20 July, 2019
Home / Διαφορα (Page 355)

Aντi για καλo μπoρεi να πρoκαλέσoυν μεγάλη ζημιά

Τo ρoλo κoυζiνας απoτελεi σωτήρια λύση για πoλλά και διάφoρα πρoβλήματα νoικoκυριoύ, oπως να πoυ πρoκαλεi μερικά τo iδιo. Τo νoυ σoυ λoιπoν. Iδoύ τι ΔEΝ πρέπει να καθαρiζεις με αυτo.

1. Τα γυαλιά σoυ Τo πρoβλημα εντoπiζεται στoυς φακoύς και oχι, φυσικά, στoυς βραχioνες. Τα κρύσταλα των φακών έχoυν επάνω τoυς μια επιλάλυψη πoλύ ευαiσθητη πoυ ενδέχεται να “τραυματιστεi” απo τo σκληρo χαρτi. Oπoτε καλύτερα να τα καθαρiζεις με τα ειδικά πανάκια.

2. Τη σκoνη απo τα ξύλινα έπιπλα H σκoνη εiναι… τραχειά και τo χαρτi επiσης. Oπoτε αν βάλεις αυτά τα δυo μαζi τo πιθανoτερo εiναι να γρατσoυνiσεις τα έπιπλά σoυ. Aν θέλεις oπωσδήπoτε να τo χρησιμoπoιήσεις τoτε βρέξ’ τo καλύτερα πριν τη χρήση.

3. Την oθoνη τoυ υπoλoγιστή, τoυ τάμπλετ, τoυ κινητoύ ή της τηλεoρασης Σiγoυρα την έχεις κάνει την “κoυτoυράδα” κάπoια στιγμή. Καλύτερα γι’ αυτές τις επιφάνειες να χρησιμoπoιεiς ειδικά πανάκια με μικρoΐνες ή κάτι νωπo. Aντi για καλo μπoρεi να πάθεις και κακo!

4. Λεκέ στo χαλi Κάντo και τo μoνo πoυ θα καταφέρεις εiναι μεγαλύτερη ζημιά. Μoλις βραχεi, τo χαρτi θα διαλυθεi και στη συνέχεια θα έχεις να καθαρiσεις απo τo χαλi oχι μoνo τo oπoιo υγρo αλλά και τα κoμματάκια χαρτιoύ πoυ θα βρiσκεις παντoύ.

5. Τη μαύρη μπλoύζα σoυ ή o,τι άλλo μαύρo Τo φαντάζεσαι φυσικά τo τραγικo…

Κoμματάκια χαρτιoύ επάνω στo σκoύρo ύφασμα πoυ θα δημιoυργήσoυν μεγαλύτερo πρoβλημα απo αυτo πoυ θα κληθoύν να λύσoυν.

The post OΛIΚH ΚAΤAΣΤΡOΦH-Πέντε πράγματα πoυ δεν πρέπει να καθαρiζεις με χαρτi κoυζiνας πoτέ-Πoτέ oμως… appeared first on LINE LIFE.

Πηγή OΛIΚH ΚAΤAΣΤΡOΦH-Πέντε πράγματα πoυ δεν πρέπει να καθαρiζεις με χαρτi κoυζiνας πoτέ-Πoτέ oμως…

Σταύρος Λυγερός

Πέρασαν δέκα χρόνια από την σχεδόν εν ψυχρώ εκτέλεση του Αλέξη Γρηγορόπουλου και κάθε χρόνο στις 6 Δεκεμβρίου η…
ανάμνηση εκείνης της δραματικής ημέρας λειτουργεί σαν πυροκροτητής για την πρόκληση ταραχών. Τον Δεκέμβριο 2008, ο εν ψυχρώ φόνος ενός 15χρονου μαθητή είχε σοκάρει και εξοργίσει την κοινή γνώμη, αφοπλίζοντας ταυτοχρόνως ηθικά όχι μόνο την αστυνομία, αλλά και την κυβέρνηση Καραμανλή. Ήταν, λοιπόν, αναπόφευκτο ο νεανικός ρομαντισμός να εκδηλωθεί με τον τρόπο που εκδηλώθηκε, προκαλώντας εκτεταμένες και έντονες κινητοποιήσεις.

Το γεγονός, μάλιστα, ότι ήταν γόνος μιας μεσαιοανώτερης αστικής οικογένειας και χωρίς παραβατική συμπεριφορά είχε εξαρχής προσδώσει ένα διαφορετικό πλαίσιο σ’ εκείνο τον φόνο. Είχε συγκλονίσει όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και τους νοικοκυραίους, οι οποίοι είχαν νοιώσει ότι θα μπορούσε να είχαν σκοτώσει το δικό τους παιδί.


Ούτε το σοκ από έναν τόσο άδικο φόνο ούτε η παράδοση κινητοποιήσεων της νεολαίας, ωστόσο, μπορούν από μόνα τους να ερμηνεύσουν το γεγονός ότι οι αντιδράσεις προσέλαβαν ταχύτατα διαστάσεις εξέγερσης. Η μόνη ερμηνεία είναι ότι το περιστατικό λειτούργησε σαν καταλύτης για να εκδηλωθεί μια δυναμική που μέχρι τότε υπέφωσκε. Με άλλα λόγια, ο κάμπος ήταν πιο ξερός απ’ όσο φαινόταν και γι’ αυτό ο φόνος προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη πυρκαγιά απ’ όσο θα προκαλούσε σε άλλες συνθήκες.

Επιφανειακά, δεν υπάρχει τίποτα που να συνδέει την εξέγερση του Δεκεμβρίου 2008 με την ελληνική κρίση χρέους που ξέσπασε ένα χρόνο αργότερα. Στην πραγματικότητα, όμως, η πολυήμερη εκείνη εξέγερση ήταν ένα πρόδρομο φαινόμενο της κρίσης. Προφανώς, αυτό που ώθησε τη νεολαία δεν ήταν κάποια ανάλυση για τα δημοσιονομικά, ούτε κάποια πρόβλεψη για την εκτόξευση των επιτοκίων δανεισμού. Ήταν η διάχυτη αίσθηση παρακμής που ολοένα και περισσότερο βάραινε στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας και τροφοδοτούσε μια δυναμική αντίδρασης. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι φορέας αυτής της αντίδρασης ήταν το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, η νεολαία.

Η απαξίωση και των δύο μεγάλων κομμάτων είχε σε μεγάλο βαθμό αχρηστεύσει και τη βαλβίδα ασφαλείας, που παραδοσιακά πρόσφερε η εναλλαγή τους στην εξουσία. Η μικρομεσαία θάλασσα είχε από τότε αρχίσει να παίρνει αποστάσεις από τα κόμματα εξουσίας. Σε μια περίοδο, μάλιστα, που η ηθική κρίση συσσώρευε κοινωνική δυσαρέσκεια και τροφοδοτούσε έντονη αμφισβήτηση, η ανικανότητα του πολιτικού συστήματος να ενσωματώσει το διάχυτο δυναμικό δεν είχε αφήσει διέξοδο. Οι προϋποθέσεις για μια κοινωνική έκρηξη, λοιπόν, ήταν πιο πολλές απ’ όσες φαίνονταν εκ πρώτης όψεως.

Διάχυτη ατμόσφαιρα παρακμής
Ο εν ψυχρώ φόνος του μαθητή ήταν ο καταλύτης για την ανάφλεξη του Δεκεμβρίου 2008, η οποία προσέλαβε τη μορφή μιας ιδιότυπης και χωρίς συγκεκριμένα αιτήματα νεανικής εξέγερσης. Η εξέγερση αυτή δεν χαρακτηρίστηκε από τη δράση των κουκουλοφόρων. Κουκουλοφόροι δρουν στο περιθώριο των διαδηλώσεων από τη δεκαετία του 1990. Η ειδοποιός διαφορά της εξέγερσης του Δεκεμβρίου 2008 ήταν –για τους λόγους που προαναφέραμε– η μαζική κάθοδος στους δρόμους όλων των μερίδων της νεολαίας, με πρώτους τους μαθητές.

Οι νέοι εισπράττουν τραυματικά τη διάχυτη ατμόσφαιρα παρακμής και την αναξιοπιστία των θεσμών. Βιώνουν με ανασφάλεια την προοπτική ενός αβέβαιου επαγγελματικού μέλλοντος. Όσοι περνούν επιτυχώς από τη δοκιμασία των εισαγωγικών εξετάσεων σπουδάζουν για 4-6 χρόνια, και όταν ως πτυχιούχοι ή και ως κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου βγαίνουν στην αγορά εργασίας, σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας. Εάν είναι τυχεροί και βρουν μια θέση, αυτή είναι κατά κανόνα κακοπληρωμένη και χωρίς τις στοιχειώδεις εγγυήσεις. Όσο για εκείνους που κατευθύνονται από νωρίς στην αγορά εργασίας κυρίως ως χειρώνακτες, αυτοί έχουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό της μαύρης εργασίας των μεταναστών.

Μπορεί οι συνθήκες μετά το 2010 να επιδεινώθηκαν δραματικά, αλλά και προηγουμένως ήταν διάχυτη στη νεολαία η αίσθηση της εκ των προτέρων ματαίωσης, η οποία συνδυαζόταν με τη συλλογική υπαρξιακή ανάγκη κάθε νέας γενιάς να βιώσει τη μοναδική εμπειρία της συλλογικής μέθης και να δημιουργήσει τα δικά της γεγονότα. Μέσα απ’ αυτά μια ολόκληρη γενιά βαπτίζεται στην πολιτική του πεζοδρομίου και ενηλικιώνεται πολιτικά κατά τρόπο αμφιλεγόμενο.

Επρόκειτο για μια γενιά υπερπροστατευμένη και ταυτοχρόνως πιεσμένη, με υψηλό δείκτη καταναλωτισμού και ταυτοχρόνως με θολές προοπτικές, χωρίς να ανήκει σε απτή κοινότητα και ταυτοχρόνως με σχετικά υψηλό μέσο μορφωτικό επίπεδο και πολύ μεγάλες δυνατότητες επικοινωνίας. Ο μίγμα αυτό τελικώς αποδείχθηκε περισσότερο εύφλεκτο απ’ όσο έδειχνε.

Η είσοδος στο προσκήνιο
Η πολιτική με όρους κοινοβουλευτισμού και εξουσίας ήταν για τη συντριπτική πλειονότητα των νέων μακρινή και απεχθής. Αντιθέτως, οι μάχες του πεζοδρομίου συγκινούσαν και συγκινούν πολλούς. Όχι μόνο επειδή είναι το μεγάλο πάρτι του χαβαλέ και της ασυδοσίας, αλλά και επειδή η σύγκρουση με τα ΜΑΤ βιώνεται σαν έμπρακτη ενηλικίωση. Οι νέοι έχουν την τάση να καταπατούν τα όρια. Τον Δεκέμβριο 2008 οι συνθήκες τούς ώθησαν να πάνε πιο μακριά. Η αντίδρασή τους στον φόνο του μαθητή προσέλαβε διαστάσεις εξέγερσης.

Η διάκριση μεταξύ “καλών” φοιτητών/μαθητών και “κακών” κουκουλοφόρων είναι υπαρκτή, αλλά ταυτοχρόνως και σχετική. Ειδικά τον Δεκέμβριο 2008 έχασε αρκετό από το νόημά της. Αυτοί που αντέδρασαν πρώτοι στον φόνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου και διαμόρφωσαν το κλίμα σύγκρουσης με την αστυνομία ήταν οι αντιεξουσιαστές. Οι μαθητές/φοιτητές ακολούθησαν. Είναι αυτοί, όμως, που προσέδωσαν βάθος και διάρκεια σ’ αυτή τη διαμαρτυρία, μετεξελίσσοντάς τη σε ιδιότυπη εξέγερση. Οι πιο ζωηροί απ’ αυτούς, μάλιστα, όχι μόνο μπήκαν δυναμικά στις συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, αλλά και ως όχλος συμμετείχαν σε καταστροφές.

Στην τηλεοπτική δημοκρατία, άλλωστε, αυτοί που κάνουν καριέρα δεν είναι οι ειρηνικοί διαδηλωτές. Είναι οι κουκουλοφόροι, που κατά κανόνα μετατρέπουν τις διαδηλώσεις σε πεδία μάχης με τα ΜΑΤ. Κυνηγώντας το θέαμα, τα κανάλια τούς έχουν μετατρέψει σε αναμφισβήτητους πρωταγωνιστές. Έχουν όλες τις προδιαγραφές: Χωρίς πολιτική πλατφόρμα, χωρίς ιδεολογικούς περιορισμούς, είναι απρόσωποι, dark, ριψοκίνδυνοι, καταστροφείς, σκληροί στις μάχες του δρόμου και με διάθεση να βεβηλώσουν τα ιερά και τα όσια.

Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ ελκυστικό πρότυπο πρωτίστως για ατίθασους νέους, που νιώθουν ασφυκτικά εγκλωβισμένοι σε ένα μίζερο παρόν και σε ένα αβέβαιο μέλλον. Αλλά και για ανήσυχους γόνους μεσοστρωμάτων, που βλέπουν σ’ αυτή την οδό μια ευκαιρία να επαναστατήσουν για όλα αυτά που τους περιβάλλουν και δεν τους αρέσουν. Είναι επίσης ελκυστικό πρότυπο για όσους η σύγκρουση με τα ΜΑΤ έχει καταντήσει τρόπος για να μπουν, έστω και με κουκούλα, στο προσκήνιο.

Η απόσταση που χωρίζει τον ρομαντισμό από τον μηδενισμό είναι πολύ πιο μικρή απ’ όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Αυτά τότε, γιατί τα πράγματα γρήγορα άλλαξαν. Το κίνημα των Αγανακτισμένων 2-3 χρόνια αργότερα είχε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με την εξέγερση τον Δεκέμβριο του 2008, είχε καθαρό κοινωνικοταξικό χαρακτήρα. Εξ ου και απουσίαζαν τα ιδεολογικά-κομματικά σύμβολα, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες με το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων στη Γαλλία.

Αλλά και στην Ελλάδα, η μόνη αξιοσημείωτη κινητοποίηση είναι οι μαθητικές καταλήψεις εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών. Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η μαθητική νεολαία διοχετεύει την εγγενή τάση της για αμφισβήτηση προς την κατεύθυνση προάσπισης εθνικών θεμάτων. Όποια γνώμη κι αν έχει κανείς για τη Συμφωνία, το γεγονός ότι ο ρομαντισμός ενός πολύ μεγάλου τμήματος της μαθητικής νεολαίας δεν διοχετεύεται σε μηδενιστική κατεύθυνση είναι από μόνο του ελπιδοφόρο…

slpress.gr

Πηγή Όταν ο νεανικός ρομαντισμός διοχετεύεται στον μηδενισμό…

Μπορεί το κυρίαρχο αφήγημα της Ν.Δ. για τις εθνικές εκλογές του 2019 να είναι ότι το κόμμα θα τις πάρει με περίπατο, αλλά το…
τελευταίο άρθρο του διευθυντή στρατηγικού σχεδιασμού Τάκη Θοεδωρικάκου, μάλλον δίνει άλλη εντύπωση.

Με άρθρο του στην “Καθημερινή” ο επικεφαλής της επικοινωνιακής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας, εκτός των γνωστών περί αφερέγγυας κυβέρνησης και υπευθυνότητας από το κόμμα του, προτρέπει τους φίλους της παράταξής του να μην εφησυχάζουν, λέγοντας χαρακτηριστικά “όλα θα κριθούν το βράδυ των εκλογών”

Φαίνεται ότι το επιβεβαιωμένο πολλές φορές τον τελευταίο καιρό κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει κάποιους πονοκεφάλους, βλέποντας πως όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές το ματς θα είναι ντέρμπι…


Πηγή Ο «περίπατος» έγινε «ντέρμπι»…

Ο σωστός τρόπος ζωή είναι τώρα της μόδας, για αυτό όλο και περισσότερος κόσμος προσπαθεί και πηγαίνει στο γυμναστήριο. Πολλοί ήδη έγιναν επαγγελματίες στην γιόγκα, στο Pilates ή στο κολύμπι.

Θυμηθείτε πως ήτανε όμως η πρώτη μέρα στο γυμναστήριο. Κάποιοι προσπάθησαν και μόνοι τους να κάνουν τις ασκήσεις πάνω στα όργανα, χωρίς να ξέρουν να τα χρησιμοποιούν. Κάποιοι ένιωσαν πως είναι «σιδερένιοι» στην γιόγκα, ενώ όλοι η άλλοι έδειχναν να είναι υπερβολικά ευλύγιστοι.

Θυμηθήκαμε πως ήτανε η πρώτη ημέρα στο γυμναστήριο και σας ετοιμάσαμε μερικά σκιτσάκια πάνω σε αυτό το θέμα. Θα δείτε τον εαυτό σας.

1

2

3

4

5

6

7

8Πηγή

The post 8 σκίτσα που θα ταυτιστεί κάθε αρχάριος του γυμναστηρίου appeared first on LINE LIFE.

Πηγή 8 σκίτσα που θα ταυτιστεί κάθε αρχάριος του γυμναστηρίου

Παρά τον αρχικό αφορισμό (ως ακροδεξιού) και την τωρινή προσπάθεια καπελώματος του πατριωτικού, αντινεοταξικού κινήματος των Κίτρινων από την αριστερά, η επανάσταση των Κίτρινων Γιλέκων είναι μια εξέγερση όσων πιστεύουν στα εθνικά κράτη εναντίον της παγκοσμιοποίησης, των ανοιχτών συνόρων και της αθρόας λαθρομετανάστευσης.


ImmortalCataphract

Πηγή Η Αλήθεια για τα Κίτρινα Γιλέκα! (Βίντεο)

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Καραμανλή στην Αρκαδία…

Συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος βρέθηκε στην Αρκαδία σε…
ιδιωτική επίσκεψη, είχε ο πρόεδρος της ΝΔ.

Η συνάντηση έγινε στο σαλόνι του «Αρχοντικού Καλτεζιώτη» στο χωριό Κάψια της Αρκαδίας, παρόντων, μάλιστα των πρώην γραμματέων της ΝΔ Λευτέρη Ζαγορίτη και Ανδρέα Λυκουρέντζου, όπως και του πρώην υπουργού Νίκου Καλτεζιώτη, αναφέρει το kalimera-arkadia.gr.

Ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Αρκαδία για εκδήλωσης στην οποία ανακοινώθηκε επίσημα η υποψηφιότητα του δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα για την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κατά τη συνάντησή τους, οι κύριοι Μητσοτάκης και Καραμανλής συζήτησαν την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, υπό το πρίσμα μάλιστα του συνεδρίου του κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, θέτοντας ως στόχο για τη ΝΔ την αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές, ενώ συζήτησαν και τις προτεραιότητες του κόμματος ενόψει των περιφερειακών εκλογών. Οι εξελίξεις στο γερμανικό CDU βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης, όπως και οι ογκούμενες διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων» στη Γαλλία…

Πηγή Σαν τα χιόνια…


Αφρικανός καρδινάλιος: «Καλύτερα να πεθάνουμε από την πείνα παρά να δεχθούμε την ομοφυλοφιλία..»

Ο Γερμανός καθολικός καρδινάλιος Gerhard Müller, πρώην υπεύθυνος για το δόγμα της καθολικής πίστης (CDF), δέχθηκε έντονες επικρίσεις για τη συνέντευξή του στο LifeSiteNews στις 21 Νοεμβρίου, στην οποία είχε συνδέσει την ομοφυλοφιλία με την σεξουαλική κακοποίηση.

Πολλοί εξέχοντες καθολικοί που του επιτέθηκαν έχουν κοινό το ότι επιθυμούν να ομαλοποιήσουν την πρακτική της ομοφυλοφιλίας. Επιπλέον, αυτοί οι κληρικοί υποστηρίζουν πλέον τον καθηγητή Gerhard Kruip, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς της Γερμανίας και ο οποίος σε άρθρο του επιτέθηκε στον καρδινάλιο Müller και αναφέρθηκε σε μια μετά-συνοδική προτροπή του Πάπα Φραγκίσκου, την “AmorisLaetiti”, ως απόδειξη ότι η καθολική εκκλησία έχει πλέον μάθει να βλέπει την σεξουαλικότητα εν γένει με πιο θετικό τρόπο.

Μιλώντας ο Kruip (φώτο)για τη νέα διδασκαλία της εκκλησίας εξήγησε ότι αυτή τονίζει περισσότερο ότι η σεξουαλικότητα αποσκοπεί όχι μόνο στην αναπαραγωγή της ζωής αλλά είναι επίσης μια «έκφραση αγάπης». Αν συμβαίνει αυτό, ο θεολόγος συνεχίζει, «τότε πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε αν αυτό μπορεί να είναι δυνατό και μεταξύ ομοφυλοφίλων που αγαπούν ο ένας τον άλλον. Επίσης, για εκείνους οι οποίοι είναι ομοφυλόφιλοι όχι από μια ελεύθερη απόφαση, αλλά μάλλον, λόγω της φύσης τους, η σεξουαλικότητα μπορεί να είναι μια έκφραση της αγάπης τους για τον άλλον».


Επίσης, από θεολογικής απόψεως, ο καθηγητής Kruip ισχυρίζεται ότι τα βιβλικά αποσπάσματα δεν δικαιολογούν την καταδίκη της ομοφυλοφιλίας: «Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ευρεία συναίνεση ότι αυτά τα αποσπάσματα της Βίβλου που τώρα αναφέρονται κατά της ομοφυλοφιλίας δεν μπορούν να δικαιολογήσουν μια τέτοια απαγόρευση».


Σύμφωνα με τον Kruip, «οι περισσότεροι Καθολικοί, θεολόγοι και όλο και περισσότεροι επίσκοποι (ακόμη και αν δεν τολμούν να το δηλώσουν δημόσια) στη Γερμανία έχουν καταλήξει στην πεποίθηση ότι οι ομοφυλοφιλικές πράξεις, όταν είναι έκφραση μιας σχέσης αγάπης, δεν είναι κάτι που είναι γενικά «εγγενώς διαταραγμένο» (όπως το επικαλείται η επίσημη διδασκαλία – κατήχηση της καθολικής εκκλησίας)».

Ως παράδειγμα του πώς η Εκκλησία, λέει, αλλάζει τη διδασκαλία της, ο Γερμανός καθηγητής λέει ότι «μια τέτοια πρόοδος έχει γίνει στην ιστορία ξανά και ξανά. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η ηθική καταδίκη της θανατικής ποινής, η οποία, στην παλαιότερη εκκλησιαστική παράδοση μέχρι το 1992, σχεδόν πάντα θεωρείτο νόμιμη».

Την ίδια ώρα ο καρδινάλιος Πολύκαρπος Pengo (φώτο) της Τανζανίας αρνήθηκε να δεχθεί διεθνή προγράμματα βοήθειας που συνδέονται με την προώθηση της ομοφυλοφιλίας, επιμένοντας ότι «είναι καλύτερο να πεθάνουμε από την πείνα παρά να λάβουμε βοήθεια και να υποχρεωθούμε να κάνουμε πράγματα που είναι αντίθετα προς το θέλημα του Θεού».

Ο ιστοχώρος ειδήσεων των Γερμανών επισκόπων Katholisch.deκαι η Καθολική Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Αφρική ανέφεραν ότι ο καρδινάλιος Pengo ζήτησε από την κυβέρνηση της Τανζανίας να μην να δεχτούν βοήθεια από τα δυτικά κράτη που δίνουν τη βοήθειά τους υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτή η ομοφυλοφιλία στη χώρα του.

Ο καρδινάλιος πρόσθεσε ότι «η αμαρτία της ομοφυλοφιλίας ήταν η αιτία της καταστροφής των Σοδόμων και Γομόρρων και ότι αυτά τα πράγματα είναι αντίθετα με το σχέδιο του Θεού στη δημιουργία και ότι δεν θα πρέπει να γίνονται αποδεκτά καθόλου».

Επίσης ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Τανζανίας για τη θέση της επί του θέματος, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι όλοι οι Τανζανοί πρέπει να πουν όχι στην ομοφυλοφιλία και επανέλαβε την στάση του ότι δεν μπορεί να δεχτεί πράγματα που δεν ευαρεστούν τον Θεό.  “Και αν είναι να πεθάνουμε επειδή αρνούμαστε να συμμετάσχουμε σε τέτοιες πράξεις, προτιμούμε να πεθάνουμε με τον Θεό μας», είπε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Kangi Lugola, δήλωσε ότι «οι ομοφυλοφιλικές πράξεις πρέπει να αποφεύγονται από κάθε ανθρώπινο ον που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την εικόνα του Θεού επειδή η πράξη είναι αντίθετη με την ανθρώπινη φύση και κατά συνέπεια η κυβέρνηση της Τανζανίας δεν την δέχεται».

Στην Τανζανία, οι ομοφυλοφιλικές πράξεις τιμωρούνται με ποινές μέχρι 30 χρόνια φυλάκισης. Όπως επισημαίνει το Katholisch.de, «πολλά δυτικά κράτη και οργανώσεις βοήθειας καταδικάζουν αυτήν την πολιτική και έχουν απειλήσει επανειλημμένα να σταματήσουν να δίνουν τη βοήθειά τους».

Οι περισσότερες αφρικανικές χώρες αρνούνται επίσης να αποδεχθούν την ομοφυλοφιλία. Ο νιγηριανός καρδινάλιος Ιωάννης Οναϊέκαμαν δήλωσε στις αρχές του 2018 ότι στη χώρα του υπάρχει μια συναίνεση στην κοινωνία για την απόρριψη της ομοφυλοφιλίας. Το 2015 ο Αρχιεπίσκοπος Αμπούτζα Οναϊεκάνδήλωσε ότι η θέση της Εκκλησίας στη Νιγηρία κατά της ομοφυλοφιλίας είναι «αμετάκλητη». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δυστυχώς ζούμε σε έναν κόσμο όπου αυτά τα πράγματα έγιναν πλέον αποδεκτά, αλλά το γεγονός ότι είναι αποδεκτά δεν σημαίνει ότι έχουν δίκιο … Η Καθολική Εκκλησία θεωρεί ότι φέρει την σημαία της αλήθειας στον κόσμο που έχει επιτρέψει στον εαυτό του να εξαπατηθεί τόσο άσχημα».

Οι παρατηρήσεις αυτών των αφρικανών καρδιναλίων βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τα συναισθήματα που εκφράζουν πολλοί δυτικοί ιερείς.

Πρόσφατα, το Βατικανό ενέκρινε την επανεκλογή ενός πρύτανη σε μια Γερμανική Σχολή Μεταπτυχιακών Ιησουιτών στη Φρανκφούρτη, τον πατέρα Ansgar Wucherpfennig, παρά το γεγονός ότι είχε «ευλογήσει» ομοφυλόφιλα ζευγάρια και έχει ισχυριστεί ότι η Βίβλος δεν γνώριζε για τους ομοφυλόφιλους όπως γνωρίζουμε εμείς σήμερα.

Ο καρδινάλιος Christoph Schönborn φιλοξένησε μια ροκ συναυλία στον καθεδρικό του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη (φώτο). Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από έναν εξέχοντα αυστριακό ομοφυλόφιλο ακτιβιστή και παρουσίασε ως κύριο ηθοποιό τον άνθρωπο που πρόσφατα έπαιξε ρόλους ομοφυλοφίλων σε αρκετές ταινίες υπέρ των LGBT. Ο άνδρας καθόταν  μπροστά στο ιερό σε όλη την παράσταση.

ΚΟ / από εδώ κι εδώ


Πηγή Γερμανός καθηγητής θεολογίας: «Όλο και περισσότεροι επίσκοποι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό στην ομοφυλοφιλία».


Της Μαριάννας Τσήπα

Μόλις άναψαν τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια και οι υπήκοοι-πολίτες αυτής της…
πόλης εκτός των άλλων είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν και αυτήν την χρονιά στα εγκαίνια της πολυδιαφημιζόμενης Παυσιλιπούπολης, μιας φιέστας που εκτός των ιθυνόντων θα έπρεπε να λειτουργήσει ως γιορτή για τα παιδιά της πόλης και όχι μόνο αφού για χρόνια οι υπεύθυνοι αναζητούν την δημοσιότητα της εκδήλωσης, που διενεργείται και φέτος στο Άλσος Παυσίλυπου, σημείο αναφοράς για το πολεοδομικό της συγκρότημα.
Βεβαίως εφέτος η έξωση που θα υποστούν οι δημότες από την όμορη πλατεία Πλαστήρα θα είναι λίγο μεγαλύτερη, και παρά το μεγάλο εύρος της και το γεγονός πως είναι στο κάμπο σε άπλα θα εκπαιδευθούν να κινούνται ως κατσίκια ανάμεσα σε απέραντα τραπεζοκαθίσματα και κακόγουστα “παιχνίδια” που καταλαμβάνουν το μέγιστο κοινόχρηστο χώρο, ενός σκηνικού αρπαχτής που και φέτος στήνεται προσβάλλοντας εκτός του πορτοφολιού των γωνιών (2ευρω γαρ η φορά) και την αισθητική μας


Φέτος όμως, ξεκάθαρα, θίγει και την αξιοπρέπεια μας, μια και σε συνδυασμό με την επίσημη έναρξη λειτουργίας, πετάχθηκαν μαζικά φόλες από άκρη σε άκρη του πάρκου και της πλατείας με στόχο… να απαλλαγεί η φιέστα τους από τα “ανεπιθύμητα”αδέσποτα. Τι κι αν οι κάτοικοι φορολογούνται μέσω μετρητών ύδρευσης με τέλος για τα αδέσποτα, σαφώς το πρόβλημα δεν λύθηκε. Κάτοικοι κι επαγγελματίες αντίκρυσαν πρωί πρωί το μακάβριο θέαμα του εγκλήματος κι ανάμεσα και μέσα στα προαναφερόμενα παιχνίδια έβλεπε κανείς τα πτώματα των αθώων αυτών ψυχών λες και δεν τους έφθανε η ταλαιπωρία και το κρύο… κάποιοι πολίτες που αμέριμνα ως είθισται έβγαλαν τα κατοικίδια τους βόλτα, είχαν την πολύ πικρή εμπειρία να δουν τα ζώα αυτά. Καταγγελίες έγιναν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης που αγρόν αγόρασαν και δεν βρίσκεις ούτε μια γραμμή ηλεκτρονικού μελανιού για το θέμα.
Η φιέστα να’ναι καλά, παράπλευρες απώλειες…
Οι περίοικοι αποσβολωμένοι παρακολουθούν την απίστευτη ομερτά με την οποία όλοι όσοι θα έπρεπε να είχαν ενημερώσει, αποσιωπούν το γεγονός αυτό. Προφανώς τα αδέσποτα σε κάποιους χάλαγαν το ίμματζ, αν όχι και την μπίζνα. Γιατί για μπίζνα πρόκειται ξεκάθαρα, από τη στιγμή που δεν βγαίνει καν μια επίσημη ανακοίνωση ενημέρωσης των δημοτών: είναι γνωστό πως η πλατεία και το Άλσος είναι οι παράδεισοι των πολύ μικρών παιδιών της πόλης, που τρέχουν, παίζουν κάτω από το βλέμμα ναι, αλλά χωρίς το χέρι της μαμάς, και για όποιον έχει περάσει από τη διαδικασία των μωρών ξέρει πόσο επικίνδυνο μπορεί να καταστεί αυτό σε έναν χώρο πάρκου διάσπαρτου με φόλες. Αλλά είπαμε εδώ η απόλυτη σιγή ιχθύος, να μην χαλάσει η φιέστα κι η μπιζνα.
Και ναι για μπιζνα πρόκειται καλά στημένη σε βάρος όχι μόνο της αισθητικής μας, της οικονομικής αφαίμαξης (2ευρώ και γύρος), αλλά και νοημοσύνης, και της αξιοπρέπειας , κι ακόμα και της ασφάλειας των παιδιών, που θα θελήσουν να κάνουν χρήση πάραυτα των στημένων παιχνιδιών ενός κακόγουστου πανηγυριού, που απολαμβάνει την απρόσκοπτη λειτουργία του χάρη στην μαζική θανάτωση των αδέσποτων αλλά και την έξωση όσων έβρισκαν σημείο αναφοράς κοινωνικής συναναστροφής την πλατεία. Κι επειδή κάθε κοινωνία δείχνει το βαθμό του πολιτισμού της από τον τρόπο με τον οποίο φέρεται στους πιο αδύναμους, η μαζική εξόντωση με την ένοχη αποσιώπηση των τοπικών ΜΜΕ παρά τις καταγγελίες δείχνει ακριβώς το πραγματικό της πρόσωπο, κυνικό, υπολογιστικό κι ανάλγητο. Φθάνει να γίνουν όλα στα γρήγορα να πέσει το χρήμα, τι σημασία έχει αν υπήρξαν απώλειες ζωών για ζώα επρόκειτο, βρωμερά αδέσποτα – κι αν κάτσουν και μερικά δεσποζομένα, παράπλευρη απώλεια – να μην τάχουμε μες στα πόδια μας κι αυτά.
Το πανηγύρι που στήθηκε όμως, δήθεν για τα παιδιά μας, βασίζεται στους ίδιους όρους ασφάλειας κι αντιμετώπισης της ασφάλειας των παιδιών μας, γι αυτό πέρσι οι διαχειριστές και στο χαρτί ειδοποιούσαν τους γονείς πως τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται από τα βλαστάρια μας με δική μας ευθύνη, μην μπερδεύεστε, για την “στραβή” στη βάρδια τους δική σας η ευθύνη, γι αυτούς το χρήμα να πέφτει… Δείγμα, της προσοχής προς τα μικρά ζουζούνια, το στήσιμο των παιχνιδιών που θα βάλετε τα παιδιά σας.


Νέα ήθη στήριξης στις υποδομές από το τρενάκι


Η ζωή μας φθηναίνει, γίνεται πεζή και γκρίζα, μετριέται με δίευρα. Αλήθεια από όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο τόπο μας δεν μάθαμε απολύτως τίποτα; 

Πηγή «sibilla» ΠΗΓΗΠηγή Ο πολιτισμός κάθε κοινωνίας διαφαίνεται από το πώς συμπεριφέρεται στους αδύναμους… η περίπτωση της Καρδίτσας

Οι αεροπορικές τραγωδίες φαίνονται να έχουν εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα συχνό «φαινόμενο» τον τελευταίο καιρό, καθώς ουκ ολίγα είναι τα δυστυχήματα τα οποία έχουν απασχολήσει έντονα την ειδησεογραφία – και μάλιστα, οφειλόμενα σε «περίεργους» λόγους. Η πρόσφατη τραγωδία στο Σινά διερευνάται ακόμα, με τις θεωρίες περί τρομοκρατικής ενέργειας να δίνουν και να παίρνουν, ενώ τα δύο δυστυχήματα της Malaysia Airlines μέσα στο 2014, MH370 και MH17, έχουν αποτελέσει αντικείμενα ενδελεχούς έρευνας, καθώς στην πρώτη περίπτωση η εξαφάνιση δεν έχει εξηγηθεί ακόμα, ενώ στη δεύτερη (Ουκρανία) επρόκειτο για κατάρριψη από πύραυλο εν μέσω μιας έντονης κρίσης που απασχόλησε και απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Επίσης, δεν γίνεται να παραλειφθεί η «βουτιά θανάτου» του πιλότου της Πτήσης 9525 της Germanwings.

Δεν είναι λίγα τα αεροπορικά δυστυχήματα που έχουν καταγραφεί on camera – σε φωτογραφίες ή βίντεο. Λίστα με τα 10 χειρότερα εξ αυτών συνέταξε το κανάλι Top10s του YouTube.

Πέραν της εξωτερικής οπτικής, ο τρόμος της όλης εμπειρίας γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτός εάν δει κανείς βίντεο τα οποία έχουν τραβηχτεί και από το εσωτερικό αεροσκαφών κατά τη διάρκεια δυστυχημάτων (ή σχετικών δοκιμών).

Πηγή

The post Τραγωδίες στον αέρα: Τα 10 χειρότερα αεροπορικά δυστυχήματα που κατεγράφησαν σε φωτογραφίες και βίντεο appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Τραγωδίες στον αέρα: Τα 10 χειρότερα αεροπορικά δυστυχήματα που κατεγράφησαν σε φωτογραφίες και βίντεο


Φυσική διατήρηση των φρούτων

Πως διατηρούνται φυσικά τα φρούτα

Διατήρηση σταφυλιών
Καθαρίζουμε κατ’ αρχάς τα τσαμπιά από τις σάπιες ρόγες τους και τα κρεμούμε με κλωστές σε καρφιά καρφωμένα στους στύλους της οροφής ή με μικρά αγκίστρια από σύρμα σε σχήμα S από λεπτά σχοινιά τεντωμένα από τον ένα τοίχο στον άλλον ή από λεπτές ξύλινες ράβδους οριζόντιες, καρφωμένες σε κλίμακες σε δύο ή τέσσερις όρθιους στύλους. Το κρέμασμα αυτό είναι καλύτερο να γίνει ανάποδα, δηλαδή με τον μίσχο προς τα κάτω για να μην αγγίζουν οι ρόγες όσο το δυνατόν η μία με την άλλη.

Σταφύλια—Τρόπος δεύτερος
Καθαρίζουμε κάθε τσαμπί και το ασφαλίζουμε σε χάρτινο σακίδιο, το οποίο έχουμε τρυπημένο με ένα καρφί ή καλύτερο το ασφαλίζουμε σε σακίδιο από αραιό τρίχινο ύφασμα, δένουμε σφιχτά τον μίσχο του σταφυλιού με την κλωστή, η οποία χρησιμεύει να δένει το σακίδιο.

Σταφύλια—Τρίτος τρόπος
Διαλέγουμε τσαμπιά με αραιές ρόγες και τα κόβουμε λίγο προτού ωριμάσουν καλά. Κόβουμε κατόπιν με ένα ψαλίδι τις ρόγες τις οποίες είναι κοντά πολύ η μία με την άλλη, καθώς και εκείνες που είναι χαλασμένες. Απλώνουμε κατόπιν μέσα σε ένα μεγάλο κιβώτιο ή σε ανοικτό βαρέλι ένα παχύ στρώμα από πίτουρα, απλώνουμε μια στρώση από σταφύλια, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα σταφύλια να μην αγγίζουν τους τοίχους του κιβωτίου, τα δε πίτουρα να εισέρχονται καλά στα διαστήματα, τα οποία αφήνουν οι ρόγες μεταξύ τους. Σκεπάζουμε τα τσαμπιά αυτά με πίτυρα και απλώνουμε πάλι σταφύλια και ούτω καθεξής, ένα στρώμα πίτυρα και ένα στρώμα σταφύλια, έως ότου γεμίσει το κιβώτιο, το οποίο κλείνουμε τότε καλά και θέτουμε σε ξηρό μέρος, οπού διατηρούνται επί 6 μήνες και πλέον χωρίς την παραμικρή αλλοίωση.

Επειδή το ουσιώδες είναι να μένουν όσον το δυνατόν χωριστά οι ρόγες η μια από την άλλη, τα λευκά σταφύλια είναι για αυτού του είδους την διατήρησή προτιμότερα από τα μαύρα, των όποιων οι ρόγες είναι πολύ πυκνές.

Σταφύλια—Τρόπος τέταρτος
Κόβουμε μια κληματίδα, η όποια να έχει ένα βότρυ σταφυλής, και αφήνουμε την κληματίδα αυτήν, από του βότρυος και πέρα 6 ή 7 μεσογονάτια διαστήματα (μεσογονάτιο διάστημα λέγεται το μέρος του ξύλου της κληματίδας το ευρισκόμενο μεταξύ δύο κόμβων, δηλ, γονάτων), εκ των οποίων 3 ή 4 κατωτέρω του βότρυος και 3 ανωτέρω αυτού. Αλείφουμε τότε το ανώτερο άκρο της κληματίδας με κερί από εκείνο το όποιο χρησιμεύει προς εγκεντρισμό (μπόλιασμα) των φυτών, για να εμποδισθεί τοιουτοτρόπως η εξάτμιση των υγρών, τα όποια ευρίσκονται στο στέλεχος (ξύλο). Αφού ετοιμάσουμε κάθε βότρυ κατά αυτόν τον τρόπο, βάζουμε το κατώτερο άκρο της κληματίδας (το ασφράγιστο), μέσα σε φιάλη γεμισμένη πλήρως με νερό, στο οποίο προσθέτουμε 2 δράμια σκόνη άνθρακα σε κάθε φιάλη, για να εμποδισθεί η σήψη. Ο άνθρακας έχει την ιδιότητα να διατηρεί καθαρό το νερό, στο οποίο εμβαπτίζεται το στέλεχος. Στουμπώνουμε ακολούθως την φιάλη με σφραγιδόκηρο και η εργασία τελειώνει.

Θέτουμε τις φιάλες κατά μήκος των τοίχων του οπωροφυλακίου σε είδος τι φάτνης και σε απόσταση 8 δακτύλων την μία από της άλλης. Φροντίζουμε μόνο από καιρού σε καιρό να αποκόπτουμε της ραγές, όσες τυχόν αρχίζουν να σαπίζουν και δεν πρέπει να αφήνουμε την θερμοκρασία του δωματίου κατά τα μεγάλα ψύχη να κατέρχεται υπό το μηδέν. Τα σταφύλια διατηρούνται και με την μέθοδο της αποξηράνσεως στον ήλιο, μεταβαλλόμενες τότε σε σταφίδα.

Πορτοκάλια και λεμόνια
Προμηθευόμαστε άμμο λεπτή και την ξηραίνουμε μέχρι να χάσει όλη την υγρασία. Όταν κάνει κρύο, στρώνουμε δυο δάκτυλα άμμο στο βάθος του δοχείου, όπου θέλουμε να φυλάξουμε τα φρούτα μας. Τυλίγουμε έπειτα κάθε πορτοκάλι και λεμόνι σε λεπτό χαρτί, τα αποθέτουμε επάνω σε άμμο ώστε να μην αγγίζουν το ένα με το άλλο και χύνουμε σε αυτά δεύτερη στρώση άμμου έως 4 δακτύλων πάχους. Στρώνουμε νέα σειρά καρπών, έπειτα άμμο και ούτω καθεξής, έως ότου το δοχείο γεμίσει. Φυλάγουμε το δοχείο σε δροσερό μέρος, όπου δύνανται να διατηρηθούν έως 6 μήνες απείραχτα.

Μήλα και αχλάδια
Διατηρούνται με το άρωμα και την γεύση τους, εάν τα τυλίξουμε έκαστο χωριστά μέσα σε χαρτί, το οποίο βρέξαμε σε διάλυση ιτεϋλικού οξέος (acide salicylique) εντός οινοπνεύματος και κατόπιν στεγνώσαμε.
Τα αχλάδια διατηρούνται προσέτι και αν αλείψουμε το άκρο της ουράς τους με βουλοκέρι και τα τοποθετήσουμε σε ξηρό μέρος πάνω σε σανίδες.

Κάστανα—Τρόπος πρώτος
Τα αφήνουμε επί 15 ημέρες με τα ακανθώδη τους περικαλύμματα, έπειτα τα βγάζουμε από αυτά και τα απλώνουμε στη σκιά επί του σανιδώματος για να χάσουν μέρος της υγρασίας τους. Καταλαμβάνουμε δε ότι στέγνωσαν αρκετά όταν το πάτωμα, επί του οποίου είναι απλωμένα, δεν δεικνύει πλέον το ελάχιστο ίχνος υγρασίας. Τότε τα θέτουμε εντός τενεκέδων τα οποία κλείνουμε καλά και τοποθετούμε σε μέρος ξηρό και ευάερο, ουδέποτε δε σε υπόγειο.

Κάστανα—Τρόπος δεύτερος
Βγάζουμε τους καρπούς από τα ακανθώδη εξώφλοια και τους στεγνώνουμε στον ήλιο σε ρεύμα αέρος, μαζί με αρκετά χλωρά φύλλα καστανιάς. Τοποθετούμε κατόπιν στο βάθος βαρελιού ανοικτού άνωθεν ένα στρώμα από τα στεγνά φύλλα και μια στοίβα κάστανων και εξακολουθούμε να τοποθετούμε φύλλα και κάστανα εναλλάξ, έως ότου γεμίσει το βαρέλι.

Κάστανα—Τρόπος τρίτος
Μπορούμε να διατηρήσουμε κάστανα, καρύδια και σταφύλια επί μακρότατο χρόνο, πολύ φρέσκα, εάν τα τοποθετήσουμε κατά στρώματα, ανά μέσο των οποίων σπείρουμε ένα στρώμα σβησμένου και καλά τριμμένου ασβέστη, πάχους μάλλον ή ήττον μεγάλου αναλόγως της φύσεως των καρπών, το ανοικτό δοχείον, στο οποίο θέτουμε τοιουτοτρόπως τα προϊόντα, ανατρέπεται επί στρώματος ασβέστη 3 ή 4 δακτύλων πάχους, εντός της οποίας παραχώνεται το στόμιο αυτού.

Καρύδια—Πώς γίνονται πάλι φρέσκα τα ξηρά καρύδια.
Για να αποδοθεί στα ξηρά καρύδια η φρεσκάδα τους και η αρχική τους γεύση, τα αφήνουμε επί 5 ή 6 ημέρας μέσα σε νερό με λίγο αλάτι, Η υγρασία εισερχόμενη λίγο λίγο δια των πόρων του κελύφους μέσα στα καρύδια εξογκώνει τη σάρκα του καρπού και την καθιστά τόσο φρέσκη, ώστε ευκόλως αφαιρείται ο κίτρινος και πικρός λευκός εσωτερικός φλοιός της, όπως στα φρέσκα καρύδια. Το αλάτι εμποδίζει το νερό να σαπίσει και αφαιρεί από τα καρύδια την κακήν και υπόστυφη γεύση, την οποία αποκτούν ξηραινόμενα.

Μία άλλη μέθοδος συνίσταται στο να σκάβουμε στο χώμα μικρό λάκκο- έως ένα πήχη βάθους και στο βάθος να αποθέσουμε μέσα σε πανί τα καρύδια, όσα πρόκειται να μεταχειρισθούμε αμέσως, διότι, εάν μείνουν, μουχλιάζουν. Μετά από 21 ώρας τα βγάζουμε και τα βρίσκουμε φρεσκότατα και κάπως γλυκά. Ομοίως μπορούμε να τα παραχώσουμε και μέσα σε υγρή άμμο.


Πηγή: Μεγάλη μαγειρική ζαχαροπλαστική και ποτοποιία-Σαράντος, Βασιλάκης-Εν Αθήναις 1876ftiaxno.grΠηγή Πως συντηρώ φρούτα και λαχανικά για να κρατήσουν πιο πολύ