26 September, 2017
Home / Ελλαδα (Page 374)

Πράσινο φως δόθηκε με την έκδοση σχετικής προκήρυξης για την κατάρτιση και απασχόληση 4.000 ανέργων και οικονομικά μη…
ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 29 ετών σε αντικείμενα του λιανικού εμπορίου, προκειμένου να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1-2-1992 μέχρι και 31-1-1999, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Παράλληλα, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης το διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση) και θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις. Συγκεκριμένα: α’ φάση θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών, β’ φάση πρακτικής άσκησης διάρκειας 100 ωρών, γ’ φάση θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 60 ωρών και δ’ φάση πρακτικής άσκησης διάρκειας 160 ωρών.

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι Πωλητής Λιανικής, Εξωτερικός Πωλητής, Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου, Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser) και Υπάλληλος Γραφείου. Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν και πέντε ατομικές συμβουλευτικές δράσεις.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ (περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων) και το επίδομα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 ευρώ ανά ώρα (περιλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων).

Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται σε 1.471 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί στους συμμετέχοντες πιστοποίηση δεξιοτήτων βάσει διεθνών και ελληνικών προτύπων, τα οποία θα τους προσφέρουν αναγνωρίσιμα προσόντα στην αγορά εργασίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 23 Ιανουαρίου και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.esee-emporio.gr. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έως τις 2 Φεβρουαρίου στην ΕΣΕΕ (Κτίριο ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, Πετράκη 8, ΤΚ 105 63 Αθήνα) φάκελο με τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην αίτησή τους.

Ο φάκελος πρέπει να έχει την ένδειξη: Δικαιολογητικά για την πράξη «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης σε άνεργους νέους 18 – 24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου – Β’ Κύκλος», Ονοματεπώνυμο, Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) και Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση).

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο διοικητική περιφέρεια της χώρας. Η επιλογή των ωφελουμένων πέραν της πλήρωσης των τυπικών προσόντων, θα γίνει βάσει κριτηρίων όπως η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας και το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.

Πηγή

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για κατάρτιση και απασχόληση 4.000 ανέργων στο λιανικό εμπόριο!

Οι 4 απλές ερωτήσεις που κάνουμε λάθος στις συνεντεύξεις για δουλειά

Στο βιβλίο της Winning Answers to 500 Interview Questions γίνεται λόγο για την ανάγκη προετοιμασίας των συνεντευξιαζόμενων.

Όπως μεταδίδει το newmoney.gr, οι απαντήσεις στην ερώτηση  «γιατί δεν πήγαμε πανεπιστήμιο» είναι κάθος να πούμε  «λόγω οικονομικών προβλημάτων» ή «οικογενειακά θέματα» είναι λάθος γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς ο συνεντευξιαζόμενος πρέπει να δείξει ότι ήταν «δική του η συγκεκριμένη απόφαση» επειδή ήθελε να εκμεταλλεύτηκε τον συγκεκριμένο χρόνο για να επιμορφωθεί με πράγματα που τον ενδιέφεραν για να αναπτυχθεί επαγγελματικά.

Στην ερώτηση «γιατί φεύγετε από την τωρινή σας δουλειά» το λάθος που ελοχεύει να κάνουν οι συνεντευξιαζόμενοι είναι να καταφερθούν εναντίον της προηγούμενης εργασίας τους. Για τον άνθρωπο που κάνει την συνέντευξη αυτό είναι ένδειξη ότι πιθανόν στο μέλλον θα κάνει το ίδιο και για την επόμενη δουλειά του.

Πρέπει να γνωρίζει ο μελλοντικός εργοδότης ότι ο άνθρωπος που θα δουλέψει γι αυτόν είναι εχέμυθος και δεν δημιουργεί προβλήματα.

Όταν ο άνθρωπος που κάνει την συνέντευξη ζητήσει από τον συνεντευξιαζόμενο πληροφορίες για τον εαυτό του το σύνηθες λάθος είναι αυτός να μιλήσει για το που και πότε γεννήθηκε και να πλατειάσει με πληροφορίες για την οικογένειά του. Την εταιρεία στην οποία διεκδικεί μία θέση εργασίας δεν ενδιαφέρουν αυτού του είδους οι πληροφορίες. Ο συνεντευξιαζόμενος πρέπει να γνωρίζει ότι εκείνη την στιγμή ο άνθρωπος που είναι απέναντί του συμπληρώνει «κουτάκια’. Έτσι καλύτερο θα ήταν να δώσει πληροφορίες για την προηγούμενη εργασιακή του εμπειρία, γιατί έφυγε από την προηγούμενη δουλεία του ή για το αν π.χ. έχει μετακομίσει πρόσφατα.

Ένα λάθος που κάνουν πολλοί άνθρωποι όταν περνούν συνεντεύξεις είναι ότι απαντούν αρνητικά στην ερώτηση «θέλετε έναν καφέ». Το να πιει κάποιος καφέ μπορεί να τον βοηθήσει να συλλέξει χρήσιμες πληροφορίες. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για την προετοιμασία του καφέ θα του δώσει τον χρόνο να συγκροτήσει τις σκέψεις του, θα διαπιστώσει πως θα απευθυνθεί ο υπεύθυνος της συνέντευξης σε κάποιον υπάλληλο αν παραγγείλει τον καφέ ή αν είναι προετοιμασμένος για την προσφορά καφέ. Από αυτή την απλή διαδικασία θα διαπιστώσει αν η κουζίνα είναι οργανωμένη και ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας.

Οι 4 απλές ερωτήσεις που κάνουμε λάθος στις συνεντεύξεις για δουλειά


Γερμανία, 1945. Στην νουβέλα της συγγραφέως Anna Seghers «Το Τέλος» περιγράφεται η προσπάθεια ενός…
πρώην φρουρού σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, του Zillich, να διαφύγει την σύλληψη, ενώ οι αρχές τον κυνηγούν μεθοδικά και ανελέητα. Μια πρώτη σκέψη που μπορεί να περάσει  από το μυαλό του αναγνώστη όταν διαβάζει τις γραμμές του Das Ende είναι η εξής: πως είναι δυνατόν η αστυνομία και οι αρχές, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες κυνηγούσαν με μεθοδικό τρόπο τους αντι-ναζί και τους Εβραίους, να κυνηγούν τώρα το ίδιο μεθοδικά και με τον ίδιο ζήλο τους ναζί. Η απο-ναζιστικοποίηση του κρατικού μηχανισμού δεν μπορεί να αποτελεί εξήγηση αφού τότε ήταν σε ένα πρώιμο στάδιο.

Μία εξήγηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο η γερμανική κοινωνία αντιμετωπίζει τους κανόνες. Η προσήλωση στους κανόνες είναι βασικό στοιχείο της γερμανικής κουλτούρας, και αυτό ισχύει είτε στην εξουσία είναι ο Χίτλερ, είτε όχι. Αν και αυτό που ονομάζεται «εθνική ψυχολογία» δεν υφίσταται (είναι επικίνδυνο να αποδίδεις ψυχολογικά χαρακτηριστικά σε έθνη και μεγάλες ομάδες), δεν μπορούμε παρ’ολ’ αυτά να μην παρατηρήσουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ορισμένες μεγάλες ομάδες μπορεί να χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες «τάσεις», οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζουν έναν πληθυσμό στο σύνολό του (σαφώς υπάρχουν εξαιρέσεις και μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά). Είναι όμως βέβαιο ότι, για παράδειγμα, στην Λατινική Αμερική οι άνθρωποι είναι πιο «παρορμητικοί» σε σχέση με εκείνους της σκανδιναβικής χερσονήσου.  Ή ότι οι Γερμανοί είναι πιο πειθαρχημένοι στους κανόνες σε σχέση με τους Έλληνες.

Αυτό το χαρακτηριστικό έχει λειτουργήσει τις περισσότερες φορές με θετικό τρόπο για την Γερμανία. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ας πούμε, η γερμανική κοινωνία επέδειξε μια πρωτοφανή προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες του μεταπολεμικού κόσμου, δείχνοντας προσήλωση στους νέους κανόνες του καινούριου πολιτικού μοντέλου διακυβέρνησης. Είναι μια από τις βασικές αιτίες του μεταπολεμικού «γερμανικού θαύματος». Σε άλλες χώρες, όπως η Ελλάδα, αυτές οι μεταβάσεις ήταν πιο δύσκολες. Δεν μπορείς να πεις, για παράδειγμα, στο ελληνικό αστυνομικό όργανο από τη μια μέρα στην άλλη πως, εχτές ο κομμουνιστής ήταν κακός, ενώ σήμερα έγινε καλός και πρέπει να σταματήσεις να τον κυνηγάς. Η ψυχοσύνθεσή του υπερισχύει σε σχέση με την αίσθηση του καθήκοντος και των κανόνων, και αυτό δημιούργησε κατά καιρούς και προβλήματα στην Ελληνική Δημοκρατία.

Το ζήτημα των κανόνων στην κοινωνία, την πολιτική και τους θεσμούς, μάς φαινόταν να έχει λυθεί σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες στην Δυτική Ευρώπη. Οι χώρες της είχαν επιλέξει ένα σολομώντειο μοντέλο, που είχε τις ρίζες του στις φιλελεύθερες όψεις του 18ου και τον 19ου αιώνα και εκφραζόταν ιδανικά στο πρόσωπο του Γιάννη Αγιάννη. Οι «Άθλιοι» του Ουγκό, ήταν ένα βιβλίο με δεκάδες λογοτεχνικές, ηθικές, πολιτικές και φιλοσοφικές προεκτάσεις, ήταν όμως και ένα βιβλίο για την στάση μας απέναντι στους κανόνες. Ο Αγιάννης έκλεψε (παραβίασε τους κανόνες), αλλά ο συγγραφέας και το αναγνωστικό κοινό ήταν με το μέρος του και όχι με το μέρος του διώκτη του αστυνόμου Ιαβέρη, τόσο γιατί αναγνώριζε ελαφρυντικά στις πράξεις του πρώην κατάδικου, όσο και γιατί υπήρχε η πεποίθηση ότι οι κανόνες δεν πρέπει να είναι άκαμπτοι. Ο Ολάντ έδωσε πρόσφατα χάρη σε μια γυναίκα που σκότωσε τον άντρα της, ο οποίος κακοποιούσε την ίδια και τα παιδιά της επί δεκαετίες, σε μια υπόθεση που συζητήθηκε πολύ στην Γαλλία. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο δυτικός πολιτισμός είχε εντάξει την ελαστικότητα των κανόνων στο νομικό της σύστημα, αφού εδώ αναγνωρίστηκε τόσο η έννοια του ελαφρυντικού, όσο και η θεσμική δυνατότητα να παραβιάζεται ο κανόνας που λέει ότι η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην Δικαιοσύνη.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υπάγεται σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις. Ότι δηλαδή η εμμονή του στους κανόνες είναι προϊόν των εθνικών του καταβολών ή ότι οι πολιτικές – κοινωνικές του απόψεις είναι συντηρητικές και έτσι αντιδρά σε ένα μοντέλο επιείκειας και έλλειψης πειθαρχίας που είναι ασύμβατο με τις πεποιθήσεις του. Είναι όμως αυτό ή κάτι περισσότερο από αυτό; Αν κάποιος γκουγκλάρει τις λέξεις «Schaeuble» «rules», θα διαπιστώσει ότι στο τεράστιο πλήθος αναφορών που προκύπτουν από την αναζήτηση, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών εγκαλεί ένα σωρό φορείς, χώρες και ανθρώπους για μη τήρηση των κανόνων. Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον,  την Κομισιόν, την Μεγάλη Βρετανία, την Ιταλία, τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Τζακ Λιου, την Πορτογαλία, τον Έλληνα πρωθυπουργό  Αλέξη Τσίπρα, την Γαλλία, την Ελλάδα, τις χώρες του G20, σε έναν κατάλογο χωρίς τέλος. Η προτροπή για τήρηση των κανόνων μπορεί να αφορά ένα σωρό θέματα που ξεκινούν από ζητήματα του χαρτοφυλακίου του (δημοσιονομικά, φόροι κτλ) και φτάνουν έως το ζήτημα των προσφύγων και της πολιτικής για το άσυλο.

Πρέπει να αρχίσουμε να λέμε φανερά κάτι που διαφαίνεται, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Η εμμονή του με τους κανόνες φαίνεται να είναι πέρα από την πολιτική και να εμπίπτει στο πεδίο της ψυχολογικής επιστήμης. Αν και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος στο πρόσφατο άρθρο του στο Open Democracy δεν αναφέρθηκε στον Σόιμπλε, ορθά πάντως συνέδεσε το (σοϊμπλικής στήριξης) Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης με «μόνιμο ζουρλομανδύα».  Η ιστορία του Γερμανού υπουργού θυμίζει περιπτώσεις ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, όπου υπερισχύει στην προσωπικότητα η εμμονή με τους κανόνες και η επίδειξη σκληρότητας και ισχυρογνωμοσύνης (κάτι άλλο που χαρακτηρίζει τον δημόσιο λόγο του Σόιμπλε). Στο οικογενειακό περιβάλλον, η ύπαρξη ενός τέτοιου, άκαμπτου με του κανόνες, κηδεμόνα μπορεί να δημιουργήσει ένα νευρωτικό παιδί και αισθήματα θυμού και εκδίκησης.

Οι κοινωνίες βέβαια είναι άλλο πράγμα. Οι υπερβολικοί κανόνες του Σόιμπλε δεν δημιουργούν αδιέξοδο στα παιδιά μας, με την στενή έννοια, ούτε προκαλούν σε αυτά νευρώσεις ή αισθήματα θυμού και εκδίκησης. Προκαλούν όμως αδιέξοδα σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες, τα μέλη της οποίας αναζητούν διέξοδο σε αισθήματα θυμού και εκδίκησης. Αναζητούν δηλαδή διέξοδο στο μεγάλο νευρωτικό καταφύγιο της Ακροδεξιάς…

tvxs.gr

Οι ευκλείδειοι κανόνες…


με Θεσσαλονικιά δημοσιογράφο…

Άφησε για λίγο τις υπουργικές του υποχρεώσεις προκειμένου να ακούσει την κόρη του που…
συμμετείχε σε χορωδία ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. 

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς βρέθηκε σε γνωστό χριστουγεννιάτικο χωριό των Αθηνών όπου δεν αρνήθηκε να βγάλει και μία selfie με την Θεσσαλονικιά δημοσιογράφο Τίνα Μιχαηλίδου που τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε γνωστά ΜΜΕ της Αθήνας…Πηγή karfitsa.gr

H sefie του Τσακαλώτου…

Kelly Brook: Πιο σέξι από ποτέ στο ημερολόγιο του 2017

Το μοντέλο και ηθοποιός στα 37 του χρόνια είναι από τις πληθωρικές γυναίκες που δεν φοβούνται να δείξουν τις καμπύλες τους

 

Η Kelly Brook έχει συνδέσει το όνομα της και τη σιλουέτα της με τα σέξι ημερολόγια που βγάζει κάθε χρόνο. Το μοντέλο και ηθοποιός στα 37 του χρόνια είναι από τις πληθωρικές γυναίκες που δεν φοβούνται να δείξουν τις καμπύλες τους.

Η Κelly, λοιπόν, έκανε μια πολύ σέξι φωτογράφιση για τις ανάγκες του ημερολογίου της για το 2017! Σε μια από τις εικόνες που δόθηκε στη δημοσιότητα, λίγο πριν την εκπνοή του 2016, η Kelly φοράει ένα μικροσκοπικό μπικίνι, αποκαλύπτοντας έτσι στο φακό τα πλούσια προσόντα της.

Πριν μερικές ημέρες η Κelly είχε δώσει στη δημοσιότητα ακόμα δύο σέξι εικόνες της προκειμένου να προωθήσει το νέο ημερολόγιο.

Πηγή: protothema.gr

Kelly Brook: Πιο σέξι από ποτέ στο ημερολόγιο του 2017

Ελληνίδα ηθοποιός: «Αγοράζω πάντα «μαϊμούδες» στη λαϊκή! Αυτό μου το έχει μάθει η Λάσκαρη» (βίντεο)

Ήταν καλεσμένη στο Happy Day και ρωτήθηκε από την Σταματίνα Τσιμτσιλή:

«Έχεις αγοράσει ποτέ προϊόν μαϊμού, όπως τσάντα ή ρούχο;» και η Βάνα Μπάρμπα είπε:
«Πάντα τα αγοράζω στη λαϊκή, τα αγαπώ! Πηγαίνω και τα παίρνω. Αυτό μου το έχει μάθει η Ζωή Λάσκαρη. Της έλεγα «ρε παιδί μου τι ωραίο είναι αυτό που φοράς»! Και μου έλεγε η Ζωή «Η μαγκιά σε μια γυναίκα είναι να μην τη φοράει η μόδα, εσύ να κάνεις τη μόδα σε σένα». Φορούσε ένα κομμάτι πανάκριβο και έπαιρνε ένα παπούτσι που ήταν από αλλού. Την ακολουθώ και μαθαίνω»!

{youtube}6ZNpV2TQVMA{/youtube}

Πηγή: http://www.gossip-tv.gr/

Ελληνίδα ηθοποιός: «Αγοράζω πάντα «μαϊμούδες» στη λαϊκή! Αυτό μου το έχει μάθει η Λάσκαρη» (βίντεο)

Μένεις Θεσσαλονίκη; 7 συν 1 λόγοι να βγεις από το σπίτι σου αυτή την εβδομάδα
Η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη, καταφέρνει και αυτή την εβδομάδα να διατηρήσει το άκρως εορταστικό και ευοίωνο κλίμα που επικρατεί, διοργανώνοντας εκδηλώσεις ποικίλου πολιτιστικού χαρακτήρα, οι οποίες καταφέρνουν να προάγουν διάφορες μορφές τέχνης όπως το θέατρο, το σινεμά, το τραγούδι, η ζωγραφική και η φωτογραφία.

Επομένως εάν και εσύ ανήκεις στην κατηγορία των καλλιτεχνικά ανήσυχων-δραστήριων κατοίκων αυτής της πόλης, αυτές είναι οι 7+1 καλύτερες επιλογές που έχεις για αυτή την εβδομάδα:

 1. Ταινία «Μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης»: Η ταινία (διάρκειας 90 λεπτών) κατατάσσεται στην κατηγορία κινούμενα σχέδια και απευθύνεται κυρίως σε παιδιά έως και 12 χρονών . Πιο συγκεκριμένα στο Παρίσι του 1884 η 11χρονη ορφανή Φελισί το μόνο που ονειρεύεται είναι να γίνει μπαλαρίνα. Έτσι, φεύγει για να κυνηγήσει το μεγάλο της πάθος στο Παρίσι. Μη έχοντας τίποτα να χάσει, η Φελισί «δανείζεται» την ταυτότητα ενός κακομαθημένου πλουσιόπαιδου και γράφεται στην Σχολή Μπαλέτου της Όπερας, όπου γνωρίζει τον χαρισματικό Βίκτορ, που θα γίνει ο καλύτερός της φίλος. Θα καταφέρει να κάνει τα όνειρα της πραγματικότητα; Η προβολή της ταινίας στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες ξεκίνησες στις 22 Δεκεμβρίου 2016.
 2. Ταινία «Το Σινικό Τείχος»: Η ταινία (διάρκειας 104 λεπτών) αποτελεί μία καθαρόαιμη περιπέτεια φαντασίας με έντονα πολεμικά στοιχεία. Η ταινία εστιάζει αρχικά στην προσπάθεια δύο μισθοφόρων πολεμιστών να βρουν πυρίτιδα. Ωστόσο ολόκληρη η ταινία ανατρέπεται όταν στην προσπάθεια τους αυτή φυλακίζονται στο Σινικό Τείχος και διαπιστώνουν τον πραγματικό λόγο που αυτό κατασκευάστηκε, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να εμποδίσουν τις επιδρομές υπερφυσικών τεράτων τα οποία σύμφωνα με τον θρύλο ξυπνούν κάθε 60 χρόνια. Έτσι το αρχικά αθώο παιχνίδι αναζήτησης τους μετατρέπεται σε ένα ταξίδι ηρωισμού προκειμένου μαζί με έναν επανδρωμένο στρατό κινέζων πολεμιστών να σταματήσουν αυτή την φαινομενικά ασταμάτητη δύναμη. Η ταινία ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ελλάδα από τις 29 Δεκεμβρίου 2016.
 3. Ταινία «Η Ρόζα της Σμύρνης»: Η ταινία (διάρκειας 97 λεπτών) αποτελεί μία ακόμη αξιέπαινη προσθήκη στην κατηγορία των ελληνικών ταινιών εποχής με έντονα ιστορικά αλλά και λογοτεχνικά στοιχεία. Μέσω της ταινία μεταφερόμαστε σε δύο χρονικά επίπεδα στην Σμύρνη του 1922 και στην Αθήνα του 1987. H Ρόζα ζει με την εγγονή της Μαριάννα, κουβαλώντας ένα επτασφράγιστο μυστικό που δε θέλει να μοιραστεί με κανέναν. Το συλλεκτικό πάθος του Δημήτρη, ενός αρχιτέκτονα, τον οδηγεί στα παράλια της Μικράς Ασίας και στα χνάρια της αινιγματικής Ρόζας. Μια παλιά φωτογραφία και ένα νυφικό είναι αρκετά για να ανασυρθεί μια ερωτική ιστορία από το παρελθόν και να γεννηθεί μια καινούργια. Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2016.
 4. TECHNOPARTYστο WE: Το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017 ο πολυχώρος WEμένοντας πιστός στην διοργάνωση θεματικών πάρτι, θα πραγματοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα technopartyτης χρονιάς. Πιο συγκεκριμένα στο πάρτι θα παρευρεθεί ένα από τα διαχρονικά μεγαλύτερα αστέρια της Techno, επιστρέφει για λογαριασμό του Synthetic. Επίσης ο DVS1 υπόσχεται ένα extended DJ set, από αυτά που τον έχουν κάνει άλλωστε τόσο διάσημο και αγαπητό παγκοσμίως. Μαζί του o Nikola Gala κάνει 1ο live στη μακροχρόνια καριέρα του, φέρνοντας επί σκηνής το Roland TR8 και τα modular synthesizers του. Τους καλεσμένους πλαισιώνουν οι resident Jockeys του Synthetic, Thomas Numan & G.Kouros. (Κανονική προπώληση: 10 ευρώ Πανελλαδικά στα καταστήματα Public, Seven Spots και Media Markt, Ταμείο: 15 ευρώ, Διεύθυνση: Λεωφόρος Γ’ Σεπτεμβρίου & Λαμπράκη).
 5. Παράσταση «Ο Αμερικάνος του Παπαδιαμάντη»: Στις 3 Ιανουαρίου 2017 κλείνουν 106 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το Θέατρο Αυλαία, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του «αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων», παρουσιάζει το χριστουγεννιάτικο διήγημά του «Ο Αμερικάνος». Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεατρική μεταφορά του ομώνυμου κλασικού διηγήματος του Σκιαθίτη συγγραφέα για έναν ηθοποιό και έναν μουσικό, που υπενθυμίζει τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει η ανθρώπινη μοναξιά και η καχυποψία απέναντι σε οτιδήποτε άγνωστο ή και φαινομενικά ξένο. (Διεύθυνση: Πλατεία ΧΑΝΘ, Τηλέφωνο: 2310237700, Κανονικό εισιτήριο: 15€ Μειωμένο εισιτήριο (άνεργοι, άνω των 65, άνεργοι, φοιτητικό, ΑΜΕΑ): 12ευρώ Προπώληση: 12€ και 10€, Η προπώληση θα γίνεται από το ταμείο του θεάτρου Αυλαία).
 6. Παράσταση «ΠΩΣ ΑΠΟ ‘ΔΩ; ΑΛΛΑ… ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;»: Ένας νέος ερωτεύεται για πρώτη φορά στη ζωή του και το εκμυστηρεύεται στον κολλητό του. Αυτός κουβαλώντας το αίσθημα της ευθύνης, προσπαθεί να βρει τρόπο για να φέρει την ανυποψίαστη κοπέλα και τον φίλο του κοντά. Τότε ένα γαϊτανάκι παρεξηγήσεων και κωμικών καταστάσεων φέρνει την παρέα στο σημείο να ανεβάσουν θεατρική παράσταση ώστε να πετύχουν το στόχο τους. (Διεύθυνση: Τραπεζούντος 5 και Σοφούλη, Τηλέφωνο: 2310 423925, Εισιτήρια: 10€, 8€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65).
 7. Ατομική Έκθεση «ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ»:Η Αναστασία Παπαδέλη παρουσιάζει στην IANOS Αίθουσα Τέχνης την έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφίας με τίτλο «Φως στη μνήμη». Η μνήμη Είναι ένα σύνολο εικόνων, μορφών που αποθηκεύονται στο μυαλό μας. Είναι ενεργή και ανενεργή, συνειδητή και ασυνείδητη καθώς απαρτίζεται από ένα σύνολο συναισθημάτων, ερεθισμάτων και βιωμάτων. Τι είναι όμως αυτό που ορίζει τι μορφή που θα έχουν αυτές οι μνήμες στο μυαλό μας; Το φως! Έτσι χάρη στο φως μπορούμε να ξεχωρίζουμε μορφές, σχήματα, χρώματα αλλά ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό, βοηθά συνεπώς στον αυτοπροσδιορισμό μας. (Διεύθυνση: Αριστοτέλους 7(ΙΑΝΟΣ), Τηλέφωνο: 2310 276447, Είσοδος ελεύθερη).
 8. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο FIXFACTORY: Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στην πόλη που τόσο της ταιριάζει για 4 μοναδικές εμφανίσεις (4 Σάββατα Ιανουαρίου) προκειμένου να συνδεθεί για ακόμα μία φορά καλλιτεχνικά αλλά και μουσικά με το κοινό της Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια από τη προσωπική της δισκογραφία, αλλά και επιλογές της ίδιας από όλο το φάσμα της μουσικής. Τραγούδια που την εκφράζουν και τα κάνει δικά της, με το συναίσθημα και την ερμηνεία της. (Διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 15, Τηλέφωνο: 2310500670, 2310504014, Εισιτήρια: Προπώληση: 13€ Ταμείο: 15€ και 27€ (καθήμενοι με ποτό), Σημεία προπώλησης: viva.gr, 11876, Public, Seven Spots, Reload, Media Markt).

Εμπρός λοιπόν! Σε μία πόλη τόσο δραστήρια εσύ θα παραμείνεις αδρανής;

                                                                                                        Νίκος Αγγελής Άνθης

Μένεις Θεσσαλονίκη; 7 συν 1 λόγοι να βγεις από το σπίτι σου αυτή την εβδομάδα

Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στην κεντρική Μακεδονία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας σε αρκετά σημεία του οδοστρώματος στην κεντρική Μακεδονία είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίων. Αναλυτικά

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, διεξάγεταιμόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων:

 • ·στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης / Ιερισσού, μέσω Ταξιάρχη,
 • ·στην Επαρχιακή Οδό Άρνισσας / Χιονοδρομικό Κέντρο ΒΟΡΑΣ, από το 15ο χιλιόμετρο έως το Χιονοδρομικό Κέντρο ΒΟΡΑΣ,
 • ·στην Επαρχιακή Οδό Κερασιάς / Χιονοδρομικό Κέντρο ΒΟΡΑΣ.
 • από το 2ο έως το 5ο χιλιόμετρο της Δημοτικής οδού (διασταύρωση Κορμίστας προς Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας).

Στο εθνικό και λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ:

Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού,διεξάγεταιμόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων:

Στο εθνικό και λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ:

Στο εθνικό και λοιπό επαρχιακό οδικό δίκτυο, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

 

Σε ποια σημεία χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες στην κεντρική Μακεδονία

Σε πόσο καιρό θα καθαρίσουν οι πνεύμονες, αν κόψετε σήμερα το κάπνισμα

Καπνίζατε επί πολλά χρόνια τουλάχιστον ένα πακέτο την ημέρα; Ξαφνικά νιώσατε πως η αναπνοή σας δεν σας αρκεί και αποφασίσατε να το κόψετε. Ξέρετε όμως πόσος χρόνος χρειάζεται για να ανακάμψουν οι πνεύμονές σας;

 

Ο καθένας ξέρει ότι το κάπνισμα είναι η κύρια αιτία του καρκίνου των πνευμόνων, των καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων απειλητικών για τη ζωή χρόνιων παθήσεων. Συχνά οι καπνιστές θεωρούν πως, αν κόψουν το κάπνισμα θα μπορέσουν να ανακτήσουν πλήρως την υγεία των πνευμόνων τους. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό είναι μόνο εν μέρει αλήθεια.

Ενώ ορισμένα τμήματα των πνευμόνων μπορεί να θεραπευτούν από την βλάβη που προκαλείται από το κάπνισμα, δυστυχώς όμως το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής είναι μόνιμο.

Το κάπνισμα καταστρέφει τις μικροσκοπικές «τρίχες» στους πνεύμονές σας στους ανώτερους αεραγωγούς. Η κύρια λειτουργία τους είναι να προστατεύσουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις, είτε ιογενείς είτε βακτηριακές. Αυτό το σύστημα εν γένει, καταστρέφεται από τον καπνό των τσιγάρων και έτσι μειώνεται η αποτελεσματικότητά του. Εντούτοις, οι στατιστικές δείχνουν, ότι για τους ανθρώπους που έχουν κόψει το κάπνισμα μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα.

>>>Πώς γίνονται οι πνεύμονες με το κάπνισμα – Μοναδικές ιατρικές εικόνες [pics, vid]<<<

Το κάπνισμα όμως, δημιουργεί μόνιμες ζημιές και στις κυψελίδες των πνευμόνων. Έτσι, όσοι καπνίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια(ΧΑΠ), όπως χρόνια βρογχίτιδα ή εμφύσημα.

Ενώ μερικές από τις φλεγμονές που προκαλούνται μπορεί να είναι αναστρέψιμες, τα σημάδια στους πνεύμονες μένουν για πάντα.

>>>Αυτές οι τροφές θα σας βοηθήσουν να κόψετε το κάπνισμα<<<

Συνεχίζοντας βέβαια το κάπνισμα, μειώνονται και οι όποιες πιθανότητες αναστροφής κάθε βλάβης στους πνεύμονες.

Τι θα συμβεί αφότου κόψετε το κάπνισμα

Οι πρώτες επιδράσεις από την διακοπή του καπνίσματος θα φανούν αμέσως. Λιγότερο από 20 λεπτά μετά το τελευταίο τσιγάρο σας, ο καρδιακός σας ρυθμός θα αρχίσει ήδη να επιστρέφει στα φυσιολογικά επίπεδα.
Μετά από δύο ώρες χωρίς τσιγάρο, ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση θα έχουν φτάσει σε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα. Η περιφερική κυκλοφορία του αίματος μπορεί επίσης να βελτιωθεί. Οι άκρες των δακτύλων σας θα αρχίσουν να είναι πιο ζεστές. Τα πρώτα συμπτώματα στερητικού συνδρόμου από την έλλειψη νικοτίνης συνήθως ξεκινούν περίπου δύο ώρες μετά το τελευταίο τσιγάρο σας. Τα πρώιμα συμπτώματα στέρησης περιλαμβάνουν: ακατάσχετη επιθυμία για κάπνισμα, άγχος, ένταση, απογοήτευση, υπνηλία ή δυσκολία στον ύπνο, αυξημένη όρεξη.
12 ώρες μετά το τελευταίο τσιγάρο: Το μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι τοξικό για το σώμα, είναι η ουσία που απελευθερώνεται από την καύση του καπνού και την εισπνοή του κατά το κάπνισμα. Επειδή το μονοξειδίου του άνθρακα «αγκυλώνεται» πολύ γερά στα κύτταρα του αίματος, τα αποτρέπει από το να μεταφέρουν οξυγόνο, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα. Σε μόλις 12 ώρες μετά τη διακοπή του καπνίσματος, το μονοξείδιο του άνθρακα στο σώμα σας μειώνεται σε αρκετά πιο χαμηλά επίπεδα και τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα σας θα αυξηθούν σε κανονικά επίπεδα.
Μετά από 48 ώρες χωρίς τσιγάρο, οι νευρικές απολήξεις σας θα αρχίσουν να αυξάνονται εκ νέου και η ικανότητά σας σε οσμή και γεύση θα ενισχυθεί.
Τρεις μέρες αφότου κόψετε το κάπνισμα, η νικοτίνη θα έχει φύγει εντελώς έξω από το σώμα σας. Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι τα συμπτώματα στέρησης της νικοτίνης γενικά θα κορυφωθούν περίποτ τότε. Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποια σωματικά συμπτώματα όπως πονοκεφάλους, ναυτία και κράμπες.
Μετά από 2-3 εβδομάδες, θα είστε σε θέση να ασκήστε και να κάνετε σωματικές δραστηριότητες χωρίς να αισθάνεστε πολύ άβολα και δυσάρεστα. Αυτό οφείλεται σε μια σειρά από αναγεννητικές διαδικασίες που θα αρχίζουν να εμφανίζονται στο σώμα σας. Η κυκλοφορία του αίματος και η λειτουργία των πνευμόνων σας θα βελτιωθούν σημαντικά. Μετά από δύο με τρεις εβδομάδες χωρίς κάπνισμα, οι πνεύμονές σας θα είναι λίγο πιο καθαροί και θα αρχίσετε να αναπνέετε πιο εύκολα.
1-9 μήνες αφότου κόψετε το κάπνισμα: Από τον 1ο κιόλας μήνα οι πνεύμονες αρχίζουν να επιδιορθώνονται. Στο εσωτερικό τους, μικροσκοπικές «βλεφαρίδες» που απωθούν την βλέννα, θα αρχίσουν να αυτοεπισκευάζονται να λειτουργούν και πάλι σωστά. Αυτό θα μειώσει και τον κίνδυνο μόλυνσης. Με την εύρυθμη λειτουργία των πνευμόνων, ο βήχας και η δυσκολία στην αναπνοή σας θα συνεχίσουν να μειώνονται δραματικά.
1 χρόνος χωρίς τσιγάρο: Μετά από ένα χρόνο χωρίς κάπνισμα, ο κίνδυνος για καρδιακή νόσο μειώνεται κατά 50% σε σύγκριση με όταν ακόμη καπνίζατε!
5-15 χρόνια χωρίς τσιγάρο: Ορισμένες από τις ουσίες που απελευθερώνονται από την καύση του μονοξειδίου του άνθρακα, συστέλλουν τα αιμοφόρα αγγεία σας, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο να υποστείτε εγκεφαλικό επεισόδιο. Μετά από 5 έως 15 χρόνια μακριά από το κάπνισμα, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου είναι ο ίδιος με κάποιον που δεν καπνίζει καθόλου!
http://www.healthline.com

Σε πόσο καιρό θα καθαρίσουν οι πνεύμονες, αν κόψετε σήμερα το κάπνισμα

Έρευνα: Γιατί λιγοστεύουν οι θετικές λέξεις από το λεξιλόγιο μας

Το λεξιλόγιο των ανθρώπων ασφαλώς αλλάζει και εμπλουτίζεται ή φτωχαίνει στο πέρασμα του χρόνου. Όμως, οι επιστήμονες ανακάλυψαν για πρώτη φορά και κάτι ακόμα: ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, εμφανίζουν μυστηριώδεις κύκλους δημοφιλίας, διάρκειας περίπου 14 ετών.

Σε διαδοχικούς τέτοιους κύκλους, ορισμένες λέξεις γίνονται αρχικά πιο δημοφιλείς και μετά φεύγουν από τη μόδα, για να επανέλθουν στο προσκήνιο αργότερα. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί μπορεί να υπάρχει μια τέτοια περιοδικότητα της τάξης των 14 ετών κατά προσέγγιση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Μαρτσέλο Μοντεμούρο του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Palgrave Communications», σύμφωνα με το «New Scientist», εστίασαν σε 5.630 συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις (μόνο ουσιαστικά) και ανέλυσαν πώς εξελίχθηκε η δημοφιλία τους κατά τα τελευταία 300 χρόνια.

Για το σκοπό αυτό, ανέλυσαν τη Google Ngram, μια βάση δεδομένων με λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν σε σχεδόν πέντε εκατομμύρια ψηφιοποιημένα βιβλία διαφόρων εποχών. Στη συνέχεια, εξέτασαν με ποιο τρόπο μεταβλήθηκε η δημοφιλία των 5.630 λέξεων από το 1700 μέχρι σήμερα.

Η ανάλυση έφερε στο φως μια ανεξήγητη αυξομείωση δημοφιλίας των λέξεων σε κύκλους των 14 ετών. Η περιοδικότητα αυτή καταγράφηκε όχι μόνο στις αγγλικές λέξεις, αλλά επίσης στις γαλλικές, γερμανικές, ιταλικές, ισπανικές και ρωσικές, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια διεθνής τάση.

Μερικοί κύκλοι -αλλά όχι όλοι- φαίνεται να συμπίπτουν με ιστορικά συμβάντα, π.χ. πολλές λέξεις έπαψαν από κοινού να είναι δημοφιλείς στη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δώσει ενδείξεις ότι η γλώσσα εξελίσσεται με βάση κάποια πρότυπα και με τρόπους που θυμίζουν τη μετάδοση των γονιδίων από τους γονείς στα παιδιά τους.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι πολιτισμικοί παράγοντες βρίσκονται πίσω από αυτά τα «μοτίβα» και τους «κύκλους» της γλώσσας, αλλά δεν έχουν πειστεί όλοι ότι δεν πρόκειται απλώς για στατιστική αυταπάτη ή για σκέτη τύχη.

Όμως, σύμφωνα με τον Μοντεμούρο, «είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κάποιος ένα τυχαίο φαινόμενο, που θα έδινε τέτοια περιοδικότητα». Γι’ αυτό, όπως λέει, το ζήτημα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω, για να φωτίσει πιο βαθιά την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις τάσεις της μόδας.

Οι θετικές λέξεις λιγοστεύουν

Μια άλλη επιστημονική μελέτη επιβεβαίωσε ότι οι άνθρωποι σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις γλώσσες τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερες θετικές λέξεις παρά αρνητικές. Η προτίμηση όμως αυτή επηρεάζεται από τις συνθήκες και την ψυχική διάθεση που διαπνέει μια χώρα. Έτσι, το θετικό λεξιλόγιο μειώνεται αισθητά σε δύσκολες εποχές, όπως πολέμου, οικονομικής κρίσης και φτώχειας.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων του Μίσιγκαν και της Νότιας Καλιφόρνια, με επικεφαλής τον Ρόμπερτ ‘Αξελροντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», ανέλυσαν δεδομένα από το Google Books και από το αρχείο δύο αιώνων της ιστορικής αμερικανικής εφημερίδας.

Οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα κατάλογο 400 θετικών λέξεων και ένα κατάλογο 500 αρνητικών λέξεων. Στη συνέχεια, έψαξαν να δουν πόσες φορές κάθε λέξη εμφανιζόταν κάθε χρόνο σε 1,3 εκατομμύρια βιβλία της βάσης Google Books και σε 14,9 εκατομμύρια άρθρα των «Τάιμς της Νέας Υόρκης». Διαπιστώθηκε ότι, καθώς επιδεινώνονται οι αντικειμενικές συνθήκες (πληθωρισμός, ανεργία, πόλεμος κ.α.), μειώνεται η χρήση των θετικών λέξεων.

Και ασφαλώς κάτι σημαίνει για την -αντικειμενική και υποκειμενική- πραγματικότητα των σύγχρονων κοινωνιών, το γεγονός ότι κατά τα τελευταία 200 χρόνια η τάση είναι σταδιακά πτωτική για το θετικό λεξιλόγιο, καθώς με το πέρασμα του χρόνου καταγράφεται μείωση των χρησιμοποιούμενων θετικών λέξεων

ΑΠΕ

Έρευνα: Γιατί λιγοστεύουν οι θετικές λέξεις από το λεξιλόγιο μας

Γραμματοσειρά
Αντίθεση