18 February, 2018
Home / Ελλαδα (Page 416)

Ακύρωση της απόφασης για δωρεάν παραχώρηση 12 στρεμμάτων από το Δήμο Θερμαϊκού

Μετά τις αντιδράσεις όλων των δημοτικών παρατάξεων και κυρίως τις έντονες αντιδράσεις της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» και τις σχετικές ενέργειες που αυτή προχώρησε, η διοίκηση του δήμου Θερμαϊκού παίρνει πίσω την «κατάπτυστη απόφαση»,

όπως την χαρακτηρίζει η παράταξη Συμπολιτεία Θερμαϊκού, που είχε ληφθεί από την προσκείμενη στο δήμαρχο κ. Μαυρομάτη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου, για την παραχώρηση έκτασης 12 στρεμμάτων εντελώς δωρεάν για 10 χρόνια σε έναν νεοσύστατο όμιλο και την αποσύρει, αναγνωρίζοντας εμμέσως και τα σοβαρά παραπτώματα που διαπράχθηκαν.

Σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη παράταξη, είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση Μαυρομάτη οπισθοχωρεί και ακυρώνει απόφαση που η ίδια είχε λάβει, παραδεχόμενη μάλιστα δημοσίως ότι «υπήρξε αταξία» και ότι «δεν είχε συνεδριάσει νόμιμα» το τοπικό συμβούλιο Περαίας, πάνω στη γνωμοδότηση του οποίου, μετά από συνεδρίαση-μαϊμού, στηρίχθηκε και η απόφαση της Μαυροματικής πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, με οριακή πλειοψηφία 13 υπέρ και 10 κατά, για την παραχώρηση των 12 στρεμμάτων σε έναν νεοεμφανιζόμενο «Ιππικό Όμιλο Θερμαϊκού», του οποίου μάλιστα αγνοείται το καταστατικό καθώς και τα ιδρυτικά του μέλη.

Στην εισήγηση, με την οποία προτείνει στο Σώμα την ακύρωση της απόφασης που είχε ληφθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού, σημειώνει ότι μετά τις καταγγελίες της «Συμπολιτείας» για παράνομες μεθοδεύσεις στο θέμα αυτό, διενήργησε έλεγχο κατά τον οποίο «διαπιστώθηκε πράγματι αταξία ως προς τις κοινοποιήσεις των κλήσεων προς τρία μέλη του τοπικού συμβουλίου Περαίας» και κατόπιν «καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το τοπικό συμβούλιο Περαίας δεν είχε συνεδριάσει νόμιμα».

«Το εξωφρενικό είναι ότι ενώ την Τετάρτη 3 Μαίου το δημοτικό συμβούλιο Θερμαϊκού θα ακυρώσει, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Αδαμίδη την απόφαση παραχώρησης της έκτασης, μία ημέρα πριν, την Τρίτη 2 Μαίου, η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Περαίας, Σουλτάνα Κάλφα, συγκαλεί σε συνεδρίαση το τοπικό συμβούλιο Περαίας, με τελευταίο θέμα «Γνωμοδότηση για τη δωρεάν παραχώρηση τμήματος του αγρ/χίου 1158α αγροκτήματος Περαίας της Δ.Ε. Περαίας”», αναφέρει η Συμπολιτεία Θερμαϊκού, σημειώνοντας ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού της 19ης Απριλίου 2017, κατά την οποία είχε ληφθεί η… προβληματική απόφαση, ο επικεφαλής της «Συμπολιτείας Θερμαϊκού» Σπύρος Κουζινόπουλος, είχε αποστείλει προς τον δήμαρχο κ. Γιάννη Μαυρομάτη τρεις επιστολές για το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με τον κ. Κουζινόπουλο:

-Στην πρώτη επιστολή, στις 20-4-2017, ζητούσε αντίγραφα των αποδεικτικών επίδοσης της ειδοποίησης προς τους τοπικούς συμβούλους Περαίας για την υποτιθέμενη συνεδρίαση της 20-3-2017 κατά την οποία φέρονταν να δίδεται η συναίνεση του Τοπικού Συμβουλίου Περαίας και μάλιστα «ομόφωνα» στην παραχώρηση. Ενώ επίσης απαιτούσε εξηγήσεις  εγγράφως από το Γραφείο Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, από που προκύπτει ότι η παραχώρηση εντελώς δωρεάν ενός δημοτικού ακινήτου σε έναν νεοσύστατο “Ιππικό Όμιλο” μπορεί να γίνει με την επίκληση της “αντιμετώπισης έκτακτης και επείγουσας ανάγκης”.

-Στη δεύτερη επιστολή-αίτηση, που στάλθηκε στις 21-4-2017, ο Σπ. Κουζινόπουλος ζητούσε να του χορηγηθεί αντίγραφο  του καταστατικού του «Ιππικού Ομίλου Θερμαϊκού», καθώς και κατάλογος των ιδρυτικών μελών του.

-Τέλος στην τρίτη επιστολή με ημερομηνία 24-4-2017 ο επικεφαλής της «Συμπολιτείας» ζητούσε από τον δήμαρχο κ. Μαυρομάτη να ζητήσει την παραίτηση της προέδρου του τοπικού συμβουλίου Περαίας από τη θέση που κατέχει, εφόσον δεν είχε η ίδια την ευθιξία να παραιτηθεί από μόνη της μετά τις σοβαρές και ποινικά κολάσιμες ενέργειες στις οποίες προέβη.

«Περιττό φυσικά να αναφερθεί ότι και για τις τρεις επιστολές-αιτήσεις δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμιά απάντηση από πλευράς της διοίκησης του δήμου Θερμαϊκού», λέει στην ανακοίνωσή της η Συμπολιτεία Θερμαϊκού.

Η εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. Σπ. Αδαμίδη

Λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει, παραθέτουμε στη συνέχεια ολόκληρη την εισήγηση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου κ. Σπ. Αδαμίδη για την ανάκληση και την ακύρωση της απόφασης παραχώρησης των 12 στρεμμάτων δημοτικής έκτασης:

                                                  ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 180/2017 Απόφασης του Δ.Σ., που αφορά στη «Δωρεάν Παραχώρηση τμήματος του αγροτεμαχίου 1158α του αγροκτήματος Περαίας στη Δ.Κ. Περαίας».

 

Στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19-4-2017, συζητήθηκε μεταξύ των άλλων και η αναφερόμενη στο εισηγητικό του θέματος παραχώρηση τμήματος αγροτεμαχίου. Μετά τη συζήτηση λήφθηκε η υπ’ αριθ. 180/2017 απόφαση μας. Για το θέμα αυτό, το Τοπικό Συμβούλιο Περαίας, είχε λάβει την υπ’ αριθ. 24/2017 γνωμοδοτική απόφασή του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» κ. Σπύρος Κουζινόπουλος, ανέφερε πως κατά τη σχετική συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Περαίας, δεν είχαν κληθεί να παραστούν οι δύο τοπικοί σύμβουλοι της παράταξής του, κ.κ. Χρυσούλα Λιάπη και Αθανάσιος Τσόκας.

Μάλιστα, στις 21-4-2017, ο κ. Κουζινόπουλος, κατέθεσε το με ιδία ημερομηνία έγγραφό του για το ίδιο ζήτημα. Κατόπιν του αιτήματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, διενέργησε έλεγχο των αποδεικτικών επιδόσεως της πρόσκλησης για συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου Περαίας, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρήθηκε η κατά νόμο προδικασία για τη νόμιμη συνεδρίασή του.

Επειδή από τον έλεγχο που διενήργησε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστώθηκε πράγματι αταξία ως προς τις κοινοποιήσεις των κλήσεων προς τρία μέλη του τοπικού συμβουλίου Περαίας και συγκεκριμένα δεν ανευρέθησαν σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως της πρόσκλησης αφού δεν ήταν δυνατή η επιβεβαίωση παραλαβής τους από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Μετά από τη διαπίστωση αυτή, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το τοπικό συμβούλιο Περαίας δεν είχε συνεδριάσει νόμιμα, αφού δεν τηρήθηκε η προδικασία και ως εκ τούτου η υπ’ αριθ. 24/2017 γνωμοδοτική απόφασή του δεν είχε ληφθεί νόμιμα.

Επομένως, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, πρέπει να ανακληθεί και να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 180/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ελλείπει από τα στοιχεία της εισηγήσεως, γνωμοδοτική απόφαση του τοπικού συμβουλίου Περαίας επί του θέματος.

Για το λόγο  αυτό, παρακαλώ όπως γίνει δεκτή η ως άνω εισήγηση

Ακύρωση της απόφασης για δωρεάν παραχώρηση 12 στρεμμάτων από το Δήμο Θερμαϊκού

To προκλητικό video του ΣΚΑΙ για το ΠΑΟΚ-ΠΑΟ (ΒΙΝΤΕΟ)

Με εκφράσεις όπως »διαιτησία σκάνδαλο», »τραγικές αποφάσεις» και με μονταζ για Όσκαρ ξεκίνησε η εκπομπή Kick Off του ΣΚΑΙ που ασχολείται με την αθλητική επικαιρότητα

 

Όλο το βίντεο διάρκειας 4 λεπτών και 45 δλπτ όπως θα δείτε δείχνει και ξαναδείχνει τις φάσεις όπου οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι σφαγιάστηκαν , με την φωνή του δημοσιογράφου που το επιμελήθηκε ως άλλος Βαρούχας να τις ερμηνεύει, βάζοντας τις απαραίτητες κλισέ εκφράσεις ώστε να το διανθίσει κατάλληλα

Δείτε ΕΔΩ το βίντεο

To προκλητικό video του ΣΚΑΙ για το ΠΑΟΚ-ΠΑΟ (ΒΙΝΤΕΟ)


Όποιο και νάναι το αποτέλεσμα των γαλλικών προεδρικών εκλογών, το πολιτικό τοπίο στη Γαλλία και στην Ευρώπη άλλαξε. Το…
Εθνικό Μέτωπο θα αναδειχθεί κυρίαρχη πολιτική δύναμη στο χώρο της δεξιάς, με ποσοστά που θα κυμαίνονται από το 40+ της Μαρίν Λεπέν, έως το σκορ που θα πετύχει το FN στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου, που οι δημοσκόποι το προσδιορίζουν πέριξ του 30%.

Η προσχώρηση της ηγεσίας των γκωλικών στον Μακρόν έδωσε ισχυρό χτύπημα στην εκλογική βάση του κόμματος, η οποία μόνον κατά το 1/3 φαίνεται να ακολουθεί αυτήν την επιλογή. Το υπόλοιπο κομμάτι δηλώνει αποχή ή Λεπέν. Αυτό σημαίνει πως το 30% και άνω του κόμματος θα πάει στη Λεπέν και επομένως είναι πιθανότατο να παραμείνει εκεί και στις βουλευτικές, εφόσον η υποταγή στον Μακρόν έχει εκληφθεί περίπου ως προδοσία, από τους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το 20% του Φιγιόν είναι ψηφοφόροι με ισχυρό συντηρητικό προφίλ. Όι δεξιοί φιλελεύθεροι ευρωπαϊστές, κυρίως οπαδοί του Ζιπέ, έχουν  ήδη ψηφίσει Μακρόν από τον πρώτο γύρο. Αυτοί που παρέμειναν πιστοί ανήκουν στην συντηρητική λαϊκή δεξιά που εκπροσωπούσε ο Φιγιόν- καθολικοί, αντισοσιαλιστές, ευρωσκεπτικιστές, εχθροί της παγκοσμιοποίησης και των ανοιχτών συνόρων, πιστοί στην εθνική γκωλική παράδοση. Τα χαρακτηριστικά αυτά τους φέρνουν πιο κοντά στη Λεπέν, απ’ ό,τι στον Μακρόν.

Επομένως, η γκωλική παράταξη, μετά την μαζική προσχώρηση των στελεχών της στον Μακρόν, μένει εν μέρει πολιτικά ακέφαλη. Ο Ζιπέ και ο Σαρκοζί έχουν καεί. Και ο Φιγιόν παραιτήθηκε. Και όλοι μαζί είναι πλέον παρακολούθημα του Μακρόν. Οπότε η εκλογική βάση των γκωλικών είναι έτοιμη για λιποταξία. Ψάχνει νέο δρόμο. Και μετά την συμμαχία του γκωλικού Ντυπόν- Ενιάν με την Λεπέν, τον βλέπουν αυτόν το δρόμο.

Η κατάσταση στη Γαλλία είναι οριακή. Το 50% του εκλογικού σώματος είναι με την ΕΕ και το άλλο 50 εναντίον, είτε με αριστερή είτε με δεξιά κατεύθυνση. Εάν εκλεγεί ο Μακρόν- πράγμα πιθανόν αλλά όχι πλέον σίγουρο-το Εθνικό Μέτωπο θα καταστεί εκ των πραγμάτων η δεξιά αντιπολίτευση και ο Μελανσόν η αριστερή. Η προεδρία Μακρόν θα είναι μετά βεβαιότητος αποτυχημένη, εφόσον ο νέος πρόεδρος συμφωνεί σε όλα τα σημεία με την γερμανική καγκελαρία και ουσιαστικά θα υλοποιεί τις αποφάσεις της. Αυτό θα προκαλέσει μεγάλες πολιτικές και κοινωνικές εκρήξεις στη Γαλλία, η οποία παρά την ανάπτυξη που παρατηρείται στην ευρωζώνη, συνεχίζει να βαδίζει το δρόμο της ανεργίας, της χαμηλής ανταγωνιστικότητας, της λιτότητας, των απολύσεων και της κοινωνικής έκρηξης.

Ο Μακρόν θα βαδίσει πάνω στο πρόγραμμα Σόϊμπλε και θα αποτύχει. Η Λεπέν θα καταστεί έτσι η εκπρόσωπος της γαλλικής δεξιάς, αφού στην κοινή γνώμη η πορεία Μακρόν θα χρεωθεί στην αποτυχημένη ηγεσία των γκωλικών που τον στήριξαν.

Το οικονομικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του Μακρόν είναι ασαφές και μάλλον δημαγωγικό. Προτείνει μείωση του αριθμού των βουλευτών, μείωση των κρατικών δαπανών, μείωση των δημοσίων υπαλλήλων- δηλαδή κάτι σαν πρόγραμμα του Ποταμιού. Είναι δύσκολο βεβαίως να πιστέψει κανείς πως η Γαλλία θα αλλάξει μοίρα εάν περιορίσει τις δαπάνες της Εθνοσυνέλευσης.

Όλα αυτά οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: ο Μακρόν μοιάζει πολύ λίγος και πολύ δουλικός απέναντι στη Γερμανία για να οδηγήσει την παρακμάζουσα Γαλλία σε νέα εποχή. Θα είναι το τελευταίο ανάχωμα των συστημικών δυνάμεων απέναντι στην πραγματική σύγκρουση που θα επέλθει στο αμέσως επόμενο διάστημα, ανάμεσα στην Αριστερά και την Δεξιά.

Η γκωλική δεξιά στη Γαλλία έχασε την ευκαιρία να εκλέξει πρόεδρο, καθώς παραδόθηκε στην εσωκομματική ίντριγκα και επιπλέον δεν είχε ξεκάθαρη στάση απέναντι στην ΕΕ. Ο Φιγιόν βεβαίως είχε υποδεχθεί με θέρμη το Brexit, αλλά έχασε το τραίνο. Τώρα ήρθε στη θέση του ένας σοσιαλδημοκράτης που εκφράζει περισσότερο τον γερμανό πρόεδρο της Airbus και την Μέρκελ παρά τον γάλλο ψηφοφόρο.

Παραμένει βεβαίως η ρητορεία της αντιφασιστικής ψήφου. Αλλά όπως είπε και ο Μελανσόν, «ο Μακρόν δεν μας ζητάει αντιφασιστική ψήφο, μας ζητάει ψήφο προσχώρησης. Και τέτοια ψήφο δεν του δίνουμε». Επιπλέον, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πειστεί ο γαλλικός λαός πως οι προεδρικές εκλογές γίνονται σήμερα για να αποκρούσουμε τον ναζισμό. Εχει πολλές σκοτούρες στο κεφάλι του για να ασχοληθεί με τον αντιφασιστικό αγώνα που του προτείνουν τα ΜΜΕ, με στόχο να τον μεταμορφώσουν σε ορεκτικό της Ροτόντας του Μακρόν.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν πτωτική τάση του Μακρόν και ανοδική της Λεπέν, αλλά κανείς δεν ξέρει που θα καθίσει η μπίλια καθώς δεν μένει και πολύς χρόνος. Αυτή τη στιγμή είναι στο 59-41. Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί πάντως είναι ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας των ερευνών, εφόσον έχουμε εκλογές δημοψηφισματικού χαρακτήρα, ναι η όχι στην ΕΕ και επομένως κανείς δεν γνωρίζει πως θα κινηθεί την τελευταία στιγμή το εκλογικό σώμα.

Ένα είναι σίγουρο: η Γαλλία έχει ήδη μπει στον αστερισμό της Λεπέν και του Εθνικού Μετώπου. Και βαδίζει με γοργά βήματα προς την σύγκρουση με την Γερμανία και την ανάκτηση της εθνικής της κυριαρχίας, εφόσον έχασε οριστικά το ρόλο της μέσα στην ΕΕ…

tvxs

Η Ευρώπη στην εποχή Λεπέν…

Πώς είναι πραγματικά το σώμα της Κιμ Καρντάσιαν; (ΦΩΤΟ)

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν σταματά να δημοσιεύει φωτογραφίες της, στα social media. Αυτές είναι όμως πάντα πολύ προσεγμένες και «περιποιημένες».

Τώρα, η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες της χωρίς ρετούς. Η 36χρονη πήγε στην παραλία με φίλες της και επέλεξε ένα μικροσκοπικό μπικίνι.  
Αν και η Καρντάσιαν προφανώς είχε αντιληφθεί την παρουσία των φωτογράφων, σημειώνει η Daily Mail, δεν είχε κανένα πρόβλημα να δείξει πώς είναι πραγματικά το σώμα της. Αλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι είναι μητέρα δύο παιδιών.

Πώς είναι πραγματικά το σώμα της Κιμ Καρντάσιαν; (ΦΩΤΟ)

Πηγή: iefimerida.gr

Πώς είναι πραγματικά το σώμα της Κιμ Καρντάσιαν; (ΦΩΤΟ)


Σε ολονυχτία εξελίσσονται οι διαβουλεύσεις για την τεχνική συμφωνία (staff level agreement) που θα σφραγίσει την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Η…
συνάντηση μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης και των επικεφαλής της τρόκας ξεκίνησε στις 17.55 το απόγευμα της Πρωτομαγιάς και συνεχίζεται μέχρι τώρα.

Αν υπάρξει συμφωνία απόψε τη νύχτα ή έως το ξημέρωμα, τότε η τρόικα θα αναχωρήσει από την Αθήνα την Τρίτη και στη συνέχεια το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί στο πολιτικό επίπεδο και στις διαδικασίες ψήφιση των μέτρων από τη Βουλή,  σε κάθε περίπτωση πριν από το Eurogroup στις 22 Μαΐου. 

Έξω πορείες, μέσα μέτρα 

Στο Hilton βρέθηκαν από τις 12 το μεσημέρι ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιογλου και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος. 

Όσο βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις και οι πορείες για την Πρωτομαγιά, τα κυβερνητικά στελέχη είχαν μεταξύ τους σύσκεψη στο ισόγειο του ξενοδοχείου Hilton, ενώ στη διπλανή αίθουσα βρίσκονταν τα στελέχη της τρόικας. 

Ανάμεσα στις δύο πλευρές γίνονταν συνεχείς ανταλλαγές κειμένων και τελικές διορθώσεις στα κείμενα που καθαρογράφονται από το πρωί σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. 

Λίγο πριν τις έξι το απόγευμα οι δύο πλευρές μπήκαν στην κοινή σκέψη που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στο staff level agreement

Στην τελική ευθεία για την τεχνική συμφωνία…


Σε ολονυχτία εξελίσσονται οι διαβουλεύσεις για την τεχνική συμφωνία (staff level agreement) που θα σφραγίσει την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Η…
συνάντηση μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης και των επικεφαλής της τρόκας ξεκίνησε στις 17.55 το απόγευμα της Πρωτομαγιάς και συνεχίζεται μέχρι τώρα.

Αν υπάρξει συμφωνία απόψε τη νύχτα ή έως το ξημέρωμα, τότε η τρόικα θα αναχωρήσει από την Αθήνα την Τρίτη και στη συνέχεια το ενδιαφέρον θα μετατοπιστεί στο πολιτικό επίπεδο και στις διαδικασίες ψήφιση των μέτρων από τη Βουλή,  σε κάθε περίπτωση πριν από το Eurogroup στις 22 Μαΐου. 

Έξω πορείες, μέσα μέτρα 

Στο Hilton βρέθηκαν από τις 12 το μεσημέρι ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιογλου και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος. 

Όσο βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις και οι πορείες για την Πρωτομαγιά, τα κυβερνητικά στελέχη είχαν μεταξύ τους σύσκεψη στο ισόγειο του ξενοδοχείου Hilton, ενώ στη διπλανή αίθουσα βρίσκονταν τα στελέχη της τρόικας. 

Ανάμεσα στις δύο πλευρές γίνονταν συνεχείς ανταλλαγές κειμένων και τελικές διορθώσεις στα κείμενα που καθαρογράφονται από το πρωί σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. 

Λίγο πριν τις έξι το απόγευμα οι δύο πλευρές μπήκαν στην κοινή σκέψη που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στο staff level agreement

Στην τελική ευθεία για την τεχνική συμφωνία…

Ο άνθρωπος-αράχνη υπάρχει: Δείτε το πιο τρομακτικό βίντεο στο Instagram

Ο Τρόι Τζέιμς μετέχει σε ταινίες τρόμου και αυτό… φαίνεται

Τουλάχιστον ανατριχιαστικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το σόου που δίνει ο ηθοποιός Τρόι Τζέιμς σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram.

Ανταποκρινόμενος πλήρως στο είδος ταινιών που υπηρετεί – ο Τζέιμς συνήθως μετέχει σε ταινίες τρόμου – χειρίζεται με τέτοιο τρόπο το κορμί του που θυμίζει μια ανθρώπινη αράχνη.

Αν και η ευλυγισία του είναι παροιμιώδης, ο τρόπος με τον οποίο την χειρίζεται προκαλεί ανατριχίλα καθώς τόσο οι εκφράσεις του όσο και ο τρόπος με τον οποίο κινείται δεν θυμίζουν άνθρωπο.

Δείτε και κρίνετε μόνοι σας:

http://www.protothema.gr

Ο άνθρωπος-αράχνη υπάρχει: Δείτε το πιο τρομακτικό βίντεο στο Instagram

Όταν οι δίδυμες Αϊνατζόγλου έπαιζαν στο Safe Sex! (Video)

Η Ειρήνη και η Ελισάβετ Αϊνατζόγλου δεν «συστήθηκαν» στο τηλεοπτικό κοινό για πρώτη φορά.

 

Μπήκαν από νωρίς στον καλλιτεχνικό κόσμο από μικρές καθώς συμμετείχαν σε videoclip και σίριαλ, γεγονός διόλου τυχαίο, καθώς ο πατέρας τους, Μιχάλης Αϊνατζόγλου έχει μακρά πορεία στο χώρο της υποκριτικής έχοντας συμμετάσχει σε επιτυχημένες σειρές (μία από αυτές είναι και οι «Επτά θανάσιμες πεθερές»).

Οι αδελφές Αϊνατζόγλου έχουν συμμετάσχει στο νideoclip του Πασχάλη όταν συνεργάστηκε με τους Goin’ Through για τη διασκευή του τραγούδιου «Σχολείο» αλλά και στο videoclip του τραγουδιού «Δεύτερη φορά» του Κωνσταντίνου Αργυρού. Πού αλλού όμως τις έχουμε δει;

Στο «Safe Sex» που προβλήθηκε από το Μεγάλο Κανάλι. Στο απόσπασμα του επεισοδίου βλέπουμε τις αδελφές Αϊνατζόγλου σε μικρή ηλικία, ως κόρες της Μπέσσυς Μάλφα. Το επεισόδιο προβλήθηκε το 2008.

{youtube}bw7-vZSw7N0{/youtube}

Όταν οι δίδυμες Αϊνατζόγλου έπαιζαν στο Safe Sex! (Video)

Αυτό είναι το πιο διάσημο πατσατζίδικο της Θεσσαλονίκης - Πως ξεκίνησε, το μυστικό της επιτυχίας και οι διάσημοι που πέρασαν από τα τραπέζια του (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Τα καζάνια αχνίζουν,σιγομαγειρεμένος, χωρίς έντονη μυρωδιά με πολλές επιλογές σερβιρίσματος, μέσα σε ένα μαγαζί με ιστόρια πάνω από 60 χρόνια, στην αρχαία Ρωμαϊκή αγορά, πολύ κοντά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και στον Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, θα φας στο πιο διάσημο πατσατζίδικο. Δεν υπάρχει ξενύχτης, ντόπιος ή τουρίστας, λάτρης του πατσά, που να μην έχει καθίσει στα τραπέζια του. Θα πας και μπορεί να φας δίπλα στον Αγάθωνα, τον Πανούση, τη Βιτάλη ακόμα και την Ελένη Μενεγάκη.

Της Δήμητρας Τσάτσου

Ο πιο γνωστός ήχος είναι αύτος.

{youtube}SqwgqtM9Hes{/youtube}

Ο μάγειρας βγάζει από το καζάνι το στομάχι και τα ποδαράκια του μοσχαριού, τα κόβει, ανάλογα με το πως τα θέλει ο πελάτης σε ψιλοκομμένο ή χοντροκομμένο και τα σερβίρει με σάλτσα ή με σκόρδο και ξύδι και για τα πιο… «γερά» στομάχια με μπούκοβο.

Μαζί με τον αδερφό του, Γρηγόρη, ο Νίκος Τσαρούχας ξεκίνησε να εργάζεται ως σερβιτόρος σε μαγειρεία στο Καπάνι και τη Μοδιάνο, σε ηλικία 16 ετών.

Το 1952 από σερβιτόροι σε Μοδιάνο και Καπάνι γίνονται συνεταίροι σε εστιατόριο στην οδό Τοσίτσα. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το 1967, η πρώτη επιχείρηση με την επωνυμία Αφοί Τσαρούχα άνοιξε τις πύλες της, στην οδό Ολύμπου 78, για να σερβίρει τους ξενύχτηδες και καλοφαγάδες της Θεσσαλονίκης. Με την καθοδήγηση του μάστορα του παστά Λένον Βασίλη, ανάβει η φωτιά στο καζάνι που μέχρι και σήμερα 24ώρες το 24ωρο σιγοκαίει χώρις καμία απολύτως αλλαγή στη συνταγή.

Image2tsarouxas thema patsas thess

Φωτογραφία από το παλίο μαγαζί στη Τοσίστα, ο Νίκος Τσαρούχας κάνει τον λογαριασμό, την ώρα που ο αδερφός του Γρηγόρης ετοιμάζει τον πατσά, ο κύριος Σπύρος, ο μικρός σερβιτόρος περιμένει δίπλα να πάρει το μπουρμπουάρ από τον πελάτη.

«Η καινοτομία εκείνης της εποχής ήταν και η επιτυχία παράλληλα του μαγαζιού ήταν οτι μέχρι τότε υπήρζαν αμιγώς πατσατζίδικα ή μαγειρεία, τότε ο πατέρας μου και ο αδερφός του, συνδύασαν και τα δύο μαζί. Με τον πατσά να είναι σε καζάνι και όχι σε κατσαρόλα» αναφέρει στο seleo, ο σημερινός ιδιοκτήτης και γίος του Νίκου Τσαρούχα, Δημήτρης.

Το εστιατόριο κρατάει το «λαϊκό» του χαρακτήρα. Ιστορικό, κεντρικό, μετά και την πρόσφατη ανακαίνιση που έγινε στο χώρο, αποδεικνύει ότι παρά τα 64 του χρόνια συνεχίζει να ανανεώνεται και δε … γερνάει. Το 2013 το εστιατόριο ανακαινίζεται και φοράει τα καλά του για να θυμίζει στους παλιούς, αλλά και να μαθαίνει στο νέους πελάτες. 

Τσαρούχας ή Τσαρουχάς;

Όποιον και αν ρωτήσεις, οι περισσότεροι ξέρουν το πατσατζίδικο- εστιατόριο ως «Τσαρουχάς» και όμως είναι Τσαρούχας. Ο Δημήτρης Τσαρούχας, εξιστορεί στο seleo, μια ιστορία σχετικά με το επίθετο του και μας αναφέρει γιατί πιστεύει ότι όλοι το τονίζουν λάθος.

«Όταν είχα πάρει κάποια στιγμή ένα ταξί, λέω στον οδηγό πήγαινε με στον Τσαρούχα σε παρακαλώ. Εκείνη τη στιγμή γυρνάει και μου λέει ο ταξιτζής, Τσαρουχά…. αδερφέ, δεν είσαι από εδώ; Τότε του απαντάω με χιούμορ τι να σε κάνω που η ταυτότημα μου το γράφει με καφαλαία!» και συμπληρώνει, «Τσαρούχας είναι, αλλά εγω γυρνάω και στα δύο έτσι και αλλιώς! Θεωρώ οτι είναι από την ομοιοκαταληξία στο »Πάμε για πατσά στον Τσαρουχά»,δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση».

Όσο για αν ο πατσάς είναι προνόμοιο… μόνο των ξενύχτηδων, κάνετε λάθος, ακόμα και παιδάκια τρώνε. Οι πελάτες του Τσαρούχα είναι όλων των ηλικιών από μικρά παιδιά μέχρι και ηλικιωμένους, πετυχαίνοντας, το στοίχημα, να προσελκύσει στο εστιατόριο άτομα κάθε ηλικίας, «για να θυμίσει στους παλιούς και να μάθει στους νέους» τονίζει ο ιδιοκτήκτης του καταστήματος.

Σχεδόν όλοι οι ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές, συνθέτες, πολιτικοί και παρουσιαστές έχουν περάσει από τον Τσαρούχα, αλλά και Τούρκοι ηθοποιοί όπως οι Yontem Selcuk και Burak Hakki.

10734004 296449217220505 3584288830650477445 n

10409208 329455287253231 7872900080845099915 n

Μάλιστα, ο κ.Τσαρούχας θυμάται κάποια από τα πολλά περιστατικά που έχουν συμβεί στο μαγαζί.

«Το μεγαλύτερο μπουρμουάρ το είχε αφήσει ο σιχορεμένος ο Κούρκουλος, είχε αφήσει 500χίλιαρο. Ο πρώην Πρόεδρος της ΝΔ, Μιλτιάδης Έβερτ, έτρωγε πάνταμ δύο μερίδες πατσά. Η Ελένη Μενεγάκη, τρώει ποδαράκια, καθώς έχει ως κύριο χαρακτηριστικό κολλαγόνο, που κάνει καλό σε δέρμα αλλά και στον οργανισμό» αναφέρει στο seleo.

Τιμοκατάλογοι σε τούρκικα και ρώσικα.

Τούρκοι και Ρώσοι, ανάμεσα στους τουρίστες. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ραγδαία αύξηση Τούρκων, πολλοί δε γνωρίζουν αγγλικά, γι’αυτό τον λόγο προστέθηκαν τιμοκατάλογοι με ρώσικα και τούρκικα.

Τα ξενυχτάδικα ήταν και θα παραμείνουν περισσότερο από μόδα, μια συνήθεια ή μια ανάγκη που όσο κι αν αλλάξουν τα στέκια, όσα ορθάδικα και αν προστεθούν, όσες καντίνες και αν ανακαλυφθούν, πάντα, μα πάντα ένα πιάτο ζεστή σούπα, ένα πιάτο φρέσκο φαγητό κάνει τη διαφορά «μετά τα ξύδια».

Δείτε τις φωτογραφίες:

Image1tsarouxas thema patsas

Image1tsarouxas thema patsas thess

14368850 519290941602997 7862890827269440553 n

Image2tsarouxas thema patsas thess 2017

Image9tsarouxas thema patsas thess 2017

Image6tsarouxas thema patsas thess 2017

Image4tsarouxas thema patsas thess 2017

Image1tsarouxas thema patsas thess 2017

 

12002032 396769013855191 4731852185652469993 n

1176117 154653124733449 1418272060 n

 

1453243 172973249568103 1742145473 n

15420762 558007974397960 3109966237043005797 n

 1545693 441135222751903 3884870571664892982 n

 Image9tsarouxas thema patsas thess 2017

 Image7tsarouxas thema patsas thess 2017

 

 

Αυτό είναι το πιο διάσημο πατσατζίδικο της Θεσσαλονίκης – Πως ξεκίνησε, το μυστικό της επιτυχίας και οι διάσημοι που πέρασαν από τα τραπέζια του (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Γραμματοσειρά
Αντίθεση