25 June, 2019
Home / Διαφορα (Page 1113)

Ο Αγέλαος από τη Ναύπακτο, ήταν στρατηγός της Αιτωλικής Συμπολιτείας και θεωρούταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της εποχής του. Ιδιαίτερα γνωστός είναι για τον αγώνα του για ειρήνη στη Ναύπακτο και την προσπάθειά του όλοι οι Έλληνες να ζήσουν αδελφικά.
«Ος έφη δείν μάλιστα μεν μηδέποτε πολεμείν τούς Έλληνας αλλήλοις, αλλά μεγάλην χάριν έχειν τοις θεοίς, ει λέγοντες εν και ταυτό πάντες, και συμπλέκοντες τας χείρας, καθάπερ οι τούς ποταμούς διαβαίνοντες, δύναιντο τας των βαρβάρων εφόδους αποτριβόμενοι συσσώζειν σφας αυτούς και τας πόλεις…».

«Αυτός είπε ότι κατ’ εξοχήν οι Έλληνες σε καμμιά περίπτωση πια δεν πρέπει να πολεμούν μεταξύ τους, αλλά να χρεωστούν μεγάλη χάρη στο θεό, εάν με το να λένε όλοι να και το αυτό, δηλαδή να ομονοήσουν, και με το να συμπλέξουν τα χέρια, όπως κάνουν αυτοί πού διαβαίνουν τούς ποταμούς, θα μπορέσουν, αποκρούοντας τις εφόδους των βαρβάρων, να σώσουν, μαζί με τον εαυτό τους, και τις πόλεις τους…»
Ένας ακόμη σπουδαίος στρατηγός της Αιτωλικής Συμπολιτείας, ήταν ο Αγέλαος, Ναυπάκτιος στην καταγωγή. Η θητεία του ως
στρατηγός ή Αιτωλάρχης, συνέπεσε με τις δραματικές εξελίξεις της περιόδου του 3ου-2ου αιώνα π.Χ., όπου η Ελλάδα αλληλοσπαραζόταν από εμφύλιες συγκρούσεις και οι Ρωμαίοι από τα δυτικά, ορέγονταν τα ελληνικά εδάφη. Ελάχιστοι ήταν αυτοί όπου μπορούσαν να προβλέψουν τις μελλοντικές κινήσεις των Ρωμαίων, που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά να εκμεταλλευτούν τις εσωτερικές διαμάχες και αδυναμίες των Ελλήνων.

Ο Αγέλαος αποτελούσε μια τέτοια προσωπικότητα και με το κύρος που τον χαρακτήριζε ως ηγέτη των Αιτωλών, πρωτοστάτησε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των ελληνικών πόλεων, προκειμένου να ληφθούν μέτρα και να συζητηθούν τα πάντα που είχαν σχέση με το μέλλον της Ελλάδας. Πίστευε – κι αυτή ήταν η πραγματικότητα – ότι Μακεδόνες, Αιτωλοί και Αχαιοί, ήταν οι μοναδικοί που μπορούσαν να προβάλλουν αντίσταση στον ρωμαϊκό επεκτατισμό.

Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε το 217 π.Χ. κοντά στην πόλη της Ναυπάκτου, αφού πρώτα είχε απελευθερωθεί ο Αιτωλός Κλεόνικος από τους Αχαιούς (σημ. υπήρχαν ήδη συγκρούσεις Αιτωλών και Αχαιών). Είναι άγνωστο εάν ο Αγέλαος ήταν ήδη στρατηγός της Αιτωλικής Συμπολιτείας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης ή είχε κάποιον τιμητικό τίτλο ως εκπρόσωπος των Αιτωλών.

Οι μόνες πληροφορίες που έχουμε για την ύστατη συνάντηση αυτή των ελληνικών αντιπροσώπων στη Ναύπακτο, προέρχονται από τον φιλορωμαίο ιστορικό Πολύβιο, ο οποίος απορρίπτει σαν πληροφορία τις διάφορες απόψεις που εκτέθηκαν εκεί ως ανάξιες λόγου και αναφέρει την ομιλία του Αγέλαου, ως τη μόνη σπουδαία. Εξάλλου, η γενικότερη αρνητική τοποθέτηση του Πολύβιου προς τους Αιτωλούς, δικαιολογεί και την περιφρόνησή του σε αυτή τη συνάντηση.

Σύμφωνα με τον Πολύβιο λοιπόν, μέρος της ομιλίας του Αγέλαου ήταν και η κάτωθι:

«Ποτέ δεν πρέπει να πολεμούν οι Έλληνες μεταξύ τους, αλλά να χρωστούν μεγάλη χάρη στους θεούς, αν μπορούσαν, με μια σκέψη και δένοντας τα χέρια, όπως αυτοί που περνάνε ποτάμια, να αποκρούουν τις επιθέσεις των βαρβάρων σώζοντας τον εαυτό τους και τις πόλεις τους. Αν όμως αυτό είναι εντελώς αδύνατον, τουλάχιστον τώρα έπρεπε να συμφωνήσουν και να φυλάγονται λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρούς στρατούς και το μεγάλο πόλεμο που έχει αρχίσει στη Δύση. Γιατί είναι φανερό στον καθένα, που και λίγο ανακατεύεται με την πολιτική, ότι, είτε ο Καρχηδόνιοι νικήσουν τους Ρωμαίους είτε οι Ρωμαίοι τους Καρχηδόνιους, είναι φυσικό να μην περιοριστούν οι νικητές με κανέναν τρόπο στην κυριαρχία της Ιταλίας και της Σικελίας, αλλά να έρθουν στην Ελλάδα και να προσπαθήσουν να επεκτείνουν τα σχέδια τους και την εξουσία τους.

Γι’ αυτό λοιπόν, πρέπει όλοι να καιροφυλακτούν και ιδιαίτερα ο Φίλιππος. Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να σταματήσει να φθείρει τις δυνάμεις των άλλων Ελλήνων πολεμώντας εναντίον τους και κάνοντάς τους εύκολη λεία των επιτιθέμενων, αλλά αντίθετα να φροντίζει εξίσου για όλους, σαν να ανήκει όλη η Ελλάδα στον ίδιο. Γιατί μόνο έτσι θα έχει την εύνοια και ακόμα την υποστήριξή τους σε κάθε ξένη επιβουλή. Έπειτα εκείνος που θα θελήσει να επιτεθεί εναντίον του θα διστάσει να το πράξει, αν γνωρίζει ότι οι άλλοι Έλληνες είναι με το μέρος του.

Ο βασιλιάς της Μακεδονίας πρέπει να στρέψει τη δραστηριότητά του στη Δύση, γιατί δεν θα ήταν καθόλου απίθανο στην κατάλληλη περίσταση να επεκτείνει την κυριαρχία του και εκεί. Η παρούσα περίσταση, είναι κατάλληλη για την πραγματοποίηση αυτής της ελπίδας. Τυχόν διαφορές του με τους άλλους Έλληνες, να τις αναβάλει για αργότερα, όταν δηλαδή δεν θα υπήρχε εξωτερικός κίνδυνος. Γιατί αν ποτέ τα νέφη της Δύσης έρθουν στην Ελλάδα, πολύ φοβούμαι ότι, χωρίς να το θέλουμε, θα σταματήσουμε να φιλονικούμε μεταξύ μας, ή να συμβιβαζόμαστε όπως τώρα. Τότε θα παρακαλούμε τους Θεούς να μας δώσουν και πάλι την ελευθερία να ρυθμίζουμε τις διαφορές μας μόνοι μας, όποτε θέλουμε-αλλά θα είναι πολύ αργά. Δεν πρέπει να περιμένουμε να σταθούν πάνω από την Ελλάδα τα νέφη που συσσωρεύονται στη Δύση».


Δυστυχώς, δεν έχουν διασωθεί ή ανευρεθεί τα πρακτικά της συνάντησης, κι έτσι δεν έχουμε πλήρη εικόνα των λόγων των υπόλοιπων συνέδρων, αλλά και ούτε ολόκληρη την ομιλία του Αγέλαου. Ωστόσο, μέσα από τα παραπάνω δραματικά αυτά λόγια του Αιτωλού εκπροσώπου, διαφαίνεται η διορατικότητα, η πολιτική του αντίληψη και το φιλειρηνικό του πνεύμα. Τα εμπνευσμένα λόγια του, προκάλεσαν βαθιά απήχηση, ώστε όλοι οι αντιπρόσωποι, μετέφεραν τα λόγια ειρήνης στις πόλεις τους, ενισχύοντας την ελπίδα για μια ένωση των ελληνικών πόλεων απέναντι στους Ρωμαίους.

Μάλιστα, οι Αθηναίοι τίμησαν τον Αγέλαο, ανακηρύσσοντάς τον στρατηγό της πόλης τους. Δυστυχώς, η καχυποψία σε συνδυασμό με τη ρωμαϊκή προπαγάνδα, έθεσαν τον Αγέλαο στο περιθώριο, δεχόμενος μάλιστα κατηγορίες πως ο σκοπός του ήταν να ωφελήσει την Αιτωλική Συμπολιτεία. Έτσι, λίγο καιρό μετά, ξανάρχισαν οι εμφύλιες διαμάχες και οι φόβοι του Αγέλαου επαληθεύτηκαν. Ήταν ζήτημα χρόνου να εισέλθουν οι Ρωμαίοι στην Ελλάδα ως «απελευθερωτές», γεγονός το οποίο συνέβη μετά από 20 χρόνια.

Η διάσκεψη της Ναυπάκτου και ο βαρυσήμαντος λόγος του Αγέλαου, είναι μια μεγάλη στιγμή του Ελληνισμού της αρχαιότητας.

Λίγα χρόνια αργότερα, ένας Ακαρνάνας, ο Λυκίσκος, εξέθετε τις ίδιες ανησυχίες για το μέλλον της Ελλάδας. Ήταν η τελευταία φορά, που ένας Αιτωλός κι ένας Ακαρνάνας, δύο Έλληνες μίλησαν για αλληλεγγύη, ενότητα και ομόνοια κι αυτό συγκλόνισε πολλούς, δυστυχώς όμως χωρίς αποτέλεσμα.

Τα λόγια του Αγέλαου, αλλά και του Λυκίσκου, θα πρέπει να διδάσκονται σε όλους τους Έλληνες, αφού πάντοτε είναι επίκαιρα.

Πηγή

elhalflashbacksΠηγή Αγέλαος ο Ναυπάκτιος και η προσπάθειά του όλοι οι Έλληνες να ζήσουν αδελφικά


Η Ελληνική µυθολογία αναφέρεται συχνά στη Χαλκιδική: Το αρχαίο όνοµα της Κασσάνδρας ήταν Φέγρα, δηλαδή τόπος της φωτιάς. Πιστεύεται ότι ήταν η γη των Γιγάντων και το πεδίο µάχης του πολέµου µεταξύ των Θεών του Ολύµπου και των Γιγάντων, όταν οι τελευταίοι επιχείρησαν να εκδιώξουν τους Θεούς από τον Όλυµπο.

Σύµφωνα µε ένα µύθο, ο Εγκέλαδος, ένας από τους Γίγαντες, καταπλακώθηκε από βράχο που πέταξαν εναντίον του οι Θεοί του Ολύµπου.

Έτσι, ο “Εγκέλαδος-Σεισµός” γίγαντας, είναι θαµµένος στην Κασσάνδρα, αλλά µη έχοντας πεθάνει, από καιρό σε καιρό προσπαθεί να ελευθερωθεί από το βράχο που τον έχει καταπλακώσει και οι προσπάθειές του αποτελούν το φαινόµενο του σεισµού.

Στο άλλο άκρο της Χαλκιδικής η χερσόνησος του Aθω πάλι σχηµατίστηκε και πήρε το όνοµα της από το βράχο που έριξε εναντίον των θεών ο Γίγαντας Άθως. Η Σιθωνία οφείλει το όνοµά της στο Σίθωνα, το γιο του Ποσειδώνα.

Τα απολιθωµένα λείψανα ελεφαντοειδών και άλλων εξαφανισµένων ειδών που βρέθηκαν στη Νικήτη και έχουν εντοπιστεί στα Βραστά, στην Τρίγλια κ.α. αποτελούν µάρτυρες µιας άλλης εποχής, που µάλλον δεν είδε ποτέ ανθρώπινο γένος.

Επίσης τα ευρήµατα στο Σπήλαιο των Πετραλώνων απέδειξαν ότι η παρουσία του ανθρώπου εδώ ξεπερνά τις 700.000 χρόνια, ενώ το κρανίο του αρχανθρώπου υπολογίζεται πως έχει ηλικία 200.000 ετών περίπου. Εγκαταστάσεις οργανωµένης κοινωνίας έχουµε στη Χαλκιδική από το 4.000 π.Χ. και οι παλαιότεροι κάτοικοί της ήταν Θράκες και Πελασγοί.

Τον 8ο αι. π.Χ. πλήθος κατοίκων καταφθάνει στην περιοχή, προερχόµενο κυρίως από την Χαλκίδα (εξ ού και η ονομασία “Χαλκιδική”) και την Ερέτρια. Στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. οι 32 σπουδαιότερες πόλεις ιδρύουν υπό την ηγεσία της Ολύνθου, το “κοινόν των Χαλκιδέων”, το οποίο θα διαλυθεί το 379 π.Χ. από τους Σπαρτιάτες. Το 348 π.Χ. ο Φίλιππος ενσωµατώνει την περιοχή στο Μακεδονικό Βασίλειο.

Στα Ελληνιστικά χρόνια ιδρύονται τρεις µεγάλες πόλεις: Κασσανδρεία (315), Ουρανούπολις (315) και Αντιγόνεια (στη µέση της Καλαµαριάς το 280 π.Χ.). Το 168 π.Χ. περνά στα χέρια των Ρωµαίων και παρακµάζει καθώς οι πόλεις της περιήλθαν υπό τον έλεγχο Ρωµαίων εµπόρων κυρίως.

Οι αρχαίοι Έλληνες αποίκησαν την χερσόνησο του Αγίου Όρους πολύ νωρίς, η οποία κατά τους αρχαίους χρόνους ονομάζονταν Ακτή. Ξέρουμε πως υπήρχαν οκτώ πόλεις στην Ακτή: το Δίον, η Ολόφυξος,ο Άθως οι Ακροθώοι (εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή Μεγίστης Λαύρας), οι Κλεωνές,η Απολλωνία,η Ουρανούπολη, το Παλαιώριο και η Θυσσός. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε την ακριβή θέση των οικισμών αυτών.Εικάζεται πως οι πρώτες τρεις βρισκόντουσαν στην ανατολική πλευρά και οι άλλες δύο στην δυτική.

Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίζει τη θάλασσα του Aθω «θηριωδεστάτη», μιας και το 492π.Χ. εκεί καταποντίστηκε ολόκληρος ο περσικός στόλος που είχε βάλει πλώρη για την Αθήνα υπό τον στρατηγό Μαρδόνιο.

Χάθηκαν είκοσι χιλιάδες άνδρες και τριακόσια πλοία. Την εποχή των περσικών πολέμων η χερσόνησος αριθμούσε περί τις δέκα χιλιάδες κατοίκους. Πρέπει να έκαναν πολύ υγιεινή ζωή, μιας και σύμφωνα με τον Λουκιανό, ζούσαν εκατόν τριάντα χρόνια! Πολλοί από αυτούς ήταν Πελασγοί και Ετρούσκοι. Αν και ήξεραν ελληνικά, μιλούσαν κι άλλες γλώσσες, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη.

Οι πλυθησμοί που ζούσαν στην Ακτή τιμούσαν τους ίδιους θεούς με την λοιπή Ελλάδα. Στο υψηλότερο σημείο του Aθω ορθώνονταν ένα άγαλμα που ονομαζόταν ο “Αθώος Δίας” (εξ ου και η ονομασία Άθως), του οποίου η σκιά όταν έγερνε ο ήλιος λέγεται ότι άγγιζε τη Λήμνο. Οι πρώτοι κάτοικοι του Aθω λάτρευαν επίσης τη Δήμητρα, την Αφροδίτη, την Αρτέμιδα, τον Απόλλωνα και τον Ασκληπιό.

Κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. οι Αθηναίοι χάνουν τον έλεγχο της Χαλκιδικής, η οποία εντάσσεται στο βασίλειο της Μακεδονίας. Αργότερα, κατά τους πρώτους αιώνες της χριστιανικής εποχής, επιδεινώνεται συνεχώς η παρακμή της Χαλκιδικής: πέραν του ζυγού των Ρωμαίων δέχεται μαζικές εισβολές Σλάβων και Βουλγάρων. Οι επιπλέον ταλαιπωρίες από τους πειρατές εξηγούν γιατί εγκαταλείπεται σταδιακά ο πληθυσμός της χερσονήσου. Έτσι, κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ. δεν κατοικεί πλέον κανείς στις πόλεις της Ακτής. Υπάρχουν μόνον αγάλματα…

Αντιθέτως κατά τα αρχαία χρόνια υπήρχε αυστηρό Άβατον για τους άντρες. Εκεί υπήρχαν ιερά της θεάς Αρτέμιδος, στα οποία βρίσκονταν οι ιέρειες της, νέες αγνές κοπέλες, και θεραπαίνιδες της θεάς.

Στη Μονή Μεγίστης Λαύρας υπάρχει μία μαρμάρινη αναθηματική ανάγλυφη πλάκα,στην οποία απεικονίζεται ένα τεράστιο αυτί εντός πλαισίου, πάνω από το οποίο υπάρχει εγχάρακτη η επιγραφή: ΑΡΤΕΜΙΔΙ ΑΓΡΟΤΕΡΑ / ΝΕΒΡΙΣ ΕΠΙΤΑΓΗΝ / ΑΝΕΘΗΚΕΝ. Από τους χαρακτήρες εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πλάκα ανήκει στην κλασική ελληνική περίοδο και χρονολογείται στον Ε΄ – Δ΄ π.Χ. αιώνα. Η τοποθέτηση της αναθηματικής πλάκας στο συγκεκριμένο σημείο είναι αφιέρωμα κάποιας Νεβρίδος στην θεά Αρτέμιδα και αποτελεί απόδειξη πως υπήρχαν ελληνικοί ναοί οι οποίοι κατεστράφησαν (ίσως, χωρίς να είμαστε βέβαιοι και) από τους χριστιανούς μοναχούς.

Κατά την ομηρική εποχή, η θεά «ρυθμίζει την αγνότητα του πρωτόγονου βίου, όπου η μητρότητα συνδυάζεται με τη γονιμότητα αλλά όχι και με τον έρωτα».

Παραπέμπει στον Γάλλο φιλόσοφο και ιστορικό Πιέρ Γκριμάλ, ο οποίος παρατηρεί «μια ιδιοτυπία στη λατρεία της Αρτέμιδος: στην παρθένο θεά απευθύνονταν για να ζητήσουν βοήθεια κατά τον τοκετό», αφού μπορούσε να φανεί και κακότροπη, οπότε «οπλισμένη με τόξο, έριχνε ένα βέλος στην ετοιμόγεννη, δίνοντάς της αιφνίδιο θάνατο».

Αυτό συνδέει την Αρτέμιδα με την πρωιμότερη Ειλείθυια, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Παυσανία, «λατρεύτηκε στη Δήλο ως εύλινος (αυτή που κλώθει καλά) και ταυτιζόταν φανερά με τη μοίρα. Η Ειλείθυια», προσθέτει ο Γκριμάλ, «είναι η θεά του τοκετού, δηλαδή της στιγμής κατά την οποία αρχίζει να ξετυλίγεται το νήμα της ζωής.

“Μήπως, λοιπόν, η Aρτεμις, η θεά του αιφνίδιου θανάτου, ήταν εκείνη που στην προομηρική ποίηση σπάει αυτό το νήμα;” Aλλωστε σ’ αυτήν μόνο αποδίδει ο Oμηρος το επίθετο «χρυσήλακτος», αυτή που κρατάει τη χρυσή ηλακάτη, τη χρυσή ρόκα.H Άρτεμη είναι μια από τις παλαιότερες, πιο περίπλοκες αλλά και πιο ενδιαφέρουσες μορφές του ελληνικού πανθέου. Κόρη του Δία και της Λητώς, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, βασίλισσα των βουνών και των δασών, θεά του κυνηγιού, προστάτιδα των μικρών παιδιών και ζώων.

Η γέννηση της ιδιόρρυθμης θεάς τοποθετείται στο νησί Ορτυγία. Σ’ αυτό το άγονο πετρονήσι και μετά από φοβερές ταλαιπωρίες και περιπλανήσεις είχε καταφύγει η έγκυος Λητώ προκειμένου να κρυφτεί και να προφυλαχτεί από την καταδιωκτική μανία της νόμιμης συζύγου του Δία, της Ήρας. Εκεί και με τη βοήθεια όλων των γυναικείων θεοτήτων (εκτός της Ήρας) ήρθε στο φως η Άρτεμη και λίγο αργότερα ο αδερφός της ο Απόλλωνας.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες της γέννησής της η Άρτεμη παίρνει πρωτοβουλίες. Αν και νεογέννητο βρέφος, βοηθά την εξουθενωμένη μητέρα της να ξεγεννήσει και το δεύτερο της παιδί και ταυτίζεται με τον τρόπο αυτόν με την Ειλείθυια, τη θεά του τοκετού. Πανέμορφη και πανέξυπνη η Άρτεμη, είχε από πολύ νωρίς κερδίσει την εκτίμηση των άλλων θεών. Ήδη από τα τρία της χρόνια είχε συγκεκριμένες απαιτήσεις, που αφορούσαν την ενδυμασία της, τον εξοπλισμό της και την ακολουθία της στην πιο αγαπημένη της ενασχόληση, το κυνήγι. Ήταν παιδί που ήξερε τι ήθελε και πραγματικά σταθερό και άκαμπτο στις αποφάσεις του.

Ο Δίας τη θαύμαζε για την επιμονή της και, λόγω της ευστροφίας της, της έτρεφε πολύ μεγάλη αγάπη και ικανοποιούσε όλες της τις επιθυμίες. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ζήτησε η Άρτεμη σαν δώρο από τον πατέρα της ήταν η αιώνια αγνότητα και παρθενία. Πιστή και σταθερή σ’ ό,τι ζητούσε και τη δέσμευε, η παρθενική θεά δε σπίλωσε ποτέ ούτε το ήθος της, ούτε και το χαρακτήρα της. Σοβαρή και περήφανη, διατήρησε την αγνότητά της περιφρονώντας ερωτικές πολιορκίες κι επιθέσεις. Αφοσιωμένη στο κυνήγι και τη φύση, αδιαφόρησε για τις χαρές του γάμου και τις απολαύσεις του έρωτα. Με επιβολή και αυστηρότητα απαίτησε την αθωότητα και την παρθενικότητα όχι μόνο του εαυτού της, αλλά και των Νυμφών που την περιστοίχιζαν κι επίσης αυτών που με τις υπηρεσίες τους την τιμούσαν.

Η Άρτεμη ήταν μια θεά αμείλικτη που ποτέ σχεδόν δε συγχωρούσε. Οποιαδήποτε παρατυπία σε βάρος της, οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα πιστεύω της και τις αρχές της άξιζε την τιμωρία της. Η αδυσώπητη οργή της ήταν έτοιμη να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή απέναντι στον παραβάτη των αυστηρών της κανόνων. Τα θανατηφόρα της βέλη στόχευαν διαρκώς θνητούς, θεούς και ήρωες που παρέβλεπαν την ύπαρξή της ή αμελούσαν τις αρχές και τη λατρεία της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:
Εμφάνιση των αόρατων μοναχών του Αγίου Όρους σε φωτογραφία?


πηγές:
http://www.pronews.gr/istoria/146958_agio-oros-kai-i-arhaioelliniki-istoria-toy

omadaorfeas Πηγή Το Άγιο Όρος και η αρχαιοελληνική ιστορία του


Η Ελληνική µυθολογία αναφέρεται συχνά στη Χαλκιδική: Το αρχαίο όνοµα της Κασσάνδρας ήταν Φέγρα, δηλαδή τόπος της φωτιάς. Πιστεύεται ότι ήταν η γη των Γιγάντων και το πεδίο µάχης του πολέµου µεταξύ των Θεών του Ολύµπου και των Γιγάντων, όταν οι τελευταίοι επιχείρησαν να εκδιώξουν τους Θεούς από τον Όλυµπο.

Σύµφωνα µε ένα µύθο, ο Εγκέλαδος, ένας από τους Γίγαντες, καταπλακώθηκε από βράχο που πέταξαν εναντίον του οι Θεοί του Ολύµπου.

Έτσι, ο “Εγκέλαδος-Σεισµός” γίγαντας, είναι θαµµένος στην Κασσάνδρα, αλλά µη έχοντας πεθάνει, από καιρό σε καιρό προσπαθεί να ελευθερωθεί από το βράχο που τον έχει καταπλακώσει και οι προσπάθειές του αποτελούν το φαινόµενο του σεισµού.

Στο άλλο άκρο της Χαλκιδικής η χερσόνησος του Aθω πάλι σχηµατίστηκε και πήρε το όνοµα της από το βράχο που έριξε εναντίον των θεών ο Γίγαντας Άθως. Η Σιθωνία οφείλει το όνοµά της στο Σίθωνα, το γιο του Ποσειδώνα.

Τα απολιθωµένα λείψανα ελεφαντοειδών και άλλων εξαφανισµένων ειδών που βρέθηκαν στη Νικήτη και έχουν εντοπιστεί στα Βραστά, στην Τρίγλια κ.α. αποτελούν µάρτυρες µιας άλλης εποχής, που µάλλον δεν είδε ποτέ ανθρώπινο γένος.

Επίσης τα ευρήµατα στο Σπήλαιο των Πετραλώνων απέδειξαν ότι η παρουσία του ανθρώπου εδώ ξεπερνά τις 700.000 χρόνια, ενώ το κρανίο του αρχανθρώπου υπολογίζεται πως έχει ηλικία 200.000 ετών περίπου. Εγκαταστάσεις οργανωµένης κοινωνίας έχουµε στη Χαλκιδική από το 4.000 π.Χ. και οι παλαιότεροι κάτοικοί της ήταν Θράκες και Πελασγοί.

Τον 8ο αι. π.Χ. πλήθος κατοίκων καταφθάνει στην περιοχή, προερχόµενο κυρίως από την Χαλκίδα (εξ ού και η ονομασία “Χαλκιδική”) και την Ερέτρια. Στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. οι 32 σπουδαιότερες πόλεις ιδρύουν υπό την ηγεσία της Ολύνθου, το “κοινόν των Χαλκιδέων”, το οποίο θα διαλυθεί το 379 π.Χ. από τους Σπαρτιάτες. Το 348 π.Χ. ο Φίλιππος ενσωµατώνει την περιοχή στο Μακεδονικό Βασίλειο.

Στα Ελληνιστικά χρόνια ιδρύονται τρεις µεγάλες πόλεις: Κασσανδρεία (315), Ουρανούπολις (315) και Αντιγόνεια (στη µέση της Καλαµαριάς το 280 π.Χ.). Το 168 π.Χ. περνά στα χέρια των Ρωµαίων και παρακµάζει καθώς οι πόλεις της περιήλθαν υπό τον έλεγχο Ρωµαίων εµπόρων κυρίως.

Οι αρχαίοι Έλληνες αποίκησαν την χερσόνησο του Αγίου Όρους πολύ νωρίς, η οποία κατά τους αρχαίους χρόνους ονομάζονταν Ακτή. Ξέρουμε πως υπήρχαν οκτώ πόλεις στην Ακτή: το Δίον, η Ολόφυξος,ο Άθως οι Ακροθώοι (εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η Μονή Μεγίστης Λαύρας), οι Κλεωνές,η Απολλωνία,η Ουρανούπολη, το Παλαιώριο και η Θυσσός. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε την ακριβή θέση των οικισμών αυτών.Εικάζεται πως οι πρώτες τρεις βρισκόντουσαν στην ανατολική πλευρά και οι άλλες δύο στην δυτική.

Ο Ηρόδοτος χαρακτηρίζει τη θάλασσα του Aθω «θηριωδεστάτη», μιας και το 492π.Χ. εκεί καταποντίστηκε ολόκληρος ο περσικός στόλος που είχε βάλει πλώρη για την Αθήνα υπό τον στρατηγό Μαρδόνιο.

Χάθηκαν είκοσι χιλιάδες άνδρες και τριακόσια πλοία. Την εποχή των περσικών πολέμων η χερσόνησος αριθμούσε περί τις δέκα χιλιάδες κατοίκους. Πρέπει να έκαναν πολύ υγιεινή ζωή, μιας και σύμφωνα με τον Λουκιανό, ζούσαν εκατόν τριάντα χρόνια! Πολλοί από αυτούς ήταν Πελασγοί και Ετρούσκοι. Αν και ήξεραν ελληνικά, μιλούσαν κι άλλες γλώσσες, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη.

Οι πλυθησμοί που ζούσαν στην Ακτή τιμούσαν τους ίδιους θεούς με την λοιπή Ελλάδα. Στο υψηλότερο σημείο του Aθω ορθώνονταν ένα άγαλμα που ονομαζόταν ο “Αθώος Δίας” (εξ ου και η ονομασία Άθως), του οποίου η σκιά όταν έγερνε ο ήλιος λέγεται ότι άγγιζε τη Λήμνο. Οι πρώτοι κάτοικοι του Aθω λάτρευαν επίσης τη Δήμητρα, την Αφροδίτη, την Αρτέμιδα, τον Απόλλωνα και τον Ασκληπιό.

Κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. οι Αθηναίοι χάνουν τον έλεγχο της Χαλκιδικής, η οποία εντάσσεται στο βασίλειο της Μακεδονίας. Αργότερα, κατά τους πρώτους αιώνες της χριστιανικής εποχής, επιδεινώνεται συνεχώς η παρακμή της Χαλκιδικής: πέραν του ζυγού των Ρωμαίων δέχεται μαζικές εισβολές Σλάβων και Βουλγάρων. Οι επιπλέον ταλαιπωρίες από τους πειρατές εξηγούν γιατί εγκαταλείπεται σταδιακά ο πληθυσμός της χερσονήσου. Έτσι, κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ. δεν κατοικεί πλέον κανείς στις πόλεις της Ακτής. Υπάρχουν μόνον αγάλματα…

Αντιθέτως κατά τα αρχαία χρόνια υπήρχε αυστηρό Άβατον για τους άντρες. Εκεί υπήρχαν ιερά της θεάς Αρτέμιδος, στα οποία βρίσκονταν οι ιέρειες της, νέες αγνές κοπέλες, και θεραπαίνιδες της θεάς.

Στη Μονή Μεγίστης Λαύρας υπάρχει μία μαρμάρινη αναθηματική ανάγλυφη πλάκα,στην οποία απεικονίζεται ένα τεράστιο αυτί εντός πλαισίου, πάνω από το οποίο υπάρχει εγχάρακτη η επιγραφή: ΑΡΤΕΜΙΔΙ ΑΓΡΟΤΕΡΑ / ΝΕΒΡΙΣ ΕΠΙΤΑΓΗΝ / ΑΝΕΘΗΚΕΝ. Από τους χαρακτήρες εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πλάκα ανήκει στην κλασική ελληνική περίοδο και χρονολογείται στον Ε΄ – Δ΄ π.Χ. αιώνα. Η τοποθέτηση της αναθηματικής πλάκας στο συγκεκριμένο σημείο είναι αφιέρωμα κάποιας Νεβρίδος στην θεά Αρτέμιδα και αποτελεί απόδειξη πως υπήρχαν ελληνικοί ναοί οι οποίοι κατεστράφησαν (ίσως, χωρίς να είμαστε βέβαιοι και) από τους χριστιανούς μοναχούς.

Κατά την ομηρική εποχή, η θεά «ρυθμίζει την αγνότητα του πρωτόγονου βίου, όπου η μητρότητα συνδυάζεται με τη γονιμότητα αλλά όχι και με τον έρωτα».

Παραπέμπει στον Γάλλο φιλόσοφο και ιστορικό Πιέρ Γκριμάλ, ο οποίος παρατηρεί «μια ιδιοτυπία στη λατρεία της Αρτέμιδος: στην παρθένο θεά απευθύνονταν για να ζητήσουν βοήθεια κατά τον τοκετό», αφού μπορούσε να φανεί και κακότροπη, οπότε «οπλισμένη με τόξο, έριχνε ένα βέλος στην ετοιμόγεννη, δίνοντάς της αιφνίδιο θάνατο».

Αυτό συνδέει την Αρτέμιδα με την πρωιμότερη Ειλείθυια, η οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Παυσανία, «λατρεύτηκε στη Δήλο ως εύλινος (αυτή που κλώθει καλά) και ταυτιζόταν φανερά με τη μοίρα. Η Ειλείθυια», προσθέτει ο Γκριμάλ, «είναι η θεά του τοκετού, δηλαδή της στιγμής κατά την οποία αρχίζει να ξετυλίγεται το νήμα της ζωής.

“Μήπως, λοιπόν, η Aρτεμις, η θεά του αιφνίδιου θανάτου, ήταν εκείνη που στην προομηρική ποίηση σπάει αυτό το νήμα;” Aλλωστε σ’ αυτήν μόνο αποδίδει ο Oμηρος το επίθετο «χρυσήλακτος», αυτή που κρατάει τη χρυσή ηλακάτη, τη χρυσή ρόκα.H Άρτεμη είναι μια από τις παλαιότερες, πιο περίπλοκες αλλά και πιο ενδιαφέρουσες μορφές του ελληνικού πανθέου. Κόρη του Δία και της Λητώς, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, βασίλισσα των βουνών και των δασών, θεά του κυνηγιού, προστάτιδα των μικρών παιδιών και ζώων.

Η γέννηση της ιδιόρρυθμης θεάς τοποθετείται στο νησί Ορτυγία. Σ’ αυτό το άγονο πετρονήσι και μετά από φοβερές ταλαιπωρίες και περιπλανήσεις είχε καταφύγει η έγκυος Λητώ προκειμένου να κρυφτεί και να προφυλαχτεί από την καταδιωκτική μανία της νόμιμης συζύγου του Δία, της Ήρας. Εκεί και με τη βοήθεια όλων των γυναικείων θεοτήτων (εκτός της Ήρας) ήρθε στο φως η Άρτεμη και λίγο αργότερα ο αδερφός της ο Απόλλωνας.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες της γέννησής της η Άρτεμη παίρνει πρωτοβουλίες. Αν και νεογέννητο βρέφος, βοηθά την εξουθενωμένη μητέρα της να ξεγεννήσει και το δεύτερο της παιδί και ταυτίζεται με τον τρόπο αυτόν με την Ειλείθυια, τη θεά του τοκετού. Πανέμορφη και πανέξυπνη η Άρτεμη, είχε από πολύ νωρίς κερδίσει την εκτίμηση των άλλων θεών. Ήδη από τα τρία της χρόνια είχε συγκεκριμένες απαιτήσεις, που αφορούσαν την ενδυμασία της, τον εξοπλισμό της και την ακολουθία της στην πιο αγαπημένη της ενασχόληση, το κυνήγι. Ήταν παιδί που ήξερε τι ήθελε και πραγματικά σταθερό και άκαμπτο στις αποφάσεις του.

Ο Δίας τη θαύμαζε για την επιμονή της και, λόγω της ευστροφίας της, της έτρεφε πολύ μεγάλη αγάπη και ικανοποιούσε όλες της τις επιθυμίες. Ένα από τα πρώτα πράγματα που ζήτησε η Άρτεμη σαν δώρο από τον πατέρα της ήταν η αιώνια αγνότητα και παρθενία. Πιστή και σταθερή σ’ ό,τι ζητούσε και τη δέσμευε, η παρθενική θεά δε σπίλωσε ποτέ ούτε το ήθος της, ούτε και το χαρακτήρα της. Σοβαρή και περήφανη, διατήρησε την αγνότητά της περιφρονώντας ερωτικές πολιορκίες κι επιθέσεις. Αφοσιωμένη στο κυνήγι και τη φύση, αδιαφόρησε για τις χαρές του γάμου και τις απολαύσεις του έρωτα. Με επιβολή και αυστηρότητα απαίτησε την αθωότητα και την παρθενικότητα όχι μόνο του εαυτού της, αλλά και των Νυμφών που την περιστοίχιζαν κι επίσης αυτών που με τις υπηρεσίες τους την τιμούσαν.

Η Άρτεμη ήταν μια θεά αμείλικτη που ποτέ σχεδόν δε συγχωρούσε. Οποιαδήποτε παρατυπία σε βάρος της, οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα πιστεύω της και τις αρχές της άξιζε την τιμωρία της. Η αδυσώπητη οργή της ήταν έτοιμη να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή απέναντι στον παραβάτη των αυστηρών της κανόνων. Τα θανατηφόρα της βέλη στόχευαν διαρκώς θνητούς, θεούς και ήρωες που παρέβλεπαν την ύπαρξή της ή αμελούσαν τις αρχές και τη λατρεία της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:
Εμφάνιση των αόρατων μοναχών του Αγίου Όρους σε φωτογραφία?


πηγές:
http://www.pronews.gr/istoria/146958_agio-oros-kai-i-arhaioelliniki-istoria-toy

omadaorfeas Πηγή Το Άγιο Όρος και η αρχαιοελληνική ιστορία του

Οι παραιτήσεις υπουργών ή γίνονται δεκτές ή δεν γίνονται. Η μία εβδομάδα που μεσολάβησε από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη παραίτηση Τόσκα δεν είναι επαρκής χρόνος για να δικαιολογήσει την…
άρνηση της μιας και την αποδοχή της άλλης.

Φυσικά έχουν μεσολαβήσει γεγονότα, όπως η πρώτη συνέντευξη του αναπ. υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην οποία δήλωσε ότι δεν υπήρξε κανένα λάθος στην αντιμετώπιση της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι. Αυτή τη στάση δικαιολογημένα διόρθωσε ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αναλαμβάνοντας τη πολιτική ευθύνη για τη τραγωδία, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι θα γίνει έλεγχος για όλες τις πιθανές παραλείψεις και θα υπάρξει επιμερισμός ευθυνών, αν και όπου υπάρχουν. Αρκεί όμως το όποιο «φάλτσο» του κυρίου Τόσκα για να δικαιολογηθεί η αποδοχή της παραίτησης του;

Aν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην αντίδραση του κρατικού μηχανισμού το απόγευμα της μοιραίας Δευτέρας, αυτό μπορεί να εντοπιστεί στις πρώτες στιγμές της κρίσης, όταν η προσοχή των αρμοδίων αρχών ήταν στραμμένη στις φωτιές της Κινέτας. Η κυβέρνηση θα έπρεπε επίσης να είχε αναβαθμίσει τον σκουριασμένο μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, μέσα βέβαια στις ασφυκτικές συνθήκες των μνημονιακού κορσέ. Αλλά η τραγωδία και η έκταση που πήρε οφείλονται βασικά στις πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες και στα ατιμώρητα και συνεχή πολεοδομικά εγκλήματα που είχαν σημειωθεί για δεκαετίες στη περιοχή.Ανεξάρτητα από τον δικαιολογημένο συγκινησιακό φόρτο, αυτή ήταν και η επικρατούσα άποψη της κοινής γνώμης, που και πιο έξυπνη είναι και πολύ πιο αντικειμενική από τα αιμοβόρα, αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ. Αντί να επηρεαστεί από τις κραυγές των τελευταίων, η κυβέρνηση θα έπρεπε να σταθεί στις εγκληματικές ευθύνες που έχει όλο αυτό το σύστημα της διάχυτης διαφθοράς, με τα αυθαίρετα τις μάντρες και τις κλειστές παραλίες. Αν ο κ. Τόσκας είχε κάποιες ευθύνες -κυρίως για την επόμενη μέρα της τραγωδίας- θα έπρεπε να απομακρυνθεί στον επικείμενο ανασχηματισμό, αντί να δοθεί νέο πεδίο δημαγωγίας στην αντιπολίτευση, που ζητάει τώρα και τη παραίτηση του πρωθυπουργού. Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση θα πρέπει να παραμένει σταθερά σε μια γραμμή και να κοιτάει λιγότερο τηλεόραση!

tvxs.gr

Πηγή Η πολλή TV βλάπτει την κυβέρνηση…

Η Ακρόπολη στην κορυφή της Ευρώπης ως το καλύτερο τουριστικό αξιοθέατο

Στο πλαίσιο των World Travel Awards 2018, Ο ΕΟΤ βραβεύτηκε, επίσης, για την καλύτερη εθνική τουριστική καμπάνια
Η Ακρόπολη βραβεύτηκε ως το κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο στην Ευρώπη, ενώ ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού βραβεύτηκε ως ο Οργανισμός με την καλύτερη εθνική τουριστική στρατηγική και καμπάνια για το 2018 στο πλαίσιο των World Travel Awards που έλαβαν χώρα στην Αθήνα.

Το βραβείο Europe’s Leading National Tourism Strategy & Campaign 2018 παρέλαβε ο Γ.Γ. του ΕΟΤ Κωνσταντίνος Τσέγας ο οποίος αναφέρθηκε στο επιτυχημένο πολυεπίπεδο πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΕΟΤ σε εφαρμογή των στρατηγικών κατευθύνσεων του υπουργείου Τουρισμού και της υπουργού Έλενας Κουντουρά, ως ο εθνικός φορέας στην παγκόσμια τουριστική προώθηση και προβολή της Ελλάδας.

Το βραβείο για την Ακρόπολη, ως το κορυφαίο τουριστικό αξιοθέατο στην Ευρώπη, Europe’s Leading Tourist Attraction 2018, παρέλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Χαράλαμπος Καρίμαλης.

Η υπουργός Έλενα Κουντουρά, στην ομιλία της αναφέρθηκε στο τουριστικό άλμα της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά με επιδόσεις ρεκόρ την τελευταία τριετία, και στις νέες αναπτυξιακές και επενδυτικές ευκαιρίες που κινητοποίησε η υλοποιούμενη εθνική τουριστική πολιτική στην ελληνική τουριστική οικονομία και στην τουριστική αγορά.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ισχυρή εικόνα και ζήτηση που παρουσιάζει σήμερα η Ελλάδα ως παγκόσμιος ελκυστικός προορισμός για τουρισμό 365 ημέρες και πρώτη επιλογή στη Μεσόγειο και την Ευρώπη για αυθεντικές εμπειρίες και βιωματικά ταξίδια. Όπως επίσης και στη στοχευμένη πολιτική που σχεδίασε και υλοποίησε το υπουργείο με αποτέλεσμα η Αθήνα από σταθμός διέλευσης επισκεπτών στο παρελθόν να έχει σήμερα καταστεί και να ξεχωρίζει ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός για ταξίδια πόλεως και διαμονής 3-4 ημερών, με ρεκόρ σε όλα τα τουριστικά μεγέθη, στις διεθνείς αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις, τις πληρότητες, τα έσοδα και τις νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις.

Η κ. Κουντουρά επισήμανε την υψηλή ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, που υποστηρίζει και προωθεί το υπουργείο Τουρισμού, έχοντας διαμορφώσει ένα πιο ελκυστικό πλαίσιο για τη στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, ώστε σήμερα η Ελλάδα να αποτελεί στρατηγική επιλογή ξένων ομίλων για τουριστικές επενδύσεις.

Τόνισε ακόμη τη συμβολή του ελληνικού ιδιωτικού τομέα με υψηλό επαγγελματισμό, στην παροχή υψηλού επιπέδου φιλοξενίας και στη διαρκή αναβάθμιση του ξενοδοχειακού προϊόντος. Στο πλαίσιο της τελετής απονομής, η υπουργός παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι TV-5.

ΠΗΓΗΠηγή Στην κορυφή της Ευρώπης η Ακρόπολη

Προς όψιμους «εργολάβους»: όταν τρώνε δεν μιλάνε (για αρχές, αξίες, ιδεολογίες κλπ). Οι γενικεύσεις βοηθούν στην περιγραφή ενός συνόλου έστω κι αν κατά περίπτωση αδικούν κάποια υποσύνολά του. Μια τέτοια «πετυχημένη» γενίκευση έχει διατυπωθεί εδώ και χρόνια με τρεις λέξεις: Αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι.
Συνεχίζοντας τη…
γενίκευση μπορεί κάποιος να δει το πλαίσιο (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης)..
μέσα στο οποίο μεγαλουργούν αλήτες και ρουφιάνοι εμφανιζόμενοι ως δημοσιογράφοι. Τα ΜΜΕ πρώτα απ όλα και σε τελική ανάλυση είναι μηχανισμοί απολογισμού (θετικού) ενός συστήματος (κόμμα- κυβέρνηση- επιχειρηματικά συμφέροντα) που τα δημιούργησε και τα επιχορηγεί. Είναι προφανές ότι οι αλήτες και οι ρουφιάνοι διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα ως απολογητές των θέσεων και της γραμμής του κόμματος, της όποιας κυβέρνησης και των όποιων επιχειρηματικών συμφερόντων κρύβονται (ή φαίνονται) πίσω από το Μέσο στο οποίο εργάζονται.
Δεύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα για αλήτες και ρουφιάνους είναι η ευκολία με την οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να γλείψουν εκεί ακριβώς όπου τον προηγούμενο καιρό έφτυναν είτε γιατί άλλαξαν (σύστημα) αφεντικό είτε γιατί το αφεντικό τους άλλαξε γραμμή και στόχους.
Ανάμεσα στους ρουφιάνους και τους αλήτες υπάρχει μια ευδιάκριτη υποκατηγορία: τα σκουλήκια. Είναι αυτοί που «έμαθαν» τη δημοσιογραφία ως εγκάθετοι ξεκινώντας ως ορντινάντσες κομματικών λογοκριτών ή ξεσκολισμένων αληταράδων της δημοσιογραφικής πιάτσας και συνεχίζουν να κάνουν το μόνο που γνωρίζουν: να ξεσκονίζουν και να γλείφουν.
Το ενοχλητικό με αυτό το είδος «δημοσιογράφων» δεν είναι η έξη τους προς την απολογία για χάρη των αφεντικών τους. Ετσι αντιλαμβάνονται και ενδεχομένως είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η αηδία που προκαλούν προκύπτει από το θράσος με το οποίο γλείφουν (εκεί που έφτυναν) επιχειρηματολογώντας ταυτόχρονα για το πόσο νόστιμο είναι…

Δημήτρης Μηλάκας (FB)

Πηγή Δημοσιογραφία: Επαγγελματίες απολογητές…

Προς όψιμους «εργολάβους»: όταν τρώνε δεν μιλάνε (για αρχές, αξίες, ιδεολογίες κλπ). Οι γενικεύσεις βοηθούν στην περιγραφή ενός συνόλου έστω κι αν κατά περίπτωση αδικούν κάποια υποσύνολά του. Μια τέτοια «πετυχημένη» γενίκευση έχει διατυπωθεί εδώ και χρόνια με τρεις λέξεις: Αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι.
Συνεχίζοντας τη…
γενίκευση μπορεί κάποιος να δει το πλαίσιο (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης)..
μέσα στο οποίο μεγαλουργούν αλήτες και ρουφιάνοι εμφανιζόμενοι ως δημοσιογράφοι. Τα ΜΜΕ πρώτα απ όλα και σε τελική ανάλυση είναι μηχανισμοί απολογισμού (θετικού) ενός συστήματος (κόμμα- κυβέρνηση- επιχειρηματικά συμφέροντα) που τα δημιούργησε και τα επιχορηγεί. Είναι προφανές ότι οι αλήτες και οι ρουφιάνοι διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα ως απολογητές των θέσεων και της γραμμής του κόμματος, της όποιας κυβέρνησης και των όποιων επιχειρηματικών συμφερόντων κρύβονται (ή φαίνονται) πίσω από το Μέσο στο οποίο εργάζονται.
Δεύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα για αλήτες και ρουφιάνους είναι η ευκολία με την οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή να γλείψουν εκεί ακριβώς όπου τον προηγούμενο καιρό έφτυναν είτε γιατί άλλαξαν (σύστημα) αφεντικό είτε γιατί το αφεντικό τους άλλαξε γραμμή και στόχους.
Ανάμεσα στους ρουφιάνους και τους αλήτες υπάρχει μια ευδιάκριτη υποκατηγορία: τα σκουλήκια. Είναι αυτοί που «έμαθαν» τη δημοσιογραφία ως εγκάθετοι ξεκινώντας ως ορντινάντσες κομματικών λογοκριτών ή ξεσκολισμένων αληταράδων της δημοσιογραφικής πιάτσας και συνεχίζουν να κάνουν το μόνο που γνωρίζουν: να ξεσκονίζουν και να γλείφουν.
Το ενοχλητικό με αυτό το είδος «δημοσιογράφων» δεν είναι η έξη τους προς την απολογία για χάρη των αφεντικών τους. Ετσι αντιλαμβάνονται και ενδεχομένως είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η αηδία που προκαλούν προκύπτει από το θράσος με το οποίο γλείφουν (εκεί που έφτυναν) επιχειρηματολογώντας ταυτόχρονα για το πόσο νόστιμο είναι…

Δημήτρης Μηλάκας (FB)

Πηγή Δημοσιογραφία: Επαγγελματίες απολογητές…

 

Τι είναι αυτό τελικά που μοιάζει με ιπτάμενο δίσκο στο βυθό της θάλασσας στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, στις ακτές του Θερμαϊκού κόλπου; Δυστυχώς δεν γνωρίζω για να σας πω. Είμαι όμως 100% σίγουρος, και μπορώ να το αποδείξω, ότι η επίσημη δήλωση που επαναδημοσιεύθηκε από τις ιστοσελίδες factchecker.gr, ellinikahoaxes.gr, seleo.gr και news247.gr ήταν πρόχειρη και άσχετη με την πραγματικότητα, και πιθανότατα δόθηκε για να κοπάσει ο σάλος που προκλήθηκε με το θέμα, το οποίο σε χρόνο ρεκόρ έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Αναζητώντας απαντήσεις για το Αγνώστου Ταυτότητας Υποβρύχιο Αντικείμενο, που φαίνεται στις εικόνες του Google Earth, το seleo.gr έφτασε στο λανθασμένο συμπέρασμα πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει εμφανιστεί και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου και της Βαλτικής. Επικαλούμενοι άρθρο της Daily Mail, που δημοσιεύθηκε το 2017, το συγκεκριμένο φαινόμενο ονομάζεται «Unterwater Fairy Circles». Αυτοί οι κύκλοι έχουν εμφανιστεί παλιότερα, γύρω από τις ακτές της Δανίας καθώς και τα νησιά της Βαλεαρίδας, συμπεριλαμβανομένης και της Μαγιόρκα. Όπως ήταν αναμενόμενο, το φαινόμενο τότε, είχε προκαλέσει ερωτήματα και όλοι έψαχναν απαντήσεις. Όπως αναφέρει το άρθρο, αυτά τα «φαλακρά μπαλώματα» προκαλούνται από μόλυνση ξένων ειδών στα θαλάσσια λιβάδια και όπως υποστηρίζουν επιστήμονες, θέτουν ολόκληρα οικοσυστήματα σε κίνδυνο εξαφάνισης. Τα εισβάλλοντα είδη οδηγούνται σε αυτές τις περιοχές από τα μολυσμένα νερά και την αλλαγή του κλίματος, σύμφωνα με τους ερευνητές, από το Πανεπιστήμιο των Βαλεαρίδων Νήσων της Πάλμα, στη Μαγιόρκα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι κύκλοι αυτοί έχουν αργό ρυθμό ανάπτυξής, μόνο μερικά εκατοστά ετησίως, αλλά αυτό σημαίνει ότι οι απώλειες «είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμες».
Η εξήγηση του seleo.gr είναι σωστή και συμβαίνει στις θάλασσες, όλου του κόσμου θα έλεγα, όμως στην περίπτωσή του Θερμαΐκού δεν ισχύει, και εξηγώ…


Τα «Unterwater Fairy Circles», όπως αναφέρουν οι αντι-συνομοσιολογικές ιστοσελίδες της χώρας μας, έχουν αργό ρυθμό ανάπτυξής, μόνο μερικά εκατοστά ετησίως, σωστά; Άρα, πέρυσι ο 67 μέτρων κύκλος θα ήταν περίπου 66,5 μέτρα και πρόπερσι ο 66 μέτρα. Όμως ψάχνοντας στις προπέρσινες αεροφωτογραφίες της Google Earth και συγκεκριμένα σε αυτές που τραβήχτηκαν στις 29/10/2016 από το επίμαχο σημείο, ο κύκλος το 2016 δεν υπάρχει ενώ η υπόλοιπη γεωλογία του βυθού παραμένει αμετάβλητη! Οπότε με σιγουριά λέμε ότι το φαινόμενο των «Unterwater Fairy Circles» καταρρίπτεται. Ο εικονιζόμενος σχηματισμός δεν είναι κυκλικό τμήμα στο πυθμένα της θάλασσας που στερείται βλάστησης. Επίσης, καταρρίπτονται και οι θεωρίες για κάποιον παλιό κατεδαφισμένο φάρο, για πανάρχαιους κυκλικούς τύμβους που σκεπάστηκαν με την άνοδο της θάλασσας ή για δίχτυα που θα έπρεπε να φέρουν αναγνωριστικές σημάνσεις γύρω τους, όπως λέχθηκε από κάποιους.


Με τη σειρά τους καταρρίπτονται και οι θεωρίες για ηφαιστειακό κρατήρα ή φυτοπλαγκτόν που επέπλέε με κυκλική μορφή στην επιφάνεια του νερού ή  απορρίμματα από κάποιο πλοίο και θα σας εξηγήσουμε παρακάτω το γιατί. Ο λόγος είναι απλός και ένας. Ο κυκλικός σχηματισμός εκτός από τα παράλια της Μηχανιώνας ξαναφωτογραφήθηκε την ίδια χρονιά από την Google Earth και λίγο πιο κάτω, νοτιότερα των Νέων Μουδανιών. Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό πως το «τεράστιο Αγνώστου Ταυτότητας Υποβρύχιο Αντικείμενο που εντοπίστηκε στο βυθό του Θερμαϊκού» πιθανότατα ήταν σε κίνηση!


Και εξηγούμαστε. Στην εικόνα του χάρτη των Νέων Μουδανιών το σύνολο των δορυφορικών φωτογραφιών που την έφτιαξαν δείχνει το ίδιο ακριβώς αντικείμενο (χωρίς καμία διαφοροποίηση στο σχήμα του) άλλες 6 φορές. Όπως όλοι γνωρίζουμε οι χάρτες αποτελούνται από δεκάδες φωτογραφίες σε συνέχεια. Οπότε, το λογικό είναι να θεωρήσουμε ότι το αντικείμενο ήταν σε παράλληλη κίνηση και φωτογραφιζόταν ξανά και ξανά από τον δορυφόρο, παρά ότι υπήρχαν άλλα 6 όμοια εκεί. Εξάλλου η λογική συνέχεια που εμφανίζονται τα αντικείμενα στα Νέα Μουδανιά είναι σε σειρά, μία ακολουθία που δηλώνει κίνηση και όχι πλήθος αντικειμένων.

Καταρρίπτοντας όλες τις παραπάνω λογικές θεωρίες, τελικά μιλάμε για ένα USO που ταξίδευε υποβρύχια στα ριχά νερά του Θερμαϊκού; για ένα φυσικό σχηματισμό που δεν κατανοούμε και προχώραγε κάτω από το νερό στα 200 μέτρα από την ακτή; ή απλά η Google Earth παίζει παιχνίδια μαζί μας; Κάτοικοι της Χαλκιδικής περιμένουμε την οπτική επιβεβαίωσή σας και τις φωτογραφίες σας από τις θαλάσσιες αυτές περιοχές: 40°27’03.1″N 22°51’39.6″E ( 40.450855, 22.860987 ) &
40°13’01.6″N 23°18’18.7″E ( 40.217113, 23.305202 ) …

*Ευχαριστούμε για την δημιουργία του άρθρου, τους: Ιωάννη Μαίανδρο, Γ. Κασιμάτη, Γιάννη Περσεύς.Διαβάστε επίσης:

ufotruth-grΠηγή ΤΟ USO ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ! (ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ας ντραπούμε ολοι για αυτό το (ανθ)ελληνικό βίντεο, που το κατεβασαν άρον άρον απ’ το διαδίκτυο κι «έκανε πλάκα» με τους πνιγμούς προσφύγων​…

Αν ο Wilhelm Reich έγραφε σήμερα το «Άκου Ανθρωπάκο», ενδεχομένως να μην έμενε στην αποδόμηση του φαντασιακού «εγώ» μας. Πιθανότατα θα άλλαζε τον τίτλο σε «Φτου σου Ανθρωπάκο», γιατί θα είχε…
απελπιστεί από την κατάντια των ανθρώπων και την αποκτήνωση του είδους.


Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από κάποιες ώρες, θα βοηθούσε τον Αυστριακό ψυχαναλυτή -ενδεχομένως και να τον ενέπνεε- να το γράψει, μιας και κάποιοι τύποι που ζουν ανάμεσά μας αποφάσισαν πως οι θάνατοι των προσφύγων στη Μεσόγειο και οι κακουχίες που περνούν οι αιτούντες άσυλο, είναι οι αιτίες των δεινών που περνούν οι Έλληνες.

Ο τίτλος που λέει «Πρόσφυγας στη χώρα σου», σε προετοιμάζει για το παράλογο που θα δεις στη συνέχεια. Για να ήταν δηλαδή πρόσφυγες, θα πρέπει η χώρα τους να βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση, θα έπρεπε να είχαν φύγει από κάποια σύρραξη για να σώσουν τα παιδιά τους ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν να ξεφύγουν από τους τζιχαντιστές. Κυρίως όμως σε προετοιμάζει, διότι το φασιστικό αφήγημα που χρησιμοποιούν είναι ίδιο σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμη και όταν βαραίνει τους Έλληνες που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για να βρουν τη δουλειά ή τη ζωή που θέλουν. Ένας Γερμανός φασίστας βλέποντας έναν Έλληνα στη Γερμανία, νιώθει «μετανάστης στη χώρα του».

Η πλοκή του βίντεο εξηγεί βήμα βήμα αυτές τις απόψεις μιας και ξεκινάει με έναν Έλληνα που βρίσκεται στα όρια της απόγνωσης. Δεν έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς του, είναι έτοιμος να «φουντάρει», είναι απελπισμένος και στα όρια της απόγνωσης. Ο φιλαράκος του τότε του προτείνει να υποδυθούν τους πρόσφυγες που πνίγονται στη θάλασσα και τότε ξεκινάει και η πλήρης παράνοια. Οι τύποι όχι απλώς δεν διστάζουν να κάνουν πλάκα και με τον πόλεμο και με τους πνιγμούς των ανθρώπων στις θάλασσες, αλλά το εμφανίζουν σαν μια διαδικασία που την κάνουν επίτηδες οι πρόσφυγες ώστε να αποκτήσουν άσυλο. Διότι για ένα επικίνδυνο και ψεκασμένο μυαλό, το να βουλιάζει η βάρκα σου μεσοπέλαγα και το να χάνεις τα παιδιά σου είναι μέρος μιας μεγάλης συνομωσίας που έχει στηθεί «για να σου πάρουν οι ξένοι τα κρατικά επιδόματα».

Το «σενάριο» και ο εκνευρισμός που σου προκαλεί συνεχίζονται με τους πρόσφυγες πια να καταφέρνουν να φτάσουν στη στεριά. Υπάρχει εκεί ένα σημείο στο οποίο ακούγεται «είναι πρόσφυγες, βγάλτους ΑΦΜ, δώστους και τα λεφτά τους», ενώ ένας τύπος απεικονίζεται να τους δίνει ένα μάτσο πενηντάευρα και πιστωτικές κάρτες. Φυσικά, από τη θεωρία συνομωσίας δεν λείπουν οι ΜΚΟ και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υποτίθεται πως ασχολούνται μόνο με τους πρόσφυγες. Από τα μπλουζάκια που φοράνε εκείνοι που υποδύονται τους ανθρώπους των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων δεν λείπει και το «Sorros» αποδεικνύοντας πως οι δημιουργοί του βίντεο μάλλον αποδίδουν τη θεωρία συνομωσίας στον George Sorros που «θέλει να αγοράσει την Ελλάδα ύπουλα και ΔΙΑΔΩΣΤΕ11!!!». Όσο για τους δημοσιογράφους είναι επίσης ενταγμένοι στο ίδιο σχέδιο και προφανώς τους αρέσει να ασχολούνται με αναξιοπαθούντες και πρόσφυγες και να γυρίσουν στην Αθήνα από τα νησιά έχοντας δει πολύνεκρα ναυάγια που τους χαρίζουν ένα συνεχές μετατραυματικό στρες.

Η πηγή των προβλημάτων τους είναι οι πρόσφυγες, εκείνοι που ήρθαν να κλέψουν τα κρατικά επιδόματα και τις δουλειές των Ελλήνων, εκείνοι που υποδύονται πως πνίγονται στη Μεσόγειο για να σωθούν και φυσικά μετά ζουν εις βάρος τους.

Αμέσως μετά μπαίνει στο πλάνο και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή κάποια δομή του-μάλλον δεν ήξεραν πως απαγορεύεται η λήψη πλάνων γι’ αυτό καλή επιτυχία με τα δικαστικά ξεμπερδέματα αν υπάρξουν. Φυσικά καθόλου τυχαίο, γιατί στο μυαλό των δημιουργών και των φασιστών οι πρόσφυγες έρχονται στη χώρα για να την αλλοιώσουν, να την κάνουν μια μουσουλμανική αποικία ή κάτι τέτοιο που μόνο εκείνοι ξέρουν.

Ίσως η πιο εκνευριστική πτυχή αυτού του βίντεο είναι στην αρχή του. Όταν πέφτει η επισήμανση «Σε αυτό το βίντεο δεν προσβάλουμε τους πραγματικούς πρόσφυγες πολέμου, αλλά…». Δεν χρειαζόταν αυτή η επισήμανση, πρώτον επειδή δεν ισχύει και δεύτερον διότι το σενάριο είναι μια οπτικοποίηση των ομιλιών του υπόδικου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη. Η πηγή των προβλημάτων τους άλλωστε είναι οι πρόσφυγες, εκείνοι που ήρθαν να κλέψουν τα κρατικά επιδόματα και τις δουλειές των Ελλήνων, εκείνοι που υποδύονται πως πνίγονται στη Μεσόγειο για να σωθούν και φυσικά μετά να ζήσουν εις βάρος τους.

Το βίντεο διάρκειας 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων δημοσιεύτηκε συμπτωματικά μια μέρα πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγήσει συμπληρωματική βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 37,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των μεταναστών στην Ελλάδα. Ξεπέφτουμε χαμηλά όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να εξηγούμε το «ποιος ταΐζει τους πρόσφυγες» σε ανθρώπους με φασιστικές παρωπίδες. Όμως, θα πρέπει να γνωρίζουν και αυτοί και όσοι εμφορούνται με τέτοιες ιδέες πως χώρες όπως η Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν μεταναστευτική πολιτική μόνοι και γι’ αυτό τα περισσότερα -αν όχι όλα- τα χρήματα που διατίθενται σε πρόσφυγες δεν βγαίνουν από τον προϋπολογισμό του κράτους αλλά από τα Ταμεία στήριξης προσφύγων. Το «πρόβλημα» με τους πρόσφυγες είναι η υποχρηματοδότηση από την Ευρώπη και η άνιση διανομή τους στις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. Το πρόβλημα είναι πως βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, σε κέντρα κράτησης με άθλιες συνθήκες, κάποιοι χωρίς τη δυνατότητα να ενωθούν με τις οικογένειες τους, ευάλωτοι σε καιρικά φαινόμενα, στην εκμετάλλευση και σε φασίστες. Το πρόβλημα είναι πως η Ευρώπη τους κρατάει στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης δίνοντάς τους ελάχιστες ελπίδες για ένταξη στις κοινωνίες ή για μια καλύτερη ζωή.

Kαι για να πάρουμε μια ιδέα του πόσο καθόλου εύστοχο ήταν αυτό το βίντεο, ας κάνουμε ένα pause για να ρίξουμε μια ματιά στις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στη χώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στους ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες που καταλήγουν θύματα σωματεμπορίας, να δούμε ξανά ότι η λίστα των νεκρών, πνιγμένων προσφύγων ξεπερνάει τα 33.000 άτομα με τον αριθμό των αγνοουμένων που προσπάθησαν να ξεφύγουν από στεριές και θάλασσες να είναι ανυπολόγιστος. Να δούμε πώς και πόσοι έχουν πεθάνει στα ελληνικά hot spot και πόσοι κρατούνται έγκλειστοι με μόνο τους αδίκημα την έλλειψη εγγράφων.

Μπορούμε να μιλάμε για μέρες για τις συνθήκες στις οποίες επιβιώνουν οι πρόσφυγες, αν και σε ένα μυαλό ψεκασμένο δύσκολα θα είχε νόημα ένας διάλογος. Εδώ υπάρχουν μόνο διαπιστώσεις. Και η διαπίστωση για το τι καταφέρνει αυτό το βίντεο είναι μια: Κανονικοποιεί τη χρυσαυγίτικη λογική με φτηνό χιουμοράκι και προσπαθεί να την αμπαλάρει με ένα, δυστυχώς, πολύ τσαλακωμένο περιτύλιγμα. Παρόλα αυτά δεν καταφέρνουν να κρύψουν το φασιστικό παραλήρημα πίσω από το, έτσι κι αλλιώς κακό, μοντάζ που καταλήγει στη φράση «Στην Ελλάδα για να επιβιώσεις πρέπει να είσαι ξένος».

Κάτω από το βίντεο αναφέρουν σε σχόλιά τους πως πρόκειται για χιούμορ και σάτιρα, πως στρέφονται κατά της κυβέρνησης και όχι κατά των προσφύγων. Αυτό το «χιουμοράκι» χρησιμοποιούσε βέβαια και ο Goebbels στη ναζιστική Γερμανία προκειμένου να προπαγανδίσει τον εθνικοσοσιαλισμό. Όταν ορίστηκε από τον Hitler ως επικεφαλής της Προπαγάνδας του Ράιχ αρμόδιος, δηλαδή, του NSDAP για τον Τύπο, τις κινηματογραφικές ταινίες, τη Ραδιοφωνία και την Εθνική Παιδεία, πάνω-κάτω, έφτιαχνε βίντεο σαν κι αυτά, απλά με την απουσία DSLR μηχανών και χωρίς Final Cut Pro. Με όσα μέσα υπήρχαν τότε, προσπαθούσε να δείξει με προπαγανδιστικό υλικό στον γερμανικό λαό, πως οι Εβραίοι ήταν το πρόβλημα της κοινωνίας, με σκοπό να δημιουργήσει έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Κυρίως προσπαθούσε να πείσει τους πολίτες για το πόσο λαμπρό θα είναι το μέλλον της Γερμανίας χωρίς τους Εβραίους. Είναι μάλιστα τρομακτικό το ότι ο Goebbels έβαζε ηθοποιούς να παίζουν τους πλούσιους Εβραίους σε μικρά φιλμ και στη συνέχεια τα μετέδιδε στους κινηματογράφους. Το ίδιο αφήγημα βέβαια υπήρχε και στις ελεγχόμενες εφημερίδες των Ναζί, το ίδιο αφήγημα με τις ίδιες ανατριχιαστικές παρόμοιες τακτικές υπάρχει και σήμερα.


Μπορούμε να βρούμε κι άλλες ομοιότητες με την προπαγανδιστική τακτική του Goebbels, αλλά ούτε κι αυτό θα είχε ιδιαίτερο νόημα στην τόσο ρευστή εποχή της παραπληροφόρησης. Αυτό που αξίζει να δούμε είναι πως τις προηγούμενες μέρες οι κοινότητες προσφύγων προσπάθησαν να βοηθήσουν τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής με όποιο τρόπο μπορούσαν. Αιγύπτιοι έσωζαν ανθρώπους από τη θάλασσα, Κούρδοι έδιναν αίμα στα νοσοκομεία της Αθήνας για τους εγκαυματίες και Σύροι μαζί με Έλληνες προσπαθούν αυτές τις μέρες να καθαρίζουν τα σπίτια και τις καμένες αυλές στο Μάτι, επιστρέφοντας με τον τρόπο τους την αλληλεγγύη και την καλοσύνη που έχουν δεχτεί. Οι δημιουργοί του βίντεο αντιθέτως ήταν απασχολημένοι κάνοντας βίντεο για να διοχετεύσουν τη ρητορική του μίσους τους στο Διαδίκτυο.

Πάντως είχαν δίκιο. Σε αυτό το βίντεο δεν προσβάλλουν τους πρόσφυγες που με αξιοπρέπεια προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να δημιουργήσουν μια άλλη, καλύτερη ζωή. Προσβάλλουν και τους Έλληνες, που είναι ένας αλληλέγγυος και πονεμένος λαός. Προσβάλλουν το ανθρώπινο είδος, εν γένει.

Update: Μετά τη δημοσίευση του κειμένου και την αντίδραση που προκλήθηκε από μεγάλη μερίδα του κόσμου απέναντι στη μισαλλόδοξη και ρατσιστική ρητορική που παρουσίαζε το βίντεο, η σελίδα κατέβασε το περιεχόμενο και τοποθέτησε στη θέση του ένα «απολογητικό» μήνυμα:vice

Πηγή «Φτου σου Ανθρωπάκο»…

Ας ντραπούμε ολοι για αυτό το (ανθ)ελληνικό βίντεο, που το κατεβασαν άρον άρον απ’ το διαδίκτυο κι «έκανε πλάκα» με τους πνιγμούς προσφύγων​…

Αν ο Wilhelm Reich έγραφε σήμερα το «Άκου Ανθρωπάκο», ενδεχομένως να μην έμενε στην αποδόμηση του φαντασιακού «εγώ» μας. Πιθανότατα θα άλλαζε τον τίτλο σε «Φτου σου Ανθρωπάκο», γιατί θα είχε…
απελπιστεί από την κατάντια των ανθρώπων και την αποκτήνωση του είδους.


Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από κάποιες ώρες, θα βοηθούσε τον Αυστριακό ψυχαναλυτή -ενδεχομένως και να τον ενέπνεε- να το γράψει, μιας και κάποιοι τύποι που ζουν ανάμεσά μας αποφάσισαν πως οι θάνατοι των προσφύγων στη Μεσόγειο και οι κακουχίες που περνούν οι αιτούντες άσυλο, είναι οι αιτίες των δεινών που περνούν οι Έλληνες.

Ο τίτλος που λέει «Πρόσφυγας στη χώρα σου», σε προετοιμάζει για το παράλογο που θα δεις στη συνέχεια. Για να ήταν δηλαδή πρόσφυγες, θα πρέπει η χώρα τους να βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση, θα έπρεπε να είχαν φύγει από κάποια σύρραξη για να σώσουν τα παιδιά τους ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν να ξεφύγουν από τους τζιχαντιστές. Κυρίως όμως σε προετοιμάζει, διότι το φασιστικό αφήγημα που χρησιμοποιούν είναι ίδιο σε όλες τις χώρες του κόσμου, ακόμη και όταν βαραίνει τους Έλληνες που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για να βρουν τη δουλειά ή τη ζωή που θέλουν. Ένας Γερμανός φασίστας βλέποντας έναν Έλληνα στη Γερμανία, νιώθει «μετανάστης στη χώρα του».

Η πλοκή του βίντεο εξηγεί βήμα βήμα αυτές τις απόψεις μιας και ξεκινάει με έναν Έλληνα που βρίσκεται στα όρια της απόγνωσης. Δεν έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς του, είναι έτοιμος να «φουντάρει», είναι απελπισμένος και στα όρια της απόγνωσης. Ο φιλαράκος του τότε του προτείνει να υποδυθούν τους πρόσφυγες που πνίγονται στη θάλασσα και τότε ξεκινάει και η πλήρης παράνοια. Οι τύποι όχι απλώς δεν διστάζουν να κάνουν πλάκα και με τον πόλεμο και με τους πνιγμούς των ανθρώπων στις θάλασσες, αλλά το εμφανίζουν σαν μια διαδικασία που την κάνουν επίτηδες οι πρόσφυγες ώστε να αποκτήσουν άσυλο. Διότι για ένα επικίνδυνο και ψεκασμένο μυαλό, το να βουλιάζει η βάρκα σου μεσοπέλαγα και το να χάνεις τα παιδιά σου είναι μέρος μιας μεγάλης συνομωσίας που έχει στηθεί «για να σου πάρουν οι ξένοι τα κρατικά επιδόματα».

Το «σενάριο» και ο εκνευρισμός που σου προκαλεί συνεχίζονται με τους πρόσφυγες πια να καταφέρνουν να φτάσουν στη στεριά. Υπάρχει εκεί ένα σημείο στο οποίο ακούγεται «είναι πρόσφυγες, βγάλτους ΑΦΜ, δώστους και τα λεφτά τους», ενώ ένας τύπος απεικονίζεται να τους δίνει ένα μάτσο πενηντάευρα και πιστωτικές κάρτες. Φυσικά, από τη θεωρία συνομωσίας δεν λείπουν οι ΜΚΟ και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υποτίθεται πως ασχολούνται μόνο με τους πρόσφυγες. Από τα μπλουζάκια που φοράνε εκείνοι που υποδύονται τους ανθρώπους των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων δεν λείπει και το «Sorros» αποδεικνύοντας πως οι δημιουργοί του βίντεο μάλλον αποδίδουν τη θεωρία συνομωσίας στον George Sorros που «θέλει να αγοράσει την Ελλάδα ύπουλα και ΔΙΑΔΩΣΤΕ11!!!». Όσο για τους δημοσιογράφους είναι επίσης ενταγμένοι στο ίδιο σχέδιο και προφανώς τους αρέσει να ασχολούνται με αναξιοπαθούντες και πρόσφυγες και να γυρίσουν στην Αθήνα από τα νησιά έχοντας δει πολύνεκρα ναυάγια που τους χαρίζουν ένα συνεχές μετατραυματικό στρες.

Η πηγή των προβλημάτων τους είναι οι πρόσφυγες, εκείνοι που ήρθαν να κλέψουν τα κρατικά επιδόματα και τις δουλειές των Ελλήνων, εκείνοι που υποδύονται πως πνίγονται στη Μεσόγειο για να σωθούν και φυσικά μετά ζουν εις βάρος τους.

Αμέσως μετά μπαίνει στο πλάνο και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή κάποια δομή του-μάλλον δεν ήξεραν πως απαγορεύεται η λήψη πλάνων γι’ αυτό καλή επιτυχία με τα δικαστικά ξεμπερδέματα αν υπάρξουν. Φυσικά καθόλου τυχαίο, γιατί στο μυαλό των δημιουργών και των φασιστών οι πρόσφυγες έρχονται στη χώρα για να την αλλοιώσουν, να την κάνουν μια μουσουλμανική αποικία ή κάτι τέτοιο που μόνο εκείνοι ξέρουν.

Ίσως η πιο εκνευριστική πτυχή αυτού του βίντεο είναι στην αρχή του. Όταν πέφτει η επισήμανση «Σε αυτό το βίντεο δεν προσβάλουμε τους πραγματικούς πρόσφυγες πολέμου, αλλά…». Δεν χρειαζόταν αυτή η επισήμανση, πρώτον επειδή δεν ισχύει και δεύτερον διότι το σενάριο είναι μια οπτικοποίηση των ομιλιών του υπόδικου χρυσαυγίτη Ηλία Κασιδιάρη. Η πηγή των προβλημάτων τους άλλωστε είναι οι πρόσφυγες, εκείνοι που ήρθαν να κλέψουν τα κρατικά επιδόματα και τις δουλειές των Ελλήνων, εκείνοι που υποδύονται πως πνίγονται στη Μεσόγειο για να σωθούν και φυσικά μετά να ζήσουν εις βάρος τους.

Το βίντεο διάρκειας 3 λεπτών και 39 δευτερολέπτων δημοσιεύτηκε συμπτωματικά μια μέρα πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγήσει συμπληρωματική βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 37,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των μεταναστών στην Ελλάδα. Ξεπέφτουμε χαμηλά όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να εξηγούμε το «ποιος ταΐζει τους πρόσφυγες» σε ανθρώπους με φασιστικές παρωπίδες. Όμως, θα πρέπει να γνωρίζουν και αυτοί και όσοι εμφορούνται με τέτοιες ιδέες πως χώρες όπως η Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν μεταναστευτική πολιτική μόνοι και γι’ αυτό τα περισσότερα -αν όχι όλα- τα χρήματα που διατίθενται σε πρόσφυγες δεν βγαίνουν από τον προϋπολογισμό του κράτους αλλά από τα Ταμεία στήριξης προσφύγων. Το «πρόβλημα» με τους πρόσφυγες είναι η υποχρηματοδότηση από την Ευρώπη και η άνιση διανομή τους στις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου. Το πρόβλημα είναι πως βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, σε κέντρα κράτησης με άθλιες συνθήκες, κάποιοι χωρίς τη δυνατότητα να ενωθούν με τις οικογένειες τους, ευάλωτοι σε καιρικά φαινόμενα, στην εκμετάλλευση και σε φασίστες. Το πρόβλημα είναι πως η Ευρώπη τους κρατάει στα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης δίνοντάς τους ελάχιστες ελπίδες για ένταξη στις κοινωνίες ή για μια καλύτερη ζωή.

Kαι για να πάρουμε μια ιδέα του πόσο καθόλου εύστοχο ήταν αυτό το βίντεο, ας κάνουμε ένα pause για να ρίξουμε μια ματιά στις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στη χώρα. Να ρίξουμε μια ματιά στους ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες που καταλήγουν θύματα σωματεμπορίας, να δούμε ξανά ότι η λίστα των νεκρών, πνιγμένων προσφύγων ξεπερνάει τα 33.000 άτομα με τον αριθμό των αγνοουμένων που προσπάθησαν να ξεφύγουν από στεριές και θάλασσες να είναι ανυπολόγιστος. Να δούμε πώς και πόσοι έχουν πεθάνει στα ελληνικά hot spot και πόσοι κρατούνται έγκλειστοι με μόνο τους αδίκημα την έλλειψη εγγράφων.

Μπορούμε να μιλάμε για μέρες για τις συνθήκες στις οποίες επιβιώνουν οι πρόσφυγες, αν και σε ένα μυαλό ψεκασμένο δύσκολα θα είχε νόημα ένας διάλογος. Εδώ υπάρχουν μόνο διαπιστώσεις. Και η διαπίστωση για το τι καταφέρνει αυτό το βίντεο είναι μια: Κανονικοποιεί τη χρυσαυγίτικη λογική με φτηνό χιουμοράκι και προσπαθεί να την αμπαλάρει με ένα, δυστυχώς, πολύ τσαλακωμένο περιτύλιγμα. Παρόλα αυτά δεν καταφέρνουν να κρύψουν το φασιστικό παραλήρημα πίσω από το, έτσι κι αλλιώς κακό, μοντάζ που καταλήγει στη φράση «Στην Ελλάδα για να επιβιώσεις πρέπει να είσαι ξένος».

Κάτω από το βίντεο αναφέρουν σε σχόλιά τους πως πρόκειται για χιούμορ και σάτιρα, πως στρέφονται κατά της κυβέρνησης και όχι κατά των προσφύγων. Αυτό το «χιουμοράκι» χρησιμοποιούσε βέβαια και ο Goebbels στη ναζιστική Γερμανία προκειμένου να προπαγανδίσει τον εθνικοσοσιαλισμό. Όταν ορίστηκε από τον Hitler ως επικεφαλής της Προπαγάνδας του Ράιχ αρμόδιος, δηλαδή, του NSDAP για τον Τύπο, τις κινηματογραφικές ταινίες, τη Ραδιοφωνία και την Εθνική Παιδεία, πάνω-κάτω, έφτιαχνε βίντεο σαν κι αυτά, απλά με την απουσία DSLR μηχανών και χωρίς Final Cut Pro. Με όσα μέσα υπήρχαν τότε, προσπαθούσε να δείξει με προπαγανδιστικό υλικό στον γερμανικό λαό, πως οι Εβραίοι ήταν το πρόβλημα της κοινωνίας, με σκοπό να δημιουργήσει έναν αποδιοπομπαίο τράγο. Κυρίως προσπαθούσε να πείσει τους πολίτες για το πόσο λαμπρό θα είναι το μέλλον της Γερμανίας χωρίς τους Εβραίους. Είναι μάλιστα τρομακτικό το ότι ο Goebbels έβαζε ηθοποιούς να παίζουν τους πλούσιους Εβραίους σε μικρά φιλμ και στη συνέχεια τα μετέδιδε στους κινηματογράφους. Το ίδιο αφήγημα βέβαια υπήρχε και στις ελεγχόμενες εφημερίδες των Ναζί, το ίδιο αφήγημα με τις ίδιες ανατριχιαστικές παρόμοιες τακτικές υπάρχει και σήμερα.


Μπορούμε να βρούμε κι άλλες ομοιότητες με την προπαγανδιστική τακτική του Goebbels, αλλά ούτε κι αυτό θα είχε ιδιαίτερο νόημα στην τόσο ρευστή εποχή της παραπληροφόρησης. Αυτό που αξίζει να δούμε είναι πως τις προηγούμενες μέρες οι κοινότητες προσφύγων προσπάθησαν να βοηθήσουν τους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής με όποιο τρόπο μπορούσαν. Αιγύπτιοι έσωζαν ανθρώπους από τη θάλασσα, Κούρδοι έδιναν αίμα στα νοσοκομεία της Αθήνας για τους εγκαυματίες και Σύροι μαζί με Έλληνες προσπαθούν αυτές τις μέρες να καθαρίζουν τα σπίτια και τις καμένες αυλές στο Μάτι, επιστρέφοντας με τον τρόπο τους την αλληλεγγύη και την καλοσύνη που έχουν δεχτεί. Οι δημιουργοί του βίντεο αντιθέτως ήταν απασχολημένοι κάνοντας βίντεο για να διοχετεύσουν τη ρητορική του μίσους τους στο Διαδίκτυο.

Πάντως είχαν δίκιο. Σε αυτό το βίντεο δεν προσβάλλουν τους πρόσφυγες που με αξιοπρέπεια προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους και να δημιουργήσουν μια άλλη, καλύτερη ζωή. Προσβάλλουν και τους Έλληνες, που είναι ένας αλληλέγγυος και πονεμένος λαός. Προσβάλλουν το ανθρώπινο είδος, εν γένει.

Update: Μετά τη δημοσίευση του κειμένου και την αντίδραση που προκλήθηκε από μεγάλη μερίδα του κόσμου απέναντι στη μισαλλόδοξη και ρατσιστική ρητορική που παρουσίαζε το βίντεο, η σελίδα κατέβασε το περιεχόμενο και τοποθέτησε στη θέση του ένα «απολογητικό» μήνυμα:vice

Πηγή «Φτου σου Ανθρωπάκο»…