντίθετου φύλου το γυμνό παιδί σου είναι αυτονόητο, αλλά ένα σχολείο στη Φλόριντα επέλεξε να τιμωρήσει έναν καθηγητή φυσικής αγωγής για την αποφυγή αυτής της κατάστασης.

Η νομική εταιρία Liberty Counsel εκπροσωπεί τους γυμναστές του σχολείου Robert Oppedisano και Stephanie Christensen στο Chasco Middle School (CMS). Σύμφωνα με την επιστολή της μη κερδοσκοπικής εταιρίας η σχολική διεύθυνση της κομητείας του Pasco, η διαφορά προέρχεται από την απόφαση της διεύθυνσης να επιτρέψει σε μια μαθήτρια του CMS που «δηλώνει» αγόρι να χρησιμοποιεί τις τουαλέτες και τα αποδυτήρια των αγοριών. Ζητούν επίσης η «ταυτότητα» του κοριτσιού να επιβεβαιώνεται με ανδρικές αντωνυμίες.

Και οι δύο καθηγητές αμφισβήτησαν την εντολή, η οποία μάλιστα δεν παρέσχε στους μαθητές και στους γονείς τους κάποια προειδοποίηση ότι θα μοιράζονταν σχολικές εγκαταστάσεις με ένα κορίτσι. Η διεύθυνση προειδοποίησε ότι θα αποτελούσε «διάκριση» εάν προειδοποιούσαν τους μαθητές για αυτήν την κατάσταση και διέταξε τον Oppedisano να συνεχίσει να επιβλέπει τα αποδυτήρια των αγοριών, παρά την απροθυμία του να δει ενδεχομένως ένα κορίτσι να γδύνεται.

«Τους είπα ότι έχω ένα θέμα με αυτό», δήλωσε η Christensen στην Tampa Bay Times τον περασμένο μήνα. «Το μέλημά μου είναι το αν επιτρέπεται στους μαθητές να το κάνουν αυτό, τα άλλα παιδιά και οι γονείς τους έχουν δικαίωμα επίσης να γνωρίζουν».

«Ο Robert δεν θα βάλει εν γνώσει του τον εαυτό του σε θέση να παρατηρεί μια νεαρή γυναίκα γυμνή ή να ξεντύνεται», γράφει η Liberty Counsel. «Τώρα, η διεύθυνση είπε στον Robert ότι θα μεταφερθεί σε άλλο σχολείο ως πειθαρχική ποινή επειδή «δεν έκανε την δουλειά σου στα αποδυτήρια».«Η διεύθυνση ισχυρίστηκε επίσης ότι το κορίτσι έχει «κάθε δικαίωμα χρήσης» των αποδυτηρίων των αγοριών.

Στις 27 Σεπτεμβρίου, λέει η επιστολή η μαθήτρια μπήκε για πρώτη φορά στα αποδυτήρια, και η παρουσία της προκάλεσε την αμηχανία και την ανησυχία των αγοριών από το γεγονός ότι ήταν προφανές ότι ήταν κορίτσι! Οι μαθητές ζήτησαν την βοήθεια των Christensen και Oppedisano, οι οποίοι «ήταν ανίκανοι να απαντήσουν, επειδή η διεύθυνση τους είχε δώσει ρητή διαταγή».

«Δεν υπάρχει νόμος που να απαιτεί κάτι τέτοιο», δήλωσε η Liberty Counsel Liberty, προειδοποιώντας ότι «παραβιάζονται τα δικαιώματα των μαθητών και των δασκάλων στο Middle School του Chasco.» Η επιστολή εξηγεί ότι η Φλόριντα δεν αναγνωρίζει σε πολιτειακό επίπεδο την λεγόμενη «Ταυτότητα Φύλου» που θα απαιτούσε τέτοιες ενέργειες.

«Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει τη νομιμότητα των προτύπων με βάση το φύλο που απορρέουν από τις νόμιμες βιολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων», σημειώνει η επιστολή, εξηγώντας ότι τέτοιοι κανόνες «εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, τιμιότητα και ασφάλεια και ικανοποιούν τις εύλογες προσδοκίες του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα που είναι συνταγματικό δικαίωμα · αντικατοπτρίζουν την κοινή πρακτική στην κοινωνία · και προάγουν τις βασικές αξίες της αξιοπρέπειας και του σεβασμού μεταξύ αγοριών και κοριτσιών».

Ο συντηρητικός σχολιαστής Andrew Klavan χαρακτήρισε το περιστατικό «την πιο τρελή ιστορία της χρονιάς» και ένα παράδειγμα του «πώς η Αριστερά καθιστά τους ανθρώπους ασφαλή για το transgenderism τους, προσπαθώντας να αναγκάσει έναν ενήλικο άντρα να παρακολουθεί ένα ανήλικο κορίτσι να ξεντύνεται. Όλα όσα κάνουν αποδεικνύουν το αντίθετο από αυτό που λένε ότι σκοπεύουν να κάνουν. Σε κάνει να αναρωτιέσαι για τις προθέσεις τους».

redskywarning.blogspot.com

Πηγή ΗΠΑ: Σχολείο τιμωρεί γυμναστή που αρνήθηκε να κοιτάει κορίτσι που δηλώνει «αγόρι» την ώρα που γδυνόταν στα αποδυτήρια