18 July, 2019
Home / Διαφορα (Page 1381)

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών καθώς και οι συναλλαγές των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μπαίνουν στη λίστα των δραστηριοτήτων που θεωρούνται «ευάλωτες» και ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικής δραστηριότητες που κατατέθηκε στη Βουλή, και το οποίο ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία.

Ειδικά για τις αγοραπωλησίες ακινήτων, το άρθρο 9 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συγκεντρώνουν στοιχεία και έγγραφα, εντοπίζουν περιπτώσεις που είναι ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος και προχωρούν σε έλεγχο του πόθεν έσχες των αγοραστών ακινήτων. Για όσους προκύπτουν στοιχεία ή υπάρχουν βάσιμες υποψίες για παράνομες συναλλαγές, θα ξεκινάει αμέσως ενδελεχής έλεγχος.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οι συναλλαγές με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, που αφορούν αγορές αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πολύτιμων λίθων, αντικών, χαλιών (πάνω από 8.000 ευρώ) και τις οποίες οι έμποροι και οι εκπλειστηριαστές υποχρεούνται να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια Αρχή. Στο κατάλογο των προσώπων που υποχρεούνται να καταγγέλλουν ύποπτες συναλλαγές, προστίθενται και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που αφορά την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει μεταξύ άλλων:

1. Τη δημιουργία

– Ειδικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, από τις εταιρίες που έχουν έδρα στην Ελλάδα για τους πελάτες τους . Η μη τήρηση του εν λόγω μητρώου, επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, όπως αναστολή έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων και επιβολή σε αυτούς, με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, προστίμου ύψους 10.000 ευρώ με πρόβλεψη προθεσμίας για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Το πρόστιμο αυτό αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

– Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), το οποίο θα συνδέεται ηλεκτρονικά με το ΑΦΜ κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Το Μητρώο αυτό μπορεί να συνδέεται, τόσο με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο οποίο είναι καταχωρισμένο το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα, όσο και με τα Αποθετήρια Τίτλων.

– Ειδικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων Καταπιστευμάτων από τους καταπιστευματοδόχους.

2. Την υποχρέωση αποχής προσώπων, από τη διενέργεια συναλλαγών για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων, ή συνδέονται με τη χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

3. Την μη επιβολή χρηματικού προστίμου (ισχύει η ποινή της τρίμηνης, κατ’ ελάχιστο όριο, φυλάκισης) για τα υπόχρεα φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία παραβαίνουν τις διατάξεις απαγόρευσης γνωστοποίησης σε εμπλεκόμενους πελάτες τρίτους, σχετικών στοιχείων και πληροφοριών.

4. Η υποχρέωση τήρησης μητρώου για τις πληρωμές απόδοσης κερδών ανά παίκτη για τα υπόχρεα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων.

5. Την απαγόρευση συλλογής ή επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τα υπόχρεα πρόσωπα για σκοπούς που δεν συνάδουν με αυτούς του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

6. Επανακαθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης μεταξύ της Αρχής και των άλλων αρμόδιων αρχών (ΑΑΔΕ, ΣΔΟΕ, κ.λπ.)

7. Συγκροτείται και λειτουργεί από τα υπόχρεα πρόσωπα, ανεξάρτητη υπηρεσία ελέγχου για την εξακρίβωση της εφαρμογής των εσωτερικών πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών που εφαρμόζονται από αυτά. Επίσης, προβλέπεται η θέσπιση εσωτερικής διαδικασίας, για τις καταγγελίες από τους εργαζόμενους μέσω ανώνυμου και ανεξάρτητου διαύλου, παραβάσεων διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου από τα υπόχρεα πρόσωπα

8. Αναπροσαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν, με τη μορφή προστίμων, στα υπόχρεα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά παράβαση διατάξεων του υπό ψήφιση νόμου. Συγκεκριμένα:

– Καταργείται το κατώτατο ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων που δύναται να επιβληθεί στα νομικά πρόσωπα ή οντότητες ενώ το ανώτατο ύψος αυτών, ανάλογα με το είδος της παράβασης, δύναται να ανέλθει έως 1.000.000 ευρώ για τα υπόχρεα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή οντότητες (για τα φυσικά πρόσωπα μπορεί να είναι ίσο και με το διπλάσιο του τυχόν οφέλους που απεκόμισε ο παραβάτης από την παράβαση) και έως μέχρι 5.000.000 ευρώ αν το υπόχρεο πρόσωπο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικός οργανισμός (σήμερα τα πρόστιμα αυτά κυμαίνονται από 10.000 έως 1.000.000 ευρώ για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση υποτροπής από 50.000 έως 2.000.000 ευρώ

– Ορίζεται σε έως 1.000.000 ευρώ το χρηματικό πρόστιμο που δύναται να επιβληθεί σε βάρος μελών διοικητικού συμβουλίου, του διευθύνοντος συμβούλου και λοιπών υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας (σήμερα το επιβαλλόμενο πρόστιμο κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από 10.000 έως 100.000 ευρώ).

Πηγή: newsbeast.gr

Πηγή Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η ελαφρά ανησυχία που με διακατέχει από την αρχή της…
εβδομάδας αρχίζει και επιδεινώνεται. Φτάσαμε Παρασκευή και ακόμη δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για την τέλεση Αγρυπνίας.

Εχω την εντύπωση ότι η φετινή διοργάνωση του Thessaloniki Pride θα γίνει τελικά χωρίς ολόκληρο το τελετουργικό. Με κάτι τέτοια χαλάν οι παραδόσεις…

ΛΥΚ

Από τη στήλη Παρασκήνια

efsyn.gr

Πηγή Έλλειψη…


Πρόβα γραβάτας κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου αφού η τελική συμφωνία τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Eurogoup ξεπέρασε και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις των τελευταίων ημερών.

Κλειδί της συμφωνίας το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Γερμανία βρέθηκε…
απομονωμένη αφού το σύνολο των κρατών μελών επιθυμούσε μια λύση που θα έδινε τέλος στο Ελληνικό πρόβλημα χρέους ειδικά από τη στιγμή που η Αθήνα είχε εκπληρώσει εντός χρόνου τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης και το μοντέλο της αυξημένης εποπτείας που επελέγη διασφάλιζε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ένας δημοσιονομικός εκτροχιασμός τα επόμενα χρόνια.

Εκτός πακέτου λύσης έμεινε τελικά η σύνδεση του χρέους με την ανάπτυξη, το λεγόμενο Γαλλικό κλειδί, αλλά και εδώ προβλέπεται η ενεργοποίηση του μηχανισμού σε βάθος χρόνου και σε περίπτωση αρνητικών οικονομικών εξελίξεων.

Στα συν για την Κυβέρνηση και το γεγονός ότι το ΔΝΤ, όπως αναμενόταν άλλωστε, θα παραμείνει εκτός προγράμματος.

Σύμφωνα με κυβερνητικό στέλεχος, η επιμήκυνση της ωρίμανσης των δανείων του EFSF στα δέκα χρόνια ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις αφού όλοι μιλούσαν για 3 έως το πολύ 7 έτη. Μόνο που εδώ προστέθηκε και η επέκταση της περιόδου χάριτος για δέκα χρόνια για τις πληρωμές επιτοκίων.

Επιπροσθέτως το μαξιλάρι ρευστότητας που θα φτάσει και ίσως ξεπεράσει τα 20 δισ. (ο Μ. Σεντένο μίλησε για 24 δισ.) επιτρέπει στην Αθήνα να βγει στις αγορές χωρίς άγχος και να διεκδικήσει χαμηλότερα επιτόκια αφού θα μπορεί να καλύψει η ίδια τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για 1,5 με δύο έτη.

Αν και στο Μαξίμου και στο ΥΠΟΙΚ αναμένουν να δουν το πως θα «υποδεχθούν» τη συμφωνία το επόμενο δεκαήμερο οι αγορές όπως λένε περιμένουν «σοβαρή αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού.

Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε τα προγράμματα στήριξης – μνημόνια και «κατέρρευσε με πάταγο» η ρητορική περί «τέταρτου μνημονίου» και «νέων μέτρων». Η δήλωση του Ευκλείδη Τσακαλώτου δέκα λεπτά μετά τις τρεις το πρωί ότι «μπορούμε πλέον να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία… θα ήμουν ευχαριστημένος αν χάριζαν στην Ελλάδα 300 δισ. χρέος αλλά σήμερα είναι μια ιστορική μέρα» τα λέει όλα ή σχεδόν όλα.

Όπως λένε χαρακτηριστικά στην Κυβέρνηση μετά τη χθεσινή εξέλιξη η ΝΔ «έμεινε πλέον απομονωμένη εντός και εκτός συνόρων να ΄΄ψαρεύει΄΄ στα ρηχά νερά του εθνικισμού και του λαϊκισμού». 

documentonews.gr

Πηγή Πρόβα γραβάτας στο Μέγαρο Μαξίμου?…


«Μία νέα ημέρα ξημερώνει για όλο τον Ελληνικό Λαό’ έγραψε μεταξύ άλλων ο υπουργός Αμύνης, Π. Καμμένος, καλωσορίζοντας την συμφωνία των Ευρωπαίων για το χρέος.
«Τώρα θα καταλάβουν όλοι γιατί “έπρεπε παση θυσία” να ρίξουμε την κυβέρνηση για τον Μητσοτάκη της…
διπλής ονομασίας γιατί πλέον δεν έχει λόγο ύπαρξης», πρόσθεσε.

Οπως έγραψε στο Twitter:

Πηγή Καμμένος: Η εποχή των μνημονίων τέλειωσε…

 …στο Eurogroup…
Για συμφωνία ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους στο Eurogroup που ξεκίνησε στις 16:30 το απόγευμα της Πέμπτης έκαναν λόγο, λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ευρωπαϊκές πηγές από το Λουξεμβούργο, μιλώντας στο…
protothema.gr.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως οι Financial Times, μετέδιδαν επίσης την επίτευξη συμφωνίας.
«Έχουμε συμφωνία για το ελληνικό χρέος»

Νωρίτερα, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης είχαν συμφωνήσει για το ελληνικό χρέος ότι τα εναπομείναντα ύψους 5 δισεκατομμυρίων SMP και ANFAs θα καταβληθούν σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις των 500 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα.

Ως προς το κρίσιμο θέμα της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής των δανείων της χώρας από το EFSF της περιόδου Σαμαρά-Βενιζέλου συμφωνήθηκε η επιμήκυνσή τους με παράλληλη σημαντική χρηματοδότηση της Ελλάδας. Ως προς το σκέλος αυτό υπήρξαν δύο προτάσεις:

Του Γάλλου υπουργού Οικονομικών Λεμέρ που υποστηρίζεται από τον Σεντένο για επιμήκυνση των εν λόγω δανείων κατά 15 χρόνια ή πάνω από 10 με παράλληλη χρηματοδότηση της Ελλάδας με ποσόν περίπου 15 δις ευρώ
Του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Σόλτς για παράταση μικρότερη των 10 ετών με αυξημένη χρηματοδότηση τουλάχιστον 20 ετών
Το ΔΝΤ δια της κ. Λαγκάρντ υποστήριξε ότι αν υιοθετηθεί η γερμανική πρόταση τότε το ελληνικό χρέος μεσοπρόθεσμα –δηλαδή για την επόμενη 8ετία καθίσταται βιώσιμο.

πηγες protothema.gr, documentonews.gr

Πηγή Συμφωνία για το χρέος της Ελλάδας…


Νέο καπέλο στον Μητσοτάκη…
Πάει και τέλειωσε. Δεν υπάρχει λόγος να παρακολουθεί κανείς τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να μάθουμε την πολιτική της ΝΔ. Αρκούν όσα λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο Κυριάκος άλλωστε απλώς…
ακολουθεί.

Ο αντιπρόεδρος -που λειτουργεί ως πρόεδρος- χτύπησε πάλι σε ραδιοφωνική του συνέντευξή για να πετάξει στα αζήτητα την υποτιθέμενο αρχηγό του. «Θέλω την πολιτική που ασκούσε ο Αντώνης Σαμαράς στο μεταναστευτικό» είπε χωρίς  περιστροφές.

Για πρώτη φορά ακούστηκε από τη ΝΔ ότι σ’ αυτά τα θέματα υιοθετεί την πολιτική αυτών που ο Μητσοτάκης κατά τα λοιπά ονομάζει λαϊκιστές: την πολιτική Σαλβίνι που «αρέσει στους Ιταλούς ψηφοφόρους».

Τέζα ο Κυριάκος. Να δούμε τι θα πει την επόμενη φορά που θα τον φωνάζουν στο  Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όπου ήδη τον περιγράφουν ως νέο Ορμπάν.
Αλλά δεν καπελώνει μόνο τον Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης. Εκτείνεται η χάρη του και στο ΠΑΣΟΚ. Μετά το θλιβερό φαινόμενο να  εξυμνεί τον Μίκη Θεοδωράκη ο Κασιδιάρης, ο Γεωργιάδης αναφέρεται κολακευτικά στον Ανδρέα Παπανδρέου.

Σα να βλέπει τη  Φώφη, ως δεύτερη αντιπρόεδρο του -μετά τον Κυριάκο φυσικά.

anoixtoparathyro.gr

Πηγή Ένας είναι ο αρχηγός: ο Άδωνις…


 Και πολλά «απαγορευτικά», στο Eurogroup.
Oι…
εικόνες, από το πρακτορείο SOOC:«Αν περάσεις αυτή την πόρτα δεν υπάρχει επιστροφή» 


Η «σιδηρά κυρία» του ΔΝΤ
Το οικονομικό δίδυμο, Τσακαλώτος – ΧουλιαράκηςΔιαβουλεύσεις στο περιθώριο του EurogroupΑστειάκια

Πηγή Σκιές…


Ενδεχομένως όλα να ξεκίνησαν από μία απλή παρεξήγηση. Αυτήν που περιγράφει ο…
Γρηγόρης Ψαριανός.


Πολύ απλό για να είναι αληθινό. Ο Σταύρος ίσως και να μην πίστευε ότι θα πάρει το μαγαζί. Ωστόσο Το Ποτάμι δεν είχε άλλη επιλογή από το να συμμετάσχει σε ένα εγχείρημα που αποδείχθηκε θνησιγενές. Και ασφαλώς έχει μερίδιο στην υπονόμευσή του. Δηλαδή, τι περίμενε ότι θα βρει ο Θεοδωράκης στο Κίνημα Αλλαγής; Hipsters; Πασόκους θα έβρισκε. Και ενώ στην αρχή φαινόταν ότι φτιάχνουν ένα δίπολο με τη Φώφη, παραμερίζοντας τους υπολοίπους, στο τέλος ο ένας πήγαινε και κλωτσούσε την καρέκλα του άλλου. Κατά μία εκδοχή, το Κίνημα Αλλαγής απέτυχε όταν αποφάσισαν να κρατήσουν ξεχωριστές κοινοβουλευτικές ομάδες. Και κάποια στιγμή η Φώφη και ο Σταύρος οφείλουν μία εξήγηση προς τους πολίτες που σηκώθηκαν δύο Κυριακές και πήγαν για να ψηφίσουν.Τέλος πάντων, σε λίγες ημέρες ο Θεοδωράκης θα ανακοινώσει την αποχώρηση του Ποταμιού από το Κίνημα Αλλαγής. Και λογικά θα είναι μία συντεταγμένη, μαζική αποχώρηση – δεν πρόκειται δηλαδή να μείνει κανένας πίσω. Θα φύγουν και οι έξι βουλευτές, μαζί με τα στελέχη που κάνουν οργανωτική ή προγραμματική δουλειά.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, αυτοί που θα μείνουν στη μέσα πλευρά της πόρτας, θα αναστενάξουν με ανακούφιση. Δεν αποκλείεται βέβαια να ακουστεί και ο θόρυβος που κάνει το διπλό φάσκελο, ίσως και καμιά ανάρμοστη κουβέντα. Λογικό. Ηταν μία δύσκολη συγκατοίκηση. Το κενό ανάμεσά τους δεν ήταν μόνο πολιτικό. Ηταν και, κατά κάποιον τρόπο, αισθητικό. Για τους Πασόκους οι Ποταμίσιοι ήταν, περίπου, όπως ο ανεπιθύμητος συγγενής από την Αμερική. Τον βάζεις υποχρεωτικά στο σπίτι, διαπιστώνεις ότι δύσκολα συνεννοείστε και από ένα σημείο και μετά παρακαλάς να φύγει μία ώρα αρχύτερα. Ε, αυτή η ώρα έφθασε. Αλλά και για τους Ποταμίσιους η εμπειρία ήταν, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσα, πλην όμως οδυνηρή. Καμία επαφή. Διαφορετικοί κόσμοι. Οι περισσότερες συναντήσεις των δύο χώρων ήταν σκηνή από τις Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου. Οι μεν με βαρύ γλυκό ελληνικό, οι δε με τσάι.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο του Κωστα Γιαννακίδη, ΕΔΩ

Πηγή Πού θα εκβάλει Το Ποτάμι;…


Την ώρα που στο Λουξεμβούργο και το Eurogroup, δεν έχει βγει ακόμη «λευκός καπνός» για το χρέος, οι…
  δημοσιογράφοι (που καλύπτουν την συνεδρίαση των Ευρωπαίων ΥΠΟΙΚ) «ψήφισαν» Μουντιάλ.

Πηγή H Kροατία έκανε το χρέος της…