23 April, 2017
Home / Ελλαδα (Page 576)

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς

Ο ύπνος μπορεί να γίνει ο άπιαστος φίλος μας ή ο καλύτερος φίλος μας.Πόσες και πόσες μελέτες δεν έχουν γίνει για τον ύπνο και μάλιστα για τον ύπνο που χρειαζόμαστε ώστε να ζούμε καλά και αρκετά; για τον ύπνο που θα μας κρατάει υγιείς, ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται τρεις ώρες το βράδυ και είναι οκ? (!!!)

Μία πρόσφατη μελέτη του VU University Medical Centre στην Ολλανδία απέδειξε τη σχέση της διάρκειας του ύπνου με την ευαισθησία του ανθρώπου στην ινσουλίνη, την πιθανή εμφάνιση διαβήτη και την καρδιακή νόσο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επτά ώρες καλού ύπνου είναι αρκετές ώστε να διατηρήσουμε ένα τέλειο επίπεδο ινσουλίνης και γλυκόζης στον οργανισμό.
Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες που περνάμε ή πρέπει να περνάμε στο κρεβάτι είναι τουλάχιστον 7,30.
Έχει αποδειχτεί ότι ο ύπνος για λιγότερες από επτά ώρες διαταράσσει το μεταβολισμό της γλυκόζης σε άντρες και γυναίκες. Η σταθερότητα του επιπέδου της γλυκόζης βοηθάει στον έλεγχο του βάρους και αν διαταραχθεί τότε ο άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση θα αποκτήσει παραπανήσια κιλά.

alfavita.gr

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε για να είμαστε υγιείς

Από την προσεχή Δευτέρα αρχίζουν οι αιτήσεις για τους δικαιούχους του προγράμματος δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο που έστειλε σήμερα η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου

Με τη νέα ρύθμιση, η πρόσβαση των δικαιούχων σε ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, γίνεται απευθείας με τη χρήση του ΑΜΚΑ ή με τη χρήση της κάρτας υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού. Η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται, επίσης, απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα -καταρχήν- με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1, δηλαδή με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στις υπηρεσίες απονέμονται οι εξής αρμοδιότητες:

Η εξέταση αιτήσεων ανασφάλιστων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, αποκλειστικά για την έκδοση απόφασης παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, χωρίς ποσοστό συμμετοχής.
Δεν εκδίδονται πλέον βιβλιάρια ή πιστοποιητικά κοινωνικής προστασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή ΑΜΚΑ και νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής, καθώς και οποιοδήποτε πρόσφορο αποδεικτικό κατοικίας στο Δήμο ή στο Δήμο στον οποίο η υπηρεσία παρέχει διοικητική υποστήριξη για την εφαρμογή του προγράμματος.
Διαδικασία ελέγχου για τους δικαιούχους:

Άτομα με οποιοδήποτε ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%.
Χρόνια πάσχοντες, (όσες παθήσεις αναφέρονται αποκλειστικά στην ΚΥΑ 31102/1870/2013 ΦΕΚ2906 τ.Β).
Κάτοχοι βιβλιαρίου ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα).
Αιτούντες βιβλιάριο ανασφαλίστου έως την 04-04-2016, των οποίων η αίτηση εκκρεμεί και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα).
Για τους ανωτέρω ο έλεγχος αφορά:

α. Στην υπαγωγή ή μη στις αναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, μέσω του ελέγχου του αντίστοιχου προβλεπόμενου στην ΚΥΑ δικαιολογητικού εγγράφου. Για την κατηγορία των κατόχων βιβλιαρίου ανασφαλίστου, το βιβλιάριο θα πρέπει να ήταν απαραιτήτως σε ισχύ την 04-04-2016, ανεξαρτήτως του χρόνου που θα αιτηθεί στην υπηρεσία την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Περιλαμβάνονται επιπλέον, όσοι είχαν καταθέσει αίτηση έως την 04-04-2016 για έκδοση ή θεώρηση, (ανεξάρτητα της ημερομηνίας που είχε λήξει το προηγούμενο) βιβλιαρίου ανασφαλίστου για την οποία δεν είχε εκδοθεί απόφαση. Για τους κατόχους/αιτούντες βιβλιάριο, ισχύει η δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση και εξέταση αίτησης, σύμφωνα με τα όρια εισοδήματος της παρ. 2 περ. Β, αφορά αποκλειστικά στα άτομα με αναπηρία κάτω από 67% ή τους χρόνια πάσχοντες και όχι στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους. Για την κατηγορία, ωστόσο, των κατόχων/αιτούντων βιβλιαρίου ανασφαλίστου, περιλαμβάνονται και τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγος και εξαρτώμενα τέκνα).

β. Στη διαπίστωση της ασφαλιστικής ή μη ικανότητας του αιτούντος ή και των μελών οικογένειας. Ο έλεγχος γίνεται αποκλειστικά, μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, με την καταχώρηση στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων του ΑΜΚΑ κάθε μέλους οικογένειας για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση. Δεν αναζητούνται βεβαιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς. Σε περίπτωση αλλαγής της ασφαλιστικής κατάστασης (ασφάλιση σε Ταμείο), το σύστημα ΑΤΛΑΣ και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ενημερώνεται αυτόματα και δεν απαιτείται σχετική ενέργεια των υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαπίστωσης σφάλματος ή αναντιστοιχίας στα εμφανιζόμενα στο μητρώο ΑΜΚΑ στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ, η υπηρεσία θα κατευθύνει τους αιτούντες σε ΚΕΠ για διόρθωσή τους.

γ. Εφόσον ο αιτών ή και τα μέλη οικογένειας δεν διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα (περιλαμβάνονται, δηλαδή και οι οφειλέτες των Ταμείων), ακολουθεί έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας για την υπαγωγή ή μη στα οικονομικά κριτήρια του άρθρου 6 παρ.2Β έως 7.

Προς τούτο, καταχωρείται στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων το ΑΦΜ κάθε μέλους οικογένειας, για το οποίο έχει κατατεθεί αίτηση. Στην παρούσα φάση και μέχρι την ανάπτυξη ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής ελέγχου εισοδήματος, η ηλεκτρονική διασταύρωση γίνεται μέσω αρχείου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και βασίζεται στα δηλωθέντα στοιχεία εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους.

Το αποτέλεσμα της διασταύρωσης θα χορηγείται υπό μορφή -εμπίπτει/δεν εμπίπτει- στα κριτήρια της ΚΥΑ. Για τη διασφάλιση, ωστόσο, της ορθής εφαρμογής της ΚΥΑ, στις περιπτώσεις που η υπηρεσία διαπιστώνει μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος, σε σχέση με τη δηλωθείσα στην τελευταία φορολογική δήλωση (π.χ. γέννηση νέου τέκνου), προβαίνει σε επιπλέον έλεγχο εισοδήματος, βάσει του προσκομισθέντος εκκαθαριστικού και της φορολογικής δήλωσης.

Η διασταύρωση της αξίας ακίνητης περιουσίας γίνεται, ομοίως, μέσω αρχείου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, βάσει των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ. Ειδικά για τις καταθέσεις, ο έλεγχος γίνεται, προς το παρόν, από την υπηρεσία, βάσει της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του τελευταίου φορολογικού έτους και σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται. Στον πίνακα αποτυπώνονται τα όρια, όπως καθορίζονται, σύμφωνα με την ΚΥΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή φορολογικής δήλωσης κατά το τελευταίο φορολογικό έτος, η οποία ελέγχεται από τη Γ.Γ.Δ.Ε.. Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση χορήγησης δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν μπορεί επίσης να εκδοθεί απόφαση, εφόσον ο αιτών δηλώνει στη φορολογική του δήλωση μόνιμος κάτοικος εξωτερικού.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του οικονομικού ελέγχου είναι αρνητικό, ο αιτών έχει τη δυνατότητα κατάθεσης ένστασης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, προσκομίζοντας το κατά περίπτωση απαιτούμενο δικαιολογητικό που θεμελιώνει το λόγο της ένστασης.

δ. Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι θα πρέπει να εκτυπώνουν το αποτέλεσμα του ελέγχου της ασφαλιστικής ικανότητας και εισοδήματος των αιτούντων, ώστε να είναι διαθέσιμο στην υπηρεσία για την έκδοση της απόφασης και για την τήρηση αρχείου. Οι αποφάσεις εκδίδονται από την υπηρεσία, κοινοποιούνται εγγράφως στον αιτούντα και, σε περίπτωση θετικής απόφασης, καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, με ημερομηνία έναρξης αυτή της έκδοσης της απόφασης.

Για την καλύτερη διαχείριση του όγκου των αιτημάτων και προκειμένου να μην υπάρχουν κενά στην παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης σε ευπαθείς ομάδες, σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης, πριν την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόφασης, δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης της νέας απόφασης και πριν τη λήξη της προηγούμενης. Σε αυτή την περίπτωση, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας απόφασης είναι η επόμενη της λήξης της προηγούμενης. Σημειώνεται ότι η καταχώρηση της εκδοθείσας απόφασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται άμεσα, ώστε να είναι διαθέσιμη στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

α. Οικογένεια, όλα ή ορισμένα από τα μέλη της οποίας κατείχαν βιβλιάριο ανασφαλίστου σε ισχύ την 04-04-2016 και ένα από αυτά είναι ταυτόχρονα άτομο με αναπηρία 67% και άνω. Στην περίπτωση του ατόμου με αναπηρία 67% και άνω που ήταν ταυτόχρονα κάτοχος βιβλιαρίου, δεν πραγματοποιείται έλεγχος εισοδήματος, αφού εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη διάταξη. Πραγματοποιείται έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος για την εξέταση της αίτησης των υπόλοιπων μελών. Σε περίπτωση υπέρβασης εισοδήματος, θετική απόφαση εκδίδεται μόνο για το άτομο με αναπηρία 67% και άνω.

β. Οικογένεια, τα μέλη της οποίας δεν ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, πλην ενός τέκνου που είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω και ενός τέκνου με αναπηρία κάτω από 67%. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών (πατέρας ή μητέρα) αιτείται μόνο για τα τέκνα. Πραγματοποιείται έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος για την εξέταση της αίτησης του ατόμου με αναπηρία κάτω από 67% και, σε περίπτωση υπέρβασης, θετική απόφαση εκδίδεται μόνο για το άτομο με αναπηρία 67% και άνω.

γ. Άτομο που ανήκει στις κατηγορίες χρονίως πασχόντων της ΚΥΑ 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β΄), αλλά διαθέτει γνωμάτευση ΚΕΠΑ, δεν χρειάζεται να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση, αλλά, για διευκόλυνση των υπηρεσιών, προτιμάται η γνωμάτευση ΚΕΠΑ και κρίνεται αναλόγως του ποσοστού του (άνω ή κάτω από 67%).

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Δεν βρήκαν τι να κλέψουν από επιχείρηση που έκλεισε και άρπαξαν την πόρτα!

Δύο άνδρες 26 ετών έκλεψαν από επιχείρηση στη Βέροια που κατέβασε ρολά την πόρτα.

  Οι δυο συληφθέντες  ,  όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, τις πρωινές ώρες χθες , αφαίρεσαν από ανενεργή επιχείρηση σε περιοχή της Ημαθίας μία μεταλλική πόρτα. Η  πόρτα βρέθηκε στην κατοχή τους και αποδόθηκε στο νόμιμο κάτοχο της.

Δεν βρήκαν τι να κλέψουν από επιχείρηση που έκλεισε και άρπαξαν την πόρτα!

Συζητήσεις αναμένεται να προκαλέσουν οι αναφορές του πρόεδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, για πιθανές υποκλοπές στη χώρα από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα ή από ξένες υπηρεσίες…

«Οι διαβεβαιώσεις των κρατικών υπηρεσιών, για εμένα προσωπικά, δεν μπορούν να λειτουργήσουν καθησυχαστικά σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες, άλλου τύπου, παρακολουθήσεις από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα ή από υπηρεσίες με διεθνείς αναφορές» δηλώνει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στη Real News.

Παράλληλα, αναφέρεται στην υπόθεση της Siemens, λέγοντας πως «πρέπει να εκκαθαριστεί και η Βουλή να επαναφέρει το ζήτημα στη διαδικασία προσδιορισμού ευθυνών υπαιτίων και των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο πολιτικό σύστημα από αυτή τη σαφέστατα διαχρονική διαπλοκή». Αναφέρει, μάλιστα, με νόημα ότι η δίκη των πραξικοπηματιών «τέλειωσε σε ένα χρόνο, μέσα στις συνθήκες του ’75».

Ο πρόεδρος της Βουλής αφήνει, δε, ανοιχτό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να αποδεχθεί την πρόταση του προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσει η πλειοψηφία από κοινού με την αξιωματική αντιπολίτευση άρθρα για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε οι αποφάσεις να ληφθούν ουσιαστικά από τους πολίτες στις επόμενες εκλογές.

Επίσης, δείχνει την πόρτα εξόδου στο ΔΝΤ και σχολιάζοντας την έκθεση αξιολόγησης τονίζει ότι «για μια ακόμη φορά, φαίνεται το μέγεθος της διεθνούς και εγχώριας πολιτικής υποκρισίας, που παρακολούθησε σε όλη του τη διαδρομή το εγχείρημα, να εγκλωβιστεί η χώρα στο περίφημο πρόγραμμα των διαδοχικών μνημονίων».

Σημειώνει, επίσης, ότι η εξαρχής πρόταση των στελεχών της FΕD και του ΔΝΤ για κούρεμα του χρέους δεν υλοποιήθηκε για να μην έχουν επιπτώσεις οι τράπεζες της Γερμανίας και Γαλλίας, θέση την οποία -όπως λέει- υπηρέτησαν επί χρόνια οι κυβερνήσεις της Δεξιάς και του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, αναφορικά με το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και τη θέση της χώρας μας εντός του, ο κ. Βούτσης εκτιμά ότι «ο επόμενος χρόνος θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρων». «Μέχρι και τις γερμανικές εκλογές στο τέλος του 2017, θα έχουν οροθετηθεί απολύτως οι σαφείς διαχωριστικές γραμμές πάνω στις πολιτικές και τις κεντρικές επιλογές τόσο σε ό,τι αφορά τους στόχους που είχαν τεθεί από το πρόγραμμα-μνημόνιο που έχει συνυπογράψει η παρούσα κυβέρνηση, όσο και στη γενικότερη πολιτική διεξόδου της ΕΕ από μια κρίση πολύπλευρη, που την οδηγεί σε υπαρξιακά διλήμματα» σημειώνει.

Επιπλέον, θεωρεί ότι «η Ευρώπη έχει φθάσει στα όρια της εδώ και πολύ καιρό, όταν η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ οδηγούσε νομοτελειακά σε ανισότητες και αποκλίσεις και όταν τα άτυπα όργανά της, όπως το Eurogroup, είχαν το πάνω χέρι σε σχέση με τα εκλεγμένα».ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΑΝΟΙΞΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ;

ις προϋποθέσεις μερικής ή ολικής απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ όσων ακινήτων τελούν υπό απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, υπενθυμίζει το υπουργείο Οικονομικών.

 

Με αφορμή σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης επισημαίνει ότι σύμφωνα με το νόμο, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα ακίνητα για τα οποία:

– Υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 30%. Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 60%.

– Έχει διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσμευση από απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της Διοίκησης για την ως άνω αποδέσμευση.

– Έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση μετά από ένα χρόνο από το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης.

fpress.gr

Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ;

Μια ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση από την φιλοπρόοδο κίνηση Κοπάνης πραγματοποιήθηκε και φέτος στην Κοπάνη. Συντονίστρια και παρουσιάστρια η μοναδική Βάνα Μπάρμπα η οποία επέστρεψε στα πάτρια εδάφη…
μετά από πολλά χρόνια.
Εμφανώς συγκινημένη από τον χώρο ο οποίος στο παρελθόν της ήταν πολύ οικείος χαιρέτισε όλους τους παρευρισκόμενους με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση για την επιστροφή της.
Απαστράπτουσα και λαμπερή όσο ποτέ άλλωστε  παρουσίασε το πρόγραμμα το όποιο είχε θέμα  ¨ Η Παναγιά στο δημοτικό τραγούδι¨ έδωσε μια διαφορετική νότα  και χρώμα στην εκδήλωση.  Με την  μαεστρική μπαγκέτα του χοροδιδασκάλου Γιάννη Αθανάσιου ο χορευτικός όμιλος απέδωσε κατά τον καλύτερο τρόπο την προσπάθεια 5 μηνών για να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα.   Αρωγοί στην προσπάθεια της χορευτικής ομάδας η πρόεδρος και το δ.ς της φιλοπρόοδου  κίνησης Κοπάνης.

Το πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζεται ως εξής:

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 : ΡΟΚ συναυλία. Ζωντανά μαζί μας το συγκρότημα THE R.A.G KAI Τo συγκρότημα TRAFFIC JAM Ώρα έναρξης: 22:00

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 : Αγώνες ανωμάλου δρόμου Ώρα έναρξης: 17:30

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 : Ποδηλατικοί αγώνες με ποδήλατα βουνού Ώρα έναρξης: 11:00

Φωτορεπορτάζ  Γιώργος Δ. Χριστακόπουλος

Η ΒΑΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΔΑΦΗ! (ΦΩΤΟ)

Όπως μεταδίδει το CNN, το πρόστιμο θα μπορούσε να κυμαίνεται από 3 έως 5 δισ. δολάρια, συν τους τόκους όπως προκύπτει από την κατάθεση του Facebook στην Επιτροπή…
Κεφαλαιαγοράς, κάτι που θα είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά της εταιρείας.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΟΥ FACEBBOK

Αντικαθιστούν τα καλώδια χαλκού με αλουμινίου για να αποφύγουν τους κλέφτες στην Εγνατία Οδό

Ο διευθυντής Έργων Κεντρικής Μακεδονίας στην «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Ντίνος Παρδάλης, δήλωσε ότι «ήδη καταθέσαμε μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου για τις κλοπές καλωδίων και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες αντικατάστασης των καλωδίων χαλκού με αλουμινίου προκειμένου να αποφύγουμε τις αλλεπάλληλες κλοπές.» Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιοι της ΔΕΗ για την αντικατάσταση των μετασχηματιστών που έχουν κλαπεί, διότι είναι δική τους αρμοδιότητα. Την προηγούμενη φορά που είχαν κλαπεί οι μετασχηματιστές και μόλις τοποθετήθηκαν, άγνωστοι τους αφαίρεσαν σε δύο μέρες.

ΔΕΗ

Ο Αναστάσιος Μιζαμίδης, διευθυντής της ΔΕΗ στην περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης δήλωσε ότι στο παρελθόν χρειάστηκε να αντικαταστήσουμε τους μετασχηματιστές στο συγκεκριμένο σημείο, που είχαν κλαπεί. Πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε η ΔΕΗ και περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασης των καλωδίων χαλκού από καλώδια αλουμινίου, για να τοποθετήσει τους νέους μετασχηματιστές.

Αντικαθιστούν τα καλώδια χαλκού με αλουμινίου για να αποφύγουν τους κλέφτες στην Εγνατία Οδό

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,1% στις κενές θέσεις εργασίας το α΄τρίμηνο

Πτώση καταγράφεται στις κενές θέσεις εργασίας, το α’ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας κατά το α΄ τρίμηνο 2016 παρουσιάζει μείωση κατά 2,1% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο 2015 (15.367 και 15.694, αντίστοιχα), έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014 (15.694 και 15.921, αντίστοιχα).

ΠΗΓΗ: enikonomia

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 2,1% στις κενές θέσεις εργασίας το α΄τρίμηνο

Οταν το ελληνικό καλοκαιρινό τρίπτυχο άμμος, ήλιος, θάλασσα συνδυάζεται ιδανικά σε ένα καλαίσθητο σκηνικό σε γήινους τόνους και πλήρη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον που θυμίζει…
κάτι από χίλιες και μια νύχτες ο συνδυασμός δεν μπορεί παρά να είναι εκρηκτικός.
Κάτω από τις πέργκολες και υπό τους ήχους των κυμάτων και lounge ακουσμάτων μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας, προσεγμένα δροσερά ποτά, cocktails και χορταστικά σνακς, φτιαγμένα με τα πιο φρέσκα υλικά.
Στο Salty Wave δεν μένει παραπονεμένος κανείς αφού και οι λάτρεις των θαλάσσιων σπορ θα βρουν τον επίγειο παράδεισό τους μιας και καταρτισμένοι εκπαιδευτές παραδίδουν μαθήματα yoga & pilates πάνω σε σανίδες έτσι ώστε να ανακαλύψουμε όλες τις πτυχές του πιο όμορφου καλοκαιρινού αθλήματος.
Γήινο, φινετσάτο και γεμάτο εκπλήξεις το νέο beach bar του Μαραθώνα μας υπόσχεται στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας και μας προσκαλεί να απολαύσουμε τα πιο δροσερά και αλατισμένα κύματα αυτό το καλοκαίρι.

ΤΟ BEACH BAR ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Γραμματοσειρά
Αντίθεση