26 September, 2017
Home / Ελλαδα (Page 478)

Για να διαβάζουν ενημερωτικές ιστοσελίδες μπαίνουν στο Ιντερνετ 8 στους 10 Έλληνες

Η ανάγνωση on line ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες και περιοδικά αλλά και η αναζήτηση πληροφοριών είναι οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους μπαίνουν οι έλληνες στο ίντερνετ.

 

Επτά στα δέκα νοικοκυριά (ποσοστό 69,1%) έχουν σήμερα πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, καταγράφοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το 2015 ενώ, την τελευταία πενταετία σημειώθηκε αύξηση 37,7%. Στην έρευνα που κάνει η ΕΛΣΤΑΤ, από την οποία προέρχονται και τα συγκεκριμένα στοιχεία, προκύπτει ότι η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά παραµένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται µέσω διαδικτύου µε ποσοστό 85,3%, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η δεύτερη περισσότερο πραγµατοποιούµενη δραστηριότητα µε ποσοστό 81,9%.

Λόγοι χρήσης διαδικτύου

• ∆ιάβασµα online ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφηµερίδες, περιοδικά: 85,3%.

• Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες: 81,9%.

• Αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών µηνυµάτων: 74,7%.

• Συµµετοχή σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κλπ.): 67,5%.

• Παρακολούθηση video µε χρήση υπηρεσιών διαµοιρασµού αρχείων (sharing services), όπως π.χ. από το YouTube: 59,9%.

• Αναζήτηση πληροφοριών υγείας, σχετικά µε ασθένειες, διατροφή, κακώσεις, τραύµατα, παράγοντες που βελτιώνουν την υγεία κ.λπ.: 58,8%.

• Παρακολούθηση µουσικής (web ραδιόφωνο, µουσική από online µουσικές βιβλιοθήκες στο διαδίκτυο / clouds κ.ά.): 47,4%

• Πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, µε χρήση web κάµερας µέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime): 46,5%.

• Χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα: 39,9%.

• «Ανέβασµα» σε ιστοσελίδα κειµένου, φωτογραφιών, µουσικής, videos, λογισµικού κ.λπ., προκειµένου να τα µοιραστούµε µε άλλους: 34,9%.

• Συµµετοχή σε παιχνίδια ή «κατέβασµα» λογισµικού για παιχνίδια: 31,8%

• Πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών: 27,7%.

• Παρακολούθηση διαδικτυακής τηλεόρασης συνεχούς µετάδοσης (streamed TV) είτε µεταδίδεται ζωντανά είτε µέσω τηλεοπτικών σταθµών (catch up): 14,9%

• Παρακολούθηση ταινιών/σειρών µέσω της υπηρεσίας «video on demand»: 11,9 %

• Χρήση λογαριασµού (π.χ. PayPal) για την πληρωµή ειδών ή υπηρεσιών που αγοράστηκαν από το διαδίκτυο:11,7%

• ∆ηµιουργία ιστοσελίδας ή blog :6%

• Κλείσιµο ραντεβού µε γιατρό µέσω της ιστοσελίδας νοσοκοµείου ή Κέντρου Υγείας: 3%

• Πώληση αγαθών ή υπηρεσιών µέσω δηµοπρασιών π.χ. µέσω e-Bay: 2,8%.

Οι δραστηριότητες για τις οποίες καταγράφεται αύξηση, σε σχέση µε το 2015, είναι η πραγµατοποίηση τραπεζικών συναλλαγών (33,2%), η χρήση υπηρεσιών για ταξίδια και καταλύµατα (27,9%), η πραγµατοποίηση κλήσεων ή βιντεοκλήσεων, µε χρήση web κάµερας µέσω του διαδικτύου (Skype, Facetime, κ.ά) (5,7%) και η αναζήτηση πληροφοριών υγείας (5,6%).

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, άνοδος σε σχέση µε το 2015 καταγράφεται στα Νησιά του Αιγαίου και Κρήτη, καθώς και στην Αττική (7,7% και 4,5%,αντίστοιχα), σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα (οριακή αύξηση 0,2%), ενώ µείωση 5,5% στην Κεντρική Ελλάδα.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν επίσης τα εξής:

Ευρυζωνική σύνδεση χρησιµοποιεί το 68,1%, του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας µε ένα τουλάχιστον µέλος ηλικίας 16-74 ετών, παρουσιάζοντας σε σχέση µε το 2015 αύξηση 1,5%. Οι κυριότεροι λόγοι µη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι: α) η έλλειψη δεξιοτήτων (64,4%), β) ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιµες, δεν ενδιαφέρουν (25,5%) και γ) ότι το κόστος του εξοπλισµού είναι πολύ υψηλό (19,9%).

Χρήση διαδικτύου το α’ τρίµηνο του 2016 έκανε το 69,1% του πληθυσµού της χώρας ηλικίας 16- 74 ετών.

Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης, χρησιµοποίησε το διαδίκτυο το 94,1% του πληθυσµού που έχει ολοκληρώσει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (µεταπτυχιακά /διδακτορικό, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές τριετούς διάρκειας, κολλέγιο διάρκειας µεγαλύτερης των δύο ετών), το 79,5% του πληθυσµού που έχει ολοκληρώσει µεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (δηµόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ, κολλέγιο διάρκειας έως δύο έτη, Λύκειο (Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ), ΤΕΣ/ΤΕΕ (β΄ κύκλο) και το 33,9% του πληθυσµού που έχει ολοκληρώσει χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Επαγγελµατική σχολή/Τεχνική επαγγελµατική σχολή/ Τεχνικό επαγγελµατικό εκπαιδευτήριο (α΄κύκλο), Γυµνάσιο, ∆ηµοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθήσει καµία βαθµίδα εκπαίδευσης).

Χρήση διαδικτύου εν κινήσει

Παράλληλα, 7 στους 10 από όσους χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο το α’ τρίµηνο εφέτος, συνδέθηκαν σε αυτό εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή.  Το 68,1% συνδέθηκαν µε χρήση κινητού τηλεφώνου ή smart phone, φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, e-book reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.), παρουσιάζοντας αύξηση 2,6%, σε σχέση µε το α’ τρίµηνο του 2015.

Το υψηλότερο ποσοστό εν κινήσει σύνδεσης στο διαδίκτυο καταγράφεται για τους νέους ηλικίας 16- 24 ετών, περίπου εννέα στους δέκα (89,7%).

Σχετικά με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ένας στους δύο (48,9%) ηλικίας 16- 74 ετών, χρησιµοποίησε τη χρονική περίοδο Απριλίου 2015-Μαρτίου 2016, για προσωπική χρήση, τις υπηρεσίες αυτές. Μάλιστα, αύξηση 5,4% καταγράφεται στο ποσοστό του πληθυσµού που έκανε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση µε το ποσοστό που καταγράφηκε ένα έτος πριν.

Οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης περιλαµβάνουν κάθε συναλλαγή των πολιτών µε δηµόσιες υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση. Ειδικότερα, συναλλαγές αναφορικά µε υποχρεώσεις των πολιτών (φορολογική δήλωση κ.λπ.), επίσηµα έγγραφα (αστυνοµική ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κ.λπ.), υπηρεσίες εκπαίδευσης (δηµόσιες βιβλιοθήκες, πληροφόρηση και εγγραφή σε σχολεία ή ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα), υπηρεσίες δηµόσιας υγείας (προγραµµατισµός ραντεβού, χορήγηση ιατρικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικό νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς κ.λπ.).

 

Για να διαβάζουν ενημερωτικές ιστοσελίδες μπαίνουν στο Ιντερνετ 8 στους 10 Έλληνες

4 προσαγωγές - 2 τραυματίες από το επεισόδιο μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών στη Ροτόντα

Σε 4 προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις που εισέβαλαν πριν από λίγο στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στη Ροτόντα έπειτα από πυροβολισμούς. Άλλα δύο άτομα

μεταφέρθηκαν τραυματισμένα από τη συμπλοκή που ακολούθησε στο νοσοκομείο Γ.Γεννηματάς όπου παραμένουν για τις πρώτες βοήθειες φρουρούμενα. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες η συμπλοκή που έφερε και τους πυροβολισμούς έγινε μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών και ένας από αυτούς έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως όπως λένε οι κάτοικοι που στην περιοχή γύρω από τη Ροτόντα γίνονται συναλλαγές ναρκωτικών καθώς τα τελευταία χρόνια η περιοχή έχει μετατραπεί σε στέκι εμπόρων

 

4 προσαγωγές – 2 τραυματίες από το επεισόδιο μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών στη Ροτόντα

Πως να παραγγείλετε κρασί στο εστιατόριο χωρίς να φαίνεστε ανίδεος

Το κρασί θεωρείται συχνά περίπλοκο πράγμα αλλά δεν είναι. Δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις σομελιέ για να παραγγείλετε ένα αξιοπρεπές κρασί. Σίγουρα κάποια κρασιά ταιριάζουν περισσότερο με

κάποια τρόφιμα, αλλά εν τέλει ο κάθε ουρανίσκος έχει διαφορετικά γούστα. Είναι πιο εύκολο από ότι νομίζετε να παραγγείλετε ένα κρασί σε εστιατόριο, χωρίς να φαίνεστε ανίδεος!

ΝΟ 1.Προετοιμαστείτε λίγο από 

η συνέχεια στο krasiagr.com

Πως να παραγγείλετε κρασί στο εστιατόριο χωρίς να φαίνεστε ανίδεος

Επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης θα ανακηρυχτεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, ύστερα από εισήγηση του δημάρχου, Γιάννη Μπουτάρη.

 

Η εισήγηση για την ανακήρυξη του Αρχιεπισκόπου Αμερικής ως επίτιμου δημότη Θεσσαλονίκης, αλλά και η απονομή σε αυτόν πλακέτας της πόλης, θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την προσεχή Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου.

Η πρόταση του κ. Μπουτάρη έχει ήδη εγκριθεί ομόφωνα από την Επιτροπή Δημοτικού Συμβουλίου που ως στόχο έχει την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της Θεσσαλονίκης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

Πουλάει το 4,5% ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σουρωτής

Ανοιχτή δημόσια διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση των 702.472 μετοχών, που κατέχει στην εταιρεία «Σουρωτή ΑΕ», πρόκειται να ενεργοποιήσει ο τοπικός Αγροτικός Συνεταιρισμός, κάτοχος ποσοστού περίπου 4,5% της εταιρείας και εκ των θεσμικών μετόχων. 

 

Η απόφαση για τη διενέργεια της διαδικασίας πώλησης, με τιμή εκκίνησης το 1,20 ευρώ, ελήφθη χτες το βράδυ κατά πλειοψηφία, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης του Συνεταιρισμού. Η δε ημερομηνία εκκίνησης της διαδικασίας αναμένεται να αποφασιστεί απόψε, κατά την έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του φορέα, που ξεκινά στις 9 το βράδυ.

Τα παραπάνω γνωστοποίησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σουρωτής, Δημήτρης Πεχλιβανίδης, εξηγώντας ότι η πρόθεση του φορέα είναι να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές σε κλειστό φάκελο, ώστε η διαδικασία να είναι αδιάβλητη.

Η πρόσκληση του συνεταιρισμού θα είναι, όπως προαναφέρθηκε, ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο και όχι μόνο στους δύο γνωστούς «μνηστήρες» της εταιρείας, τον επιχειρηματικό όμιλο Ιβάν Σαββίδη (κάτοχο πλέον ποσοστού άνω του 40%, σύμφωνα με πληροφορίες) και την Coca -Cola HBC (η οποία κατέχει γύρω στο 20% των μετοχών).

Πουλάει το 4,5% ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σουρωτής

Tον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τίμησε η ΕΛΑΣ σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ)

Ειδική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης όπου τιμήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

Στην ίδια εκδήλωση βραβεύτηκαν σήμερα από την αστυνομία μαθητές από τον Δενδροπόταμο που διακρίθηκαν τους οποίους ο αρχιεπίσκοπος κάλεσε να αυξήσουν και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους προς όφελος των συνανθρώπων και όχι μόνο για τον εαυτό τους και για προσωπικές τους επιδιώξεις.

«Η διδασκαλία δεν είναι θεωρία, η διδασκαλία είναι αγάπη, είναι πράξεις» είπε ο αρχιεπίσκοπος, υπενθυμίζοντας αυτά που είχε πει και πριν από χρόνια επισκεπτόμενος τη Μενεμένη και πρόσθεσε: «Παράδειγμα; Δείτε τι γίνεται στα σχολεία μας, δείτε τι γίνεται στα παιδιά μας, δείτε τι έχει μείνει στον καθέναν από μας. Η αγάπη του δασκάλου, της δασκάλας, στα παιδικά μας χρόνια». «Στη Μενεμένη, λοιπόν, ήταν ένα μάθημα, μία πορεία άν θέλετε στην ψυχή των παιδιών, στις οικογένειές τους».

Απευθυνόμενος στο μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, τους ιερείς και τους παρευρισκόμενους ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τους συνεχάρη για το έργο που επιτελείται στην ενορία του Αγίου Νεκταρίου στο Δενδροπόταμο και στο Κέντρο Προστασίας Ανηλίκων «Φάρος του Κόσμου», όπου μαθητές ρομά από σχολεία της περιοχής βρίσκουν στοργή και φροντίδα, μεταξύ των οποίων και οι διακριθέντες σε διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής μαθητές, αλλά και άλλοι υπότροφοι σήμερα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που οποίοι βραβεύτηκαν σήμερα στην εκδήλωση και ανέφερε: «Σε μια εποχή που οι θεσμοί κλονίζονται, σε μια εποχή που υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, ο φάρος της εκκλησίας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, στηρίζεται, ελπίζει και είναι αισιόδοξος, όταν αισθάνεται ότι πορευόμαστε μαζί».

Ο κ. Ιερώνυμος απευθύνθηκε και στα παιδιά τα οποία διακρίθηκαν και τους έδωσε μια συμβουλή, στέλνοντας πάντως και ένα μήνυμα γενικότερο, την ανάγκη στην δύσκολη συγκυρία που περνάει η χώρα, να ενωθούν τα ταλέντα και οι δυνάμεις για ένα κοινό σκοπό. «Αυτά είναι χαρίσματα, τάλαντα. Να τα αυξήσουν τα παιδιά όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά να μη μας ακολουθήσουν εμάς, τους παλαιότερους. Γιατί κι εμείς είχαμε τάλαντα και τα αυξήσαμε. Αλλά τα χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας. Αυτή είναι η τραγωδία της εποχής μας» είπε ο κ. Ιερώνυμος και πρόσθεσε: «Παραδείγματα τέτοια πόσα θέλετε; Από τη ζωή των κληρικών μας, των αρχιερέων, των πολιτικών μας, των κυβερνώντων μας… Εσείς παιδιά να αυξήσετε τα τάλαντα, όσο μπορείτε περισσότερο, όπως όλα τα παιδιά και να σκέπτεστε ότι αυτά τα τάλαντα θα είναι για τη χρήση όλων των ανθρώπων». 

«Καλά κάνουν οι πολιτικοί μας και κάνουν συσκέψεις, καλά κάνουν τα πολιτικά μας πρόσωπα που κάνουν διαβουλεύσεις, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να διευκολύνουν τον τόπο για να περάσουμε στην απέναντι όχθη του ποταμού. Αν όμως δεν στραφούμε μέσα μας, εάν δε δούμε εμείς τον εαυτό μας, εάν δε δούμε εμείς τις ανάγκες μας και εάν εμείς δε γίνουμε μια προσπάθεια, όλοι μαζί, να ενώσουμε τα ταλέντα μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, δε σημαίνει (κάτι) αν ένας είναι ξανθός, αν άλλος είναι μελαχρινός, αν άλλος έχει αυτή την καταγωγή και την άλλη καταγωγή» είπε ο κ. Ιερώνυμος.

Παράλληλα, ανέφερε, ότι ο Χριστός απάντησε στους μαθητές του, που ζήτησαν «όταν γίνει Βασιλιάς» να τους τοποθετήσει δεξιά και αριστερά του, ότι «αυτά δεν είναι για αυτούς που ακολουθούν το δικό μας το δρόμο, αυτά είναι για αυτούς που επιθυμούν δύναμη και εξουσία». «Δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Σκοπός μας είναι να αντιγράψουμε το Χριστό» πρόσθεσε ο κ. Ιερώνυμος και υπογραμμίζοντας  ότι θα πρέπει να νοιαζόμαστε  τους συνανθρώπους μας, κατέληξε: «Με αυτή τη σκέψη εάν πορευτούμε με αυτή τη θέληση εάν αγωνιστούμε, υπάρχει ελπίδα να σταθούμε στα πόδια μας».

Στην εκδήλωση που παρακολούθησε πλήθος κόσμου, παρέστησαν ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης, ο Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Συμεών ΒΟΛΙΩΤΗΣ, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Αδαμάντιος ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ, ο Αρχιδιάκονος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Ιωάννης ΜΠΟΥΣΙΑΣ και οι Αρχιμανδρίτες της Ι.Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως π. Παντελεήμων ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ και π. Αθηναγόρας ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ. Επίσης, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου κ. Πέτρος Σούλας, ο Διευθυντής της Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης κ. Παύλος Μάτζιαρης, ο Διευθυντής του 3ου Γυμνασίου Μενεμένης κ. Κωνσταντίνος Σίμου, η εκπαιδευτικός Π.Ε. κα. Ιουλία Ηλιάδου, καθώς και αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό Υπηρεσιών της ΓΑΔΘ.

Δείτε φωτογραφίες

asty ieronymos 1JPG

asty ieronymos 2JPG

asty ieronymos 3JPG

asty ieronymos 4JPG

asty ieronymos 5JPG

asty ieronymos 6JPG

Tον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τίμησε η ΕΛΑΣ σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ)

Ακυρώνει την ομιλία του στην Πνύκα ο Ομπάμα

Αιφνιδιαστική εξέλιξη στο πρόγραμμα της επίσκεψης του Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα την ερχομένη εβδομάδα. 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακυρώνεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας για λόγους ασφαλείας.

Η ομιλία θα γινόταν την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., που και σήμερα έκαναν αυτοψία στην Πνύκα για να λάβουν τα κατάλλληλα μέτρα προστασίας, ειδοποιήθηκαν από τους ανωτέρους τους ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση με τον Μπαράκ Ομπάμα ακυρώνεται. 

Αν και επισήμως γίνεται λόγος για το ενδεχόμενο να επικρατήσουν κακές καιρικές συνθήκες που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν ή να ματαιώσουν την ομιλία Ομπάμα στον χώρο της Πνύκας, υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι το χτύπημα στη γαλλική πρεσβεία έχει εντείνει τους φόβους των Αμερικανών και γι’ αυτό θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας το κρίσιμο διήμερο και ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα δώσει ομιλία σε ανοιχτό χώρο. 

Πού θα μιλήσει τελικά ο Ομπάμα

Πλέον, αναζητούνται εναλλακτικοί χώροι, όπως η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση ή το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στους οποίους θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η ομιλία του Αμερικανού προέδρου. 

Σημειώνεται ότι η πρόθεση Ομπάμα να μιλήσει στην Πνύκα εκδηλώθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. από τους Αμερικανούς πράκτορες και διπλωμάτες που συμμετείχαν και συζητούσαν με την αστυνομική ηγεσία και τους αξιωματικούς των ειδικών υπηρεσιών για τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, το ΚΑΣ γνωμοδότησε ομόφωνα να παραχωρηθεί ο χώρος δίπλα στο τηλεσκόπιο του Δωρίδη.

Αναθεωρείται το σχέδιο ασφαλείας 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το χτύπημα στη γαλλική πρεσβεία αναθεωρείται το σχέδιο ασφαλείας που είχε στηθεί για τη διήμερη επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στην Αθήνα το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου. 

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα την Τρίτη και την Τετάρτη, μέρες κατά τις οποίες ο Μπαράκ Ομπάμα θα βρίσκεται στην Ελλάδα, θα είναι δρακόντεια. 

Περισσότεροι από 500 Αμερικανοί πράκτορες της CIA, η προσωπική ασφάλεια του Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και Ελληνες αστυνομικοί που θα ξεπερνούν τους 3.000 θα φροντίζουν για ασφάλεια του προέδρου. 

Εδώ και ημέρες στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., γίνονται συνεχείς συσκέψεις μεταξύ των Ελλήνων αξιωματικών της Αστυνομίας και υπαλλήλων της ΕΥΠ, με επιτελικό κλιμάκιο Αμερικανών πρακτόρων όλων των «ειδικοτήτων», οι οποίοι βρίσκονται ήδη εδώ προκειμένου να ετοιμάσουν τα πάντα για την ασφάλεια του κ. Ομπάμα – καθώς και αξιωματούχων της Αμερικανικής πρεσβείας.
 
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μέτρων, οι Αμερικανοί πράκτορες ελέγχουν εξονυχιστικά μαζί με τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες, χώρους, κτίρια και διαδρομές, φροντίζοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια, ενώ σταδιακά θα φτάσουν και οι επιχειρησιακές ομάδες που θα συνοδεύουν παντού τον Αμερικανό πρόεδρο.
 
Σημειώνεται ότι πριν από το προεδρικό αεροσκάφος, θα φτάσουνε με άλλα αεροσκάφη τα θωρακισμένα αυτοκίνητα με τα οποία θα κινούνται ο κ. Ομπάμα και η συνοδεία του, ενώ σε κάθε μετακίνηση θα κλείνουν οι δρόμοι μισή ώρα πριν, θα γίνονται συνεχώς έλεγχοι από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών μαζί με Αμερικανούς ειδικούς, ενώ θα υπάρχουν παντού ελεύθεροι σκοπευτές και «μυστικοί» αστυνομικοί που θα παρακολουθούν κάθε κίνηση.

Ταυτόχρονα, «πυρετός» επικρατεί στην ΕΥΠ και τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, για την συλλογή πληροφοριών, εντός και εκτός Ελλάδος, ενώ σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Θα ξαναχρησιμοποιήσουν τους ψηφιακούς ασυρμάτους;

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί ακόμη αναλογικούς ασυρμάτους για την επικοινωνία της με αποτέλεσμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις κακοποιοί να ακούνε τα πάντα. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο τα τελευταία 24ωρα γίνονται πυρετώδεις συσκέψεις στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στη ΓΑΔΑ ανάμεσα σε ανώτατους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και Αμερικανούς αξιωματούχους για το τι θα γίνει με τις επικοινωνίες και θεωρείται εξαιρετικά πιθανό οι αστυνομικοί που θα συμμετέχουν στα μέτρα, το διήμερο της επίσκεψης Ομπάμα στην Αθήνα, να χρησιμοποιήσουν ξανά μετά από πολύ καιρό ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας Sepura και όχι το απαρχαιωμένο αναλογικό σύστημα. 

 

Ακυρώνει την ομιλία του στην Πνύκα ο Ομπάμα

Πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας για τον ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, με τον Βλάνταν Ιβιτς να μετράει σημαντικές απουσίες λόγω των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές του, αλλά να συνεχίζει και την δουλειά με τους διαθέσιμους, αλλά και με παίκτες από την Κ.20 που έλαβαν μέρος.

 

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο twitter:

Πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας για τον ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας για τον ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

Πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, με τον Βλάνταν Ιβιτς να μετράει σημαντικές απουσίες λόγω των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές του, αλλά να συνεχίζει και την δουλειά με τους διαθέσιμους, αλλά και με παίκτες από την Κ.20 που έλαβαν μέρος.

 

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο twitter:

Πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας για τον ΠΑΟΚ (ΒΙΝΤΕΟ)

ΤΩΡΑ: Στις φλόγες σούπερ μάρκετ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ)

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για το σούπερ μάρκετ Μασούτης που βρίσκεται στην οδό Περδίκα 108, μια κάθετη της Κλεάνθους στην Τούμπα.

Από το σούπερ μάρκετ άρχισαν νωρίτερα να βγαίνουν καπνοί και ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική, που έσπευσε με τρία οχἠματα, ενώ στο σημείο βρίσκεται και σταθμός της Αστυνομίας.

Να σημειωθεί ότι το σούπερ μἀρκετ βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας.

Δεν κινδύνευσαν άτομα.

Δείτε τις φωτογραφίες από το σημείο

masoutis fotia perdika 1

masoutis fotia perdika 2

masoutis fotia perdika 3

masoutis fotia perdika 4

masoutis fotia perdika 5

masoutis fotia perdika 6

masoutis fotia perdika 7

masoutis fotia perdika 8

masoutis fotia perdika 9

ΤΩΡΑ: Στις φλόγες σούπερ μάρκετ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης (ΦΩΤΟ)

Γραμματοσειρά
Αντίθεση