28 June, 2017
Home / Κοσμος (Page 53)

Ρώμη Τσίπρας

Ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής για τον εορτασμό των 60 χρόνων από την αρχική συνθήκη της Ρώμης, οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κομισιόν υπέγραψαν σήμερα την ιστορική διακήρυξη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΕ των 27 ανανέωσε τους όρκους της Ενότητας και δεσμεύτηκε να φέρει αποτελέσματα σε 5 βασικούς τομείς πολιτικής για μια ασφαλή Ευρώπη, μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη, μια κοινωνική Ευρώπη και μια ισχυρότερη Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη τη Διακήρυξη

«Εμείς, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αισθανόμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ενότητας αποτελεί ένα τολμηρό και μακρόπνοο σχέδιο. Πριν από εξήντα χρόνια, ανακάμπτοντας από την τραγωδία δύο παγκοσμίων πολέμων, αποφασίσαμε να ενωθούμε και να αναγεννήσουμε από τις στάχτες της την ήπειρό μας.

Οικοδομήσαμε μια μοναδική Ένωση με κοινά θεσμικά όργανα και ισχυρές αξίες, μια κοινότητα ειρήνης, ελευθερίας, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου, μια σημαντική οικονομική δύναμη με ασύγκριτα επίπεδα κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας. Η ευρωπαϊκή ενότητα ξεκίνησε σαν ένα όραμα λίγων και μετουσιώθηκε σε ελπίδα των πολλών. Και μετά η Ευρώπη έγινε ξανά μία. Σήμερα, είμαστε ενωμένοι και δυνατότεροι, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη επωφελούνται από τη ζωή σε μια διευρυμένη Ένωση που έχει ξεπεράσει τις παλιές διαφορές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο εσωτερικό της: περιφερειακές συρράξεις, τρομοκρατία, αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις, προστατευτισμός, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Ενωμένοι, είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και να προσφέρουμε στους πολίτες μας ασφάλεια, αλλά και νέες ευκαιρίες.

Θα καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη και πιο ανθεκτική, μέσα από ακόμα μεγαλύτερη ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ μας και μέσα από την τήρηση κοινών κανόνων. Η ενότητα είναι αναγκαιότητα, αλλά και ελεύθερη επιλογή μας. Το κάθε κράτος μόνο του, θα είχε περιθωριοποιηθεί από την παγκόσμια δυναμική. Μόνο αν είμαστε ενωμένοι μπορούμε να επηρεάσουμε τη δυναμική αυτή και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα και αξίες. Θα προχωρούμε ενωμένοι, με διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση όπου χρειάζεται, αλλά πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, τηρώντας τις Συνθήκες και διατηρώντας πάντα ανοιχτή την πόρτα σε εκείνους που θα θελήσουν να συμμετάσχουν αργότερα. Η Ένωσή μας είναι ενιαία και αδιαίρετη.

Στα επόμενα δέκα χρόνια επιθυμούμε μια Ένωση ασφαλή, ευημερούσα, ανταγωνιστική, βιώσιμη και κοινωνικά υπεύθυνη και με τη βούληση και την ικανότητα να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον πλανήτη και να διαμορφώνει την παγκοσμιοποίηση. Επιθυμούμε μια Ένωση όπου οι πολίτες της θα έχουν νέες ευκαιρίες για πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση. Επιθυμούμε μια Ένωση που θα παραμένει ανοικτή στις ευρωπαϊκές χώρες που σέβονται τις αξίες μας και δεσμεύονται να τις προαγάγουν.

Σε αυτή την εποχή αλλαγών και έχοντας επίγνωση των ανησυχιών των πολιτών μας, δεσμευόμαστε ως προς το θεματολόγιο της Ρώμης και δηλώνουμε ότι θα καταβάλουμε προσπάθειες για να υλοποιήσουμε:

1. Μια ασφαλή και προστατευμένη Ευρώπη: μια Ένωση όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, όπου τα εξωτερικά μας σύνορα θα είναι ασφαλή, εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται τα διεθνή πρότυπα· μια Ευρώπη αποφασισμένη να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

2. Μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη: μια Ένωση που θα δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης· μια Ένωση στην οποία μια ισχυρή, διασυνδεδεμένη και εξελισσόμενη ενιαία αγορά που θα ενσωματώνει τις τεχνολογικές μετεξελίξεις, και ένα σταθερό και ισχυρότερο ενιαίο νόμισμα θα διανοίγουν οδούς ανάπτυξης, συνοχής, ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και συναλλαγών, κατά κύριο δε λόγο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· μια Ένωση που θα προωθεί τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και θα εργάζεται για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης· μια Ένωση όπου οι οικονομίες θα συγκλίνουν· μια Ένωση όπου ο ενεργειακός εφοδιασμός θα διασφαλίζεται και θα είναι οικονομικά προσιτός και το περιβάλλον καθαρό και ασφαλές

3. Μια κοινωνική Ευρώπη: μια Ένωση που θα εδράζεται στη βιώσιμη μεγέθυνση, θα προωθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο αλλά και τη συνοχή και τη σύγκλιση, ενώ θα προστατεύει παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς· μια Ένωση που θα λαμβάνει υπόψη της την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων και τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι· μια Ένωση που θα προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες για όλους· μια Ένωση που θα μάχεται την ανεργία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια· μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την ήπειρο· μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία.

4. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή: μια Ένωση που θα διευρύνει τις υφιστάμενες εταιρικές σχέσεις, θα οικοδομεί νέες και θα προάγει τη σταθερότητα και την ευημερία στην άμεση γειτονία της ανατολικά και νότια, αλλά και στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική και παγκοσμίως· μια Ένωση έτοιμη να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να συνδράμει για τη δημιουργία μιας περισσότερο ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης αμυντικής βιομηχανίας· μια Ένωση που θα δεσμεύεται να ενισχύει την κοινή της ασφάλεια και άμυνα, και σε συνεργασία και συμπληρωματικά με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες και τις νομικές δεσμεύσεις· μια Ένωση που θα συμμετέχει ενεργά στα Ηνωμένα Έθνη και θα προστατεύει ένα πολυμερές σύστημα που θα βασίζεται σε κανόνες, θα είναι υπερήφανη για τις αξίες της και θα προστατεύει τους πολίτες της, θα προωθεί το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο καθώς και μια θετική παγκόσμια πολιτική για το κλίμα.

Θα επιδιώξουμε τους στόχους αυτούς πεπεισμένοι ότι το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια μας και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το καλύτερο μέσο για την επίτευξη των στόχων μας. Δεσμευόμαστε ότι θα ακούμε και θα ανταποκρινόμαστε στις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες μας και ότι θα συνεργαζόμαστε με τα εθνικά μας κοινοβούλια. Θα συνεργαζόμαστε στο αποδοτικότερο κάθε φορά επίπεδο, είτε είναι το ενωσιακό, το εθνικό, το περιφερειακό ή το τοπικό και με πνεύμα εμπιστοσύνης και καλόπιστης συνεργασίας, μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αυτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Θα δώσουμε τον απαραίτητο χώρο ελιγμών στα διάφορα επίπεδα ώστε να ενισχυθούν η καινοτομία και το δυναμικό μεγέθυνσης της Ευρώπης.

Επιθυμούμε η Ένωση να είναι μεγάλη στα μεγάλα ζητήματα και μικρή στα μικρά. Θα προάγουμε μια δημοκρατική, αποτελεσματική και διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων και καλύτερα αποτελέσματα.

Εμείς, οι ηγέτες, συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων, θα διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστεί το σημερινό θεματολόγιο ώστε να αποτελέσει την αυριανή πραγματικότητα. Έχουμε ενωθεί για το καλύτερο. Η Ευρώπη είναι το κοινό μας μέλλον».

 

Φωτογραφίες:  Γ.Τ. Πρωθυπουργού | Andrea Bonetti

Υπεγράφη η Διακήρυξη της Ρώμης

Μασούντ

«Ο δράστης, πριν από την επίθεση είχε επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων whatsapp λίγα μόλις λεπτά πριν ρίξει το νοικιασμένο όχημά του στα κάγκελα του Κοινοβουλίου»

Το εν λόγω δημοσίευμα έρχεται να ανατρέψει τα μέχρι τώρα δεδομένα και όλα όσα έχουν ειπωθεί για τον τρομοκράτη που αιματοκύλισε το Λονδίνο. Ο Χαλίντ Μασούντ δεν ήταν ένας «μοναχικός λύκος» καθώς άλλα άτομα έπαιξαν σημαντικό ρόλο τόσο στη δογματική μύησή του και τον βοήθησαν να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις στο Λονδίνο την περασμένη Τετάρτη, πιστεύουν αξιωματούχοι στη Βρετανία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Independent.

Κατά το αποκαλυπτικό δημοσίευμα ο δράστης, πριν από την επίθεση είχε επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων whatsapp λίγα μόλις λεπτά πριν ρίξει το νοικιασμένο όχημά του στα κάγκελα του Κοινοβουλίου.

Ταυτόχρονα, ενημερώνει ότι ένας αριθμός που είχε καταχωρηθεί σε μία από τις προηγούμενες διευθύνσεις του ήταν σε λειτουργία στις 14:37 την Τετάρτη, ενώ οι αρχές της Βρετανίας άρχισαν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για την επίθεση μόλις 3 λεπτά αργότερα.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι κάποιο άτομο συνόδευε τον Μασούντ στη δολοφονική επίθεση στην οποία έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα. Από την άλλη, οι δικαστικές αρχές πιστεύουν ότι ο χρόνος και η σειρά με την οποία έγινε η ριζοσπαστικοποίησή του θα δώσουν σημαντικές πληροφορίες ως προς το τι ακριβώς εκτυλίχθηκε.

Independent: Ο Χαλίντ Μασούντ δεν ήταν ένας μοναχικός λύκος

Καπιτόλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε τη ματαίωση της ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και την απόσυρση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου για την αντικατάσταση του Obamacare.

Η ψηφοφορία είχε προγραμματιστεί αρχικά για την Πέμπτη, ωστόσο αναβλήθηκε για την Παρασκευή, προτού το νομοσχέδιο τελικώς αποσυρθεί.

Για την έγκριση του «American Health Care Act», το οποίο θα αντικαθιστούσε το Obamacare, απαιτούνταν 216 θετικές ψήφοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν την πλειοψηφία με 237 μέλη.

Ωστόσο, όπως είχε παραδεχθεί την Πέμπτη, μιλώντας στο CNN, ο δεύτερος στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, ακόμη δεν είχαν συγκεντρωθεί οι απαιτούμενες ψήφοι για να εγκριθεί το νομοσχέδιο.

Μια μετριοπαθής τάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εξέφρασε την αντίθεσή της στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο με το επιχείρημα ότι αφήνει πολλούς ασφαλισμένους χωρίς ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη, ενώ μια υπερσυντηρητική τάση ζήτησε την πλήρη άρση κάθε ευθύνης του ομοσπονδιακού κράτους για το ασφαλιστικό και την απρόσκοπτη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς στον τομέα της ασφάλισης.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, μειοψηφία τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, είναι πλήρως αντίθετο στην κατάργηση του εμβληματικού για το ίδιο Obamacare.

Η ματαίωση της ψηφοφορίας χαρακτηρίζεται από πολιτικούς αναλυτές βαρύ πλήγμα για τον πρόεδρο και τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, καθώς αυτή ήθελαν να είναι η πρώτη μεγάλη «επιτυχία» της θητείας του.

Αποσύρθηκε το νομοσχέδιο για την κατάργηση του Obamacare

Καπιτόλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε τη ματαίωση της ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων και την απόσυρση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου για την αντικατάσταση του Obamacare.

Η ψηφοφορία είχε προγραμματιστεί αρχικά για την Πέμπτη, ωστόσο αναβλήθηκε για την Παρασκευή, προτού το νομοσχέδιο τελικώς αποσυρθεί.

Για την έγκριση του «American Health Care Act», το οποίο θα αντικαθιστούσε το Obamacare, απαιτούνταν 216 θετικές ψήφοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν την πλειοψηφία με 237 μέλη.

Ωστόσο, όπως είχε παραδεχθεί την Πέμπτη, μιλώντας στο CNN, ο δεύτερος στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, ακόμη δεν είχαν συγκεντρωθεί οι απαιτούμενες ψήφοι για να εγκριθεί το νομοσχέδιο.

Μια μετριοπαθής τάση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εξέφρασε την αντίθεσή της στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο με το επιχείρημα ότι αφήνει πολλούς ασφαλισμένους χωρίς ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη, ενώ μια υπερσυντηρητική τάση ζήτησε την πλήρη άρση κάθε ευθύνης του ομοσπονδιακού κράτους για το ασφαλιστικό και την απρόσκοπτη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς στον τομέα της ασφάλισης.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, μειοψηφία τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία, είναι πλήρως αντίθετο στην κατάργηση του εμβληματικού για το ίδιο Obamacare.

Η ματαίωση της ψηφοφορίας χαρακτηρίζεται από πολιτικούς αναλυτές βαρύ πλήγμα για τον πρόεδρο και τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία, καθώς αυτή ήθελαν να είναι η πρώτη μεγάλη «επιτυχία» της θητείας του.

Αποσύρθηκε το νομοσχέδιο για την κατάργηση του Obamacare

Λιλ

Ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στον σταθμό Porte d’ Arras στην πόλη Λιλ, αργά το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τρία άτομα.

Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τουλάχιστον πέντε πυροβολισμούς, ενώ ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ένας 14χρονος, με τραύμα στο πόδι, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα La Voix du Nord, όπως αναφέρει το Αθηναικό Πρακτορείο.

Ο δράστης φέρεται να τράπηκε σε φυγή, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το κίνητρο της επίθεσης. Οι αρχές πάντως εκτιμούν ότι το περιστατικό δεν έχει σχέση με την τρομοκρατία.

Γαλλία: Τρεις τραυματίες από πυρά ενόπλου στην πόλη Λιλ

Για τη δολοφονία ενός ανθρώπου στη Νέα Υόρκη κατηγορείται ο James Harris Jackson έχοντας ως μοναδικό κίνητρο τον φθόνο και το μίσος που τρέφει για τους ανθρώπους σκούρου δέρματος.

Ειδικότερα, ένας λευκός βετεράνος του στρατού κατηγορείται με δολοφονία δευτέρου βαθμού ενάντια στον Timothy Caughman στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Οι αρχές ενημέρωσαν ότι ο δράστης σκόπευε «να σκοτώσει όσους περισσότερους μαύρους ανθρώπους της Νέας Υόρκης μπορούσε» ενώ το όπλο του ήταν ένα σπαθί 66 εκατοστών. Ο εισαγγελέας δήλωσε στην δίκη πως «ο κατηγορούμενος οδηγούνταν αποκλειστικά από συναισθήματα μίσους» και πως δεν υπήρχαν άλλα κίνητρα για την δράση του.

Ο Jackson πιθανότατα να βρεθεί αντιμέτωπος και με άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του φόνου πρώτου βαθμού, καθώς όπως ανέφερε ο εισαγγελέας «η πράξη του είναι πολύ πιθανόν να είναι μια πράξη τρομοκρατίας».

Ο κατηγορούμενος είπε μάλιστα στην αστυνομία ότι ταξίδεψε από την Βαλτιμόρη στην Νέα Υόρκη «με σκοπό να σκοτώσει μαύρους ανθρώπους» και οι αρχές θεώρησαν πως ο δράστης μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο επειδή η Νέα Υόρκη είναι «η πρωτεύουσα των ΜΜΕ σε ολόκληρο τον κόσμο» και επομένως ήθελε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου.

HΠΑ: Δολοφόνος σκόπευε «να σκοτώσει όσους περισσότερους μαύρους ανθρώπους μπορούσε»

Τη φωτογραφία του μακελάρη του Λονδίνου, Καλίντ Μασούντ, έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Λονδίνου.

Μια μέρα αφού δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του, η βρετανική αστυνομία έδωσε και επίσημα τη φωτογραφία του.

Ο δράστης γεννήθηκε ως Άντριαν Ράσελ Έλμς. Ήταν παιδί ανύπαντρης μητέρας, ενώ αργότερα πήρε το επώνυμο του πατριού του Φίλιπ και στο σχολείο φοίτησε ως Άντριαν Ράσελ Ατζάο.

Στις παρακάτω φωτογραφίες βρίσκεται σε εκδήλωση του σχολείου μαζί με συμμαθητές τους. Σύμφωνα με φίλο του που απεικονίζεται κι αυτός στις φωτογραφίες, ο «Καλίντ Μασούντ βίωσε ρατσισμό κατά τα σχολικά του χρόνια εξαιτίας του χρώματός του δέρματός του. Προσπαθούσε να είναι δημοφιλής αλλά γρήγορα εθίστηκε στα ναρκωτικά».

http://www.kontranews.gr//platform.twitter.com/widgets.js

Νέα φωτογραφία του μακελάρη του Λονδίνου από την αστυνομία

Απίστευτο: Τρίχρονος έπαιζε στο μηχάνημα με τα λούτρινα και… δείτε τι έπαθε! (Εικόνες & Βίντεο)

λούτρινο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επισκέπτες σε ένα λούνα παρκ στην Ιρλανδία όταν είδαν ένα μικρό παιδί να βρίσκεται… μέσα σε μηχάνημα με λούτρινα παιχνίδια.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το 3χρονο αγόρι παγιδεύτηκε μόνο του στο μηχάνημα στην προσπάθεια του να πιάσει ένα από τα παιχνίδια.

Ο πατέρας του προσπάθησε μάταια να τον βγάλει από το μηχάνημα. Τη λύση έδωσε ένας, εκτός υπηρεσίας πυροσβέστης που απεγκλώβισε το παιδί.

«Ήμασταν στο λούνα πάρκ, για πέντε δευτερόλεπτα τον έχασα από τα μάτια μου και μετά τον είδα μέσα στο μηχάνημα με τα λούτρινα παιχνίδια. Προσπαθούσα να τον βγάλω από εκεί αλλά δεν μπορούσα. Το προσωπικό του λούνα παρκ μου έλεγε ότι δεν τους έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο ξανά, όπως αναφέρει το athensmagazine. Ήμασταν τυχεροί γιατί στον χώρο βρισκόταν ένας εκτός υπηρεσίας πυροσβέστης και απεγκλώβισε το παιδί» δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα ο πατέρας του 3χρονου παιδιού.

Κλάμα: Τρίχρονος κατάφερε το απίστευτο και κλείστηκε μέσα στο μηχάνημα με τα λούτρινα! (video)

 

Απίστευτο: Τρίχρονος έπαιζε στο μηχάνημα με τα λούτρινα και… δείτε τι έπαθε! (Εικόνες & Βίντεο)

Εκκενώθηκε κολέγιο στην Αγγλία - Μαρτυρίες για ένοπλο άνδρα

Σε συναγερμό βρίσκονται οι βρετανικές αρχές στο Μπέρι, όπου έχει εκκενωθεί κολέγιο μετά από αναφορές για παρουσία ενός ενόπλου εντός του χώρου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί, οι οποίοι εξετάζουν το χώρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας του Μάντσεστερ, οι αρχές εκκένωσαν το κολέγιο στο Μπέρι της Αγγλίας μετά από αναφορές για παρουσία ενός ενόπλου εντός του χώρου.

Οι αρχές, ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα την απειλή.

Εκκενώθηκε κολέγιο στην Αγγλία – Μαρτυρίες για ένοπλο άνδρα (Βίντεο)

Μέσα στο όχημα βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και μαχαίρια

O Γάλλος ύποπτος ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη στην Αμβέρσα του Βελγίου θα βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για τρομοκρατία και απόπειρα ανθρωποκτονίας ,καθώς προσπαθούσε να οδηγήσει αυτοκίνητο επάνω σε πλήθος ανύποπτων πολιτών.

Μετά τη σύλληψή του, μέσα στο όχημα βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και μαχαίρια.

Η σύλληψη έγινε έναν χρόνο και μία ημέρα μετά τις τρομοκρατικές ισλαμιστικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες.

 

 

 

Κατηγορείται για τρομοκρατία και απόπειρα ανθρωποκτονίας ο ύποπτος της Αμβέρσας

Γραμματοσειρά
Αντίθεση