16 July, 2019
Home / Διαφορα (Page 1005)

Το άγνωστο Ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης (1η Σεπτεμβρίου 1821)

Οι κάτοικοι τής Σαμοθράκης μέ επικεφαλής τους τόν μητροπολίτη Μαρωνείας Κωνστάντιο, ξεσηκώθηκαν καί φυλάκισαν τούς άντρες τής τουρκικής φρουράς. Η Υψηλή Πύλη διέταξε αμέσως τίς στρατιωτικές δυνάμεις της νά καταστείλουν τήν εξέγερση. Οι Τούρκοι αποβιβάστηκαν στίς Μακρυλιές τήν 1η Σεπτεμβρίου 1821 (πρωτοσταυρινιά σύμφωνα μέ τούς ντόπιους) καί κατευθύνθηκαν πρός τήν πρωτεύουσα τού νησιού τή Χώρα.

Οι εξεγερμένοι κάτοικοι αμάθητοι στόν πόλεμο δέν κατόρθωσαν νά απωθήσουν τούς Τούρκους τού καπιτάν Καρά Αλή, οι οποίοι εισέβαλαν στή Χώρα καί κατέσφαξαν τούς κατοίκους της. Αμέσως μετά έβγαλαν κήρυκες καί διαβεβαίωσαν ότι πλέον μετά τήν καταστολή της στάσης, δέν κινδύνευε κανένας. Έτσι άρχισαν νά επανέρχονται στά σπίτια τους οι φυγάδες. Ο Καρά Αλή όμως συνέλαβε όσους επανήλθαν καί τούς καρατόμησε στή θέση Εφκάς.

Τά γυναικόπαιδα πουλήθηκαν στά σκλαβοπάζαρα τής Κωνσταντινούπολης, τής Αλεξάνδρειας καί τής Σμύρνης, αλλά ευτυχώς πολλά από αυτά εξαγοράσθηκαν από πλούσιους φιλέλληνες καί ιδιαίτερα από τόν Ελβετό τραπεζίτη Εϋνάρδο. Οι δούλοι Σαμοθρακίτες εξισλαμίσθηκαν διά τής βίας. Πέντε από τούς επιζήσαντες επέστρεψαν στήν αρχική τους θρησκεία καί γιά τόν λόγο αυτό βασανίστηκαν καί θανατώθηκαν στήν απέναντι θρακική ακτή καί αποτελούν πλέον γιά τήν Ορθόδοξη Εκκλησία μας νεομάρτυρες καί τιμάται η μνήμη τους τήν Κυριακή τού Θωμά.

«Σήμερα είναι Τρίτη καί πρωτοσταυρινιά
όπου μάς εχαλάσαν οι Τούρκοι τά σκυλιά.
Έπαιρναν τά κεφάλια κι’ άφηναν τά κορμιά
Γέμισαν τά σοκάκια καί όλα τά στενά»

Τό νησί πού μετρούσε 10000 κατοίκους έμεινε ακατοίκητο γιά έξι χρόνια καί αποτελεί ένα ακόμα ολοκαύτωμα από τά αμέτρητα πού διεπράχθησαν στά νησιά μας κατά τήν διάρκεια τού οθωμανικού πολυπολιτισμού καί τής συνύπαρξης τών Χριστιανών μέ τούς μουσουλμάνους.

«Η Σαμοθράκη, ήν τό αρχαίον ιερατείον είχεν εκλέξει ως έδραν τών μυστηρίων, ών τινων ο Ορφεύς, ο Ηρακλής, ο Αγαμέμνων καί ο τής Μακεδονίας βασιλεύς Φίλιππος εμυήθησαν, στερηθείσα τού βωμού τών θεών Καβείρων διετήρησε κάτι τι τό μυστηριώδες μέχρι τών ημερών ημών.

Τριακόσιαι ελληνικαί οικογένειαι, διεσπαρμέναι εν τή νήσω ταύτη, ευτυχείς εν τώ πλανάσθαι υπό τήν δροσόεσσαν σκιάν τών κοιλάδων αυτής, απολαύουσαι μακαρίως τού γάλακτος καί τού ερίου τών ποιμνίων αυτών, έζων εκεί εν ειρήνη, χωρίς νά υποπτεύωσιν ότι η καταβιβρώσκουσα τήν Ελλάδα πυρκαϊά ηδύνατο νά μεταδοθή καί εις τήν νήσον αυτών, ότε είδον τούς Τούρκους.

Ημέρα πένθους! H φρίκη καί ο θάνατος συνετάραξαν πάραυτα τήν νήσον. Τό χωρίον Κάστρο παρεδόθη εις τάς φλόγας, οι Τούρκοι διατρέχουσι τάς πεδιάδας, διερευνώσι τά δάση καί τάς κοιλάδας. Αι γυναίκες καί τά παιδία, παραδοθείσαι εις τήν ασέλγειαν αυτών, ερρίφθησαν μετά ταύτα εις τά δεσμά, ο άρρην πληθυσμός κατεσφάγη εξαιρέσει προσώπων τινών, άτινα επεφυλάχθησαν ίνα κρεμασθώσιν επί τών κεραιών τών πλοίων, όταν ο νικητής θά εισέλθη εις Κωνσταντινούπολιν. (Jour de deuil! la terreur et la mort se repandent aussitot dans l’ ile. Le village de Castro est livre aux flammes, les Turcs parcourent les campagnes.)

Σύρουσιν αυτούς συνεσφιγμένους δι’ αλύσεων μετά τών αθώων αυτών οικογενειών επί τών πλοίων, επί τών οποίων συνεβιβάζουσι καί φορτία κεφαλών προωρισμένα νά στολίσωσι τήν πύλην τού ανακτόρου τού σουλτάνου! »

Πουκεβίλ, γιά τήν σφαγή τής Σαμοθράκης


Πηγή: agiasofia μέσω averophΠηγή Το άγνωστο Ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης (1η Σεπτεμβρίου 1821)


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα πως θα προτείνει να καταργηθεί η εποχική αλλαγή ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από μια δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε φέτος το καλοκαίρι με τη συμμετοχή αριθμού ρεκόρ εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών.

Τα κράτη θα αποφασίζουν

Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο Αλεξάντερ Βιντερστάιν διευκρίνισε στη συνέχεια πως η Επιτροπή δεν θα προτείνει να παραμείνει σε ισχύ η θερινή ώρα, αλλά μόνο να καταργηθούν οι δύο αλλαγές ώρας που γίνονται κάθε χρόνο.

Τα κράτη μέλη θα είναι ελεύθερα να παραμείνουν είτε στη θερινή ώρα είτε στη χειμερινή ώρα, αφού αυτό έγκειται στις αρμοδιότητές τους, συνέχισε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας πάντως ότι περιμένει πως οι συζητήσεις των πρωτευουσών για το ζήτημα αυτό θα οδηγήσουν σε ενιαία θέση.

Πώς ψήφισε ο κόσμος για την αλλαγή ώρας

Περίπου 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, προερχόμενες από τα 28 κράτη μέλη, καταγράφηκαν στη διάρκεια της διαβούλευσης στην οποία τέθηκε το ζήτημα για την αλλαγή ώρας, η οποία διεξήχθη από τις 4 Ιουλίου έως τις 16 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, 84% των προσώπων τα οποία εκφράσθηκαν μέσω ενός ερωτηματολογίου στο Ίντερνετ, υποστήριξαν τον τερματισμό της αλλαγής της ώρας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτοί που αντιτίθενται στην αλλαγή ώρας προέβαλαν «ζητήματα σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων ή το γεγονός ότι δεν εξοικονομείται ενέργεια».

Θερινή και χειμερινή ώρα: Τι ίσχυε και γιατί

Η αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα, η οποία είχε θεσπισθεί αρχικά στην Ευρώπη για να εξοικονομείται ενέργεια, προκαλεί εδώ και χρόνια διαρκή αντιπαράθεση.

Πολλές χώρες της βόρειας Ευρώπης -η Λιθουανία, η Φινλανδία, η Πολωνία και η Σουηδία- ζητούν να εγκαταλειφθεί το σύστημα αυτό.

Από το 1996, όλοι οι Ευρωπαίοι γυρίζουν τους δείκτες του ρολογιού τους μία ώρα μπροστά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και μία ώρα πίσω την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης δείχνουν πως οι Γερμανοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό, αφού το 3,79% του πληθυσμού τους απάντησε στο ερωτηματολόγιο.

Ακολουθούν οι Αυστριακοί (2,94%) και οι Λουξεμβούργιοι (1,78%). Σε όλες τις άλλες χώρες, απάντησε λιγότερο από το 1% του πληθυσμού.Πηγή ΘΑ "ΧΑΘΕΙ…" Η ΩΡA! Η κάθε χώρα της ΕΕ θα έχει τον δικό της χρόνο


Video…

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου πραγματοποιούν πολίτες που…
αντιτίθενται στη συμφωνία των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων.

Οι διαδηλωτές, οι οποίοι κρατούν ελληνικές σημαίες, επιθυμούν να προσεγγίσουν τον χώρο του Υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης, όπου έφτασε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, για τη σύσκεψη με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Β. Ελλάδας.

Στην περιοχή της διαμαρτυρίας έχουν παραταχθεί άντρες της ΥΜΕΤ, οι οποίοι ενημέρωσαν τους διαδηλωτές ότι δεν μπορούν να προσεγγίσουν τον χώρο του υπουργείου.thestival.gr

Πηγή «Θερμή» υποδοχή για Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη…


Του Τριαντάφυλλου Καραταράντου

Μετά την τελευταία επίθεση της ομάδας του Ρουβίκωνα στο υπουργείο Εξωτερικών, ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης εφιστά την προσοχή του κράτους στο γεγονός πως η τσάντα που άφησαν στο υπουργείο και περιείχε μία σημαία των Παλαιστινίων και φωτογραφίες μπορεί την επόμενη φορά να κρύβει μία βόμβα. Για μία ακόμη φορά η οργάνωση δηλώνει πως αυτή επιλέγει τα όρια της βίας που χρησιμοποιεί στις επιθέσεις της. Όσο το κράτος αφήνει περιθώρια σε ομάδες όπως ο Ρουβίκωνας, τόσο αυτές θα κλιμακώνουν τη δράση τους και τη χρήση βίας. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που μέλος της οργάνωσης κάνει έμμεση ή άμεση αναφορά σε χρήση εκρηκτικού ή εμπρηστικού μηχανισμού κατά στόχου, καθώς είχε προηγηθεί η απειλή για κάψιμο του ενημερωτικού σταθμού «Σκάι».

Εκτός όμως από την αναγκαιότητα πρόβλεψης και προετοιμασίας για ενδεχόμενη κλιμάκωση της βίας από την οργάνωση πρέπει να εκτιμήσουμε και τις επιπτώσεις που έχει αυτή ως τώρα σε τρεις βασικούς άξονες: α) εξωτερική εικόνα της χώρας, β) κινητοποίηση – ριζοσπαστικοποίηση στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, και γ) συμβολή στη γενικότερη κουλτούρα περί ανομίας. Οι απανωτές επιθέσεις της ομάδας του Ρουβίκωνα σε πρεσβείες και προξενεία επιδρούν ξεκάθαρα στην εξωτερική εικόνα της χώρας και στις διμερείς σχέσεις με τις χώρες των οποίων οι διπλωματικές αποστολές δέχονται επίθεση. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η επίθεση στο Ισραήλ, για την οποία η φιλική χώρα έχει θέσει αρκετές φορές και με επίσημο μάλιστα τρόπο την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των δραστών και παρόμοιων τέτοιων περιστατικών.

Σε μια περίοδο που η Ελλάδα έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα (έξοδος στις αγορές, συμφωνία με ΠΓΔΜ, αστάθεια στην Τουρκία, επιδείνωση σχέσεων με Ρωσία κ.ά.) και αναζητεί συμμαχίες δεν υπάρχει περιθώριο κατασπατάλησης διπλωματικού κεφαλαίου και απώλειας εμπιστοσύνης των συμμάχων μας λόγων των εισβολών των μελών του Ρουβίκωνα.


Εξίσου όμως ανησυχητική είναι η παρατεταμένη δράση της οργάνωσης και στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις είναι η κινητοποίηση που προκαλεί στον ακροαριστερό και αναρχικό χώρο και η ριζοσπαστικοποίηση των ανθρώπων αυτών σε μία πορεία που οδηγεί στη βία, ακόμη και αν αυτή σ’ αυτή τη φάση είναι χαμηλής έντασης. Τέλος, μία ιδιαιτέρως σημαντική παράμετρος είναι η ενίσχυση της κουλτούρας και της αντίληψης περί ανομίας και πίεσης του κράτους ώστε να μην επιβάλλει το νόμο, στοιχείο που για αντίστοιχες συλλογικότητες, αλλά και ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού, αποτελεί καταστατικό στόχο.

Ομάδες όπως ο Ρουβίκωνας πρέπει να αντιμετωπίζονται από το κράτος δυναμικά και αποτελεσματικά, στη βάση των αδικημάτων και των έκνομων πράξεων που διαπράττουν. Η μηδενική ανοχή δεν αφορά μόνο την τρομοκρατία, αλλά και το σπάσιμο των παραθύρων, όπως μας έχει δείξει άλλωστε και η ιστορία της αστυνόμευσης της Νέας Υόρκης.* Ο Τριαντάφυλλος Καραταράντος είναι Διεθνολόγος

Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο

liberal.grΠηγή Οι επιπτώσεις του Ρουβίκωνα

Ελληνικός Φιλελευθερισμός

Η ψυχή των νέων είναι ακόμα ατόφια, άφθαρτη και δεν έχει αλλοιωθεί. Πρέπει λοιπόν οι νέοι να οπλιστούν με ψυχική δύναμη και αντοχή. Γιατί τα μηνύματα τα οποία τους προωθούν από παντού είναι καταστρεπτικά για τους ιδίους τους εαυτούς τους. Αρκεί να σκεφτούν πως για να είναι ελεύθεροι, όπως επιθυμούν να είναι, πρέπει η σκέψη να κυριεύεται πάνω από όλα από την πατρίδα τους. Επίσης, οι νέοι μας θα γίνουν πραγματικά ελεύθεροι μόνον εάν βάλουν πάνω από όλα την πατρίδα τους.
.

Άποψη

– του Γεωργίου Μιχαήλ[1]

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από πολλά μέλη. Κανένα από αυτά δεν εκτελεί ίδια λειτουργία με κάποιο άλλο. Έτσι και το σύνολο των Ελλήνων είμαστε ένα σώμα, χάρη στην Ελλάδα, και καθένας από εμάς αποτελεί μέλος του σώματος, όπως μέλη του είναι και όλοι οι άλλοι. Σε κάθε έναν από εμάς έχουν δοθεί διαφορετικά χαρίσματα και ο κάθε ένας μπορεί να προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες από τον άλλο. Όλοι όμως έχουμε ένα κοινό χάρισμα.

Όλοι έχουμε το έμφυτο χάρισμα να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο όταν αυτό χρειαστεί. Όλοι μας έχουμε την εσωτερική δύναμη να μοιραζόμαστε τα αγαθά μας με εκείνους οι όποιοι τα έχουν ανάγκη. Υπομονή, ζήλος, ενθουσιασμός, δημιουργικότητα και εργατικότητα φωλιάζουν και έχουν ριζώσει βαθιά μέσα μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα τόσο σταθερή από το παρελθόν της, ώστε η ψυχή και η θέληση της να διατηρείται πολύ ισχυρή ακόμα. Η εικόνα μιας Ελλάδας διαλυμένης και νικημένης από τον σοσιαλισμό / κομμουνισμό δεν είναι αληθινή.

Γιατί η Ελληνική κοινωνία κρατάει ακόμα. Και όσο και εάν το έθνος μας φάνταζε διχασμένο και μόνιμα κινητοποιημένο, μπορεί κάποιος να παρομοιάσει τις περιόδους αυτές σαν τα κύματα στην επιφάνεια των ωκεανών. Που όμως ,δεν μπορούν να ταράξουν την ηρεμία των βαθιών νερών Η Ελλάδα στηριζόταν πάντα σε δυο πολύ ισχυρούς πυλώνες. Την αγάπη για το έθνος και την αγάπη για την ελευθερία.

Από την αγάπη αυτή γεννιούνταν πάντα η πίστη και η ελπίδα στις καρδιές των Ελλήνων, ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές. Μια σχεδόν φανατική λατρεία για την Ελλάδα πηγάζει μέσα από τον εσωτερικό κόσμο των Ελλήνων. Γι αυτόν τον λόγο, η πλειοψηφία από εμάς ανησυχεί για το μέλλον της πατρίδας μας, με ένα πικρό συναίσθημα να μας κυριεύει όταν συλλογιζόμαστε την σημερινή κατάσταση της χώρας που γεννηθήκαμε.

Αυτήν την αγάπη ωστόσο προσπαθούν να την σβήσουν από μέσα μας και αυτόν τον φανατισμό να τον εξαλείψουν οι πολιτικοί στους οποίους εμείς βασίζουμε τις ελπίδες μας για να αλλάξουν οι ζωές μας προς το καλύτερο. Εκείνοι όμως δεν ασχολούνται καθόλου με την βελτίωση της ζωής μας, παρά μόνο σκέπτονται, πρωί – βράδυ, πως θα καταφέρουν να αλλοιώσουν από μέσα μας μια για πάντα τα ψυχολογικά αυτά στοιχεία, πάνω στα οποία επιβίωσε το έθνος μας.

Η στιγμή για δράση ωστόσο πλησιάζει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η ιδέα του Ελληνικού Φιλελευθερισμού πρέπει να μετατραπεί σε πίστη, σε ένα ισχυρό βράχο και πόλο έλξης γύρω από τον οποίο το έθνος θα συνενωθεί ξανά με σκοπό να μεγαλουργήσει.

Ο Eλληνικός Φιλελευθερισμός προϋποθέτει μετατροπή του πολιτεύματος από κοινοβουλευτική σε Προεδρική Δημοκρατία με ισχυρό Πρόεδρο Δημοκρατίας για να κρατά γερά τα ηνία της χώρας. Η συνένωση των κόμματων γύρω από έναν ισχυρό Πρόεδρο, είναι το μυστικό το οποίο θα οδηγήσει την Ελλάδα ξανά πίσω στον δρόμο τον οποίο η ιστορία της έχει χαράξει.

Ένας ισχυρός Πρόεδρος Δημοκρατίας, του όποιου οι αποφάσεις για σημαντικά λειτουργικά ζητήματα δεν θα επηρεάζονται από την πλειοψηφία της βουλής, θα μπορέσει να επιτελέσει έργο. Πρώτον, να συνενώσει όλες τις οργανώσεις της νεολαίας οι οποίες τώρα δρουν διάσπαρτες και μεμονωμένα σε μια ενιαία οργάνωση, της οποίας σκοπός θα είναι η δημιουργία ενός δυνατού χαρακτήρα στα παιδιά μας.

Δεύτερον, να αναμορφώσει την παιδεία η οποία πρέπει να μαθαίνει στα παιδιά πως να ξεπερνούν τις δυσκολίες της ζωής, θυμίζοντας τους με ποιον τρόπο το κατάφερναν οι προηγούμενοι Έλληνες. Οι οποίοι χωρίς καμία βοήθεια αλλά πάντα μεθοδικά, συντονισμένα και δυναμικά επιβίωναν και προόδευαν μέρα με τη μέρα ξεχωριστά. Ταυτόχρονα, οι χώροι της παιδείας και των πανεπιστημίων πρέπει να καθαρίσουν από όλους αυτούς τους υπάλληλους των κόμματων. Τρίτον, πρέπει από τις στάχτες της να δημιουργηθεί ξανά η Ελληνική βιομηχανία.

Όσοι βιομήχανοι παραμένουν στην Ελλάδα πρέπει να ενωθούν σε μια γροθιά και με μεθοδικότητα να ξεκινήσουν την αντεπίθεση τους ενάντια στις ξένες βιομηχανίες. Την ίδια στιγμή, κίνητρα πρέπει να δοθούν στις βιομηχανίες οι οποίες έφυγαν από την Ελλάδα ώστε να επιστρέψουν. Το κράτος μας, έδωσε το δικαίωμα στις βιομηχανίες της Γερμανίες και άλλων χωρών να εισβάλουν στην οικονομική ζωή της χώρας μας και να διαλύσουν τις δικές μας βιομηχανίες.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν επίσης αφεθεί στην τύχη τους με αποτέλεσμα να τους εκμεταλλεύονται οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Με την αρρώστια της μετριότητας να έχει εισχωρήσει βαθιά στις ψυχές των Ελλήνων, οι βιομηχανίες μας μείωσαν την ποιότητα τους, ή έφυγαν από την Ελλάδα και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί απλά επιβιώνουν, όταν οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί πλουτίζουν καθημερινά.

Οι συνεταιρισμοί πρέπει επίσης να ενωθούν σε μια γροθιά και θεσμοί, μέθοδοι παραγωγής και προώθησης των προϊόντων τους να δημιουργηθούν, ώστε από σκλάβοι των Ιταλών και των Γάλλων να γίνουν εκείνοι κυρίαρχοι.

Οι τράπεζες πρέπει να ξαναλειτουργήσουν και να στηρίξουν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Βιομηχανίες – συνεταιρισμοί – τράπεζες πρέπει να γίνουν ένα συμπαγές σύνολο και να χτυπήσουν τις ξένες επιχειρήσεις, όπως το αμόνι σε αυγά. Σχεδόν όλες οι υποστηρικτικές λειτουργίες της ναυτιλίας πρέπει να έρθουν από το Λονδίνο στον Πειραιά.

Κίνητρα πρέπει να δοθούν στους νέους να πηγαίνουν στο στρατό όταν τελειώνουν το λύκειο, γιατί ο στρατός πλέον έχει καταντήσει μια υπηρεσία έκδοσης εγγράφων αναβολών και απαλλαγής, αντί να αποτελεί τον οργανισμό δημιουργίας δυναμικών και ενεργών οπλιτών. Ο στρατός αυτός, τον οποίο λιγότερο από 100 χρόνια πριν έτρεμε όλη η Ευρώπη, παρουσιάζει αυτήν την θλιβερή εικόνα.

Η αστυνομία έχει σχεδόν αποσυντονιστεί. Σε κανέναν από τους παραπάνω τομείς δεν υπάρχουν ηγέτες φανεροί, με προσωπικότητα και χαρακτήρα να καθοδηγούν και να συντονίζουν. Τεχνοκράτες και ειδικοί πρέπει να αναλάβουν τα υπουργεία αντί στελέχη των κόμματων. Το δηλητήριο της μαρξιστικής νοοτροπίας έχει δυστυχώς αλώσει όλες σχεδόν τις λειτουργίες του κράτους. Ένα νέο μαρξιστικού τύπου κράτος έχει επικρατήσει πάνω στο κορμί του Ελληνικού κράτους και σαν την επάρατο νόσο οδηγεί στο θάνατο σιγά σιγά την Ελλάδα.

Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και θέληση για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να αντλήσουμε αυτήν την πίστη και τη θέληση από τα βάθη της ψυχής μας και να αγωνιστούμε. Μόνο όταν ο αγώνας αυτός ξεκινήσει θα καταλάβουμε το μέγεθος της δυσκολίας και της καταστροφής της πατρίδας μας.

Μόνον τότε θα αντιληφθούμε σε ποια Ελλάδα γεννιούνται πλέον τα παιδιά μας. Το σοκ θα είναι μεγάλο και για εμάς και για εκείνους οι οποίοι θέλουν να παραμείνει η ιδία κατάσταση για πάντα. Ωστόσο, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει κάποτε να υποσταλεί από τα δημόσια κτίρια της Ελλάδας. Ο Ελληνικός Φιλελευθερισμός πρέπει να μετατραπεί στην νέα μας πίστη και να αρχίσει να ρέει στο αίμα μας και στη σκέψη μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την σοσιαλιστική / κρατικό-καπιταλιστική νοοτροπία της κατέστρεψε τον πολιτισμό μας, γκρέμισε τις αρχές μας, διέλυσε τις βιομηχανίες μας και αύξησε την φορολογία για να βρει τρόπο να εισπράττει τις δόσεις και τους τόκους της. Επίσης, εισέβαλε οικονομικά και με βίαιο τρόπο στη χώρα μας, μας ανάγκασε να μειώσουμε τις δαπάνες για την άμυνα μας, αλλοίωσε την νοοτροπία μας, ενώ διέφθειρε τους πολιτικούς μας και απορρόφησε 500,000 μορφωμένους νέους μας. Με απλά λόγια, μας υποβίβασε σε απλούς υποτακτικούς, καλλιέργησε τον φόβο και ανέδειξε από μέσα μας τα κατώτερα ανθρώπινα ένστικτα.

Το αντάλλαγμα ήταν κάποια δανεικά χρήματα τα οποία εισπράττει πίσω και με το παραπάνω. Κατασκευάστηκαν θα υποστηρίξει κάποιος αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι και μετρό. Με μια σωστή διαχείριση ωστόσο των οικονομικών της χώρας από το ίδιο το κράτος μας, θα τα κατασκευάζαμε και μόνοι μας.

Και το κόστος χρήσης τους θα ήταν χαμηλότερο. Όσο δύσκολη και εάν φαντάζει η προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας πίστης και μιας νέας νοοτροπίας, δεν είναι ακατόρθωτη. Χρειάζεται διαρκής και ανηλεής αγώνας από όλους όσους έχουν την Ελλάδα στην καρδιά τους και πάνω από όλα από τους νέους.

Η ψυχή των νέων είναι ακόμα ατόφια, άφθαρτη και δεν έχει αλλοιωθεί. Πρέπει λοιπόν οι νέοι να οπλιστούν με ψυχική δύναμη και αντοχή. Γιατί τα μηνύματα τα οποία τους προωθούν από παντού είναι καταστρεπτικά για τους ιδίους τους εαυτούς τους. Αρκεί να σκεφτούν πως για να είναι ελεύθεροι, όπως επιθυμούν να είναι, πρέπει η σκέψη να κυριεύεται πάνω από όλα από την πατρίδα τους. Επίσης, οι νέοι μας θα γίνουν πραγματικά ελεύθεροι μόνον εάν βάλουν πάνω από όλα την πατρίδα τους.

Δεν θέλουμε τα αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ουρανό μας για να πλημμυρίσει η καρδία μας με γαλήνη. Θέλουμε, να ανεμίζει περήφανα και ασταμάτητα, μόνο το απέραντο γαλάζιο της σημαίας μας με τον Ελληνικό σταυρό.

[1] Ο Γεώργιος Μιχαήλ είναι επιχειρηματίας, στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας και συγγραφέας του βιβλίου Πολικός Αστέρας, Αθήνα, εκδόσεις Κύπρης, 2017.

analyst.grΠηγή Ελληνικός Φιλελευθερισμός


Video…

Για λίγα δευτερόλεπτα κατάφεραν να σωθούν οι 170 επιβάτες και το πλήρωμα ενός αεροσκάφους της Utair που…
κάηκε στο Σότσι της Ρωσίας.

Το Boeing 737 βγήκε εκτός διαδρόμου, έπεσε σε ένα ποτάμι και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Τα σωστικά συνεργεία ευτυχώς κατάφεραν να εκκενώσουν το αεροσκάφος και μάλιστα λίγα δευτερόλεπτα αφού όλοι οι επιβάτες είχαν βγει, το κατάπιαν οι φλόγες.

Οι σκηνές της διάσωσης θύμιζαν ταινία τρόμου  με πανικόβλητο κόσμο να πηδάει από τα φτερά και μητέρες να πετάνε τα παιδιά τους στον αέρα για να τα σώσουν. Δυστυχώς όμως ένας υπάλληλος του αεροδρομίου που συμμετείχε στις προσπάθειες διάσωσης δεν άντεξε την ένταση και το σοκ, έπαθε καρδιακή προσβολή και κατέληξε.

Στο σημείο την ώρα της προσγείωσης επικρατούσαν πολύ κακές καιρικές συνθήκες και ο πιλότος προσπάθησε δύο φορές να αγγίξει έδαφος. Οταν τελικά τα κατάφερε, η προσγείωση ήταν πολύ κακή, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να βγει εκτός διαδρόμου, να χτυπήσει σε έναν φράχτη και να καταλήξει σε ένα ποτάμι, όπου ο αριστερός κινητήρας έπιασε φωτιά. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, 18 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 4 φέρουν εγκάυματα και οι υπόλοιποι έχουν κακώσεις και σπασίματα.protothema.gr

Πηγή Διάσωση-θαύμα 170 ανθρώπων από φλεγόμενο αεροσκάφος…


Η Αργεντινή και η Τουρκία πέρασαν μία πολύ δύσκολη εβδομάδα. Το πέσο Αργεντινής ανέκαμπτε χθες κατά…
2% έναντι του δολαρίου, αφότου είχε υποχωρήσει κατά σχεδόν 20% την Τετάρτη και την Πέμπτη. Από την άλλη, η τουρκική λίρα υποχωρεί κατά περίπου 8,5% από την αρχή της εβδομάδας. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε χθες ότι η λίρα αποτελεί στόχο στο πλαίσιο επιχείρησης υπονόμευσης της Τουρκίας και προέβλεψε ότι η αναταραχή στη συναλλαγματική της ισοτιμία σύντομα θα περάσει. Ωστόσο και η επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα είναι δύσκολη για την Τουρκία και την Αργεντινή. Τη Δευτέρα θα δημοσιευθούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Τουρκία τον Αύγουστο, ενώ στην Αργεντινή η κυβέρνηση Μάκρι φαίνεται ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, που αναμένουν από το Μπουένος Αϊρες να παρουσιάσει λεπτομερές σχέδιο με αυστηρά μέτρα λιτότητας.

Το ΔΝΤ εξέφρασε χθες πλήρη υποστήριξη προς την κυβέρνηση Μάκρι. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης της Αργεντινής θα συναντηθεί με την κ. Λαγκάρντ την Τρίτη για να αναθεωρήσουν από κοινού το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και να επισπεύσουν την εκταμίευση του δανείου συνολικού ύψους 50 δισ. που έχει χορηγήσει το Ταμείο στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Η τουρκική λίρα ενισχυόταν κατά περίπου 0,4% έναντι του δολαρίου χθες. Ομως από την αρχή της εβδομάδας έχει υποχωρήσει κατά περίπου 8,5%, χάρη στην απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μειώσει τον φόρο για τραπεζικές καταθέσεις σε λίρα και να τον αυξήσει για τραπεζικές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα.

Ωστόσο, η πλειονότητα των αναλυτών συμφωνεί ότι αυτό το μέτρο δεν πρόκειται να σταθεροποιήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία της λίρας. Ο κ. Ερντογάν δήλωσε χθες ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς διάνοια για να αντιληφθεί ποιοι βρίσκονται πίσω από την αναταραχή στην ισοτιμία της λίρας και ότι πρόκειται για επιχείρηση αποσταθεροποίησης της Τουρκίας. Ομως οι οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν ότι τη Δευτέρα ο πληθωρισμός του Αυγούστου θα είναι κατά 2,2% αυξημένος σε σχέση με τον πληθωρισμό του Ιουλίου, οπότε είχε καταγραφεί στο 15,85% (σε ετήσια βάση). Αυτό που περιμένουν οι επενδυτές είναι η τουρκική κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού, κίνηση που δεν φαίνεται καθόλου πιθανή, δεδομένης της έντονης αντίδρασης εκ μέρους του Ταγίπ Ερντογάν.

Το δεύτερο μεγάλο θύμα της αναταραχής που πλήττει τις αναδυόμενες αγορές από την άνοιξη είναι η Αργεντινή, η οποία βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο της δημοσιότητας αυτήν την εβδομάδα, όταν ο Μαουρίτσιο Μάκρι, ο πρόεδρος της χώρας, ζήτησε ξαφνικά την Τετάρτη την επίσπευση της εκταμίευσης δανείου ύψους 50 δισ. δολαρίων που εξασφάλισε από το ΔΝΤ τον Ιούνιο.

Η αντίδραση της αγοράς ήταν πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το πέσο Αργεντινής να υποχωρεί έναντι του δολαρίου κατά 7% την Τετάρτη και κατά 13% την Πέμπτη, παρά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να αυξήσει το επιτόκιο δανεισμού στο 60% από το 45%. Μιλώντας στους δημοσιογράφους το βράδυ της Πέμπτης, ο υπουργός Οικονομικών της Αργεντινής Νικολάς Ντουχόβνε δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει νέους, σκληρότερους, δημοσιονομικούς στόχους τη Δευτέρα. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να μειώσει το πρωτογενές δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 1,3% του ΑΕΠ το 2019. Στόχος για το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι να το μειώσει στο 2,7% του ΑΕΠ το 2018, από 3,9% του ΑΕΠ το 2017. Ενα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μάκρι είναι ότι ΔΝΤ και αναλυτές πιέζουν για υιοθέτηση σκληρότερων μέτρων λιτότητας, που όμως θα υπονομεύσουν την επίτευξη των στόχων για περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος και του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών τα οποία ορίζονται ως ποσοστό του ΑΕΠ. H συνεχιζόμενη ενίσχυση του δολαρίου προκαλεί εκροή κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγορές, πιέζοντας νομίσματα και μετοχές. Ο χρηματιστηριακός δείκτης αναδυόμενων αγορών της MSCI υποχωρούσε χθες κατά 0,4% και αναμένεται ότι θα ολοκληρώσει τον Αύγουστο με πτώση 3% (εξαιτίας και των απειλών Τραμπ για επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από Κίνα), ενώ έχει υποχωρήσει κατά 9% από την αρχή του έτους.

kathimerini.gr

Πηγή Αργεντινή και Τουρκία υπό πολιορκία…

Αρχή της Ινδίκτου. Γιατί ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος 01 Σεπτεμβρίου;

Η Εκκλησία του Χριστού εορτάζει σήμερα, 01 Σεπτεμβρίου, την αρχή της Ινδικτιώνος – από την λατινική λέξη «indictio», η οποία σημαίνει ορισμός – δηλαδή την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους.

Ο όρος προήλθε από την συνήθεια των Ρωμαίων αυτοκρατόρων να ορίζουν δια θεσπίσματος για διάστημα δεκαπέντε ετών το ποσόν του ετησίου φόρου, που εισέπρατταν αυτήν την εποχή για την συντήρηση του στρατού.

Κατ’ επέκτασιν καθιερώθηκε να ονομάζονται ινδικτιώνες και οι δεκαπενταετείς αυτοί κύκλοι που άρχισαν επί Καίσαρος Αυγούστου, τρία χρόνια πριν από την γέννηση του Χριστού.

Επειδή ο Σεπτέμβριος είναι εποχή συγκομιδής καρπών και προετοιμασίας για τον νέο κύκλο βλαστήσεως, ταίριαζε να εορτάζουν οι χριστιανοί την αρχή της γεωργικής περιόδου αποδίδοντας ευχαριστίες στον Θεό για την εύνοιά του προς την κτίση.
Είναι αυτό που ήδη έκαναν οι Ιουδαίοι σύμφωνα με τις εντολές του Μωσαϊκού Νόμου· την πρώτη δηλαδή ημέρα του εβδόμου ιουδαϊκού μηνός, αρχές Σεπτεμβρίου, τελούσαν την εορτή της Νεομηνίας ή των Σαλπίγγων, κατά την οποίαν σχόλαζαν από κάθε εργασία, για να προσφέρουν θυσίες ολοκαυτωμάτων «εις οσμήν ευωδίας Κυρίω» (Λευϊτ. 23,18).

Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο δημιουργός του χρόνου και του σύμπαντος, ο προάναρχος Βασιλεύς των αιώνων, ο οποίος εσαρκώθη, για να αποκαταλλάξη τα πάντα εις Εαυτόν και να συναγάγη Ιουδαίους και εθνικούς εις μίαν Εκκλησίαν, ήθελε να ανακεφαλαιώσει εν Εαυτώ τον αισθητό κόσμο και τον γραπτό Νόμο.

Έτσι, αυτήν την ημέρα που η φύσις ετοιμάζεται να διατρέξει ένα νέο κύκλο εποχών, εορτάζουμε το γεγονός, κατά το οποίο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εισήλθε στην Συναγωγή και ανοίγοντας το βιβλίο του Ησαϊου ανέγνωσε το χωρίο, όπου ο Προφήτης ομιλεί επ’ ονόματι του Σωτήρος «Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ού είνεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, κηρύξαι ενιαυτόν (= έτος) Κυρίου δεκτόν» (Λουκ. 4,18).

Όλες οι Εκκλησίες, συναθροισμένες «επί το αυτό», αναπέμπουν σήμερα δοξολογία προς τον ένα τρισυπόστατο Θεό, ο οποίος διαμένει στην αιώνια μακαριότητα, διακρατεί τα πάντα εν τη ζωή και στέλνει άφθονες τις ευλογίες του κάθε εποχή στα κτίσματά του.
Ο ίδιος ο Χριστός ανοίγει τις θύρες του νέου έτους και μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε, για να γίνουμε μέτοχοι της αιωνιότητός του.

Πηγή: Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας, υπό Μακαρίου ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου, εκδ. Ίνδικτος, τόμος πρώτος (Σεπτέμβριος)

[Πηγή]http://www.epilekta.com/2018/08/01.html

«Πᾶνος»ethnegersisΠηγή Αρχή της Ινδίκτου. Γιατί ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος 01 Σεπτεμβρίου;


Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή τις αποκαλύψεις σχετικά με τις ιατρικές γνωματεύσεις του Αριστείδη Φλώρου διευκρινίζει ότι εάν υπάρξουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής μελών του για την συγκεκριμένη υπόθεση θα…
αναλάβει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΣΑ την εκδίκαση και την τιμωρία των ενδεχόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων των μελών του Συλλόγου.

Για το λόγο αυτό ζητά άμεσα ενημέρωση από τη Διοίκηση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» σχετικά με τις ιατρικές γνωματεύσεις που φαίνεται ότι έχουν πλαστογραφηθεί σε περίπτωση που υπάρχει εμπλοκή μελών του.

Επίσης ζητά από την υπηρεσία του ΕΦΚΑ που είναι αρμόδια για τα ΚΕΠΑ να του στείλει όλα τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να επιληφθεί άμεσα για το θέμα.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γεώργιος Πατούλης δήλωσε: «Ο ΙΣΑ δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε κίνδυνο η τιμή και η αξιοπρέπεια του ιατρικού λειτουργήματος και του ιατρικού σώματος συλλήβδην, θα πράξει το καθήκον του όπως ορίζει ο Νόμος, εφόσον υπάρξουν σχετικές ευθύνες των ιατρών».

matrix24.gr

Πηγή Στοιχεία για τις ιατρικές γνωματεύσεις του Φλώρου ζητά ο ΙΣΑ…

ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ


https://youtu.be/1wSk3ehVNxc?t=80

ΟΥΑΙ ΗΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ…Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΑΛΩ..ΓΕΜΙΣΕ ΨΕΥΤΟΠΟΙΜΕΝΕΣ..ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ…ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ…Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΩΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΝΑΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ…ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ..ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ…ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΤΑΜΑ ,ΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΤΙΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΜΕ ΤΟ 1,5 ΕΚΑΤΟΜ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ…ΦΙΔΙΑΑΑΑΑ ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΟΧΙΑΣ…ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΕΝΝΑΣ ???????Πηγή ΓΚΡΕΜΙΣΑΝ ΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ