15 July, 2019
Home / Διαφορα (Page 1333)

ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΟΤΖΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΟΤΖΙΑ ;;

Γράφει η Χριστίνα Σαλεμή

Στις 29/5/2018 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας, κατέθεσε μήνυση εσχάτης προδοσίας κατά του υπουργού εξωτερικών της Ελλάδας, Νικολάου Κοτζιά. Στις 27/6/2018, κατατέθηκε και μια δεύτερη μήνυση εναντίον του, αυτή τη φορά για εσχάτη προδοσία, απιστία κατά την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας κλπ. Την επομένη μέρα, 28/6/2018, ο Νικολάος Κοτζιάς αποκάλυψε ότι έλαβε 800 απειλητικές επιστολές, κούτες με αίμα και σφαίρες και διαμαρτυρήθηκε ότι η Δικαιοσύνη δεν έχει κάνει τίποτα για όσους απειλούν αυτόν και την οικογένειά του, παρότι δεν είχε κάνει μήνυση και η Δικαιοσύνη δεν γνώριζε τα μόλις αναφερόμενα από τον υπουργό συμβάντα και εννοείτε ότι δεν μπορούσε να παρέμβει. Με την δημοσίευση της συνέντευξης όπου διατυπώθηκαν για πρώτη φορά τα παράπονα, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, διέταξε αυτεπάγγελτα τη διενέργεια Προκαταρκτικής εξέτασης  αναφορικά με τις καταγγελίες του υπουργού.
Δηλαδή για τις καταγγελίες του, η Δικαιοσύνη κινητοποιήθηκε αστραπιαία (και πολύ καλά έκανε!), χωρίς να υπάρχει καν σχετικό αίτημα, αλλά για τις άλλες καταγγελίες που προηγήθηκαν χρονικά, για τις οποίες ζητήθηκε κιόλας η παρέμβαση των Εισαγγελικών Αρχών, πληρώθηκαν τα σχετικά παράβολα και αφορούσαν τη φερόμενη ως εσχάτη προδοσία του παραπονεμένου υπουργού, δεν κουνήθηκε φύλλο. 
Δεν ενοχλείται η Δικαιοσύνη που ένας υπουργός ενδέχεται να έχει ασκήσει πραξικοπηματικά την εξουσία του;;; Δεν είναι σοβαρό αδίκημα αυτό;; Και μην ακούσω περί της ασυλίας του βάσει του άρθρου 86Σ και του σχετικού νόμου, διότι οι διατάξεις τους αφορούν τα καθήκοντα του υπουργού και όχι την κατά το δοκούν άσκηση της εξουσίας του. Η εσχάτη προδοσία είναι βαρύτατο ποινικό αδίκημα που άφορα το ίδιο το πολίτευμα και δεν μπορεί να βαφτιστεί ¨καθήκον ¨ ώστε να ενταχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις και διαδικασίες του νόμου περί ευθύνης υπουργών.
Και μια που ο υπουργός ισχυρίζεται ότι δέχτηκε κάποιες απειλές, πως ξέρουμε ότι αυτές ή κάποιες άλλες που δεν ανέφερε, δεν στάθηκαν αφορμή για τη τέλεση των καταγγελλόμενων πράξεων της εσχάτης προδοσίας του, της απιστίας, της επιβουλής της ακεραιότητας της χώρας κλπ; Πως ξέρουμε ότι δεν υπέκυψε σε αυτές εάν δεν ελεγχθούν όλες οι πλευρές του θέματος, δηλαδή τόσο οι καταγγελίες Κοτζία, όσο και οι εναντίον του καταγγελίες ? Εσχάτη προδοσία κατήγγειλε αυτός, εσχάτη προδοσία και οι άλλοι.

ΠΚ, ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
Άρθρο 134
Έσχατη προδοσία
Τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης κάθειρξης: Α) όποιος αποπειράται να αποστερήσει με οποιοδήποτε τρόπο το Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα. Β) όποιος αποπειράται με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας: α) να παρεμποδίσει κάποιον απ’ αυτούς από την άσκηση της συνταγματικής εξουσίας του ή να τον εξαναγκάσει να επιχειρήσει πράξη που απορρέει από αυτή την εξουσία και β) να μεταβάλει το πολίτευμα του Κράτους. 
Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου: α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού.β) επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και με τρόπο πρόσφορο να διαπράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει τη Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή. γ) ασκεί ή άσκησε την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέλαβε με τους τρόπους και με τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.
Όποιος αποπειράται να θανατώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική εξουσία τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
Άρθρο 134α
Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος
Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο πλαίσιο του προηγούμενου άρθρου: α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με εκλογή. β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά πλαίσια.γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης. δ) η αρχή του πολυκομματισμού. ε) η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα. ( Δηλαδή η νομοθετική λειτουργία  από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η εκτελεστική λειτουργία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση και η δικαστική λειτουργία  από τα δικαστήρια· οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού.) στ) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους. ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. και η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.
Άρθρο 86Σ
1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.
ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ.3126 Ποινική ευθύνη των Υπουργών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 1 – Πεδίο εφαρμογής του νόμου
1.Πλημμελήματα ή κακουργήματα, που τελούνται από Υπουργό, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού από το κατ’άρθρο 86 του Συντάγματος Ειδικό Δικαστήριο, ακόμα και αν ο Υπουργός έχει παύσει να έχει την ιδιότητα αυτή.

ΣΧΕΤΙΚΑ

justiceforgreeceΠηγή ΑΛΛΟ ΠΡΑΓΜΑ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΟΤΖΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΟΤΖΙΑ ;;

Στην Ουρουγουάη χτυπά η καρδιά της Αιώνιας Ελλάδας!

Στη λατινική Νότιο Αμερική, ζεί και βασιλεύει το Ελληνικό Πνεύμα! Στην Ουρουγουάη δε, υπάρχουν χιλιάδες ουρουγουανοί οι οποίοι μιλάνε…άπταιστα Ελληνικά και πολλοί απο αυτούς…Αρχαία Ελληνικά!


Στην Ουρουγουάη συμβαίνει το παράδοξο φαινόμενο να υπάρχουν πάνω από 3.000 Έλληνες μετανάστες αλλά και διπλάσιος αριθμός Ουρουγουανών που μιλούν ελληνικά. Σε αυτή τη μικρή χώρα της Λατινικής Αμερικής οι πολίτες της δεν είναι απλά φιλέλληνες, είναι ελληνολάτρες.

Σε πρόσφατη έρευνα της Eurostat το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ουρουγουανών απάντησε ότι πολιτιστικά ταυτίζονται με την Ευρώπη και στην δεύτερη ερώτηση για το ποιά χώρα από την Ευρώπη έρχεται πρώτη στο μυαλό τους, η πλειοψηφία απάντησε: Η Ελλάδα.

Η εκπαίδευση στην Ουρουγουάη είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και από μικρά παιδιά μαθαίνουν για την Ελλάδα. Μάλιστα στο Μοντεβιδέο έρχονται χιλιάδες φοιτητές από άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής τόσο για την ποιότητα των σπουδών όσο γιατί η Παιδεία εδώ είναι δωρεάν με πολλές παροχές και κίνητρα για τους φοιτητές.

Έτσι εξηγείται κατά ένα μέρος η ελληνολατρία. Λέξη που την πρωτοάκουσα στην Ουρουγουάη έναν από τους σταθμούς της περιπλάνησής μου στον κόσμο.

Αγαλμα του Προμηθέα στην παλτεία Avenida Independencia του Μοντεβιδέο

Οι περισσότεροι Ουρουγουανοί που συνάντησα ήξεραν και κάποιες ελληνικές λέξεις. Κάποιοι μάλιστα αντί να μάθουν αγγλικά επέλεξαν τα ελληνικά (εμείς αντί να μάθουμε ελληνικά, επιλέγουμε τα αγγλικά!). Όπως ο Λουίς, η Ταμπάρε, ο Βαλεντίν.

Ο Valentin Abitante και πολλοί άλλοι δεν γνωρίζουν άλλες γλώσσες. Μόνο τη μητρική τους και ελληνικά.

Η Μαργκαρίτα μιλά άπταιστα ελληνικά. Σπίτι της θα ακούσεις πολύ ελληνική μουσική. Ακόμη και βιντεοκασέτες από τις «Τρεις Χάριτες» και τους «Απαράδεκτους». Από το ίντερνετ παρακολουθεί ελληνική τηλεόραση!!!

«Χιλιάδες Ουρουγουανοί, ανάμεσά τους κι εγώ, μάθαμε να μιλάμε την Ελληνική Γλώσσα. Μάθαμε να λατρεύουμε την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό. Είχαμε την τύχη να νιώσουμε την ουσία του. Πιστεύω αυτό που είπε ο Νίτσε ότι ο κόσμος μπορεί να είναι όσο θέλει σκοτεινός, όμως αρκεί να παρεμβάλουμε σε αυτόν ένα κομμάτι ελληνικής ζωής για να φωτιστεί αμέσως άπλετα». Κουβέντες της Margarita Larriera.

Η Margarita Larriera είναι σήμερα διευθύντρια του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» που ιδρύθηκε το 1978 από τον καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκο με σκοπό τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Όσοι Ουρουγουανοί είχαν την τύχη να έρθουν στην χώρα μας και αντίκρισαν τον Παρθενώνα, δάκρυσαν.

«Εσείς οι Έλληνες υποτιμάτε αυτό που έχετε. Όταν πρωτοείδα τον Παρθενώνα στα 50 μου χρόνια, εγώ και ο άντρας μου βάλαμε τα κλάματα. Οι Έλληνες φίλοι μας που ήταν μαζί μας μάς κοίταξαν περίεργα. Δεν μπόρεσαν να καταλάβουν γιατί. Ούτε εμείς περιμέναμε να αντιδράσουμε έτσι. Τα δάκρυα ίσως ήταν ένας τρόπος για να εκφράσουμε όσα αισθανόμασταν και δεν μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε με λόγια. Και πίστεψέ με Δημήτρη, ακόμα και σήμερα θεωρώ μεγάλη τιμή μου που είδα με τα μάτια μου και άγγιξα με τα χέρια μου τον Παρθενώνα και όλα όσα συμβολίζει για την Ελλάδα αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο». Λόγια της Σίλβιας, μιας ακόμη Ουρουγουανής που συνάντησα στο Μοντεβιδέο.

Ο Κάρλος είναι 28 χρόνων. Πριν δύο χρόνια βρέθηκε στην Ελλάδα. Όταν του είπαν ότι αυτό που βλέπει είναι η Ακρόπολη, απομακρύνθηκε από την παρέα του και κάθισε σε μια γωνιά του δρόμου. Δεν ήθελε να τον δουν να κλαίει.

Επισκέφθηκα τον Sergio William Carzolio. Εμαθε για το www.godimitris.gr από μια συνέντευξή μου σε έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ζήτησε να με δει. Βρεθήκαμε στο σπίτι του. Βέρος Ουρουγουανός.

Έμαθε ελληνικά γιατί δούλευε σε ελληνικά καράβια και έκανε πολλούς Έλληνες φίλους. «Οι καλύτεροι μου φίλοι ήταν Έλληνες. Φανταστικοί άνθρωποι. Άρχισα να κάνω μαθήματα στην ελληνική κοινότητα του Μοντεβιδέο και μετά από το 1978 άρχισα να παρακολουθώ τα μαθήματα στο Ιδρυμα Τσάκος. Σιγά-σιγά όταν ήμουν στα βαπόρια άρχισα να καταλαβαίνω τα ελληνικά τραγούδια. Ενδιαφέρθηκα για την ελληνική ποίηση. Ήθελα να μιλώ σωστά ελληνικά. Στα πλοία η γλώσσα των ελλήνων ήταν φτωχή. Ήθελα περισσότερα. Εμαθα περισσότερα. Αυτές τις μέρες ξανάπιασα το Μαραμπού του Νίκου Καββαδία. Μια φορά την εβδομάδα, είμαστε μια παρέα Ουρουγουανών που συναντιόμαστε και μιλάμε ελληνικά για να κάνουμε πρακτική».

Ο Sergio αν και καθολικός εδώ και 30 χρόνια πηγαίνει στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία. Στην ατζέντα του από τη μια πλευρά έχει τα στοιχεία του και τα τηλέφωνα ανάγκης και στην άλλη το Πάτερ Ημών. «Αισθάνομαι πια σαν Έλληνας. Έζησα πολλά χρόνια στα βαπόρια με Έλληνες. Πλέον σκέφτομαι σαν Έλληνας».

«Βλέπω τους Έλληνες σαν να είμαστε αδέλφια. Να ξέρουν ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν φιλέλληνες που στην ανάγκη είναι έτοιμοι να βοηθήσουν και να τους υπερασπιστούν».

Φεύγοντας μου έδωσε σε ένα κομμάτι χαρτί μια παράγραφο από σημειώσεις του Νίκου Καζαντζάκη. «Πρέπει αλήθεια να είμαστε περήφανοι για τη σύμπτωση αυτή να γεννηθούμε Έλληνες. Και συνάμα να νιώθουμε κάθε στιγμή, σε κάθε μας λόγο, σε κάθε γραμμή και στοίχο που γράφουμε πως έχουμε μεγάλη ευθύνη».

Η Circe Maia, πολύ γνωστή ποιήτρια στην Ουρουγουάη, άκουσε πριν χρόνια την ελληνική εκπομπή του Αλέξανδρου Πανταζόγλου, στο Radio Continente 730 AM όπου εδώ και 35 χρόνια εμπλουτίζει τα ερτζιανά της Ουρουγουάης με ελληνικό λόγο και μουσική. Άκουσε τον Πανταζόγλου να μεταφράζει στοίχους του Ρίτσου. Γοητεύτηκε. Άρχισε να μαθαίνει ελληνικά. Πρόσφατα δημοσίευσε μια εργασία της με τίτλο «Προσεγγίζοντας τον Ρίτσο».

Το Αγαλμα του Σωκράτη έξω από τη Εθνική Βιβλιοθήκη του Μοντεβιδέο

Ένα δημόσιο σχολείο στην Ουρουγουάη ονομάζεται Grecia (Ελλάδα). Οι μαθητές είναι όλοι τους παιδιά Ουρουγουανών. Το ίδιο και οι δάσκαλοί τους. Όμως κάθε 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου γιορτάζουν σαν Έλληνες. Τραγούδια, θεατρικά, ποιήματα. Να ακούς από αυτά τα μικρά παιδιά τον εθνικό μας ύμνο. Μάλιστα επειδή ο εθνικός ύμνος της Ουρουγουάης διαρκεί περίπου 6 λεπτά και ο δικός μας ούτε ένα, τα παιδιά αυτά λένε περισσότερους στοίχους του Δ. Σολωμού, έτσι ώστε να υπάρχει μια. . . ισορροπία. Ακόμη και η σημαία είναι σχεδόν ίδια με την ελληνική. Αν δεν κυματίζουν τις μπερδεύεις. Απλά αντί για σταυρό, έχει έναν κίτρινο χαρούμενο ήλιο.

Έξω από τη Εθνική Βιβλιοθήκη του Μοντεβιδέο, δίπλα στην είσοδο, βρίσκεται το άγαλμα του Σωκράτη.

Στην παραλιακή ένα πάρκο ονομάζεται Αθήνα και έχει την προτομή του Ομήρου. Ο κεντρικότερος δρόμος της παλιάς πόλης κάτω από το λόφο ονομάζεται Grecia. Ενα από τα ομορφότερα νεοκλασικά κτήρια στο κέντρο της πόλης στην πρόσοψή του γράφει: Αθηναίος. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία θα βρεις βιβλία ελλήνων συγγραφέων και ποιητών. Ακόμη και στα πολύ μικρά.

Πρόσφατα με πρωτοβουλία της ελληνικής πρεσβείας, στο υπουργείο Εξωτερικών της Ουρουγουάης πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με βυζαντινές εικόνες. Η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη που διήρκεσε διπλάσιο χρόνο από τον προγραμματισμένο. Δεκάδες τα σχολεία που την επισκέφθηκαν.

Όταν έρχονται Έλληνες καλλιτέχνες ή ανεβαίνουν ελληνικά έργα στο θέατρο, οι αίθουσες είναι γεμάτες από κόσμο.

Η ελληνική κοινότητα έχει συνδράμει πολλά για να στηριχτεί ο φιλελληνισμός. Είναι από τις παλαιότερες ελληνικές κοινότητες στη Λατινική Αμερική. Στην αυλή της υπάρχει η μοναδική ελληνική ορθόδοξη εκκλησία της Ουρουγουάης.

Πάρα πολλά έχει προσφέρει και το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος το οποίο εδώ και σχεδόν 30 χρόνια παρέχει δωρεάν μαθήματα σε όσους θέλουν να μάθουν ελληνικά. Μέχρι σήμερα από τις αίθουσές του έχουν περάσει περισσότεροι από 4.000 μαθητές. Πολλοί από αυτούς κατέχουν υψηλές θέσεις. Όπως ο διοικητής της Τράπεζας της Ουρουγουάης, συνεργάτες υπουργείων, διπλωμάτες, διευθυντές δημόσιων υπηρεσιών.

Στην Ουρουγουάη είδα για πρώτη φορά ένα πραγματικό δέντρο, καρπό της απλόχερης διασποράς του ελληνικού πολιτισμού. Γνώρισα Έλληνες συγγενείς εκ πνεύματος.

Πηγή

Πηγή: Πύρινος ΛόγιοςΠηγή Στην Ουρουγουάη χτυπά η καρδιά της Αιώνιας Ελλάδας!

Ως πριν από λίγο καιρό θα φαινόταν απίστευτο: η ΝΔ και το Κινάλ εξελίσσονται σε αντιευρωπαϊκά κόμματα. Αλλά σήμερα είναι ορατό το…
χάσμα που έχουν δημιουργήσει οι επικεφαλής τους Κυριάκος Μητσοτάκης και Φώφη Γεννηματά με τα κοινοτικά όργανα, τους θεσμούς της Ένωσης και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων.

Η κορύφωση του αντιευρωπαϊσμού των δυο κομμάτων -των οποίων οι παρελθούσες ηγεσίες θεμελίωσαν τη σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη- καθρεφτίζεται στην αποστροφή των πολιτικών ομάδων στις οποίες ανήκουν προς την πολιτική των ηγεσιών τους. Ο Κυριάκος και η Φώφη θεωρούνται αποσυνάγωγοι, ο ένας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η άλλη στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Το πρόβλημα στο ΕΛΚ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δημιουργήθηκε όταν άρχισε να διατυπώνει θέσεις που αντιστρατεύονται ευρωπαϊκές κατακτήσεις σε τομείς όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά υπονομεύουν και τα επιτεύγματα από την υλοποίηση των συμφωνιών για την έξοδο από την ελληνική κρίση.

Παράλληλα τα συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη παρακολουθούσαν με καχυποψία την άνοδο του προερχομένου από κόμμα της ακροδεξιάς Άδωνι Γεωργιάδη, με παραγκωνισμό του έτερου αντιπροέδρου της ΝΔ Κωστή Χατζηδάκη που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στην Ευρώπη από τη μακρά θητεία του στο Ευρωκοινοβούλιο. Το «πρόβλημα Γεωργιάδη» είναι γι’ αυτά τα κόμματα ό,τι είναι το ‘πρόβλημα Καμμένου»-παρότι προέρχεται από τη ΝΔ- για τους Ευρωσιαλιστές…

Κρίση με τους Ευρωσοσιαλιστές
Στην περίπτωση της Φώφης Γεννηματά με το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα τα πράγματα είναι χειρότερα. Η εκλογή της δεν ενθουσίασε κανέναν, καθώς η πρώτη διαπίστωση ήταν ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ρόλο της εκτός Ελλάδος. Δεν έχει προσωπικές σχέσεις με κανέναν και στις συνεδριάσεις απλώς διαβάζει ένα κείμενο και στη συνέχεια σιωπά καθώς δεν έχει ευχέρεια επικοινωνίας.

Όταν άλλαξε προσανατολισμό ο Αλέξης Τσίπρας το ΕΣΚ άρχισε προεργασίες για να εντάξει τον ΣΥΡΙΖΑ στις γραμμές του. Το μόνο εμπόδιο ήταν η συνεργασία με το Πάνο Καμμένο. Αλλά η Φώφη αρνήθηκε να συμμετέχει σε νέα κυβερνητική πλειοψηφία, ώστε να διακοπεί η σύμπραξη με τους ΑΝΕΛ χωρίς να προκληθεί πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα.

Οι Ευρωσοσιαλιστές της έδωσαν χρόνο και ταυτόχρονα κατέστησαν τον ΣΥΡΙΖΑ οιονεί μέλος τους, με τον Αλέξη Τσίπρα παρόντα σε όλες τις συνεδριάσεις τους. Από κακές συμβουλές ή άγνοια η Γεννηματά συνέχισε να κινείται σε άλλη κατεύθυνση μέχρι που προκάλεσε το μένος των Ευρωσοσιαλιστών με τις εθνικιστικές θέσεις της στο Μακεδονικό και την αντίθεσή της στη συμφωνία για το χρέος. Ότι από τη Βουλή τους κατήγγειλε -στο όνομα της… εθνικής ανεξαρτησίας- ήταν η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει.

Ήδη στους κύκλους των Ευρωσοσιαλιστών θεωρείται ανεπιθύμητη και το επιβεβαίωσε η απουσία της από την τελευταία συνεδρίασή του, στην οποία συμφωνήσαν με τις καταγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπόρευσή της με τη Δεξιά και τις αντιδραστικές θέσεις της στο Μακεδονικό και το κλείσιμο του Μνημονίου.

Ότι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έσπευσε -με βαλκάνια αφασία -την επόμενη να τους καταγγείλει ως… ενεργούμενα της Μέρκελ εγγράφεται ως προσβολή. Υπάρχει πλέον ορατή κρίση, που μπορεί να φτάσει ως την αποβολή της Γεννηματά, την οποία άλλωστε έχουν απομονώσει και οι λοιπές συνιστώσες του Κινάλ: Θεοδωράκης, Παπανδρέου, Θεοχαρόπουλος.

Το συμπέρασμα από τις προβληματικές σχέσεις Μητσοτάκη και Γεννηματά με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κόμματα είναι ότι στις παραμονές των ευρωεκλογών και οι δυο προσφέρουν κακές υπηρεσίες και τους υπερεθνικούς κομματικούς σχηματισμούς στους οποίους ανήκουν, αλλά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση πάντως προσφέρουν κακές υπηρεσίες και στα κόμματά τους που εμφανίζονται να αποκλίνουν από την κοινοτική Ευρώπη, τις αρχές και τους στόχους της…


anoixtoparathyro.gr

Πηγή Ναυάγιο…

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ … Ή μήπως δεν σας ενοχλεί επειδή είναι ένδοξοι Έλληνες ΗΡΩΕΣ ;;;

Ένας φαλλός στην προτομή του Παπαφλέσσα…

(Δημήτρης Καλαντζής)

Πριν από καμιά δεκαριά ημέρες άγνωστος ζωγράφισε με σπρέι έναν φαλλό στην προτομή του Παπαφλέσσα που βρίσκεται ανάμεσα σε άλλες 20 προτομές Ηρώων του 1821 στο Πεδίον του Άρεως, στη διαδρομή που κάποτε λεγόταν «Λεωφόρος των Ηρώων».

Ίσως να βρήκε «γουστόζικη» την απεικόνιση ενός σεξουαλικού συμβόλου πάνω στο μνημείο ενός μοναχού/επαναστάτη…

Μπορεί να θεώρησε «πράξη αμφισβήτησης» τη βεβήλωση της μνήμης κάποιου που πέθανε, πολεμώντας για την ιδέα της ανεξάρτητης Ελλάδας…

Ενδεχομένως να πίστευε ότι έτσι κατάφερνε ένα «χτύπημα» στους «μίζερους μικροαστούς», που τους αρέσει η ιστορία και κάποτε πήγαιναν και κατέθεταν στεφάνια στη «Λεωφόρο των Ηρώων»…

Οι υπεύθυνοι του Πεδίου του Άρεως προσπάθησαν να καλύψουν πρόχειρα τον βανδαλισμό με ένα κομμάτι ύφασμα και σχοινί. Τις επόμενες ημέρες όμως λύθηκε το σκοινί, τραβήχτηκε το ύφασμα και η προτομή του Παπαφλέσσα με τον φαλλό παραδόθηκε και πάλι στη δημόσια θέα…

Είναι προφανές ότι κάποιοι θέλουν έναν φαλλό στον Παπαφλέσσα. Όπως θέλουν και «μούντζες» στον Παπανικολή και περίεργα σχέδια στον Μαυρομιχάλη…

Μπορεί να είναι και οι ίδιοι που πριν μερικούς μήνες ήθελαν ναζιστικά σύμβολα στη σαρκοφάγο του Υψηλάντη, κόκκινη μπογιά στα χείλη της Μπουμπουλίνας, σπασμένη μύτη στο μορφή του Κολοκοτρώνη…

Τι είναι άλλωστε οι προτομές;

Κομμάτια μάρμαρου που τη δεκαετία του ’30 πήραν τις μορφές «Ηρώων»…

«Επενδύσεις» της τότε Ελλάδας στη δημιουργία «εθνικής μνήμης», που προφανώς δεν εξυπηρετεί πια…

Οι μνήμες σήμερα – συλλογικές και προσωπικές – δεν έχουν υπερασπιστές.

Είναι δάκρυα που κυλούν στη βροχή.

Και καταλήγουν στους υπονόμους της λήθης.

Η βόλτα με το σχολείο στο Πεδίον του Άρεως, το «λίγο ακόμα κούνια, μαμά» και μετά η «μπαλίτσα» με τους φίλους, τα πρώτα αμήχανα φιλάκια στο απόμερο παγκάκι, δεν περνάνε πλέον από γενιά σε γενιά…

Οι μνήμες σβήνουν από τις εικόνες των κατεστραμμένων παιδικών χαρών, τα κλειστά κιόσκια, τα ξερά σιντριβάνια, τα βανδαλισμένα παγκάκια, τις μουτζουρωμένες προτομές…

Και από τις εικόνες των ανθρώπων. Των ανθρώπων / ζόμπι που αναζητούν λίγη πρέζα με πίστωση από τους εμπόρους, ξύνουν το πεζούλι του Μπότσαρη μήπως έχει μείνει κανένας κόκκος «σκόνης» από τον προηγούμενο χρήστη, ψάχνουν στα καλάθια των σκουπιδιών για αποφάγια…

Η εποχή θέλει το Πεδίον του Άρεως «κρυψώνα» της δυστυχίας της και της ανικανότητάς της να λειτουργήσει με κοινωνική συνείδηση.

Οι μνήμες του Πεδίου του Άρεως ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ για να μη φαίνεται η ανυπαρξία θέσεων στα προγράμματα απεξάρτησης, τα κενά στις δομές φιλοξενίας αστέγων και τα ελάχιστα χέρια βοήθειας που πλέον απλώνονται σε όσους θέλουν να σηκωθούν.

Το Πεδίον του Άρεως διώχνει σήμερα τον κόσμο για να μην είναι «μάρτυρας» της ασχήμιας της εποχής.

Αυτό είναι ο φαλλός στην προτομή του Παπαφλέσσα:

Ένα «σκιάχτρο» που λέει «Φύγε! Δεν είναι εδώ η κοινωνία που θυμάσαι, δεν είναι εδώ η κοινωνία που θέλεις…».

Αυτά τα ολιγα επειδή έγινε πολύς ντόρος για το μνημείο του ολοκαυτώματος .. ενώ αυτά που δείχνουμε είναι ενός κατώτερου θεού …ΠΗΓΗΠηγή ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ … Ή μήπως δεν σας ενοχλεί επειδή είναι ένδοξοι Έλληνες ΗΡΩΕΣ ;;;

Επίθεση στην καραμανλική πτέρυγα της ΝΔ εξαπολύει ο ιστότοπος «Αntinews», που απηχεί τις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και του Άδωνη Γεωργιάδη, στέλνοντας μηνύματα στην…
ηγεσία της ΝΔ να «καθαρίσει» τους Καραμανλικούς, με αφορμή τη διαγραφή του Κ. Μίχαλου. Κατηγορεί μάλιστα τον κύκλο Καραμανλή ότι «υπονομεύει» τη γαλάζια παράταξη και ζητά την «αποκήρυξη» του.

Με σαφείς αιχμές κατά του Κ. Μίχαλου που διεγράφη από τη ΝΔ επειδή τοποθετήθηκε θετικά τόσο για τη συμφωνία του Eurogroup όσο και για το Μακεδονικό, αλλά έχει επικρίνει και την εκλογολογία, υπογραμμίζοντας πως «δεν βοηθά την οικονομία, ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονική περίοδο που η χώρα βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης», η Σαμαρική ιστοσελίδα, σε άρθρο γραμμής, που απεικονίζει την ακροδεξιά στροφή της ΝΔ, ασκεί πίεση στον Κ. Μητσοτάκη για «καρατομήσει» όσους δεν συντάσσονται με σαμαρικές κορώνες τύπου… «η χωρά καταρρέει, χάνουμε εδάφη, περιμένουμε νέους… μουσαφιραίους και θα πληρώνουμε την περήφανη διαπραγμάτευση του Αλέξη μέχρι το 2060».

Στο στόχαστρο της ιστοσελίδας βρίσκεται πέραν του Κ. Μίχαλου και ο πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Καραμανλή, Ευ. Αντώναρος, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι είδε την πόρτα εξόδου της ΝΔ με απόφαση Μητσοτάκη, όταν «τόλμησε» να ασκήσει κριτική στον Άδ. Γεωργάδη, ενώ τα σκάγια παίρνουν μέχρι και τον Ευ. Μεϊμαράκη.

Το «Αntinews» απευθυνόμενο ευθέως στον Κ. Καραμανλή διερωτάται επίσης «αν ο πρώην πρωθυπουργός συμφωνεί με την ίδρυση κόμματος από Καραμανλικούς», με στόχο όπως λέει «να μην καταστεί αυτοδύναμη η ΝΔ».

«Επειδή ως γνωστόν το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, αναμένουμε εναγωνίως την ηχηρή και καταλυτική αποκήρυξη των Καραμανλικών πολέμιων της παράταξης», διαμηνύουν οι Σαμαρικοί μέσω του «Αntinews», προειδοποιώντας ότι θα επανέλθουν και κάνοντας μας να διερωτηθούμε για άλλη μια φορά… «τελικά, ποιος κυβερνά αυτό το κόμμα;».

Ολόκληρο το άρθρο του «Αntinews»:

«Έλεος με τους υπονομευτές της παράταξης!!!

Δεν φτάνει που η χωρά καταρρέει, χάνουμε εδάφη, περιμένουμε νέους… μουσαφιραίους και θα πληρώνουμε την περήφανη διαπραγμάτευση του Αλέξη μέχρι το 2060, πρέπει να ασχολούμαστε και με τους δυσαρεστημένους Καραμανλικούς που κάνουν ό, τι περνά από το χέρι τους για να υπονομεύσουν την παράταξη.

Δεν θα αναφερθούμε στην διαγραφή του Μίχαλου, η οποία ορθώς έγινε, ούτε στους κατάπτυστους χαρακτηρισμούς του Αντώναρου κατά του Μητσοτάκη και του Σαμαρά. Άλλωστε, ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος και ο νοών νοείτω.

Θα θέσουμε μόνο τα εξής ερωτήματα:

– Άραγε, είναι ικανοποιημένος ο κύριος Καραμανλής, να υβρίζουν την παράταξη που με επικεφαλής τον θείο του έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη και έκανε τον ίδιο δυο φορές πρωθυπουργό, άτομα που δηλώνουν Καραμανλικοί;

– Συμφωνεί με την ίδρυση κόμματος από Καραμανλικούς με στόχο να μην καταστεί αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία;

– Εγκρίνει τα αλισβερίσια Καραμανλικών με υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που η παράταξη ετοιμάζεται να δώσει την μητέρα των μαχών για να απαλλάξει τη χώρα από τη λαίλαπα της αριστεράς;

– Αποδέχεται κι ο ίδιος την υιοθέτηση της προπαγάνδας της κυβέρνησης περί «αποστασίας» της ΝΔ, από Καραμανλικούς, την οποία αναπαράγουν με θέρμη στα κοινωνικά δίκτυα;

– Εν τέλει, κρίνει ορθή την “επιχείρηση λάσπης” που έχουν εξαπολύσει Καραμανλικοί κατά της ηγεσίας του κόμματος και του πρώην πρωθυπουργού;

Είμαστε σίγουροι ότι είναι κάθετα αντίθετος με τα παραπάνω. Ωστόσο, φρονούμε ότι μία δημόσια παρέμβασή του θα λειτουργούσε εκτονωτικά στέλνοντας στα λαγούμια τους τους υπονομευτές της παράταξης που καπηλεύονται το όνομά του για να την πλήξουν. Διότι αν δεν δήλωναν Καραμανλικοί, ουδείς θα ασχολούνταν μαζί τους.

Εάν δεν το κάνει, σημαίνει ότι επιλέγει να ταυτιστεί μαζί τους. Εντούτοις, πιστεύουμε ότι θα πράξει τα δέοντα για να προστατεύσει τόσο την παράταξη όσο και την υστεροφημία του.

Δεν το έκανε το καλοκαίρι του 15΄, επιτρέποντας επί της ουσίας στον Kαραμανλικό Μεϊμαράκη να δώσει το φιλί της ζωής στον Τσίπρα.

Μην αυταπατάστε. Αν ο Τσίπρας τη στιγμή που είχε χάσει 40 βουλευτές, δηλαδή τη δεδηλωμένη, δεν είχε τη στήριξη της τότε φιλοκαραμανλικής ηγεσίας της ΝΔ, απλώς σήμερα δεν θα υπήρχε. Έτερον ουδέν.

Για να μην πούμε για την σιωπηρή στήριξη του προέδρου της καρδιάς μας στον ανεύθυνο άρχοντα.

Επειδή ως γνωστόν το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, αναμένουμε εναγωνίως την ηχηρή και καταλυτική αποκήρυξη των Καραμανλικών πολέμιων της παράταξης.

Θα επανέλθουμε…»

Πηγή: left.gr

Πηγή Σαμαρικοί vs Καραμανλικών…

Η φιλοσοφία επιστρέφε

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Το παράδοξο της σοφίας:

Αυτός που ξέρει πολλά ακούει, αυτός που ξέρει λίγα μιλάει…,
αυτός που γνωρίζει πολλά ρωτάει, αυτός που γνωρίζει λίγα έχει γνώμη!

Το παράδοξο της γενναιοδωρίας:
Όσα περισσότερα δίνουμε, τόσα περισσότερα παίρνουμε!

Το παράδοξο της γνώσης:
Ο άνθρωπος ψάχνοντας για απαντήσεις, βρίσκει πάντα ερωτήσεις!

Το παράδοξο του χιούμορ:
Το αστείο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση!

Το παράδοξο της σιωπής:
Η σιωπή πολλές φορές είναι πιο δυνατή από την κραυγή!

Το παράδοξο του πλούτου:
Πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει τα περισσότερα, αλλά αυτός που χρειάζεται τα λιγότερα!

Το παράδοξο της αγάπης:
Σε κάνει να στενοχωριέσαι περισσότερο αυτός που σ’ αγαπάει πιο πολύ!

Το παράδοξο της λογικής:
Η καρδιά έχει απόψεις, τις οποίες η λογική δεν αποδέχεται!

Το παράδοξο της όρασης:
Συνήθως τα ουσιώδη δεν τα βλέπεις με τα μάτια, τα βλέπεις με την καρδιά!

Το παράδοξο της βοήθειας:
Αν χρειαστείς την βοήθεια κάποιου, ζήτα από αυτόν που είναι απασχολημένος,
γιατί αυτός που δεν κάνει τίποτα, θα σου πει ότι δεν έχει χρόνο!

Το παράδοξο της βιασύνης:
Αυτό που κάνεις βιαστικά, είναι πάντοτε λάθος!

Το παράδοξο της τεχνολογίας:
Ενώ μας φέρνει πιο κοντά σ’ αυτούς που είναι μακριά μας, μας απομακρύνει από αυτούς που είναι δίπλα μας!

Το παράδοξο της ταχύτητας
Δεν φτάνει πρώτος αυτός που πάει πιο γρήγορα, αλλά αυτός που ξέρει που πάει!

Το παράδοξο της ευτυχίας:
Όταν αντικειμενικά είμαστε καλύτερα από ποτέ, υποκειμενικά αισθανόμαστε ανικανοποίητοι!

Πηγή Το παράδοξο της σοφίας


Αυτά είναι τα στελέχη της ΝΔ στο Μεσολόγγι που συνελήφθησαν…
Στέλεχος της ΝΔ είναι ο Αγαθάγγελος Κότσαλος ο οποίος εξελέγη στη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου το Σεπτέμβριο του 2014 και…
παραμένει μέχρι και σήμερα.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2016 ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το Μεσολόγγι. Σύμφωνα με όσα είχε μεταδώσει το agrinionews.gr, κατά την περιοδεία του επισκέφτηκε αρχικά το Δημαρχείο Μεσολογγίου όπου συναντήθηκε με το δήμαρχο, Νίκο Καραπάνο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη «συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Κότσαλος, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Νομικών Προσώπων του Δήμου, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι».

Τον περασμένο Φλεβάρη ο κ. Κότσαλος ήταν παρών, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ κατά τη συνάντηση του δημάρχου Μεσολογγίου, Νίκου Καραπάνου με τον Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Κικίλια στο γραφείο του δημάρχου Μεσολογγίου.

Ο κ. Κότσαλος ήταν υποψήφιος και στις δημοτικές εκλογές του 2010 με το συνδυασμό του πρώην δημάρχου Γιώργου Πρεβεζάνου όπου φέρεται να είχε εκλεγεί πρώτος με 830 σταυρούς. Πρόκειται για τον πρώην «γαλάζιο» δήμαρχο Μεσολογγίου Αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, Γιώργο Πρεβεζάνο ο οποίος καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης για την υπόθεση μεταφοράς μεταναστών από το αεροδρόμιο του Μεσολογγίου στο εξωτερικό.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους συνδημότες που με στήριξαν και με εμπιστεύτηκαν να τους εκπροσωπήσω στον Καλλικρατικό Δήμο της Ι.Π. Μεσολογγίου. Δεσμεύομαι πως θα εργαστώ πρωτίστως με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, με ήθος, εντιμότητα και ανιδιοτέλεια από την θέση που με έταξαν οι Δημότες» είχε αναφέρει τότε σε δήλωσή του κ. Κότσαλος.

Στις εκλογές του 2014 ήταν εκ νέου υποψήφιος με το συνδυασμό του νυν δημάρχου, Νίκου Καραπάνου ο οποίος προέρχεται επίσης από το χώρο της ΝΔ.

Σημαντικό τοπικό στέλεχος της ΝΔ

O Δημήτρης Μπουσμπουρέλης είναι από τα σημαντικά τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο Μεσολόγγι . Ο δικηγόρος στο επάγγελμα κ. Μποσμπουρέλης είναι πρώην αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και υπεύθυνος Πρασίνου στο Δήμο Μεσολογγίου. Εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στις τελευταίες δημοτικές εκλογές του 2014, όπου κατέβηκε με το ψηφοδέλτιο του νυν δημάρχου της πόλης Νίκου Καραμάνου, που υποστηριζόταν από τη Νέα Δημοκρατία. Η επιλογή του Ν. Καραμάνου να συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο τον Δ. Μπουσμπουρέλη είχε κριθεί από τα τοπικά μέσα ως άνοιγμα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Κι αυτό γιατί στις δημοτικές εκλογές του 2010 ο κ. Μπουσμπουρέλης είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους στη Δ.Ε. Μεσολογγίου με τον συνδυασμό του πρώην δημάρχου Γ. Αναγνωστόπουλου, που υποστηριζόταν από το ΠΑΣΟΚ.

Τον Μάρτιο του 2016 σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα «Αιχμή News» γίνεται «και με τη βούλα Νεοδημοκράτης», αφού «δέχτηκε να συμμετάσχει στις τοπικές εκλογές για τις θεματικές ενότητες του κόμματος». Λίγους μήνες αργότερα εγκαταλείπει το αξίωμά του. Πλέον είναι πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Μεσολογγίου και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήμου Μεσολογγίου. Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή εταιρεία επαναλειτούργησε μετά από εισήγηση του δημάρχου Ν. Καραπάνου και σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 31 Αυγούστου 2016. Στόχος της εταιρείας σύμφωνα με τον δήμαρχο είναι «να υποστηρίξει δημιουργικά την αναπτυξιακή προσπάθεια που καταβάλλει η δημοτική αρχή» και «να αποτελέσει ένα συλλογικό φορέα ο οποίος θα συνδράμει είτε στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, είτε στην κατεύθυνση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας».  

documentonews.gr

Πηγή Οι …άριστοι του Κυριάκου…


Στέφανος Βαβούρας


ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΕ ΜΕ ΗΠΙΟ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ (ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΑΤΕ).
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ .. 37%, ΑΡΑ ΑΥΤΟΙ ΟΡΘΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ .. «ΚΑΛΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ»!
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΣΤΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ! ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ! .. ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΝ!

ΠΗΤΕ ΤΟΥΣ:
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΑΒΕ ΤΗΝ 20-9-2015, 320.000 ΛΙΓΩΤΕΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ ΑΠ’ ΟΤΙ ΤΗΝ 25-1-2015.
Η ΑΠΟΧΗ ΗΤΑΝ 47% ΠΕΡΙΠΟΥ! ΑΡΑ, ΤΟΤΕ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΟ 21% ΠΕΡΙΠΟΥ! ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ!!
ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ!

ΕΙΠΕ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ!
ΠΑΡΕΔΕΧΘΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ (ΜΕΣΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2016) ΟΤΙ ΕΞΕΒΙΑΣΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΑΣ (Ε.Ε. .) ΚΑΙ ΥΠΕΚΥΨΕ!
ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΡΕΔΕΧΘΗ ΟΤΙ ΩΣ ΠΡΩΘΥΠΥΡΓΟΣ ΥΠΕΚΥΨΕ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ … ΑΛΛΑ ΕΞΕΛΕΓΗ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ!!! ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΡΕΒΗ ΤΟΝΟΡΚΟ ΤΟΥ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΗ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

ΩΜΟΛΟΓΗΣΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (15-6-2018, 14:30 ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΕΠΤΟ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ) ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ, ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ, ΑΛΛΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ (ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ) !!! (ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ)!
ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΡΕΔΕΧΘΗ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙ (ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ) ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ! ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ!!

ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ «ΜΠΑΤΣΟΙ, ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ, ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ, … ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΟΥ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ).
ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ! ΤΟ 61,5% ΕΙΠΕ «ΟΧΙ» ΚΑΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΝΟΗΣΕ!! ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (.. ΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)!
ΕΠΕΒΕΛΕ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (CAPITAL CONTROL), ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ! ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΑ!!
ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ ΚΑΙ ΞΕΠΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: ΛΙΜΑΝΙΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΔΕΗ, … ΕΝΩ ΠΡΙΝ ΓΙΝΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ ΞΕΠΟΥΛΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ!
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ:
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ! ΤΟ 2008 ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ! Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΣ 13-4-1992, ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΚΕ! ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ! ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΡΥΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚ (ΤΟΤΕ). ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ ΤΟΡΠΙΛΙΣΕ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ!!!

…………………..
ΕΤΟΙΜΑΣΘΗΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΤΑ ΑΓΝΟΟΥΝ, ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΚΕΦΘΗ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, … ΕΝΩ ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΙ !!!
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!! ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ! ΤΟ ΔΟΚΙΜΑΣΑ ΠΡΟΧΘΕΣ ΠΡΙΝ ΦΘΑΣΩ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). …. Α Π Ο Δ Ι Δ Ε Ι !!
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ (ΩΠΛΙΣΜΕΝΗΣ) ΟΜΑΔΟΣ («ΜΑΤ»), ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΜΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΔΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, ΜΟΥ ΑΠΗΝΤΗΣΕ ΟΤΙ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΗΡΕ 37% !!! ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ! ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ !!
ΕΓΡΑΨΑ ΤΙ ΑΠΗΝΤΗΣΑ!
ΜΙΣΟΔΑΓΚΩΘΗΚΕ!
ΗΡΘΕ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΜΕ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΥΝΘΟΥΝ!!!!!
ΤΟΥ ΑΠΗΝΤΗΣΑ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΠΕΤΡΕΣ! ΑΛΛΟΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ (ΟΙ ΑΝΑΡΧΟΜΠΑΧΑΛΟΙ)! ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ, ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΓΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ!
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΙΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΥΤΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ!
ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΕΟ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ!!

ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΣΑ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΘΟΥΝ!
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ .. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΥΦΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ … ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΩ!!! ( ΕΦΘΕΙΡΑ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ) !!!
ΤΟΝΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ, ΦΙΛΟΙ, ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΑΣ! ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΩΡΚΙΣΘΗΣΑΝ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΠΑΤΕΩΝΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΠΟΥΛΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!
ΜΕ ΗΠΙΟ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ! ΟΧΙ ΜΕ ΘΥΜΟ! ΟΧΙ ΕΠΙΙΘΕΤΙΚΩΣ, ΕΡΙΣΤΙΚΩΣ! …
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!! ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!!
ΕΑΝ 20 ΑΤΟΜΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΜΟΙΡΙΑ, ΕΑΝ ΤΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΟΡΕΣ, ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΗΡΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΘΑ ΤΟ ΣΚΕΦΘΟΥΝ ΞΑΝΑ!!!
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΘΥΜΑΤΑ! ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟΙ!! ΔΕΣΜΙΟΙ !!!
ΕΙΜΕΘΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ! ΕΧΟΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ! ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ! ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ!
ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΜΕ !!!

ΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ!!
«ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΙ ΤΡΩΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΨΩΜΙ, ΑΠ΄ ΟΤΙ ΜΕ ΤΟ ΞΥΔΙ» !! (ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΠΡΟ 15 ΕΤΩΝ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ «ΕΦΥΓΕ» ΑΠΟ ΑΘΕΝΕΙΑ ΣΤΑ 55 ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!

Πηγή ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!! ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ!


Γνωστός δημοσιογράφος νοσηλεύεται στην εντατική του Ευαγγελισμού μετά από καρδιακό επεισοδιο που υπέστη. 
Το δυστύχημα είναι ότι βρέθηκε στο…
σπίτι του μετά από αρκετή ώρα που είχε πέσει σε κώμα. 
Τα προβλήματα για τον δημοσιογράφο το τελευταίο διάστημα ήταν πολλά, τόσο τα οικογενειακά οσο και τα επαγγελματικά αφού πρόσφατα είχε απολυθεί.

enimerosi24.gr

Πηγή Στην εντατική του "Ευαγγελισμού", γνωστός δημοσιογράφος…


Η διάσημη τραγουδίστρια αναφέρεται ανοιχτά χωρίς φόβο για το ποιοι κινούν τα «νήματα» στον πλανήτη μας!!..Τα λόγια της καθηλωτικά σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση!..


Δείτε το σχετικό βίντεο και τα συμπεράσματα δικά σας …


https://www.dailymotion.com/video/x6mwzthΠηγή Η Lady Gaga μιλάει αποκαλυπτικά για τα αόρατα,μοχθηρά "ερπετά" που μας κυβερνούν,σε συνέντευξη δίπλα στον Δαλάι Λάμα!!!