23 April, 2019
Home / 2019 / Φεβρουάριος (Page 42)

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Κατατέθηκε χθες (22/2) στη Βουλή το αθλητικό νομοσχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί την Τετάρτη (27/2). Στο προτεινόμενο σχέδιο Νόμου, ανάμεσα σε άλλα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού συνιστά αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με ευρείες εξουσίες διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου, καθώς και επιβολής κυρώσεων.

Παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών, κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και για όσο διαρκεί αυτή, να επιβάλει περιοριστικούς όρους σε βάρος όσων κατηγορούνται για αθλητική βία, ενώ θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν επιβληθέντες όρους, καθώς και για τους υπεύθυνους ασφαλείας των αγώνων.

Η οικονομική εποπτεία των αθλητικών οργανώσεων, καθώς και των άλλων επιχορηγούμενων από τη Γ.Γ.Α φορέων ανατίθεται στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ). Τίθενται κανόνες σχετικά με τις γενικές συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες των αθλητικών οργανώσεων για την εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων, με σκοπό αφενός να εξαλειφθούν φαινόμενα συμμετοχής «σωματείων – σφραγίδα» που δεν ασκούν αγωνιστική δράση και αφετέρου να αποτυπώνεται αναλλοίωτη η βούληση της συνέλευσης στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Περιλαμβάνεται η ποσόστωση 1/3 στην εκπροσώπηση των δύο φύλων στις διοικήσεις όλων των αθλητικών οργανώσεων και περιορισμός στις θητείες των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. των αθλητικών Ομοσπονδιών.

Η ανακοίνωση της ΓΓΑ:

Κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22-2-19)  στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και άλλες διατάξεις», το οποίο ορίστηκε να συζητηθεί στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων την 27η/02/2019 και ώρα 12.30.

Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του προτεινόμενου σχεδίου νόμου συνιστάται αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού», το οποίο καλείται να αντικαταστήσει τη σήμερα υφιστάμενη Επιτροπή του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 και το οποίο θα λειτουργεί σαν ανεξάρτητη αρχή και θα είναι εφοδιασμένο με ευρείες εξουσίες διαχειριστικού και οικονομικού ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Παράλληλα, αναμορφώνεται και εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου του επαγγελματικού αθλητισμού με σκοπό την εμπέδωση της νομιμότητας και των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστούς διοίκησης.

Το Μέρος Β’ του προτεινόμενου σχεδίου νόμου περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις που καλούνται να επιλύσουν χρόνια ζητήματα στον ευρύτερο χώρο του αθλητισμού.

Το Κεφάλαιο Α’ περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των αθλητικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων ποσόστωση 1/3 στην εκπροσώπηση των δύο φύλων στις διοικήσεις όλων των αθλητικών οργανώσεων και περιορισμός στις θητείες των εκτελεστικών μελών του δ.σ. των αθλητικών ομοσπονδιών.

Επίσης, τίθενται κανόνες σχετικά με τις γενικές συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες των αθλητικών οργανώσεων για την εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων, με σκοπό αφενός να εξαλειφθούν φαινόμενα συμμετοχής «σωματείων – σφραγίδα» που δεν ασκούν αγωνιστική δράση και αφετέρου να αποτυπώνεται αναλλοίωτη η βούληση της συνέλευσης στο εκλογικό αποτέλεσμα : απαγορεύεται η συμμετοχή μελών ως προς τα οποία δεν έχει συμπληρωθεί ένα πλήρες έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους, οι αντιπρόσωποι στις υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις εκλέγονται από τη γενική συνέλευση, θεσπίζεται υποχρέωση αυτοπρόσωπης παράστασης, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και ανώτατο όριο σταυροδοσίας το 1/3 των θέσεων εκλογής ή με χωριστά ψηφοδέλτια, με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.

Επίσης, η οικονομική εποπτεία των αθλητικών οργανώσεων, καθώς και των άλλων επιχορηγούμενων από τη Γ.Γ.Α φορέων ανατίθεται στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ) ο οποίος παρέχει αυξημένα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, διαθέτει ευρείες ελεγκτικές εξουσίες.

Με το Κεφάλαιο Β’ επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στον Αθλητικό Νόμο, μεταξύ των οποίων διακρίνονται οι εξής:

Θεσπίζεται ασυμβίβαστο μεταξύ των προσώπων που συμμετέχουν ή διοικούν ερασιτεχνικές ή επαγγελματικές αθλητικές οργανώσεις ή ασκούν διαιτητικά ή προπονητικά καθήκοντα με την ιδιότητα του ασκούντος διοίκηση ή βασικού μετόχου κάθε νόμιμα λειτουργούσας στοιχηματικής εταιρείας.

Κατοχυρώνεται ο εκδημοκρατισμός της εκπροσώπησης στην ολομέλεια της διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.).

Εξασφαλίζεται η συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών, με νόμιμη διαμονή στη χώρα, στα πανελλήνια διασυλλογικά πρωταθλήματα και αγώνες κυπέλλου, ενώ για πρώτη φορά αναγνωρίζεται και παραχωρείται δικαίωμα συμμετοχής στους άνω αγώνες και στους πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα, ως δικαιούχοι ή αιτούντες διεθνή προστασία.

Καταργείται ο ηλικιακός περιορισμός των 29 ετών, ώστε οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση να μπορούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α ή άλλο Α.Ε.Ι της επιλογής τους, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων διατάξεων του ν. 2725/1999, οποτεδήποτε αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών, κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και για όσο διαρκεί η προδικασία, να επιβάλει περιοριστικούς όρους σε βάρος όσων κατηγορούνται για αθλητική βία, ενώ θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν επιβληθέντες όρους, καθώς και για τους υπεύθυνους ασφαλείας των αγώνων

Επιλύονται ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων και διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων.

Με τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Γ’ αναμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας της Φιλίππου Ενώσεως της Ελλάδος (Φ.Ε.Ε) με σκοπό τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας, το οποίο ενισχύει τον κοινωνικό διάλογο και τη συνεργασία των φορέων που εμπλέκονται στη διοργάνωση των ιπποδρομιών, εξασφαλίζει αυξημένα εχέγγυα αμεροληψίας  και ανεξαρτησίας των Ελλανοδικών, των μελών της Επιτροπής Ιπποδρομιών, του Γενικού Διευθυντή και του εν γένει προσωπικού της Φ.Ε.Ε. και εξασφαλίζει αποτελεσματική εποπτεία στη διοργάνωση των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχήματος

Στο Κεφάλαιο Δ’ περιλαμβάνονται επιμέρους ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεταξύ των οποίων διακρίνεται η επίλυση του χρόνιου ζητήματος του προσωπικού των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών και της κινητικότητας αυτών.

Πηγή Τι περιλαμβάνει το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

Όταν πήγαινε στο νοσοκομείο, δεν έβαζε με τίποτα στο μυαλό της, τα όσα θα ακολουθούσαν. Ακόμα και οι γιατροί έδειχναν έκπληκτοι μετά τον πρώτο διάλογο με τη γυναίκα…

Την πιο ευχάριστη και απροσδόκητη περιπέτεια της ζωής της έζησε την περασμένη Πέμπτη (21-02-2019) μια 40χρονη Ηρακλειώτισσα. Μαζί με εκείνη, οι γιατροί και οι νοσηλευτές της Γυναικολογικής Κλινικής του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η νεαρή γυναίκα ένιωθε διαρκείς πόνους στην κοιλιακή χώρα και με δεδομένο ότι η ανησυχητική αυτή αίσθηση επιδεινωνόταν με το πέρασμα της ώρας, αποφάσισε να μεταβεί στο εφημερεύον νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε διερευνητικές εξετάσεις.

Η πιο ευχάριστη έκπληξη για την οικογένεια

Πηγαίνοντας στο Βενιζέλειο, αποδείχθηκε ότι το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ήταν γυναικολογικής φύσεως και αμέσως δέχθηκε τη φροντίδα των γυναικολόγων. Πολύ γρήγορα γρήγορα ωστόσο, έγινε αντιληπτό ότι οι πόνοι της 40χρονης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά… οδύνες τοκετού!

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε λίγη ώρα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι με τον τοκετό να είναι εύκολος και γρήγορος, με τη διαφορά ότι ολοκληρώθηκε στη Γυναικολογική Κλινική λόγω της … βιασύνης του νεογνού και όχι στη Μαιευτική όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου Γιώργο Μοσχοβάκη, τόσο η μητέρα όσο και το μωράκι χαίρουν άκρας υγείας, ενώ το γεγονός σκόρπισε χαρά και αισιοδοξία, τόσο στην Κλινική και τους γυναικολόγους που έφεραν σε πέρας τον τοκετό όσο και στην οικογένεια του μωρού που απολαμβάνει την πιο απροσδόκητη έκπληξη που μπορεί κανείς να φανταστεί.

Πηγή Ηράκλειο: Η εξέταση στο νοσοκομείο έκρυβε εκπλήξεις – Άφωνοι οι γιατροί και η ίδια η γυναίκα!

Ο Νίνο είναι αρκετά ενεργός στα social media και συχνά-πυκνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες από τη ζωή του, αλλά και σκέψεις που τον «βασανίζουν». Μετά το μακροσκελές κείμενο περί μοναξιάς των γιορτών που έγινε viral, αυτή τη φορά ο εκκεντρικός τραγουδιστής έκανε μια throwback ανάρτηση στο Instagram που αφορά τον ίδιο αυτή τη φορά.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία που είχε βγάλει πριν από δέκα χρόνια, όταν υπηρετούσε ως φαντάρος τη «μαμά πατρίδα», και στη λεζάντα που την συνόδευε διηγήθηκε στους followers του ένα αστείο περιστατικό.

«Όταν πήγα στον στρατό 10 χρόνια πριν, ήμουν 106 κιλά. Ένα βράδυ σε θαλαμοφυλίκι, καθόμουν μόνος 2-4 νύχτα, και έρχεται ένας φαντάρος σιγά σιγά, τον βλέπω από μακριά, σηκώνομαι (λέω τώρα τι θα γίνει πάλι?) πλησιάζει αυτός, και μου λέει ψιθυριστά.. φίλε.. ξέρεις πού κοιμάται ο ΝΙΝΟ?.. Του λέω.. εδώ στην πρώτη πόρτα όπως βλέπεις.. ναι μου λέει… ε εκεί μέσα είναι του λέω, άστον όμως γιατί παθαίνει κρίσεις και μπορεί να σε πνίξει, έτσι έχω ακούσει. Αλήθεια λες?.. μου λέει. Ναι ρε του λέω. Άστον λέω, ψυχάκιας είναι. Α οκ μου λέει. Και έφυγε. Και μετά άναψα τσιγάρο. Αυτά. Τριμπιουτ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή Νίνο: Η φωτογραφία από την περίοδο που ζύγιζε 106 κιλά και το ιδιαίτερο μήνυμά του!

ΞΑΝΘΗ

Αύριο Κυριακή στις 4μ.μ. και από το 23′ της αναμέτρησης θα συνεχιστεί ο αγώνας της Ξάνθης με τον Λεβαδειακό, ο οποίος διεκόπη, λόγω πολύ κακών καιρικών συνθηκών και ενώ οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες χωρίς γκολ.

Περισσότερα σε λίγο… 

Πηγή Οριστική διακοπή στο Ξάνθη – Λεβαδειακός! Αύριο η συνέχεια…

Νέο video του carwow και σε αυτό πρωταγωνιστούν τα Porsche Cayenne Turbo και Audi RS4 Avant. Η Porsche Cayenne Turbo κινείται από έναν 4,0-λιτρο V8 biturbo κινητήρα, που αποδίδει 550 άλογα και 770 Nm ροπή. Αυτά στέλνονται σε όλους τους τροχούς μέσω ενός νέου 8-τάχυτου Tiptronic S αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη. Για τα 0-100 χλμ/ώρα […]Πηγή Porsche Cayenne Turbo vs Audi RS4. Ποιο είναι ταχύτερο στην ευθεία;

Το παιδί κοίταξε ψηλά και παρακάλεσε :
-Αφαίρεσε μου την αλαζονεία .
Ένα άλογο καμαρωτό ήρθε με τα καπίστρια και τα χαλινά του, σταμάτησε μπροστά του και τον περίμενε να ανεβεί, έπειτα του

είπε:
– Την αλαζονεία δεν την αφαιρούν αλλά την απαρνούνται!
Εμπόδιο βρήκαν στον καλπασμό, και έπεσε το παιδί, και κτύπησε. Κλαίγοντας παρακάλεσε
– Θεράπευσε με από τον σωματικό μου πόνο Και έγειρε χαμού στο έδαφος, εκεί είδε τα μυρμήγκια να κουβαλάνε σπόρους και άκουσε να του λένε :
-Η ψυχή θεραπεύεται όταν το σώμα πονά ,έτσι κι αλλιώς , το σώμα θα πεθάνει! Με τα χίλια ζόρια σηκώθηκε χάιδεψε το άλογο και το ξαπόστειλε. Άρχισε κούτσα κούτσα να περπατά έως το κονάκι του. Τότε κουτσαίνοντας παρακάλεσε και είπε
-Χάρισε μου υπομονή Μια χελώνα εμφανίστηκε στην άλλη του δρόμου. Ήσυχα και σταθερά διέσχισε την οδό έως που έφτασε στα πόδια του σήκωσε το κεφάλι της και του είπε
-Η υπομονή έρχεται μετά την δοκιμασία, δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται.και συνέχισε για λίγο πλάι του μέχρι που ξανακρύφτηκε μέσα στα χρυσόξυλα.. Κοιτάζοντας τότε το παιδί την πανέμορφη θέα μουρμούρισε
-Δώσε μου Ευτυχία και ο άνεμος φύσηξε και θρόισαν τα φύλλα και άκουσε να λέγεται ευλογία σου δίνω, από σένα εξαρτάται αν θα είσαι ή όχι ευτυχής. Και ο άνεμος αντάριασε και δυναμώσε, και ο ουρανός σκοτείνιασε και ψέλλισε το παιδί
-Προφυλάξε με από τον πόνο και το σκότος Και μια κουκουβάγια φάνηκε και βούισε πως τα βάσανα απομακρύνουν τον άνθρωπο από τις έγνοιες του κόσμου και οδηγούν τον νου, στα ψηλά στα ανώτερα. Άρχισε να βρέχει το παιδί είχε φτάσει σπιτάκι του, βρεγμένο, ματωμένο μα σε όλες τις ερωτήσεις του απαντημένο.. Στο κατώφλι του σπιτιού του, κοίταξε στον ουρανό και ικέτευσε Μεγάλωσε μου το πνεύμα .Τότε το ουράνιο τόξο ξεπρόβαλε, ζωηρό ακτινωτό και πάνω του με τα χρώματα της Ίριδας μια παλάμη με μια τρύπα στην μέση που κατέβαινε εώς την γη, σαν γέφυρα και μέσα στην παλάμη η φάτσα του παιδιού και ακούστηκε η φωνή να λέγει
– Πάντα εδώ είμαι μα το πνεύμα οφείλει να μεγαλώσει μόνο του.. και τότε λοιπόν να μην ζητάω, ρώτησε το παιδί γεμάτο αγωνία;

– ΌΧΙ , να ζητάς γιατί μόνο όποιος ζητά βρίσκει, και όποιος αιτείται λαμβάνει και όποιος κρούει του ανοίγεται..

Η αρχική ιδέα είναι του VASILIS+ (youtube) και η παραμυθοποίηση από Αλεξ Κουπι.


Πηγή Τα ΌΧΙ

nostimi sintagi gia zoumeri sokolatopita

Ποια γυναίκα και βασικά ποιος άνθρωπος δεν παθαίνει αμόκ στην όψη μιας λαχταριστής και ζουμερής σοκολατόπιτας; Είναι γεγονός ότι είναι από τα πιο νόστιμα, πιο δημοφιλή και πιο υπέροχα γλυκά που υπάρχουν- και σκέψου ότι δεν είμαι άνθρωπος της σοκολάτας τόσο πολύ. Μα είναι η εξέλιξη του σοκολατένιου κέικ και έχει την ιδανική ποσότητα σε σιρόπι, έτσι ώστε να μην παθαίνεις και ζάχαρο.

Αφορμή για το συγκεκριμένο γλυκό πήρα τις προάλλες που ήθελα οπωσδήποτε κάτι σοκολατένιο. Ανοίγω που λες τα ντουλάπια και το συνταγό-τέφτερο μου, όπως το λέω και πέφτω πάνω στον τίτλο «νόστιμη συνταγή για ζουμερή σοκολατόπιτα». Ε, και εκεί κλείδωσε το μάτι. Έβγαλα υλικά και ξεκίνησα. Ήρθαν και φίλοι μετά στο σπίτι και καταλαβαίνεις. Δεν έζησε την νύχτα η σοκολατόπιτα.

Ζουμερή σοκολατόπιτα στο λεπτό

sokolatopita

Τα υλικά που θα χρειαστείς:

για την σοκολατόπιτα

 • 1 1/4 φλ. φαρίνα
 • 3/4 φλ. ζάχαρη
 • 1/4 φλ. κακάο
 • 1 1/2 κ.γ μπέικιν πάουντερ
 • 1 πρέζα αλάτι
 • 1 φλ. γάλα
 • 50γρ. βούτυρο λιωμένο

για το πασπάλισμα

 • 1 φλ. ζάχαρη
 • 1/4 φλ. κακάο
 • 1 1/3 φλ. βραστό νερό
 • 1 βανίλια

Εκτέλεση:

vanlia zachari, ediva.gr kakao farinap baking powder

Σε ένα μπολ ρίξε όλα τα στερεά υλικά. Δηλαδή το αλεύρι, το κακάο, τη ζάχαρη, το μπέικιν πάουντερ, την πρέζα αλάτι και τη βανίλια. Ανακάτεψε τα καλά μεταξύ τους- κατά προτίμηση με σύρμα. Θέλεις το μείγμα σου να γίνει ένα ανοιχτό καφετί χρώμα. Όταν πάρει αυτό το χρώμα σημαίνει ότι το κακάο με το αλεύρι και τα υπόλοιπα υλικά έχουν ανακατευτεί τέλεια.

 Δες επίσης: Συνταγή για νηστίσιμη σοκολατόπιτα!

voutiro gala

Στη συνέχεια πρόσθεσε στο μείγμα σου το γάλα και το βούτυρο. Ανακάτεψε πολύ, πολύ καλά με το σύρμα ή αν έχει ηλεκτρικό μίξερ, βάλε το σύρμα και σιγά σιγά αύξησε την ταχύτητα έτσι ώστε να ανακατευτεί καλά το μείγμα. Μην το παραχτυπήσεις το μείγμα γιατί μετά το κέικ σου θα βγει μαστιχωτό στην υφή. Μόλις ομογενοποιηθούν τα υλικά σταμάτα.

zachari, ediva.gr kakao

Βουτύρωσε το ταψί σου και ρίξε το μείγμα.  Σε ένα μπολ ανακάτεψε τη ζάχαρη με το κακάο και έπειτα ρίξτα πάνω από το ωμό μείγμα της σοκολατόπιτας και πασπάλισε τη. Τέλος, ρίξε σιγά σιγά σε όλη την επιφάνεια της σοκολατόπιτας το βραστό νερό. Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 για 40 περίπου λεπτά. Στόχος είναι να σταθεροποιηθεί η επιφάνεια του κέικ.

Μόλις το βγάλεις θα είναι σταθερό το κέικ από έξω και ζουμερό από μέσα. Σέρβιρε με κουτάλα το κομμάτι και όχι με σπάτουλα και μαχαίρι για να έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα!

Δες επίσης: Συνταγή για cheesecake χωρίς ζάχαρη!

Bonus tips:

Για ακόμα πιο νόστιμο αποτέλεσμα συνόδευσε την σοκολατόπιτα σου με λίγη σαντιγί ή με παγωτό. Επίσης για μια αέρινη ζύμη στο κέικ σου, κοσκίνισε όλα τα υλικά πριν τα ανακατέψεις. Τέλος, αν θέλεις μπορείς αφού το σερβίρεις να το πασπαλίσεις και με λίγους ξηρούς καρπούς ψιλοκομμένους.

The post Νόστιμη συνταγή για ζουμερή σοκολατόπιτα! appeared first on ediva.gr.

Πηγή Νόστιμη συνταγή για ζουμερή σοκολατόπιτα!

Περίπου δύο δεκαετίες μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας του πρώτου Space Jam, οι αγαπημένοι ήρωες των Looney Tunes επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη

Μπορεί αυτή τη φορά να μην πρωταγωνιστεί μαζί τους ο τεράστιος Μάικλ Τζόρνταν, ωστόσο ο Λεμπρόν Τζέιμς έρχεται να «ανταγωνιστεί» στα ίσια τον θρύλο των Μπούλς στο σίκουελ της ταινίας.

Όπως αποκάλυψε με φωτογραφία του στο instagram ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς, ο «βασιλιάς» θα φορέσει τα παπούτσια του και μαζί με τον Μπάγκς Μπάνι, των Ντάφι Ντακ και πολλούς άλλους ετοιμάζεται για… διαστημικά καλάθια.

Παραγωγός της ταινίας θα είναι ο Ράιαν Κούγκλερ, ο οποίος μεταξύ άλλων ήταν παραγωγός και του Black Panther.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by(@kingjames) on

https://www.kontranews.gr//www.instagram.com/embed.js

Πηγή Έρχεται το Space Jam 2 με πρωταγωνιστή τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (ΦΩΤΟ)

Περίπου δύο δεκαετίες μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας του πρώτου Space Jam, οι αγαπημένοι ήρωες των Looney Tunes επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη

Μπορεί αυτή τη φορά να μην πρωταγωνιστεί μαζί τους ο τεράστιος Μάικλ Τζόρνταν, ωστόσο ο Λεμπρόν Τζέιμς έρχεται να «ανταγωνιστεί» στα ίσια τον θρύλο των Μπούλς στο σίκουελ της ταινίας.

Όπως αποκάλυψε με φωτογραφία του στο instagram ο ηγέτης των Λος Άντζελες Λέικερς, ο «βασιλιάς» θα φορέσει τα παπούτσια του και μαζί με τον Μπάγκς Μπάνι, των Ντάφι Ντακ και πολλούς άλλους ετοιμάζεται για… διαστημικά καλάθια.

Παραγωγός της ταινίας θα είναι ο Ράιαν Κούγκλερ, ο οποίος μεταξύ άλλων ήταν παραγωγός και του Black Panther.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by(@kingjames) on

https://www.kontranews.gr//www.instagram.com/embed.js

Πηγή Έρχεται το Space Jam 2 με πρωταγωνιστή τον ΛεΜπρόν Τζέιμς (ΦΩΤΟ)

Λύπη προκαλεί το κλάμα μιας φώκιας την ώρα που πωλείται για το κρέας της σε μια αγορά στην Κίνα.

Το συγκεκριμένο είδος φώκιας πωλούνταν τη Δευτέρα στην τιμή των 20 γιουάν (περίπου 2,5€) ανά κιλό, σύμφωνα με δύο φιλόζωους ανθρώπους.

Οι άγριες φώκιες, που βρίσκονται κυρίως στην Ανατολική Ασία, είναι στη λίστα των απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών και το εμπόριό της απαγορεύεται στην Κίνα.

Το θαλάσσιο ζώο εντοπίστηκε σε υπαίθρια αγορά στην επαρχία Xuwen της Κίνας.

Οι μάρτυρες, ο Cheng Mingyue και ο Cheng Jianzhuang, δήλωσαν ότι το ζώο έχει μήκος περίπου 1,7 μέτρα και ζυγίζει πάνω από 50 κιλά.

Το ζώο είχε τοποθετηθεί στο πίσω μέρος ενός τρικύκλου και πλήθος ανθρώπων ήταν μαζεμένο τριγύρω του για να το δει.

Ένας από τους μάρτυρες, ο Mingyue, είπε στο κινεζικό τηλεοπτικό κανάλι Pear: “Είδαμε ένα άτομο να το φέρνει στην αγορά και πολλοί ήταν αυτοί που το πλησίασαν για να το κοιτάξουν. Το καημένο ζώο έκλαιγε όλη αυτή την ώρα.”

Ο Mingyue και ο Jianzhuang πίστευαν στην αρχή ότι το ζώο ήταν δελφίνι και θέλησαν να το σώσουν.

Οι δύο νέοι άνδρες έδωσαν στον πωλητή 150€ και αγόρασαν ολόκληρο το ζώο.

“Ο πωλητής μας δάνεισε ένα εργαλείο που χρησιμοποιούσε για τη μεταφορά αγαθών,” δήλωσε ο Mingyue στο Daily Youth.

“Περίπου στις 4μμ, τραβήξαμε το ζώο στην παραλία και το αφήσαμε ελεύθερο.”

Ο Mingyue πρόσθεσε πως όταν άφησαν το ζώο στη θάλασσα, εκείνο δεν μπορούσε να κολυμπήσει βαθιά, λόγω του τραυματισμού του στην ουρά.

“Το μεταφέραμε σε βαθύτερα νερά και περιμέναμε δύο ώρες μέχρι να φτάσει σε σημείο που να μην το βλέπουμε από την ακτή.”

Χάρη σ’ αυτούς τους καλόκαρδους άντρες, η σπάνια φώκια μεταφέρθηκε στη θάλασσα και τώρα ζει ελεύθερη στο φυσικό της περιβάλλον!

Πηγή Φώκια «κλαίει» την ώρα που οι Άνθρωποι την πουλάνε για κρέας σε πάγκο Λαϊκής στην Κίνα