26 May, 2019
Home / Διαφορα (Page 351)


Η άμεση δημοκρατία και το «νοικοκύρεμα» της Ελλάδας, παράλληλα με τη διενέργεια των σωστών διαπραγματεύσεων και με πολύ δουλειά, θα μπορούσε να είναι το φως στο σκοτάδι που την έχει τυλίξει, οδηγώντας την στην έξοδο από την κρίση πριν είναι πολύ αργά – έτσι ώστε να πάψει να αποτελεί τη μεγάλη ντροπή της Ευρώπης.

.
«Ο μεγάλος κίνδυνος είναι η δρομολογούμενη αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της χώρας μας, όπου αμέσως μετά θα αναπτύσσεται μεν με ισχυρούς ρυθμούς, αλλά προς όφελος των νέων ιδιοκτητών της – κατά το παράδειγμα της Γουατεμάλα (ανάλυση)».
.

Ανάλυση

Το πολιτικό σύστημα που έχει αποδειχθεί ως το πλέον επιτυχημένο για μικρές, συνεκτικές χώρες, είναι η άμεση δημοκρατία – επειδή οι Πολίτες ψηφίζουν μόνοι τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο τους νόμους που τους αφορούν, οπότε τους εφαρμόζουν καλύτερα και τους στηρίζουν όλοι μαζί (ενώ ελαχιστοποιείται η κομματική διαφθορά). Όσον αφορά το οικονομικό πρόγραμμα ενός κράτους, πρέπει να είναι απλό, κατανοητό σε όλους και εφαρμόσιμο, από μία υπεύθυνη κυβέρνηση που να ενεργεί  με βάση το συμφέρον της χώρας και όχι το κομματικό της – ακολουθώντας μία πολιτική φιλική προς τις επιχειρήσεις και τη δημιουργία πλούτου.
Σε ένα κράτος δε στην περιοχή που βρίσκεται η Ελλάδα, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην άμυνα και στην ασφάλεια – γεγονός που σημαίνει πως η διαβίωση των Πολιτών που πρέπει πάντοτε να είναι ετοιμοπόλεμοι, όπως στο Ισραήλ, οφείλει να είναι λιτή. Στόχος, το κράτος να είναι οικονομικά εύρωστο και να μην υπερχρεώνεται ή να χρεοκοπεί – ούτε το δημόσιο, ούτε ο ιδιωτικός τομέας, ούτε οι τράπεζες, όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα. Εάν δεν το κάνει, τότε δεν κινδυνεύει μόνο το βιοτικό επίπεδο των Πολιτών του αλλά και η εδαφική του ακεραιότητα – καθώς επίσης η κοινωνία του που αλλοιώνεται τόσο από τη δική της μετανάστευση προς άλλες χώρες, όσο και από τη μετανάστευση σε αυτήν πολύ πιο φτωχών λαών.
Περαιτέρω, το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει μία σοβαρή κυβέρνηση είναι η κατάρτιση ενός κρατικού Ισολογισμού σε ετήσια βάση, αναρτώντας τον στο διαδίκτυο – έτσι ώστε να γνωρίζει τόσο αυτή, όσο και οι Πολίτες της αφενός μεν τι χρωστάει, αφετέρου τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία με τις τρέχουσες τιμές τους. Εάν υπήρχε ένας Ισολογισμός το 2009, θα διαπιστωνόταν πως η Ελλάδα είχε προβλήματα ρευστότητας (τα οποία προκλήθηκαν μεταξύ άλλων από τη μη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των δαπανών της, από τηδιόγκωση των ελλειμμάτων της και από το διεθνή διασυρμό της), αλλά όχι φερεγγυότητας – αφού χρωστούσε περί τα 299 δις €, ενώ μόνο η ακίνητη περιουσία του δημοσίου είχε αξιολογηθεί τότε από το ΔΝΤ στα 300 δις €(πηγή).
Επομένως ο Ισολογισμός της ήταν ισοσκελισμένος, οπότε ήταν μεν υπερχρεωμένη, αλλά όχι χρεοκοπημένη – όπως δυστυχώς συνέβη με το PSI το 2011. Σήμερα όμως η Ελλάδα είναι χρεοκοπημένη – αφού χρωστάει περί τα 360 δις € ακαθάριστα, η αξία των δημοσίων περιουσιακών της στοιχείων έχει καταρρεύσει κάτω από τα 50 δις €, ενώ έχει ξεπουλήσει επί πλέον έναν σημαντικό αριθμό κρατικών επιχειρήσεων. Εκτός αυτού χρεοκόπησε τόσο ο ιδιωτικός της τομέας, με κόκκινα χρέη άνω των 300 δις € από αμελητέα το 2009, όσο και οι τράπεζες – οπότε δεν υπάρχει άλλη διέξοδος εκτός από τη διαγραφή μέρους των χρεών της, ταυτόχρονα με την παραγωγή πλούτου.
Ως εκ τούτου, η επόμενη ενέργεια μίας κυβέρνησης της θα έπρεπε να είναι η εξής: (α) η διαγραφή χρέους, με διαπραγματευτικό όπλο τη ζημία που της προκλήθηκε από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα μνημόνια που της επέβαλλαν, καθώς επίσης από την ΕΚΤ το 2015, με τη βοήθεια του άρθρου 340 του Μάαστριχτ (άρθρο) – πόσο μάλλον όταν το έχει παραδεχθεί τόσο η Κομισιόν, όσο και το ΔΝΤ, καθώς επίσης (β) η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και πολεμικών επανορθώσεων, οι οποίες είναι τουλάχιστον 280 δις €. Για να επιτευχθούν δε και τα δύο, η Ελλάδα θα έπρεπε να δημιουργήσει δύο ειδικές επιτροπές – στελεχωμένες με τους ικανότερους Έλληνες και πλαισιωμένες με διεθνείς εξειδικευμένες εταιρείες.
Στη συνέχεια, η κυβέρνηση θα έπρεπε να δρομολογήσει όλες εκείνες τις ενέργειες (από την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, έως την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), με στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων στο κράτος τους – έτσι ώστε να επιστρέψουν τα περισσότερα από 120 δις € καταθέσεων που διέφυγαν στο εξωτερικό, για να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση και η διενέργεια επενδύσεων εκ μέρους των Ελλήνων.
Ταυτόχρονα θα έπρεπε να δημιουργήσει τις προϋποθέσειςπαραγωγής πλούτου, με αφετηρία τη μείωση των φόρων σε επίπεδα ανταγωνιστικά με τα γειτονικά κράτη– σημειώνοντας πως ο φόρος που εισπράττει σήμερα το δημόσιο από τις επιχειρήσεις, με τους υπερβολικούς συντελεστές και με την καταστροφική προκαταβολή, είναι μόλις 4,2 δις € ετησίως (γράφημα), επειδή τα κέρδη τους έχουν πλέον καταρρεύσει. Φυσικά η μείωση των φόρων δεν αρκεί για να αναπτυχθεί η Ελλάδα – αφού πρέπει να αυξηθεί η ζήτηση, προϋπόθεση της οποίας είναι η άνοδος των εισοδημάτων των Ελλήνων (μισθοί, συντάξεις, κέρδη κλπ.). Οι πυλώνες τώρα που θα όφειλε να στηριχθεί είναι ο πρωτογενής τομέας με τη μεταποίηση του, ο τουρισμός και η ναυτιλία – έτσι ώστε μέσω αυτών να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις επαναβιομηχανοποίησης της Ελλάδας. Ειδικότερα τα εξής:
(α) Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να προσφέρει πολλά στη χώρα, εάν χειριστεί ως «boutique» – με την έννοια πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε προϊόντα, στα οποία η Ελλάδα λόγω κλίματος και εδάφους έχει μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Βασικό στοιχείο είναι η χρησιμοποίηση επιστημονικών μεθόδων με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, η σωστή μεταποίηση και συσκευασία, τα ορθολογικά δίκτυα διανομής, η συνέπεια, καθώς και η ποιότητα των παραδόσεων. Δεν είναι δηλαδή μόνο η καλλιέργεια και η εκτροφή, αλλά πολλά άλλα.
Στο παράδειγμα της Ολλανδίας, παράγει αγροτικά προϊόντα περί τα 14 δις $ (1,6% του ΑΕΠ της – πηγή), ενώ το 2017 εξήγαγε 101 δις € – όταν η Ελλάδα παράγει 8,2 δις $ (4,1% του ΑΕΠ της, πηγή – περί τα 12 δις € κατά άλλους) και εξάγει κάτω από 6 δις €. Η Ολλανδία είναι βέβαια διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο, αλλά το ίδιο θα μπορούσε να γίνει η Ελλάδα στην περιοχή της. Φυσικά θα έπρεπε να κατασκευάζονται στη χώρα μας πολλά από αυτά που χρειάζονται για τον αγροτικό τομέα (εισάγουμε σχεδόν το 90% των πρώτων υλών, πηγή), όπως τα θερμοκήπια, σημειώνοντας πως στην Ελλάδα υπάρχουν κάτω από 50.000 στρέμματα θερμοκηπίων, ενώ μόνο σε μία περιοχή της Ισπανίας 600.000 στρέμματα. Άλλα παραδείγματα επιτυχημένης αγροτικής παραγωγής είναι το Ισραήλ και η Νέα Ζηλανδία.
(β)  Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο τουρισμός, με έμφαση στις υπηρεσίες, όπως είναι οι πλατφόρμες ενοικίασης δωματίων και σπιτιών, καθώς επίσης οι εταιρείες ταξιδιών. Ο τουρισμός πρέπει να χειριστεί επίσης ως «Boutique» και να μην δίνεται σημασία τόσο στις αφίξεις, όσο στα έσοδα – έτσι ώστε να μην καταστρέφονται οι τουριστικές μας υποδομές, από χιλιάδες επισκέπτες χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου. Όσον αφορά δε την προμήθεια των ξενοδοχείων, εάν καταλάβουμε πως η Ιταλία καλύπτει το 70% των αναγκών των δικών της μονάδων με ιταλικά προϊόντα, ενώ εμείς μόλις το 15%, θα συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος των λαθών μας.
(γ) Ο τρίτος είναι η ναυτιλία, όπου Ελλάδα θα μπορούσε να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, εάν γινόταν έδρα ναυτιλιακών επιχειρήσεων– ανεξάρτητα από τη σημαία, στην οποία θα ήταν νηολογημένα τα πλοία τους. Τα οφέλη αυτά υπολογίσθηκαν (Ε&Υ) στα 25,9 δις € ετησίως, δημιουργώντας 550.000 θέσεις εργασίας και επιλύοντας το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων μας. Εν προκειμένω, το Ντουμπάι θεωρείται το καλύτερο παράδειγμα ως ναυτιλιακό κέντρο – το οποίο παρέχει δυνατότητες διαχείρισης των ναυτιλιακών εταιρειών ενώ δεν διαθέτει ναυτιλιακό στόλο.
Περαιτέρω, θα έπρεπε να δοθεί μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου επίσης η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και στην καινοτομία – ενώ οφείλει να δρομολογηθεί άμεσα η ιδιωτική εκπαίδευση με την ίδρυση Πανεπιστημίων, τα οποία μπορούν να προσφέρουν έσοδα της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ, όπως στο παράδειγμα της Κύπρου. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε 4,5 δις € επί πλέον ΑΕΠ για την Ελλάδα, 90.000 νέες θέσεις εργασίας και 1,35 δις € έσοδα για το δημόσιο – ενώ δεν θα χρειαζόταν να σπουδάζουν τόσοι Έλληνες στο εξωτερικό, όπου μόνο στη Μ. Βρετανία το συνάλλαγμα που εξάγουμε για σπουδές είναι της τάξης των 300 εκ. € ετήσια!
Η εξέλιξη της αμυντικής βιομηχανίας μας, όπου διαθέτουμε αρκετές υποδομές, θα αύξανε επίσης το ΑΕΠ, τα έσοδα του δημοσίου ή τις εξαγωγές, ενώ θα δημιουργούσε πολλές νέες θέσεις εργασίας – καλύπτοντας επί πλέον αρκετές εγχώριες ανάγκες μας. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον τομέα της Υγείας, αφού διαθέτουμε εξαιρετικό ιατρικό προσωπικό, καθώς επίσης για πολλούς άλλους τομείς – ενώ θεωρούμε πως ο υπόγειος πλούτος της χώρας μας, όπως οι υδρογονάνθρακες, δεν πρέπει να μας απασχολεί σε τέτοιο βαθμό, αφού δεν συνδυάζεται με τον τουρισμό εύκολα, εκτός του ότι απαιτείται η στρατιωτική και η οικονομική ισχύς του κράτους για την προστασία του (κατά πολλούς δεν είναι ευχή για τις αδύναμες χώρες, αλλά κατάρα).
Από νομισματικής δε πλευράς, η Ελλάδα θα πρέπει να προετοιμάσει μεν ένα παράλληλο φορολογικό νόμισμα για κάθε ενδεχόμενο, χωρίς όμως να το χρησιμοποιήσει, αλλά να δρομολογήσει το συντομότερο δυνατόν ένα ιδιωτικό συμπληρωματικό νόμισμα, όπως αυτά που διαθέτουν η Γερμανία, η Ελβετία κλπ. (ανάλυση) – κάτι που ασφαλώς δεν θα έλυνε τα μεγάλα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει, αλλά θα βοηθούσε σημαντικά.
Επίλογος
Ολοκληρώνοντας, οφείλουμε να σημειώσουμε πως το δημόσιο πρέπει να λειτουργεί με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα – έτσι ώστε να μην καταγράφονται τα χρέη του όταν τα πληρώνει, αλλά όταν δημιουργούνται, όπως συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό θα καταλαβαίναμε πότε έχει πράγματι πλεονάσματα, γνωρίζοντας πως είναι αδύνατον να υπάρχουν πλεονάσματα και να πουλιούνται περιουσιακά στοιχεία, όταν το δημόσιο χρέος αυξάνεται – όπως συμβαίνει παραδόξως σήμερα!
Με απλά λόγια, το «νοικοκύρεμα» της Ελλάδας, παράλληλα με τη διενέργεια σωστών διαπραγματεύσεων και με πολύ δουλειά, θα μπορούσε να την οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση προτού είναι πολύ αργά – ενώ η επιστροφή των 500.000 Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό, κόστους εκπαίδευσης περί τα 100 δις € και δυνατότητας παραγωγής ΑΕΠ της τάξης των 25 δις € ετησίως, θα της έδινε μία επί πλέον ώθηση, έτσι ώστε να μην επιβιώνει μόνο, αλλά να μεγαλουργεί. Με όλα τα παραπάνω θα εξυγιαινόταν και το ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας μας – το οποίο διαφορετικά θα καταρρεύσει.
Σε κάθε περίπτωση, η ανάκτηση της αξίας των περιουσιακών μας στοιχείων, όπου έχουν χαθεί πάνω από 250 δις € όσον αφορά τα ακίνητα του δημοσίου, 500 δις € από τα ιδιωτικά ακίνητα, 150 δις € από το χρηματιστήριο κοκ., προτού αλλάξει ιδιοκτησία η χώρα, θα ήταν αρκετή για να πάρει η Ελλάδα τη θέση που της αξίζει – παύοντας να αποτελεί τη μεγάλη ντροπή της Ευρώπης.
Βασίλης Βιλιάρδος – analyst.grΠηγή Η πολιτικοοικονομική λύση
(ΦΩΤΟ)

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την άφιξή του την περασμένη Δευτέρα στον Αρη, το διαστημικό επιστημονικό σκάφος InSight της NASA δείχνει να…
έχει εγκλιματιστεί πλήρως στο αφιλόξενο (τουλάχιστον για τον άνθρωπο) περιβάλλον του κόκκινου πλανήτη.

Όλα βαίνουν καλώς στην αποστολή του, όπως ενημερώνει η NASA μέσω του ειδικού λογαριασμού Twitter που στέλνει updates από το Insight σε… πρώτο πρόσωπο. Μάλιστα εχθές, όπως ήταν προγραμματισμένο, αφαιρέθηκε το προστατευτικό κάλυμμα από τη μία φωτογραφική μηχανή, με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον τις πρώτες ολοκάθαρες εικόνες!

Οι φωτογραφίες που μας είχε στείλει στιγμής το εξοπλισμένο με δύο κάμερες InSight, απεικόνιζαν τον ουρανό και μια επίπεδη επιφάνεια μπροστά από τη μηχανή. Ωστόσο, στίγματα θόλωναν αυτές τις πρώτες εικόνες, αφού το προστατευτικό κάλυμμα της κάμερας στη βάση του δεν είχε ακόμα απομακρυνθεί. Εχθές το κάλυμμα αυτό επιτέλους αφαιρέθηκε.

Στις δύο νέες φωτογραφίες του InSight βλέπουμε το έδαφος κάτω από την κάμερα της βάσης, ενώ σε μία άλλη λήψη διακρίνεται η φωτογραφική μηχανή που είναι τοποθετημένο στον αρθρωτικό ρομποτικό βραχίονα. Σημειώνεται ότι στην άκρη του οποίου βρίσκεται μια λαβίδα με πέντε δάχτυλα, που θα βοηθήσει στην τοποθέτηση των δύο επιστημονικών οργάνων του InSight στο έδαφος του Άρη, τους επόμενους τρεις μήνες.


https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js

https://platform.twitter.com/widgets.js
protothema.gr

Πηγή Πλανήτης Άρης: «Μαγεύουν» οι πρώτες φωτογραφίες του InSight…


Ανταγωνισμοί, συγκρούσεις και χαμόγελα στο Μπουένος Άιρες…

Τα μέλη του μεγάλου διευθυντηρίου του κόσμου, της ομάδας της G20, ήταν -πλην ενός- συνεπή και στο φετινό ετήσιο «αντάμωμά» τους στο μακρινό…
Μπουένος Άιρες της Νότιας Αμερικής. Το θέμα που θα τους απασχολήσει εφέτος είναι «η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη», ωστόσο ο ακαδημαϊσμός που αποπνέει ο παραπάνω τίτλος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κρύψει τους διαγκωνισμούς, τους θυμούς και τις μεγάλες διχόνοιες που τους χωρίζουν.

Οι ηγέτες των 19 πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών του κόσμου -Αργεντινής, Αυστραλίας, Βραζιλίας, Καναδά, Κίνας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ινδίας, Ινδονησίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Μεξικού, Ρωσίας, Σαουδικής Αραβίας, Νότιας Αφρικής, Νότιας Κορέας, Τουρκίας, ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου – συν της Ε.Ε., οι οικονομίες των οποίων σχηματίζουν αθροιστικά το 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ (!), στήθηκαν και φέτος στη σειρά για την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία.

Όμως διάθεση για πολλά χαμόγελα και αβρότητες δεν υπήρχε και το κλίμα μεταξύ τους ήταν κάπως μουδιασμένο, όπως και η ίδια η πρωτεύουσα της Αργεντινής, που έμοιαζε με έρημη πόλη καθώς η κυβέρνηση κήρυξε τη χθεσινή ημέρα επίσημη αργία φοβούμενη ξέσπασμα οργής εναντίον της, αλλά και εναντίον των υψηλών προσκεκλημένων της για την ανακύκλωση της λιτότητας και τη χρόνια οικονομική κρίση στη χώρα.

Με την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν με πρωτοβουλία του πρώτου -λόγω Ουκρανίας και με τη Μέρκελ μεγάλη απούσα της εναρκτήριας τελετής λόγω του ότι το αεροπλάνο της… έμεινε από βλάβη στην Κολωνία, το ενδιαφέρον της χθεσινής πρώτης ημέρας μονοπώλησε και πάλι… ο Τραμπ.

Νέα NAFTA

Και αυτό διότι το μοναδικό σημαντικό γεγονός της χθεσινής πρώτης ημέρας της διήμερης συνόδου ήταν η υπογραφή της νέας NAFTA της βορειοαμερικανικής συνθήκης ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Καναδά, ΗΠΑ και Μεξικού. Το νέο ντιλ στο οποίο κατέληξαν οι διαπραγματευτές των τριών κυβερνήσεων στις 30 Σεπτεμβρίου ύστερα από έναν μαραθώνιο σκληρών παζαριών αντικαθιστά τη αρχική NAFTA, που τέθηκε σε ισχύ το 1994 και την οποία ο Τραμπ δήλωνε αποφασισμένος να καταργήσει.

Οι διαπραγματευτές κατέληξαν τελικά σ’ έναν συμβιβασμό ιδιαίτερα όσον αφορά τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της γεωργίας. «Είναι ένα πρότυπο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που θα αλλάξει για πάντα το εμπορικό τοπίο, (…) ίσως η σπουδαιότερη εμπορική συμφωνία που έχει επιτευχθεί ποτέ. Όλες οι χώρες θα ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό» διακήρυξε ο μεγιστάνας Πρόεδρος παρουσιάζοντας το γεγονός ως προσωπική επιτυχία του.

Η υπογραφή της νέας NAFTA πιθανώς θα αποδειχθεί και το μοναδικό ουσιαστικό επίτευγμα αυτής της συνόδου. Η προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν ακυρώθηκε και οι ελπίδες για «ειρήνευση» στο μέτωπο του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας είναι λίγες καθώς δεν αναμένονται σπουδαία αποτελέσματα από την κατ’ ιδίαν συνάντηση Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ.

Μένει να φανεί στο τελικό κοινό ανακοινωθέν που θα εκδοθεί σήμερα αν υπάρχει διάθεση για ελάχιστη έστω συναίνεση μεταξύ των μελών του κλειστού κλαμπ. Με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, το διακύβευμα της συνόδου είναι πλέον κατά πόσον η λέσχη θα παραμείνει πιστή στο δόγμα της πολυμερούς συνεργασίας που πρυτανεύει από το 2008, όταν παντού επικρατούσε πανικός εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ή αν θα «αναθεωρηθεί» ντε φάκτο.

Γύρω από το τραπέζι της G20 υπάρχουν «δισταγμοί», αναφύονται μορφές «επιθετικότητας», επανεμφανίζονται «ρήγματα», προειδοποίησε το βράδυ της Πέμπτης ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι δεν θα υπογράψει την εμπορική συμφωνία με το οικονομικό μπλοκ Mercosur της Νότιας Αμερικής αν ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο αποσύρει τη χώρα του από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

N.K
avgi.gr

Πηγή G20: Ακόμη ζωντανοί, στη σκηνή…


Όλες τις προηγούμενες ημέρες ορισμένοι καθηγητές και καθηγήτριες των Γυμνασίων και των Λυκείων της Έδεσσας, λόγω κομματικής νοοτροπίας ή της ιδεοληψίας τους, προσπαθούσαν να αποτρέψουν τους μαθητές να συμμετάσχουν στην σημερινή πορεία με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική της κυβέρνησης στο Μακεδονικό ζήτημα και την συμφωνία των Πρεσπών. 
Τους έλεγαν ότι θα χάσουν τις εκδρομές τους, ότι θα τιμωρηθούν, ότι είναι φασίστες και εθνικιστές, ότι  υποκινούνται από την Χρυσή Αυγή κλπ.  Κάποιοι είπαν ότι τα παιδιά είναι μικρά και δεν πρέπει να ασχολούνται με τέτοια θέματα. Είναι όμως οι ίδιοι που δικαιολογούν παιδιά να καίνε Ελληνικές σημαίες, να μπορούν να αλλάξουν το φύλλο τους στα 15 τους και να ψηφίζουν στα 17 τους θεωρώντας ότι θα ωφεληθούν κομματικά,

https://youtu.be/fUlUR41sDOc
Οι μαθητές όμως δείχνοντας αξιοσημείωτο Δημοκρατικό αίσθημα αυτοοργανώθηκαν, συγκρότησαν οργανωτική επιτροπή, έγραψαν το ψήφισμά τους, ενημέρωσαν όλα τα σχολεία, την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Δήμο Έδεσσας και την αστυνομία, και σήμερα, όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Έδεσσας από κοινού, πραγματοποίησαν μία μεγαλειώδη πορεία διαμαρτυρίας μέσα στην πόλη της Έδεσσας. Πέρασαν από όλα τα σχολεία, όπου τους περίμεναν μαθητές για να ενσωματωθούν,  σταμάτησαν  στo κέντρο της πόλης, όπου εκπρόσωποί τους έκαναν ομιλίες, κατέθεσαν λουλούδια στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τέλος θυροκόλλησαν το ψήφισμά τους έξω από τα γραφεία της διεύθυνσης. Επιστρέφοντας παρέδωσαν το ψήφισμά τους σε όλους τους διευθυντές και τους συλλόγους καθηγητών των γυμνασίων και των λυκείων της Έδεσσας. Αρκετοί πολίτες παραβρέθηκαν στις στάσεις τους και μαζί τραγούδησαν το «Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα» και έψαλαν τον εθνικό ύμνο.
Επίσης έδειξαν ωριμότητα, σοβαρότητα και γνώση της ιστορίας με τις ενέργειές τους και την συμπεριφορά τους. Δεν έγινε κανένα απολύτως έκτροπο. Τα πανό που κρατούσαν έγραφαν:  Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα / Η Μακεδονία είναι Ελληνική / Η συμφωνία των Πρεσπών Σλαβοποιεί τους Μακεδόνες, ‘Έγκλημα η ψήφισή της / Τα παιδιά μιλούν, τις αξίες δεν πουλούν «Μακεδονία» / Μακεδονία τα παιδιά είναι κοντά σου. Τα συνθήματα που έλεγαν ήταν: Ελλάς, Ελλάς Μακεδονία / Ελλάς, Ελλάς «η ταν ή επί τας» / Κάτω τα χέρια από την Μακεδονία / Ντροπή, Ντροπή θα γράψει η ιστορία για αυτούς που υπογράψανε για την Μακεδονία / Ελλάς, Ελλάς στα χνάρια του Μελά / Σκοπιανέ , Σκοπιανέ δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ /Κανένα κόμμα, καμιά πολιτική, τα παιδιά φωνάζουν η Μακεδονία είναι Ελληνική.
Το μέλος της οργανωτικής επιτροπής Κ.Σ. είπε: «Εμείς οι μαθητές δεν μπορούμε να κοιτάμε άπρακτοι κάποιους να ξεπουλάνε την πατρίδα μας. Στο σχολείο μαθαίνουμε να την αγαπάμε και είμαστε σήμερα εδώ να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα, δεν χαρίζεται και δεν ξεπουλιέται. Εμείς είμαστε το μέλλον της χώρας, όπως θέλουν να μας λένε, για αυτό οφείλουν να μας ακούσουν. Οι αποφάσεις θα βαρύνουν τις δικές μας πλάτες. Εμείς θα ζήσουμε με τις συνέπειες της όποιας συμφωνίας. Για αυτό ακούστε το καλά: Εμείς δεν υπογράψαμε, και ποτέ δεν θα υπογράψουμε μία τέτοια συμφωνία. Σας καλούμε να την πάρετε πίσω για να αποδείξετε ότι το πολίτευμα της Ελλάδος είναι δημοκρατικό. Στη δημοκρατία αποφασίζει ο λαός.»

pellain-gr.blogspot.com


pierikiΠηγή ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΕΚΑΝΑΝ ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΊΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥΣ -Vid, Foto-

Μπορείτε να βρείτε και τις έξι λέξεις στην εικόνα;

Δοκιμάστε πρώτα και μετά δείτε τη λύση!

Είναι αρκετά δύσκολο, έτσι δεν είναι; Πάρτε το χρόνο σας…

24829692815_d89b00861a_o
.
.
.
.
.
24829693975_bdcae91563_o

Credits: AWM

The post Μόνο 1 στους 6 μπορεί να βρει όλες τις κρυμμένες λέξεις στην εικόνα. Εσείς; appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Μόνο 1 στους 6 μπορεί να βρει όλες τις κρυμμένες λέξεις στην εικόνα. Εσείς;


Στην έκθεση της Αλβανίας που συνιστά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα ένα ακόμη σημείο, με το οποίο απαιτείται η πλήρης διαλεύκανση της δολοφονίας του Κωνσταντίνου Κατσίφα στις 28 Οκτωβρίου στους Βουλιαράτες, γράφει το αλβανικό δημοσίευμα.


Σοβαρή τροποποίηση της έκθεσης για την Αλβανία

Η τροποποίηση προστέθηκε τα τελευταία λεπτά της τελικής έκθεσης και προτάθηκε από τον εισηγητή για την Αλβανία, Κνουτ Φλεκεστάιν και τον Έλληνα ευρωβουλευτή Νίκο Ανδρουλάκη, γραμματέα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.

Η διαφορά μεταξύ των προτεινόμενων λόγων της πρώτης και της τελευταίας στιγμής είναι τεράστια.

Στην παράγραφο 20 της έκθεσης εκτιμάται η έγκριση του νόμου για τις μειονότητες από την Αλβανία και απαιτείται περαιτέρω εφαρμογή της νομικής βάσης για τις γλωσσικές και εθνοτικές μειονότητες.


Σε αυτό το σημείο, οι ευρωβουλευτές έχουν προσθέσει ένα συννημένο (α), το οποίο συνδέεται άμεσα με η δολοφονία του εξτρεμιστή Κωνσταντίνου Κατσίφα, όπως χαρακτηριστικά γράφει το αλβανικό κείμενο.


Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει τις ενστάσεις που σημειώθηκαν μετά το επεισόδιο στο οποίο ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, μέλος της ελληνικής εθνικής μειονότητας με διπλή υπηκοότητα (ελληνική και αλβανική), σκοτώθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις της κρατικής αστυνομίας (RENEA) κατά τον εορτασμό της επετείου για τους Έλληνες στρατιώτες του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στους Βουλιαράτες την 28η Οκτωβρίου 2018.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί περιορισμό από όλες τις πλευρές και αναμένει από τις αλβανικές αρχές να ενεργήσουν και να διερευνήσουν τα κίνητρα που οδήγησαν στην απώλεια ανθρώπινης ζωής».


Κακό μήνυμα για την Αλβανία


Φαινομενικά- συνεχίζει το δημοσίευμα- το κείμενο δεν έχει έντονη τάση και ομοιάζει με σύνηθες μέρος των δηλώσεων.

Αλλά εδώ είναι το πρόβλημα.

Ένα τέτοιο αίτημα, κανονικά δεν θα αποτελούσε μέρος των εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ λιγότερο στο έγγραφο που αφορούσε την έναρξη των διαπραγματεύσεων.


Το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά, οι ευρωβουλευτές της, ανάγκασαν να επιβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εισαγωγή την δολοφονία ενός τρομοκράτη στις ανησυχίες της ετήσιας έκθεσης της Αλβανίας σχετικά με την ένταξη της, είναι ένα κακό μήνυμα.


Ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων


Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρεις εβδομάδες, το κοινοβούλιο της Ευρώπης απέρριψε το αίτημα δύο Ελλήνων βουλευτών να συζητήσουν τη δολοφονία του Κατσίφα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ένα μέρος των Ευρωβουλευτών δήλωσε ότι δεν μπορεί να συζητήσει για ένα θέμα που αφορά έναν ένοπλο εναντίον της αστυνομίας. Η άρνηση της προσπάθειας του Έλληνα βουλευτή να εισαγάγει το ζήτημα ‘Κατσίφα’ στην ΕΕ είχε μια συνηθισμένη αντίδραση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Αλλά, σήμερα, στη συζήτηση, η δολοφονία του Κατσίφα καταχωρήθηκε στα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι η δολοφονία στους Βουλιαράτες, μπορεί να θεωρηθεί ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίαση της νομοθεσία περί μειονοτήτων.
Αυτή είναι η πρώτη νίκη της ελληνικής πολιτικής σε σχέση με την Αλβανία.

Δεν έπεισε η αλβανική κυβέρνηση


Αυτό δηλώνει ότι τα επιχειρήματα της αλβανικής κυβέρνησης, πέρα από τα δικαιώματα, δεν έπεισαν τις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τι συνέβη στους Βουλιαράτες.
Αντ’ αυτού, οι Έλληνες ευρωβουλευτές με την ιδέα ότι στους Βουλιαράτες σκοτώθηκε ένας «ήρωας του ελληνισμού» [τα εισαγωγικά στο πρωτότυπο] έχουν καταφέρει όχι μόνο να αλλάξουν την ανάλυση, αλλά να θέσουν και όρους που θα τεθούν στη συζήτηση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σημειώνει το αλβανικό δημοσίευμα.


kohajone.comThe Hellenic Information Team

echedoros-a.grΠηγή Οι Έλληνες κέρδισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Διερεύνηση για τη δολοφονία του Κωνσταντίνος Κατσίφας
…για αποστολή πολεμικών πλοίων στην Κριμαία…

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση της έντασης απευθύνει σε Μόσχα και Κίεβο ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Σόλενμπεργκ.

Σε συνέντευξη που θα…
δημοσιευθεί στην αυριανή έκδοση της γερμανικής Die Welt, απορρίπτει έμμεσα το αίτημα της Ουκρανίας για αποστολή πολεμικών πλοίων στη χερσόνησο της Κριμαίας, απευθύνοντας έκκληση για μετριοπάθεια και στις δυο πλευρές.

«Αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι ότι όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να εργαστούν για την αποκλιμάκωση της έντασης», δηλώνει ο κύριος Σόλτενμπεργκ.

Παράλληλα, καλεί τη Μόσχα να διασφαλίσει απρόσκοπτη πρόσβαση στα ουκρανικά λιμάνια στην Αζοφική Θάλασσα και ελεύθερη διάβαση στο στενό του Κερτς.

«Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης κατά των ουκρανικών πλοίων και των ναυτικών. Αυτό το περιστατικό υπενθυμίζει τον πόλεμο που συνέβη εδώ και τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία. Αλλά η Ρωσία πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τους κρατούμενους ναυτικούς της Ουκρανίας και τα κατασχεθέντα πλοία», τονίζει ο γ.γ του ΝΑΤΟ.

tvxs.gr

Πηγή ΝΑΤΟ: Απορρίπτεται το αίτημα της Ουκρανίας…
Το ρόβερ Curiosity της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) που τριγυρνά στην επιφάνεια του ‘Αρη, εντόπισε ένα παράξενο λαμπερό αντικείμενο, που…
ξεχωρίζει από το περιβάλλον του χάρη στην ασυνήθιστη λάμψη του.

Οι επιστήμονες που χειρίζονται το ρόβερ, θα το καθοδηγήσουν για να ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά στο αντικείμενο, αν και υποψιάζονται ότι πρόκειται για κάποια πέτρα που έπεσε από το διάστημα στο αρειανό έδαφος.

«Νομίζουμε ότι είναι μάλλον ένας μετεωρίτης, γι’ αυτό είναι τόσο λαμπερό. Όμως μερικές φορές τα φαινόμενα απατούν και η απόδειξη θα έλθει μόνο από τη χημική ανάλυση», δήλωσε η Σούζαν Σβέντσερ, μέλος της επιστημονικής ομάδας του Curiosity. Το ρόβερ θα χρησιμοποιήσει τα επιστημονικά όργανά του ChemCam (κάμερα, φασματογράφος και λέιζερ) για να εξετάσει το αντικείμενο από κοντινή απόσταση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Curiosity έχει βρει λαμπερά αντικείμενα στον ‘Αρη. Το 2012, ένα περίεργο γυαλιστερό κομμάτι αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν πλαστικό τμήμα που είχε αποκολληθεί από το ίδιο το ρόβερ. Νωρίτερα το 2018, ένα άλλο παράξενο αντικείμενο ταυτοποιήθηκε ως αρειανός βράχος, ενώ το 2008 το άλλο ρόβερ της NASA, το Opportunity, είχε για πρώτη φορά βρει στον ‘Αρη ένα μικρό μετεωρίτη από σίδηρο.

Κι ενώ το Curiosity είναι απασχολημένο, σε μια άλλη τοποθεσία του ‘Αρη ο στατικός ρομποτικός γεωλογικός-σεισμολογικός ανιχνευτής InSight, που έφθασε προ ημερών, βρίσκεται στη φάση προσαρμογής του, προτού αρχίσει τις δικές του επιστημονικές έρευνες στο υπέδαφος του γειτονικού πλανήτη.

documentonews.gr

Πηγή «Χρυσή» πέτρα ανακάλυψε το ρόβερ της NASA στον Άρη


Ὁ ΟΗΕ ἐσχεδίασε τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἐξαφάνιση τῶν Εὐρωπαικῶν Ἐθνῶν καὶ καλεῖ τὶς κυβερνήσεις νὰ τὸ ὑπογράψουν  στὸ Μαρόκο στὴν συνδιάσκεψη τοῦ Ο.Η.Ε   μὲ τὸ Παγκόσμιο Σύμφωνο γιὰ τὴν Μετανάστευση.
————————————————————-
Ἀπεφάσισαν λοιπὸν πὼς:
  • Ἡ Αὐστρία τῶν 10 ἑκατομμυρίων, μπορεῖ νὰ δεχθῇ 
  • Ἡ Γαλλία τῶν 67 ἑκατομμυρίως, μπορεῖ νὰ δεχθῇ 
  • Ἡ Γερμανία τῶν 70 ἑκατομμυρίων, μπορεῖ νὰ δεχθῇ 
  • ἡ Ἑλλάς, 
Με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς την γνώμη των λαών, χωρίς καν έγκριση από την βουλή. Αποφασίζουν οι κυβερνήσεις χωρίς τον λαό.


ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΟΙ ΑΚΡΑΙΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ/ΔΙΕΘΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ;

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ!

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 120.000.000   ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ;;;

ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:


ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ


————————————————————
Το Παγκόσμιο Σύμφωνο έχει βρει απέναντί του αρκετές χώρες. Πρόσφατα η Σλοβενία ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να υπογράψει τη συμφωνία, ενώ αρκετές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Τσεχία, η Κροατία, η Ουγγαρία και η Πολωνία, έχουν επίσης ανακοινώσει ότι δεν προτίθενται να συμμετέχουν στη συμφωνία, ενώ και οι ΗΠΑ αρνούνται να την υπογράψουν. Στη διάσκεψη δεν θα λάβουν μέρος οι ΗΠΑ, η Αυστρία, η Τσεχία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, το Ισραήλ, η Ελβετία, η Ιταλία και η Αυστραλία. 

————————————————————-
Οι χώρες-μέλη του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένο να συγκεντρωθούν στο Μαρακές του Μαρόκου τη 10η και την 11η Δεκεμβρίου για να υπογράψουν το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την… «Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση» όπως έχουν «ντύσει» με όμορφα λόγια την περιγραφή του. .
Οι πολέμιοι της συμφωνίας υποστηρίζουν δικαίως ότι οι μη δεσμευτικοί, πολιτικοί στόχοι που διατυπώνονται στο κείμενο αυτό θα μπορούσαν να μετατραπούν σε νομικά δεσμευτικές διατάξεις μακροπρόθεσμα.
Η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τόνισε ότι κατανοεί πως ορισμένες χώρες δεν είναι «έτοιμες» να κυρώσουν το Σύμφωνο, πρόσθεσε πάντως ότι ελπίζει να αλλάξουν γνώμη.
Φυσικά στην Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στηρίζουν όσο καμία άλλη την ανεξέλεγκτη μετανάστευση μέχρι σημείου «πνιγμού» για τις τοπικές κοινωνίες δεν τίθεται καν θέμα συζήτησης.
Η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να το στηρίξει ακόμη και αν μείνει μόνη της στον κόσμο. 
Σχόλιο: Ἄν δὲν ξεσηκωθοῦμε ΤΩΡΑ, στὶς 12 Δεκεμβρίου ἴσως νὰ εἶναι πολὺ ἀργά…
 Σχετικό ἄρθρο καὶ ΕΔΩ: ethnegersisΔείτε επίσης σχετικά άρθρα και θα καταλάβετε …

ΕΧΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΙ ΠΑΙΖΕΤΑΙ.Πηγή Η Ελλάδα τελειώνει στις 10-11 Δεκεμβρίου!


Δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά και τους το αναγνωρίζουμε …

Οι λεβέντες μας οι Έλληνες ναυτικοί που ταξιδεύουν σε όλες τις θάλασσες του κόσμου δαμάζοντας και παλεύοντας με τα άγρια κύματα και βλέποντας τα δόντια της άγριας φύσης.

Το βίντεο που θα παρακολουθήσετε θα δείτε ένα Ελληνικό πλοίο εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας στον Ατλαντικό ωκεανό να πλέει με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Δείτε το βίντεο …


https://youtu.be/tN5vHIL89mk?t=77Πηγή Ένα βίντεο αφιερωμένο στους Έλληνες ναυτικούς για τη λεβεντιά και την περηφάνια τους