22 August, 2017
Home / Ελλαδα (Page 569)

Τρεις εναλλακτικές δυνατότητες τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς ΔΟΥ και Τελωνεία έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις παρέχει σε χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου η ισχύουσα νομοθεσία…
Σε περίπτωση αδυναμίας ένταξης σε μια από τις ρυθμίσεις αυτές οι οφειλέτες μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με πολλούς κινδύνους όπως οι αυτόματες κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης και υποχρεωτικούς συμψηφισμούς επιστροφών φόρου με τα απλήρωτα χρέη τους.
Σύμφωνα με το fpress, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει δημιουργήσει έναν οδηγό με απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα των φορολογούμενων σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους αλλά και το καθεστώς που ισχύει για τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς:
1. Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;
α) Με τη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές σε πρόγραμμα ρύθμισης που δεν υπερβαίνει το ένα και κατ’ εξαίρεση τα δύο έτη. Δηλαδή μπορούν να ρυθμιστούν σε 12 ή σε 24 δόσεις.
β) Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες στο σύνολό τους ή τουλάχιστον μία δόση αυτών.
γ) Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δύνανται να καταβάλλονται έως και την 30.6.2017 οι βεβαιωμένες έως τις 31.12.2012 στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία οφειλές.
2. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;
α) Ναι, για την περίπτωση της ρύθμισης του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, εφόσον η απώλεια οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης μπορεί εντός 2 μηνών από την απώλειά της να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση μαζί με τα στοιχεία που θεμελιώνουν τη συνδρομή των λόγων ανωτέρας βίας.
β) Όχι, εάν απολεσθούν οι ρυθμίσεις του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 και των υποπαραγράφων Α1 & Α2 της παραγράφου Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, δεν μπορεί να υπαχθεί κάποιος εκ νέου σε ρύθμιση με τις ίδιες διατάξεις και για τις ίδιες οφειλές.
3. Πού υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης;
Η αίτηση υποβάλλεται, εφόσον αυτό υποστηρίζεται, ηλεκτρονικά σε εφαρμογή στη διεύθυνση του διαδικτύου www.gsis.gr του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο χρέος;
α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου,
β) κατάσχεση ακινήτων.
Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου, διοικητικών, ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων.
5. Ποιες είναι οι συνέπειες της κατάσχεσης ακινήτου;
Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.
6. Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;
Όχι.
7. Πότε υποχρεούται ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. να εκδώσει πρόγραμμα πλειστηριασμού;
Εφ όσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφ όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ.
8. Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των νομίμων προθεσμιών επιφέρει ακυρότητα αυτού;
Όχι.
9. Με ποιο τρόπο επιτυγχάνεται η αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού;
Με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.
10. Πότε μεταβιβάζεται η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου στον υπερθεματιστή;
Μετά την μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Μέχρι τότε η κυριότητα παραμένει στον κύριο του ακινήτου.
11. Είναι δυνατή η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο;
Ναι, μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης.
12. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα και τρίτους για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα κατά των οφειλετών;
Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία συνολικού ποσού 500 ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτωνΠΩΣ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Ανήλικος έκλεψε μοτοσικλέτα για να αρπάζει τσάντες στην Ξάνθη

«Βουτιά» στα βαθιά της παρανομίας έκανε ένα αγοράκι ηλικίας μόλις

14 χρόνων στην Ξάνθη, με τη βοήθεια ενός άγνωστου μέχρι στιγμής συνεργού του που έσπευσε να εξαφανιστεί μόλις είδε τα σκούρα εγκαταλείποντάς το στην τύχη του!

Το 14χρονο Ελληνόπουλο και ο συνεργός του έκλεψαν μαζί μία μοτοσικλέτα μέρα- μεσημέρι από την πόλη της Ξάνθης και στη συνέχεια, με οδηγό τον ανήλικο, άρπαξαν μέσα από τα χέρια μιας 79χρονης γυναίκας την τσάντα της που είχε μέσα ένα μικρό χρηματικό ποσό και διάφορα έγγραφα. Όμως, έγιναν αντιληπτοί από άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.. 

Οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν αλλά, πριν προλάβουν να εγκλωβίσουν την κλεμμένη μηχανή, ο συνεπιβάτης πήδησε και το έβαλε στα πόδια κρατώντας την κλεμμένη τσάντα καταφέρνοντας έτσι να εξαφανιστεί. Η μοτοσικλέτα αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της, ενώ ο 14χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Ασφάλεια που σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του για κλοπές και σε βάρος των γονέων του για πλημμελή εποπτεία ανηλίκου. 

Ανήλικος έκλεψε μοτοσικλέτα για να αρπάζει τσάντες στην Ξάνθη

ΑΠΟ ΣΥΜΜΑΧΟΙ, ΤΩΡΑ ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ…
Απο κολλητοί φίλοι τώρα πραγματικοί εχθροί! Το νομικό επιτελείο του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα προχωρήσει αύριο Δευτέρα στην κατάθεση αγωγών και μηνύσεων κατά δυο ΜΜΕ,…«
που έχουν επιτεθεί χυδαία προσωπικά στον ίδιο με αφορμή το διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών», λένε σήμερα στενοί συνεργάτες του Ελληνα ομογενή επιχειρηματία «φωτογραφίζοντας» τους τηλεοπτικούς σταθμούς ΣΚΑΪ και ΑΝΤ-1, που τις τελευταίες ημέρες με ρεπορτάζ τους «επιτέθηκαν» στον Ιβάν Σαββίδη.
Τα συγκεκριμένα ρεπορτάζ θα τεθούν υπόψιν της ειδικής επιτροπής του διαγωνισμού, του υπουργού Επικρατείας, Νίκου Παππά και του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
«Ο Ιβάν Σαββίδης θα είναι δεδομένο ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία μπορούσε, αλλά επέλεξε να μην κάνει καν ενστάσεις απέναντι σε άλλους υποψηφίους και να επικεντρωθεί στον δικό του φάκελο υποψηφιότητας», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Ηδη τα φιλικά προς τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ ΜΜΕ αναφέρονται με πηχυαίους τίτλους στο πόσο εξοργισμένος είναι ο Σαββίδης με τον Αλαφούζο για τα χτυπήματα κάτω από τη μέση. Μάλιστα, προκαταβάλουν ότι αυτός ο πόλεμος θα μεταφερθεί και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Κάτι απολύτως αναμενόμενο, καθώς εξ αρχής ήταν σαφές ότι οι προσωπικές επιδιώξεις των «συμμάχων» είναι πάνω από το «κοινό καλό» που οι ίδιοι ευαγγελίζονται με παρρησία, αλλά χωρίς ουσία. Επιπλέον, ήδη προκύπτει ότι ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να απαντήσει «με το ίδιο νόμισμα» στον Αλαφούζο, βγάζοντας στη… φόρα τον «βίο και πολιτεία» του προέδρου του ΠΑΟ. Με διάφορους τρόπους και από διάφορα ΜΜΕ…

Χαρακτηριστικό της έκρυθμης κατάστασης μεταξύ των πρώην, πλέον, «συμμάχων» είναι το γεγονός πως τα Μέσα που υποστηρίζουν και τους δύο και ακολουθούν τη… γραμμή τους, όπως το SDNA, είναι σε σύγχυση και απλώς κατέγραψαν το επιθετικό μήνυμα του διευθυντή επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Κυριάκου Κυριάκου μέσω Facebook, χωρίς ωστόσο να εξηγήσουν για ποιον λόγο εξερράγη και πού απευθύνονταν οι σκληροί χαρακτηρισμοί που χρησιμοποίησε. Οι οποίοι, βεβαίως, είναι σαφές ότι αφορούσαν την επίθεση του καναλιού του Αλαφούζου στον Σαββίδη. Όταν, όμως, δεν σε συμφέρει, δεν γράφεις…

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Κυριάκου Κυριάκου για την επίθεση του Αλαφούζου, ανέφερε τα εξής: «Όπως σε όλη του την επιχειρηματική διαδρομή στην Ελλάδα έτσι και στην περίπτωση των τηλεοπτικών αδειών, ο Ιβάν Σαββίδης έχει προκαλέσει πανικό και ως εκ τούτου αναμενόμενα χτυπήματα κάτω από τη μέση.

Όλα τα κατέκτησε με το ήθος και την επιχειρηματική δυναμική του, αλλά και με τον πατριωτισμό να εξυγιάνει ελληνικές ιστορικές επιχειρήσεις (ΣΕΚΑΠ, Μακεδονία Παλλάς, Ξενία, ακόμη και ΠΑΕ ΠΑΟΚ) και να αυξήσει τις θέσεις εργασίας και τα έσοδα του κράτους. Ενός κράτους που τον υποδέχθηκε «κρύα» μέχρι να αντιληφθεί τις ειλικρινείς του προθέσεις.

Καμία έκπληξη που επιχειρηματικά και πολιτικά κατεστημένα προστατεύουν αθέμιτα την «σούπα» τους για να μη χαλάσει! Αλλά μαντέψτε κάτι…Όταν ένας άνθρωπος έχει επιτύχει 99 φορές, θα επιτύχει και την 100η νομοτελειακά. Και τότε δεν θα θέλατε να είστε από την πλευρά εκείνων που τον προκάλεσαν χυδαία και χωρίς εκείνος να το προκαλέσει».

Τα γεγονότα καθιστούν ξεκάθαρο ότι η δήθεν «συμμαχία» στο ποδόσφαιρο δεν υφίσταται πλέον. Μάλιστα, με τον τρόπο που συμπεριφέρονται στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες Σαββίδης και Αλαφούζος, φανερώνουν τις προθέσεις τους και για το ποδόσφαιρο. Και με τις εκλογές της ΕΠΟ να πλησιάζουν, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τους μεταξύ τους «ξιφουλκισμούς». Μέσα από τους οποίους θα φανερώσουν κι άλλο τις προθέσεις τους και θα εκτεθούν ακόμη περισσότερο.O IBAN ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΗΝΥΕΙ ΤΟΝ ΣΚΑΪ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ!

Εμφάνιση μεγάλου αριθμού λύκων πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη

Για εμφάνιση μεγάλου αριθμού λύκων πολύ κοντά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης κάνει λόγο ο γραμματέας συλλόγου φίλων κυνηγών, κ. Δαστερίδης.

Υπάρχουν καταγγελίες για επιθέσεις λύκων σε κοπάδια προβάτων, αλλά και σε σκυλιά φύλακες. 

Οι λύκοι έκαναν την εμφάνισή τους «ούτε δυο χιλιόμετρα από την πόλη” ισχυρίζεται ο κ. Δαστερίδης. ”Οι κυνηγοί πρέπει να προσέχουν όχι μόνο τα κυνηγόσκυλα, αλλά και τον εαυτό τους.”

Περιστατικά που έχουν δημιουργήσει φόβο στους επαγγελματίες της περιοχή είναι ότι όχι ένας, ούτε δύο, αλλά 14 λύκοι έκαναν μεγάλη ζημιά σ’ ένα κοπάδι από πρόβατα και τα 6 σκυλιά του σε κοντινή απόσταση από τη πόλη. 

Συγκεκριμένα, στα ερείπια Αλύκης στην εγνατία οδό αλλά και στο πεδίο βολής «ΑΕΤΟΥ» εντοπίστηκε πολύ μεγάλο κοπάδι λύκων. Οι ποδηλάτες και περαστικοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την προσεύλευση τους από τα συγκεκριμένα σημεία. 

Εμφάνιση μεγάλου αριθμού λύκων πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη

Συνελήφθη χθες το πρωί, από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ένας 49χρονος αρχιφύλακας, που υπηρετεί σε υπηρεσία των Ιωαννίνων, για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος…

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, ο αρχιφύλακας κατελήφθη σε περιοχή των Ιωαννίνων να έχει στη κατοχή του, ένα αλβανικό διαβατήριο , η γνησιότητα του οποίου διερευνάται, με τα στοιχεία 49χρονης Αλβανίδας, το οποίο είχε παραλάβει από 44χρονο υπάλληλο του αερολιμένα Ιωαννίνων, για να σφραγίσει την έξοδό της από τη χώρα, απουσία αυτής και έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σε βάρος των εμπλεκομένων, σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της δωροληψίας και δωροδοκίας υπαλλήλου, της παράβαση καθήκοντος , καθώς και της παράβασης διατάξεων, του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.ΙΩΑΝΝΙΝΑ : ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ

Τεχνικό πρόγραμμα ύψους 15 εκατ. ευρώ θα υλοποιήσει το 2017 ο δήμος Νεάπολης-Συκεών

«Πράσινο φως» δόθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το Τεχνικό Πρόγραμμα, ύψους 15 εκατομμυρίων, και τον προϋπολογισμό 67 εκατομμυρίων ευρώ του δήμου Νεάπολης-Συκεών για το 2017.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε το «πάγωμα» των δημοτικών τελών, η απαλλαγή των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από την καταβολή δημοτικών τελών και η σταδιακή μείωση του δημοτικού φόρου, με στόχο να είναι ενιαίος σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και στο επίπεδο του 0,35 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στον κύκλο της διαβούλευσης του δήμου Νεάπολης-Συκεών με τους εκπροσώπους συλλόγων, φορέων αλλά και πολιτών, που ολοκληρώθηκε χτες βράδυ, παρουσιάστηκε από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Αντώνη Σαουλίδη, αναπτυξιακό τεχνικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Τα νέα στοιχεία που ξεχωρίζουν το τεχνικό πρόγραμμα του 2017, όπως αναλυτικά παρουσίασε ο κ. Σαουλίδης, είναι:

-Η ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την ανάδειξη της τοπικής αγοράς με εφαλτήριο τα μεγάλα έργα οδοποιΐας, ηλεκτροφωτισμού και αστικών αναπλάσεων, με ειδική βαρύτητα στην ανακατασκευή των πεζοδρομίων, μεταξύ των οποίων οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Επταπυργίου και Ανδρέου και Δημητρίου στις Συκιές και η λεωφόρος Γ. Παπανικολάου στα Πεύκα.

-Η σχεδιασμένη ανάδειξη των δράσεων δασικής αναψυχής με την εκπόνηση μελετών για την ανάδειξη των ρεμάτων στα Πεύκα και των περιοχών Καρά-Τεπέ, Ατλαντίδας και Μπάρμπα-Γιώργη στο Σέιχ-Σου, με παράλληλη ενίσχυση και αναβάθμιση των χώρων πρασίνων στον αστικό ιστό.

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτρης Ζιγκερίδης, κατά την αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών του δήμου, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του 2017 θα κυμανθεί στο επίπεδο των 67 εκατομμυρίων και τον χαρακτήρισε ως φιλόδοξο και ρεαλιστικό. Τόνισε επίσης ότι το ταμειακό υπόλοιπο του δήμου προβλέπεται να αυξηθεί στα 24,8 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που, όπως είπε, αποτελεί εγγύηση για την εκτέλεση του τεχνικού προγράμματος. Τόνισε επίσης ότι αποτελεί επιλογή της διοίκησης στο νέο έτος να προχωρήσει:

-Στο «πάγωμα» των δημοτικών τελών για μια ακόμη φορά, παρά του ότι αυξάνεται το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων κατά 73% μετά την απόφαση του ΦΟΣΔΑ (Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) για τον ΧΥΤΑ Μαυρορράχης και τον ΣΜΑ (450.000 ευρώ επιπλέον επιβάρυνση για τον δήμο Νεάπολης-Συκεών), στην οποία απόφαση η διοίκηση του δήμου αντέδρασε έντονα και διαφώνησε καταψηφίζοντάς την.

-Στην απαλλαγή των ευπαθών κοινωνικά ομάδων από την καταβολή δημοτικών τελών.

-Στη σταδιακή μείωση του δημοτικού φόρου με στόχο να είναι ενιαίος σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και στο επίπεδο του 0,35ευρώ /τ.μ.

«Όλα αυτά δεν αποτελούν ευχολόγια. Είναι ένας οικονομικός και τεχνικός προγραμματισμός υλοποιήσιμος που στηρίζεται στις αυστηρές μελέτες και τις σκληρές προσπάθειες που καταβάλλουμε ώστε ο δήμος μας να διατηρήσει τη δυναμική του και να υλοποιούμε όλα όσα σχεδιάζουμε, όπως συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δεσμεύσεις που δεν ανακαλούνται και δεν αθετούνται», τόνισε ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης.

Τεχνικό πρόγραμμα ύψους 15 εκατ. ευρώ θα υλοποιήσει το 2017 ο δήμος Νεάπολης-Συκεών

Οι εμφύλιες συγκρούσεις στη χώρα αγγίζουν πλέον τον έκτο χρόνο και σχεδόν όλες οι παγκόσμιες και περιφερειακές δυνάμεις έχουν εμπλακεί σε αυτές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο…
Ολόκληρο το άρθρο:
Υπάρχει ένα βασικό στοιχείο του εμφύλιου πόλεμου της Συρίας που δεν φαίνεται να αλλάζει όσο και να περνά ο καιρός: Η ενδογενής τάση να ματαιώνει κάθε απόπειρα επίλυσης του.

Παρά τις πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις ειρηνευτικές συνομιλίες και τις ξένες παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της τουρκικής εισβολής αυτήν την εβδομάδα σε μια πόλη στα σύνορα των δύο χωρών, η μόνη ένδειξη που φαίνεται να αλλάζει -και αυτή προς το χειρότερο- είναι εκείνη που αντικατοπτρίζει την ταλαιπωρία και τον πόνο των Σύριων πολιτών.

Η ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με τους εμφύλιους πολέμους, στο σύνολό τους, αποκαλύπτει το «γιατί». Ο μέσος όρος μιας τέτοιας σύγκρουση έχει διάρκεια συνήθως μια δεκαετία -διπλάσιο δηλαδή χρόνο απ’ ότι έχει διαρκέσει η εμφύλια διαμάχη στη Συρία μέχρι στιγμής. Αλλά υπάρχει μια σειρά παραγόντων που μπορούν να κάνουν τους πλέον βίαιους, εμφύλιους πολέμους αδύνατον να σταματήσουν. Σχεδόν όλοι αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να ισχύουν στην περίπτωση της Συρίας.

Οι περισσότεροι σχετίζονται με τις ξένες επεμβάσεις που πραγματοποιούνται και ενώ αρχικά έχουν ως στόχο να σταματήσουν τον πόλεμο, ενσωματώνονται τελικά σε ένα αδιέξοδο όπου η βία ανατροφοδοτείται και οι συνήθεις δρόμοι για την ειρήνη κλείνουν ερμητικά. Το γεγονός ότι η βασική σύγκρουση δεν περιορίζεται ανάμεσα σε δυο αντιπάλους, αλλά αντιθέτως συμμετέχουν σε αυτή πολλά μέρη, λειτουργεί επίσης ενάντια στην όποια επίλυση.

Όταν ρώτησαν «ποιες άλλες συγκρούσεις στην ιστορία είχαν παρόμοια δυναμική», την Barbara F. Walter, μια καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου του Σαν Ντιέγκο και κορυφαία επιστήμονα στο πεδίο των εμφύλιων πολέμων, εκείνη σιώπησε για λίγο για να σκεφτεί. Στην συνέχεια εγκατέλειψε την προσπάθεια: Δεν υπήρχε καμία παρόμοια συνθήκη.

«Αυτή είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε.

1. Σύγκρουση μέχρι εσχάτων

Οι περισσότεροι εμφύλιοι πόλεμοι τελειώνουν όταν η μία πλευρά χάνει. Αυτή η ήττα προκύπτει είτε από τη συντριβή της σε μια στρατιωτική μάχη, είτε γιατί εξαντλεί τα όπλα της, είτε γιατί απλά χάνει την λαϊκή υποστήριξη και αναγκάζεται να συνθηκολογήσει. Περίπου το ένα τέταρτο των εμφυλίων πολέμων καταλήγει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, όταν και οι δύο πλευρές τους έχουν εξαντληθεί.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί και στην περίπτωση της Συρίας: Οι βασικοί αντίπαλοι – η κυβέρνηση και οι αντάρτες, που ξεκίνησαν την σύγκρουσή τους το 2011 – έχουν ήδη φτάσει στα όρια τους και είναι αμφότεροι πολύ αδύναμοι και, από μόνοι τους, δεν θα μπορούσαν να συντηρήσουν τον αγώνα τους για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη.

Αλλά δεν είναι μόνοι τους! Κάθε πλευρά υποστηρίζεται από ξένες δυνάμεις – συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας και τώρα και της Τουρκίας.

Οι δυνάμεις της κυβέρνησης και των ανταρτών εξοπλίζονται και υποστηρίζονται από δυνάμεις στο εξωτερικό, πράγμα που σημαίνει ότι οι «εφεδρείες» τους δεν πρόκειται ποτέ να εξαντληθούν

Οι παρεμβάσεις τους έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον στη Συρία που κυριαρχεί το χάος και η αταξία. Με άλλα λόγια, οι δυνάμεις που κανονικά θα παρεμπόδιζαν την διαμάχη από το να κλιμακώνεται απουσιάζουν, επιτρέποντάς της να συνεχίζεται για πολύ περισσότερο από ό,τι θα συνέβαινε σε κάθε άλλη περίπτωση.

Οι δυνάμεις της κυβέρνησης και των ανταρτών εξοπλίζονται και υποστηρίζονται από δυνάμεις στο εξωτερικό, πράγμα που σημαίνει ότι οι «εφεδρείες» τους δεν πρόκειται ποτέ να εξαντληθούν. Επίσης, η πολιτική υποστήριξη που λαμβάνουν από ξένες κυβερνήσεις τους κάνει να αποφεύγουν το πραγματικό κόστος του πολέμου, γεγονός που διαφορετικά θα μπορούσε να πιέσει προς την κατεύθυνση της ειρήνης.

Αυτός είναι ο λόγος, σύμφωνα με τον James D. Fearon, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ ο οποίος μελετά τους εμφύλιους πολέμους, που ευθύνεται για τη μακρά διάρκεια αυτής της σύγκρουσης. «Αν έχετε εξωτερική παρέμβαση και στις δύο πλευρές, η διάρκεια της εμφύλιας διαμάχης είναι σημαντικά μεγαλύτερη», υποστηρίζει.

Οι μάχες στο έδαφος περιλαμβάνουν επίσης τη συμμετοχή Κούρδων ανταρτών, οι οποίοι έχουν σημαντική υποστήριξη από ξένες δυνάμεις, καθώς και αυτή του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο δεν στηρίζεται εμφανώς από κάποιο κράτος. Αλλά οι φιλοκυβερνητικές και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις και οι χορηγοί τους αποτελούν την κεντρική σύγκρουση του πολέμου.

2. Κανείς δεν μπορεί να χάσει – Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει

Οι ξένες δυνάμεις δεν έχουν απλώς εξαφανίσει κάθε μηχανισμό που θα οδηγούσε στην ειρήνη, αλλά έχουν εισάγει αυτό-τροφοδοτούμενους μηχανισμούς που εντείνουν το αδιέξοδο.

Κάθε φορά που μία πλευρά χάνει έδαφος, οι ξένες δυνάμεις παρεμβαίνουν δυναμικά, αυξάνοντας την παρουσία τους στο έδαφος στέλνοντας πολύτιμες προμήθειες και υποστηρίζοντας από αέρος τις επιχειρήσεις των «προστατευόμενων» τους, διαιωνίζοντας έτσι την πολεμική αντιπαράθεση.

Στη συνέχεια, όταν αυτή η πλευρά αρχίζει να επικρατεί, είναι η σειρά των ξένων δυνάμεων που υποστηρίζουν την αντίπαλη πλευρά να παρέμβουν ενισχύοντας τον φαύλο κύκλο της βίας. Κάθε κλιμάκωση είναι λίγο ισχυρότερη από αυτήν στην οποία έρχεται να προστεθεί, επιταχύνοντας έτσι το σπιράλ θανάτου και πλήττοντας την ισορροπία που ακόμη και ο πόλεμος έχει.

Αυτές οι ξένες δυνάμεις είναι αρκετά ισχυρές για να υποστηρίξουν σχεδόν κάθε κλιμάκωση της σύγκρουσης, όσο ακραία και αν είναι

Αυτή είναι η αμετάβλητη ιστορία της εμφύλιας σύγκρουσης στη Συρία, σχεδόν από το ξέσπασμά της. Στα τέλη του 2012, ο επίσημος στρατός της Συρίας υπέστη σημαντικές ήττες και τότε το Ιράν παρενέβη δυναμικά για λογαριασμό του. Στις αρχές του 2013, οι κυβερνητικές δυνάμεις ανέκαμψαν και τότε ήταν σειρά των πλούσιων κρατών του Κόλπου να παρέμβουν, πλημμυρίζοντας τους αντάρτες με όπλα και προμήθειες. Αρκετούς γύρους αντιπαράθεσης αργότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία έχουν ενταχθεί πλέον και αυτές για τα καλά στην σύγκρουση.

Αυτές οι ξένες δυνάμεις είναι αρκετά ισχυρές για να υποστηρίξουν σχεδόν κάθε κλιμάκωση της σύγκρουσης, όσο ακραία και αν είναι. Κανείς δεν μπορεί να αναγκάσει τον αντίπαλο του σε μια ολοκληρωτική ήττα, καθώς η αντίπαλη πλευρά διατηρεί πάντα εφεδρείες -και έτσι ο κύκλος της βίας συνεχίζεται σχεδόν από μόνος του. Ακόμη και οι πιο φυσικές διακυμάνσεις που παρατηρούνται στις γραμμές της μάχης, μπορούν να προκαλέσουν έναν νέο γύρο αναζωπύρωσης των συμπλοκών.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υποστηρίξει ενεργά τους Κούρδους της Συρίας στην μάχη τους εναντίον των δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους. Όταν όμως οι θέσεις των Κούρδων ενισχύθηκαν σημαντικά, αυτό προκάλεσε την έντονη ανησυχία της Τουρκίας, η οποία πολεμά τη δική της κουρδική κοινότητα και καταπνίγει την εξέγερση της. Την εβδομάδα που μας πέρασε, η Τουρκία επενέβη στρατιωτικά για να καταλάβει την συριακή πόλη Jarabulus, υποστηριζόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό να προλάβει τους Κούρδους από το να την καταλάβουν πρώτοι. (Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν την ίδια ώρα και τους Κούρδους στην προσπάθεια κατάληψης της πολής -ως σαν οι συμμαχίες να μην ήταν ήδη αρκετά περίπλοκες)

«Έχουμε την τάση να σκεφτόμαστε ότι η κατάσταση είναι τόσο κακή όσο θα μπορούσε να είναι», λέει ο καθηγητής Walter και προσθέτει: «Στην πραγματικότητα θα μπορούσε να γίνει ακόμη χειρότερη»!

3. Η δομή του πολέμου ενθαρρύνει τις θηριωδίες

Η σύγκρουση στη Συρία έχει χαρακτηρισθεί από επανειλημμένες, μαζικές και αδιάκριτες δολοφονίες αμάχων, από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Αυτό δεν οφείλεται απλά και μόνο στην «κακία» των αντίπαλων πλευρών, αλλά είναι περισσότερο συνδεδεμένο με κάτι ακόμη πιο ισχυρό και δομικό: την διάρθρωση των κινήτρων τους.

Στους περισσότερους εμφύλιους πολέμους, οι αντιμαχόμενες δυνάμεις εξαρτώνται από τη λαϊκή υποστήριξη για να πετύχουν τους στόχους τους. Αυτό αποτελεί το λεγόμενο «ανθρώπινο τοπίο», όπως εμπειρογνώμονες των εξεγέρσεων το αποκαλούν, προσφέροντας έτσι σε όλες τις πλευρές ένα ισχυρό κίνητρο για την προστασία των αμάχων και την ελαχιστοποίηση των φρικαλεοτήτων, κάτι που σε πολλες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί καθοριστικό.

Επειδή οι μαχητές στην Συρία στηρίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην εξωτερική βοήθεια, αντί αυτής του τοπικού πληθυσμού, έχουν ελάχιστα κίνητρα για την προστασία των αμάχων

Σε έναν πόλεμο όμως όπως αυτός της Συρίας, στον οποίο και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις ξένες δυνάμεις για τη στήριξη τους, η ενθάρρυνση της ακριβώς αντίθετης συμπεριφοράς είναι συνήθως αυτή που επικρατεί, σύμφωνα με μια συλλογική έρευνα των Reed M. Wood, Jacob D. Kathman και Stephen E. Gent, πολιτικοί επιστήμονες στα Πανεπιστήμια της Αριζόνα, της Νέας Υόρκης και της Βόρειας Καρολίνας, αντίστοιχα.

Επειδή οι μαχητές στην Συρία στηρίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην εξωτερική βοήθεια, αντί αυτής του τοπικού πληθυσμού, έχουν ελάχιστα κίνητρα για την προστασία των αμάχων. Στην πραγματικότητα, η δυναμική που επικρατεί καθιστά συχνά τον τοπικό πληθυσμό μια πιθανή απειλή και όχι έναν αναγκαίο πόρο για την επίτευξη των σχεδίων τους.

Το κίνητρο να ωθήσουν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση που θα «αξιοποιεί τη συλλογική βία και τον τρόμο ως παράγοντα διαμόρφωσης των συμπεριφορών του πληθυσμού», είναι πολύ ισχυρό όπως διαπιστώνουν οι ερευνητές. Οι εικόνες που βλέπουμε από νεκρές μητέρες και τα παιδιά τους είναι σκόπιμες και στοχευμένες. Διότι δεν σκοτώθηκαν απλά και μόνο από την τρέλα ή σκληρότητα του πολέμου, αλλά χρησιμοποιούνται ψυχρά, κάτω από την λογική της χειραγώγησης.

Στην πραγματικότητα, οι αδιάκριτες επιθέσεις κατά αμάχων μπορεί να φέρνουν βραχυπρόθεσμα κάποιους κινδύνους, αλλά «χαρίζουν» συγχρόνως και σημαντικά «οφέλη», καθώς διαταράσσουν τον έλεγχο ή την τοπική υποστήριξη του εχθρού, αποδυναμώνουν τις όποιες τυχόν απειλές και δίνουν το απαραίτητο έδαφος για να λεηλατηθούν πόροι.

Οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει όντως τις περισσότερες επιθέσεις εναντίον αμάχων, αλλά και οι μαχητές της αντιπολίτευσης έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχες βαρβαρότητες. Μεταξύ των ανταρτών, κάποιες μεμονωμένες ομάδες που αρνούνται να επιτεθούν σε αμάχους, έχουν καταλήξει σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις ομάδες που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο συμπλοκής.

4. Ο φόβος της ήττας παγιώνει ένα τρομερό στάτους κβο

Το παρόν αδιέξοδο υπαγορεύεται επίσης από την αβεβαιότητα για το μέλλον. Κανείς δεν είναι σίγουρος τι θα προκύψει σε μια μεταπολεμική Συρία, όπως και το πώς η χώρα θα φτάσει σε αυτό το σημείο.

Ο καθένας όμως μπορεί να φανταστεί μια ακόμα χειρότερη κατάσταση για το μέλλον. Αυτό δημιουργεί μια έντονη καχυποψία για την αλλαγή του status quo και έτσι οι μαχητές είναι περισσότερο ανήσυχοι για τη διατήρηση του, από το να διακινδυνεύσουν την αλλαγή του.

Ο φόβος της ήττας ωθεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη διατήρηση μιας αέναης και αμφίρροπης μάχης

Όπως λέει και ο καθηγητής Fearon του Στάνφορντ: «Είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή να εμποδίσουν την αντίπαλη πλευρά από το να νικήσει, από ότι είναι το να κερδίσουν οι ίδιοι».

Κάθε ξένη δύναμη που εμπλέκεται στη διαμάχη έχει συνειδητοποιήσει ότι κανείς δεν μπορεί να κερδίσει σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει η σύγκρουση, αλλά όλες φοβούνται την επικράτηση της άλλης πλευράς. Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, για παράδειγμα, βλέπουν τη Συρία ως ένα πεδίο πάλης για την επικράτηση τους ως περιφερειακές δυνάμεις εξουσίας και η οποία ήττα θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα δικά τους καθεστώτα πίσω στις πατρίδες τους.

Ακόμα και αν ο πόλεμος της Συρίας είναι μακροπρόθεσμα μια επίπονη διαμάχη για όλες τις πλευρές, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον εξτρεμισμό και την αστάθεια στην περιοχή, βραχυπρόθεσμα, ο φόβος της ήττας ωθεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στη διατήρηση μιας αέναης και αμφίρροπης μάχης.

Αυτό επιτείνεται ακόμη περισσότερο από τη δυναμική που επικρατεί στη λήψη των αποφάσεων και που χαρακτηρίζεται από την χαλαρή δομή των «συνασπισμών». Κάθε αντιμαχόμενη πλευρά αποτελείται από διάφορους παράγοντες, με εξωφρενικά διαφορετικές ατζέντες και προτεραιότητες. Συχνά, το μόνο στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν γρήγορα είναι ότι θέλουν να αποφύγουν πάση θυσία την ήττα. Είναι μια στρατηγική του «ελάχιστου κοινού παρονομαστή».

Υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η Ρωσία, για παράδειγμα, θα ήθελε τον Πρόεδρο Μπασάρ αλ-Ασαντ της Συρίας να παραιτείται, ή τουλάχιστον να κάνει κάποιες παραχωρήσεις για την επίτευξη της ειρήνη. Αλλά η Ρωσία δεν μπορεί να τον αναγκάσει να ενεργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά ούτε και μπορεί απλά να εγκαταλείψει τη Συρία, απεμπολώντας τα συμφέροντά της εκεί. Ο κ Άσαντ, εν τω μεταξύ, ίσως να επιθυμεί μια ακόμη πιο δυναμική επέμβαση από τη Ρωσία που θα του εξασφάλιζε τη νίκη, κάτι που όμως η Μόσχα δεν είναι πρόθυμη να του παράσχει.

Το αποτέλεσμα; Ο Άσαντ παραμένει στη θέση του και η Ρωσία παρεμβαίνει μόνο όσο χρειάζεται για να τον διατηρήσει στη θέση του.

5. Τα αντίπαλα μέρη στη διαμάχη στη Συρία δημιουργήθηκαν για να πολεμήσουν, και όχι να νικήσουν

Η συριακή κυβέρνηση και οι αντάρτες που την μάχονται είναι εσωτερικά αδύναμοι και δείχνουν να προτιμούν ένα αδιέξοδο, όσο τρομερό και αν είναι, παρά ένα βιώσιμο μέλλον.

Οι κορυφαίοι ηγέτες της Συρίας ανήκουν ως επί το πλείστον στη θρησκευτική μειονότητα των Αλεβιτών, η οποία αποτελεί ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, αλλά ένα μεγάλο μέρος των στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας. Μετά από χρόνια πολέμου, οι Αλεβίτες φοβούνται ότι θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωποι με τη γενοκτονία τους, σε περίπτωση που ο Άσαντ δεν εξασφαλίσει μια ολοκληρωτική νίκη.

Αλλά μια τέτοια νίκη φαίνεται εξαιρετικά απίθανη, εν μέρει επειδή το καθεστώς της μειονότητας των Αλεβίτων  «τους προσδίδει πολύ μικρή λαϊκή υποστήριξη για να αποκαταστήσουν την τάξη με κάθε άλλον τρόπο πάρα με τη βία. Έτσι, οι ηγέτες της Συρίας έχουν οδηγηθεί στο να πιστεύουν ότι το αδιέξοδο είναι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί η ασφάλεια των Αλεβιτών ακόμη και σήμερα, παρ’ όλο που κάτι τέτοιο αυξάνει τους κινδύνους για το μακροπρόθεσμο μέλλον τους.

Η αντιπολίτευση της Συρίας από την άλλη είναι εξίσου αδύναμη, αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Είναι πρώτα από όλα κατακερματισμένη, αποτελούμενη από πολλες διαφορετικές ομάδες, κάτι που συνήθως παρατείνει τις εμφύλιες συγκρούσεις και καθιστά την ειρηνική επίλυση τους σχεδόν αδύνατη.

Μια μελέτη των ειρηνευτικών προσπαθειών του ΟΗΕ από το 1945 και μέχρι σήμερα διαπίστωσε ότι αυτές κατάφεραν να επιλύσουν σχεδόν τα δύο τρίτα των εμφύλιων πολέμων που ξέσπασαν σε αυτήν την περίοδο, αλλά μόνο το ένα τέταρτοεξ  αυτών χαρακτηριζόντουσαν ως «πολύπλευρες διαμάχες», όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Συρίας.

Κάθε μία από αυτές τις δυνάμεις έχει τους δικούς της στόχους, οι οποίοι περιορίζουν σημαντικά τους όρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας

Το πεδίο μάχης στην Συρία είναι ένα σύνθετο πολύγωνο, με μια σειρά από ομάδες ανταρτών που περιλαμβάνουν μετριοπαθείς ισλαμιστές, θυγατρικές της Αλ Κάιντα, συμμάχους του Ισλαμικού Κράτους, την λιβανέζικη σιιτική πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ και ξένους μαχητές που μετέχουν στο όνομα της τζιχάντ.

Κάθε μία από αυτές τις δυνάμεις έχει τους δικούς της στόχους, οι οποίοι περιορίζουν σημαντικά τους όρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. Καθεμία από αυτές τις ομάδες έχει επίσης ισχυρό κίνητρο να πολεμήσει τις άλλες ομάδες για τους πόρους, κατά τη διάρκεια του πολέμου και για τα κέρδη παραχώρησης, αργότερα, μετά τη λήξη του.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι πολύπλευρες αντιθέσεις που επικρατούν οδηγούν την όποια ειρηνευτική διαδικασία σε αποτυχία. Ακόμα κι αν κατάφερναν να ανατρέψουν την κυβέρνηση -αρχικός, κοινός στόχος- ένας δεύτερος πόλεμος, αυτή τη φορά αναμεταξύ τους θα ήταν πιθανόν να ξεσπάσει.

6. Οι κίνδυνοι της επικράτησης

Ο μόνος σίγουρος τρόπος για να σπάσει ένα τέτοιο αδιέξοδο θα ήταν αν η μία από τις δυο πλευρές επικρατούσε περισσότερο από την άλλην. Επειδή όμως η σύγκρουση στη Συρία περιλαμβάνει πια τις δυο κορυφαίες στρατιωτικές μηχανές του κόσμου, αυτή της Ρωσίας και αυτή των Η.Π.Α., μόνο μια εισβολή πλήρους κλίμακας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα.

Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό θα απαιτούσε μια μακρόχρονη εμπλοκή, κάτι σαν την αμερικάνικη εισβολή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν. Στη χειρότερη, έναν ευρύ, περιφερειακό πόλεμο

Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό θα απαιτούσε μια μακρόχρονη εμπλοκή, κάτι σαν την αμερικάνικη εισβολή στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν. Στη χειρότερη, μια εμπόλεμη ζώνη με τόσες πολλες ξένες δυνάμεις παρούσες θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ευρύ, περιφερειακό πόλεμο.

Μια άλλη εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίλυση θα ήταν αν μια από τις ξένες δυνάμεις που εμπλέκονται, άλλαζε την εξωτερική της πολιτική και αποφάσιζε να απεμπλακεί. Αυτό θα επέτρεπε στην άλλη πλευρά να επικρατήσει με ευκολία και γρήγορα.

Αλλά στη Συρία, αυτό γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο καθώς κάθε πλευρά υποστηρίζεται από περισσότερες απο μια ξένες δυνάμεις και έτσι η απεμπλοκή θα πρέπει να είναι ταυτόχρονη από πολλά διαφορετικά κράτη.

7. Ένα σημαντικό εμπόδιο για την ειρήνη: Δεν υπάρχουν ειρηνευτικές δυνάμεις

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες συχνά πετυχαίνουν (ή όχι) αν μπορέσουν να απαντήσουν αποτελεσματικά στο ερώτημα του ποιος θα ελέγχει τις στρατιωτικές δυνάμεις μετά τη λήξη της σύγκρουσης. Στη Συρία, αυτό μπορεί να αποτελεί μια ερώτηση δίχως απάντηση.

Δεν είναι απλά θέμα απληστίας, αλλά περισσότερο ένα ζήτημα εμπιστοσύνης.

Μετά από έναν πόλεμο τόσο βίαιο όπως αυτός της Συρίας, κατά τη διάρκεια του οποίου περισσότεροι από 400.000 έχουν σκοτωθεί, οι άνθρωποι που έχουν πάρει τα όπλα εύλογα φοβούνται ότι θα σφαγιαστούν σε περίπτωση που ο αντίπαλος τους εξασφαλίσει μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Αλλά συγχρόνως, μια συμφωνία που θα έδινε στις αντίπαλες πλευρές ισότιμη στρατιωτική δύναμη θα δημιουργούσε έναν εξίσου υψηλό κίνδυνο υποτροπής σε πόλεμο. Το ίδιο ισχύει και αν επιτραπεί στους αντάρτες να κρατήσουν τα όπλα και την ανεξαρτησία τους – ένα μάθημα που ο κόσμος έμαθε από την περίπτωση της Λιβύης.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχει ενός είδους ένοπλου σώματος που θα φροντίσει για την αποκατάσταση της ασφάλειας και την εκκαθάριση των πολιτοφυλακών που τώρα δρουν ανεξέλεγκτα.

Αλλά ποια χώρα θα προσέφερε εθελοντικά αυτή τη στιγμή στρατιώτες της για μια τέτοια αποστολή στη Συρία, επ ‘αόριστον, ιδιαίτερα μετά και την  εμπειρία της εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράκ;

Συχνά, η λύση δίνεται από έναν διεθνή οργανισμό, όπως είναι τα Ηνωμένα Έθνη, που στέλνει ειρηνευτικές δυνάμεις για να διατηρήσουν τη συμφωνία. Αυτές οι δυνάμεις ελέγχουν την κατάσταση κατά τη διάρκεια της μετάβασης της χώρας προς την ειρήνη και παρέχουν ένα βασικό επίπεδο ασφάλειας με τέτοιον τρόπο που δεν θα παρακινούσε τις δύο πλευρές να επανεξοπλιστούν.

Αλλά ποια χώρα θα προσέφερε εθελοντικά αυτή τη στιγμή στρατιώτες της για μια τέτοια αποστολή στη Συρία, επ ‘αόριστον, ιδιαίτερα μετά και την  εμπειρία της εισβολής των ΗΠΑ στο Ιράκ;

Οποιαδήποτε ξένη δύναμη θα προσφερόταν για αυτόν τον ρόλο θα αποτελούσε τον «καλύτερο» στόχο για τους τζιχάντιστες και τους τρομοκράτες και θα μπορούσε πιθανό να οδηγήσει σε μια ακόμη πιο βίαιη εξέγερση που θα μπορούσε να κρατήσει για χρόνια και να κοστίσει εκατοντάδες ή χιλιάδες ζωές.

8. Μια ενδογενής τάση προς την καταστροφή

Όπως λέει ο καθηγητής Fearon, απαριθμώντας τους λόγους για τους οποίους ο πόλεμος στη Συρία δεν μπορεί να τελειώσει, «στην καλύτερη περίπτωση, η μία πλευρά θα συρθεί αργά προς την έξοδο από τη σύγκρουση και μια πύρρειος νίκη του αντιπάλου που θα τη συνοδεύσει, θα υποβαθμίσουν τον πόλεμο σε μια εξέγερση χαμηλότερου επίπεδου, ή στον χαρακτηρισμό του ως μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων, ή κάτι αντίστοιχο».

Η στρατιωτική νίκη σε έναν εμφύλιο πόλεμο έρχεται συχνά με ένα τρομακτικό τίμημα (ακόμα και γενοκτονία) και τα επίπεδα της βίας ενάντια των ηττημένων, συμπεριλαμβανομένων των άμαχων πληθυσμών τους είναι πολύ υψηλά

Το χειρότερο σενάριο είναι κατά πολύ χειρότερο!

Σύμφωνα με ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε το 2015 από τους καθηγητές Walter και Pollack, ειδικούς για τα θέματα της Μέσης Ανατολής, «η στρατιωτική νίκη σε έναν εμφύλιο πόλεμο έρχεται συχνά με ένα τρομακτικό τίμημα (ακόμα και γενοκτονία) και τα επίπεδα της βίας ενάντια των ηττημένων, συμπεριλαμβανομένων των άμαχων πληθυσμών τους είναι πολύ υψηλά».

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν νέο γύρο συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς «οι ομάδες που έχουν επικρατήσει σε έναν εμφύλιο πόλεμο συχνά στρέφουν τη δύναμη που έχουν αποκτήσει από αυτήν τους τη νίκη κατά γειτονικών κρατών, με αποτέλεσμα το ξέσπασμα διακρατικών πολέμων».

Αυτή δεν θα ήταν μια εξέλιξη που θα επιθυμούσε ο οποιοσδήποτε από τους εμπλεκόμενους στη Συρία, αλλά ίσως και να είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα των ενεργειών πολλών εγχώριων και ξένων δυνάμεων που μετέχουν στη σύγκρουση στη Συρία και που ωθούν τη χώρα στις πιο σκοτεινές της μέρες… και ίσως αυτές δεν έχουν καν ακόμη φτάσει!

ΓΙΑΤΙ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ; Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ NEW YORK TIMES

Εργασίες ασφαλτόστρωσης σήμερα στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν στην οδό Εγνατία από ειδικά συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης σήμερα, Κυριακή.

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται στην οδό Εγνατία, από τις 7.00 το πρωί έως τις 19.00 το απόγευμα, από τη συμβολή της με την οδό Αγαπηνού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Εθνικής Αμύνης.

Καθ΄όλη τη διάρκεια των εργασιών θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο αριστερό μέρος της οδού Εγνατίας στο ρεύμα προς ανατολικά όπως επίσης και στο τμήμα της οδού Καμβουνίων, μεταξύ των οδών Αλ. Σβώλου και Εγνατίας.

Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια σημαιοφόρων.

Εργασίες ασφαλτόστρωσης σήμερα στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ο Φίτσο έκανε την τοποθέτηση αυτή στη σελίδα του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, την ώρα που η Σλοβακία, η οποία ασκεί την…
εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, προετοιμάζεται να φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα το συμβούλιο των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών, κι ενώ ορισμένες κεντροευρωπαϊκές και ανατολικοευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν πλέον όλο και πιο ανοικτά την αντίθεσή τους στη συνέχιση του καθεστώτος των κυρώσεων.

Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στη Μόσχα – στους τομείς της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της άμυνας – μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ουκρανία, στην οποία προχώρησε τον Μάρτιο του 2014. Τον Ιούνιο, οι χώρες μέλη της συμφώνησαν οι κυρώσεις να παραταθούν ως τον Ιανουάριο. Η ισχύς ενός χωριστού πακέτου κυρώσεων, οι οποίες στοχοθετούν πρόσωπα, εκπνέει τον επόμενο μήνα· ενδέχεται επίσης να παραταθεί.

Ο Φίτσο έγραψε ότι «προσωπικά, θεωρώ πως είναι καιρός να εξετάσουμε τις κυρώσεις λογικά και να πούμε ότι βλάπτουν τόσο την ΕΕ όσο και τη Ρωσία».

«Δεν προσέφεραν απολύτως τίποτε στην (επίλυση) των λεπτών ζητημάτων που υποτίθεται ότι θα επηρέαζαν. Συμφωνήσαμε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο κοινός μας στόχος είναι να αναζωογονήσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις ξανά», πρόσθεσε ο Φίτσο στην ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, την Πέμπτη.

Η Σλοβακία εισάγει σχεδόν όλο το αέριο και το πετρέλαιο που καταναλώνει από τη Ρωσία, όπως επίσης και καύσιμα για τα δύο πυρηνικά ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσιά της. Εξάγει αυτοκίνητα στη Ρωσία, αν και ο αριθμός τους είναι ένα μικρό κλάσμα αυτών που εξάγει στην Ευρώπη.

Ο Φίτσο – ο οποίος επανεξελέγη για τρίτη θητεία στον θώκο του πρωθυπουργού της Σλοβακίας τον Μάρτιο – αμφισβητεί συνεχώς, όπως και άλλοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Η Ουγγαρία έχει υιοθετήσει παρόμοια γραμμή. Ο πρόεδρος της Τσεχίας Μίλος Ζέμαν, ο οποίος θεωρείται φιλορώσος, έχει καλέσει επανειλημμένα να αρθούν οι κυρώσεις, ενώ ο πρόεδρος της Γερουσίας της Τσεχίας απηύθυνε έκκληση στην καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ να τις τερματίσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Πράγα, την Πέμπτη.

Την περασμένη εβδομάδα, η Μέρκελ δήλωσε μολαταύτα ότι δεν βλέπει απολύτως κανέναν λόγο να αρθούν οι κυρώσεις, επιχειρηματολογώντας ότι η Μόσχα δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει των συμφωνιών του Μινσκ για τον τερματισμό του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία, όπου το Κίεβο και η Δύση κατηγορούν τη Ρωσία ότι εξοπλίζει και υποστηρίζει τους αυτονομιστές αντάρτες.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ: Η ΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΕΙ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Τρεις ημέρες μετά τη δόνηση που έπληξε την ορεινή καρδιά της χώρας, τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, οι διασώστες και οι εθελοντές συνεχίζουν να…
ψάχνουν στο ισοπεδωμένο Αματρίτσε. Όμως κάτω από τα συντρίμμια δεν ακούγονται πλέον φωνές, δεν υπάρχουν ίχνη ζωής…

«Μόνο ένα θαύμα μπορεί να φέρει πίσω ζωντανούς τους φίλους μας αλλά εξακολουθούμε να σκάβουμε γιατί αγνοούνται πολλοί» είπε στους δημοσιογράφους χθες ο δήμαρχος της πόλης, ο Σέρτζιο Πιρότσι.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την τύχη περίπου 15 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μικρών παιδιών.

Σε γειτονικά χωριά, όπως στο Πεσκάρα ντελ Τρόντο, οι διασώστες αποχώρησαν αφού απεγκλωβίστηκαν όλοι οι κάτοικοι –νεκροί ή ζωντανοί.

«Απομακρύναμε τους τελευταίους νεκρούς που εντοπίσαμε. Δεν γνωρίζουμε και ίσως δεν μάθουμε ποτέ αν ο αριθμός των αγνοούμενων για τους οποίους είχαμε πληροφόρηση αντιστοιχεί πραγματικά στον αριθμό των ανθρώπων που θάφτηκαν στα συντρίμμια», είπε ένας διασώστης που βοήθησε στις επιχειρήσεις στην Πεσκάρα ντελ Τρόντο.

Μεταξύ των νεκρών είναι έξι Ρουμάνοι, μια Ισπανίδα, ένας Καναδός και ένας Αλβανός, κάτοικοι της περιοχής. Σκοτώθηκαν επίσης τρεις Βρετανοί τουρίστες, μεταξύ των οποίων και ένα 14χρονο αγόρι.

Η περιοχή είναι πολύ δημοφιλής στους τουρίστες και οι τοπικές αρχές αγωνίζονται να εξακριβώσουν πόσοι επισκέπτες φιλοξενούνταν εκεί όταν χτύπησε ο σεισμός. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας ανέφερε ότι αγνοούνται ακόμη 17 Ρουμάνοι υπήκοοι.

Νοσηλεύονται 388 – Οι 40 σε κρίσιμη κατάσταση

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας, 388 τραυματίες νοσηλεύονται ακόμη σε νοσοκομεία και οι 40 από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Πάνω από 2.500 άστεγοι

Εκτιμάται ότι περίπου 2.500 άνθρωποι έμειναν άστεγοι από τον φονικότερο σεισμό που έχει πλήξει την Ιταλία από το 2009.

Οι επιζώντες που δεν έχουν πού να πάνε κοιμούνται σε μια σειρά από γαλάζιες σκηνές που έστησαν κοντά στα ισοπεδωμένα χωριά τους. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι η περιοχή θα ανοικοδομηθεί ξανά, όμως πολλοί ντόπιοι αμφιβάλλουν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. «Φοβάμαι ότι το χωριό μας και τα άλλα απλώς θα σβήσουν. Εξάλλου, οι περισσότεροι δεν ζουν εδώ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τον χειμώνα οι κοινότητες αυτές είναι σχεδόν έρημες», είπε ο 77χρονος Σαλβατόρε Πετρούτσι από το χωριουδάκι Τρισούνγκα. «Ίσως εμείς να είμαστε οι τελευταίοι που έζησαν στην Τρισούνγκα», πρόσθεσε.

Αρχισαν οι πρώτες κηδείες των θυμάτων

Εντωμεταξύ 40 από τα θύματα θα κηδευτούν σήμνερα, δημοσία δαπάνη, στη διπλανή πόλη Άσκολι Πιτσένο.

Οι αρχές έχουν κηρύξει το Σάββατο ημέρα εθνικού πένθους και οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στη μνήμη των νεκρών.

Η πρώτη κηδεία ενός θύματος του σεισμού, του 28χρονου Μάρκο Σανταρέλι, έγινε χθες στη Ρώμη. «Δεν βρίσκω λόγια για να περιγράψω την οδύνη του πατέρα που ζει περισσότερο από τα παιδιά του. Ίσως να μην υπάρχουν λόγια» είπε ο πατέρας του, Φίλιπο Σανταρέλι, μιλώντας στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Η κηδεία άλλων έξι θυμάτων, μεταξύ των οποίων ενός 8χρονου αγοριού και δύο κοριτσιών ηλικίας 14 και 15 ετών έγινε αργά το απόγευμα χθες στη γενέτειρά τους, την Πομέτσια, στα νότια της Ρώμης.

ΙΤΑΛΙΑ: ΧΩΡΙΑ ΣΒΗΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΗ, 281 ΝΕΚΡΟΙ, 388 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ, 2.500 ΑΣΤΕΓΟΙ

Γραμματοσειρά
Αντίθεση