20 February, 2018
Home / Ελλαδα (Page 456)

Η ώρα της εφορίας έφθασε- Πότε ανοίγει το Taxisnet

Όλα είναι σχεδόν έτοιμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τα φορολογικά έντυπα έχουν εκδοθεί ενώ στο Taxisnet βρίσκονται ήδη τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, καθώς και οι βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα του 2016.

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει -εκτός απροόπτου- η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet που θα υποδεχθεί τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από 6 εκατομμύρια φορολογουμένους.  οι φορολογούμενοι θα έχουν χρονικό περιθώριο περίπου 3 μηνών για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση καθώς η προθεσμία, όπως έχει δηλώσει η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, λήγει στις 15 Ιουλίου

Αυτό που μένει σε εκκρεμότητα είναι η κατάθεση στη Βουλή ειδικής νομοθετικής ρύθμισης που θα επιλύει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι εντός του 2016 εισέπραξαν αναδρομικά επιδοτήσεις προηγούμενων ετών και εμφανίστηκαν με συνολικό ποσό εισπραχθεισών ενισχύσεων άνω των 5.000 ευρώ, που είναι το όριο απαλλαγής από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Με τη ρύθμιση θα δίνεται το δικαίωμα στους συγκεκριμένους αγρότες να παραμείνουν στο ειδικό καθεστώς αφού στην πραγματικότητα οι επιδοτήσεις και ενισχύσεις που εισέπραξαν για το 2016 είναι χαμηλότερες των 5.000 ευρώ.

Και φέτος είναι προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί που αφορούν τους μισθούς, τις συντάξεις, τους παρακρατούμενους και αναλογούντες φόρους, τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα, τους τόκους των καταθέσεων και τα ποσά που κατέβαλαν το 2016 για την εξυπηρέτηση των δανείων τους (τοκοχρεολυτικές δόσεις).

Πριν από το ετήσιο ραντεβού τους με την Εφορία θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

• Σύζυγοι: Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, εκτός και αν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

• Σύμφωνο συμβίωσης: Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν την Εφορία τους, δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους.
• Δηλώσεις αποβιωσάντων: Υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ εμπρόθεσμα έως 31/12/2017.
• Ε3 για ανήλικο τέκνο: Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, η δήλωση θα υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.
• Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων: θα πρέπει πρώτα να καταχωρίζονται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1). Η σειρά καταχώρισης των Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο.
• ΑΜΚΑ: Αναγράφεται υποχρεωτικά και του υπόχρεου και της συζύγου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτησή του. Εξαιρούνται και οι υπόχρεοι, οι οποίοι, για λόγους που άπτονται ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων, δεν επιθυμούν να αποκτήσουν ΑΜΚΑ, ούτε για τους ίδιους ούτε για τα εξαρτώμενα μέλη τους, καθώς και οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου.
• ΑΦΜ: Η αναγραφή είναι υποχρεωτική για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών και προαιρετική για τα μικρότερα.
• Εξαρτώμενα τέκνα: Θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.
• Εισοδήματα: Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από τον φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. Για ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις κ.λπ.) τα ποσά είναι προσυμπληρωμένα, όπως και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης. Προσυμπληρωμένα είναι και άλλα στοιχεία της δήλωσης (π.χ. δάνεια).
• Φοιτητές. Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), εφόσον αποκτούν εισόδημα, ακόμα και εάν αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη.
• Αποδείξεις: Διατηρείται ο κωδικός 049 στο Ε1, αλλά είναι απενεργοποιημένος. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες δικαιούνται την έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών χωρίς να υποχρεούνται να εμφανίσουν δαπάνες με αποδείξεις.
• Ανείσπρακτα ενοίκια: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να τα δηλώσει φέτος σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Στο Ε2 στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας, και στο Ε1 στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα. Για να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά, θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων).

Πηγή: Έθνος

Η ώρα της εφορίας έφθασε- Πότε ανοίγει το Taxisnet

Νέο πρόγραμμα για 10.500 ανέργους ώστε να αποκτήσουν ένσημα για συνταξιοδότηση

Ενα νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα αφορά σε 10.500 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας από 55 έως 67 ετών και θα αποσκοπεί στο να ωφεληθούν άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της ηλικίας, προκειμένου να μπορέσουν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους.

 

 
Πρόκειται για πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των δήμων, των περιφερειών και άλλων δημόσιων φορέων καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων, ώστε να προχωρήσουν στην πρόσληψη των ανέργων για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. 

Οπως επίσης επισημάνθηκε, γίνεται προσπάθεια ώστε το ποσό των 500 ευρώ, που είναι η συνεισφορά του κράτους για την αμοιβή των ανέργων, να ανέλθει στα 600 ευρώ.

Για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
 • Να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.
 • Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.
 • Να μην είναι ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.

Παράλληλα, θα πρέπει ο χρόνος που τους υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας για τη θεμελίωση πλήρους δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ να μην υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή τα 1.500 ημερομίσθια.

Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι εκτός από την αίτηση θα κληθούν να καταθέσουν βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι και θεωρημένο από τον ΟΑΕΔ αντίγραφο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

 

 

Νέο πρόγραμμα για 10.500 ανέργους ώστε να αποκτήσουν ένσημα για συνταξιοδότηση

Κρίσιμα 24ωρα για τη διαπραγμάτευση

Σημαντικά για την πορεία της διαπραγμάτευσης προοιωνίζονται τα επόμενα 24ωρα, ενώ αναμένεται να κορυφωθεί την τρέχουσα εβδομάδα η πολιτική διαπραγμάτευση.

 

Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος αλλά και με βάση τις πληροφορίες του ΑΠΕ -ΜΠΕ, τρεις είναι οι βασικές διαπιστώσεις:

1. Όσον αφορά τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο, τα δύο μέρη είναι πολύ κοντά.

2. Μόνο προσχηματικά προσκόμματα, εκ μέρους μερίδας των πιστωτών, μπορούν να καθυστερήσουν τη διαδικασία προόδου.

3. Είναι η ώρα για τις πολιτικές πρωτοβουλίες («πολιτικές πιέσεις» τις χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος) που θα μπλοκάρουν τυχόν νέες προσχηματικές κινήσεις.

Για τον λόγο αυτό εντείνονται οι κυβερνητικές προσπάθειες σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, με στόχο την αποσαφήνιση του τοπίου το συντομότερο δυνατόν. Ήδη η κυβέρνηση είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους θεσμικούς συνομιλητές της (κάποιες φορές, σε υψηλό επίπεδο).

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τετάρτη θα βρίσκεται στην Αθήνα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ενώ θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Αυτονόητα, οι δηλώσεις Τσίπρα -Τουσκ αποκτούν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδίως στη συγκεκριμένη συγκυρία.

Επίσης, την Παρασκευή, θα επισκεφθεί την Αθήνα ο Γερμανός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάγερ για επαφές με τον ομόλογό του Προκόπη Παυλόπουλο και τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ

Κρίσιμα 24ωρα για τη διαπραγμάτευση

Τούρκος καταζητούμενος το «έσκασε» από τα Aραβικά Εμιράτα και συνελήφθη στον Έβρο

Κατάφερε να το σκάσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου διώκεται για απάτη και πλαστογραφία επισήμων εγγράφων και προσπάθησε να βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, ένας 44χρονος Τούρκος ο οποίος εμφανίστηκε στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης των Κήπων στον Έβρο.

Όμως, οι αστυνομικοί του τμήματος Κήπων που έχουν αυξημένη την προσοχή τους σε σχέση με όσους επιχειρούν να έρθουν στη χώρα από την Τουρκία, έλεγξαν προσεκτικά τα στοιχεία του και διαπίστωσαν ότι σε βάρος του έχει εκδοθεί Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης από τις αρχές των Η.Α.Ε.. 

Έτσι, συνέλαβαν τον 44χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κρατείται και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Εφετών Θράκης που θα αποφασίσει αν θα εκδοθεί στην χώρα που τον αναζητά.

Τούρκος καταζητούμενος το «έσκασε» από τα Aραβικά Εμιράτα και συνελήφθη στον Έβρο

Βρέθηκαν δυο δράστες που εξαπάτησαν ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη

Εξιχνιάστηκε έπειτα από την αστυνομική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς και με τη συνδρομή της Υ.Ε.Ε.Β.Ε., περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης ηλικιωμένης.

 

Συγκεκριμένα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός 44χρονου και μιας 37χρονης, οι οποίοι, όπως προέκυψε, το Φεβρουάριο του 2017 πλησίασαν 74χρονη και με το πρόσχημα οφειλής συγγενικού προσώπου, προσπάθησαν να της αποσπάσουν χρηματικό ποσό. 

Βρέθηκαν δυο δράστες που εξαπάτησαν ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη

Από αυτή την εβδομάδα αρχίζει το Πασχαλινό ωράριο καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Από τον Εμπορικό  Σύλλογο  Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε το ωράριο των καταστημάτων κατά την Πασχαλινή περίοδο, ενώ όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, όλα τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή των Βαΐων, 09 Απριλίου, βάσει του νόμου 4177/2013. Το προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή των Βαΐων είναι από τις 11 π.μ. έως 6 μ.μ.

 

Ειδικότερα, το προτεινόμενο από τον ΕΣΘ πασχαλινό ωράριο της αγοράς έχει ως εξής:

 • ΠΕΜΠΤΗ 06/04/2016 10π.μ. –  9μ.μ.
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/04/2016 10π.μ. –  9μ.μ.
 • ΣΑΒΒΑΤΟ 08/04/2016 10π.μ. –  6μ.μ.
 • ΚΥΡΙΑΚΗ των Βαΐων 09/04/2016 11π.μ. –  6μ.μ.
 • Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 10/04/2016 10π.μ. –  9μ.μ.
 • Μ. ΤΡΙΤΗ 11/04/2016 10π.μ. –  9μ.μ.
 • Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2016 10π.μ. –  9μ.μ.
 • Μ. ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2016 10π.μ. –  9μ.μ.
 • Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/2016 1μ.μ. – 7μ.μ.
 • Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 15/04/2016 10π.μ. – 4μ.μ.
 • ΚΥΡΙΑΚΗ του Πάσχα 16/04/2016 ΚΛΕΙΣΤΑ
 • ΔΕΥΤΕΡΑ 17/04/2016 ΚΛΕΙΣΤΑ

Από αυτή την εβδομάδα αρχίζει το Πασχαλινό ωράριο καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ποδηλάτες λήστεψαν 16χρονη στους Αμπελόκηπους

Δυο άτομα που ήταν με ποδήλατο λήστεψαν μια 16χρονη μαθήτρια. 

 

Το περιστατικό συνέβη χθες νωρίς το βράδυ, περίπου στις 21:50 στους Αμεπελόκηπους.

Συγκεκριμένα, στην οδό Εθνικής Ανιστάσεως, δυο άντρες με ποδήλατα πλησίασαν μια 16χρονη και με την απειλή μαχαιριού της αφαίρεσαν το κινητό της τηλέφωνο. Οι δράστες αμέσως τράπηκαν σε φυγή. 

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Θεσσαλονίκη: Ποδηλάτες λήστεψαν 16χρονη στους Αμπελόκηπους

Άδειες εξπρές για επιχειρήσεις τροφίμων

Απλουστεύεται η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων στον τομέα μεταποίησης τροφίμων και ποτών. Με απόφαση που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, οι δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και ποτών εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του νόμου 4442 που ψηφίστηκε τέλος του 2016 και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ξεκινούν άμεσα τη λειτουργία τους με μία απλή γνωστοποίηση προς τη διοίκηση για την έναρξη της επιχείρησης.

 

Πλέον, τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται. Τα κρατά η επιχείρηση στο αρχείο της και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ένα σύστημα ουσιαστικών ελέγχων στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης, μετά την έναρξη και όχι πριν όπως γινόταν μέχρι τώρα, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών.

Κατοχυρώνεται έτσι μία απλή, γρήγορη και οικονομική διαδικασία αδειοδότησης που επιτρέπει την ταχύτατη έναρξη μίας οικονομικής δραστηριότητας, εκεί που πριν χρειάζονταν κατά μέσο όρο 30 ημέρες, ενώ απελευθερώνεται το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό από τη δημόσια διοίκηση που θα ελέγχει και θα επιβάλει την τήρηση του νόμου και των κανονισμών κατά τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαρίτσης: «Με την απόφαση αυτή εισάγουμε μία νέα, απλούστερη και πιο οικονομική διαδικασία αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις μας για τη διευκόλυνση και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρήσεις στον κλάδο της μεταποίησης τροφίμων και ποτών θα μπορούν πλέον να ξεκινήσουν άμεσα τη λειτουργία τους, με μία απλή γνωστοποίηση στη διοίκηση και με μηδενικό κόστος.

Με αυτό τον τρόπο περιορίζουμε δραστικά τη γραφειοκρατία, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και δίνουμε ουσιαστική ώθηση στην οικονομία. Σύντομα θα ενταχθούν στις διατάξεις του νόμου 4442 και οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα του επιχειρείν στη χώρα μας. Με αποφασιστικότητα και σωστό σχεδιασμό διαμορφώνουμε ένα φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα και καθιστούμε τη δημόσια διοίκηση αρωγό των επαγγελματιών και ουσιαστικό προστάτη του δημοσίου συμφέροντος. Οι εποχές των ατέρμονων γραφειοκρατικών διαδικασιών, της κατασπατάλησης πόρων και εργατοωρών έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί»

ΑΠΕ

Άδειες εξπρές για επιχειρήσεις τροφίμων

Ο δήμος Καλαμαριάς θα προσλάβει 267 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από τις 2 Απριλίου, και για 10 ημέρες.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Εμπορικής Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς (ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΟΤΑ), που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμαριάς.

Σχετικό πίνακα ανά υπηρεσία, , έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, όπως και τα κριτήρια επιλογής, θα τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καλαμαριάς.

ροκήρυξη 240 θέσεων τον Ιούνιο

 

Δηλώσεις δημάρχου Καλαμαριάς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: “Κάνουμε μία προσπάθεια να ενισχύσουμε την τοπική απασχόληση και να βοηθήσουμε στη μείωση της ανεργίας, με προσλήψεις εποχικού προσωπικού βέβαια, καθώς οι μόνιμες προσλήψεις δεν επιτρέπονται” ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΑΠΕ – ΜΠΕ “Πρακτορείο 104,9 fm”ο δήμαρχος Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης.

“Στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία θα γίνει η πρόσληψη 27 ατόμων προκειμένου να λειτουργήσουν την καλοκαιρινή περίοδο τα αναψυκτήρια στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς”.

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς προανήγγειλε την προκήρυξη 240 θέσεων εργασίας 8μηνης διάρκειας στις αρχές του καλοκαιριού. “Θα ακολουθήσει διαγωνισμός για την κάλυψη 240 θέσεων διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού 8μηνης διάρκειας. Για τις θέσεις αυτές θα γίνει προκήρυξη διαγωνισμού στις αρχές Ιουνίου” ανέφερε ο κ. Μπακογλίδης.

Ο δήμος Καλαμαριάς θα προσλάβει 267 άτομα

Το σύνδρομο της δικαίωσης ταλαιπωρεί σχεδόν όλους τους πρώην. Η αγωνία τους είναι να μην κηλιδωθεί τ’ όνομά τους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν αυτοί που…
διοίκησαν τη χώρα. Για να εξασφαλίσουν την εύνοια της ιστορίας εκδίδουν τα απομνημονεύματά τους (κατά κανόνα αποθεωτικά), δημοσιεύουν άρθρα για να κατακεραυνώσουν όσους αμφισβητούν τα πεπραγμένα τους, παρεμβαίνουν στη δημόσια συζήτηση για να αποκαταστήσουν την αλήθεια, η οποία (υποτίθεται) κατακρεουργείται από ιδιοτελείς αντιπάλους, αναθέτουν σε ειδικούς να γράψουν για την περίοδο που ήταν στα πράγματα (συνήθως αποδεικνύονται πρόθυμοι διαφημιστές), στήνουν ιδρύματα που φέρουν τ’ όνομά τους (οι ναυαρχίδες της προβολής των επιτευγμάτων τους) και διεκδικούν για τον εαυτό τους τον ρόλο του χρήσιμου συμβούλου.

Από μια άποψη φαίνεται φυσιολογικό. Αν, για παράδειγμα, θεωρείς ότι ήσουν ο καλύτερος πρωθυπουργός που γνώρισε αυτή η χώρα, αν πιστεύεις ότι οι αποφάσεις σου απέτρεψαν καταστροφές και οδήγησαν τον τόπο σε λεωφόρους δόξας και ευημερίας, αν νομίζεις ότι σου ανήκει δικαιωματικά ο τίτλος του εθνάρχη και πρέπει να σου αποδίδονται τιμές ανάλογες του αυτοκρατορικού μεγαλείου σου, τότε δεν ανέχεσαι ούτε ίχνος κριτικής και δεν κρίνεις σκόπιμο να αναγνωρίσεις κάποιες αστοχίες σου.

Οι περισσότεροι πρωθυπουργοί της περιόδου της μεταπολίτευσης παραδέχτηκαν είτε την εποχή της παντοδυναμίας τους είτε αργότερα, όταν είχαν αποστρατευθεί, ότι διέπραξαν ορισμένα σφάλματα. Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς αφού τα πεισματάρικα γεγονότα βοούσαν.

■ Ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε το περιβόητο mea culpa όταν στην προσπάθειά του να εξομαλύνει τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία δέχτηκε να μπει το Κυπριακό στο ράφι. Επίσης ανέλαβε δημοσίως την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο Κοσκωτά.

■ Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μετάνιωσε για την εμπιστοσύνη που έδειξε στον Αντώνη Σαμαρά, τον πολιτικό που αυτός ανέδειξε, αυτός έσπρωξε, αυτός τοποθέτησε σε κορυφαίο πόστο. Η συνέχεια είναι γνωστή. Το αγαπημένο παιδί του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έριξε την κυβέρνηση της Ν.Δ. το 1993 με τη συνδρομή κομματικών παραγόντων και της διαπλοκής.

■ Ο Κώστας Καραμανλής παραδέχτηκε το 2008 με ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. ότι υπάρχει σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων στην υπόθεση του Βατοπεδίου, έκανε αυτοκριτική γιατί υποτίμησε το θέμα και ανέλαβε, ως όφειλε, την πολιτική ευθύνη. Σήμερα, βεβαίως, υποστηρίζει άλλα πράγματα για το επίμαχο ζήτημα, ωστόσο το βίντεο με την ομιλία του είναι ο αψευδής μάρτυρας.

■ Ο Αντώνης Σαμαράς, ο εμπνευστής των «Ζαππείων» (το άλλο μείγμα για τα μνημόνια), ρωτήθηκε στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τη Μέρκελ, στο Βερολίνο, αν επιμένει στις απόψεις που είχε την περίοδο που υποδυόταν τον αντιμνημονιακό και απάντησε: «Ουδείς αναμάρτητος».

■ Ο Γιώργος Παπανδρέου παραδέχτηκε, με μεγάλη καθυστέρηση και αφού συνήλθε από το σοκ που του προκάλεσε η ανατροπή του από φίλιες δυνάμεις, ότι ήταν λάθος του που δεν επέμεινε να γίνει δημοψήφισμα το 2012.

■ Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για τις αυταπάτες που είχε και αυτός και το κόμμα του ότι ένα εκλογικό αποτέλεσμα και μια κυβέρνηση αποφασισμένη να αντισταθεί σθεναρά είναι ικανές προϋποθέσεις για να αλλάξουν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη και να καταργηθούν τα μνημόνια. Βολονταρισμός: μία από τις παιδικές ασθένειες της Αριστεράς.

Από τον κανόνα εξαιρούνται δύο πρωθυπουργοί. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Κώστας Σημίτης. Ο πρώτος δεν μιλούσε πολύ δημοσίως. Δεν ήταν δεινός ρήτορας, δεν ήταν διανοούμενος. Ούτε βιβλία έχει γράψει ούτε άρθρα ούτε συνεντεύξεις έχει δώσει. Σίγουρα πρόκειται για πανευρωπαϊκό ρεκόρ, για να μην πούμε παγκόσμιο. Την εικόνα του φιλοτέχνησαν άλλοι.

Οι χρησμοί του (σε ιδιωτικές συνάξεις) παρουσιάζονταν από τα φιλικά σ’ αυτόν μέσα ενημέρωσης ως αποστάγματα σοφίας και τα λιβανιστήρια αναλάμβαναν να τους δώσουν το κύρος ιερού μηνύματος, ακόμη κι όταν επρόκειτο για λιπαρές κοινοτοπίες.

Η περίφημη φράση του «ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;», την οποία κάποιος θα μπορούσε να περιγράψει ως μια αυτοκριτική νότα στην υποτίθεται αψεγάδιαστη διαδρομή του, δεν ειπώθηκε δημοσίως. Του αποδόθηκε. Ισχύει, όμως, γιατί ουδέποτε διαψεύστηκε. Μήπως ήταν πράγματι λευκός σαν περιστέρι;

Υπάρχουν στον πολυτάραχο βίο του πολλές σκοτεινές φάσεις, πριν από τη δικτατορία, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και μετά τη δικτατορία. Για τους επαγγελματίες εξωραϊστές είναι άνευ σημασίας ή κακόβουλες αναφορές των εχθρών του.

Ο Κώστας Σημίτης, όμως, δεν επέλεξε ως στάση τον βολικό αναχωρητισμό. Δεν κρύφτηκε. Είναι ενεργός. Γράφει βιβλία, άρθρα, δίνει συνεντεύξεις, συμμετέχει στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Κεντροαριστεράς. Ωστόσο με την αυτοκριτική δεν έχει καθόλου καλές σχέσεις. Δεν έχει παραδεχτεί ούτε ένα λάθος. Μήπως και η δική του πρωθυπουργική πορεία ήταν ανέφελη;

Το χρηματιστήριο; Το πάρτι που έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες – τους οποίους δεν ήθελε, αλλά ποτέ δεν το ομολόγησε δημοσίως; Το όργιο με τις μίζες στο υπουργείο Αμυνας επί πρωθυπουργίας του; Το γεγονός ότι μερικοί από τους πιο στενούς συνεργάτες του έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Δικαιοσύνη; Είναι νοσηρά φληναφήματα αδίστακτων συκοφαντών;

● Η δημόσια αναγνώριση λαθών, αστοχιών και παλιμβουλιών είναι γενναία πράξη και ως τέτοια εκτιμάται από τους πολίτες. Δεν εξημερώνεται η οργή του κόσμου γι’ αυτό που σήμερα βιώνει με γλυκερές εξιδανικεύσεις και πυώδεις αποσιωπήσεις…

Τάσος Παππάς

Ατρωτοι μύθοι για τρωτούς ανθρώπους…

Γραμματοσειρά
Αντίθεση