25 June, 2019
Home / Διαφορα (Page 1530)

Ευχαριστώ τον φίλο των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, για το αποκαλυπτικό δημοσίευμα, το οποίο αποκαλύπτει το σατανικό σχέδιο των περιούσιων, για την καταστροφή της ανθρωπότητας.
Στο σοκαριστικό κείμενο που ακολουθεί, αποκαλύπτονται και άλλοι τρόποι εξολόθρευσης των ανθρώπων…

Καλλιόπη ΣουφλήΣτην Αμερική οι νέοι πύργοι κινητής τηλεφωνίας έχουν ένταση 3.000.000 watt, ενώ η αρμόδια Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών επιτρέπει την εκπομπή ενέργειας μόνον στα 400 watt, τα οποία κρίνωνται αρκετά για την μετάδοση του σήματος. 


Προς τι λοιπόν όλη αυτή η συσωρευμένη ισχύ ;;


Αυτοί οι νέοι πύργοι κινητής τηλεφωνίας μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μικροκύματα, και με την βοήθεια ενισχυτών μπορεί να την στείλουν στην γύρω περιοχή, ψήνοντας μια ολόκληρη πόλη μέσα σε μία ώρα !


Είναι λοιπόν αυτοί οι πύργοι συγκαλυμένα προηγμένα όπλα ακτινοβολίας μικροκυμάτων ;;

Αν ναι, τότε για ποιόν σκοπό ;;


Ερευνητές στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο πραγματικός σκοπός αυτών των νέων πύργων ειναι η μαζική εξολόθρευση του παγκόσμιου πληθυσμού. 


Στο νέο περιβάλλον που θα προκύψει χωρίς τους ανθρώπους, αυτοί που θα προκαλέσουν μια τέτοια γενοκτονία, θα είναι

ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν προηγμένες τεχνολογίες διαφόρων ειδών προς όφελός τους.


Μια από αυτές είναι η μεταφορά της συνειδητότητάς και του Νού τους σε νέα τεχνητά

και άφθαρτα σώματα τύπου Αβαταρ, ώστε να απολαύσουν τον δικό τους παράδεισο

μεταξύ τους σε μια αιώνια ζωή. 
Η τεχνολογία αυτή – λένε- και τα πλάνα για να συμβεί κάτι τέτοιο, ειναι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια το πολύ.( Απόσπασμα μετάφρασης από το επισυναπτόμενο άρθρο στα Αγγλικά για τους αναγνώστες

των Αττικών Νέων, από φίλο του ιστολογίου. )Why Weaponized Cell Phone Towers Are Popping Up Everywhere

Weaponized

WHY DO CELL TOWERS REQUIRE MULTIPLE 300,000 WATT ELECTRIC CABLES?
SHORT ANSWER? THEY ARE NOT CELL TOWERS!


Since my first post on this subject titled, Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed Everywhere, there has been several new articles surfacing with valuable information, so it seemed like a good time to put out an all inclusive update on what is known so far. What you’re about to read is going to shock you.


First, you may have already seen the video below in the last few weeks on almost any alternative news site, because it certainly has been making the rounds, however one thing I noticed after watching the video, was even after spending a great deal of time looking, not one of the big sites that had the video posted also had anything accompanying the video to either give legitimacy to it, or to debunk it, so I set out to do just that.
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=4fa1ba92f
Weaponized Cell Towers


The most recent article I’ve found by Alexandra Bruce from earlier this month says:
I’m not crazy about the language that this guy uses but I do find the information that he shares here to be worthy of your consideration. It’s hyper-paranoid to the point of being humorous, yet the facts are correct.


He gets into the meat of the matter by explaining that a communications satellite uses 2,400 watts of power (about the same as used by 2 hair dryers). A microwave oven uses 1,000 watts (1 kilowatt) of energy. The satellite gets the energy from solar panels and the microwave gets it from your electric utility (the electrical power grid).


A microwave oven’s internal magnetron, which is virtually the same as that of a radar- or cell phone tower, transforms that electrical energy into microwaves. The magnetron inside a microwave oven an be easily adapted into a very lethal ray gun – which is demonstrated, quite impressively, here, I might add.


Then, he shows us the cables leading into a typical cell phone tower, which he describes as “A giant microwave oven on a stick,” capable of releasing 3,000,000 watts (3 megawatts) of output power to the tower’s magnetron – or even more megawatts, if there is an amplifier at the top.
To put this into perspective, one (1) watt from your cell phone can go 25 miles to the nearest cell phone tower, to relay your call’s signal to the person on the other end of the line. The US Federal Communications Commission (FCC) limits the amount of energy that a cell phone tower can release to 400 watts.


These megawatts of extra power are NOT for data transfer – nothing close to that amount of energy is required for data transfer – which is an important point, because this suggests to him that cell phone towers are easily capable of being switched to Weaponized Mode.


That cell phone towers are wired with the capability to release millions of watts of microwave radiation makes them veritable of “towers of death”, the perfect weapons against an “invasion” – or the mega-slaughter of the domestic population.


Virtually all towns, all over the world have the amount of towers necessary to fry the populations in their vicinity. All that needs to happen is for an Artificial Intelligence program from Google – or an action by “The real people who brought us 9/11” – or if whoever we elect “…turns out to be so crazy, batsh-t evil, that they could fake a reason to turn on the ‘Last Line of Defense,’ the ‘Anti-Foreign Invasion’, ‘Anti-Zombie Apocalypse Network’…to cook the entire population within the city limits within an hour, in the middle of the night,” with robot armies to mop up the people living in the countryside…”All these contingencies are out there, ladies and gentlemen…”
Why? The clip’s creator believes that whoever is behind this wants to exterminate the majority of humans, in order to have the Earth all to themselves, in the incredibly shallow belief that they can upload their minds into robotic avatars and live in a Virtual Reality “Matrix”, happily ever after – forever, in a post-human future.


He says our only defense is to stop them, now from creating this technology and from creating Borg armies or clone armies, etc. because as soon as they’ve succeeded in obtaining these, they will proceed with our extermination. This technology is about a decade away and its owned by people who are not our friends; people who control the food supply, our water supply, our air supply – and he says their endgame is the death of humanity.


THAT’S JUST THE BEGINNING…


073114celltower
Thankfully, as I watched the video above, it became clear that much of what is talked about in the early stages of the video are stories I’ve actually covered in previous posts, so there will be links below with more information about those different types of technologies mentioned in the video before it gets to the “Weaponized Cell Phone Towers” portion. 
One thing that’s important to note up front: Whether we’re talking about weaponized cell phone towers,Google’s Humanoid Robots That Can Hunt Down Humans Even in Dense Woods, or we’re talking about one of Google’s otherMachines Designed to Hunt Humans (both shown below),all were designed with the same outcome in mind, and that’s total control over their “subjects. Since all this technology is intended do one thing, and that’s control its “subjects,” this post will cover all of it, building up to the weaponized cell phone towers. 
PART I: To accomplish that, the first part of this post will be laid out as follows:
1.Aside From the Cell Phone Towers, What Else Are The Telecommunication Giants Working On?
2.What are the Weaponized Cell Phone Towers?
3.How is Google Involved With the Government?
4.The Unthinkable – You Can’t Even Imagine!
PART II: The remainder of this post will be laid out as follows:
1. Generally speaking, what is the Ionosphere that directed energy weapons take advantage of?
2. U.S. government programs (the unclassified ones) in use today that manipulate the Ionosphere
3. The U.S, government’s awful history of using citizens as test subjects without their knowledge
4. Why all this spells trouble with these new towers

PART I:
The video starts off by stating the obvious. Companies like Google and Lucent are giants in telecommunications field, and in recent years there has been a technological push toward what insiders are calling “post human society.” Earlier this week I wrote about how scientists like Stephen Hawking andRay Kurzweil believe the technology to make humans‘Digitally Immortal’ Will Exist By 2050. Think of how soon that is! Do you have children? Below are a few videos of Google’s early “Human Hunters.”
Since this post will be like drinking water out of a fire hose for most people, I’ll come back to the idea of “subjects” at the end of this article when we talk about how the government fits into all this. First, in the videos below you can get a first hand look at the human hunters both of which were shown in the first few minutes of the first video.

#1 ASIDE FROM THE CELL PHONE TOWERS…
 WHAT ELSE ARE THE TELECOMMUNICATION GIANTS WORKING ON?
 The first video below, showsGoogle’s Humanoid Robots That Can Hunt Down Humans Even in Dense Woods:
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=610016793
Google Killer Robots 1
Next, meet Spot. Spot is the mechanical dog you saw briefly in the first video. Spot is a four-legged robot designed for indoor and outdoor operation. It is electrically powered and hydraulically actuated. Spot has a sensor head that helps it navigate and negotiate rough terrain. Spot weighs about 160 lbs. Spot can shake off a human kicking him while trying to escape (even on ice). Doesn’t that sound sweet? NOT!
You can read more about Spot in a post of mine titled,Why is Google Creating Machines to Hunt Humans? (Videos), and for your reference, the article being shown in the first video about the PO Box 666 can be found here:The post box in Bermuda numbered 666 which receives Google profits worth $8 BILLION a year.
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=5c32c6ae1
Google Killer Robots 2

Before diving in to what the weaponized cell towers are, and the potential effects they can have based on my research, I want to mention two things. First, Google has been working on some other very nasty toys. Many Christians would say they are trying to perfect the “Mark of the Beast.” In another previous post of mine titled,Prepare to be Microchipped. This is Not a “Request,”it discusses who took over the largest Research and Development lab in the world at Google not long ago: Former Head of DARPA Regina Dugan (pictured below).
Dugan 1
DARPA, for those that don’t know, is where most of the U.S. military’s top secret new weapons come from initially. Many of them are the result of black budgets with little to no oversight, and that is done to maintain their top secret sensitive nature. Not even the members of Congress who appropriate the funds know what the BILLIONS of dollars are going toward. DARPA describes itself as:
… an independent agency of the United States Department of Defense (DOD) that focuses on developing cutting edge technology to ensure that the United States remains ahead of its enemies. The organization has contributed a number of technologies to the United States military and the world in general, including the groundwork for the Internet. Many of the workings of this agency are kept concealed from the public, in the interests of keeping its technology under wraps so that it is not exploited by other nations.
The former DARPA chief and current Head of Research and Development at Google represents a nasty mix of the government getting in bed with tech companies. Mrs. Dugan thinks the world should be a cashless society, and all business should be conducted through the use of an ingestible RFID chip for humans. Sound like anything you’ve heard of in the Bible? Well, guess what, the chips are already developed, and to go one step further, theFDA has already approved them for human use! 
Chip
As you can see below, Mrs. Dugan isn’t shy about using her new technology on herself. That’s why she has no plans to hesitate using the technology on YOU when the time comes. As you can see below, an electronic tattoo that can be used to authenticate a user instead of some flimsy password. It’s made by a company called MC10 that Motorola is partnering with, and Dugan is wearing it on her own arm.
Dugan 2
Another option in a similar vein: Vitamin authentication. Dugan shows a pill that can be ingested and then battery-powered with stomach acid to produce an 18-bit internal signal. After that, the swallower’s whole body becomes a password.
It’s also worth noting that this year’sBilderberg Hot Topic of 2015 Was Ingestible RFID Microchips, with none other than Regina Dugan! 
Directly above, I said there were two things I wanted to cover before getting to the weaponized cell towers and their possible uses and side effects. Unfortunately, we’re just getting started. This gets MUCH worse. Naturally, since our mainstream media is so biased, most people never even heard about it, but back in 2014, I covered a story titled, Instead of Monitoring ISIS, Obama Spied on Americans Using ‘Fake’ Cell Phone Towers Discovered Across America. 
Lucky for We the People, I don’t believe the technology was quite there in 2014 for the cell towers ultimate purpose, and frankly the technology probably isn’t quite there yet even today (for widespread use). Obama’s spying on Americans with the towers all happened when the NSA had gone wild, so Obama was just scooping up massive amounts of data on U.S. citizens without any warrants, when he should have been focused on the ‘JV’ Team as he liked to refer to ISIS. 

Twoer 2
#2 WHAT ARE THE WEAPONIZED CELL PHONE TOWERS?
The first video above spent everything after the 1:45 mark of the video explaining how powerful some of these new cell phone towers are, and how their current configuration with mega cables is NOT set up for telecommunications or data transfer. After watching the video, and considering what the video makers said in conjunction with all the other information we’ve covered, I certainly wouldn’t put ANYTHING past the uber global elites. or the board rooms of multinational corporations, but I’m not so gullible that I’ll believe anything, so I kept digging. 
It was not easy to find information, and a few of the articles I found were several years old and most likely outdated, but I did find a few worth noting. The best one included the following video which does an EXCELLENT job of putting the highly technical supporting information below into layman’s terms. In short: The video gives you an idea of the full scope of how powerful these towers are, whether you understand the technical mumbo jumbo below or not. 
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=7afdd9efe
Weaponized Cell Phone Towers

GWEN Towers (Ground Wave Emergency Network)
This post is an overview of how we are controlled by technology – from having our brainwaves deliberately changed en masse by transmitters regulating our state of consciousness, to how we are victims of electromagnetic waves disrupting the state of our health and finally how many of us will die, as decided by our global masters.
Earth is wrapped in a donut shaped magnetic field. Circular lines of flux continuously descend into the North Pole and emerge from the South Pole.
The ionosphere, an electromagnetic-wave conductor, 100 kms above the earth, consists of a layer of electrically charged particles acting as a shield from solar winds. Natural waves are related to the electrical activity in the atmosphere and are thought to be caused by multiple lightning storms.
Collectively, these waves are called “The Schumann Resonance,” the current strongest at 7.8 Hz.
These are quasi-standing extremely low frequency (ELF) waves that naturally exist in the earth’s “electromagnetic” cavity, the space between the ground and the ionosphere. These “earth brainwaves” are identical to the spectrum of our brainwaves.
(1 hertz = 1 cycle per second, 1 Khz = 1000, 1 Mhz =1 million. A 1 Hertz wave is 186,000 miles long; 10 Hz is 18,600 miles. Radio waves move at the speed of light.)
The Creator designed living beings to resonate to this natural frequency pulsation in order to evolve harmoniously. The ionosphere is being manipulated by US government scientists using an Alaskan transmitter called HAARP, (High-Frequency Active Auroral Research Program) which sends focused radiated power to heat up sections of the ionosphere, which bounces power down again.
ELF waves from HAARP, when targeted on certain areas, can engineer weather and create mood changes effecting millions of people.
The intended wattage is 1,700 billion watts of power. A former govt. insider deduced they want to flip the world upside down. Sixty-four (64) elements in the ground modulate, with variation, the geomagnetic waves naturally coming from the ground. The “earth’s natural brain rhythm” above is balanced with these.
These are the same minerals as the red blood corpuscles. There is a relation between the blood and geomagnetic waves. An imbalance between Schumann and geomagnetic waves disrupts biorhythms.
These natural geomagnetic waves are being replaced by artificially created very low frequency (VLF) ground waves coming from GWEN Towers.
WHAT ARE GWEN TOWERS?
GWEN (Ground Wave Emergency Network) transmitters, placed 200 miles apart across the USA, allow specific frequencies to be tailored to the geomagnetic-field strength in each area, allowing the magnetic field to be altered.
They operate in the VLF range, with transmissions between VLF 150 and 175 KHz. They also emit UHF waves of 225 – 400 MHz.
The VLF signals travel by waves that hug the ground rather than radiate into the atmosphere. A GWEN station transmits up to a 300-mile radius, the signal dropping off sharply over distance. The entire GWEN system consists of, (depending on source of data), from 58 to an intended 300 transmitters, spread across the USA, each with a tower 299-500 ft high.
Three hundred (300) ft. of copper wire fans out in a spoke like fashion from the base of the underground system, interacting with the earth like a thin shelled conductor, radiating radio wave energy for very long distances through the ground. The USA bathes in this magnetic field which rises to 500 ft, even going down to basements, so everyone is subject to mind control.
The whole artificial ground wave spreads out over USA like a web. It is easier to mind-control and hypnotize people who are bathed in an artificial electromagnetic wave.
Covering the entire floor with aluminum and buying a CET (Cosmic Energy Transformers ) cylinder from various places -one of them, Nordic Living Water Systems – can help.
Location of Gwen Towers in the U.S. [2001]
GWEN transmitters have many different functions, including controlling the weather, mind, behavior and mood control of the populace.
They are also used to send synthetic telepathy disguised as infrasound to those victims of US government mind-control implants.
These towers work in conjunction with HAARP and the Russian Woodpecker transmitter, a system similar to HAARP. The Russians openly market a small version of their weather-engineering system called Elate, which can fine-tune weather patterns over a 200 mile area and have the same range as the GWEN unit. One such system operates at the Moscow airport.
The GWEN Towers shoot enormous bursts of energy into the atmosphere in conjunction with HAARP.
The internet website: www.cuttingedge.org, published an expose on how the major floods of 1993 in the Mid-Western United States were instigated by these systems. How does this happen?
Invisible, enormous rivers of water, consisting of vapors that flow, move towards the poles in the lower atmosphere. They rival the flow of the Amazon River and are 420 to 480 miles wide and up to 4,800 miles long.
They are 1.9 miles above the earth and move 340 lbs of water per second. There are 5 atmospheric rivers in each Hemisphere. A massive flood can be created by damming up one of these massive vapor rivers, causing huge amounts of rainfall to be dumped. The GWEN Towers positioned along the areas north of the Missouri and Mississippi Rivers were turned on for 40 days and 40 nights, probably mocking the Flood of Genesis. (This was in conjunction with HAARP).
The damming of the vapor rivers creates a river of electricity flowing thousands of miles through the sky and down to the polar ice-cap, manipulating the jet-stream. Again, these two major rivers flooded, causing agricultural losses of $12-15 billion.
HAARP also produces earthquakes by focusing on the fault lines. GWEN Towers are positioned on the fault lines and volcanic areas of the Pacific Northwest.
In 1963, Dr. Robert Becker explored effects of external magnetic-fields on brainwaves, showing a relationship between psychiatric hospital admissions and solar magnetic storms. He exposed volunteers to pulsed magnetic-fields similar to magnetic storms, and found a similar response. In the United States, sixty (60) Hz electric-power ELF waves vibrate at the same frequency as the human brain. In the United Kingdom, fifty (50) Hz electricity emissions depress the thyroid.
Dr. Andrija Puharich (in the 1950 & 60s), found that a clairvoyant’s brainwaves turned to 8 Hz when their psychic powers were operative. In 1956, he observed an Indian Yogi controlling his brainwaves, deliberately shifting his consciousness from one level to another.
Puharich trained people via bio-feedback to do this consciously, that is, creating 8 Hz waves with the technique of bio-feedback.
A psychic healer generated 8 Hz waves through a hands-on healing process, actually alleviating that patient’s heart trouble; the healer’s brain emitting 8 Hz. One person, emitting a certain frequency, can make another also resonate to the same frequency.
Our brains are extremely vulnerable to any technology that sends out ELF waves, because they immediately start resonating to the outside signal by a kind of tuning-fork effect.
Puharich further experimented, discovering that,
· 7.83 Hz (earth’s pulse rate) made a person “feel good,” producing an altered-state
· 10.80 Hz causes riotous behavior
· 6.6 Hz causes depression.
Puharich made ELF waves change RNA and DNA in the body, breaking hydrogen bonds to make a person resonate at a higher vibratory rate.
He really wanted to go beyond the psychic 8 Hz brainwave and attract psi phenomena.
James Hurtak, who once worked for Puharich, also wrote in his book The Keys of Enoch that ultra-violet caused hydrogen bonds to break and this raised the vibratory rate.
Puharich presented the mental effects of ELF waves to military leaders, but they would not believe him. He then gave this information to certain dignitaries of other Western nations. The US Government burned down his home in New York to shut him up, whereas he then fled to Mexico. However, the Russians discovered which ELF frequencies affected what portion of the human brain; it was on July 4, 1976, that they began zapping the U.S. Embassy in Moscow with electromagnetic-waves, varying the signal, also focusing on 10 Hz. (10 Hz puts people into a hypnotic state).
Russians and North Koreans use this in portable mind-control machines to extract confessions. (This system can also be found in some American Churches to help the congregation believe!)
This Russian “Woodpecker” signal was traveling across the world from a transmitter near Kiev. The US Air Force identified 5 different frequencies in this compound that the harmonic Woodpecker was sending through the earth and atmosphere.

In 1901, Nikola Tesla, Nobel prize winner in Physics (shared with Einstein) revealed that power could be transmitted through the ground using ELF waves. Nothing stops or weakens these signals. The Russians retrieved Tesla’s papers when they were returned to Yugoslavia after his death.
In Mexico, Puharich continued to monitor the Russian ELF wave signal and the higher harmonics (5.340 MHz) in the MHz range. He was somehow induced to work for the CIA and he and Dr. Robert Becker designed equipment to measure these waves and their effect on the human brain.
Puharich started his work by putting dogs to sleep. By 1948/49, he had graduated to monkeys, deliberately destroying their eardrums to enable them to pick up sounds without the eardrum intact.
He discovered a nerve from the tongue could be used to facilitate hearing. He created the tooth implant that mind-control victims are now claiming was put in by their dentist, unbeknownst to them, and causing them to hear “voices in their head.’ These were placed under caps or lodged in the jaw.
Implants are now smaller than a hair’s width and are injected with vaccine and flu shots. Millions have had this done unknowingly. These “biochips’ circulate in the bloodstream and lodge in the brain, enabling the victims to hear “voices’ via the implant. There are many kinds of implants now, and it is estimated that 1 in 40 people are recipients of these tiny implants due to alien abductions.
However, others have suggested that one in 20 might just be a more accurate statistic.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/GWEN_Repeater.JPG
The fake alien abduction – these revealed by many victims – are actually engineered by the U.S. military, using advanced technology to create holograms (4th dimensional pictures) or holographic spaceships outside.
This holographic, advanced technology can actually create a scenario whereas the person believes he/she is going into a spaceship. However, once inside, the aliens are in masquerade; they are actually military personnel outfitted in full costumes, masks et al..
Certainly real abductions occur, however, the “alien abduction” scenario has been most useful to the military in confusing the over all issue. This clouding tends to halt any further investigation into a government participation and inevitably absolves them of any accountability.
They are banking on the poor helpless victims feeling too intimidated to reveal such a shocking episode, lest ridicule be visited upon them.
· Are the global masters forcing us to respond to an artificially induced vibratory rate?
· Those power mongers who want this planet to have a sudden leap in evolution, populated only by the psychically aware and therefore superior class of human?
· What about the billions of people who are commonly referred to as “useless eaters”; are they to be conveniently disposed of by electro-magnetically-induced cancers and diseases?
It certainly causes one to stop and ponder this catastrophic situation.
The physics and engineering behind electromagnetic disease transmission are frightening. Diseases can be reproduced as “disease signatures” in that the vibration of a disease can be manufactured and sent on to be artificially induced. (The brainwave pattern of hallucinogenic drugs can also be copied and sent by ELF waves to induce “visions”).
Once diseases are sprayed in the air, electromagnetic waves attune to the disease by using harmonics and sub-harmonics, which in turn make them even more lethal and infectious; actually a more apt description would be deadly, as in inducing death.
The skies are filled daily with chemtrails, those crisscrossed white patterns that are sprayed out across the heavens in the United States and other countries.
Are these like contrails that jets emit behind them? Not exactly… contrails dissipate rather quickly, but the chemtrails – those feathery streaks that linger – are deliberately being sprayed and contain insidious chemicals (retrieved, analyzed and proven) which affect the state of consciousness, producing apathy.
This is only one “program” that has been initiated to keep the populace in a continual apathetic state. Add to this, the fluoridation of the drinking water, aspartame nutri-sweet, etc., and other highly-questionable drugs.
Fluoride disables the willpower section of the brain, impairing the left occipital lobe. Both fluoride and selenium (in additional amounts) can produce strange effects; one common symptom is that of “hearing voices’.
ELF waves create disturbances in the biological processes of the body, activated on a large scale once the body has been exposed to the aforementioned disease-causing chemtrails.
Some chemtrails have been analyzed under laboratory conditions, the elements shown to cause cleavages in spatial perceptions, blocking the interaction of various amino acids that relate to higher-consciousness. Some were also shown to increase dopamine in the brain thereby producing a listless, euphoric state of lower reactive mind.
This is done to basically create confusion, rendering a person unable to differentiate between the real and illusionary. In addition, some of these chemtrails could be connected with the many UFO abductions occurring on a global massive scale.
Many victims, some recalled under hypnotic regression, have witnessed other abductees laid out on tables (in a sort of assembly line operation) and in the process or being implanted.
Intelligence agencies are in league with each other, behind this disablement of the masses to such a degree where they can’t even fight back. In order to implement their plans, that of total control of the populace, they need the overall “frequency” of each victim to function at a specific rate, below the threshold of awareness.
Could this be part of a greater plan with mind-control transmitters covering the whole of USA and England, cleverly disguised as cell phone towers and trees? The power from microwave towers may be turned up to such a level that people will die.
A brain functioning at beta-level (above 13 Hz) is agitated and cannot change the perceptions if it is artificially stabilized to that frequency by technological methods. This frequency may also increase body electricity in others, giving them psychic powers. Is this linked to the new-agers claim of a 12-14 Hz Schumann Resonance, inching us towards the 4th dimension?
Stimulants ingested globally from higher-caffeine, genetically modified plants, may also make an impact on the “global-brain” in the ionosphere that is collecting our brainwaves.
New-age channelers say we are going into a 4th dimensional frequency. They “heard’ the voice of some “ET” who informed them of this.
However, some “ETs” are just plain earthians in disguise. Using Tesla Technology, Prisoners in the Utah State Prison were bombarded with voices from a “purported” ET, each prisoner receiving the same identical message. Curious, indeed. Today, it is relatively simple to produce these “voices in the head.” Implants/microchips are no longer necessary.
In 1988, an inmate in Draper Prison, Utah by the name of David Fratus wrote: “I began to receive or hear, high-frequency tones in my ears. When I plugged my ears, the tones were still inside and became amplified. It’s as if they had became electrified echo chambers with the sounds coming from the inside out.
I then began to hear voices, right in my inner ears and just as vividly as though I were listening to a set of stereo headphones. The end result is that I am now having my brain monitored by an omnipotent computerized mind reading or scanning machine of some sort.” Hundreds of inmates at the Gunnison Facility of the Utah State Prison and the State Hospital were subjected to this brand of mind-control, used as test subjects like rats in a lab.
In the early 1970s, this was revealed in the Utah U.S. District Court.
While incarcerated, these inmate test subjects, having been subjected to this Tesla-wave mind-control, tried to seek restitution in the courtroom. Unfortunately, they were unsuccessful.
The University of Utah researched how Tesla-waves could be used to manipulate the mind into hearing voices, overriding and implanting thoughts into the mind, in addition to reading thoughts. They also went about developing eye-implants. Cray (The Cadillac of computers, ultra sophisticated) computers, using artificial intelligence, monitor the victims of government produced implants, sending pre-recorded sound bytes or occasional live messages.
They are picked up by satellite and relayed to whatever large TV broadcasting antenna, GWEN tower or other antenna that is nearest the victim. It is believed that some types of implants pick up the signal and broadcast the correct Tesla-wave pattern to create voices within the victim.
The tracking implant keeps the staff and the satellite system informed every few minutes as to exactly where to send the voice signals. The master computer and central HQ for this is reported to be Boulder, CO. It is thought that transponders are being made there.
The central cellular computer is in the Boulder, CO National Bureau of Standards building. AT&T is also cooperating; several agencies work together on this.
Tim Rifat of UK wrote that “this inter-cerebral hearing” is used to drive the victim mad, as no one else can hear the voices transmitted into the brain of the target. Transmission of auditory data directly into the target’s brains using microwave carrier beams is now common practice. Instead of using excitation potentials, one uses a transducer to modify the spoken word into ELF audiograms that are then superimposed on the pulse modulated microwave beam.
On March 21, 1983, The Sydney Morning Herald published this by Dr. Nassim Abd El-Aziz Neweigy, Assistant Professor of Agriculture, Moshtohor Tukh-Kalubia, Egypt.
This article stated: “Russian satellites, controlled by advanced computers, can send voices in one’s own language, interwoven into natural thoughts.

They can target the population of choice with this diffused artificial thought process. The chemistry and electricity of the human brain can be manipulated by satellite and even suicide can be induced.
Through ferocious, anti-humanitarian means, the extremist groups are fabricated, the troubles and bloody disturbances are instigated by advanced tele-means via Russian satellites in many countries in Asia, Africa, Europe and Latin America.” Another source says that these have been fed with the world’s languages and synthetic telepathy will reach into people’s heads making people believe God is speaking to them personally to enact the Second Coming, complete with holograms!
The Russians broke the genetic code of the human brain.
They worked out 23 EEG band-wave lengths, 11 of which were totally independent. So if you can manipulate those 11 you can do anything. NSA’s (U.S. National Security Agency) Cray computers can remotely track people just by knowing the specific EMF waves (evoked potentials from EEGs in the 30-50 Hz, 5 milliwatt range) of a person’s bioelectric-field.
Each person’s emissions are unique and they can remotely track someone in public.
Now if this isn’t a horrifically frightening thought, I don’t know what is.
Evoked potentials officially do not exist in physics, but in 1873 a Scotsman, James Clerk Maxwell, discovered that electromagnetic waves have 3 components. He discovered waveforms that exist at a certain number of right-angled rotations away from the electromagnetic field. These are hyper-spacial components, not subject to constraints of time and space.
He claimed that electromagnetic radiation waves were carried by the ether and the ether was disturbed by magnetic lines of force. The hidden component is called only “potential’ now and not normally used except for covert hyper-dimensional physics and to manipulate consciousness itself via electromagnetic-waves covering vast areas of the planet.
Approximately one person in 3000 is sensitive to this magnetic waveform component, the telepathic types, (according to a writer called “Majix”), and we are all capable of tuning into this magnetic component by tuning our subconscious to it. Maxwell’s successors thought potentials were akin to mysticism because they believed fields contain mass which cannot be created from nothing.
This is what potentials are – both literally and mathematically – an accumulation or reservoir of energy, consequently this hasn’t been taught in mainstream physics.
Subliminal words (in the correct electromagnetic-field and attuned to the human brain) that express human consciousness can enter our minds at a subconscious level. Apparently, our brain activity patterns can be measured and stored on super-computers. If a victim needs to have subliminal thoughts implanted, all that is necessary is to capture that brain activity pattern, (saved on the mega computer) and target or match up that person’s pattern.
The targeted or specified person is then sent low frequency subliminal messages that they actually think are their own thoughts.
The researcher Majix says our brains are so sensitive, that they are like liquid crystal in response to the magnetic component of the earth. We are sensitive to earth’s magnetic changes, changes in the ionospheric cavity and resonate those frequencies ourselves. We are incredibly complex entities, beyond the layperson’s comprehension. Our brains are indeed a type of bio-cosmic transducer.
Physicists in Russia have conducted in-depth studies on the effects of the mean annual magnetic-activity, electro-magnetic and electro-static fields on human behavior and the physical body.
These electromagnetic and electro-static fields can be likened to what is popularly known as biorhythms. These magnetic frequencies can be manipulated from a very simple piece of equipment operated at extremely low power levels; our brain waves can mimic magnetic frequencies.
From half a second to 4 seconds later, the neurons and brain waves are driven exclusively by this device; power levels almost nonexistent.
All one needs is a circularly polarized antenna, aimed up at the ionospheric cavity and they can then manipulate the moods of everyone within a 75 sq. mile area. The body picks up these “new” manipulated waves and begins to correspond immediately. What is known as the “sleep” frequency will make everyone become tired and sleep.
In Let’s Talk MONTAUK, Joyce Murphy presented data that showed that experiments on the 410-420 MHz cycle have been done which could affect the “window frequency to the human consciousness” as a whole.
More info on this is available on the internet website.

Preston Nichols, previously mentioned herein, learned from his experimentation with his radio equipment that whenever a 410-420 MHz cycle appeared on the air, a psychic’s mind would be “jammed,” finally tracing the signal to Montauk Point and the red and white radar antenna on the AF Base there.”
In Encounter in the Pleiades by Peter Moon and Preston Nichols, Nichols wrote that,
Dr. Nicholas Begich, an expert of HAARP, has picked up 435 MHz signals connected to HAARP and that a mind control function is currently being employed. He claims that 400-450 MHz is the window to human consciousness because it is our present day reality’s background frequency.
Tim Rifat wrote in his Microwave Mind Control in the UK article that cellular phones use 435 MHz.
The United Kingdom police use 450 MHz exclusively. Dr. Ross Adey used this frequency for CIA behavioral modification experiments. Police have a vast array of antennae to broadcast this frequency all over UK.
Adey used 0.75mW/cm2 intensity of pulse modulate microwave at a frequency of 450 MHz, with an ELF modulation to control all aspects of human behavior. 450 MHZ radar modulated at 60 Hz greatly reduced T-lymphocyte activity to kill cultured cancer cells.
A study in the USA of their 60 Hz power lines repeated this.
Through much study and analysis on this varied topic, independent scientists have concluded that HAARP is slicing up the ionosphere – the world-brain – like a microwave knife, producing long tear incisions and destroying the membrane that holds the reservoir of data accumulated of all earth’s history.
However, there can be hope if we are aware of all the possibilities that exist. A healer called Mr. A claimed to have received “Ancient Wisdom” from the earth’s protective Magnetic-Ring of energy which stores within it all knowledge since time began.
Ruth Montgomery wrote about this healer in Born To Heal.
He claimed that if our energy flow is cut off from this magnetic field, (the protective atmospheric magnetic-ring) then the Universal Supply is obstructed and we are no longer in tune with these advantageous frequencies, therefore we begin to get sick.
The Power from this travels in split-seconds around the world and is available to anyone who is capable of receiving and handling it.
The waves from The Ring were automatically translated into words in the healer’s mind and interpreted as wisdom to diagnose and heal others; this ability coming from the storehouse of knowledge that has been present since the beginning of time. By tapping into this storehouse, he produced instant miracles, knitting broken bones and removing arthritis.
A photo was produced that displayed forked lightning emitting from his fingers.
That which we term “reality” – as understood mentally by our thinking processes – is being altered and changed into different expressions to allow complete control of our personal reality – a complete absolution of that which has been normally operative in a divinely ordained, natural frequency.
We must not allow them to succeed because of the global masses’ ignorance of this very advanced technology.
These elevated scientific methods have been suppressed for many years and only those very few people in power have been privy to this information and obviously used it with no “good intention” in mind.
Do you want to be turned into a zombie, a robotic, controlled entity walking around in an apathetic state, or do you want to live life as a vital, vibrant human being… as the Divine Creator intended for you?
We, as united peoples, can turn the tide…
Source
Evil

#3 HOW IS GOOGLE INVOLVED WITH THE GOVERNMENT?
If you’ve read this far, at this point, all I can tell you is you just can’t make this stuff up. Period. We’ve all been told thatLarry Page and Sergey Brin were the guys who thought up and founded Google right? Not so fast! In 1999, the CIA created its own venture capital investment firm, In-Q-Tel, to fund promising start-ups that might create technologies useful for intelligence agencies. But the inspiration for In-Q-Tel came earlier, when the Pentagon set up its own private sector outfit. Guess who got the bulk of their money and direction from that “private sector outfit?” 
INSURGE INTELLIGENCE, is a new crowd-funded investigative journalism project, that broke the exclusive story of how the United States intelligence community funded, nurtured and incubated Google as part of a drive to dominate the world through control of information. Seed-funded by the NSA and CIA, Google was merely the first among a plethora of private sector start-ups co-opted by US intelligence to retain ‘information superiority.’
Both Pieces are long, but every last detail almost down to a timecard punch is in there regarding when the young Page and Brin would meet with their government handlers. 
I’m not saying Google isn’t a privately owned company with shareholders etc., but I’m telling you the CIA has been in there since day 1! Every ounce of what is going on, is so those in power can better control the masses, or “their subjects.”
How the CIA MADE Google – PART I
Why Google Made the NSA – PART II

Artificial-Intelligence01_Web

#4 THE UNTHINKABLE!
If you recall, in the first video, there was talk about how the towers could take out (kill) entire towns, and what if an Artificial Intelligence program run by Google or Lucent “accidentally” took out a town? Like I said earlier, you can’t make this stuff up… what if I told you the CIA and the Head of Bilderberg created an Artificial Intelligence program that directed our military’s movements, and they called it, “SKYNET” of all things? Shoot me if I’m lying. 
This past summer, Operation Jade Helm was more than just a simple military exercise. If you understand the technologies that were used, you’ll see that Jade Helm was more of an intelligence operation using “Geospatial Intelligence Mapping.” In military terminology, “the human domain,” or “the human domain analytics,” refers to anything dealing with people.  The battlefield of the future is not going to be between Nation states, rather there is literally a war on for your mind. It’s going to be about “Total Information Awareness.” He that controls information, controls. 
TO BRIEFLY RECAP:
The “JADE” portion of Operation Jade Helm is an ARTIFICIAL INTELLIGENCE software application the military is now using that allocates manpower and equipment on-the-fly based on prior experience, prior events, and the capability of being able to “predict criminal activity.” It is an A.I. application that learns which tactics and personnel were most successful in different scenarios, and then builds on its knowledge as it goes. That is what the “JADE” part of Jade Helm. JADE took the “helm” (lead) in the exercise, and hence the title “JADE HELM.” 
The software itself that ran “Operation Jade Helm” is from a company called, “Palantir,” and we know Palantir was funded by the CIA. What we don’t know is whether Bilderberg Chief Peter Thiel asked the CIA to fund the program and build it for him, or if the CIA funded and built the program, and then asked Thiel to run it.
Either way, the CIA’s Frankenstein is being run by the New World Order’s Top Henchman, using YOUR tax dollars, and can position military assets at an alarming rate all over the country, and YOU are the pawn. By the way, how sick are these people to name the project “SKYNET.” Remind you of any movies you’ve seen? [Hint: Terminator Series]. As if you’re not probably insanely creeped out already right now, you haven’t even seen the videos below, or heard the icing on the cake yet. The following is really an audio interview. It is so mesmerizing, it rivals ALMOST any movie out there…. it’s THAT good!
WARNING: THIS VIDEO IS NOT FOR THE FAINT OF HEART:
In the video below, which is about 30 minutes, but will feel like 30 second because you’ll be on the edge of your seat from start to finish, get a FULL picture of what the Artificial Intelligence software is capable of. Former guest host of Coast to Coast John B. Wells said the following to the person he interviews in the video:

“EVEN IF EVERYTHING YOU SAID IS WRONG, AND I DON’T SUSPECT IT IS, IT’S STILL JUST SO COMPLEX, AND SO DIABOLICAL, AND SO SCREWED UP, BUT IN THIS BEAUTIFULLY ENGINEERED WAY, IT’S EXTRAORDINARILY MONSTROUS!”
https://youtu.be/oqGEz9IqOrE

PART II:
To continue the conversation about,Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed All Across the Country are so dangerous, the article below details, how the “cell phone towers” in question are actually something else entirely, only designed to look like cell phone towers, and we know that because the towers do not use the correct hardware required to transmit data like a typical cell phone tower does.
The subject matter of the rest of this post delves into, will likely cause the most ignorant among us will make jokes about conspiracies and tin foil hats, but my response is always, “I’m only responsible for what I say, not for what you understand.” In an article quoted below byCatherine J Frompovichfor DC Clothesline, when referring to those who are so quick to shout “Conspiracy Theorist,” Frompovich says, “That pejorative “handle” is equated with imbecile mind-activity with aspersions often suggested as “tin hat wearers.” Then she says,  “Well, step aside all you doubters and listen up carefully to what took place in the halls ofCongresson May 14, 2014 regarding the weather modification system known asHAARP,” but we’ll get to that in a moment. 
Without rehashing the entire Weaponization of Cell Phone Towers article, before we can effectively look into what directed energy weapons are, or how long the government has been using them on U.S. citizens, it will be beneficial to review some of the science first.This post will cover the following:
1. Generally speaking, what is the Ionosphere that directed energy weapons take advantage of?
2. U.S. government programs (the unclassified ones) in use today that manipulate the Ionosphere
3. The U.S, government’s awful history of using citizens as test subjects without their knowledge
4. Why all this spells trouble with these new towers
Ionosphere

#1 – WHAT IS THE IONOSPHERE?
The following is from the post titled, Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed All Across the Country:
Earth is wrapped in a donut shaped magnetic field. Circular lines of flux continuously descend into the North Pole and emerge from the South Pole.
The ionosphere, an electromagnetic-wave conductor, 100 kms above the earth, consists of a layer of electrically charged particles acting as a shield from solar winds. Natural waves are related to the electrical activity in the atmosphere and are thought to be caused by multiple lightning storms.
Collectively, these waves are called “The Schumann Resonance,” the current strongest at 7.8 Hz.
These are quasi-standing extremely low frequency (ELF) waves that naturally exist in the earth’s “electromagnetic” cavity, the space between the ground and the ionosphere. These “earth brainwaves” are identical to the spectrum of our brainwaves.
(1 hertz = 1 cycle per second, 1 Khz = 1000, 1 Mhz =1 million. A 1 Hertz wave is 186,000 miles long; 10 Hz is 18,600 miles. Radio waves move at the speed of light.)
The Creator designed living beings to resonate to this natural frequency pulsation in order to evolve harmoniously.
The ionosphere is being manipulated by US government scientists using an Alaskan transmitter called HAARP, (High-Frequency Active Auroral Research Program) which sends focused radiated power to heat up sections of the ionosphere, which bounces power down again. ELF waves from HAARP, when targeted on certain areas, can engineer weather and create mood changes effecting millions of people.

HAARP (BELOW) IS ONE OF MANY SYSTEMS BEING USED BY THE GOVERNMENT, AND HAARP IS BORDERING ON BEING AN ANCIENT RELIC, SO ONE CAN ONLY IMAGINE WHAT ELSE THE GOVERNMENT IS USING TODAY!

#2 – EXAMPLES OF THE U.S. GOVERNMENT MANIPULATING THE IONOSPHERE
FIRST, LET’S ESTABLISH WHAT IS IRREFUTABLE: 
Catherine J Frompovichat DC Clothesline writes:
Step aside all you doubters and listen up carefully to what took place in the halls of Congress on May 14, 2014 regarding the weather modification system known as HAARP.
In the YouTube below Senator Lisa Murkowski (R-Alaska) asks some pointed questions about HAARP. However, readers may not be surprised at the answers, but the mainstream media ought to be wiping oodles of egg yolk from its collective face.
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=661bfc7ed
Congressional Q&A on HAARP Future

In the report “Air Force Admits Weather Control via HAARP and New Tech,” David Walker, Deputy Assistant Secretary of the Air Force for Science, Technology and Engineering, very-matter-of-factly states that they took over from the Navy and will be moving on…
to managing the ionosphere, what the HAARP was really designed to do, to inject energy into the ionosphere to be able to actually control it… [CJF emphasis added]
Furthermore, the U.S. Air Force intends to dismantle the High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) in Gakona, Alaska, by or during the summer of 2014! [1]
Built at a cost of more than $290 million, the site has 180 antennas on 30 acres that are used to direct energy into the ionosphere, which is 55 miles to 370 miles above the Earth, and monitor changes in the flow of charged particles. Stevens was the godfather of HAARP, which he helped start two decades ago with annual earmarks slipped into the defense budget. [1]
It seems that no research facility can be found to take over the HAARP Alaska facility. Could that be an indication that the weather modification system is regarded unfavorably? I find that as a possibility and extremely interesting, especially in view of all the technology that was invested and built into it. If no one wants to continueoperating HAARP, will the State of Alaska be interested in it for education research purposes? But then, maybe HAARP-at-sea-ships, i.e., the Tesla Weapon Platform SBX-1, probably will be the most effective ‘on-site’ HAARP facility rather than one remotely stationary on land.
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=2d3613abc
US Navy Deploying HAARP Tesla Weapon Platform SBX-1

However, there are numerous HAARP facilities in other countries around the globe that the Tesla Weapon Platform SBX-1 possibly could interact with. But then, we have to wonder what Assistant Secretary Walker was referring to when he stated that they got out of HAARP Alaska what they wanted and were moving on…moving on to what?
ARE THE FAKE CELL PHONE TOWERS THE ANSWER TO THAT QUESTION?
MK Ultra
#3 – U.S. GOVERNMENT’S HISTORY OF MIND CONTROL EXPERIMENTS ON U.S. CITIZENS WITHOUT THEIR KNOWLEDGE
If anyone has ever called you a “Conspiracy Theorist,” then you are almost certainly already familiar with “Operation Paperclip,” a crime against humanity perpetrated by the United States government in the aftermath of World War II that still continues to plague the world today both in it’s lingering affects on victims, and also in what some would say is the continuity of many of those programs to this day operating as black ops.
If you’re not already familiar with “Operation Paperclip,” you can follow the link for a detailed article, or even the most basic Google search will provide realty crushing truth for some people about just how evil the U.S. government can be. Once you know the truth, consider how much technology has evolved since “Operation Paperclip,” 
Arguably, the MK Ultra mind control program is the most well known program to come out of “Operation Paperclip,” largely because of references to it in modern pop culture movies and television hits like The X-Files. The following video also gives a horrifying, but brief, overview of the program, which should begin to put the Fake Cell Phone Towers into context. In the video below, Youtuber Dark5 gives a breakdown of the 5 Most Shocking CIA Experiments of Project MKULTRA (that we’ve been able to uncover).
https://youtu.be/7ff24-xGrSI

MK Ultra is just the tip of the iceberg, but that should not come as a shock after you’ve learned the U.S. government sold its soul over 70 years ago when it placed Nazi war criminals in positions of power in all of our government’s most secretive agencies, so that the U.S. could gain a technological advantage over the Soviets during the Cold War.
The following details on MK Ultra are from an excellent paper titled, Monarch: The New Phoenix Program II. They will be helpful in understanding the next evolution of the program, and what the massive number of Fake Cell Phone Towers going up across the country are capable of:
MKULTRA mind control experiments began at the end of WWII and then became public in the 1970’s, however imperfectly, and went ‘black” again because of Senate hearings, but these experiments have continued to this day. The only reason that MKULTRA was ever brought into the light of day was that a dissident group stole government documents and released them to the press, which initially refused to publish them. 
The MKULTRA archive was destroyed because of the seriousness of the crimes perpetrated by the intelligence communities. If it became public knowledge that the intelligence agencies had allowed Nazi war criminals to experiment upon American citizens, including children, and then replicated these techniques themselves, the damage to their reputation could never be undone. The only aspects of CIA criminal activity in general, or MKULTRA in particular, that the intelligence community ever admitted to were the ones that were already public, or details that had very little to do with the current capabilities of mind control weapons and techniques. 
Microwave weapons and remote influence of the human central nervous system are the crown jewels of the intelligence community. It should be noted that documents dating from WWI such as the formula for invisible ink are still classified and that no serious secrets have ever been, or ever will be, willingly divulged. What did become public was only the tip of the iceberg. Mind control techniques and related technology work. Human beings can be made vulnerable to manipulation and can be used unknowingly in intelligence operations. The technology that evolved is very powerful, in fact it is the ultimate weapon, and the penalty for revealing these secrets is false imprisonment and assassination. 
For any new weapons system it has always, ALWAYS, been necessary to test it on human subjects to refine and perfect the weapon, whether chemical, biological, nuclear, or in this case microwave and radio frequency radiation weapons. Human beings have been used to perfect nuclear, chemical, and biological weapons by both the United States and it’s enemies. These experiments have historically been carried out both in times of war and in peace time. The only proof of human beings ever being used as experimental subjects to develop microwave “nonlethal” weapons was captured from the Japanese at the end of WWII. 

If you thought the video by Dark 5 on the 5 Most Shocking CIA Experiments of Project MKULTRA was disturbing, wait until you see the program with all the technological advances since then. Just like you have workplace mobbing, and online mobbing, which are both fully recognized as legitimate, thanks to technology likeELF Waves produced by installations such as HAARP (and now the New Fake Cell Towers), now entire communities can be psychologically mobbed at one time. 
As you’ll see in the video below, agencies like theCIA, FBI, and NSA’s Secret Covert Psychological Experimentscombine today’s technology with yesterday’s mind control to form new programs like the “Phoenix Program II” detailed in the paper linked above. The government now hasa psychological attack that can completely destroy a persons life, while leaving little or no evidence to incriminate the perpetrators.” See for yourself: 
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=64ba8fc5b
CIA, FBI, NSA Secret Covert Psychological Experiments#4 – WHY THIS ALL SPELLS TROUBLE WITH THE NEW CELL PHONE TOWERS
An article from the Examiner several years ago reported: 
Today, an investigative reporter has stated that a covert U.S. government microwave radio frequency directed energy weapon system, deployed on cell tower masts nationwide, is being used to silently torture, impair, subjugate, injure and slow-kill Americans.
Vic Livingston, an investigative reporter states that this weapon system targets individuals “deemed by ideologue or hate-monger bureaucrats to be ‘dissidents’ or ‘undesirables.’
The silent torture of Americans through remote directed energy weaponry is alleged by Targeted Individuals nationwide.
“Common bio-effects of electromagnetic and other non-lethal weapons include effects to the human central nervous system resulting in physical pain, difficulty breathing, vertigo, nausea, disorientation, and other systemic discomfort.” (“What are effects of electromagnetic weapons? Human Rights info 101,” Dupré, D., NationalHuman Rights | Examiner.com www.examiner.com/human-rights-in-national/what-are-effects-of-ele…)
Raytheon holds a patent for this weaponry. (See: nowpublic.com/world/u-s-silently-tortures-americans-cell-tower-microwaves)
“Weapons not directly considered lethal can cause cumulative damage to the human body including death through “slow-kill.”
Microwave pulses can affect the epidermis (skin) and dermis, the thick sensitive layer of skin and connective tissue beneath the epidermis that contains blood, lymph vessels, sweat glands, and nerve endings, generating a burn from as far as 700 yards.” (Dupré)
Some links to articles this reporter has written about directed energy weapons and the use of them to torture targeted individuals are now broken. (See links on the page of: Directed Energy Weapons aimed at American targets: Learning opportunity, Dupré, D., Examiner, February 5, 2010)
“It is also a fact that this weapon system’s ‘phased array’ antennae can be used to ‘alter… atmospheric conditions,’ according to public patent documents. Search any reputable patent web site for U.S. Patent No. 7629918, held by the Raytheon Corp., for the “multifunctional microwave radio frequency directed energy weapon,” reports Vic Livingston.
“Is the weather now being used as yet another weapon directed at so-called “targeted individuals” and their entire families,” asks Livingston, who also queries, “Did rogue elements with operational command and control over this covert weapon system unleash microwave-accelerated wind ‘microbursts’ on or around their property of so-called “targeted individuals” during last week’s nationwide outbreak of windstorms?”
Why should we care what an older article says? I chose to use an older article to demonstrate that the technology was already in existence, known about, and well documented several years ago for what these Fake Cell Towers are capable of. Since this article there have been two major changes worth noting:
1. Technology has increased by leaps and bounds
2. The government has discontinued its use of HAARP, suggesting it’s replacement has been fully functional for quite some time!

Anyone who followed the Jade Helm “exercises” over the summer knows, or as PART #4 titled “THE UNTHINKABLE,” inWhy Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed All Across the Countryreferences:
“The battlefield of the future is not going to be between Nation states, rather there is literally a war on for your mind. It’s going to be about “Total Information Awareness.” He that controls information, controls.” 
If you’re government, or part of the global elite, why not just skip a step, and control the mind altogether? Those who laugh off discussion about the Illuminati, or the New World Order, do so at their own peril. Awful things are unfolding right before our eyes, but most pepole choose to bury their heads in the sand and pretend they aren’t there, like the boogeyman… only this boogeyman is very real! 
Haarp 3
FOR MORE ON HAARP,  THESE ARE LINKS TO STORIES I DID A FEW YEARS AGO
Facebook Removes Weather and HAARP Pages Totaling Tens of Thousands
DARPA Director Takes Job At Google: Now Head of “Special Projects”
THE UNACCOUNTABLE TECHNOLOGY OF WEATHER MODIFICATION. 
Weather Warfare: Beware the US Military’s Experiments with Climatic Warfare
What Has LONG Been Suspected: DARPA Using HAARP For Mind Control!
Mind Control is Used by U.S. Government – But What is Google’s Role? 


Weaponized Cell Towers Are Directly Related to Why Chemtrails Are Sprayed (Video)

Sunday, February 28, 2016

Chem Trail Real Beginning with his 1905 United States patent number 787,412, Nikola Tesla pioneered the use of a certain type of electromagnetic energy called extremely-low frequency (ELF). This is a specific type of energy known to be used in the New Manhattan Project; the other being very-low frequency (VLF) electromagnetic energy. If you’ve read the following two articles already, then you’ll know all about the nefarious nature of where this is all leading… 
073114celltower The previous post titled, More on Why Weaponized Cell Phone Towers Are Popping Up Everywhere covered the first two important following topics in PART I & PART II. This post will contain PART III: The involvement of Chemtrails and the role they play.
 PART I: To accomplish that, the first part of this post will be laid out as follows:
1. Aside From the Cell Phone Towers, What Else Are The Telecommunication Giants Working On? 2. What are the Weaponized Cell Phone Towers? 3. How is Google Involved With the Government? 4. The Unthinkable – You Can’t Even Imagine! PART II: The remainder of this post will be laid out as follows: 1. Generally speaking, what is the Ionosphere that directed energy weapons take advantage of? 2. U.S. government programs (the unclassified ones) in use today that manipulate the Ionosphere 3. The U.S, government’s awful history of using citizens as test subjects without their knowledge 4. Why all this spells trouble with these new towers PART III: Chemtrails Involvement With Directed Energy Weapons Appearing On Fake Cell Towers Manhattan PART III: The remainder of this post will discuss how the New Manhattan Project was a chemtrail program designed with the following in mind: MIND CONTROL TECHNOLOGY VOICE TO SKULL TECHNOLOGY GENETIC MODIFICATION TECHNOLOGY OTHER TYPES OF CHEMTRAILS MORGELLONS HOLOGRAPHY/PROJECT BLUE BEAM – Whatever you do, don’t miss this! GLOBAL DEPOPULATION AGENDA Before diving headfirst into those topics, check out, “Chemtrails: The Secret War, for a background on the chemtrail phenomena.” http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=69eca27d5 Chemtrails the Secret War
If you remember nothing else about all of this technology, remember this: Be afraid. Be very, very, afraid. There simply is no better way to sum up everything that follows better than those few words. This is the mother load of all posts dealing with Chemtrails and related matters. Brace yourselves. My post will draw from two previously written and well footnoted articles written by Peter A. Kirby at Activist Post.  As for any skeptics you hear jawing about “conspiracy this,” or “conspiracy that,” usually know-it-all pilots in my experience, hand them all the footnotes to both articles and ask that they please place ALL the footnotes in their mouths to prevent spreading their ignorance until they’ve read the material. There is no question that the U.S. government is presently involved in various forms of Geo-Engineering around the world, and we know that because at different times, various government agencies have admitted to doing as much, contrary to what every pilot you know [less ONE maybe – You know who you are! :)  ] has to say on the issue of Chemtrails. How many times have you heard, “Well I’m a pilot, and I know for a fact there is no such thing as Chemtrails, only contrails, and you people are a bunch of tin foil hat wearing conspiracy loons…” UH… NO. YOU’RE JUST AN UNINFORMED BOOB THAT FLIES. REMIND ANY SKEPTICS TO PLEASE PUT THE FOOTNOTES IN THEIR MOUTHS.  You don’t have to be a pilot to recognize whether a trail in the sky is or is not a Chemtrail any more than you need to be an ant to determine if a little grey pile of sand between sidewalk blocks with ants pouring out of it is an anthill. With all that said, unfortunately for “We the People,” is the fact that the United States government has a very lousy track record of being honest, so, whatever the government admits to doing, multiply that number times several factors of 10 to get the magnitude of what is really going on, and as for the motives, prepare to be horrified. 
All kidding aside, the remainder of this posting gets REAL dark, so try to hang in there. In a previous article by Peter A. Kirby at Activist Post, Kirby revealed the following that ought to definitely shut up any of those loud pilots still pissing and moaning about your tin foil hat: U.S. patent #4,686,605 “Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth’s Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere” shows how stratospheric and tropospheric aerosols can be manipulated using electromagnetic energy in order to modify the weather. The ground-based antennas (known as ionospheric heaters) needed to produce the appropriate electromagnetic energy exist. For a detailed discussion, please see the author’s previous article “Smoking Gun: The HAARP and Chemtrails Connection.” To fully comprehend what Kirby’s new article has to say, it really helps to have already read his previous post titled, “Chemtrails Exposed: A History of the New Manhattan Project.” Before getting into Peter’s most recent findings, which are in keeping with research I’ve done very recently and will share as well, first I’ll briefly summarize the previous article, and you can watch the video titled “Chemtrails: The Secret War.” After the video, I’ll highlight the areas covered in the remainder of this article.  The main topics dealt with in Kirby’s previous post titled, “Chemtrails Exposed: A History of the New Manhattan Project,” are as follows:  The Origins of Weather Modification: Early American Involvement: Nikola Tesla’s Role: The Beginning of the Scientific Era and Weather Modification: haarp-sky THE ORIGINS OF WEATHER MODIFICATION: The idea of man controlling the weather is far from new. It’s been around as long as man. Early efforts were attempted by mystics or local shaman, perhaps rain dances, or even animal sacrifice, but the point is, this is not a “new idea.” As for the origins of weather modification from a militaristic sense, Kirby says the following: The 1996 U.S. military document “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” outlines a program using aerosols sprayed from airplanes which are then manipulated with electromagnetic energy in order to modify the weather. This document will be discussed shortly. The common thread here is weather modification; or as the Library of Congress calls it, “weather control.” Lots of other evidence supporting this assertion exists as well, but these two documents are the most salient. Motives are plenty. Most notably, significant direct benefits can be gained by playing financial markets which rise and fall with the weather such as the weather derivatives and catastrophe reinsurance mark EARLY AMERICAN INVOLVEMENT IN DARPA/HAARP/WEATHER CONTROL: In essence, since America has been the world’s technological leader; especially in the area of military technology, America has been the one leading the way on the New Manhattan Project from the beginning, and continues to do so to this day. NIKOLA TESLA’S ROLE: Beginning with his 1905 United States patent number 787,412, Nikola Tesla pioneered the use of a certain type of electromagnetic energy called extremely-low frequency (ELF). This is a specific type of energy known to be used in the New Manhattan Project; the other being very-low frequency (VLF) electromagnetic energy. If you’ve read the following two articles already, then you’ll know all about the nefarious nature of where this is all leading… Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed Everywhere? More on New Slow-Kill Directed Energy Weapons Appearing On Fake Cell Towers  More on Why Weaponized Cell Phone Towers Are Popping Up Everywhere (Video)
THE BEGINNING OF THE SCIENTIFIC ERA: The scientific era of weather modification began famously in 1946 with a trio of scientists from General Electric Laboratories: Irving Langmuir, Vincent Schaefer and Bernard Vonnegut. Leading the group was the world famous Nobel Peace Prize winning scientist Irving Langmuir (1881-1957)
So far we have only discussed the New Manhattan Project’s most obvious aspect: weather control. Just in that aspect alone, the New Manhattan Project is easily the biggest scientific endeavor in Human history. Believe it or not, it appears that quite a few other massive projects have been piggybacked upon this global weather modification scheme. They are already spraying us with megatons of aluminum, barium, and strontium. That right there is enough to put people away in prison for the rest of their lives, or worse. So why stop there? The people responsible for the New Manhattan Project (NMP) have apparently gone for broke. What else might one accomplish by spraying stuff all over God’s creation and/or shooting electromagnetic energy all over the place? What else have these mad scientists been up to? As opposed to the more understandable weather modification aspects of the NMP, this article examines the NMP’s more unbelievable aspects. From mind control to Morgellons to Nikola Tesla’s death ray and more, this article examines the New Manhattan Project’s other agendas. If you do not know what the New Manhattan Project is, please refer to the author’s previous article “Chemtrails Exposed: A History of the New Manhattan Project.” CHEMTRAILS USED TO AID IN MIND CONTROL: Other than weather modification, the most probable purpose of the New Manhattan Project is mind control. It is well documented that certain types of electromagnetic energy waves can remotely manipulate people’s thoughts and feelings. The relevant field here is known as “psychotronics” and “psychotronic weaponry.” A cursory overview is presented here with an emphasis upon the potential use of these technologies as part of the New Manhattan Project. ATTEMPTS TO CONTROL THE MINDS OF AMERICANS IS NOT SOMETHING NEW TO THE U.S. GOVERNMENT: If anyone has ever called you a “Conspiracy Theorist,” then you are almost certainly already familiar with “Operation Paperclip,” a crime against humanity perpetrated by the United States government in the aftermath of World War II that still continues to plague the world today both in it’s lingering affects on victims, and also in what some would say is the continuity of many of those programs to this day operating as black ops. If you’re not already familiar with “Operation Paperclip,” you can follow the link for a detailed article, or even the most basic Google search will provide realty crushing truth for some people about just how evil the U.S. government can be. Once you know the truth, consider how much technology has evolved since “Operation Paperclip,”  Arguably, the MK Ultra mind control program is the most well known program to come out of “Operation Paperclip,” largely because of references to it in modern pop culture movies and television hits like The X-Files. The following video also gives a horrifying, but brief, overview of the program, which should begin to put the Fake Cell Phone Towers into context. In the video below, Youtuber Dark5 gives a breakdown of the 5 Most Shocking CIA Experiments of Project MKULTRA (that we’ve been able to uncover). Not only can electromagnetic frequencies influence one’s mind, they can also affect the rest of our bodily functions. Research by Dr. Robert Becker, Dr. Thomas Valone, and many others have strongly correlated the Human body’s functions to electromagnetic fields. This correlation is due to the fact that the Human body is a complex bioelectric organism highly susceptible to electromagnetic energies and fields. The ionospheric heaters used as part of today’s New Manhattan Project can produce the extremely low frequency (ELF) signals that affect our moods, thoughts and bodily functions. Not only that, but the two most important New Manhattan Project scientists (Bernard Vonnegut and Gordon J.F. MacDonald) were into it. The ELF waves referred to are something I covered in detail in my post titled: Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed Everywhere? In that post, prior to the following video I said:  One thing that’s important to note up front: Whether we’re talking about weaponized cell phone towers, Google’s Humanoid Robots That Can Hunt Down Humans Even in Dense Woods, or we’re talking about one of Google’s otherMachines Designed to Hunt Humans (both shown below), all were designed with the same outcome in mind, and that’s total control over their “subjects. http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=4fa1ba92f Weaponized Cell Towers
Our military’s involvement in these types of technologies originated with something called Project Sanguine. Project Sanguine was a proposed, mid- to late-1950s Navy project developing a long-distance submarine communications system. The proposed project involved burying tens of thousands of miles of wires a few feet underground. These wires were to send extremely low frequency (ELF) signals to submerged submarines many thousands of miles away. Although Project Sanguine was never implemented, a similar type of operation (this time using above ground wires) in northern Michigan and Wisconsin exists today and has been in use since the mid-1970s. Project Sanguine and today’s facilities in Wisconsin and Michigan was and are not about mind control; only Naval communications. But Project Sanguine was the first inkling of what was to come.
Some years later in 1961, along with two other scientists, that great pioneer of the New Manhattan Project’s weather modification aspects, Bernard Vonnegut also laid the groundwork for future mind control experiments. He conducted experiments pertaining to the effects of electromagnetic energy, propagated through an aerosol, upon the effigy of a man’s head. In their 1961 report titled “Research in Electrical Phenomena Associated with Aerosols,” the trio wrote: One can make an estimate of the concentration of the field around an object or man by considering the potential in space in which it exists. For example, in a field of 100 volts cm⁻¹ a man’s head is in a region where the potential is about 20,000 V with respect to ground. Because of the relatively high conductivity of the body the man’s head is at ground potential and therefore a corresponding amount of charge has passed from the ground up to his head. If we approximate the head as a sphere of 10 cm radius, its capacity is about 10⁻¹¹ farads so the induced charge on it is about 2 x 10⁻⁷ coulombs and the field at its surface is approximately 2000 volts cm⁻¹. Accordingly, we see that the field and hence the rate of aerosol deposition should be about 20 fold greater on the man’s head than on the ground. Seven years later, that other great scientific champion of the New Manhattan Project, Dr. Gordon J.F. “How to Wreck the Environment” MacDonald wrote: The enhanced low-frequency electrical oscillations in the earth-ionosphere cavity relate to possible weapons systems through a little-understood aspect of brain physiology. Electrical activity in the brain is concentrated at certain frequencies, some of it extremely slow, a little around five cycles per second, and very conspicuous activity (the so-called alpha rhythm) around ten cycles per second. Some experiments have been done in the use of a flickering light to pull the brain’s alpha rhythm into unnatural synchrony with it; the visual stimulation leads to electrical stimulation. There has also been work on direct electrical driving of the brain. In experiments discussed by Norbert Wiener, a sheet of tin is suspended from the ceiling and connected to a generator working at ten cycles per second. With large field strengths of one or two volts per centimeter oscillating at the alpha-rhythm frequency, decidedly unpleasant sensations are noted by human subjects. The Brain Research Institute of the University of California is investigating the effect of weak oscillating fields on human behavior. The field strengths in these experiments are of the order of a few hundredths of a volt per centimeter. Subjects show small but measurable degradation in performance when exposed to oscillating fields for periods of up to fifteen minutes.
The field strengths in these experiments are still much stronger, by a factor of about 1000, than the observed natural oscillations in the earth-ionosphere cavity. However, as previously noted, the intensity of the natural fluctuations could be increased substantially and in principle could be maintained for a long time, as tropical thunderstorms are always available for manipulation. The proper geographical location of the source of lightning, coupled with accurately timed, artificially excited strokes, could lead to a pattern of oscillations that produced relatively high power levels over certain regions of the earth and substantially lower levels over other regions. In this way, one could develop a system that would seriously impair brain performance in very large populations in selected regions over an extended period. The scheme I have suggested is admittedly far-fetched, but I have used it to indicate the rather subtle connections between variations in man’s environmental conditions and his behavior. Perturbation of the environment can produce changes in behavior patterns. Since our understanding of both behavioral and environmental manipulation is rudimentary, schemes of behavioral alteration on the surface seem unrealistic. No matter how deeply disturbing the thought of using the environment to manipulate behavior for national advantage is to some, the technology permitting such use will very probably develop within the next few decades. The mind control technologies detailed here by MacDonald have been in development by the Stanford VLF Group. In 1978, electromagnetics expert Robert C. Beck penned a paper titled “Mood Modification with ELF Magnetic Fields” in which he writes: Coherent ELF energies have the unique and interesting property of almost lossless propagation within the earth-ionosphere cavity waveguide, and attenuation of these signals due to distance from transmitter sites is negligible. Power losses are .8 dB per Mm (million meters). The magnetic vectors, unlike electrical (E-wave) components, permeate any substance and cannot be effectively shielded, even by iron, mu-metal, lead, copper, ‘Faraday cages,’ etc. The established physics of radio propagation therefore suggests that vast geographical areas can be readily mood-manipulated by transmissions of EM energy within the earth-ionosphere cavity waveguide. The 1986 book Low-Intensity Conflict and Modern Technology features a paper by Navy Captain Paul E. Tyler titled “The Electromagnetic Spectrum in Low-Intensity Conflict.” This paper is all about using electromagnetic energy against an enemy’s mind. Shortly after referencing a Southwest Research Institute document speaking to the ability of radiofrequency radiation to, “…completely interrupt mental functioning…” and, “…sensitize large military groups to extremely dispersed amounts of biological or chemical agents to which the unirradiated population would be immune.,” Captain Tyler writes: Some of these potential uses include dealing with terrorist groups, crowd control, controlling breeches of security at military installations, and antipersonnel techniques in tactical warfare. In all of these cases the EM systems would be used to produce mild to severe physiological disruption or perceptual distortion or disorientation. In addition the ability of individuals to function could be degraded to such a point that they would be combat ineffective. Another advantage of electromagnetic systems is that they can provide coverage over large areas with a single system. They are silent and countermeasures to them may be difficult to develop. The 1995 paper “On the Possibility of Directly Accessing Every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorithms” by Professor Michael A. Persinger, PhD says that relatively weak atmospheric signals (such as those used for cell phone communications) can have a great influence upon the way people think and feel. The New Manhattan Project’s ionospheric heaters can produce such signals.
A most recent addition to this body of evidence is very thorough. Michael Aquino, PhD penned a 2013 tome titled Mind Wars in which he writes: EMR [electromagnetic radiation] in the brain occurs in waves measured according to cycles per second (Hz). 1-3 Hz = delta waves, characteristic of deep sleep. 4-7 Hz = theta waves, characteristic of high emotion, violence, and frustration. 8-12 Hz = alpha waves, characteristic of meditation, relaxation, and ‘searching for patterns.’ 13-22 Hz = beta waves, characteristic of frontal brain activity, deliberate effort, and logical thought. He failed to mention Gamma waves (22-80 Hz) which are produced by the brains of experienced meditators and are associated with enhanced neuro-plasticity (brain changes). Mr. Aquino continues: Brain waves are subject to the principle of resonance. Energy-waves reaching the brain through any medium – eyes, ears, or flesh – will tend to induce the brain-waves to cycle at the same wavelength. A Human brain resonating with externally produced energy waves is known as brain “entrainment.” He then goes about describing how this knowledge might be applied to a “Mind War” scenario: Brainwave resonance (‘BWR’) is significant to SLIPC [subliminal involuntary psycontrol] in both passive and active contexts. Passively a human-interactive environment may be permeated with EMS [electromagnetic spectrum] waves at one or more of the BWR ranges, inclining those within it to their induced characteristics without their conscious awareness. Attempting a relaxed, pleasant, cooperative discussion of a mutual problem is more possible in an alpha BWR than in a non-BWR one, and much more possible than in a beta one. Trying to accomplish anything complex or create immersed in delta is exhausting and fruitless. Lastly, Dr. Aquino discloses how these energies might be applied remotely: Active employment of BWR utilizes frequency generators to project desired BWR into a MW [mind war] operational environment, to adjust the emotions and awareness of all individuals therein. Such generators may be strategic satellite-based platforms which transmit BWR both directly and through intrusion into existing, localized electronic media systems. BWR can, for instance, be inserted into the Internet to be passively and indetectably (absent such sensors) received and radiated by any accessing device, from television station to desktop computer or cellular telephone. Michael Aquino is a very interesting character. As of Jan. 1, 2015, his extremely extensive bio notes his latest position as Lt. Colonel, Psychological Operations, First Special Forces Regiment, U.S. Army. He has since been sheep dipped retired from this position. He is a Knight Eagle of the Boy Scouts of America. His Ph.D. dissertation was on the neutron bomb. He has served as a “Space Activities Officer.” He has been given many military decorations and awards. He goes by the title of the 13th Baron of Rachane. He writes that he is a first degree satanist, a second degree warlock, and the high priest of the Temple of Set. The following video also comes from my post titled: Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed Everywhere?  The first video from that post (directly above) spent everything after the 1:45 mark of the video explaining how powerful some of these new cell phone towers are, and how their current configuration with mega cables is NOT set up for telecommunications or data transfer. After watching the video, and considering what the video makers said in conjunction with all the other information we’ve covered, I certainly wouldn’t put ANYTHING past the uber global elites. or the board rooms of multinational corporations, but I’m not so gullible that I’ll believe anything, so I kept digging.  It was not easy to find information, and a few of the articles I found were several years old and most likely outdated, but I did find a few worth noting. The best one included the following video which does an EXCELLENT job of putting the highly technical supporting information below into layman’s terms. In short: The video gives you an idea of the full scope of how powerful these towers are, whether you understand the technical mumbo jumbo below or not.  http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=7afdd9efe Weaponized Cell Phone Towers HERE’S THE TAKEAWAY FROM ALL THIS:  THE U.S. GOVERNMENT IS OBSESSED WITH MIND CONTROL Those last few distinctions are the ones which have given him the most notoriety. The Temple of Set is a satanic church operating in the author’s hometown of San Francisco, CA. San Francisco is also where Dr. Aquino says he lives. You can visit the Temple of Set website … if you dare: https://xeper.org/ In the late 1980s, Dr. Aquino became embroiled in a highly publicized satanic ritual abuse scandal which, among other things, landed him on the Oprah Winfrey Show and the Geraldo Rivera Show. These interviews are available on YouTube. He published a 2014 book all about it titled Extreme Prejudice: The Presidio ‘Satanic Abuse’ Scam. Aquino Image source: Michael Aquino VOICE TO SKULL: Making people hear things that no one else around them can hear through the use of atmospheric radio waves is called “voice to skull” technology. This technology involves beaming sounds and speech directly into a subject’s head. This technology is well documented and well known. It has been demonstrated in many movies and television shows such as the movie Kingsman: The Secret Service and the TV show The X-Files. The New Manhattan Project’s ionospheric heaters can do this. An early book titled Microwave Auditory Effects and Applications by James C. Lin, Ph.D. revealed the method. 1989’s U.S. patent #4,877,027 “Hearing System” defines this technology. Many scientific papers on the subject are available. Voice to skull technology has been weaponized into the Navy’s MEDUSA program. Here is the Wikipedia listing: https://en.wikipedia.org/wiki/MEDUSA_(weapon) LIGHT FROM THE GODS: My science advisor Ginny Silcox mentions current research into how ionospheric heaters such as HAARP could be used in combination to produce lightning or lightning-like energy beams capable of completely destroying individuals, buildings or large areas. This type of technology was first hypothesized by Nikola Tesla and is commonly referred to as his “death ray.” There are a few ways Tesla’s death ray might be accomplished. It may be accomplished by tapping into the ionosphere, generating it independently, or a combination of both. The ionosphere (about 50-375 miles above earth’s surface) is home to Earth’s auroral electrojet. The auroral electrojet is comprised of extremely powerful magnetic energy encircling our planet. If lightning taps into that power by creating a circuit from the auroral electrojet down to the Earth, it will be incredibly powerful. This may happen naturally. A 1982 article co-written by the great New Manhattan Project scientist Bernard Vonnegut recounts the experiences of pilots who have witnessed lightning extending upwards, above storm clouds, presumably to the ionosphere. Man might also make this happen. It is conceivable that the New Manhattan Project’s ground-based ionospheric heaters (possibly in conjunction with other, similar space-based antennas) could induce lightning from the ionosphere. These antenna arrays could create a conductive path known as a “waveguide” which would cause the ionosphere’s energy to flow down to Earth. These waveguides can also direct the energy more accurately. The metals found in today’s chemtrails allow for better propagation of these energy waves. The Stanford VLF Group has been active in this area as well. Tesla’s death ray may also be entirely man-made. As part of the proposed overhaul of Air Force (USAF) operations outlined in the 1996 Air Force 2025 documents, the UASF produced a paper titled “Space Operations: Through the Looking Glass (Global Area Strike System).” Air Force 2025 is the set of documents containing the infamous “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” paper. The authors describe Nikola Tesla’s death ray as a probable future Air Force capability. The report reads: Once again a small but capably armed country is threatening to seize its smaller but resource-rich neighbor. The Global News Network reports that the border has been violated. The same old story? No, the plot twists as a sophisticated satellite surveillance and reconnaissance system tracks the belligerent nation’s leader. As he steps to the podium to incite his troops to greater violence, a blinding light from above vaporizes him and his podium leaving even his bodyguards untouched. His smarter brother, the second in command, countermands the invasion orders and in 12 hours the borders are restored. Stability, if not peace, reigns again. This is not science fiction, but a mission well within the capabilities of Space Operations in 2025. A little later in the piece, the authors expound upon the usefulness of such a weapon. Although they are writing about a laser generated from a space-based platform as opposed to the NMP’s network of ground-based ionospheric heaters, the concept is the same and ground-based ionospheric heaters can do similar things. As previously noted, lasers from satellites may also be used as waveguides which can increase the accuracy of electromagnetic waves produced from the more powerful, terrestrial ionospheric heaters. They explain: At slightly higher powers, the enhanced heating produced by the laser can be used to upset sensitive electronics (temporarily or permanently), damage sensor and antenna arrays, ignite some containerized flammable and explosive materials, and sever exposed power and communications lines. The full power beam can melt or vaporize virtually any target, given enough exposure time. With precise targeting information (accuracy of inches) and beam pointing and tracking stability of 10 to 100 nanoradians, a full-power beam can successfully attack ground or airborne targets by melting or cracking cockpit canopies, burning through control cables, exploding fuel tanks, melting or burning sensor assemblies and antenna arrays, exploding or melting munitions pods, destroying ground communications and power grids, and melting or burning a large variety of strategic targets (e.g., dams, industrial and defense facilities, and munitions factories)—all in a fraction of a second. “Space Operations: Through the Looking Glass” also speaks to ground-based antennas capable of producing electromagnetic pulses that can disable electronic devices and jam communications known as “high-power microwave” weaponry. The ionospheric heaters of today’s New Manhattan Project can be used in this capacity. The authors write: A high-power microwave (HPMW) device also employs electromagnetic radiation as its weapon effect. Not as powerful as nuclear-driven EMP weapons, HPMW weapons create a narrower band of microwave electromagnetic radiation by coupling fast, high energy pulsed power supplies to specially designed microwave antenna arrays. Microwave frequencies (tens of megahertz to tens of gigahertz) are chosen for two reasons: the atmosphere is generally transparent to microwave radiation (all-weather capability) and modern electronics are particularly vulnerable to these frequencies. They continue: The level of pulsed, electrical power required to produce weapon-level microwave fluxes is now becoming available (for ground-based systems). Compact, scaleable [sic] laboratory sources of narrow-band, high-power microwaves have been demonstrated that can produce gigawatts of power for 10 to a few hundred nanoseconds. Ultrawideband microwave sources are less well developed, but research in this area appears promising. A HPMW weapon should, however, be able to temporarily disrupt circuits and jam microwave communications at low-power levels. Lastly, the authors of “Space Operations: Through the Looking Glass” specifically mention the Iridium satellite constellation as one that would be suitable for producing high-power microwaves. The Iridium satellite constellation is noted in the author’s previous work “C4: Command, Control, Communications, and Computers of the New Manhattan Chemtrail Project” as particularly suitable for the New Manhattan Project’s remote sensing needs. Microwave energy, like that which is employed in the New Manhattan Project, can also be weaponized into systems like Raytheon’s “heat ray.” Here is the Wikipedia listing: https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System Judy Wood, PhD in her book Where Did the Towers Go?, documents 1400 burned cars up to one half mile away from ground zero. Nothing else near them was damaged. Trees still had leaves on them. There were reams of unburned sheets of paper. Though they were covered with ash, no humans were burned. The exceptional thing about the cars, she notes, was the fact that they were not grounded while everything else was. Was some sort of electromagnetic weapon used on 9/11? If so, how did cave dwellers from Afghanistan get one of those? Maybe the original purpose of Raytheon is to come up with just such a weapon. Raytheon means “light from the gods.” Raytheon has been all about microwave technologies all along. Raytheon acquired E-Systems; the company that built HAARP. GENETIC MODIFICATION USING MICROWAVES AND CHEMTRAILS: Somebody has apparently been planning ahead. If, from the megatons of aluminum and other toxins released into our biosphere, our environment becomes wrecked beyond being able to sustain life as we know it, don’t worry! People have been genetically modifying plants to be able to thrive in an aluminum-ravaged biosphere! Aluminum is the number one chemtrail ingredient. A certain genetically modified sorghum seed has been developed to thrive in aluminum contaminated soils. The makers of this sorghum seed reassure us that this type of genetic manipulation may also work well with many other food crops such as: wheat, barley, rice, maize, cotton, peanut, sunflower, tobacco, rye, alfalfa, tomato, cucumber, soya, sweet potato, grapes, rapeseed, sugar beet, tea, strawberry, rose, chrysanthemum, poplar, eggplant, sweet pepper, walnut, pistachio, mango, banana, and potato. It appears that sorghum is just the proverbial camel’s nose under the tent. The abstract of U.S. patent #7,582,809 “Sorghum Aluminum Tolerance Gene, SBMATE” reads: The major aluminum tolerance gene, the SbMATE gene, encodes a root citrate efflux transporter that is Al-inducible at the level of gene transcription and is also Al-activated at the level of protein function. High level of expression of the SbMATE gene and the protein was found in roots. SbMATE orthologs with high degree of sequence homology were found in other higher plants, including rice. Successful transformation of Arabidopsis provides strong evidence that SbMATE can work across species to enhance tolerance to Al in other important crops grown in localities worldwide where Al3+ cations are present in acid soils and are toxic to plants. It is curious that this patent is assigned to (along with Brazilian officialdom) the United States of America as represented by the Secretary of Agriculture. One might think that this would be right up Monsanto’s alley. There may be some sort of deception going on here.
We do know that historically the Department of Agriculture has acted like it works for Monsanto. As described in Marie-Monique Robin’s 2010 masterpiece “The World According to Monsanto,” the collusion between our Department of Agriculture and Monsanto has been pervasive. Maybe some sort of back room deal has been struck between Monsanto and corrupt elements of our federal government enabling Monsanto to profit from the rollout of these aluminum resistant seeds; a rollout designed to appear as a benevolent government action. If you noticed, one of the plants mentioned in patent #7,582,809 is poplar; a tree. If food crops don’t grow in an aluminum-ravaged environment, one can expect that trees won’t either. This is why we can thank our lucky stars that there is a corporation called ArborGen producing and selling genetically modified trees. They aren’t saying that their trees are specifically resistant to aluminum contaminated soils yet, but it’s good to know that they might help us in our future hour of need. Lastly, you can bet that the geoengineers will be here to help too. Our friends have developed wholly mechanical trees that can do what natural trees have traditionally done; remove CO2 from the atmosphere. For confirmation, search “carbon capture trees.” Who needs Mother Nature? We can have giant multinational corporations that will take care of everything! OTHER SPRAYS EMITTED IN CHEMTRIALS: We are all but guinea pigs in their satanic Human experimentations. While today’s super-secret New Manhattan Project saturates our atmosphere with aluminum, barium, and strontium, the conventional weather modifiers have also admittedly been spraying us with a myriad of substances (other than silver iodide) ranging from urea (urine) to carbon black to lead iodide and much more. The books Clouds of Secrecy by Leonard A. Cole and In the Name of Science by Andrew Goliszek document hundreds of open air tests of all types of chemicals and biologicals on unsuspecting American citizens. In fact, our military’s position is that they get to spray us with whatever they want, whenever they want as long as they classify their activities as “research.” Knowing this, it is understandable that, for many decades now, we have been getting hit with everything under the sun. Title 50, chapter 32, subsections 1520a & b of United States Code (law) state: (a) PROHIBITED ACTIVITIES: The Secretary of Defense may not conduct (directly or by contact) – (1) any test or experiment involving the use of a chemical agent or biological agent on a civilian population; or (2) any other testing of a chemical agent or biological agent on human subjects. (b) EXCEPTIONS: Subject to subsections (c), (d), and (e) of this section, the prohibition in subsection (a) of this section does not apply to a test or experiment carried out for any of the following purposes: (1) Any peaceful purpose that is related to a medical, therapeutic, pharmaceutical, agricultural, industrial, or research activity. That’s right. As long as they classify their mass murder as a, “…peaceful purpose that is related to a medical, therapeutic, pharmaceutical, agricultural, industrial, or research activity,” they get to legally spray us with whatever they want whenever they want. As we can see now, this is exactly what they have done. It is interesting to note that this law was passed in 1997; right around the time that the New Manhattan Project’s large-scale spraying operations began. But that’s probably just a coincidence. Don’t think too much. It’s not healthy for the establishment.
Reports of all types of strange substances apparently being sprayed from aircraft are abundant and readily available. William Thomas’ groundbreaking 2004 book Chemtrails Confirmed provides early examples. The book reads: Human blood cells were found by a hospital lab technician in samples of gel-like material dropped over the tiny town of Oakville, Washington (pop. 665), covering a 20 square-mile area three times within a six-week period. It continues: Officer David Lacey was on patrol with a civilian friend at 3 am when the sticky downpour began. ‘We turned our windshield wipers on, and it just started smearing to the point where we could almost not see,’ Lacy said. ‘We both looked at each other and we said, ‘Gee this isn’t right. We’re out in the middle of nowhere, basically, and where did this come from?’ Pulling into a gas station, officer Lacey pulled on a pair of latex gloves to clean his windshield. Lacey: ‘The substance was very mushy, almost like if you had Jell-O in your hand.’ Within hours, Lacey was in hospital unable to breathe. Chemtrails Confirmed goes on to recount multiple other instances of this human blood cell goo (presumably dropped from airplanes) splattering all over people, property, and the Earth. Thomas’ book also references a 2001 World Net Daily article titled “Californians Confused Over Chemtrails.” In this article, as reproduced in Chemtrails Confirmed, reporter Lance Lindsay recounts the experience of a former military radar technician named Gene Shimer. It reads: One morning, about two years ago, Shimer spotted a long, thin string resembling a spider web floating in the sky, he said. It was about 20 feet in length and could only be seen in the reflection of the sun. He looked up, saw trails, and then saw something that appeared to be a glob of foam falling from the sky. ‘It came floating down, free-floating,’ Shimer says. ‘I caught it with a spatula, scooped it off the ground, and I watched it as it shrank. It was about the size of my fist when it first started. It looked like a cross between soap bubbles and cotton candy.’ What Mr. Shimer described is not unlike something that was captured on video. You truly have to see it to believe it. Behold the first cloud that fell to earth: http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=2779ef96c Weird Cloud Falls To Earth And Begins To Make Shapes!!
What was captured on video looks like what might be causing one of the most widely documented “other” sprays; chem-webs. As noted in William Thomas’ book and in a myriad of online reports (the author has even been told this by people with first-hand experiences), a spider web-like substance is sometimes found covering grass, bushes, and trees. The substance is usually described as completely foreign to the particular environments; i.e., it is not spider webs. Despite what the shills claim, this stuff was probably sprayed from an airplane. If all this isn’t weird enough, our United States Air Force has written about spraying what is commonly referred to as “smart dust.” The seminal 1996 Air Force document “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather 2025” mentions using smart materials for the purpose of weather modification. On page 17 it reads: With regard to seeding techniques, improvements in the materials and delivery methods are not only plausible but likely. Smart materials based on nanotechnology are currently being developed with gigaops computer capability at their core. They could adjust their size to optimal dimensions for a given fog seeding situation and even make adjustments throughout the process. They might also enhance their dispersal qualities by adjusting their buoyancy, by communicating with each other, and by steering themselves within the fog. They will be able to provide immediate and continuous effectiveness feedback by integrating with a larger sensor network and can also change their temperature and polarity to improve their seeding effects. As mentioned above, UAVs [unmanned aerial vehicles] could be used to deliver and distribute these smart materials. Anything that contains semi-conductor material is laced with dangerously toxic elements like cadmium and germanium. If these particles are small enough to float in the air, they will be inhaled by people and animals. This type of technology is also known as “microelectromechanical systems.” Although the current, known state of the art pertaining to smart dust is motes (pieces of smart dust) as small as a few millimeters in size, secret technologies bringing the size of such machines down to the micrometer scale may be available. As one can see from the above passage, they are working on it.
In fact, in this area, a PhD scientist is claiming a breakthrough. In his report titled “Global Environmental MEMS Sensors (GEMS): A Revolutionary Observing System for the 21st Century,” John Manobianco, PhD writes: Technological advancements in MicroElectroMechanical Systems (MEMS) have inspired a revolutionary observing system known as Global Environmental MEMS Sensors (GEMS). The GEMS concept features an integrated system of MEMS-based airborne probes that will be designed to remain suspended in the atmosphere for hours to days taking in situ measurements over all regions of the Earth with unprecedented spatial and temporal resolution. The GEMS concept is revolutionary because it foresees the future integration of evolving technologies to realize an observing system with scalability and applicability over a broad range of weather and climate phenomena. GEMS have the potential to expand our understanding of the Earth and improve weather forecast accuracy and efficiency well beyond current capability. Resulting improvements in forecast accuracy will translate directly into cost benefits for weather-sensitive industries worldwide, and mitigate the risk factors associated with life-threatening weather phenomena. Lastly, other engineered particles called “niobate ring resonators” could conceivably be sprayed from aircraft for surveillance purposes. Lithium is highly toxic to Humans and can cause tremors, nervous-system collapse, and death. MORGELLONS: Reports of fibers growing out of people’s skin along with sores and subdermal crawling sensations have been pouring in. According to the Mayo Clinic, these symptoms generally occur along with severe fatigue, difficulty concentrating and short-term memory loss. The Mayo Clinic also notes that this, “…is a relatively rare condition that most frequently affects middle-aged white women.” Although the Centers for Disease Control (CDC) officially categorizes it as an “Unexplained Dermopathy,” amongst us common folk, this disease is being called Morgellons. Many people are claiming that Morgellons disease is caused by chemtrails. Whether or not Morgellons is caused by the usual chemtrails consisting of aluminum, barium, and strontium, or is caused by other sprays is unclear. But people have been drawing connections between heavy chemtrail spraying and Morgellons. There is an overwhelming amount of information available online. A man named Clifford Carnicom has been at the forefront of investigating Morgellons. He suggests that a substance at least similar if not identical to the aforementioned goo consisting of Human blood cells may be causing Morgellons. He suggests that Morgellons is not a skin condition, but rather a systemic condition not limited to our bodies. He suggests that every living thing on this planet is currently being affected by whatever is causing Morgellons. The possibilities here are absolutely terrifying, mind-boggling, and currently beyond the scope of this investigation. Regrettably, this area of research promises to be greatly expanded in years to come. This may have been what George Bush Sr. was talking about when he said, “If the American people knew what we have done, they would string us up from the lamp posts.” Along with his other continuing research, Mr. Carnicom is conducting a study by providing a web-based form for actively infected individuals to fill out. Here is a link to his website: http://carnicominstitute.org Above Holo Image source: YouTube

HOLOGRAPHY, PROJECT BLUE BEAM, AND THE GREAT DECEPTION: FIRST: A LITTLE BACKGROUND ON HOLOGRAMS AND BLUEBEAM: The following comes from a former post titled: The Great Christian “Falling Away” Will Be a New World Order Hoax: Are you a Christian that believes in aliens? Does that make you wonder if you’re really a Christian? Have you found it hard to reconcile the virtual impossibility that we are alone in this vast universe with your Christian upbringing, but you’ve kept your thoughts to yourself out of fear of ridicule? If so, the following video is for you. The following video features two prominent authors, who also happen to be devout Christians and biblical scholars, Tom Horn and LA Marzulli. Both have written a number of both fiction and non-fiction books dealing primarily with the phenomena surrounding Genesis: Chapter 6, known as the Nephilim. Once you hear them explain a view taken by many of the worlds most renown biblical scholars, it should help you better reconcile any Alien/Christianity issues you may be dealing with, and further explain the meaning behind some current events you may not have paid any attention to otherwise. Both men have written extensively, and the video below is fantastic, so I’m going to try to recap it as quickly as I can, so we can move into how the New World Order is going to use the faith of Christians against them. We’re already seeing test runs around the globe.  http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=d5c2ae4b0 Aliens are Demons
For at least a decade, I’ve heard men like Tom Horn and LA Marzulli, as well as their contemporaries talk about how we were given many end times prophecies of things that would happen before Jesus Christ would return. A vast majority of them have already come to pass as the truth, and been fulfilled. One of the prophecies we were given about the end times…. but one in particular has worried them a long time…  “Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.” (2 Thessalonians 2:3-4 KJV). The “falling away” spoken of means a turning away from the truth, a turning away from God, a turning away from Christianity. That part of the scripture is now fulfilled, and is continued to be fulfilled in the lives of people daily. In these end times, people who are living in the good world that Christianity has created (even with all it’s problems, it’s still better than it would have been without Christianity) have decided that Christianity is unrighteous and judgmental.  WHAT BETTER WAY TO USHER IN THE GREAT FALLING AWAY THAN A FLYING SAUCER OVER D.C.? FURTHERMORE, WHAT IF THE ALLEGED CRAFT WAS ABLE TO SHOW HOLOGRAMS OF OUR DISTANT PAST WHEN OUR “SPACE BROTHERS” ALLEGEDLY MANIPULATED OUR DNA AND CREATED US? WHAT A PERFECT HOAX, AND THE HOLOGRAM TECHNOLOGY HAS BEEN TESTED LATELY! Tell me how there would be ANY means faster than that to get Christians to fall away. Now, pull yourself our of the Bible and Theology for a moment, and ask yourself what is happening around the globe to Christians? The New Wold Order KNOWS it must get people to abandon their faith to take absolute control. A fake deception like this has been in the works so long it has a code name: Project Blue Beam.  In the post titled, The Great Christian “Falling Away” Will Be a New World Order Hoax, there was awful news that Chemtrails MAY have some role in a Project Blue Beam scenario, and while I personally doubt the involvement of Chemtrails in an operation like that (not the operation itself), nothing would surprise me at this point. Nothing. The following video however, covers the idea that the Chemtrails are a part of a mass hologram program: http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=22633905a Project BlueBeam New Manhattan Project operations create a situation conducive to the production of holograms. The substances sprayed into our atmosphere (particularly barium) can act as a three dimensional reflective screen onto which beams of electromagnetic energy can be projected. This is how holograms are made. As weapons of deception, the aforementioned document “Space Operations: Through the Looking Glass (Global Area Strike System)” has a small section devoted to holography. The authors write: It is certainly possible to make holograms of troop concentrations, military platforms, or other useful objects, although the larger the scene the more difficult it is to produce the proper conditions to create a convincing hologram. No credible approach has been suggested for projecting holograms over long distances under real-world conditions, although the Massachusetts Institute of Technology’s Media Lab believes holographic color projection may be possible within 10 years. Holographic and other, less high-technology forms of illusion may became [sic] a potent tool in the hands of the information warriors… Not long before his death, Canadian journalist Serge Monast made public something he said he had uncovered called Project Blue Beam. He said it was an establishment plan to destroy all national sovereignty and religions; replacing them with a dictatorial one world government and a satanic one world religion. This was largely to be accomplished, he claimed, by the use of incredibly realistic holographic imagery, projected in the sky and on the Earth, depicting an alien invasion. This fake alien invasion was to be used as a catalyst for all the people of the world to give up their countries and religions in favor of only one religion and only one government in order to unite against the perceived alien threat. Natural and Non-Toxic Products. Up to 50% Off – Every Day (Ad) The chemtrails sprayed as part of today’s New Manhattan Project have the potential to serve as the screen upon which the Project Blue Beam movie is projected. The aforementioned voice to skull technology could be broadcast over the audience as well to create a show with both images and sound.
GLOBAL DEPOPULATION AGENDA: We know that mass murder is taking place. We also know that two of the world’s most prominent geoengineering advocates are also population reduction advocates. There are also abundant calls for depopulation from many high-ranking establishment types. Considering all this in total, it is reasonable to believe that the many deaths caused by geoengineering are not simply an unfortunate side-effect, but rather part of a global depopulation agenda. Just in America alone, it is reasonable to assert that at least hundreds of thousands of people have been murdered by geoengineering activities. This is probably a very conservative estimate. This estimate is simply what the best available information shows. This is simply what can be proven at this time. Please see the author’s previous article “New Manhattan Chemtrail Project Biological Impacts.” John P. Holdren is the sitting Presidential science advisor. He is also a geoengineering advocate. He regurgitates the same talking points that the geoengineers do. Without admitting that solar radiation management geoengineering (chemtrails) is currently happening, he says that it might be a good thing to do because global warming is such a big problem. He, of course, couches this assertion in all sorts of disclaimers just like the geoengineers do. But the fact remains that, under certain circumstances, he recommends it. There are many reports of Mr. Holdren’s position available online. John Holdren is also a population reduction advocate. In fact, he is possibly the most prominent population reduction advocate. Back in 1977, Holdren co-authored a book called Ecoscience. In this book, he and his co-authors advocate for population reduction; a.k.a. mass murder. Holdren and his cohorts call for forced abortions, mass sterilizations, and a United Nations “Planetary Regime” with the power of life and death over American citizens. Image source: ThinkProgress.org William Gates III, the co-founder of Microsoft, is another geoengineering advocate of the highest profile also advocating for population reduction. Bill Gates funds geoengineering. On Stanford University’s website, it says that Bill Gates funds solar radiation management geoengineering research through something called the Fund for Innovative Climate and Energy Research (FICER). His geoengineering advocacy is further detailed in a 2012 Guardian article. Like John Holdren, Bill Gates also advocates for population reduction. He has stated this position many times in many venues such as on CNN and during a TED talk. He says vaccines and other so-called “health care services” such as those embodied in Obamacare can help in this area. For confirmation, go to YouTube and search “Bill Gates population reduction.”
His father was the head of Planned Parenthood; an organization that has been reducing the population quite effectively for many years now. Now that Mr. Gates has conquered the world of business, he has apparently become a “philanthropist.” He wants to help all right. He wants to help us into our graves. Gates Image source: The Association of Community College Trustees Bill Gates isn’t the only top-level crony capitalist calling for population reduction. He’s got plenty of company. Prince Philip, Duke of Edinburgh, leader of the World Wildlife Fund said, “If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.” Ted Turner, the founder of CNN said, “A total population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.” There are many other examples. Depopulation is a theme common among the socio-economic elite and their brainwashed sycophants. What most of these people fail to understand is that the problem is not overpopulation. The problem is the establishment’s extremely poor management. It is a known fact that better education results in fewer births and smaller family sizes while they promote dumbed-down garbage like Common Core. Clean, free energy technologies have been brutally suppressed for over 100 years in favor of their pollution-spewing multinational oil and gas conglomerates while they tell us we have to give up our quality of life because of pollution and the supposedly resultant Global Warming. Many other examples of the establishment’s extreme mismanagement abound. Another book could be written. The Georgia Guidestones is a massive monument located in Elbert County, Georgia. Consisting of 5 granite slabs (plus a capstone) over 19 feet high and weighing over 21 tons each, the same message to Humanity is carved in 8 different languages. Along with some other rubbish, the stones read, “MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000 IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE.” The current population of the Earth is over 7,000,000,000. Maybe if the makers of the Georgia Guidestones do a really good job with vaccines and other “health care services” like Bill Gates suggests, they can kill 6.5 billion people. BE SURE TO CHECK OUT THE FOLLOWING: What Dark Secrets Are The Georgia Guide Stones Hiding From Humanity Secret Identity of Georgia Guide Stone’s Founder Revealed  Guidestones Image source: DailyGrail.com As shown in the above information, geoengineering is apparently not the only way the establishment is going about mass murdering us. But it sure is an effective one. In fact, short of thermonuclear war, the most effective way to mass murder a population is to spray megatons of toxic garbage all over them and their land. This is what the geoengineers are doing, and probably a lot more. Peter A. Kirby is a San Rafael, CA researcher, writer, and activist. Check out his ebook Chemtrails Exposed: A New Manhattan Project. Notes: The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life a book by Robert Becker and Gary Selden, published by William Morrow, 1998 Bioelectromagnetic Healing: A Rationale for its Use a book by Thomas Valone, published by Integrity Research Institution, 2000 “Bioeffects of Selected Non-lethal Weapons” an addendum to “Nonlethal Technologies – Worldwide” (NGIC-1147-101-98) by the Department of Defense Mega Brain: New Tools and Techniques for Brain Growth and Mind Expansion a book by Michael Hutchison, self-published, 2013 Angels Don’t Play this HAARP: Advances in Tesla Technology a book by Dr. Nick Begich and Jeane Manning, published by Earthpulse Press, 1995 “Extremely Low Frequency Transmitter Site Clam Lake, Wisconsin” a report by the United States Navy, 2001 “Sending Signals to Submarines” an article by David Llanwyn Jones, published in New Scientist, July 4, 1985 “Signaling Subs” an article by T.A. Heppenheimer, published in Popular Science, April, 1987 “Research in Electrical Phenomena Associated with Aerosols” a report by Bernard Vonnegut, Arnold W. Doyle, and D. Read Moffett, produced and published by Arthur D. Little, Inc., 1961 “How to Wreck the Environment” a paper by Gordon J. F. MacDonald as it appeared in Unless Peace Comes: A Scientific Forecast of New Weapons a book edited by Nigel Calder, published by The Viking Press, 1968 “Mood Modification with ELF Magnetic Fields” a paper by Robert C. Beck, published in Archaeus, 1986 “The Electromagnetic Spectrum in Low-Intensity Conflict” a paper by Captain Paul E. Tyler as it appeared in “Low-Intensity Conflict and Modern Technology” a book edited by Lt. Col. David J. Dean, USAF, Published by the Air University Press, Center for Aerospace Doctrine, Research, and Education, Maxwell Air Force Base, Alabama, 1986 “Final Report on Biotechnology Research Requirements for Aeronautical Systems Through the Year 2000” a report by the Southwest Research Institute, published by the Southwest Research Institute, 1982 “On the Possibility of Directly Accessing Every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorithms” a paper by Professor Michael A. Persinger, published in Perceptual and Motor Skills, June 1995 Mind Wars a book by Michael A. Aquino, Ph.D., self published, 2013 “Michael A. Aquino Vitae,” 2015 Extreme Prejudice: The Presidio ‘Satanic Abuse’ Scam a book by Michael A. Aquino, self published, 2014 Microwave Auditory Effects and Applications a book by James C. Lin, Ph.D., published by Charles C. Thomas, 1978 U.S. patent #4,877,027 “Hearing System” by Wayne B. Brunkan, 1989 “Auditory Response to Pulsed Radiofrequency Energy” a paper by J.A. Elder and C.K. Chou, published by Bioelectromagnetics, 2003 “Transmission of Microwave-Induced Intracranial Sound to the Inner Ear Is Most Likely Through Cranial Aqueducts” a paper by Ronald L. Seaman Tesla Man Out of Time a book by Margaret Cheney, published by Simon & Schuster, 1981 Planet Earth: The Latest Weapon of War a book by Rosalie Bertell, published by Black Rose Books, 2001 “Lightning to the Ionosphere?” an article by Otha H. Vaughn, Jr. and Bernard Vonnegut, published by Weatherwise, 1982 “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” by Col. Tamzy J. House, Lt. Col. James B. Near, Jr., LTC William B. Shields (USA), Maj. Ronald J. Celentano, Maj. David M. Husband, Maj. Ann E. Mercer and Maj. James E. Pugh, published by the United States Air Force, 1996 “Space Operations: Through the Looking Glass (Global Area Strike System)” a paper by Lt Col Jamie G.G. Varni, Mr. Gregory M. Powers, Maj Dan S. Crawford, Maj Craig E. Jordan, and Maj Douglas L. Kendall, published by the United States Air Force, 1996 Where Did the Towers Go? Evidence of Directed Free-energy Technology on 9/11a book by Judy Wood, published by The New Investigation, 2010 U.S. patent #7,582,809 “Sorghum Aluminum Tolerance Gene, SBMATE” by Leon Kochian, Jiping Liu, Jurandir Vieira de Magalhaes, Claudia Teixeira Guimaraes, Robert Eugene Schaffert, Vera Maria Carvalho Alves, and Patricia Klein The World According to Monsanto: Pollution, Corruption, and the Control of the World’s Food Supply a book by Marie-Monique Robin, published by The New Press, 2010 “Weather Modification Programs, Problems, Policy, and Potential” a report by the Congressional Research Service, published by the University Press of the Pacific, 2004, reprinted from the 1978 edition Interdepartmental Committee for Atmospheric Sciences reports 1960-1978, published by the Federal Council for Science and Technology Clouds of Secrecy a book by Dr. Leonard A. Cole, published by Rowman & Littlefield, 1988 In the Name of Science a book by Andrew Goliszek, published by St. Martin’s Press, 2003 Chemtrails Confirmed a book by William Thomas, published by Bridger House Publishers, 2004 “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” by Col. Tamzy J. House, Lt. Col. James B. Near, Jr., LTC William B. Shields (USA), Maj. Ronald J. Celentano, Maj. David M. Husband, Maj. Ann E. Mercer and Maj. James E. Pugh, published by the United States Air Force, 1996 “The Environmental Applications of Wireless Sensor Networks” a paper by Ima Ituen and Guno Sohn “Global Environmental MEMS Sensors (GEMS): A Revolutionary Observing System for the 21st Century” a report by John Manobianco, PhD, prepared for NASA Institute for Advanced Concepts, published by ENSCO, Inc., 2002 “Electro-optically Tunable Microring Resonators in Lithium Niobate” a paper by Andrea Guarino, Gorazd Poberaj, Daniele Rezzonico, Riccardo Degl’Innocenti, and Peter Gunter of the Nonlinear Optics Laboratory, Institute of Quantum Electronics, Zurich, Switzerland, published by Nature, July, 2007 Ecoscience a book by Paul R. Ehrlich, Anne H. Ehrlich, and John P. Holdren, published by W.H. Freeman, 1977 The Georgia Guidestones a book by Bill Bridges, published by Elberton Granite Finishing, 1981


Screen Shot 2016-01-09 at 2.32.39 PM.png
TRUTH11 FILMS
Truth11.com film production company Truth11 Films produces short films that brings the truth to the masses. Below are 12 of our films to watch and share freely.


Truth11 Films | 12th Film | WARNING: Global Extermination In Full Effect
17mins
Music: Set to Opeth: Eternal Rains Will Come, and Moon Above, Sun Below
Our 12th film is called WARNING: Global Extermination In Full Effect. This film is a big picture understanding of the plans that are being carried out around the world to cull the population. It has been called the great culling. Well there is nothing great about it. The global elite, nazi, sabbetean mafia who have been running our world for thousands of years are currently carrying out plans to exterminate 95% of the worlds population. When you look at each way they are killing us daily, many feel there is no larger agenda. This film ties in all of the areas they are attacking us and shows if you look at the big picture for what it is, a global extermination plan, you will see the truth. The films provides solutions to this problem and explains what is necessary to stop this extermination process. Global Revolution. Please share this film freely. Watch film here:
___________
Truth11 Films | Goodbye Blue Sky | Chemtrails, Ignored Genocide From Above
9mins
Music: Set to Pink Floyd: Goodbye Blue Sky, Empty Spaces and On The Run
Truth11 Films 11th film release; Is about the global problem we all face in Chemtrails aka geoengineering.
The film explains the difference between contrails and chemtrails, who is spraying us and why. What it is doing to our health and what you can do to prevent the planned global genocide that the elite is attempting.
Chemtrails are part of the global culling of the masses. Yet this obvious pollutant from above is largely ignored. Hidden in plain sight, most don’t understand the dangers that are falling from the sky.

___________ Truth11 Films | Fukushima 3/11 HAARP and Nuclear Attack
22mins
Music: Set to Opeth: The Devils Orchard, The Lines In My Hand, Porcelain Heart, I Feel The Dark
Truth11 Films 10th Film release: Looks at the Events of 3/11/2011 and how it changed the world forever.
This short film is a synopsis of the entire situation, who, why, how, when, and what it means to you. This essential short film informs you of the dangers that are present to you and your family and provides solutions and recommendations for you and your family. The film condenses articles and research from three days prior to the event to present day. It also has information from interviews by Alfred Lambremont Webre released May 9, 2011, with independent scientist Leuren Moret.

___________ Truth11 Films | The Cost Of WiFi and Cellular Technology
9mins
Music: Set to Opeth: Heir Apparent
Truth11 Films 9th film discusses EHS ElectroHyper-Sensitivity and the growing issue of wireless pollution from WiFi and Cellular sources.
Something that affects us all and poses a serious threat to our health and sanity. The film also looks at the role wireless technology plays in our privacy and freedom.

___________ Truth11 Films | Drones, Assassination WIthout Trial, Nazis In Power
3mins
Music: Set to Dimmu Borgir: Puritania
Truth11’s 8th short film discusses the purpose of the drone program and the actions of the US Government. Obamas drone program is CIA murder of innocent people and drones must be abolished.

___________ Truth11 Films | The Enemy Within
7mins
Music: Set to Opeth: Demon Of The Fall
Truth11 Films 7th short film The Enemy Within discusses the fascist police state that surrounds us and is a wake up call for some to realize we are controlled by the same people who funded Hitler. The camps are built, the drills have been run. The police state is secured. Its time to wake up. Don’t get on the bus to the camps, resist Nazi Fascist control. We have great strength in numbers. We must unite and organize ourselves with self government through internet automation.
____________
Truth11 Films | Armed With The Truth, United We Stand. The Rise Of The 99%
8.5mins
Music: Set to Opeth: Famine
Truth11 Films 6th release documents the reasons the 99% have risen. We the 99% are rising up to say we are awake and aware of the truth. We are also aware of the power of unity, armed with the truth.
This film provides a list of issues that drive the 99% to form and to revolt. It outlines the subjects that need to be discussed, the areas of corruption and areas of government tyranny. Each subject in the film is a category on Truth11.com and you can research each item in detail on our site. Many ask why the 99% are rising up. Here is a list of reasons why. This film is a big picture view of the vast scope of the corruption and deception carried out by our own governments.
____________
Truth11 Films | Perpetual War
11mins
Music: Set to Opeth: The Lotus Eater
Truth11 Films 5th short film: We have been tricked into fighting perpetual wars of mass genocide for pointless profit. There is no enemy. The enemy is within the US government. All exterior enemies are created to justify the advancing military industrial complex.
There is only one way war will end. The masses must rise up, unite, and demand world peace.
____________
Truth11 Films | Techno Revolution + Self Government System
9.5mins
Music: Set to Johanus: Live Techno Set
Truth11 films presents its 4th short film Techno Revolution + Self-Government System. The film is a call to action. Peacefull instant global techno revolution, followed buy a system of self government organized by internet automation. Utopia is possible. Lets organize, unite and build it. Armed with the truth, united we stand, connected and organized.
____________
Truth11 Films | Fuck Everything You Stand For. Toronto G20
4mins
Music: Set to Slipknot: Fuck Everything You Stand For
Truth 11 Films 3rd Film: A look at the Toronto G20. Fascist police violating rights. Fake black block. The purpose was a government experiment using mass protesting citizens to asses ease of arrest, reaction to rights removed, and inhumane treatment. In preparation for martial law.

____________ Truth11 Films | Propaganda vs Truth In Advertising
5mins
Music: Set to Tool: Hooker With a Penis
Truth11 Films 2nd release: We are enslaved without mass protest due to propaganda. The Television and print mass media monopoly has been very effective in creating a bubble of lies. John Lennon and Yoko Ono used their wealth to penetrate this bubble through a series of advertising billboards in Tokyo, London, New York that stated that “War Is Over, If you want it to be”. This was so effective he was assassinated. This short film is a call to those with the ability to help the truth movement in this medium (Just do it anonymously or collectively) . If your looking to donate money, don’t. Instead pay for a billboard stating some truth that others should know.
____________
Truth11 Films | 9/11 Truth
8mins
Music: Set to Tool: Ticks and Leaches
Truth11 1st Film | 911 Was a false flag attack by our own government, used as a pretext to remove our rights with the Patriot Act and to justify wars of aggression. The towers fell by controlled demolition. The columns were cut at specific angles and lengths to promote collapse and ease of shipping. The concrete pulverized into clouds of dust. Millions of people have been slaughtered over the fake war on terror. This short film is a visual representation of the big picture of 9/11 set to Tool’s Ticks and Leeches.
____________Δείτε και τα άλλα βίντεο, μ’ ένα  κλικ εδώ

Πηγή

attikanea.blogspot.grΚΕΡΑΙΕΣ ( ΚΟΛΩΝΕΣ ) ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ

Ευχαριστώ τον φίλο των ΑΤΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ, για το αποκαλυπτικό δημοσίευμα, το οποίο αποκαλύπτει το σατανικό σχέδιο των περιούσιων, για την καταστροφή της ανθρωπότητας.
Στο σοκαριστικό κείμενο που ακολουθεί, αποκαλύπτονται και άλλοι τρόποι εξολόθρευσης των ανθρώπων…

Καλλιόπη ΣουφλήΣτην Αμερική οι νέοι πύργοι κινητής τηλεφωνίας έχουν ένταση 3.000.000 watt, ενώ η αρμόδια Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών επιτρέπει την εκπομπή ενέργειας μόνον στα 400 watt, τα οποία κρίνωνται αρκετά για την μετάδοση του σήματος. 


Προς τι λοιπόν όλη αυτή η συσωρευμένη ισχύ ;;


Αυτοί οι νέοι πύργοι κινητής τηλεφωνίας μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μικροκύματα, και με την βοήθεια ενισχυτών μπορεί να την στείλουν στην γύρω περιοχή, ψήνοντας μια ολόκληρη πόλη μέσα σε μία ώρα !


Είναι λοιπόν αυτοί οι πύργοι συγκαλυμένα προηγμένα όπλα ακτινοβολίας μικροκυμάτων ;;

Αν ναι, τότε για ποιόν σκοπό ;;


Ερευνητές στις ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο πραγματικός σκοπός αυτών των νέων πύργων ειναι η μαζική εξολόθρευση του παγκόσμιου πληθυσμού. 


Στο νέο περιβάλλον που θα προκύψει χωρίς τους ανθρώπους, αυτοί που θα προκαλέσουν μια τέτοια γενοκτονία, θα είναι

ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν προηγμένες τεχνολογίες διαφόρων ειδών προς όφελός τους.


Μια από αυτές είναι η μεταφορά της συνειδητότητάς και του Νού τους σε νέα τεχνητά

και άφθαρτα σώματα τύπου Αβαταρ, ώστε να απολαύσουν τον δικό τους παράδεισο

μεταξύ τους σε μια αιώνια ζωή. 
Η τεχνολογία αυτή – λένε- και τα πλάνα για να συμβεί κάτι τέτοιο, ειναι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια το πολύ.( Απόσπασμα μετάφρασης από το επισυναπτόμενο άρθρο στα Αγγλικά για τους αναγνώστες

των Αττικών Νέων, από φίλο του ιστολογίου. )Why Weaponized Cell Phone Towers Are Popping Up Everywhere

Weaponized

WHY DO CELL TOWERS REQUIRE MULTIPLE 300,000 WATT ELECTRIC CABLES?
SHORT ANSWER? THEY ARE NOT CELL TOWERS!


Since my first post on this subject titled, Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed Everywhere, there has been several new articles surfacing with valuable information, so it seemed like a good time to put out an all inclusive update on what is known so far. What you’re about to read is going to shock you.


First, you may have already seen the video below in the last few weeks on almost any alternative news site, because it certainly has been making the rounds, however one thing I noticed after watching the video, was even after spending a great deal of time looking, not one of the big sites that had the video posted also had anything accompanying the video to either give legitimacy to it, or to debunk it, so I set out to do just that.
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=4fa1ba92f
Weaponized Cell Towers


The most recent article I’ve found by Alexandra Bruce from earlier this month says:
I’m not crazy about the language that this guy uses but I do find the information that he shares here to be worthy of your consideration. It’s hyper-paranoid to the point of being humorous, yet the facts are correct.


He gets into the meat of the matter by explaining that a communications satellite uses 2,400 watts of power (about the same as used by 2 hair dryers). A microwave oven uses 1,000 watts (1 kilowatt) of energy. The satellite gets the energy from solar panels and the microwave gets it from your electric utility (the electrical power grid).


A microwave oven’s internal magnetron, which is virtually the same as that of a radar- or cell phone tower, transforms that electrical energy into microwaves. The magnetron inside a microwave oven an be easily adapted into a very lethal ray gun – which is demonstrated, quite impressively, here, I might add.


Then, he shows us the cables leading into a typical cell phone tower, which he describes as “A giant microwave oven on a stick,” capable of releasing 3,000,000 watts (3 megawatts) of output power to the tower’s magnetron – or even more megawatts, if there is an amplifier at the top.
To put this into perspective, one (1) watt from your cell phone can go 25 miles to the nearest cell phone tower, to relay your call’s signal to the person on the other end of the line. The US Federal Communications Commission (FCC) limits the amount of energy that a cell phone tower can release to 400 watts.


These megawatts of extra power are NOT for data transfer – nothing close to that amount of energy is required for data transfer – which is an important point, because this suggests to him that cell phone towers are easily capable of being switched to Weaponized Mode.


That cell phone towers are wired with the capability to release millions of watts of microwave radiation makes them veritable of “towers of death”, the perfect weapons against an “invasion” – or the mega-slaughter of the domestic population.


Virtually all towns, all over the world have the amount of towers necessary to fry the populations in their vicinity. All that needs to happen is for an Artificial Intelligence program from Google – or an action by “The real people who brought us 9/11” – or if whoever we elect “…turns out to be so crazy, batsh-t evil, that they could fake a reason to turn on the ‘Last Line of Defense,’ the ‘Anti-Foreign Invasion’, ‘Anti-Zombie Apocalypse Network’…to cook the entire population within the city limits within an hour, in the middle of the night,” with robot armies to mop up the people living in the countryside…”All these contingencies are out there, ladies and gentlemen…”
Why? The clip’s creator believes that whoever is behind this wants to exterminate the majority of humans, in order to have the Earth all to themselves, in the incredibly shallow belief that they can upload their minds into robotic avatars and live in a Virtual Reality “Matrix”, happily ever after – forever, in a post-human future.


He says our only defense is to stop them, now from creating this technology and from creating Borg armies or clone armies, etc. because as soon as they’ve succeeded in obtaining these, they will proceed with our extermination. This technology is about a decade away and its owned by people who are not our friends; people who control the food supply, our water supply, our air supply – and he says their endgame is the death of humanity.


THAT’S JUST THE BEGINNING…


073114celltower
Thankfully, as I watched the video above, it became clear that much of what is talked about in the early stages of the video are stories I’ve actually covered in previous posts, so there will be links below with more information about those different types of technologies mentioned in the video before it gets to the “Weaponized Cell Phone Towers” portion. 
One thing that’s important to note up front: Whether we’re talking about weaponized cell phone towers,Google’s Humanoid Robots That Can Hunt Down Humans Even in Dense Woods, or we’re talking about one of Google’s otherMachines Designed to Hunt Humans (both shown below),all were designed with the same outcome in mind, and that’s total control over their “subjects. Since all this technology is intended do one thing, and that’s control its “subjects,” this post will cover all of it, building up to the weaponized cell phone towers. 
PART I: To accomplish that, the first part of this post will be laid out as follows:
1.Aside From the Cell Phone Towers, What Else Are The Telecommunication Giants Working On?
2.What are the Weaponized Cell Phone Towers?
3.How is Google Involved With the Government?
4.The Unthinkable – You Can’t Even Imagine!
PART II: The remainder of this post will be laid out as follows:
1. Generally speaking, what is the Ionosphere that directed energy weapons take advantage of?
2. U.S. government programs (the unclassified ones) in use today that manipulate the Ionosphere
3. The U.S, government’s awful history of using citizens as test subjects without their knowledge
4. Why all this spells trouble with these new towers

PART I:
The video starts off by stating the obvious. Companies like Google and Lucent are giants in telecommunications field, and in recent years there has been a technological push toward what insiders are calling “post human society.” Earlier this week I wrote about how scientists like Stephen Hawking andRay Kurzweil believe the technology to make humans‘Digitally Immortal’ Will Exist By 2050. Think of how soon that is! Do you have children? Below are a few videos of Google’s early “Human Hunters.”
Since this post will be like drinking water out of a fire hose for most people, I’ll come back to the idea of “subjects” at the end of this article when we talk about how the government fits into all this. First, in the videos below you can get a first hand look at the human hunters both of which were shown in the first few minutes of the first video.

#1 ASIDE FROM THE CELL PHONE TOWERS…
 WHAT ELSE ARE THE TELECOMMUNICATION GIANTS WORKING ON?
 The first video below, showsGoogle’s Humanoid Robots That Can Hunt Down Humans Even in Dense Woods:
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=610016793
Google Killer Robots 1
Next, meet Spot. Spot is the mechanical dog you saw briefly in the first video. Spot is a four-legged robot designed for indoor and outdoor operation. It is electrically powered and hydraulically actuated. Spot has a sensor head that helps it navigate and negotiate rough terrain. Spot weighs about 160 lbs. Spot can shake off a human kicking him while trying to escape (even on ice). Doesn’t that sound sweet? NOT!
You can read more about Spot in a post of mine titled,Why is Google Creating Machines to Hunt Humans? (Videos), and for your reference, the article being shown in the first video about the PO Box 666 can be found here:The post box in Bermuda numbered 666 which receives Google profits worth $8 BILLION a year.
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=5c32c6ae1
Google Killer Robots 2

Before diving in to what the weaponized cell towers are, and the potential effects they can have based on my research, I want to mention two things. First, Google has been working on some other very nasty toys. Many Christians would say they are trying to perfect the “Mark of the Beast.” In another previous post of mine titled,Prepare to be Microchipped. This is Not a “Request,”it discusses who took over the largest Research and Development lab in the world at Google not long ago: Former Head of DARPA Regina Dugan (pictured below).
Dugan 1
DARPA, for those that don’t know, is where most of the U.S. military’s top secret new weapons come from initially. Many of them are the result of black budgets with little to no oversight, and that is done to maintain their top secret sensitive nature. Not even the members of Congress who appropriate the funds know what the BILLIONS of dollars are going toward. DARPA describes itself as:
… an independent agency of the United States Department of Defense (DOD) that focuses on developing cutting edge technology to ensure that the United States remains ahead of its enemies. The organization has contributed a number of technologies to the United States military and the world in general, including the groundwork for the Internet. Many of the workings of this agency are kept concealed from the public, in the interests of keeping its technology under wraps so that it is not exploited by other nations.
The former DARPA chief and current Head of Research and Development at Google represents a nasty mix of the government getting in bed with tech companies. Mrs. Dugan thinks the world should be a cashless society, and all business should be conducted through the use of an ingestible RFID chip for humans. Sound like anything you’ve heard of in the Bible? Well, guess what, the chips are already developed, and to go one step further, theFDA has already approved them for human use! 
Chip
As you can see below, Mrs. Dugan isn’t shy about using her new technology on herself. That’s why she has no plans to hesitate using the technology on YOU when the time comes. As you can see below, an electronic tattoo that can be used to authenticate a user instead of some flimsy password. It’s made by a company called MC10 that Motorola is partnering with, and Dugan is wearing it on her own arm.
Dugan 2
Another option in a similar vein: Vitamin authentication. Dugan shows a pill that can be ingested and then battery-powered with stomach acid to produce an 18-bit internal signal. After that, the swallower’s whole body becomes a password.
It’s also worth noting that this year’sBilderberg Hot Topic of 2015 Was Ingestible RFID Microchips, with none other than Regina Dugan! 
Directly above, I said there were two things I wanted to cover before getting to the weaponized cell towers and their possible uses and side effects. Unfortunately, we’re just getting started. This gets MUCH worse. Naturally, since our mainstream media is so biased, most people never even heard about it, but back in 2014, I covered a story titled, Instead of Monitoring ISIS, Obama Spied on Americans Using ‘Fake’ Cell Phone Towers Discovered Across America. 
Lucky for We the People, I don’t believe the technology was quite there in 2014 for the cell towers ultimate purpose, and frankly the technology probably isn’t quite there yet even today (for widespread use). Obama’s spying on Americans with the towers all happened when the NSA had gone wild, so Obama was just scooping up massive amounts of data on U.S. citizens without any warrants, when he should have been focused on the ‘JV’ Team as he liked to refer to ISIS. 

Twoer 2
#2 WHAT ARE THE WEAPONIZED CELL PHONE TOWERS?
The first video above spent everything after the 1:45 mark of the video explaining how powerful some of these new cell phone towers are, and how their current configuration with mega cables is NOT set up for telecommunications or data transfer. After watching the video, and considering what the video makers said in conjunction with all the other information we’ve covered, I certainly wouldn’t put ANYTHING past the uber global elites. or the board rooms of multinational corporations, but I’m not so gullible that I’ll believe anything, so I kept digging. 
It was not easy to find information, and a few of the articles I found were several years old and most likely outdated, but I did find a few worth noting. The best one included the following video which does an EXCELLENT job of putting the highly technical supporting information below into layman’s terms. In short: The video gives you an idea of the full scope of how powerful these towers are, whether you understand the technical mumbo jumbo below or not. 
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=7afdd9efe
Weaponized Cell Phone Towers

GWEN Towers (Ground Wave Emergency Network)
This post is an overview of how we are controlled by technology – from having our brainwaves deliberately changed en masse by transmitters regulating our state of consciousness, to how we are victims of electromagnetic waves disrupting the state of our health and finally how many of us will die, as decided by our global masters.
Earth is wrapped in a donut shaped magnetic field. Circular lines of flux continuously descend into the North Pole and emerge from the South Pole.
The ionosphere, an electromagnetic-wave conductor, 100 kms above the earth, consists of a layer of electrically charged particles acting as a shield from solar winds. Natural waves are related to the electrical activity in the atmosphere and are thought to be caused by multiple lightning storms.
Collectively, these waves are called “The Schumann Resonance,” the current strongest at 7.8 Hz.
These are quasi-standing extremely low frequency (ELF) waves that naturally exist in the earth’s “electromagnetic” cavity, the space between the ground and the ionosphere. These “earth brainwaves” are identical to the spectrum of our brainwaves.
(1 hertz = 1 cycle per second, 1 Khz = 1000, 1 Mhz =1 million. A 1 Hertz wave is 186,000 miles long; 10 Hz is 18,600 miles. Radio waves move at the speed of light.)
The Creator designed living beings to resonate to this natural frequency pulsation in order to evolve harmoniously. The ionosphere is being manipulated by US government scientists using an Alaskan transmitter called HAARP, (High-Frequency Active Auroral Research Program) which sends focused radiated power to heat up sections of the ionosphere, which bounces power down again.
ELF waves from HAARP, when targeted on certain areas, can engineer weather and create mood changes effecting millions of people.
The intended wattage is 1,700 billion watts of power. A former govt. insider deduced they want to flip the world upside down. Sixty-four (64) elements in the ground modulate, with variation, the geomagnetic waves naturally coming from the ground. The “earth’s natural brain rhythm” above is balanced with these.
These are the same minerals as the red blood corpuscles. There is a relation between the blood and geomagnetic waves. An imbalance between Schumann and geomagnetic waves disrupts biorhythms.
These natural geomagnetic waves are being replaced by artificially created very low frequency (VLF) ground waves coming from GWEN Towers.
WHAT ARE GWEN TOWERS?
GWEN (Ground Wave Emergency Network) transmitters, placed 200 miles apart across the USA, allow specific frequencies to be tailored to the geomagnetic-field strength in each area, allowing the magnetic field to be altered.
They operate in the VLF range, with transmissions between VLF 150 and 175 KHz. They also emit UHF waves of 225 – 400 MHz.
The VLF signals travel by waves that hug the ground rather than radiate into the atmosphere. A GWEN station transmits up to a 300-mile radius, the signal dropping off sharply over distance. The entire GWEN system consists of, (depending on source of data), from 58 to an intended 300 transmitters, spread across the USA, each with a tower 299-500 ft high.
Three hundred (300) ft. of copper wire fans out in a spoke like fashion from the base of the underground system, interacting with the earth like a thin shelled conductor, radiating radio wave energy for very long distances through the ground. The USA bathes in this magnetic field which rises to 500 ft, even going down to basements, so everyone is subject to mind control.
The whole artificial ground wave spreads out over USA like a web. It is easier to mind-control and hypnotize people who are bathed in an artificial electromagnetic wave.
Covering the entire floor with aluminum and buying a CET (Cosmic Energy Transformers ) cylinder from various places -one of them, Nordic Living Water Systems – can help.
Location of Gwen Towers in the U.S. [2001]
GWEN transmitters have many different functions, including controlling the weather, mind, behavior and mood control of the populace.
They are also used to send synthetic telepathy disguised as infrasound to those victims of US government mind-control implants.
These towers work in conjunction with HAARP and the Russian Woodpecker transmitter, a system similar to HAARP. The Russians openly market a small version of their weather-engineering system called Elate, which can fine-tune weather patterns over a 200 mile area and have the same range as the GWEN unit. One such system operates at the Moscow airport.
The GWEN Towers shoot enormous bursts of energy into the atmosphere in conjunction with HAARP.
The internet website: www.cuttingedge.org, published an expose on how the major floods of 1993 in the Mid-Western United States were instigated by these systems. How does this happen?
Invisible, enormous rivers of water, consisting of vapors that flow, move towards the poles in the lower atmosphere. They rival the flow of the Amazon River and are 420 to 480 miles wide and up to 4,800 miles long.
They are 1.9 miles above the earth and move 340 lbs of water per second. There are 5 atmospheric rivers in each Hemisphere. A massive flood can be created by damming up one of these massive vapor rivers, causing huge amounts of rainfall to be dumped. The GWEN Towers positioned along the areas north of the Missouri and Mississippi Rivers were turned on for 40 days and 40 nights, probably mocking the Flood of Genesis. (This was in conjunction with HAARP).
The damming of the vapor rivers creates a river of electricity flowing thousands of miles through the sky and down to the polar ice-cap, manipulating the jet-stream. Again, these two major rivers flooded, causing agricultural losses of $12-15 billion.
HAARP also produces earthquakes by focusing on the fault lines. GWEN Towers are positioned on the fault lines and volcanic areas of the Pacific Northwest.
In 1963, Dr. Robert Becker explored effects of external magnetic-fields on brainwaves, showing a relationship between psychiatric hospital admissions and solar magnetic storms. He exposed volunteers to pulsed magnetic-fields similar to magnetic storms, and found a similar response. In the United States, sixty (60) Hz electric-power ELF waves vibrate at the same frequency as the human brain. In the United Kingdom, fifty (50) Hz electricity emissions depress the thyroid.
Dr. Andrija Puharich (in the 1950 & 60s), found that a clairvoyant’s brainwaves turned to 8 Hz when their psychic powers were operative. In 1956, he observed an Indian Yogi controlling his brainwaves, deliberately shifting his consciousness from one level to another.
Puharich trained people via bio-feedback to do this consciously, that is, creating 8 Hz waves with the technique of bio-feedback.
A psychic healer generated 8 Hz waves through a hands-on healing process, actually alleviating that patient’s heart trouble; the healer’s brain emitting 8 Hz. One person, emitting a certain frequency, can make another also resonate to the same frequency.
Our brains are extremely vulnerable to any technology that sends out ELF waves, because they immediately start resonating to the outside signal by a kind of tuning-fork effect.
Puharich further experimented, discovering that,
· 7.83 Hz (earth’s pulse rate) made a person “feel good,” producing an altered-state
· 10.80 Hz causes riotous behavior
· 6.6 Hz causes depression.
Puharich made ELF waves change RNA and DNA in the body, breaking hydrogen bonds to make a person resonate at a higher vibratory rate.
He really wanted to go beyond the psychic 8 Hz brainwave and attract psi phenomena.
James Hurtak, who once worked for Puharich, also wrote in his book The Keys of Enoch that ultra-violet caused hydrogen bonds to break and this raised the vibratory rate.
Puharich presented the mental effects of ELF waves to military leaders, but they would not believe him. He then gave this information to certain dignitaries of other Western nations. The US Government burned down his home in New York to shut him up, whereas he then fled to Mexico. However, the Russians discovered which ELF frequencies affected what portion of the human brain; it was on July 4, 1976, that they began zapping the U.S. Embassy in Moscow with electromagnetic-waves, varying the signal, also focusing on 10 Hz. (10 Hz puts people into a hypnotic state).
Russians and North Koreans use this in portable mind-control machines to extract confessions. (This system can also be found in some American Churches to help the congregation believe!)
This Russian “Woodpecker” signal was traveling across the world from a transmitter near Kiev. The US Air Force identified 5 different frequencies in this compound that the harmonic Woodpecker was sending through the earth and atmosphere.

In 1901, Nikola Tesla, Nobel prize winner in Physics (shared with Einstein) revealed that power could be transmitted through the ground using ELF waves. Nothing stops or weakens these signals. The Russians retrieved Tesla’s papers when they were returned to Yugoslavia after his death.
In Mexico, Puharich continued to monitor the Russian ELF wave signal and the higher harmonics (5.340 MHz) in the MHz range. He was somehow induced to work for the CIA and he and Dr. Robert Becker designed equipment to measure these waves and their effect on the human brain.
Puharich started his work by putting dogs to sleep. By 1948/49, he had graduated to monkeys, deliberately destroying their eardrums to enable them to pick up sounds without the eardrum intact.
He discovered a nerve from the tongue could be used to facilitate hearing. He created the tooth implant that mind-control victims are now claiming was put in by their dentist, unbeknownst to them, and causing them to hear “voices in their head.’ These were placed under caps or lodged in the jaw.
Implants are now smaller than a hair’s width and are injected with vaccine and flu shots. Millions have had this done unknowingly. These “biochips’ circulate in the bloodstream and lodge in the brain, enabling the victims to hear “voices’ via the implant. There are many kinds of implants now, and it is estimated that 1 in 40 people are recipients of these tiny implants due to alien abductions.
However, others have suggested that one in 20 might just be a more accurate statistic.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/GWEN_Repeater.JPG
The fake alien abduction – these revealed by many victims – are actually engineered by the U.S. military, using advanced technology to create holograms (4th dimensional pictures) or holographic spaceships outside.
This holographic, advanced technology can actually create a scenario whereas the person believes he/she is going into a spaceship. However, once inside, the aliens are in masquerade; they are actually military personnel outfitted in full costumes, masks et al..
Certainly real abductions occur, however, the “alien abduction” scenario has been most useful to the military in confusing the over all issue. This clouding tends to halt any further investigation into a government participation and inevitably absolves them of any accountability.
They are banking on the poor helpless victims feeling too intimidated to reveal such a shocking episode, lest ridicule be visited upon them.
· Are the global masters forcing us to respond to an artificially induced vibratory rate?
· Those power mongers who want this planet to have a sudden leap in evolution, populated only by the psychically aware and therefore superior class of human?
· What about the billions of people who are commonly referred to as “useless eaters”; are they to be conveniently disposed of by electro-magnetically-induced cancers and diseases?
It certainly causes one to stop and ponder this catastrophic situation.
The physics and engineering behind electromagnetic disease transmission are frightening. Diseases can be reproduced as “disease signatures” in that the vibration of a disease can be manufactured and sent on to be artificially induced. (The brainwave pattern of hallucinogenic drugs can also be copied and sent by ELF waves to induce “visions”).
Once diseases are sprayed in the air, electromagnetic waves attune to the disease by using harmonics and sub-harmonics, which in turn make them even more lethal and infectious; actually a more apt description would be deadly, as in inducing death.
The skies are filled daily with chemtrails, those crisscrossed white patterns that are sprayed out across the heavens in the United States and other countries.
Are these like contrails that jets emit behind them? Not exactly… contrails dissipate rather quickly, but the chemtrails – those feathery streaks that linger – are deliberately being sprayed and contain insidious chemicals (retrieved, analyzed and proven) which affect the state of consciousness, producing apathy.
This is only one “program” that has been initiated to keep the populace in a continual apathetic state. Add to this, the fluoridation of the drinking water, aspartame nutri-sweet, etc., and other highly-questionable drugs.
Fluoride disables the willpower section of the brain, impairing the left occipital lobe. Both fluoride and selenium (in additional amounts) can produce strange effects; one common symptom is that of “hearing voices’.
ELF waves create disturbances in the biological processes of the body, activated on a large scale once the body has been exposed to the aforementioned disease-causing chemtrails.
Some chemtrails have been analyzed under laboratory conditions, the elements shown to cause cleavages in spatial perceptions, blocking the interaction of various amino acids that relate to higher-consciousness. Some were also shown to increase dopamine in the brain thereby producing a listless, euphoric state of lower reactive mind.
This is done to basically create confusion, rendering a person unable to differentiate between the real and illusionary. In addition, some of these chemtrails could be connected with the many UFO abductions occurring on a global massive scale.
Many victims, some recalled under hypnotic regression, have witnessed other abductees laid out on tables (in a sort of assembly line operation) and in the process or being implanted.
Intelligence agencies are in league with each other, behind this disablement of the masses to such a degree where they can’t even fight back. In order to implement their plans, that of total control of the populace, they need the overall “frequency” of each victim to function at a specific rate, below the threshold of awareness.
Could this be part of a greater plan with mind-control transmitters covering the whole of USA and England, cleverly disguised as cell phone towers and trees? The power from microwave towers may be turned up to such a level that people will die.
A brain functioning at beta-level (above 13 Hz) is agitated and cannot change the perceptions if it is artificially stabilized to that frequency by technological methods. This frequency may also increase body electricity in others, giving them psychic powers. Is this linked to the new-agers claim of a 12-14 Hz Schumann Resonance, inching us towards the 4th dimension?
Stimulants ingested globally from higher-caffeine, genetically modified plants, may also make an impact on the “global-brain” in the ionosphere that is collecting our brainwaves.
New-age channelers say we are going into a 4th dimensional frequency. They “heard’ the voice of some “ET” who informed them of this.
However, some “ETs” are just plain earthians in disguise. Using Tesla Technology, Prisoners in the Utah State Prison were bombarded with voices from a “purported” ET, each prisoner receiving the same identical message. Curious, indeed. Today, it is relatively simple to produce these “voices in the head.” Implants/microchips are no longer necessary.
In 1988, an inmate in Draper Prison, Utah by the name of David Fratus wrote: “I began to receive or hear, high-frequency tones in my ears. When I plugged my ears, the tones were still inside and became amplified. It’s as if they had became electrified echo chambers with the sounds coming from the inside out.
I then began to hear voices, right in my inner ears and just as vividly as though I were listening to a set of stereo headphones. The end result is that I am now having my brain monitored by an omnipotent computerized mind reading or scanning machine of some sort.” Hundreds of inmates at the Gunnison Facility of the Utah State Prison and the State Hospital were subjected to this brand of mind-control, used as test subjects like rats in a lab.
In the early 1970s, this was revealed in the Utah U.S. District Court.
While incarcerated, these inmate test subjects, having been subjected to this Tesla-wave mind-control, tried to seek restitution in the courtroom. Unfortunately, they were unsuccessful.
The University of Utah researched how Tesla-waves could be used to manipulate the mind into hearing voices, overriding and implanting thoughts into the mind, in addition to reading thoughts. They also went about developing eye-implants. Cray (The Cadillac of computers, ultra sophisticated) computers, using artificial intelligence, monitor the victims of government produced implants, sending pre-recorded sound bytes or occasional live messages.
They are picked up by satellite and relayed to whatever large TV broadcasting antenna, GWEN tower or other antenna that is nearest the victim. It is believed that some types of implants pick up the signal and broadcast the correct Tesla-wave pattern to create voices within the victim.
The tracking implant keeps the staff and the satellite system informed every few minutes as to exactly where to send the voice signals. The master computer and central HQ for this is reported to be Boulder, CO. It is thought that transponders are being made there.
The central cellular computer is in the Boulder, CO National Bureau of Standards building. AT&T is also cooperating; several agencies work together on this.
Tim Rifat of UK wrote that “this inter-cerebral hearing” is used to drive the victim mad, as no one else can hear the voices transmitted into the brain of the target. Transmission of auditory data directly into the target’s brains using microwave carrier beams is now common practice. Instead of using excitation potentials, one uses a transducer to modify the spoken word into ELF audiograms that are then superimposed on the pulse modulated microwave beam.
On March 21, 1983, The Sydney Morning Herald published this by Dr. Nassim Abd El-Aziz Neweigy, Assistant Professor of Agriculture, Moshtohor Tukh-Kalubia, Egypt.
This article stated: “Russian satellites, controlled by advanced computers, can send voices in one’s own language, interwoven into natural thoughts.

They can target the population of choice with this diffused artificial thought process. The chemistry and electricity of the human brain can be manipulated by satellite and even suicide can be induced.
Through ferocious, anti-humanitarian means, the extremist groups are fabricated, the troubles and bloody disturbances are instigated by advanced tele-means via Russian satellites in many countries in Asia, Africa, Europe and Latin America.” Another source says that these have been fed with the world’s languages and synthetic telepathy will reach into people’s heads making people believe God is speaking to them personally to enact the Second Coming, complete with holograms!
The Russians broke the genetic code of the human brain.
They worked out 23 EEG band-wave lengths, 11 of which were totally independent. So if you can manipulate those 11 you can do anything. NSA’s (U.S. National Security Agency) Cray computers can remotely track people just by knowing the specific EMF waves (evoked potentials from EEGs in the 30-50 Hz, 5 milliwatt range) of a person’s bioelectric-field.
Each person’s emissions are unique and they can remotely track someone in public.
Now if this isn’t a horrifically frightening thought, I don’t know what is.
Evoked potentials officially do not exist in physics, but in 1873 a Scotsman, James Clerk Maxwell, discovered that electromagnetic waves have 3 components. He discovered waveforms that exist at a certain number of right-angled rotations away from the electromagnetic field. These are hyper-spacial components, not subject to constraints of time and space.
He claimed that electromagnetic radiation waves were carried by the ether and the ether was disturbed by magnetic lines of force. The hidden component is called only “potential’ now and not normally used except for covert hyper-dimensional physics and to manipulate consciousness itself via electromagnetic-waves covering vast areas of the planet.
Approximately one person in 3000 is sensitive to this magnetic waveform component, the telepathic types, (according to a writer called “Majix”), and we are all capable of tuning into this magnetic component by tuning our subconscious to it. Maxwell’s successors thought potentials were akin to mysticism because they believed fields contain mass which cannot be created from nothing.
This is what potentials are – both literally and mathematically – an accumulation or reservoir of energy, consequently this hasn’t been taught in mainstream physics.
Subliminal words (in the correct electromagnetic-field and attuned to the human brain) that express human consciousness can enter our minds at a subconscious level. Apparently, our brain activity patterns can be measured and stored on super-computers. If a victim needs to have subliminal thoughts implanted, all that is necessary is to capture that brain activity pattern, (saved on the mega computer) and target or match up that person’s pattern.
The targeted or specified person is then sent low frequency subliminal messages that they actually think are their own thoughts.
The researcher Majix says our brains are so sensitive, that they are like liquid crystal in response to the magnetic component of the earth. We are sensitive to earth’s magnetic changes, changes in the ionospheric cavity and resonate those frequencies ourselves. We are incredibly complex entities, beyond the layperson’s comprehension. Our brains are indeed a type of bio-cosmic transducer.
Physicists in Russia have conducted in-depth studies on the effects of the mean annual magnetic-activity, electro-magnetic and electro-static fields on human behavior and the physical body.
These electromagnetic and electro-static fields can be likened to what is popularly known as biorhythms. These magnetic frequencies can be manipulated from a very simple piece of equipment operated at extremely low power levels; our brain waves can mimic magnetic frequencies.
From half a second to 4 seconds later, the neurons and brain waves are driven exclusively by this device; power levels almost nonexistent.
All one needs is a circularly polarized antenna, aimed up at the ionospheric cavity and they can then manipulate the moods of everyone within a 75 sq. mile area. The body picks up these “new” manipulated waves and begins to correspond immediately. What is known as the “sleep” frequency will make everyone become tired and sleep.
In Let’s Talk MONTAUK, Joyce Murphy presented data that showed that experiments on the 410-420 MHz cycle have been done which could affect the “window frequency to the human consciousness” as a whole.
More info on this is available on the internet website.

Preston Nichols, previously mentioned herein, learned from his experimentation with his radio equipment that whenever a 410-420 MHz cycle appeared on the air, a psychic’s mind would be “jammed,” finally tracing the signal to Montauk Point and the red and white radar antenna on the AF Base there.”
In Encounter in the Pleiades by Peter Moon and Preston Nichols, Nichols wrote that,
Dr. Nicholas Begich, an expert of HAARP, has picked up 435 MHz signals connected to HAARP and that a mind control function is currently being employed. He claims that 400-450 MHz is the window to human consciousness because it is our present day reality’s background frequency.
Tim Rifat wrote in his Microwave Mind Control in the UK article that cellular phones use 435 MHz.
The United Kingdom police use 450 MHz exclusively. Dr. Ross Adey used this frequency for CIA behavioral modification experiments. Police have a vast array of antennae to broadcast this frequency all over UK.
Adey used 0.75mW/cm2 intensity of pulse modulate microwave at a frequency of 450 MHz, with an ELF modulation to control all aspects of human behavior. 450 MHZ radar modulated at 60 Hz greatly reduced T-lymphocyte activity to kill cultured cancer cells.
A study in the USA of their 60 Hz power lines repeated this.
Through much study and analysis on this varied topic, independent scientists have concluded that HAARP is slicing up the ionosphere – the world-brain – like a microwave knife, producing long tear incisions and destroying the membrane that holds the reservoir of data accumulated of all earth’s history.
However, there can be hope if we are aware of all the possibilities that exist. A healer called Mr. A claimed to have received “Ancient Wisdom” from the earth’s protective Magnetic-Ring of energy which stores within it all knowledge since time began.
Ruth Montgomery wrote about this healer in Born To Heal.
He claimed that if our energy flow is cut off from this magnetic field, (the protective atmospheric magnetic-ring) then the Universal Supply is obstructed and we are no longer in tune with these advantageous frequencies, therefore we begin to get sick.
The Power from this travels in split-seconds around the world and is available to anyone who is capable of receiving and handling it.
The waves from The Ring were automatically translated into words in the healer’s mind and interpreted as wisdom to diagnose and heal others; this ability coming from the storehouse of knowledge that has been present since the beginning of time. By tapping into this storehouse, he produced instant miracles, knitting broken bones and removing arthritis.
A photo was produced that displayed forked lightning emitting from his fingers.
That which we term “reality” – as understood mentally by our thinking processes – is being altered and changed into different expressions to allow complete control of our personal reality – a complete absolution of that which has been normally operative in a divinely ordained, natural frequency.
We must not allow them to succeed because of the global masses’ ignorance of this very advanced technology.
These elevated scientific methods have been suppressed for many years and only those very few people in power have been privy to this information and obviously used it with no “good intention” in mind.
Do you want to be turned into a zombie, a robotic, controlled entity walking around in an apathetic state, or do you want to live life as a vital, vibrant human being… as the Divine Creator intended for you?
We, as united peoples, can turn the tide…
Source
Evil

#3 HOW IS GOOGLE INVOLVED WITH THE GOVERNMENT?
If you’ve read this far, at this point, all I can tell you is you just can’t make this stuff up. Period. We’ve all been told thatLarry Page and Sergey Brin were the guys who thought up and founded Google right? Not so fast! In 1999, the CIA created its own venture capital investment firm, In-Q-Tel, to fund promising start-ups that might create technologies useful for intelligence agencies. But the inspiration for In-Q-Tel came earlier, when the Pentagon set up its own private sector outfit. Guess who got the bulk of their money and direction from that “private sector outfit?” 
INSURGE INTELLIGENCE, is a new crowd-funded investigative journalism project, that broke the exclusive story of how the United States intelligence community funded, nurtured and incubated Google as part of a drive to dominate the world through control of information. Seed-funded by the NSA and CIA, Google was merely the first among a plethora of private sector start-ups co-opted by US intelligence to retain ‘information superiority.’
Both Pieces are long, but every last detail almost down to a timecard punch is in there regarding when the young Page and Brin would meet with their government handlers. 
I’m not saying Google isn’t a privately owned company with shareholders etc., but I’m telling you the CIA has been in there since day 1! Every ounce of what is going on, is so those in power can better control the masses, or “their subjects.”
How the CIA MADE Google – PART I
Why Google Made the NSA – PART II

Artificial-Intelligence01_Web

#4 THE UNTHINKABLE!
If you recall, in the first video, there was talk about how the towers could take out (kill) entire towns, and what if an Artificial Intelligence program run by Google or Lucent “accidentally” took out a town? Like I said earlier, you can’t make this stuff up… what if I told you the CIA and the Head of Bilderberg created an Artificial Intelligence program that directed our military’s movements, and they called it, “SKYNET” of all things? Shoot me if I’m lying. 
This past summer, Operation Jade Helm was more than just a simple military exercise. If you understand the technologies that were used, you’ll see that Jade Helm was more of an intelligence operation using “Geospatial Intelligence Mapping.” In military terminology, “the human domain,” or “the human domain analytics,” refers to anything dealing with people.  The battlefield of the future is not going to be between Nation states, rather there is literally a war on for your mind. It’s going to be about “Total Information Awareness.” He that controls information, controls. 
TO BRIEFLY RECAP:
The “JADE” portion of Operation Jade Helm is an ARTIFICIAL INTELLIGENCE software application the military is now using that allocates manpower and equipment on-the-fly based on prior experience, prior events, and the capability of being able to “predict criminal activity.” It is an A.I. application that learns which tactics and personnel were most successful in different scenarios, and then builds on its knowledge as it goes. That is what the “JADE” part of Jade Helm. JADE took the “helm” (lead) in the exercise, and hence the title “JADE HELM.” 
The software itself that ran “Operation Jade Helm” is from a company called, “Palantir,” and we know Palantir was funded by the CIA. What we don’t know is whether Bilderberg Chief Peter Thiel asked the CIA to fund the program and build it for him, or if the CIA funded and built the program, and then asked Thiel to run it.
Either way, the CIA’s Frankenstein is being run by the New World Order’s Top Henchman, using YOUR tax dollars, and can position military assets at an alarming rate all over the country, and YOU are the pawn. By the way, how sick are these people to name the project “SKYNET.” Remind you of any movies you’ve seen? [Hint: Terminator Series]. As if you’re not probably insanely creeped out already right now, you haven’t even seen the videos below, or heard the icing on the cake yet. The following is really an audio interview. It is so mesmerizing, it rivals ALMOST any movie out there…. it’s THAT good!
WARNING: THIS VIDEO IS NOT FOR THE FAINT OF HEART:
In the video below, which is about 30 minutes, but will feel like 30 second because you’ll be on the edge of your seat from start to finish, get a FULL picture of what the Artificial Intelligence software is capable of. Former guest host of Coast to Coast John B. Wells said the following to the person he interviews in the video:

“EVEN IF EVERYTHING YOU SAID IS WRONG, AND I DON’T SUSPECT IT IS, IT’S STILL JUST SO COMPLEX, AND SO DIABOLICAL, AND SO SCREWED UP, BUT IN THIS BEAUTIFULLY ENGINEERED WAY, IT’S EXTRAORDINARILY MONSTROUS!”
https://youtu.be/oqGEz9IqOrE

PART II:
To continue the conversation about,Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed All Across the Country are so dangerous, the article below details, how the “cell phone towers” in question are actually something else entirely, only designed to look like cell phone towers, and we know that because the towers do not use the correct hardware required to transmit data like a typical cell phone tower does.
The subject matter of the rest of this post delves into, will likely cause the most ignorant among us will make jokes about conspiracies and tin foil hats, but my response is always, “I’m only responsible for what I say, not for what you understand.” In an article quoted below byCatherine J Frompovichfor DC Clothesline, when referring to those who are so quick to shout “Conspiracy Theorist,” Frompovich says, “That pejorative “handle” is equated with imbecile mind-activity with aspersions often suggested as “tin hat wearers.” Then she says,  “Well, step aside all you doubters and listen up carefully to what took place in the halls ofCongresson May 14, 2014 regarding the weather modification system known asHAARP,” but we’ll get to that in a moment. 
Without rehashing the entire Weaponization of Cell Phone Towers article, before we can effectively look into what directed energy weapons are, or how long the government has been using them on U.S. citizens, it will be beneficial to review some of the science first.This post will cover the following:
1. Generally speaking, what is the Ionosphere that directed energy weapons take advantage of?
2. U.S. government programs (the unclassified ones) in use today that manipulate the Ionosphere
3. The U.S, government’s awful history of using citizens as test subjects without their knowledge
4. Why all this spells trouble with these new towers
Ionosphere

#1 – WHAT IS THE IONOSPHERE?
The following is from the post titled, Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed All Across the Country:
Earth is wrapped in a donut shaped magnetic field. Circular lines of flux continuously descend into the North Pole and emerge from the South Pole.
The ionosphere, an electromagnetic-wave conductor, 100 kms above the earth, consists of a layer of electrically charged particles acting as a shield from solar winds. Natural waves are related to the electrical activity in the atmosphere and are thought to be caused by multiple lightning storms.
Collectively, these waves are called “The Schumann Resonance,” the current strongest at 7.8 Hz.
These are quasi-standing extremely low frequency (ELF) waves that naturally exist in the earth’s “electromagnetic” cavity, the space between the ground and the ionosphere. These “earth brainwaves” are identical to the spectrum of our brainwaves.
(1 hertz = 1 cycle per second, 1 Khz = 1000, 1 Mhz =1 million. A 1 Hertz wave is 186,000 miles long; 10 Hz is 18,600 miles. Radio waves move at the speed of light.)
The Creator designed living beings to resonate to this natural frequency pulsation in order to evolve harmoniously.
The ionosphere is being manipulated by US government scientists using an Alaskan transmitter called HAARP, (High-Frequency Active Auroral Research Program) which sends focused radiated power to heat up sections of the ionosphere, which bounces power down again. ELF waves from HAARP, when targeted on certain areas, can engineer weather and create mood changes effecting millions of people.

HAARP (BELOW) IS ONE OF MANY SYSTEMS BEING USED BY THE GOVERNMENT, AND HAARP IS BORDERING ON BEING AN ANCIENT RELIC, SO ONE CAN ONLY IMAGINE WHAT ELSE THE GOVERNMENT IS USING TODAY!

#2 – EXAMPLES OF THE U.S. GOVERNMENT MANIPULATING THE IONOSPHERE
FIRST, LET’S ESTABLISH WHAT IS IRREFUTABLE: 
Catherine J Frompovichat DC Clothesline writes:
Step aside all you doubters and listen up carefully to what took place in the halls of Congress on May 14, 2014 regarding the weather modification system known as HAARP.
In the YouTube below Senator Lisa Murkowski (R-Alaska) asks some pointed questions about HAARP. However, readers may not be surprised at the answers, but the mainstream media ought to be wiping oodles of egg yolk from its collective face.
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=661bfc7ed
Congressional Q&A on HAARP Future

In the report “Air Force Admits Weather Control via HAARP and New Tech,” David Walker, Deputy Assistant Secretary of the Air Force for Science, Technology and Engineering, very-matter-of-factly states that they took over from the Navy and will be moving on…
to managing the ionosphere, what the HAARP was really designed to do, to inject energy into the ionosphere to be able to actually control it… [CJF emphasis added]
Furthermore, the U.S. Air Force intends to dismantle the High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) in Gakona, Alaska, by or during the summer of 2014! [1]
Built at a cost of more than $290 million, the site has 180 antennas on 30 acres that are used to direct energy into the ionosphere, which is 55 miles to 370 miles above the Earth, and monitor changes in the flow of charged particles. Stevens was the godfather of HAARP, which he helped start two decades ago with annual earmarks slipped into the defense budget. [1]
It seems that no research facility can be found to take over the HAARP Alaska facility. Could that be an indication that the weather modification system is regarded unfavorably? I find that as a possibility and extremely interesting, especially in view of all the technology that was invested and built into it. If no one wants to continueoperating HAARP, will the State of Alaska be interested in it for education research purposes? But then, maybe HAARP-at-sea-ships, i.e., the Tesla Weapon Platform SBX-1, probably will be the most effective ‘on-site’ HAARP facility rather than one remotely stationary on land.
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=2d3613abc
US Navy Deploying HAARP Tesla Weapon Platform SBX-1

However, there are numerous HAARP facilities in other countries around the globe that the Tesla Weapon Platform SBX-1 possibly could interact with. But then, we have to wonder what Assistant Secretary Walker was referring to when he stated that they got out of HAARP Alaska what they wanted and were moving on…moving on to what?
ARE THE FAKE CELL PHONE TOWERS THE ANSWER TO THAT QUESTION?
MK Ultra
#3 – U.S. GOVERNMENT’S HISTORY OF MIND CONTROL EXPERIMENTS ON U.S. CITIZENS WITHOUT THEIR KNOWLEDGE
If anyone has ever called you a “Conspiracy Theorist,” then you are almost certainly already familiar with “Operation Paperclip,” a crime against humanity perpetrated by the United States government in the aftermath of World War II that still continues to plague the world today both in it’s lingering affects on victims, and also in what some would say is the continuity of many of those programs to this day operating as black ops.
If you’re not already familiar with “Operation Paperclip,” you can follow the link for a detailed article, or even the most basic Google search will provide realty crushing truth for some people about just how evil the U.S. government can be. Once you know the truth, consider how much technology has evolved since “Operation Paperclip,” 
Arguably, the MK Ultra mind control program is the most well known program to come out of “Operation Paperclip,” largely because of references to it in modern pop culture movies and television hits like The X-Files. The following video also gives a horrifying, but brief, overview of the program, which should begin to put the Fake Cell Phone Towers into context. In the video below, Youtuber Dark5 gives a breakdown of the 5 Most Shocking CIA Experiments of Project MKULTRA (that we’ve been able to uncover).
https://youtu.be/7ff24-xGrSI

MK Ultra is just the tip of the iceberg, but that should not come as a shock after you’ve learned the U.S. government sold its soul over 70 years ago when it placed Nazi war criminals in positions of power in all of our government’s most secretive agencies, so that the U.S. could gain a technological advantage over the Soviets during the Cold War.
The following details on MK Ultra are from an excellent paper titled, Monarch: The New Phoenix Program II. They will be helpful in understanding the next evolution of the program, and what the massive number of Fake Cell Phone Towers going up across the country are capable of:
MKULTRA mind control experiments began at the end of WWII and then became public in the 1970’s, however imperfectly, and went ‘black” again because of Senate hearings, but these experiments have continued to this day. The only reason that MKULTRA was ever brought into the light of day was that a dissident group stole government documents and released them to the press, which initially refused to publish them. 
The MKULTRA archive was destroyed because of the seriousness of the crimes perpetrated by the intelligence communities. If it became public knowledge that the intelligence agencies had allowed Nazi war criminals to experiment upon American citizens, including children, and then replicated these techniques themselves, the damage to their reputation could never be undone. The only aspects of CIA criminal activity in general, or MKULTRA in particular, that the intelligence community ever admitted to were the ones that were already public, or details that had very little to do with the current capabilities of mind control weapons and techniques. 
Microwave weapons and remote influence of the human central nervous system are the crown jewels of the intelligence community. It should be noted that documents dating from WWI such as the formula for invisible ink are still classified and that no serious secrets have ever been, or ever will be, willingly divulged. What did become public was only the tip of the iceberg. Mind control techniques and related technology work. Human beings can be made vulnerable to manipulation and can be used unknowingly in intelligence operations. The technology that evolved is very powerful, in fact it is the ultimate weapon, and the penalty for revealing these secrets is false imprisonment and assassination. 
For any new weapons system it has always, ALWAYS, been necessary to test it on human subjects to refine and perfect the weapon, whether chemical, biological, nuclear, or in this case microwave and radio frequency radiation weapons. Human beings have been used to perfect nuclear, chemical, and biological weapons by both the United States and it’s enemies. These experiments have historically been carried out both in times of war and in peace time. The only proof of human beings ever being used as experimental subjects to develop microwave “nonlethal” weapons was captured from the Japanese at the end of WWII. 

If you thought the video by Dark 5 on the 5 Most Shocking CIA Experiments of Project MKULTRA was disturbing, wait until you see the program with all the technological advances since then. Just like you have workplace mobbing, and online mobbing, which are both fully recognized as legitimate, thanks to technology likeELF Waves produced by installations such as HAARP (and now the New Fake Cell Towers), now entire communities can be psychologically mobbed at one time. 
As you’ll see in the video below, agencies like theCIA, FBI, and NSA’s Secret Covert Psychological Experimentscombine today’s technology with yesterday’s mind control to form new programs like the “Phoenix Program II” detailed in the paper linked above. The government now hasa psychological attack that can completely destroy a persons life, while leaving little or no evidence to incriminate the perpetrators.” See for yourself: 
http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=64ba8fc5b
CIA, FBI, NSA Secret Covert Psychological Experiments#4 – WHY THIS ALL SPELLS TROUBLE WITH THE NEW CELL PHONE TOWERS
An article from the Examiner several years ago reported: 
Today, an investigative reporter has stated that a covert U.S. government microwave radio frequency directed energy weapon system, deployed on cell tower masts nationwide, is being used to silently torture, impair, subjugate, injure and slow-kill Americans.
Vic Livingston, an investigative reporter states that this weapon system targets individuals “deemed by ideologue or hate-monger bureaucrats to be ‘dissidents’ or ‘undesirables.’
The silent torture of Americans through remote directed energy weaponry is alleged by Targeted Individuals nationwide.
“Common bio-effects of electromagnetic and other non-lethal weapons include effects to the human central nervous system resulting in physical pain, difficulty breathing, vertigo, nausea, disorientation, and other systemic discomfort.” (“What are effects of electromagnetic weapons? Human Rights info 101,” Dupré, D., NationalHuman Rights | Examiner.com www.examiner.com/human-rights-in-national/what-are-effects-of-ele…)
Raytheon holds a patent for this weaponry. (See: nowpublic.com/world/u-s-silently-tortures-americans-cell-tower-microwaves)
“Weapons not directly considered lethal can cause cumulative damage to the human body including death through “slow-kill.”
Microwave pulses can affect the epidermis (skin) and dermis, the thick sensitive layer of skin and connective tissue beneath the epidermis that contains blood, lymph vessels, sweat glands, and nerve endings, generating a burn from as far as 700 yards.” (Dupré)
Some links to articles this reporter has written about directed energy weapons and the use of them to torture targeted individuals are now broken. (See links on the page of: Directed Energy Weapons aimed at American targets: Learning opportunity, Dupré, D., Examiner, February 5, 2010)
“It is also a fact that this weapon system’s ‘phased array’ antennae can be used to ‘alter… atmospheric conditions,’ according to public patent documents. Search any reputable patent web site for U.S. Patent No. 7629918, held by the Raytheon Corp., for the “multifunctional microwave radio frequency directed energy weapon,” reports Vic Livingston.
“Is the weather now being used as yet another weapon directed at so-called “targeted individuals” and their entire families,” asks Livingston, who also queries, “Did rogue elements with operational command and control over this covert weapon system unleash microwave-accelerated wind ‘microbursts’ on or around their property of so-called “targeted individuals” during last week’s nationwide outbreak of windstorms?”
Why should we care what an older article says? I chose to use an older article to demonstrate that the technology was already in existence, known about, and well documented several years ago for what these Fake Cell Towers are capable of. Since this article there have been two major changes worth noting:
1. Technology has increased by leaps and bounds
2. The government has discontinued its use of HAARP, suggesting it’s replacement has been fully functional for quite some time!

Anyone who followed the Jade Helm “exercises” over the summer knows, or as PART #4 titled “THE UNTHINKABLE,” inWhy Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed All Across the Countryreferences:
“The battlefield of the future is not going to be between Nation states, rather there is literally a war on for your mind. It’s going to be about “Total Information Awareness.” He that controls information, controls.” 
If you’re government, or part of the global elite, why not just skip a step, and control the mind altogether? Those who laugh off discussion about the Illuminati, or the New World Order, do so at their own peril. Awful things are unfolding right before our eyes, but most pepole choose to bury their heads in the sand and pretend they aren’t there, like the boogeyman… only this boogeyman is very real! 
Haarp 3
FOR MORE ON HAARP,  THESE ARE LINKS TO STORIES I DID A FEW YEARS AGO
Facebook Removes Weather and HAARP Pages Totaling Tens of Thousands
DARPA Director Takes Job At Google: Now Head of “Special Projects”
THE UNACCOUNTABLE TECHNOLOGY OF WEATHER MODIFICATION. 
Weather Warfare: Beware the US Military’s Experiments with Climatic Warfare
What Has LONG Been Suspected: DARPA Using HAARP For Mind Control!
Mind Control is Used by U.S. Government – But What is Google’s Role? 


Weaponized Cell Towers Are Directly Related to Why Chemtrails Are Sprayed (Video)

Sunday, February 28, 2016

Chem Trail Real Beginning with his 1905 United States patent number 787,412, Nikola Tesla pioneered the use of a certain type of electromagnetic energy called extremely-low frequency (ELF). This is a specific type of energy known to be used in the New Manhattan Project; the other being very-low frequency (VLF) electromagnetic energy. If you’ve read the following two articles already, then you’ll know all about the nefarious nature of where this is all leading… 
073114celltower The previous post titled, More on Why Weaponized Cell Phone Towers Are Popping Up Everywhere covered the first two important following topics in PART I & PART II. This post will contain PART III: The involvement of Chemtrails and the role they play.
 PART I: To accomplish that, the first part of this post will be laid out as follows:
1. Aside From the Cell Phone Towers, What Else Are The Telecommunication Giants Working On? 2. What are the Weaponized Cell Phone Towers? 3. How is Google Involved With the Government? 4. The Unthinkable – You Can’t Even Imagine! PART II: The remainder of this post will be laid out as follows: 1. Generally speaking, what is the Ionosphere that directed energy weapons take advantage of? 2. U.S. government programs (the unclassified ones) in use today that manipulate the Ionosphere 3. The U.S, government’s awful history of using citizens as test subjects without their knowledge 4. Why all this spells trouble with these new towers PART III: Chemtrails Involvement With Directed Energy Weapons Appearing On Fake Cell Towers Manhattan PART III: The remainder of this post will discuss how the New Manhattan Project was a chemtrail program designed with the following in mind: MIND CONTROL TECHNOLOGY VOICE TO SKULL TECHNOLOGY GENETIC MODIFICATION TECHNOLOGY OTHER TYPES OF CHEMTRAILS MORGELLONS HOLOGRAPHY/PROJECT BLUE BEAM – Whatever you do, don’t miss this! GLOBAL DEPOPULATION AGENDA Before diving headfirst into those topics, check out, “Chemtrails: The Secret War, for a background on the chemtrail phenomena.” http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=69eca27d5 Chemtrails the Secret War
If you remember nothing else about all of this technology, remember this: Be afraid. Be very, very, afraid. There simply is no better way to sum up everything that follows better than those few words. This is the mother load of all posts dealing with Chemtrails and related matters. Brace yourselves. My post will draw from two previously written and well footnoted articles written by Peter A. Kirby at Activist Post.  As for any skeptics you hear jawing about “conspiracy this,” or “conspiracy that,” usually know-it-all pilots in my experience, hand them all the footnotes to both articles and ask that they please place ALL the footnotes in their mouths to prevent spreading their ignorance until they’ve read the material. There is no question that the U.S. government is presently involved in various forms of Geo-Engineering around the world, and we know that because at different times, various government agencies have admitted to doing as much, contrary to what every pilot you know [less ONE maybe – You know who you are! :)  ] has to say on the issue of Chemtrails. How many times have you heard, “Well I’m a pilot, and I know for a fact there is no such thing as Chemtrails, only contrails, and you people are a bunch of tin foil hat wearing conspiracy loons…” UH… NO. YOU’RE JUST AN UNINFORMED BOOB THAT FLIES. REMIND ANY SKEPTICS TO PLEASE PUT THE FOOTNOTES IN THEIR MOUTHS.  You don’t have to be a pilot to recognize whether a trail in the sky is or is not a Chemtrail any more than you need to be an ant to determine if a little grey pile of sand between sidewalk blocks with ants pouring out of it is an anthill. With all that said, unfortunately for “We the People,” is the fact that the United States government has a very lousy track record of being honest, so, whatever the government admits to doing, multiply that number times several factors of 10 to get the magnitude of what is really going on, and as for the motives, prepare to be horrified. 
All kidding aside, the remainder of this posting gets REAL dark, so try to hang in there. In a previous article by Peter A. Kirby at Activist Post, Kirby revealed the following that ought to definitely shut up any of those loud pilots still pissing and moaning about your tin foil hat: U.S. patent #4,686,605 “Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth’s Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere” shows how stratospheric and tropospheric aerosols can be manipulated using electromagnetic energy in order to modify the weather. The ground-based antennas (known as ionospheric heaters) needed to produce the appropriate electromagnetic energy exist. For a detailed discussion, please see the author’s previous article “Smoking Gun: The HAARP and Chemtrails Connection.” To fully comprehend what Kirby’s new article has to say, it really helps to have already read his previous post titled, “Chemtrails Exposed: A History of the New Manhattan Project.” Before getting into Peter’s most recent findings, which are in keeping with research I’ve done very recently and will share as well, first I’ll briefly summarize the previous article, and you can watch the video titled “Chemtrails: The Secret War.” After the video, I’ll highlight the areas covered in the remainder of this article.  The main topics dealt with in Kirby’s previous post titled, “Chemtrails Exposed: A History of the New Manhattan Project,” are as follows:  The Origins of Weather Modification: Early American Involvement: Nikola Tesla’s Role: The Beginning of the Scientific Era and Weather Modification: haarp-sky THE ORIGINS OF WEATHER MODIFICATION: The idea of man controlling the weather is far from new. It’s been around as long as man. Early efforts were attempted by mystics or local shaman, perhaps rain dances, or even animal sacrifice, but the point is, this is not a “new idea.” As for the origins of weather modification from a militaristic sense, Kirby says the following: The 1996 U.S. military document “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” outlines a program using aerosols sprayed from airplanes which are then manipulated with electromagnetic energy in order to modify the weather. This document will be discussed shortly. The common thread here is weather modification; or as the Library of Congress calls it, “weather control.” Lots of other evidence supporting this assertion exists as well, but these two documents are the most salient. Motives are plenty. Most notably, significant direct benefits can be gained by playing financial markets which rise and fall with the weather such as the weather derivatives and catastrophe reinsurance mark EARLY AMERICAN INVOLVEMENT IN DARPA/HAARP/WEATHER CONTROL: In essence, since America has been the world’s technological leader; especially in the area of military technology, America has been the one leading the way on the New Manhattan Project from the beginning, and continues to do so to this day. NIKOLA TESLA’S ROLE: Beginning with his 1905 United States patent number 787,412, Nikola Tesla pioneered the use of a certain type of electromagnetic energy called extremely-low frequency (ELF). This is a specific type of energy known to be used in the New Manhattan Project; the other being very-low frequency (VLF) electromagnetic energy. If you’ve read the following two articles already, then you’ll know all about the nefarious nature of where this is all leading… Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed Everywhere? More on New Slow-Kill Directed Energy Weapons Appearing On Fake Cell Towers  More on Why Weaponized Cell Phone Towers Are Popping Up Everywhere (Video)
THE BEGINNING OF THE SCIENTIFIC ERA: The scientific era of weather modification began famously in 1946 with a trio of scientists from General Electric Laboratories: Irving Langmuir, Vincent Schaefer and Bernard Vonnegut. Leading the group was the world famous Nobel Peace Prize winning scientist Irving Langmuir (1881-1957)
So far we have only discussed the New Manhattan Project’s most obvious aspect: weather control. Just in that aspect alone, the New Manhattan Project is easily the biggest scientific endeavor in Human history. Believe it or not, it appears that quite a few other massive projects have been piggybacked upon this global weather modification scheme. They are already spraying us with megatons of aluminum, barium, and strontium. That right there is enough to put people away in prison for the rest of their lives, or worse. So why stop there? The people responsible for the New Manhattan Project (NMP) have apparently gone for broke. What else might one accomplish by spraying stuff all over God’s creation and/or shooting electromagnetic energy all over the place? What else have these mad scientists been up to? As opposed to the more understandable weather modification aspects of the NMP, this article examines the NMP’s more unbelievable aspects. From mind control to Morgellons to Nikola Tesla’s death ray and more, this article examines the New Manhattan Project’s other agendas. If you do not know what the New Manhattan Project is, please refer to the author’s previous article “Chemtrails Exposed: A History of the New Manhattan Project.” CHEMTRAILS USED TO AID IN MIND CONTROL: Other than weather modification, the most probable purpose of the New Manhattan Project is mind control. It is well documented that certain types of electromagnetic energy waves can remotely manipulate people’s thoughts and feelings. The relevant field here is known as “psychotronics” and “psychotronic weaponry.” A cursory overview is presented here with an emphasis upon the potential use of these technologies as part of the New Manhattan Project. ATTEMPTS TO CONTROL THE MINDS OF AMERICANS IS NOT SOMETHING NEW TO THE U.S. GOVERNMENT: If anyone has ever called you a “Conspiracy Theorist,” then you are almost certainly already familiar with “Operation Paperclip,” a crime against humanity perpetrated by the United States government in the aftermath of World War II that still continues to plague the world today both in it’s lingering affects on victims, and also in what some would say is the continuity of many of those programs to this day operating as black ops. If you’re not already familiar with “Operation Paperclip,” you can follow the link for a detailed article, or even the most basic Google search will provide realty crushing truth for some people about just how evil the U.S. government can be. Once you know the truth, consider how much technology has evolved since “Operation Paperclip,”  Arguably, the MK Ultra mind control program is the most well known program to come out of “Operation Paperclip,” largely because of references to it in modern pop culture movies and television hits like The X-Files. The following video also gives a horrifying, but brief, overview of the program, which should begin to put the Fake Cell Phone Towers into context. In the video below, Youtuber Dark5 gives a breakdown of the 5 Most Shocking CIA Experiments of Project MKULTRA (that we’ve been able to uncover). Not only can electromagnetic frequencies influence one’s mind, they can also affect the rest of our bodily functions. Research by Dr. Robert Becker, Dr. Thomas Valone, and many others have strongly correlated the Human body’s functions to electromagnetic fields. This correlation is due to the fact that the Human body is a complex bioelectric organism highly susceptible to electromagnetic energies and fields. The ionospheric heaters used as part of today’s New Manhattan Project can produce the extremely low frequency (ELF) signals that affect our moods, thoughts and bodily functions. Not only that, but the two most important New Manhattan Project scientists (Bernard Vonnegut and Gordon J.F. MacDonald) were into it. The ELF waves referred to are something I covered in detail in my post titled: Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed Everywhere? In that post, prior to the following video I said:  One thing that’s important to note up front: Whether we’re talking about weaponized cell phone towers, Google’s Humanoid Robots That Can Hunt Down Humans Even in Dense Woods, or we’re talking about one of Google’s otherMachines Designed to Hunt Humans (both shown below), all were designed with the same outcome in mind, and that’s total control over their “subjects. http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=4fa1ba92f Weaponized Cell Towers
Our military’s involvement in these types of technologies originated with something called Project Sanguine. Project Sanguine was a proposed, mid- to late-1950s Navy project developing a long-distance submarine communications system. The proposed project involved burying tens of thousands of miles of wires a few feet underground. These wires were to send extremely low frequency (ELF) signals to submerged submarines many thousands of miles away. Although Project Sanguine was never implemented, a similar type of operation (this time using above ground wires) in northern Michigan and Wisconsin exists today and has been in use since the mid-1970s. Project Sanguine and today’s facilities in Wisconsin and Michigan was and are not about mind control; only Naval communications. But Project Sanguine was the first inkling of what was to come.
Some years later in 1961, along with two other scientists, that great pioneer of the New Manhattan Project’s weather modification aspects, Bernard Vonnegut also laid the groundwork for future mind control experiments. He conducted experiments pertaining to the effects of electromagnetic energy, propagated through an aerosol, upon the effigy of a man’s head. In their 1961 report titled “Research in Electrical Phenomena Associated with Aerosols,” the trio wrote: One can make an estimate of the concentration of the field around an object or man by considering the potential in space in which it exists. For example, in a field of 100 volts cm⁻¹ a man’s head is in a region where the potential is about 20,000 V with respect to ground. Because of the relatively high conductivity of the body the man’s head is at ground potential and therefore a corresponding amount of charge has passed from the ground up to his head. If we approximate the head as a sphere of 10 cm radius, its capacity is about 10⁻¹¹ farads so the induced charge on it is about 2 x 10⁻⁷ coulombs and the field at its surface is approximately 2000 volts cm⁻¹. Accordingly, we see that the field and hence the rate of aerosol deposition should be about 20 fold greater on the man’s head than on the ground. Seven years later, that other great scientific champion of the New Manhattan Project, Dr. Gordon J.F. “How to Wreck the Environment” MacDonald wrote: The enhanced low-frequency electrical oscillations in the earth-ionosphere cavity relate to possible weapons systems through a little-understood aspect of brain physiology. Electrical activity in the brain is concentrated at certain frequencies, some of it extremely slow, a little around five cycles per second, and very conspicuous activity (the so-called alpha rhythm) around ten cycles per second. Some experiments have been done in the use of a flickering light to pull the brain’s alpha rhythm into unnatural synchrony with it; the visual stimulation leads to electrical stimulation. There has also been work on direct electrical driving of the brain. In experiments discussed by Norbert Wiener, a sheet of tin is suspended from the ceiling and connected to a generator working at ten cycles per second. With large field strengths of one or two volts per centimeter oscillating at the alpha-rhythm frequency, decidedly unpleasant sensations are noted by human subjects. The Brain Research Institute of the University of California is investigating the effect of weak oscillating fields on human behavior. The field strengths in these experiments are of the order of a few hundredths of a volt per centimeter. Subjects show small but measurable degradation in performance when exposed to oscillating fields for periods of up to fifteen minutes.
The field strengths in these experiments are still much stronger, by a factor of about 1000, than the observed natural oscillations in the earth-ionosphere cavity. However, as previously noted, the intensity of the natural fluctuations could be increased substantially and in principle could be maintained for a long time, as tropical thunderstorms are always available for manipulation. The proper geographical location of the source of lightning, coupled with accurately timed, artificially excited strokes, could lead to a pattern of oscillations that produced relatively high power levels over certain regions of the earth and substantially lower levels over other regions. In this way, one could develop a system that would seriously impair brain performance in very large populations in selected regions over an extended period. The scheme I have suggested is admittedly far-fetched, but I have used it to indicate the rather subtle connections between variations in man’s environmental conditions and his behavior. Perturbation of the environment can produce changes in behavior patterns. Since our understanding of both behavioral and environmental manipulation is rudimentary, schemes of behavioral alteration on the surface seem unrealistic. No matter how deeply disturbing the thought of using the environment to manipulate behavior for national advantage is to some, the technology permitting such use will very probably develop within the next few decades. The mind control technologies detailed here by MacDonald have been in development by the Stanford VLF Group. In 1978, electromagnetics expert Robert C. Beck penned a paper titled “Mood Modification with ELF Magnetic Fields” in which he writes: Coherent ELF energies have the unique and interesting property of almost lossless propagation within the earth-ionosphere cavity waveguide, and attenuation of these signals due to distance from transmitter sites is negligible. Power losses are .8 dB per Mm (million meters). The magnetic vectors, unlike electrical (E-wave) components, permeate any substance and cannot be effectively shielded, even by iron, mu-metal, lead, copper, ‘Faraday cages,’ etc. The established physics of radio propagation therefore suggests that vast geographical areas can be readily mood-manipulated by transmissions of EM energy within the earth-ionosphere cavity waveguide. The 1986 book Low-Intensity Conflict and Modern Technology features a paper by Navy Captain Paul E. Tyler titled “The Electromagnetic Spectrum in Low-Intensity Conflict.” This paper is all about using electromagnetic energy against an enemy’s mind. Shortly after referencing a Southwest Research Institute document speaking to the ability of radiofrequency radiation to, “…completely interrupt mental functioning…” and, “…sensitize large military groups to extremely dispersed amounts of biological or chemical agents to which the unirradiated population would be immune.,” Captain Tyler writes: Some of these potential uses include dealing with terrorist groups, crowd control, controlling breeches of security at military installations, and antipersonnel techniques in tactical warfare. In all of these cases the EM systems would be used to produce mild to severe physiological disruption or perceptual distortion or disorientation. In addition the ability of individuals to function could be degraded to such a point that they would be combat ineffective. Another advantage of electromagnetic systems is that they can provide coverage over large areas with a single system. They are silent and countermeasures to them may be difficult to develop. The 1995 paper “On the Possibility of Directly Accessing Every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorithms” by Professor Michael A. Persinger, PhD says that relatively weak atmospheric signals (such as those used for cell phone communications) can have a great influence upon the way people think and feel. The New Manhattan Project’s ionospheric heaters can produce such signals.
A most recent addition to this body of evidence is very thorough. Michael Aquino, PhD penned a 2013 tome titled Mind Wars in which he writes: EMR [electromagnetic radiation] in the brain occurs in waves measured according to cycles per second (Hz). 1-3 Hz = delta waves, characteristic of deep sleep. 4-7 Hz = theta waves, characteristic of high emotion, violence, and frustration. 8-12 Hz = alpha waves, characteristic of meditation, relaxation, and ‘searching for patterns.’ 13-22 Hz = beta waves, characteristic of frontal brain activity, deliberate effort, and logical thought. He failed to mention Gamma waves (22-80 Hz) which are produced by the brains of experienced meditators and are associated with enhanced neuro-plasticity (brain changes). Mr. Aquino continues: Brain waves are subject to the principle of resonance. Energy-waves reaching the brain through any medium – eyes, ears, or flesh – will tend to induce the brain-waves to cycle at the same wavelength. A Human brain resonating with externally produced energy waves is known as brain “entrainment.” He then goes about describing how this knowledge might be applied to a “Mind War” scenario: Brainwave resonance (‘BWR’) is significant to SLIPC [subliminal involuntary psycontrol] in both passive and active contexts. Passively a human-interactive environment may be permeated with EMS [electromagnetic spectrum] waves at one or more of the BWR ranges, inclining those within it to their induced characteristics without their conscious awareness. Attempting a relaxed, pleasant, cooperative discussion of a mutual problem is more possible in an alpha BWR than in a non-BWR one, and much more possible than in a beta one. Trying to accomplish anything complex or create immersed in delta is exhausting and fruitless. Lastly, Dr. Aquino discloses how these energies might be applied remotely: Active employment of BWR utilizes frequency generators to project desired BWR into a MW [mind war] operational environment, to adjust the emotions and awareness of all individuals therein. Such generators may be strategic satellite-based platforms which transmit BWR both directly and through intrusion into existing, localized electronic media systems. BWR can, for instance, be inserted into the Internet to be passively and indetectably (absent such sensors) received and radiated by any accessing device, from television station to desktop computer or cellular telephone. Michael Aquino is a very interesting character. As of Jan. 1, 2015, his extremely extensive bio notes his latest position as Lt. Colonel, Psychological Operations, First Special Forces Regiment, U.S. Army. He has since been sheep dipped retired from this position. He is a Knight Eagle of the Boy Scouts of America. His Ph.D. dissertation was on the neutron bomb. He has served as a “Space Activities Officer.” He has been given many military decorations and awards. He goes by the title of the 13th Baron of Rachane. He writes that he is a first degree satanist, a second degree warlock, and the high priest of the Temple of Set. The following video also comes from my post titled: Why Are Weaponized Cell Phone Towers Being Constructed Everywhere?  The first video from that post (directly above) spent everything after the 1:45 mark of the video explaining how powerful some of these new cell phone towers are, and how their current configuration with mega cables is NOT set up for telecommunications or data transfer. After watching the video, and considering what the video makers said in conjunction with all the other information we’ve covered, I certainly wouldn’t put ANYTHING past the uber global elites. or the board rooms of multinational corporations, but I’m not so gullible that I’ll believe anything, so I kept digging.  It was not easy to find information, and a few of the articles I found were several years old and most likely outdated, but I did find a few worth noting. The best one included the following video which does an EXCELLENT job of putting the highly technical supporting information below into layman’s terms. In short: The video gives you an idea of the full scope of how powerful these towers are, whether you understand the technical mumbo jumbo below or not.  http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=7afdd9efe Weaponized Cell Phone Towers HERE’S THE TAKEAWAY FROM ALL THIS:  THE U.S. GOVERNMENT IS OBSESSED WITH MIND CONTROL Those last few distinctions are the ones which have given him the most notoriety. The Temple of Set is a satanic church operating in the author’s hometown of San Francisco, CA. San Francisco is also where Dr. Aquino says he lives. You can visit the Temple of Set website … if you dare: https://xeper.org/ In the late 1980s, Dr. Aquino became embroiled in a highly publicized satanic ritual abuse scandal which, among other things, landed him on the Oprah Winfrey Show and the Geraldo Rivera Show. These interviews are available on YouTube. He published a 2014 book all about it titled Extreme Prejudice: The Presidio ‘Satanic Abuse’ Scam. Aquino Image source: Michael Aquino VOICE TO SKULL: Making people hear things that no one else around them can hear through the use of atmospheric radio waves is called “voice to skull” technology. This technology involves beaming sounds and speech directly into a subject’s head. This technology is well documented and well known. It has been demonstrated in many movies and television shows such as the movie Kingsman: The Secret Service and the TV show The X-Files. The New Manhattan Project’s ionospheric heaters can do this. An early book titled Microwave Auditory Effects and Applications by James C. Lin, Ph.D. revealed the method. 1989’s U.S. patent #4,877,027 “Hearing System” defines this technology. Many scientific papers on the subject are available. Voice to skull technology has been weaponized into the Navy’s MEDUSA program. Here is the Wikipedia listing: https://en.wikipedia.org/wiki/MEDUSA_(weapon) LIGHT FROM THE GODS: My science advisor Ginny Silcox mentions current research into how ionospheric heaters such as HAARP could be used in combination to produce lightning or lightning-like energy beams capable of completely destroying individuals, buildings or large areas. This type of technology was first hypothesized by Nikola Tesla and is commonly referred to as his “death ray.” There are a few ways Tesla’s death ray might be accomplished. It may be accomplished by tapping into the ionosphere, generating it independently, or a combination of both. The ionosphere (about 50-375 miles above earth’s surface) is home to Earth’s auroral electrojet. The auroral electrojet is comprised of extremely powerful magnetic energy encircling our planet. If lightning taps into that power by creating a circuit from the auroral electrojet down to the Earth, it will be incredibly powerful. This may happen naturally. A 1982 article co-written by the great New Manhattan Project scientist Bernard Vonnegut recounts the experiences of pilots who have witnessed lightning extending upwards, above storm clouds, presumably to the ionosphere. Man might also make this happen. It is conceivable that the New Manhattan Project’s ground-based ionospheric heaters (possibly in conjunction with other, similar space-based antennas) could induce lightning from the ionosphere. These antenna arrays could create a conductive path known as a “waveguide” which would cause the ionosphere’s energy to flow down to Earth. These waveguides can also direct the energy more accurately. The metals found in today’s chemtrails allow for better propagation of these energy waves. The Stanford VLF Group has been active in this area as well. Tesla’s death ray may also be entirely man-made. As part of the proposed overhaul of Air Force (USAF) operations outlined in the 1996 Air Force 2025 documents, the UASF produced a paper titled “Space Operations: Through the Looking Glass (Global Area Strike System).” Air Force 2025 is the set of documents containing the infamous “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” paper. The authors describe Nikola Tesla’s death ray as a probable future Air Force capability. The report reads: Once again a small but capably armed country is threatening to seize its smaller but resource-rich neighbor. The Global News Network reports that the border has been violated. The same old story? No, the plot twists as a sophisticated satellite surveillance and reconnaissance system tracks the belligerent nation’s leader. As he steps to the podium to incite his troops to greater violence, a blinding light from above vaporizes him and his podium leaving even his bodyguards untouched. His smarter brother, the second in command, countermands the invasion orders and in 12 hours the borders are restored. Stability, if not peace, reigns again. This is not science fiction, but a mission well within the capabilities of Space Operations in 2025. A little later in the piece, the authors expound upon the usefulness of such a weapon. Although they are writing about a laser generated from a space-based platform as opposed to the NMP’s network of ground-based ionospheric heaters, the concept is the same and ground-based ionospheric heaters can do similar things. As previously noted, lasers from satellites may also be used as waveguides which can increase the accuracy of electromagnetic waves produced from the more powerful, terrestrial ionospheric heaters. They explain: At slightly higher powers, the enhanced heating produced by the laser can be used to upset sensitive electronics (temporarily or permanently), damage sensor and antenna arrays, ignite some containerized flammable and explosive materials, and sever exposed power and communications lines. The full power beam can melt or vaporize virtually any target, given enough exposure time. With precise targeting information (accuracy of inches) and beam pointing and tracking stability of 10 to 100 nanoradians, a full-power beam can successfully attack ground or airborne targets by melting or cracking cockpit canopies, burning through control cables, exploding fuel tanks, melting or burning sensor assemblies and antenna arrays, exploding or melting munitions pods, destroying ground communications and power grids, and melting or burning a large variety of strategic targets (e.g., dams, industrial and defense facilities, and munitions factories)—all in a fraction of a second. “Space Operations: Through the Looking Glass” also speaks to ground-based antennas capable of producing electromagnetic pulses that can disable electronic devices and jam communications known as “high-power microwave” weaponry. The ionospheric heaters of today’s New Manhattan Project can be used in this capacity. The authors write: A high-power microwave (HPMW) device also employs electromagnetic radiation as its weapon effect. Not as powerful as nuclear-driven EMP weapons, HPMW weapons create a narrower band of microwave electromagnetic radiation by coupling fast, high energy pulsed power supplies to specially designed microwave antenna arrays. Microwave frequencies (tens of megahertz to tens of gigahertz) are chosen for two reasons: the atmosphere is generally transparent to microwave radiation (all-weather capability) and modern electronics are particularly vulnerable to these frequencies. They continue: The level of pulsed, electrical power required to produce weapon-level microwave fluxes is now becoming available (for ground-based systems). Compact, scaleable [sic] laboratory sources of narrow-band, high-power microwaves have been demonstrated that can produce gigawatts of power for 10 to a few hundred nanoseconds. Ultrawideband microwave sources are less well developed, but research in this area appears promising. A HPMW weapon should, however, be able to temporarily disrupt circuits and jam microwave communications at low-power levels. Lastly, the authors of “Space Operations: Through the Looking Glass” specifically mention the Iridium satellite constellation as one that would be suitable for producing high-power microwaves. The Iridium satellite constellation is noted in the author’s previous work “C4: Command, Control, Communications, and Computers of the New Manhattan Chemtrail Project” as particularly suitable for the New Manhattan Project’s remote sensing needs. Microwave energy, like that which is employed in the New Manhattan Project, can also be weaponized into systems like Raytheon’s “heat ray.” Here is the Wikipedia listing: https://en.wikipedia.org/wiki/Active_Denial_System Judy Wood, PhD in her book Where Did the Towers Go?, documents 1400 burned cars up to one half mile away from ground zero. Nothing else near them was damaged. Trees still had leaves on them. There were reams of unburned sheets of paper. Though they were covered with ash, no humans were burned. The exceptional thing about the cars, she notes, was the fact that they were not grounded while everything else was. Was some sort of electromagnetic weapon used on 9/11? If so, how did cave dwellers from Afghanistan get one of those? Maybe the original purpose of Raytheon is to come up with just such a weapon. Raytheon means “light from the gods.” Raytheon has been all about microwave technologies all along. Raytheon acquired E-Systems; the company that built HAARP. GENETIC MODIFICATION USING MICROWAVES AND CHEMTRAILS: Somebody has apparently been planning ahead. If, from the megatons of aluminum and other toxins released into our biosphere, our environment becomes wrecked beyond being able to sustain life as we know it, don’t worry! People have been genetically modifying plants to be able to thrive in an aluminum-ravaged biosphere! Aluminum is the number one chemtrail ingredient. A certain genetically modified sorghum seed has been developed to thrive in aluminum contaminated soils. The makers of this sorghum seed reassure us that this type of genetic manipulation may also work well with many other food crops such as: wheat, barley, rice, maize, cotton, peanut, sunflower, tobacco, rye, alfalfa, tomato, cucumber, soya, sweet potato, grapes, rapeseed, sugar beet, tea, strawberry, rose, chrysanthemum, poplar, eggplant, sweet pepper, walnut, pistachio, mango, banana, and potato. It appears that sorghum is just the proverbial camel’s nose under the tent. The abstract of U.S. patent #7,582,809 “Sorghum Aluminum Tolerance Gene, SBMATE” reads: The major aluminum tolerance gene, the SbMATE gene, encodes a root citrate efflux transporter that is Al-inducible at the level of gene transcription and is also Al-activated at the level of protein function. High level of expression of the SbMATE gene and the protein was found in roots. SbMATE orthologs with high degree of sequence homology were found in other higher plants, including rice. Successful transformation of Arabidopsis provides strong evidence that SbMATE can work across species to enhance tolerance to Al in other important crops grown in localities worldwide where Al3+ cations are present in acid soils and are toxic to plants. It is curious that this patent is assigned to (along with Brazilian officialdom) the United States of America as represented by the Secretary of Agriculture. One might think that this would be right up Monsanto’s alley. There may be some sort of deception going on here.
We do know that historically the Department of Agriculture has acted like it works for Monsanto. As described in Marie-Monique Robin’s 2010 masterpiece “The World According to Monsanto,” the collusion between our Department of Agriculture and Monsanto has been pervasive. Maybe some sort of back room deal has been struck between Monsanto and corrupt elements of our federal government enabling Monsanto to profit from the rollout of these aluminum resistant seeds; a rollout designed to appear as a benevolent government action. If you noticed, one of the plants mentioned in patent #7,582,809 is poplar; a tree. If food crops don’t grow in an aluminum-ravaged environment, one can expect that trees won’t either. This is why we can thank our lucky stars that there is a corporation called ArborGen producing and selling genetically modified trees. They aren’t saying that their trees are specifically resistant to aluminum contaminated soils yet, but it’s good to know that they might help us in our future hour of need. Lastly, you can bet that the geoengineers will be here to help too. Our friends have developed wholly mechanical trees that can do what natural trees have traditionally done; remove CO2 from the atmosphere. For confirmation, search “carbon capture trees.” Who needs Mother Nature? We can have giant multinational corporations that will take care of everything! OTHER SPRAYS EMITTED IN CHEMTRIALS: We are all but guinea pigs in their satanic Human experimentations. While today’s super-secret New Manhattan Project saturates our atmosphere with aluminum, barium, and strontium, the conventional weather modifiers have also admittedly been spraying us with a myriad of substances (other than silver iodide) ranging from urea (urine) to carbon black to lead iodide and much more. The books Clouds of Secrecy by Leonard A. Cole and In the Name of Science by Andrew Goliszek document hundreds of open air tests of all types of chemicals and biologicals on unsuspecting American citizens. In fact, our military’s position is that they get to spray us with whatever they want, whenever they want as long as they classify their activities as “research.” Knowing this, it is understandable that, for many decades now, we have been getting hit with everything under the sun. Title 50, chapter 32, subsections 1520a & b of United States Code (law) state: (a) PROHIBITED ACTIVITIES: The Secretary of Defense may not conduct (directly or by contact) – (1) any test or experiment involving the use of a chemical agent or biological agent on a civilian population; or (2) any other testing of a chemical agent or biological agent on human subjects. (b) EXCEPTIONS: Subject to subsections (c), (d), and (e) of this section, the prohibition in subsection (a) of this section does not apply to a test or experiment carried out for any of the following purposes: (1) Any peaceful purpose that is related to a medical, therapeutic, pharmaceutical, agricultural, industrial, or research activity. That’s right. As long as they classify their mass murder as a, “…peaceful purpose that is related to a medical, therapeutic, pharmaceutical, agricultural, industrial, or research activity,” they get to legally spray us with whatever they want whenever they want. As we can see now, this is exactly what they have done. It is interesting to note that this law was passed in 1997; right around the time that the New Manhattan Project’s large-scale spraying operations began. But that’s probably just a coincidence. Don’t think too much. It’s not healthy for the establishment.
Reports of all types of strange substances apparently being sprayed from aircraft are abundant and readily available. William Thomas’ groundbreaking 2004 book Chemtrails Confirmed provides early examples. The book reads: Human blood cells were found by a hospital lab technician in samples of gel-like material dropped over the tiny town of Oakville, Washington (pop. 665), covering a 20 square-mile area three times within a six-week period. It continues: Officer David Lacey was on patrol with a civilian friend at 3 am when the sticky downpour began. ‘We turned our windshield wipers on, and it just started smearing to the point where we could almost not see,’ Lacy said. ‘We both looked at each other and we said, ‘Gee this isn’t right. We’re out in the middle of nowhere, basically, and where did this come from?’ Pulling into a gas station, officer Lacey pulled on a pair of latex gloves to clean his windshield. Lacey: ‘The substance was very mushy, almost like if you had Jell-O in your hand.’ Within hours, Lacey was in hospital unable to breathe. Chemtrails Confirmed goes on to recount multiple other instances of this human blood cell goo (presumably dropped from airplanes) splattering all over people, property, and the Earth. Thomas’ book also references a 2001 World Net Daily article titled “Californians Confused Over Chemtrails.” In this article, as reproduced in Chemtrails Confirmed, reporter Lance Lindsay recounts the experience of a former military radar technician named Gene Shimer. It reads: One morning, about two years ago, Shimer spotted a long, thin string resembling a spider web floating in the sky, he said. It was about 20 feet in length and could only be seen in the reflection of the sun. He looked up, saw trails, and then saw something that appeared to be a glob of foam falling from the sky. ‘It came floating down, free-floating,’ Shimer says. ‘I caught it with a spatula, scooped it off the ground, and I watched it as it shrank. It was about the size of my fist when it first started. It looked like a cross between soap bubbles and cotton candy.’ What Mr. Shimer described is not unlike something that was captured on video. You truly have to see it to believe it. Behold the first cloud that fell to earth: http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=2779ef96c Weird Cloud Falls To Earth And Begins To Make Shapes!!
What was captured on video looks like what might be causing one of the most widely documented “other” sprays; chem-webs. As noted in William Thomas’ book and in a myriad of online reports (the author has even been told this by people with first-hand experiences), a spider web-like substance is sometimes found covering grass, bushes, and trees. The substance is usually described as completely foreign to the particular environments; i.e., it is not spider webs. Despite what the shills claim, this stuff was probably sprayed from an airplane. If all this isn’t weird enough, our United States Air Force has written about spraying what is commonly referred to as “smart dust.” The seminal 1996 Air Force document “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather 2025” mentions using smart materials for the purpose of weather modification. On page 17 it reads: With regard to seeding techniques, improvements in the materials and delivery methods are not only plausible but likely. Smart materials based on nanotechnology are currently being developed with gigaops computer capability at their core. They could adjust their size to optimal dimensions for a given fog seeding situation and even make adjustments throughout the process. They might also enhance their dispersal qualities by adjusting their buoyancy, by communicating with each other, and by steering themselves within the fog. They will be able to provide immediate and continuous effectiveness feedback by integrating with a larger sensor network and can also change their temperature and polarity to improve their seeding effects. As mentioned above, UAVs [unmanned aerial vehicles] could be used to deliver and distribute these smart materials. Anything that contains semi-conductor material is laced with dangerously toxic elements like cadmium and germanium. If these particles are small enough to float in the air, they will be inhaled by people and animals. This type of technology is also known as “microelectromechanical systems.” Although the current, known state of the art pertaining to smart dust is motes (pieces of smart dust) as small as a few millimeters in size, secret technologies bringing the size of such machines down to the micrometer scale may be available. As one can see from the above passage, they are working on it.
In fact, in this area, a PhD scientist is claiming a breakthrough. In his report titled “Global Environmental MEMS Sensors (GEMS): A Revolutionary Observing System for the 21st Century,” John Manobianco, PhD writes: Technological advancements in MicroElectroMechanical Systems (MEMS) have inspired a revolutionary observing system known as Global Environmental MEMS Sensors (GEMS). The GEMS concept features an integrated system of MEMS-based airborne probes that will be designed to remain suspended in the atmosphere for hours to days taking in situ measurements over all regions of the Earth with unprecedented spatial and temporal resolution. The GEMS concept is revolutionary because it foresees the future integration of evolving technologies to realize an observing system with scalability and applicability over a broad range of weather and climate phenomena. GEMS have the potential to expand our understanding of the Earth and improve weather forecast accuracy and efficiency well beyond current capability. Resulting improvements in forecast accuracy will translate directly into cost benefits for weather-sensitive industries worldwide, and mitigate the risk factors associated with life-threatening weather phenomena. Lastly, other engineered particles called “niobate ring resonators” could conceivably be sprayed from aircraft for surveillance purposes. Lithium is highly toxic to Humans and can cause tremors, nervous-system collapse, and death. MORGELLONS: Reports of fibers growing out of people’s skin along with sores and subdermal crawling sensations have been pouring in. According to the Mayo Clinic, these symptoms generally occur along with severe fatigue, difficulty concentrating and short-term memory loss. The Mayo Clinic also notes that this, “…is a relatively rare condition that most frequently affects middle-aged white women.” Although the Centers for Disease Control (CDC) officially categorizes it as an “Unexplained Dermopathy,” amongst us common folk, this disease is being called Morgellons. Many people are claiming that Morgellons disease is caused by chemtrails. Whether or not Morgellons is caused by the usual chemtrails consisting of aluminum, barium, and strontium, or is caused by other sprays is unclear. But people have been drawing connections between heavy chemtrail spraying and Morgellons. There is an overwhelming amount of information available online. A man named Clifford Carnicom has been at the forefront of investigating Morgellons. He suggests that a substance at least similar if not identical to the aforementioned goo consisting of Human blood cells may be causing Morgellons. He suggests that Morgellons is not a skin condition, but rather a systemic condition not limited to our bodies. He suggests that every living thing on this planet is currently being affected by whatever is causing Morgellons. The possibilities here are absolutely terrifying, mind-boggling, and currently beyond the scope of this investigation. Regrettably, this area of research promises to be greatly expanded in years to come. This may have been what George Bush Sr. was talking about when he said, “If the American people knew what we have done, they would string us up from the lamp posts.” Along with his other continuing research, Mr. Carnicom is conducting a study by providing a web-based form for actively infected individuals to fill out. Here is a link to his website: http://carnicominstitute.org Above Holo Image source: YouTube

HOLOGRAPHY, PROJECT BLUE BEAM, AND THE GREAT DECEPTION: FIRST: A LITTLE BACKGROUND ON HOLOGRAMS AND BLUEBEAM: The following comes from a former post titled: The Great Christian “Falling Away” Will Be a New World Order Hoax: Are you a Christian that believes in aliens? Does that make you wonder if you’re really a Christian? Have you found it hard to reconcile the virtual impossibility that we are alone in this vast universe with your Christian upbringing, but you’ve kept your thoughts to yourself out of fear of ridicule? If so, the following video is for you. The following video features two prominent authors, who also happen to be devout Christians and biblical scholars, Tom Horn and LA Marzulli. Both have written a number of both fiction and non-fiction books dealing primarily with the phenomena surrounding Genesis: Chapter 6, known as the Nephilim. Once you hear them explain a view taken by many of the worlds most renown biblical scholars, it should help you better reconcile any Alien/Christianity issues you may be dealing with, and further explain the meaning behind some current events you may not have paid any attention to otherwise. Both men have written extensively, and the video below is fantastic, so I’m going to try to recap it as quickly as I can, so we can move into how the New World Order is going to use the faith of Christians against them. We’re already seeing test runs around the globe.  http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=d5c2ae4b0 Aliens are Demons
For at least a decade, I’ve heard men like Tom Horn and LA Marzulli, as well as their contemporaries talk about how we were given many end times prophecies of things that would happen before Jesus Christ would return. A vast majority of them have already come to pass as the truth, and been fulfilled. One of the prophecies we were given about the end times…. but one in particular has worried them a long time…  “Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition; Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.” (2 Thessalonians 2:3-4 KJV). The “falling away” spoken of means a turning away from the truth, a turning away from God, a turning away from Christianity. That part of the scripture is now fulfilled, and is continued to be fulfilled in the lives of people daily. In these end times, people who are living in the good world that Christianity has created (even with all it’s problems, it’s still better than it would have been without Christianity) have decided that Christianity is unrighteous and judgmental.  WHAT BETTER WAY TO USHER IN THE GREAT FALLING AWAY THAN A FLYING SAUCER OVER D.C.? FURTHERMORE, WHAT IF THE ALLEGED CRAFT WAS ABLE TO SHOW HOLOGRAMS OF OUR DISTANT PAST WHEN OUR “SPACE BROTHERS” ALLEGEDLY MANIPULATED OUR DNA AND CREATED US? WHAT A PERFECT HOAX, AND THE HOLOGRAM TECHNOLOGY HAS BEEN TESTED LATELY! Tell me how there would be ANY means faster than that to get Christians to fall away. Now, pull yourself our of the Bible and Theology for a moment, and ask yourself what is happening around the globe to Christians? The New Wold Order KNOWS it must get people to abandon their faith to take absolute control. A fake deception like this has been in the works so long it has a code name: Project Blue Beam.  In the post titled, The Great Christian “Falling Away” Will Be a New World Order Hoax, there was awful news that Chemtrails MAY have some role in a Project Blue Beam scenario, and while I personally doubt the involvement of Chemtrails in an operation like that (not the operation itself), nothing would surprise me at this point. Nothing. The following video however, covers the idea that the Chemtrails are a part of a mass hologram program: http://video.beforeitsnews.com/embed.php?vid=22633905a Project BlueBeam New Manhattan Project operations create a situation conducive to the production of holograms. The substances sprayed into our atmosphere (particularly barium) can act as a three dimensional reflective screen onto which beams of electromagnetic energy can be projected. This is how holograms are made. As weapons of deception, the aforementioned document “Space Operations: Through the Looking Glass (Global Area Strike System)” has a small section devoted to holography. The authors write: It is certainly possible to make holograms of troop concentrations, military platforms, or other useful objects, although the larger the scene the more difficult it is to produce the proper conditions to create a convincing hologram. No credible approach has been suggested for projecting holograms over long distances under real-world conditions, although the Massachusetts Institute of Technology’s Media Lab believes holographic color projection may be possible within 10 years. Holographic and other, less high-technology forms of illusion may became [sic] a potent tool in the hands of the information warriors… Not long before his death, Canadian journalist Serge Monast made public something he said he had uncovered called Project Blue Beam. He said it was an establishment plan to destroy all national sovereignty and religions; replacing them with a dictatorial one world government and a satanic one world religion. This was largely to be accomplished, he claimed, by the use of incredibly realistic holographic imagery, projected in the sky and on the Earth, depicting an alien invasion. This fake alien invasion was to be used as a catalyst for all the people of the world to give up their countries and religions in favor of only one religion and only one government in order to unite against the perceived alien threat. Natural and Non-Toxic Products. Up to 50% Off – Every Day (Ad) The chemtrails sprayed as part of today’s New Manhattan Project have the potential to serve as the screen upon which the Project Blue Beam movie is projected. The aforementioned voice to skull technology could be broadcast over the audience as well to create a show with both images and sound.
GLOBAL DEPOPULATION AGENDA: We know that mass murder is taking place. We also know that two of the world’s most prominent geoengineering advocates are also population reduction advocates. There are also abundant calls for depopulation from many high-ranking establishment types. Considering all this in total, it is reasonable to believe that the many deaths caused by geoengineering are not simply an unfortunate side-effect, but rather part of a global depopulation agenda. Just in America alone, it is reasonable to assert that at least hundreds of thousands of people have been murdered by geoengineering activities. This is probably a very conservative estimate. This estimate is simply what the best available information shows. This is simply what can be proven at this time. Please see the author’s previous article “New Manhattan Chemtrail Project Biological Impacts.” John P. Holdren is the sitting Presidential science advisor. He is also a geoengineering advocate. He regurgitates the same talking points that the geoengineers do. Without admitting that solar radiation management geoengineering (chemtrails) is currently happening, he says that it might be a good thing to do because global warming is such a big problem. He, of course, couches this assertion in all sorts of disclaimers just like the geoengineers do. But the fact remains that, under certain circumstances, he recommends it. There are many reports of Mr. Holdren’s position available online. John Holdren is also a population reduction advocate. In fact, he is possibly the most prominent population reduction advocate. Back in 1977, Holdren co-authored a book called Ecoscience. In this book, he and his co-authors advocate for population reduction; a.k.a. mass murder. Holdren and his cohorts call for forced abortions, mass sterilizations, and a United Nations “Planetary Regime” with the power of life and death over American citizens. Image source: ThinkProgress.org William Gates III, the co-founder of Microsoft, is another geoengineering advocate of the highest profile also advocating for population reduction. Bill Gates funds geoengineering. On Stanford University’s website, it says that Bill Gates funds solar radiation management geoengineering research through something called the Fund for Innovative Climate and Energy Research (FICER). His geoengineering advocacy is further detailed in a 2012 Guardian article. Like John Holdren, Bill Gates also advocates for population reduction. He has stated this position many times in many venues such as on CNN and during a TED talk. He says vaccines and other so-called “health care services” such as those embodied in Obamacare can help in this area. For confirmation, go to YouTube and search “Bill Gates population reduction.”
His father was the head of Planned Parenthood; an organization that has been reducing the population quite effectively for many years now. Now that Mr. Gates has conquered the world of business, he has apparently become a “philanthropist.” He wants to help all right. He wants to help us into our graves. Gates Image source: The Association of Community College Trustees Bill Gates isn’t the only top-level crony capitalist calling for population reduction. He’s got plenty of company. Prince Philip, Duke of Edinburgh, leader of the World Wildlife Fund said, “If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.” Ted Turner, the founder of CNN said, “A total population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.” There are many other examples. Depopulation is a theme common among the socio-economic elite and their brainwashed sycophants. What most of these people fail to understand is that the problem is not overpopulation. The problem is the establishment’s extremely poor management. It is a known fact that better education results in fewer births and smaller family sizes while they promote dumbed-down garbage like Common Core. Clean, free energy technologies have been brutally suppressed for over 100 years in favor of their pollution-spewing multinational oil and gas conglomerates while they tell us we have to give up our quality of life because of pollution and the supposedly resultant Global Warming. Many other examples of the establishment’s extreme mismanagement abound. Another book could be written. The Georgia Guidestones is a massive monument located in Elbert County, Georgia. Consisting of 5 granite slabs (plus a capstone) over 19 feet high and weighing over 21 tons each, the same message to Humanity is carved in 8 different languages. Along with some other rubbish, the stones read, “MAINTAIN HUMANITY UNDER 500,000,000 IN PERPETUAL BALANCE WITH NATURE.” The current population of the Earth is over 7,000,000,000. Maybe if the makers of the Georgia Guidestones do a really good job with vaccines and other “health care services” like Bill Gates suggests, they can kill 6.5 billion people. BE SURE TO CHECK OUT THE FOLLOWING: What Dark Secrets Are The Georgia Guide Stones Hiding From Humanity Secret Identity of Georgia Guide Stone’s Founder Revealed  Guidestones Image source: DailyGrail.com As shown in the above information, geoengineering is apparently not the only way the establishment is going about mass murdering us. But it sure is an effective one. In fact, short of thermonuclear war, the most effective way to mass murder a population is to spray megatons of toxic garbage all over them and their land. This is what the geoengineers are doing, and probably a lot more. Peter A. Kirby is a San Rafael, CA researcher, writer, and activist. Check out his ebook Chemtrails Exposed: A New Manhattan Project. Notes: The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life a book by Robert Becker and Gary Selden, published by William Morrow, 1998 Bioelectromagnetic Healing: A Rationale for its Use a book by Thomas Valone, published by Integrity Research Institution, 2000 “Bioeffects of Selected Non-lethal Weapons” an addendum to “Nonlethal Technologies – Worldwide” (NGIC-1147-101-98) by the Department of Defense Mega Brain: New Tools and Techniques for Brain Growth and Mind Expansion a book by Michael Hutchison, self-published, 2013 Angels Don’t Play this HAARP: Advances in Tesla Technology a book by Dr. Nick Begich and Jeane Manning, published by Earthpulse Press, 1995 “Extremely Low Frequency Transmitter Site Clam Lake, Wisconsin” a report by the United States Navy, 2001 “Sending Signals to Submarines” an article by David Llanwyn Jones, published in New Scientist, July 4, 1985 “Signaling Subs” an article by T.A. Heppenheimer, published in Popular Science, April, 1987 “Research in Electrical Phenomena Associated with Aerosols” a report by Bernard Vonnegut, Arnold W. Doyle, and D. Read Moffett, produced and published by Arthur D. Little, Inc., 1961 “How to Wreck the Environment” a paper by Gordon J. F. MacDonald as it appeared in Unless Peace Comes: A Scientific Forecast of New Weapons a book edited by Nigel Calder, published by The Viking Press, 1968 “Mood Modification with ELF Magnetic Fields” a paper by Robert C. Beck, published in Archaeus, 1986 “The Electromagnetic Spectrum in Low-Intensity Conflict” a paper by Captain Paul E. Tyler as it appeared in “Low-Intensity Conflict and Modern Technology” a book edited by Lt. Col. David J. Dean, USAF, Published by the Air University Press, Center for Aerospace Doctrine, Research, and Education, Maxwell Air Force Base, Alabama, 1986 “Final Report on Biotechnology Research Requirements for Aeronautical Systems Through the Year 2000” a report by the Southwest Research Institute, published by the Southwest Research Institute, 1982 “On the Possibility of Directly Accessing Every Human Brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorithms” a paper by Professor Michael A. Persinger, published in Perceptual and Motor Skills, June 1995 Mind Wars a book by Michael A. Aquino, Ph.D., self published, 2013 “Michael A. Aquino Vitae,” 2015 Extreme Prejudice: The Presidio ‘Satanic Abuse’ Scam a book by Michael A. Aquino, self published, 2014 Microwave Auditory Effects and Applications a book by James C. Lin, Ph.D., published by Charles C. Thomas, 1978 U.S. patent #4,877,027 “Hearing System” by Wayne B. Brunkan, 1989 “Auditory Response to Pulsed Radiofrequency Energy” a paper by J.A. Elder and C.K. Chou, published by Bioelectromagnetics, 2003 “Transmission of Microwave-Induced Intracranial Sound to the Inner Ear Is Most Likely Through Cranial Aqueducts” a paper by Ronald L. Seaman Tesla Man Out of Time a book by Margaret Cheney, published by Simon & Schuster, 1981 Planet Earth: The Latest Weapon of War a book by Rosalie Bertell, published by Black Rose Books, 2001 “Lightning to the Ionosphere?” an article by Otha H. Vaughn, Jr. and Bernard Vonnegut, published by Weatherwise, 1982 “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” by Col. Tamzy J. House, Lt. Col. James B. Near, Jr., LTC William B. Shields (USA), Maj. Ronald J. Celentano, Maj. David M. Husband, Maj. Ann E. Mercer and Maj. James E. Pugh, published by the United States Air Force, 1996 “Space Operations: Through the Looking Glass (Global Area Strike System)” a paper by Lt Col Jamie G.G. Varni, Mr. Gregory M. Powers, Maj Dan S. Crawford, Maj Craig E. Jordan, and Maj Douglas L. Kendall, published by the United States Air Force, 1996 Where Did the Towers Go? Evidence of Directed Free-energy Technology on 9/11a book by Judy Wood, published by The New Investigation, 2010 U.S. patent #7,582,809 “Sorghum Aluminum Tolerance Gene, SBMATE” by Leon Kochian, Jiping Liu, Jurandir Vieira de Magalhaes, Claudia Teixeira Guimaraes, Robert Eugene Schaffert, Vera Maria Carvalho Alves, and Patricia Klein The World According to Monsanto: Pollution, Corruption, and the Control of the World’s Food Supply a book by Marie-Monique Robin, published by The New Press, 2010 “Weather Modification Programs, Problems, Policy, and Potential” a report by the Congressional Research Service, published by the University Press of the Pacific, 2004, reprinted from the 1978 edition Interdepartmental Committee for Atmospheric Sciences reports 1960-1978, published by the Federal Council for Science and Technology Clouds of Secrecy a book by Dr. Leonard A. Cole, published by Rowman & Littlefield, 1988 In the Name of Science a book by Andrew Goliszek, published by St. Martin’s Press, 2003 Chemtrails Confirmed a book by William Thomas, published by Bridger House Publishers, 2004 “Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025” by Col. Tamzy J. House, Lt. Col. James B. Near, Jr., LTC William B. Shields (USA), Maj. Ronald J. Celentano, Maj. David M. Husband, Maj. Ann E. Mercer and Maj. James E. Pugh, published by the United States Air Force, 1996 “The Environmental Applications of Wireless Sensor Networks” a paper by Ima Ituen and Guno Sohn “Global Environmental MEMS Sensors (GEMS): A Revolutionary Observing System for the 21st Century” a report by John Manobianco, PhD, prepared for NASA Institute for Advanced Concepts, published by ENSCO, Inc., 2002 “Electro-optically Tunable Microring Resonators in Lithium Niobate” a paper by Andrea Guarino, Gorazd Poberaj, Daniele Rezzonico, Riccardo Degl’Innocenti, and Peter Gunter of the Nonlinear Optics Laboratory, Institute of Quantum Electronics, Zurich, Switzerland, published by Nature, July, 2007 Ecoscience a book by Paul R. Ehrlich, Anne H. Ehrlich, and John P. Holdren, published by W.H. Freeman, 1977 The Georgia Guidestones a book by Bill Bridges, published by Elberton Granite Finishing, 1981


Screen Shot 2016-01-09 at 2.32.39 PM.png
TRUTH11 FILMS
Truth11.com film production company Truth11 Films produces short films that brings the truth to the masses. Below are 12 of our films to watch and share freely.


Truth11 Films | 12th Film | WARNING: Global Extermination In Full Effect
17mins
Music: Set to Opeth: Eternal Rains Will Come, and Moon Above, Sun Below
Our 12th film is called WARNING: Global Extermination In Full Effect. This film is a big picture understanding of the plans that are being carried out around the world to cull the population. It has been called the great culling. Well there is nothing great about it. The global elite, nazi, sabbetean mafia who have been running our world for thousands of years are currently carrying out plans to exterminate 95% of the worlds population. When you look at each way they are killing us daily, many feel there is no larger agenda. This film ties in all of the areas they are attacking us and shows if you look at the big picture for what it is, a global extermination plan, you will see the truth. The films provides solutions to this problem and explains what is necessary to stop this extermination process. Global Revolution. Please share this film freely. Watch film here:
___________
Truth11 Films | Goodbye Blue Sky | Chemtrails, Ignored Genocide From Above
9mins
Music: Set to Pink Floyd: Goodbye Blue Sky, Empty Spaces and On The Run
Truth11 Films 11th film release; Is about the global problem we all face in Chemtrails aka geoengineering.
The film explains the difference between contrails and chemtrails, who is spraying us and why. What it is doing to our health and what you can do to prevent the planned global genocide that the elite is attempting.
Chemtrails are part of the global culling of the masses. Yet this obvious pollutant from above is largely ignored. Hidden in plain sight, most don’t understand the dangers that are falling from the sky.

___________ Truth11 Films | Fukushima 3/11 HAARP and Nuclear Attack
22mins
Music: Set to Opeth: The Devils Orchard, The Lines In My Hand, Porcelain Heart, I Feel The Dark
Truth11 Films 10th Film release: Looks at the Events of 3/11/2011 and how it changed the world forever.
This short film is a synopsis of the entire situation, who, why, how, when, and what it means to you. This essential short film informs you of the dangers that are present to you and your family and provides solutions and recommendations for you and your family. The film condenses articles and research from three days prior to the event to present day. It also has information from interviews by Alfred Lambremont Webre released May 9, 2011, with independent scientist Leuren Moret.

___________ Truth11 Films | The Cost Of WiFi and Cellular Technology
9mins
Music: Set to Opeth: Heir Apparent
Truth11 Films 9th film discusses EHS ElectroHyper-Sensitivity and the growing issue of wireless pollution from WiFi and Cellular sources.
Something that affects us all and poses a serious threat to our health and sanity. The film also looks at the role wireless technology plays in our privacy and freedom.

___________ Truth11 Films | Drones, Assassination WIthout Trial, Nazis In Power
3mins
Music: Set to Dimmu Borgir: Puritania
Truth11’s 8th short film discusses the purpose of the drone program and the actions of the US Government. Obamas drone program is CIA murder of innocent people and drones must be abolished.

___________ Truth11 Films | The Enemy Within
7mins
Music: Set to Opeth: Demon Of The Fall
Truth11 Films 7th short film The Enemy Within discusses the fascist police state that surrounds us and is a wake up call for some to realize we are controlled by the same people who funded Hitler. The camps are built, the drills have been run. The police state is secured. Its time to wake up. Don’t get on the bus to the camps, resist Nazi Fascist control. We have great strength in numbers. We must unite and organize ourselves with self government through internet automation.
____________
Truth11 Films | Armed With The Truth, United We Stand. The Rise Of The 99%
8.5mins
Music: Set to Opeth: Famine
Truth11 Films 6th release documents the reasons the 99% have risen. We the 99% are rising up to say we are awake and aware of the truth. We are also aware of the power of unity, armed with the truth.
This film provides a list of issues that drive the 99% to form and to revolt. It outlines the subjects that need to be discussed, the areas of corruption and areas of government tyranny. Each subject in the film is a category on Truth11.com and you can research each item in detail on our site. Many ask why the 99% are rising up. Here is a list of reasons why. This film is a big picture view of the vast scope of the corruption and deception carried out by our own governments.
____________
Truth11 Films | Perpetual War
11mins
Music: Set to Opeth: The Lotus Eater
Truth11 Films 5th short film: We have been tricked into fighting perpetual wars of mass genocide for pointless profit. There is no enemy. The enemy is within the US government. All exterior enemies are created to justify the advancing military industrial complex.
There is only one way war will end. The masses must rise up, unite, and demand world peace.
____________
Truth11 Films | Techno Revolution + Self Government System
9.5mins
Music: Set to Johanus: Live Techno Set
Truth11 films presents its 4th short film Techno Revolution + Self-Government System. The film is a call to action. Peacefull instant global techno revolution, followed buy a system of self government organized by internet automation. Utopia is possible. Lets organize, unite and build it. Armed with the truth, united we stand, connected and organized.
____________
Truth11 Films | Fuck Everything You Stand For. Toronto G20
4mins
Music: Set to Slipknot: Fuck Everything You Stand For
Truth 11 Films 3rd Film: A look at the Toronto G20. Fascist police violating rights. Fake black block. The purpose was a government experiment using mass protesting citizens to asses ease of arrest, reaction to rights removed, and inhumane treatment. In preparation for martial law.

____________ Truth11 Films | Propaganda vs Truth In Advertising
5mins
Music: Set to Tool: Hooker With a Penis
Truth11 Films 2nd release: We are enslaved without mass protest due to propaganda. The Television and print mass media monopoly has been very effective in creating a bubble of lies. John Lennon and Yoko Ono used their wealth to penetrate this bubble through a series of advertising billboards in Tokyo, London, New York that stated that “War Is Over, If you want it to be”. This was so effective he was assassinated. This short film is a call to those with the ability to help the truth movement in this medium (Just do it anonymously or collectively) . If your looking to donate money, don’t. Instead pay for a billboard stating some truth that others should know.
____________
Truth11 Films | 9/11 Truth
8mins
Music: Set to Tool: Ticks and Leaches
Truth11 1st Film | 911 Was a false flag attack by our own government, used as a pretext to remove our rights with the Patriot Act and to justify wars of aggression. The towers fell by controlled demolition. The columns were cut at specific angles and lengths to promote collapse and ease of shipping. The concrete pulverized into clouds of dust. Millions of people have been slaughtered over the fake war on terror. This short film is a visual representation of the big picture of 9/11 set to Tool’s Ticks and Leeches.
____________Δείτε και τα άλλα βίντεο, μ’ ένα  κλικ εδώ

Πηγή

attikanea.blogspot.grΚΕΡΑΙΕΣ ( ΚΟΛΩΝΕΣ ) ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ – ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ


Στην αρχαία Αθήνα όσους αρνούνταν να στρατευτούν, τους ριψάσπιδες (= ρίπτω την ασπίδα) τούς φορούσαν γυναικεία ρούχα, τούς περιέφεραν στην πόλη και τους διαπόμπευαν μέχρι εσχάτης ξεφτίλας.

Οι λιποτάκτες χαρακτηρίζονταν «άτιμοι» – και τα τέκνα τους κληρονομούσαν το στίγμα- δεν είχαν κανένα πολιτικό δικαίωμα, ήταν ηθικά εκμηδενισμένοι, αξιοκαταφρόνητοι. Είναι γνωστός ο όρκος των Αθηναίων εφήβων:

«Ου καταισχύνω τα όπλα…. αμυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων, και μόνος και μετά πολλών, και την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω…»

Για την Σπάρτη ήταν αδιανόητη η αποφυγή στράτευσης. Οι δειλοί ανασκολπίζονταν. Στα «αποφθέγματα Λακαινών» του Πλούταρχου διασώζεται το εξής:

«Η Δαμάτρια, ακούγοντας πως ο γιος της ήταν δειλός και ανάξιος της, όταν αυτός έφτασε, τον σκότωσε. Το επίγραμμα στον τάφο της είναι το εξής: τον παραβάντα νόμους Δαμάτριον έκτανε (=σκότωσε) μήτηρ, η Λακεδαιμονία τον Λακεδαιμόνιον». (εκδ. «Κάκτος», σελ. 227).

Αυτά στην αρχαία εποχή όπου η φιλοπατρία και η ανδρεία ήταν αρετές και αξίες. Για τους αρχαίους η αξία ενός άνδρα συμπυκνώνεται στην περίφημη ομηρική φράση: «εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης».

Ενώ «της δειλίας αισχρά γίγνεται τέκνα», η δειλία, η λιποταξία, γεννοβολά
ισχρά τέκνα.

Στην νεότερη εποχή αποκαλυπτική και ξεκαρδιστική είναι η τακτική του στρατάρχη της Ρούμελης, του Καραϊσκάκη. Αυτός, όπως γράφει ο Δημήτρης Φωτιάδης στην βιογραφία του, «έσερνε ένα γυναικείο παλιόβρακο, γνωστό σ’ όλο το ασκέρι του με τ’ όνομα το βρακί της Κατερίνας, που το φόραγε στους φοβιτσιάρηδες». Όταν η πατρίδα κινδύνευε και ήθελε ο στρατηγός να στρατολογήσει πολεμιστές πήγαινε στα χωριά και τους μάζευε. Όσους κρύβονταν, τους κιοτήδες, «τις σαπιοκοιλιές», όπως τους ονόμαζε ο Καραϊσκάκης, τους ξετρύπωνε και τους ανάγκαζε να φορέσουν «το βρακί της Κατερίνας». (Η Κατερίνα ήταν περιβόητο για την ελευθεριότητά του γύναιο της περιοχής).

Όσοι λαγόκαρδοι και κιοτήδες φορούσαν «το βρακί» ντροπιάζονταν διά βίου και συνήθως εξαφανίζονταν, για να γλιτώσουν τον περίγελω του κόσμου. Εκείνα τα χρόνια «μιλούσαν οι καρδιές, τώρα μιλούν τα χρήματα» (Κανάρης). Οι λιποτάκτες ατιμάζονταν ως ανάξιοι της πατρίδας. Αναστήθηκε το Γένος από ανθρώπους «τρελούς» σαν τον Καραϊσκάκη, που με τις ηρωϊκές «αποκοτιές τους» έδιναν θάρρος. Χαρακτηριστικό το παρακάτω επεισόδιο, το οποίο αναφέρει ο Φωτιάδης (σελ. 111). Συνήθιζε στις μάχες ο στρατηγός να προκαλεί τους Τούρκους με βρισιές και χοντρά πειράγματα. «Μέσα στο ξάναμμα της μάχης», (στο Κομπότι, στις 8 Ιουνίου του 1821), τους φωνάζει.

– Ουχά, κιοτήδες, σταθείτε ωρέ να πολεμήσετε!

– Ποιος είσαι εσύ ωρέ, που θα μας πεις κιοτήδες;

– Είμαι ο γιος της καλογριάς και σας χέζω!

– Εμάς, γκιαούρη, χέζεις;

– Εσάς μεμέτηδες!

– Περίμενε, μπάσταρδε, να σε πιάσουμε, να σε σουβλίσουμε και τότες βλέπεις τι θα κρένει ο πισινός σου!

– Εμένα, ωρέ, θα σουβλίσετε;

– Εσένα, ωρέ, Καραϊσκάκη!

– Αμ τότες σταθήτε ν’ ακούσετε από τώρα τι κρένει (=λέει) ο πισινός μου!

Πηδάει πάνω σ’ ένα βράχο, ξεβρακώνεται, τεντώνει γυμνό τον κώλο του στους οχτρούς και τους φωνάζει:

– να ωρέ Τούρκοι…!

Ήταν όμως κρυμμένος κοντά ένας Τούρκος, τον πυροβόλησε και είδε και τρόμαξε να γιατροπορευτεί από το βόλι που τον βρήκε «στα μεριά». Όταν όμως έγινε το βαυαροκρατούμενο κρατίδιο οι αγωνιστές παραμερίστηκαν και τα αξιώματα πήγαιναν στους απειροπόλεμους πολιτικάντηδες, στο ζυμάρι των Τούρκων.

Και επιδαψίλευαν τους εαυτούς τους με γελοιωδέστατους τίτλους. «Έλεγε ο Κολοκοτρώνης καταγελών: και ευγενέστατον και πανευγενέστατον και ενδοξότατον και εκλαμπρότατον και εξοχότατον και μεγαλειότατον με ονόμασαν, μόνο τον τίτλο του παναγιότατου δε μ’ έδωκαν».

ΠΗΓΗΔείτε πως αντιμετώπιζαν τους Προδοτες και τους Δειλους στην Αρχαία Ελλάδα και στην Επανάσταση του 1821


Στην αρχαία Αθήνα όσους αρνούνταν να στρατευτούν, τους ριψάσπιδες (= ρίπτω την ασπίδα) τούς φορούσαν γυναικεία ρούχα, τούς περιέφεραν στην πόλη και τους διαπόμπευαν μέχρι εσχάτης ξεφτίλας.

Οι λιποτάκτες χαρακτηρίζονταν «άτιμοι» – και τα τέκνα τους κληρονομούσαν το στίγμα- δεν είχαν κανένα πολιτικό δικαίωμα, ήταν ηθικά εκμηδενισμένοι, αξιοκαταφρόνητοι. Είναι γνωστός ο όρκος των Αθηναίων εφήβων:

«Ου καταισχύνω τα όπλα…. αμυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων, και μόνος και μετά πολλών, και την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω…»

Για την Σπάρτη ήταν αδιανόητη η αποφυγή στράτευσης. Οι δειλοί ανασκολπίζονταν. Στα «αποφθέγματα Λακαινών» του Πλούταρχου διασώζεται το εξής:

«Η Δαμάτρια, ακούγοντας πως ο γιος της ήταν δειλός και ανάξιος της, όταν αυτός έφτασε, τον σκότωσε. Το επίγραμμα στον τάφο της είναι το εξής: τον παραβάντα νόμους Δαμάτριον έκτανε (=σκότωσε) μήτηρ, η Λακεδαιμονία τον Λακεδαιμόνιον». (εκδ. «Κάκτος», σελ. 227).

Αυτά στην αρχαία εποχή όπου η φιλοπατρία και η ανδρεία ήταν αρετές και αξίες. Για τους αρχαίους η αξία ενός άνδρα συμπυκνώνεται στην περίφημη ομηρική φράση: «εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης».

Ενώ «της δειλίας αισχρά γίγνεται τέκνα», η δειλία, η λιποταξία, γεννοβολά
ισχρά τέκνα.

Στην νεότερη εποχή αποκαλυπτική και ξεκαρδιστική είναι η τακτική του στρατάρχη της Ρούμελης, του Καραϊσκάκη. Αυτός, όπως γράφει ο Δημήτρης Φωτιάδης στην βιογραφία του, «έσερνε ένα γυναικείο παλιόβρακο, γνωστό σ’ όλο το ασκέρι του με τ’ όνομα το βρακί της Κατερίνας, που το φόραγε στους φοβιτσιάρηδες». Όταν η πατρίδα κινδύνευε και ήθελε ο στρατηγός να στρατολογήσει πολεμιστές πήγαινε στα χωριά και τους μάζευε. Όσους κρύβονταν, τους κιοτήδες, «τις σαπιοκοιλιές», όπως τους ονόμαζε ο Καραϊσκάκης, τους ξετρύπωνε και τους ανάγκαζε να φορέσουν «το βρακί της Κατερίνας». (Η Κατερίνα ήταν περιβόητο για την ελευθεριότητά του γύναιο της περιοχής).

Όσοι λαγόκαρδοι και κιοτήδες φορούσαν «το βρακί» ντροπιάζονταν διά βίου και συνήθως εξαφανίζονταν, για να γλιτώσουν τον περίγελω του κόσμου. Εκείνα τα χρόνια «μιλούσαν οι καρδιές, τώρα μιλούν τα χρήματα» (Κανάρης). Οι λιποτάκτες ατιμάζονταν ως ανάξιοι της πατρίδας. Αναστήθηκε το Γένος από ανθρώπους «τρελούς» σαν τον Καραϊσκάκη, που με τις ηρωϊκές «αποκοτιές τους» έδιναν θάρρος. Χαρακτηριστικό το παρακάτω επεισόδιο, το οποίο αναφέρει ο Φωτιάδης (σελ. 111). Συνήθιζε στις μάχες ο στρατηγός να προκαλεί τους Τούρκους με βρισιές και χοντρά πειράγματα. «Μέσα στο ξάναμμα της μάχης», (στο Κομπότι, στις 8 Ιουνίου του 1821), τους φωνάζει.

– Ουχά, κιοτήδες, σταθείτε ωρέ να πολεμήσετε!

– Ποιος είσαι εσύ ωρέ, που θα μας πεις κιοτήδες;

– Είμαι ο γιος της καλογριάς και σας χέζω!

– Εμάς, γκιαούρη, χέζεις;

– Εσάς μεμέτηδες!

– Περίμενε, μπάσταρδε, να σε πιάσουμε, να σε σουβλίσουμε και τότες βλέπεις τι θα κρένει ο πισινός σου!

– Εμένα, ωρέ, θα σουβλίσετε;

– Εσένα, ωρέ, Καραϊσκάκη!

– Αμ τότες σταθήτε ν’ ακούσετε από τώρα τι κρένει (=λέει) ο πισινός μου!

Πηδάει πάνω σ’ ένα βράχο, ξεβρακώνεται, τεντώνει γυμνό τον κώλο του στους οχτρούς και τους φωνάζει:

– να ωρέ Τούρκοι…!

Ήταν όμως κρυμμένος κοντά ένας Τούρκος, τον πυροβόλησε και είδε και τρόμαξε να γιατροπορευτεί από το βόλι που τον βρήκε «στα μεριά». Όταν όμως έγινε το βαυαροκρατούμενο κρατίδιο οι αγωνιστές παραμερίστηκαν και τα αξιώματα πήγαιναν στους απειροπόλεμους πολιτικάντηδες, στο ζυμάρι των Τούρκων.

Και επιδαψίλευαν τους εαυτούς τους με γελοιωδέστατους τίτλους. «Έλεγε ο Κολοκοτρώνης καταγελών: και ευγενέστατον και πανευγενέστατον και ενδοξότατον και εκλαμπρότατον και εξοχότατον και μεγαλειότατον με ονόμασαν, μόνο τον τίτλο του παναγιότατου δε μ’ έδωκαν».

ΠΗΓΗΔείτε πως αντιμετώπιζαν τους Προδοτες και τους Δειλους στην Αρχαία Ελλάδα και στην Επανάσταση του 1821

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας με ανακοινωθέν του επιβεβαιώνει ότιο συραικός στρατός με την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας απελευθέρωσε από την ISIS την στρατηγικής σημασίας πόλη Uqayribat στην Α Χάμα το τελευταίο οχυρό των τζιχαντιστών στην επαρχία αυτή.Αυτό αναφέρει τώρα η συριακή κρατική τηλεόραση SAMA TV και το SPUTNIK.

Το Ρωσικό Υπ. αναφέρει ότι οι «μονάδες του 4ου τάγματος τεθωρακισμένων των συριακών δυνάμεων σε συνεργασία με τις μονάδες του 5ου σώματος επίθεσης που απαρτίζεται από εθελοντές και αποσπάσματα του Moukhabarat [μυστικές στρατιωτικές υπηρεσίες], απελευθέρωσαν την πόλη Ouqayrabat…….η επιχείρηση οδηγήθηκε με την σημαντική υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας».

«Έτσι η τελευταία μεγάλη εστία αντίστασης των τρομοκρατών στη Κεντρική Συρία εξαλείφθηκε.Τώρα τα αποσπάσματα του συριακού στρατού συντρίβουν αυτόπου απομένει από τα groupuscules της DAESH στο θήλακα του Ouqayrabat», εξηγεί.

Η απελευθέρωση της Ouqayrabat θα επιτρέψει στο στρατό να διασφαλίσειολοσχερώς τα δυτικά του ζωτικού δρόμου Salamyeh – Hanaser, και να επαναελέγξει απόθεμα υδρογονανθράκων στα Βόρεια της Παλμύρας.

Πηγή: dimpenews.com

Ρωσικό Υπ. Άμυνας: Επεσε και το τελευταίο οχυρό της ISIS στη Κ. Συρία

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας με ανακοινωθέν του επιβεβαιώνει ότιο συραικός στρατός με την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας απελευθέρωσε από την ISIS την στρατηγικής σημασίας πόλη Uqayribat στην Α Χάμα το τελευταίο οχυρό των τζιχαντιστών στην επαρχία αυτή.Αυτό αναφέρει τώρα η συριακή κρατική τηλεόραση SAMA TV και το SPUTNIK.

Το Ρωσικό Υπ. αναφέρει ότι οι «μονάδες του 4ου τάγματος τεθωρακισμένων των συριακών δυνάμεων σε συνεργασία με τις μονάδες του 5ου σώματος επίθεσης που απαρτίζεται από εθελοντές και αποσπάσματα του Moukhabarat [μυστικές στρατιωτικές υπηρεσίες], απελευθέρωσαν την πόλη Ouqayrabat…….η επιχείρηση οδηγήθηκε με την σημαντική υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας».

«Έτσι η τελευταία μεγάλη εστία αντίστασης των τρομοκρατών στη Κεντρική Συρία εξαλείφθηκε.Τώρα τα αποσπάσματα του συριακού στρατού συντρίβουν αυτόπου απομένει από τα groupuscules της DAESH στο θήλακα του Ouqayrabat», εξηγεί.

Η απελευθέρωση της Ouqayrabat θα επιτρέψει στο στρατό να διασφαλίσειολοσχερώς τα δυτικά του ζωτικού δρόμου Salamyeh – Hanaser, και να επαναελέγξει απόθεμα υδρογονανθράκων στα Βόρεια της Παλμύρας.

Πηγή: dimpenews.com

Ρωσικό Υπ. Άμυνας: Επεσε και το τελευταίο οχυρό της ISIS στη Κ. Συρία

Σύμφωνα με μία νέα θεωρία, οι παράλληλοι κόσμοι είναι αληθινοί και αλληλεπιδρούν με το σύμπαν μας. Η ύπαρξη της θεωρίας των παράλληλων κόσμων εξηγεί δίαφορες συμπτώσεις της Κβαντικής Μηχανικής.

Μπορεί να ακούγεται εξωπραγματικό, όμως αυτή η θεωρία που ονομάζεται «Πολλαπλοί αλληλεπιδρώντες κόσμοι» ίσως αποδεικνύει πως όλα αυτά τα Σύμπαντα συνδέονται μεταξύ τους. Η Θεωρία, που μοιάζει πολύ με εκείνη του Πολυσύμπαντος ( Multiverse), αναφέρει πως οι παράλληλοι κόσμοι όχι μόνο υπάρχουν, αλλά είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με τον κόσμο μας σε κβαντικό επίπεδο, κάτι που μπορεί να καταγραφεί μέσω της Κβαντικής Μηχανικής.


Όπως αναφέρει το RT , αν και βρίσκεται ακόμη στη θεωρία, αυτή η υπόθεση μπορεί να εξηγήσει αρκετές παραδοξότητες που συμβαίνουν στην Κβαντική Μηχανική.

«Η ιδέα των Παράλληλων κόσμων στην Κβαντική Μηχανική υπάρχει από το 1957» ανέφερε ο Wiseman, συνεχίζοντας πως «στην αρκετά γνωστή θεωρία που αναφέρει πως υπάρχουν παράλληλοι κόσμοι, προστίθονται οι «Πολλαπλοί αλληλεπιδρώντες κόσμοι», μία θεωρία που υποστηρίζει πως το κάθε σύμπαν διακλαδώνεται σε μία σειρά από άλλα σύμπαντα κάθε φορά που πραγματοποιούμε κάποια μέτρηση. Σε κάθε ένα από αυτά τα σύμπαντα η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από την δική μας».

Ο Αμερικανός Θεωρητικός Φυσικός Richard Feynman είχε αναφέρει κάποτε σχετικά με το γεγονός πως υπάρχουν παράλληλοι κόσμοι,αλλά και την μελέτη τους από την Κβαντική Μηχανική : «Νομίζω πως μπορώ να πω με ασφάλεια οτί κανείς δεν κατανοεί πλήρως την Κβαντική Μηχανική. Κάθε πιθανή εξήγηση των Κβαντικών φαινομένων θα είναι παράδοξη, και η παραδοσιακή Κβαντική Μηχανική δεν παρέχει σχεδόν καμία εξήγηση – απλώς προβλέπει πιθανές εξηγήσεις μέσα από τα εργαστηριακά πειράματα… «

Άρα το πιθανότερο είναι πως δεν θα μπορέσουμε σε άμεσο χρονικό διάστημα να κατανοήσουμε πως λειτουργούν και επεκτείνονται οι παράλληλοι κόσμοι. Το μόνο που έχουμε καταφέρει ως τώρα, είναι να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη και την ανάπτυξή τους , και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα για την κατανόηση της πραγματικότητας και του κόσμου που ζούμε.

Πηγή: mindhack.gr

Παράλληλοι κόσμοι επικοινωνούν με την δική μας πραγματικότητα

Σύμφωνα με μία νέα θεωρία, οι παράλληλοι κόσμοι είναι αληθινοί και αλληλεπιδρούν με το σύμπαν μας. Η ύπαρξη της θεωρίας των παράλληλων κόσμων εξηγεί δίαφορες συμπτώσεις της Κβαντικής Μηχανικής.

Μπορεί να ακούγεται εξωπραγματικό, όμως αυτή η θεωρία που ονομάζεται «Πολλαπλοί αλληλεπιδρώντες κόσμοι» ίσως αποδεικνύει πως όλα αυτά τα Σύμπαντα συνδέονται μεταξύ τους. Η Θεωρία, που μοιάζει πολύ με εκείνη του Πολυσύμπαντος ( Multiverse), αναφέρει πως οι παράλληλοι κόσμοι όχι μόνο υπάρχουν, αλλά είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με τον κόσμο μας σε κβαντικό επίπεδο, κάτι που μπορεί να καταγραφεί μέσω της Κβαντικής Μηχανικής.


Όπως αναφέρει το RT , αν και βρίσκεται ακόμη στη θεωρία, αυτή η υπόθεση μπορεί να εξηγήσει αρκετές παραδοξότητες που συμβαίνουν στην Κβαντική Μηχανική.

«Η ιδέα των Παράλληλων κόσμων στην Κβαντική Μηχανική υπάρχει από το 1957» ανέφερε ο Wiseman, συνεχίζοντας πως «στην αρκετά γνωστή θεωρία που αναφέρει πως υπάρχουν παράλληλοι κόσμοι, προστίθονται οι «Πολλαπλοί αλληλεπιδρώντες κόσμοι», μία θεωρία που υποστηρίζει πως το κάθε σύμπαν διακλαδώνεται σε μία σειρά από άλλα σύμπαντα κάθε φορά που πραγματοποιούμε κάποια μέτρηση. Σε κάθε ένα από αυτά τα σύμπαντα η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από την δική μας».

Ο Αμερικανός Θεωρητικός Φυσικός Richard Feynman είχε αναφέρει κάποτε σχετικά με το γεγονός πως υπάρχουν παράλληλοι κόσμοι,αλλά και την μελέτη τους από την Κβαντική Μηχανική : «Νομίζω πως μπορώ να πω με ασφάλεια οτί κανείς δεν κατανοεί πλήρως την Κβαντική Μηχανική. Κάθε πιθανή εξήγηση των Κβαντικών φαινομένων θα είναι παράδοξη, και η παραδοσιακή Κβαντική Μηχανική δεν παρέχει σχεδόν καμία εξήγηση – απλώς προβλέπει πιθανές εξηγήσεις μέσα από τα εργαστηριακά πειράματα… «

Άρα το πιθανότερο είναι πως δεν θα μπορέσουμε σε άμεσο χρονικό διάστημα να κατανοήσουμε πως λειτουργούν και επεκτείνονται οι παράλληλοι κόσμοι. Το μόνο που έχουμε καταφέρει ως τώρα, είναι να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη και την ανάπτυξή τους , και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα για την κατανόηση της πραγματικότητας και του κόσμου που ζούμε.

Πηγή: mindhack.gr

Παράλληλοι κόσμοι επικοινωνούν με την δική μας πραγματικότητα

Η ΑΡΓ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ αξιοποίησε τις γεωπονικές σπουδές της και την ασήμαντη, ως τότε, οικογενειακή περιουσία και μέσω της «Myrovolos Organics» διοχετεύει στην αγορά χιώτικα αρωματικά φυτά.

Είναι μόλις 25 ετών και διαθέτει εδώ και δύο χρόνια μια ιδιαίτερη επιχείρηση για τα χιακά δεδομένα. Παράγει, συσκευάζει και εξάγει αρωματικά φυτά. Και όμως, αυτή είναι η καθημερινότητα της Αργυρώς, που, η αγάπη της για το νησί  την έκανε να σκεφτεί τρόπους για να αξιοποιήσει το πτυχίο της, να παραμείνει και να δημιουργήσει στον τόπο της.

«Επιλέγω Χίο, ευχαριστώ…»


Η νεαρή επιχειρηματίας τελείωσε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στον τομέα της Γεωπονίας. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής της συμμετείχε σε αρκετά προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών,  τα γνωστά Erasmus. Εκεί γνώρισε τόπους και ήρθε σε επαφή με παραγωγές και καλλιέργειες από περίεργα φυτά, αρωματικά και μη. Σε ένα από τα ταξίδια της αυτά, στη Γαλλία, της δόθηκε η ευκαιρία να εργαστεί. Όμως η Αργυρώ είχε αποφασίσει να επιστρέψει στο νησί και να δημιουργήσει. Καθοριστικό ρόλο για το επιχειρηματικό της βάπτισμα έπαιξε το μεταπτυχιακό στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς εκεί επικεντρώθηκε στα αρωματικά φυτά.

Το «άχρηστο» οικογενειακό χωραφάκι


Η οικογένεια της διέθετε καλλιεργήσιμες εκτάσεις περίπου 20 στρεμμάτων στο Χαλκειός. Με αυτή την προίκα και με πολύτιμο βοηθό τον πατέρα της, πήρε την απόφαση να φυτέψει αρωματικά φυτά και να δει αν θα ευδοκιμήσουν έτσι όπως πρέπει. Και πέτυχε…
Η 25χρόνη  καλλιεργεί αυτή τη στιγμή πάνω από 10 είδη φυτών. Δυόσμο,  λεβάντα, δεντρολίβανο, μελισσόχορτο,  φασκόμηλο, ρίγανη, κρίταμο. Από τον Μάρτη θα κυκλοφορήσει και το τσάι του βουνού, το χαμομήλι και η κάπαρη.

Από το Χαλκείος σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο


«Πήρε καιρό, περίπου έναν ολόκληρο χρόνο, μέχρι να αρχίσει η καταναλωτική χρήση των προϊόντων. Έπρεπε να σχεδιαστεί το λογότυπο, η ετικέτα του κάθε αρωματικού και φυσικά να βρεθούν συνεργαζόμενα καταστήματα», εξηγεί στον «π» η παραγωγός.
Δύο χρόνια μετά έχει καταφέρει να ολοκληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα και να συνεργάζεται με 10 καταστήματα στη Χίο καθώς και να εξάγει τα προϊόντα της σε επιλεγμένα delicatessen στην Αθήνα, τη  Θεσσαλονίκη και την Κύπρο.
«Οι Χιώτες αρχίζουν σταδιακά να αγαπούν την Myrovolos Organics. Ελπίζω χρόνο με τον χρόνο να την προτιμούν όλο και περισσότεροι», λέει η Αργυρώ και συμπληρώνει: «…στόχος μου είναι σε λίγο καιρό να αρχίσουν και εξαγωγές στο εξωτερικό».
«Best seller» στις πωλήσεις της Myrovolos Organics για τη φετινή χρονιά αποτέλεσε η νησιώτικη ρίγανη και το κρίταμο.

«Στη Χίο λείπει η ενημέρωση στους νέους»


Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια από τις πιο δύσκολα οικονομικά περιόδους της χώρας. Την εποχή που οι περισσότεροι νέοι στην ηλικία της Αργυρώς έχουν ήδη εγκαταλείψει την πατρίδα τους για την εύρεση μιας καλύτερης ποιοτικά ζωής.
Αυτόματα το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους εκείνους που ξεχνούν πόσους θησαυρούς κρύβει ο πρωτογενής τομέας. «Θα ήθελα οι περιφερειακοί και δημοτικοί φορείς να ασχοληθούν περισσότερο με την πρωτογενή παραγωγή. Για παράδειγμα να γίνονται συνέδρια ή ημερίδες στο αντικείμενο  ούτως ώστε να ενημερώνονται οι νέοι για το τι μπορεί να κάνουν στον τόπο τους και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους οι πιο παλιοί», καταλήγει η Χιώτισσα επιχειρηματίας. 
ΠΗΓΗΠαράγει εισόδημα για την Αργυρώ το «άχρηστο οικογενειακό χωραφάκι» στο Χαλκειός (vid)

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΠΡΙΝ Ο ΚΑΡΤΕΡ ΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΠΛΗΞΟΥΝ
Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΠΡΙΝ Ο ΚΑΡΤΕΡ ΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙ

ΟΤΑΝ ΤΟ 1940 Η ΕΥΡΩΠΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ…ΟΙ ΑΦΓΑΝΕΣ ΦΟΡΟΥΣΑΝ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ!!!

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ…
ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ… ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟΝ ΣΑΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΑΣ…

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ…ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ…ΠΟΛΕΜΟΣ…ΓΕΝΙΟΦΟΡΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

Ο ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΤΟΦΑΣΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΜΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ… ΕΦΕΡΑΝ ΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ. ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΟ-ΓΛΕΝΤΙΔΕΣ…

ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΤΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ… ΑΛΛΑ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΠΛΗΞΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΠΟΣΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ;;;

koraksΕΡΕΥΝΑ: ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΠΡΙΝ Ο ΚΑΡΤΕΡ ΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΠΛΗΞΟΥΝ