21 January, 2019
Home / Διαφορα (Page 171)


… στη βάρδια…
H «μικρή πρωθυπουργός» με το μεγάλο μπάτζετ, η «governor of Attica», σε λίγους μήνες θα κλείσει πέντε χρόνια ως Περιφερειάρχης Αττικής. Κι επειδή, όπως έλεγαν οι Αρχαίοι, η άσκηση της εξουσίας φανερώνει τις πραγματικές ικανότητες ενός πολιτικού, η Ρένα Δούρου στην πρώτη της απόπειρα να την ασκήσει δεν…
κατάφερε να πείσει και πολύ.   
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι πολίτες της Αττικής δεν φαίνεται να τη διατηρούν στην πρώτη θέση της προτίμησης τους, αλλά σε κάθε περίπτωση οι κάλπες είναι αυτές που θα δείξουν. Αν οι ψηφοφόροι κρίνουν ότι τα πήγε καλά, θα την εκλέξουν για δεύτερη θητεία. Αν όχι, θα την αποδοκιμάσουν. 
Το όνομά της, ωστόσο, έχει συνδεθεί με την περσινή πλημμύρα στη Μάνδρα και τη φετινή πυρκαγιά στο Μάτι, δύο μεγάλες καταστροφές που συνέβησαν στη θητεία της, για τις οποίες δεν έπεισε ότι έπραξε τα δέοντα, ούτε προληπτικά ούτε μετά, στη διαχείριση των συνεπειών.   
Αντιθέτως, η απουσία της στο Μάτι προκάλεσε έντονη κριτική, όπως και η φράση «μου έτυχε η στραβή στη βάρδια μου», την οποία χρησιμοποίησε στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά από αρκετές μέρες.   
Η Ρένα Δούρου, παρ’ όλα αυτά, ανέλαβε να ξαναθέσει τον εαυτό της στην κρίση των πολιτών και να αποδεχτεί την ετυμηγορία τους. Και μάλιστα, ενώ όλοι ξέρουν ότι επιθυμία της ήταν η κεντρική πολιτική σκηνή.

Πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι η ίδια νιώθει εγκλωβισμένη στην Περιφέρεια, στην οποία θήτευε απρόθυμα και πριν από τις καταστροφές στη Μάνδρα και στο Μάτι που την τσαλάκωσαν. «Δεν έχει ούτε στελέχη ούτε διάθεση» λένε.   

Η Δούρου για πολλά χρόνια στο κόμμα ασχολούνταν με εξωτερική πολιτική και ευρωπαϊκά θέματα και το όνειρό της ήταν να γίνει υπουργός Εξωτερικών. Ο Αλέξης Τσίπρας, μετά τις εκλογές του 2012, που φαινόταν ότι στις επόμενες θα γινόταν πρωθυπουργός, την προόριζε αρχικά για Πρόεδρο της Βουλής, καθώς ταίριαζε στο μοντέλο «γυναίκα με ταμπεραμέντο» που είχε στον νου του για τον ρόλο αυτό. Όταν όμως η Σοφία Σακοράφα αρνήθηκε να είναι υποψήφια για την Περιφέρεια, τότε αποφάσισε να βάλει τη Δούρου μπροστά, αν και δεν πίστευε ότι είχε πολλές πιθανότητες να νικήσει. Η Δούρου δέχτηκε, κέρδισε τις εκλογές, ωστόσο στη συνέχεια ένιωσε ότι «την πάτησε και εγκλωβίστηκε».

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της Βασιλικής Σιουτης, ΕΔΩ

πηγη lifo.gr

Πηγή Ρένα Δούρου: Η «governor» που της έτυχε η στραβή…

Ένα κρυμμένo, αλλά ιδιαiτερα χρήσιμo εργαλεio μέσω τoυ oπoioυ μπoρεiτε να δεiτε επιπλέoν πληρoφoρiες για τη σύνδεση τoυ smartphone σας, απoτελεi η λειτoυργiα iPhone Field. H εφαρμoγή – έκπληξη πoυ ετoιμάζει η Apple!

Ένας απλoς κωδικoς μάλιστα σάς επιτρέπει την πρoσβαση σε κρυμμένες πληρoφoρiες τoυ iPhone, αλλά και να κάνετε αλλαγές στις ιδιωτικές ρυθμiσεις.

Τo εργαλεio ενεργoπoιεiται με κλήση στo * 3001 # 12345 # *, ενώ στη συνέχεια, τo τηλέφωνo σας θα εμφανiσει μια γκρiζα oθoνη, στην oπoiα θα δεiτε τις επιπλέoν πληρoφoρiες.

Μiα απo τις πιo χρήσιμες εiναι o λεπτoμερής δεiκτης ισχύoς τoυ σήματoς πoυ εμφανiζεται στην πάνω αριστερή γωνiα.

Σημειώνεται oτι oι αριθμoi γύρω στo -80 ισoύνται με «full» σήμα, ενώ αυτoi λiγo κάτω απo τo -110 σημαiνoυν oτι θα… ιδρώσετε να πάρετε τηλέφωνo.

Aν θέλετε δε να κρατήσετε αυτoν τoν αριθμo στη γωνiα αντi για τις συνηθισμένες τελεiες, κρατήστε πατημένo τo κoυμπi «Power». Τoτε θα εμφανιστεi τo μήνυμα για να απενεργoπoιήσετε τo τηλέφωνo σας, ενώ στη συνέχεια πατήστε τo κoυμπi «Home».

Μπoρεiτε επiσης να εναλλάσσετε τoυς δύo τρoπoυς πρoβoλής τoυ σήματoς, πατώντας πάνω στα σήματα (εκεi πoύ εμφανiζoνται), στην αριστερή γωνiα.

Aξiζει τέλoς να σημειωθεi oτι υπάρχει κι ένας άλλoς πoλύ χρήσιμoς κωδικoς. Πατώντας * # 06 # θα εμφανιστεi o αναγνωριστικoς αριθμoς IMEI σας, o oπoioς μπoρεi να χρησιμoπoιηθεi για να κλεiσει τo τηλέφωνo σας εξ απoστάσεως, σε περiπτωση κλoπής τoυ.

Παρακάτω ένα βiντεo… μπoνoυς για τo πώς μπoρεiτε να «ξεφoρτωθεiτε» ανεπιθύμητες εφαρμoγές απo τo iPhone σας με ένα απλo τρικ

Πώς θα απαλλαγεiτε απo τα πρoβλήματα τoυ iOS!

Στo μεταξύ, η Apple σχεδιάζει να κάνει πoλύ πιo εύκoλη τη ζωή oσων επιθυμoύν να μετατρέψoυν τo iPhone τoυς σε… Android, «δoυλεύoντας» αιφνιδιαστικά μiα σχετική εφαρμoγή.

Μέχρι σήμερα τo να μεταφέρεις αρχεiα απo ένα κινητo Android σε iPhone απoτελoύσε έναν εφιάλτη αν και στo Google Play store κυκλoφoρεi ήδη ένα app με την oνoμασiα «Move to iOS». Τo αντiθετo ωστoσo απoτελεi oνειρo ή καλύτερα επιθυμiα θερινής νυκτoς!

Παρoλα αυτά, τo «Μήλo» φέρεται να εργάζεται πάνω σε μια εφαρμoγή πoυ θα επιτρέπει τη μεταφoρά δεδoμένων και απo κινητo με iOS σε Android, λoγω της πiεσης των φoρέων εκμετάλλευσης της κινητής τηλεφωνiας.

Και αυτo γιατi oι επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνiας πιστεύoυν oτι ένα ελάχιστo πoσoστών χρηστών κινητών με λειτoυργικo iOS «μετακoμiζει» σε Android, με απoτέλεσμα τα κέρδη τoυς να εξαρτώνται σε μεγάλo βαθμo απo την Apple…

Aν o αμερικανoς έτσι τεχνoλoγικoς κoλoσσoς πρoχωρήσει σε κάτι τέτoιo (δεν διαψεύδει πάντως, oύτε επιβεβαιώνει τη φημoλoγiα) θα σηματoδoτεi σημεio oρoσημo στην παγκoσμια κινητή τηλεφωνiα.

The post Oι «μυστικoi» κωδικoi τoυ iPhone και πώς θα τo «μετατρέψετε» σε Android! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή Oι «μυστικoi» κωδικoi τoυ iPhone και πώς θα τo «μετατρέψετε» σε Android!…για να πάει στο ΑΤΜ!
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ…

 notia.gr

Ένα απίστευτο βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, από τη Γλυφάδα. Ένας οδηγός, αφήνει το αυτοκίνητό του με αναμμένα τα αλάρμ, πάνω στις γραμμές του τραμ και πηγαίνει στο ΑΤΜ για βγάλει χρήματα.

Ξαφνικά…
εμφανίζεται το τραμ και ο μηχανοδηγός αναγκάζεται να σταματήσει. Αρχίζει να σφυρίζει και να πατά την κόρνα του τραμ. Ο απίστευτος τύπος δεν χαμπαριάζει, τελειώνει τη δουλειά του στο μηχάνημα και πηγαίνοντας στο αυτοκίνητό του, έχει το θράσος να πει στον μηχανοδηγό να μη βιάζεται.
Δείτε το:

Πηγή Γλυφάδα: Παράτησε το αυτοκίνητο πάνω στις γραμμές του τραμ …


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι έρευνες για την υπόθεση της σορού νεαρής κοπέλας που εντοπίστηκε πριν από μερικές ημέρες στην…
περιοχή «Φώκια» στους Πεύκους της Λίνδου, καθώς όπως όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν, πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, όπως γράφει η εφημερίδα «Ροδιακή»!

Η άτυχη 21χρονη φοιτήτρια, στην οποία ανήκει το πτώμα, σπούδαζε τα τελευταία τρία χρόνια στο νησί μας, ήταν ιδιαίτερα κοινωνική και αγαπητή στους φίλους και συμφοιτητές της, παρακολουθούσε τα μαθήματά της και δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα όλα αυτά τα χρόνια της παραμονής της στη Ρόδο. Για αυτό και η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει σοκ και λύπη σε όσους την γνώριζαν!

Η αναγνώρισή της έγινε από το τατουάζ που έφερε στη γάμπα του δεξιού της ποδιού, ένα τριαντάφυλλο σε χρώμα μαύρο και κόκκινο, ενώ συγγενείς της ήρθαν στο νησί μας και χθες το μεσημέρι επιβεβαίωσαν την ταυτότητά της και επίσημα.

Συγκλονισμένοι οι γονείς αλλά και οι συγγενείς της άτυχης κοπέλας αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί στο παιδί τους και ζητούν απαντήσεις στα χιλιάδες ερωτήματα που προκύπτουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος της 21χρονης φοιτήτριας από το Διδυμότειχο οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς δεν υπάρχουν οι οποιεσδήποτε ενδείξεις για ατύχημα ή αυτοχειρία!

Αυτό προκύπτει και από την ιατροδικαστική εξέταση, το πόρισμα της οποίας παραδόθηκε στις διωκτικές αρχές της περιοχής μας. Τα όποια σημαντικά στοιχεία έχουν ανακύψει από αυτό, τα εξετάζει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου το οποίο και διενεργεί τη σχετική προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, η ιατροδικαστική εξέταση ξεκαθαρίζει ότι η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από άγνωστο ή άγνωστους δράστες.

Μάλιστα στο σώμα της φέρεται να υπάρχουν και άλλα χτυπήματα από αυτά που της προκάλεσαν τα βράχια ή η θάλασσα!

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης και ο χρόνος θανάτου της 21χρονης, ο οποίος προσδιορίζεται το προηγούμενο βράδυ ή ακόμα και τα ξημερώματα της 28ης Νοεμβρίου, της ημέρας δηλαδή κατά την οποία εντοπίστηκε η σορός της στην περιοχή «Φώκια» στους Πεύκους της Λίνδου!

Από την ιατροδικαστική αναμένεται να προκύψουν και άλλα συμπεράσματα τις επόμενες ημέρες με την έκδοση των αποτελεσμάτων από τις τοξικολογικές και άλλες εξετάσεις που έχουν γίνει.

Ερωτήματα που «καίνε»
Η νεαρή κοπέλα ήταν ένα ήσυχο άτομο που ήρθε στη Ρόδο για σπουδές και είχε άριστες σχέσεις με την οικογένειά της με την οποία ήταν ιδιαίτερα «δεμένη» και είχε τακτική επικοινωνία.

Γι’ αυτό και τα όσα συνέβησαν προκαλούν εύλογα ερωτήματα σε συγγενείς και φίλους, ενώ απαντήσεις καλούνται να δώσουν οι αρμόδιες διωκτικές αρχές που χειρίζονται την υπόθεση.

Ερωτήματα για το πώς και γιατί βρέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή (Λίνδο) η οποία μάλιστα είναι και δύσβατη, η 21χρονη βραδινές ώρες και εκτός τουριστικής περιόδου όπου τα πάντα είναι «νεκρά»;

Πήγε με τη θέλησή της ή κάποιος άλλος την ανάγκασε;
Εάν τελικά αποδειχτεί ότι πρόκειται για έγκλημα (όπως όλα δείχνουν), τελέστηκε εκεί ή κάπου αλλού και η άτυχη νεαρή κοπέλα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της ή ακόμα και νεκρή και την πέταξαν στη θάλασσα προκειμένου να «κρύψουν» τα ίχνη τους ο δράστης ή οι δράστες;

Σημαντικά ερωτηματικά άλλωστε δημιουργεί και το γεγονός ότι η κοπέλα δεν φορούσε ρούχα παρά μόνο το στηθόδεσμό της, ενώ και στη γύρω περιοχή, παρά τις έρευνες που έγιναν από τους Λιμενικούς δεν βρέθηκαν δικά της αντικείμενα.

Ωστόσο το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει εν μέρει το σενάριο ότι η 21χρονη μεταφέρθηκε στην περιοχή της Λίνδου με ή χωρίς τις αισθήσεις της.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν όταν το πρωί της 28ης Νοεμβρίου 2018, κλιμάκιο του Λιμενικού στη Λίνδο, εντόπισε στην περιοχή «Φώκια» στους Πεύκους τη σορό άγνωστης γυναίκας ηλικίας 25-35 ετών, λευκή, με ύψος περίπου 1,75 μ., με μαύρα μαλλιά και κανονική σωματική διάπλαση, ενώ στο δεξί πόδι, στη γάμπα, έφερε τατουάζ σε σχήμα τριαντάφυλλο χρώματος μαύρο και κόκκινο. Η άγνωστη γυναίκα φορούσε μόνο το στηθόδεσμό της και κανένα άλλο ρούχο. Άμεσα με τον εντοπισμό της σορού ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου και το ΕΚΑΒ το οποίο και μετέφερε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Ρόδου τη σορό, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου αλλά και στοιχεία τέτοια που να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή της.

Πηγή: «Ροδιακή»

Πηγή Θρίλερ με το πτώμα της φοιτήτριας στη Ρόδο…


Κυκλοφόρησε ο Economist την έκδοσή του για το 2019 και όπως πάντα έτσι και φέτος το εξώφυλλο είναι γεμάτο κρυφά νοήματα και συμβολισμούς όπως αναφέρει το pronews.gr.
Για φέτος εντύπωση κάνει η εικόνα από τους τέσσερις ιππότες της Αποκάλυψης ακριβώς κάτω από τον Πούτιν.

Όπως αναφέρει το περιοδικό: «Πάντα το τέλος του κόσμου είχε μια ιδιαίτερη έλξη τους ανθρώπους. Οι Μαρξιστές αναφέρουν ότι η εδώ και καιρό αναμενόμενη κατάρρευση του καπιταλισμού είναι κοντά ενώ όσοι ασχολούνται με την θρησκεία αναφέρουν ότι οι τέσσαρις ιππότες της Αποκάλυψης είναι κοντά.

Συνήθως εμείς οι δημοσιογράφοι περνάμε τέτοιες προβλέψεις με μια μόνο ματιά. Το 2019 μπορεί να αποδείξει όμως ότι είχαν δίκιο».Πηγή Οι τέσσερις ιππότες της Αποκάλυψης στο γεμάτο συμβολισμούς και κρυφά μηνύματα εξώφυλλο του Economist για το 2019! Θέλουν να μας πουν κάτι ..;;

Γνωρiστε τις θεραπευτικές ιδιoτητες αυτoύ τoυ μαγικoύ βoτάνoυ… Oνoμάζεται και «Χoρτo τoυ Θεoύ»…. Eiναι ιδανικo για δiαιτα, επiσης απoτελεi και ένα ιδανικo βoτανo κατά της κυτταρiτιδας…

Λoγoς γiνεται για τη Λoυiζα! Ένα εξαιρετικo ρoφημα σiγoυρα με σημαντικά oφέλη στη απoτoξiνωση τoυ oργανισμoύ, στην αύξηση τoυ μεταβoλισμoύ και γενικά στην υγεiα και συνoλική ευεξiα τoυ oργανισμoύ, για την αντιμετώπιση της κυτταρiτιδας.

H Λoυiζα εiναι απo τα πιo φημισμένα φαρμακευτικά βoτανα στoν κoσμo για την συμβoλή της στo αδυνάτισμα, τη λιπoδιάλυση, την καταπoλέμηση της κατακράτησης υγρών και ως εκ τoύτoυ στη μεiωση της κυτταρiτιδας.

Oδηγiες:
1. Βράζεις λiγo νερo σε ένα μπρiκι και μετά ρiχνεις μέσα μερικά φυλλαράκια χωρiς να συνεχiσεις τo βράσιμo και τo αφήνεις για 3-5 λεπτά ώστε να βγάλει τo βoτανo τις ωφέλιμες oυσiες τoυ.
2. Στραγγiζεις τo ρoφημα απo τα φύλλα

Πηγή

The post OΝOΜAΖEΤAI ΚAI… «ΧOΡΤO ΤOΥ ΘEOΥ»! Τo θαυματoυργo βoτανo! appeared first on LINE LIFE.

Πηγή OΝOΜAΖEΤAI ΚAI… «ΧOΡΤO ΤOΥ ΘEOΥ»! Τo θαυματoυργo βoτανo!


Μαθητές ΓΕΛ Θάσου: «Αν θεωρείται φασισμός να αγαπάς την χώρα σου τότε δεχόμαστε τον όρο»

Απάντηση των ελληνόψυχων μαθητών της Θάσου προς όλους αυτούς που τους κατηγορούν για φασισμό. «Αν θεωρείται φασισμός να αγαπάς την χώρα σου τότε δεχόμαστε τον όρο»

Γράφουν οι μαθητές:

Οι μαθητές τοποθετούνται με ψήφισμα για το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών.Το τελευταίο μόνο που άκουσα να εκστομίζετε δε δέχομαι..ΚΙ ΟΎΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΤΕΊΤΕ ΠΟΤΈ..Οτι το να αγαπάς τη Πατρίδα σε κάνει φασίστα..Οχι αγαπημένα μας παιδιά….Κάποιοι κύκλοι στη Πατρίδα μας , ένεκα του επιστημονικού κύρους τους ή της αγραμματοσύνης τους ..ή γιατί πουλήθηκαν για 30 αργύρια…να πω καλύτερα, προσπαθούν να εδραιώσουν με κάθε τρόπο νέους ορισμούς και νέες σημασίες των ανθρωπίνων αρχών και αξιών. Να τους αλλάξει δηλαδή το νόημα, όπως μέχρι τώρα παραδοσιακά το γνωρίζαμε…Ο ορισμός ενός πράγματος ορίζει την ουσία του..δηλ. την εκφράζει και συγκεκριμενοποιεί τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται στην καθημερινή ζωή…Οι Ελληνες ως Εθνος , έχουμε πλήρες και αναφαίρετο το δικαίωμα του Αυτοπροσδιορισμού και της Αυτοδιάθεσης, να ορίζουμε τον χαρακτήρα και την ταυτότητα μας όπως αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από την ιστορικής μας πορεία… τις παραδόσεις μας…τις Θρησκευτικές…κοινωνικές…πολιτισμικές και πολιτικές μας ρίζες..τους αιματηρούς Αγώνες…τις γενναίες Θυσίες και τις ανδρείες Μάχες που δώσαμε…Οι άνθρωποι του σκότους που καταδυναστεύουν τους λαούς του κόσμου με πολέμους και οικονομικά παιχνίδια…θέλουν να διαποτίσουν τη νεολαία μας…με νέα ήθη και έθιμα, τα οποία αποσκοπούν στο να αλλοιωθούν οι παραδοσιακές αξίες μας…τα ιδανικά μας..να αλλοτριωθούν οι θεσμοί-δεσμοί στη χώρα μας…να αλλοιωθεί το Θρησκευτικό συναίσθημα και το Δόγμα Της Ορθοδόξου Πίστεως..Προσπαθούν να διαμορφώσουν μια νοοτροπία που θα καθιστά απόλυτα προβλέψιμη και ελεγχόμενη συμπεριφορά και τρόπο ζωής..με την παντελή εκμηδένιση κάθε κριτικής ικανότητας και σκέψης.. H συντονισμένη προσπάθεια εδραίωσης και επιβολής των νέων ορισμών και νοημάτων όπως το φασίστας για όποιον αγαπάει τη Πατρίδα του κι επιδιώκει το καλό της…Πως η αγάπη για την Πατρίδα είναι εκ των προτέρων εκδήλωση ρατσισμού και μισαλλοδοξίας, μας βρίσκει απέναντι…(ξέρετε πόσοι καθηγητάδες πανεπιστημίου ξεπουλήθηκαν για να ξαναγράψουν την ιστορία μας ?)Αλυσίδες πνευματικές..ψυχικές .σωματικές δε δεχόμαστε απο προδότες και πουλημένους εθνοσωτήρες..Αγαπημένα μας παιδιά ,κάθε Ελληνας πολίτης που αισθάνεται το χρεος και νιώθει την ευθύνη να διαφυλάξει οσα μας παραδόθηκαν εως τώρα με θυσίες.. πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια να περιφρουρήσει τα ιδανικά και ιδεώδη της Ελληνορθόδοξης Αγιοπατερικής και Εθνικής παράδοσής μας …και να αποτρέψει κάθε αλλοίωση που προσπαθούν να του επιβάλλουν…Είστε το μέλλον της Πατρίδας μας..Κι αν θέλετε να υπάρξει μέλλον…αγωνιστείτε τώρα στο παρόν…Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ…!!!!!

Δείτε το σχετικό βίντεο:


https://youtu.be/lrZPE-VmlfY?t=52Πηγή Μαθητές ΓΕΛ Θάσου: «Αν θεωρείται φασισμός να αγαπάς την χώρα σου τότε δεχόμαστε τον όρο»


Την πρόθεση του ΠΡΑΤΤΩ να σταθεί στο πλευρό υποψηφίων που υποστηρίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, ανακοίνωσε ο πρόεδρός του και πρώην υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, αναφερόμενος στις…
προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές.

Μιλώντας σε ημερίδα του ΠΡΑΤΤΩ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Κοτζιάς αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ονόματα που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές:  

Στηρίζουμε τη Ρένα Δούρου ως υποψήφια για την Περιφέρεια Αττικής, τον Παύλο Γερουλάνο για τον δήμο Αθηναίων, την Κατερίνα Νοτοπούλου για τον δήμο της Θεσσαλονίκης. Για την Περιφέρεια της Κρήτης τον νυν περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη, τον Κώστα Κατσιμίχα για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, για τον δήμο Πατρέων. Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε υποψηφίους Πομάκους και Αλεβίτες Έλληνες. Η χώρα τούς χρειάζεται όλους.

Ο πρόεδρος της κίνησης ιδεών και δράσης ΠΡΑΤΤΩ τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται μια «πιο πλούσια και πιο ισχυρή» τοπική αυτοδιοίκηση και αναφέρθηκε στην ανάγκη να εισέλθουν σε αυτήν οι ταλαντούχοι, εργατικοί και έντιμοι άνθρωποι. 

Η χώρα μας πρέπει σήμερα να διαχωριστεί ανάμεσα σε αυτούς που είναι δυναμικοί, εργατικοί, ταλαντούχοι και έντιμοι, και σε αυτούς που είναι αεριτζήδες, μαφιόζοι, διαπλοκή και πίνουν το αίμα της χώρας… Ο πιο εύκολος τρόπος για την ανάπτυξη είναι να ξαναμπούν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες ταλαντούχων ανθρώπων στον παραγωγικό ιστό… Προτείνουμε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία των ταλαντούχων εργατικών και έντιμων ανθρώπων, η οποία να βρει την έκφρασή της σε όλα τα πεδία, και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Για να έρθει η Ελλάδα στον 21ο αιώνα, χρειάζεται την υλικοτεχνική αναβάθμιση, την οικονομική στήριξη των δήμων και των Περιφερειών και αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια στρατηγική αναμόρφωσης της χώρας, μακριά από τακτικισμούς. Χρειάζεται μια αναδιάταξη της δημοκρατικής παράταξης και της κυβέρνησης, γιατί δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη χώρα χωρίς μια πολιτική έκφραση μιας δημοκρατικής παράταξης, η οποία θα περιλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ, ή μιας δημοκρατικής παράταξης που θα είναι η σύμμαχος δύναμη στον ΣΥΡΙΖΑ. 

«Εχθροί είναι αυτοί που αποπροσανατολίζουν τα παιδιά»
Όσο για τις μαθητικές κινητοποιήσεις που σχετίζονται με το Μακεδονικό ζήτημα, ο πρώην ΥΠ.ΕΞ. υπογράμμισε ότι τα νέα παιδιά θα πρέπει να ενημερωθούν σωστά και να διαβάσουν την ιστορία. 

Είναι αλήθεια ότι αυτά τα παιδιά δρουν κάτω από συνθήματα, όπως «οι πολιτικοί πρόδωσαν τη Μακεδονία». Τα παιδιά αυτά δεν έχουν διδαχθεί θέματα όπως η συνθήκη του Βουκουρεστίου, που μας έδωσε το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας αλλά έδωσε μικρότερα τμήματα και σε άλλες χώρες. Αν τα είχαν μάθει σωστά στο σχολείο, αν είχαν μάθει επίσης ότι η ελληνική Ακροδεξιά υπερασπίστηκε την τριπλή κατοχή της χώρας, όταν η Αριστερά και η Κεντροαριστερά αντιστεκόταν, θα ήταν πιο εύκολο να αποκρουστούν αυτές οι χουντικές επιθέσεις.

Αυτά τα νέα παιδιά δεν είναι εχθροί μας, είναι εκείνοι που προσπαθούν να τους αποπροσανατολίσουν. Πρέπει να τα κερδίσουμε και γι’ αυτό πρέπει να τα ενημερώσουμε, να πούμε την αλήθεια. Ο εχθρός είναι η Ακροδεξιά, ο φασισμός και ο ναζισμός.

Επίσης, ο κ. Κοτζιάς κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία και τους Ανεξάρτητους Έλληνες ότι αναπαράγουν τις ακραίες φωνές. Τέλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είχε ετοιμάσει μεγάλη καμπάνια για να εξηγήσει στον λαό, το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ωστόσο  η κυβέρνηση δεν προέβη σε αυτήν την ενέργεια, προκειμένου -όπως είπε- «να μην ενοχλήσει κάποιους κυβερνητικούς εταίρους».

Πηγή Δούρου, Γερουλάνο και Νοτοπούλου στηρίζει το ΠΡΑΤΤΩ…


Ποια πλευρά του εγκεφάλου σας κυριαρχεί; Κάντε το απλό τεστ και θα δείτε …

Μέσα σε 30″, βλέπετε ποια πλευρά του εγκεφάλου σας χρησιμοποιείτε περισσότερο και τι σημαίνει αυτό.
Γνωστός ο «μύθος» για τα δύο ημισφαίρια του ανθρώπινου εγκεφάλου και του βαθμού που επηρεάζουν τη συμπεριφορά, ακόμη και τον τρόπο γραφής. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει να μάθετε ποιο από τα δυο ημισφαίρια χρησιμοποιείτε περισσότερο, αφιερώστε μόλις 30″ και κάντε το τεστ.
Το αποτέλεσμα δείχνει σε ποσοστό % τη χρήση αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου.

Κάντε λοιπόν το τεστ εδώ …

Το αριστερό αφορά δεξιότητες όπως ορθολογισμός, στρατηγική, ρεαλισμός, γλωσσομάθεια, κανόνες, αναλυτική σκέψη, ενώ το δεξί σχετίζεται με τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη διαίσθηση, την περιέργεια, τις νοερές εικόνες, το χάος…Πηγή Ποια πλευρά του εγκεφάλου σας κυριαρχεί; Κάντε το απλό τεστ και θα δείτε …


ΟΙ ΘΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΑΝΗ ΜΑΣ , ΟΙ ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΟΓΧΕΣ ΜΑΣ

ΚΑΙ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ!

Σκίτσο Musa Kart –

Βραβευμένου με Διεθνές Βραβείο Σκίτσου και κρατούμενου στις φυλακές της Τουρκίας.Η «Φαμίλια Ερντογάν» συνεχίζει μια αδιέξοδη πορεία προς τις φαντασιώσεις ενός διευρυμένου νέο – οθωμανικού μεγαλείου, βουτηγμένη στην χλιδή του νεοπλουτισμού και από την ασφάλεια της δικτατορίας που επέβαλε μέσα στην Τουρκία.

.

Επικαιρότητα
του Λεωνίδα Κουμάκη

Ξεφυλλίζοντας παλαιά αρχεία, το μάτι μου έπεσε στην ειδησεογραφία της Τετάρτης 10 Αυγούστου 1994, δηλαδή πριν από 25 περίπου χρόνια:

«Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Φεχράτ Αταμάν κάλεσε τις χώρες που εξάγουν όπλα στην Ελλάδα να μην γίνονται όργανά της», τονίζοντας πως «ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου δεν συμβαδίζει με το διεθνές δίκαιο». Την ίδια ακριβώς εβδομάδα, η τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας Τανσού Τσιλέρ επισκέφτηκε το Παρίσι όπου με περισσή θρασύτητα ζήτησε να διακοπούν οι πωλήσεις γαλλικών όπλων στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις!

Η Τουρκία δεν κατάφερε βέβαια να πετύχει την απαγόρευση πώλησης όπλων προς την Ελλάδα, αλλά κατάφερε να επιβάλλει την απαγόρευση πώλησης όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία με Αμερικανικό εμπάργκο που ισχύει από την δεκαετία του 1980.

Το τουρκικό «αφήγημα» των πετρελαϊκών ερευνών στο Αιγαίο είχε αναγγελθεί από τις 29 Μαΐου 1974, 521 χρόνια μετά την άλωση της Πόλης συμβολίζοντας «νέες κατακτήσεις». Τους στόχους της νέας τουρκικής πολιτικής είχε μάλιστα ξεκαθαρίσει με κρυστάλλινο τρόπο ο πρωθυπουργός της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο Μπουλέντ Ετζεβίτ, λίγους μήνες αργότερα, στις 27 Φεβρουαρίου 1975: «Τα περί πετρελαϊκών ερευνών ήταν απλά τεχνάσματα. Σκοπός ήταν η διεκδίκηση νέων συνόρων!» (αναλυτικό άρθρο μας «Τι συμβαίνει στο Αιγαίο;»).

Το πλοίο «Χόρα» εκτελώντας «πετρελαϊκές έρευνες» στο Αιγαίο, παραβίασε για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976 και την επομένη, το πρωί της 7ης Αυγούστου 1976, για δεύτερη. Η τότε κυβέρνηση Καραμανλή, μπροστά στην πρόκληση που είχε τις γερές πλάτες των μεγάλων συμμάχων μας οι οποίοι παρίσταναν τον «Πόντιο Πιλάτο» αλλά και την πίεση της αντιπολίτευσης (η δήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου «Βυθίσατε το Χόρα» έγραψε ιστορία), επέλεξε τον δρόμο της διπλωματίας καταθέτοντας προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ζητούμενο, η πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων – φυσικά, χωρίς κανένα «πρακτικό» αποτέλεσμα.

Η τουρκική στρατηγική που εγκαινιάστηκε μετά την εισβολή στην Κύπρο, συνεχίζεται μέχρι σήμερα και ας έχουν παρελάσει δεκατέσσερις ακόμα Τούρκοι πρωθυπουργοί πριν καταργηθεί τελείως το αξίωμα στο νέο καθεστώς οικογενειοκρατίας που επιβλήθηκε στην Τουρκία.

Όλοι ανεξαιρέτως οι πρώην ή τέως Τούρκοι πρωθυπουργοί, εφάρμοσαν χωρίς παρεκκλίσεις την ίδια πολιτική που χαράχτηκε μετά από την εισβολή στην Κύπρο όταν άνοιξε για τα καλά η όρεξη της τουρκικής εξουσίας για «νέες κατακτήσεις».

Στις μέρες μας το σκηνικό παραμένει το ίδιο:

Το πλήρως ελεγχόμενο από την οικογένεια «Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας» της Τουρκίας, μετά από πεντάωρη σύσκεψη (27 Νοεμβρίου 2018) συνεχίζει να επαναλαμβάνει τα ίδια κούφια και μονότονα λόγια: «Δεν θα επιτραπεί καμία εξέλιξη ενάντια στα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας», αορίστως και νεφελωδώς, προσθέτοντας απαραιτήτως και «τα συμφέροντα» του μορφώματος που εγκατέστησαν οι κατοχικές δυνάμεις με την απειλή των όπλων, μέσα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την εισβολή του 1974.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ Ali Akbar Ertürk (12 Νοεμβρίου 2018), επικαλέστηκε την Συνθήκη της Λωζάνης ισχυριζόμενος ότι «Σύμφωνα με την συνθήκη της Λωζάνης, η Χίος και η πέριξ του νησιού θαλάσσια περιοχή ανήκουν στην δικαιοδοσία της Τουρκίας… Η Ελλάδα, σε ένα νησί όπως η Χίος, στο οποίο υφίσταται μη στρατιωτικό καθεστώς, στις 30-31 Οκτωβρίου 2018, εκτελέστηκαν βολές βαρειών όπλων Πυροβολικού, Πεζικού και Αντιαεροπορικών Όπλων… Οι στρατιωτικές ασκήσεις με βλήματα που πέφτουν στην θάλασσα από βαριά όπλα, αποτελούν μεγάλη πρόκληση».

Η ίδια ακριβώς περισσή θρασύτητα της Τανσού Τσιλέρ σε σύγχρονη έκδοση έτους 2018: Η Τουρκία μπορεί να διατηρεί απέναντι από την Χίο και άλλα ελληνικά νησιά του Αιγαίου την «Στρατιά του Αιγαίου», να κάνει συνεχώς ασκήσεις κατάληψης Ελληνικών νησιών, να εξευτελίζει διαχρονικά και κατά το δοκούν την Συνθήκη της Λωζάνης και πολλά άλλα, η Ελλάδα όμως πρέπει να μετατραπεί σε ανοχύρωτη περιοχή ώστε να διευκολυνθούν τα τουρκικά σχέδια!

Η διαχρονική φαντασίωση της Τουρκικής ελίτ για «νέα σύνορα» μετά την εισβολή στην Κύπρο που πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικά ισχυρές πλάτες, παραμένει ισχυρή. Η φαντασίωση μάλιστα των «νέων συνόρων» δεν περιορίζεται πλέον μόνο προς την πλευρά της Ελλάδος αλλά επεκτείνεται προς το Ιράκ, την Συρία και φθάνει μέχρι την … Ιερουσαλήμ!

Δυστυχώς όμως για την Τουρκία, οι πολιτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά.

Η σημερινή Τουρκία αποτελεί ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης για κάθε ένα που δεν συμφωνεί με το μεγαλείο των διευρυμένων, νέο – οθωμανικών φαντασιώσεων της «Φαμίλιας Ερντογάν».

Μέσα στην Τουρκία, με καλπάζοντα πληθωρισμό που γονατίζει την τουρκική οικονομία, λειτουργεί μια βιομηχανία παραγωγής χιλιάδων «ενόχων τρομοκρατίας», δηλαδή αντιφρονούντων, μέσα από εκατοντάδες δίκες. Οι έντρομοι δικαστές προσπαθούν να γίνουν αρεστοί στο καθεστώς καταδικάζοντας όσους κατηγορούνται, σε πολύ βαριές ποινές. Ιδιαίτερα για τους στρατιωτικούς – στρατηγούς, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, λοχίες, αλλά και για άνδρες της αστυνομίας, οι μισοί φορτώνονται καταδίκες «ισόβιων δεσμών» και εξαφανίζονται στην κόλαση των Τουρκικών φυλακών.

Οι δημοσιογράφοι αποτελούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο επάγγελμα στην σημερινή Τουρκία: Την ίδια ώρα που η παγκόσμια κοινή γνώμη εξεγείρεται για την αποκρουστική δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, κλείνει πεισματικά τα μάτια στην δολοφονία 7 Τούρκων δημοσιογράφων, στην μυστηριώδη εξαφάνιση άλλων 14, στην σύλληψη περισσοτέρων από 300 δημοσιογράφων, στην φίμωση 189 μέσων μαζικής ενημέρωσης – όλα την περίοδο κυριαρχίας της «Φαμίλιας Ερντογάν»!

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία (21 Νοεμβρίου 2018) για την φυλάκιση του χαρισματικού, εκ των ηγετών του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, υπογραμμίζοντας ότι γίνεται με στόχο να «πνίξει τον πολιτικό πλουραλισμό» και καλώντας τις Τουρκικές αρχές να τον απελευθερώσουν.

Ο αρχηγός της «Φαμίλιας Ερντογάν» έσπευσε αμέσως να δηλώσει ότι δεν πρόκειται να σεβαστεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιατί συνιστά … υποστήριξη της τρομοκρατίας!

Η Κάτι Πίρι, εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, στο προσχέδιο της έκθεσης προόδου για την Τουρκία το οποίο παρουσίασε στις 14 Νοεμβρίου 2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ζήτησε την επίσημη αναστολή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Μεταξύ των λόγων που στηρίζουν την σχετική πρόταση αναφέρονται ο «σαφώς αυταρχικός χαρακτήρας του πρόσφατα εισηγμένου προεδρικού συστήματος, το οποίο στερείται των απαραίτητων δημοκρατικών ελέγχων και ισορροπιών» και το γεγονός ότι «είναι αδύνατο να αγνοηθεί η περαιτέρω υποχώρηση του κράτους δικαίου με πάνω από 50.000 ανθρώπους ακόμα στη φυλακή από το αποτυχημένο πραξικόπημα, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, πολιτικοί και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και η απόλυση 150.000 δημοσίων υπαλλήλων».

Η διεθνής απομόνωση του οικογενειακού καθεστώτος της Τουρκίας επιβεβαιώθηκε και στην Λιβύη όταν ο Χουλουσί Ακάρ μετέβη εκεί προκειμένου να πείσει, φυσικά χωρίς επιτυχία, τους συνομιλητές του ότι «Οι Έλληνες κλέβουν την ΑΟΖ της Λιβύης». Και σαν να μην έφθανε αυτό, η Τουρκία ανακοίνωσε την αποχώριση της από τη διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη «βαθιά απογοητευμένη» επειδή δεν κλήθηκε να συμμετάσχει σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο στο περιθώριο της διάσκεψης (15 Νοεμβρίου 2018).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η «Φαμίλια Ερντογάν» συνεχίζει μια αδιέξοδη πορεία προς τις φαντασιώσεις ενός διευρυμένου νέο – οθωμανικού μεγαλείου, βουτηγμένη στην χλιδή του νεοπλουτισμού και από την ασφάλεια της δικτατορίας που επέβαλε μέσα στην Τουρκία.

Έξω όμως από την Τουρκία οι προϋποθέσεις που υπήρχαν πριν από την (εκ του ασφαλούς) εισβολή στην Κύπρο το 1974, δεν υπάρχουν πλέον. Εξανεμίστηκαν και σκόρπισαν στους τέσσερις ανέμους. Ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά. Οι συνθήκες ανατράπηκαν εντελώς. Ακόμα και μέσα στην Τουρκία όπου το μεγαλύτερο μέρος του τουρκικού λαού στενάζει κάτω από το βάρος της «Φαμίλιας».

Οι Τούρκοι που καταφεύγουν μαζικά στην Ελλάδα για να γλυτώσουν από τα νύχια της «Φαμίλιας» θεωρούνται από το καθεστώς «εχθροί του κράτους και προδότες». Ένας από αυτούς, ο νεαρός Γκιουβέν που κατέφυγε στην Θεσσαλονίκη από τον Έβρο, μιλώντας σε Γερμανό δημοσιογράφο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της γερμανικής τηλεόρασης (ARD – 20 Νοεμβρίου 2018) δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Γιατί ήρθα στην Ελλάδα; Γιατί μοιάζει πολύ με την Τουρκία, με τη διαφορά ότι είναι δημοκρατική χώρα. Μόνο τα σύνορα μας χωρίζουν με την Ελλάδα!».

Μακάρι οι νέες γενιές Τούρκων να μπορέσουν να αντισταθούν πιο αποτελεσματικά στις διαχρονικές σειρήνες της οπισθοδρόμησης και των νέο – οθωμανικών φαντασιώσεων όλων των πολιτικών της Τουρκίας, με την μοναδική εξαίρεση του HDP το οποίο αποτελεί «κόκκινο πανί» για το βαθύ και το ρηχό κράτος της σύγχρονης Τουρκίας…
analyst.grΠηγή Τι έχεις γείτονα; Ότι είχα πάντα….