22 August, 2017
Home / Ελλαδα (Page 331)

Τα δώρα των τριών μάγων και η τύχη τους. Πώς έφτασαν στην Ελλάδα

Tα Τίμια Δώρα και οι τρεις Μάγοι εμφανίζονται μόνο στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ο Ματθαίος απευθυνόταν στους εξ Ιουδαίων προσήλυτους πιστούς και είχε στόχο να εξαλείψει κάθε αμφιβολία περί του Ιησού ως αναμενόμενου Μεσσία και να επιβεβαιώσει ότι ήταν σταλμένος από τον Θεό να εκπληρώσει τις προφητείες των Γραφών.

Τα Τίμια Δώρα που έφεραν οι σοφοί της ανατολής στο βασιλιά που είχε μόλις γεννηθεί ήταν χρυσός, λιβάνι και σμύρνα. Ο Μελχιόρ έφερε τον χρυσό, που συμβόλιζε ότι το βρέφος θα γινόταν βασιλιάς. Ο Γκασπάρ έφερε το λιβάνι, σύμβολο της θείας καταγωγής. Και ο Βαλτάσαρ έφερε τη σμύρνα, η οποία συμβόλιζε τον πρόωρο θάνατο του Ιησού. Ως αντάλλαγμα για τα δώρα, οι Μάγοι ζήτησαν ένα από τα σπάργανα του βρέφους, απόδειξη για όσους δε θα τους πίστευαν, το οποίο και τους έδωσε η ίδια η Παναγία.Μεταξύ των ποικίλων θησαυρών και πολυτίμων κειμηλίων πού με πολλή ευλάβεια φυλάσσονται στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου στο Αγιον Όρος, χωρίς αμφιβολία την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα Τίμια Δώρα.

Ό χρυσός βρίσκεται υπό την μορφή εικοσιοκτώ επιμελώς σκαλισμένων επιπέδων πλακιδίων, ποικίλων σχημάτων (παραλληλογράμμων, τραπεζοειδών, πολυγώνων κτλ.) και διαστάσεων περίπου 5 εκ. χ 7 εκ. Κάθε πλακίδιο έχει διαφορετικό σχέδιο πολύπλοκης καλλιτεχνικής μικροεπεξεργασίας. Ό λίβανος1 και ή σμύρνα2 διατηρούνται ως μείγμα υπό την μορφή εξήντα δύο περίπου σφαιρικών χανδρών μεγέθους μικρής ελιάς.Επειδή κυρίως ή πνευματική αλλά και ή υλική, ιστορική και αρχαιολογική αξία των Τιμίων Δώρων είναι ανυπολόγιστη, φυλάσσονται με ιδιαίτερη επιμέλεια στο θησαυροφυλάκιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου. Για λόγους ασφαλείας είναι κατανεμημένα σε διάφορες λειψανοθήκες, μόνο μέρος δε αυτών εκτίθεται εις προσκύνησιν των επισκεπτών της Ιεράς Μονής ή μεταφέρεται προς αγιασμό εκτός Αγίου Όρους στις κατά τόπους Ιερές Μητροπόλεις.

Γράφει ό Ευαγγελιστής Λουκάς για την Παναγία ότι «διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν τη καρδία αυτής» (Λουκ. β’ 19, 51). Πιστεύεται δε από τους θεολόγους ερμηνευτές ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα «ρήματα», τα λόγια και τα γεγονότα δηλαδή της ζωής του Κυρίου, ή Θεοτόκος τα εκμυστηρεύθηκε στον Άγιο Απόστολο Λουκά ό όποιος και τα συμπεριέλαβε στο Ευαγγέλιο του. Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία ότι παράλληλα με τα άγια «ρήματα» του Κύριου, ή Υπεραγία Θεοτόκος «διετήρει» και ότι άλλο σχετικό με την επίγεια ζωή του Κυρίου, και φυσικά, και τα Τίμια Δώρα.Σύμφωνα με την ίστορικοθρησκευτική μας παράδοση, προ της Κοιμήσεως της ή Παναγία Μητέρα του Κυρίου τα παρέδωσε μαζί με τα Άγια Σπάργανα του Χριστού, την Τίμια Έσθήτα και την Αγία Ζώνη της στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων οπού και παρέμειναν μέχρι το έτος 400 μ.Χ. περίπου. Κατά το έτος τούτο ό αυτοκράτωρ Άρκάδιος τα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη προς αγιασμό του λάου και προστασία και προβολή της Βασιλευούσης. Εκεί παρέμειναν μέχρι και της αλώσεως της πόλεως από τους Φράγκους το έτος 1204 μ.Χ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν για λόγους ασφαλείας μαζί με αλλά ιερά κειμήλια στη Νίκαια της Βιθυνίας, προσωρινή πρωτεύουσα του Βυζαντίου, όπου καί παρέμειναν για εξήντα περίπου χρόνια. Με την υποχώρηση των Σταυροφόρων επί αυτοκράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου επεστράφησαν στην Κωνσταντινούπολη μέχρι της υποδουλώσεώς της στους Τούρκους το 1453 μ.Χ.

Μετά την Άλωση ή ευλαβέστατη Μάρω, χριστιανή σύζυγος του σουλτάνου Μουράτ Β’ (1421-1451) καί μητρυιά του Μωάμεθ Β’ του Πορθητού, τα μετέφερε αυτοπροσώπως στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου στο Αγιον Όρος. Ή Μονή αυτή της ήταν γνωστή καθόσον ό πατέρας της Γεώργιος Βράγκοβιτς, δεσπότης της Σερβίας, έκτισε το καθολικό της εις τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρας Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.Κατά την αγιορείτικη παράδοση, καθώς η Μάρω ανήρχετο από τον αρσανά (λιμάνι) στην Μονή, ή Κυρία Θεοτόκος την εμπόδισε με υπερφυσικό τρόπο να πλησίαση στη Μονή και έτσι να παραβίαση το άβατον του Αγίου Όρους. Αυτή υπήκουσε και παρέδωσε ταπεινά τα Τίμια Δώρα στους ευλαβείς μοναχούς και πατέρες, οι όποιοι και έστησαν στο σημείο εκείνο της θεομητορικής παρουσίας ένα Σταυρό πού σώζεται μέχρι σήμερα και λέγεται «Σταυρός της Βασιλίσσης». Το σουλτανικό έγγραφο με τις σχετικές πληροφορίες παραδόσεως των Τιμίων Δώρων φυλάσσεται στο αρχείο της Μονής του Αγίου Παύλου.Η αυθεντικότητα των Τιμίων Δώρων στηρίζεται κατά ένα μέρος στην προφορική παράδοση καί κατά το υπόλοιπο στην ιστορία. Εκείνο όμως πού ακράδαντα βεβαιώνει την αυθεντικότητα των Τιμίων Δώρων είναι ή άρρητη εύωδία πού ώρισμένα άπ’ αυτά αδιαλείπτως καί ώρισμένα κατά καιρούς αναδίδουν καί ή πλούσια ιαματική καί θαυματουργική χάρις πού μέχρι τις μέρες μας αναβλύζουν.dogma.gr

Τα δώρα των τριών μάγων και η τύχη τους. Πώς έφτασαν στην Ελλάδα

Aνανεώνεται τα μεσάνυχτα το όριο των 840 ευρώ στα capital controls-Oι επόμενες ημερομηνίες

Ανανεώνεται σήμερα τα μεσάνυχτα το όριο αναλήψεων των 840 ευρώ, το οποίο ισχύει ανά δύο εβδομάδες. 

 

Από το Σάββατο στις 00:01 έως και την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου, οι καταθέτες θα μπορούν να «σηκώσουν» από τους λογαριασμούς τους έως και 840 ευρώ είτε με την κάρτα τους από ΑΤΜ ή με την ταυτότητά τους από τα γκισέ των καταστημάτων.

Το όριο αναλήψεων των 840 ευρώ ισχύει για το παλαιό χρήμα και όχι για νέες καταθέσεις μετρητών που γίνονται από 23 Ιουλίου 2016 και αργότερα.

Στην τελευταία περίπτωση, τα ποσά που κατατέθηκαν μπορούν να αναληφθούν στο σύνολό τους.

Το όριο των 840 ευρώ ισχύει ανά δικαιούχο λογαριασμού που έχει τη δική του κάρτα. Ωστόσο, μία κάρτα που είναι συνδεδεμένη με δύο λογαριασμούς έχει συνολικό όριο αναλήψεων 840 ευρώ

Εάν δικαιούχος ή συνδικαιούχος λογαριασμού δεν έχει κάρτα, μπορεί να κάνει την ανάληψη από κατάστημα.

Τα επόμενα Σάββατα ανανέωσης του ορίου αναλήψεων των 840 ευρώ είναι τα εξής:

  • 7-Ιαν
  • 21-Ιαν
  • 4-Φεβ
  • 18-Φεβ
  • 4-Μαρ
  • 18-Μαρ
  • 1-Απρ
  • 15-Απρ
  • 29-Απρ
  • topontiki.gr

Aνανεώνεται τα μεσάνυχτα το όριο των 840 ευρώ στα capital controls-Oι επόμενες ημερομηνίες

Δάσκαλοι που θα αναλάβουν την εκπαίδευσή τους επισκέφτηκαν τα προσφυγόπουλα στο Κέντρο Φιλοξενίας Καλοχωρίου (ΦΩΤΟ)

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε σήμερα τα παιδιά του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στο Καλοχώρι (Κτήμα Ηλιάδη).

Τους επισκέφτηκαν οι διευθυντές των 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Καλοχωρίου, όπου πρόκειται να λειτουργήσουν νέες Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, καθώς και οι δάσκαλοι που θα αναλάβουν την εκπαίδευσή τους.

kaloxori prosfygopoula 1

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν μόλις πληροφορήθηκαν ότι σύντομα θα ξεκινήσουν να πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο. Από την πλευρά τους, οι δάσκαλοι με τη βοήθεια διερμηνέα τους είπαν ότι τόσο αυτοί όσο και οι μαθητές των δύο σχολείων τούς περιμένουν με χαρά και τους ευχήθηκαν «καλή αρχή», ευχή την οποία τα παιδιά τούς ανταπέδωσαν μιλώντας για πρώτη φορά ελληνικά.

kaloxori prosfygopoula 2

Οι διευθυντές Γιώργος Γούναρης και Αλέξανδρος Τσαρούχας και οι εκπαιδευτικοί ξεναγήθηκαν στους χώρους του κέντρου από τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, Χαρούλα Τσιριγώτη και μέλη της ΜΚΟ NRC. Μάλιστα, οι δάσκαλοι των παιδιών κάθισαν και αυτοί για λίγο στα θρανία και διδάχτηκαν καθημερινές εκφράσεις στα αραβικά, από Σύριους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι φιλοξενούνται στο κέντρο, προκειμένου να εξοικειωθούν με την κουλτούρα και τον πολιτισμό των νέων μαθητών τους.

Δάσκαλοι που θα αναλάβουν την εκπαίδευσή τους επισκέφτηκαν τα προσφυγόπουλα στο Κέντρο Φιλοξενίας Καλοχωρίου (ΦΩΤΟ)

Χειροπέδες σε 25χρονο στο Κιλκίς που εγκατέστεισε παράνομα ραδιοπομπό μέσα στο αυτοκίνητό του

Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή του Κιλκίς από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς, ένας 25χρονος  για παράβαση της νομοθεσίας περί ραδιοσταθμών.

Kατά τον αστυνομικό έλεγχο του αυτοκινήτου όπου επέβαινε, διαπιστώθηκε να έχει εγκαταστήσει σε αυτό ένα ραδιοερασιτεχνικό πομποδέκτη αυτοκινήτου, με ενσωματωμένο μικρόφωνο και πληκτρολόγιο  και να στερείται της νόμιμης άδειας από την αρμόδια αρχή.

Χειροπέδες σε 25χρονο στο Κιλκίς που εγκατέστεισε παράνομα ραδιοπομπό μέσα στο αυτοκίνητό του

Οι ευχές του Ιβάν Σαββίδη για τις γιορτές

Μέσω της προσωπικής ιστοσελίδας που διατηρεί, ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε τις ευχές του για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
Αναλυτικά, το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη:

 

«Αγαπητοί φίλες και φίλοι! Οι καλύτερες ευχές μου για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά!

Ζήσαμε μια δύσκολη χρονιά. Στον κόσμο έγιναν πολλά αρνητικά γεγονότα, τα οποία, δυστυχώς, δεν ήμασταν πάντα σε θέση να επηρεάσουμε. Αλλά ό,τι και να συμβαίνει, είναι στο χέρι μας να μην αφήσουμε να μπουν στην ψυχή μας συναισθήματα, όπως ο θυμός και το μίσος, αλλά να επιλέξουμε το δρόμο της καλοσύνης, της φιλανθρωπίας και της εργατικότητας.

Κάθε νέο έτος μας δίνει καινούριες εμπειρίες, μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε πιο δυνατοί και σοφοί. Κι η δύναμή μας, ας αποσκοπεί στη δημιουργία. Εύχομαι ολόψυχα το 2017 να γίνει πιο επιτυχημένη χρονιά για όλους μας και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι ώστε να έχουμε πάντοτε τη δυνατότητα να πάμε ένα βήμα μπροστά.

Είθε σ’ αυτόν το χρόνο, οι πιο μεγάλες αξίες στη ζωή μας να γίνουν η ειρήνη, η αγάπη στις καρδιές μας και η ευημερία στις οικογένειές μας!

Καλές γιορτές! Χρόνια πολλά!».

Οι ευχές του Ιβάν Σαββίδη για τις γιορτές

Ποια ανάπτυξη; Καλπάζει η ανεργία, αυξάνονται οι κενές θέσεις

Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά προσλαμβάνει η ανεργία στη χώρα μας, όπως φαίνεται και από την αύξηση των κενών θέσεων εργασίας που κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το γ΄ τρίμηνο του 2016.

 

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα τριμηνιαία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των κενών θέσεων στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε ετήσια άνοδο κατά 24,3%, παραμένοντας βέβαια σε αισθητά χαμηλό αριθμό, της τάξεως των 15.689 κενών θέσεων έναντι 12.626 το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2015. Σε τριμηνιαία βάση, οι κενές θέσεις σημείωσαν αύξηση κατά 3,4% έναντι πτώσης 1,2% το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Η έρευνα των κενών θέσεων εργασίας είναι δειγματοληπτική, διενεργείται σε τριμηνιαία βάση και σε δείγμα 7.451 επιχειρήσεων. Καταγράφει τον αριθμό των κενών θέσεων στο σύνολο της οικονομίας, με εξαίρεση τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των νοικοκυριών. Κενή θέση θεωρείται μία νεοδημιουργηθείσα θέση, μία ήδη κενή θέση ή μία θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο απώτερο μέλλον. Να σημειωθεί επίσης, ότι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνο τους μισθωτούς. Οπως μάλιστα εξηγούν ειδικοί στην «Κ» η αύξηση των κενών θέσεων σε περιόδους υψηλής ανεργίας, όπως αυτή που διανύουμε, δείχνει αύξηση της διαρθρωτικής ανεργίας, λόγω των αναντιστοιχιών και των διαφορετικών εξελίξεων ανά τομέα δραστηριότητας, της σημαντικής διαφυγής ταλέντων στο εξωτερικό και της ανεπαρκούς κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα μάλιστα με μελέτες, παρότι ορισμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση συγκεκριμένων επαγγελματιών, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι για το φαινόμενο της ταυτόχρονης με υψηλή ανεργία ύπαρξης κενών θέσεων εργασίας ευθύνονται κυρίως παράγοντες όπως για παράδειγμα οι χαμηλές αποδοχές, οι κακές συνθήκες εργασίας ή και η έλλειψη κινητικότητας και όχι η έλλειψη δεξιοτήτων.

Βέβαια, παρά τη σημαντική αύξηση κατά 24,3%, οι κενές θέσεις εργασίας παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές (15.689 κενές θέσεις), με δεδομένο ότι για παράδειγμα το πρώτο τρίμηνο του 2009 ήταν 51.613. Στοιχείο άκρως ανησυχητικό, καθώς ο αναιμικός ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας που αποδεικνύεται από την αντίστροφη σχέση μεταξύ υψηλού ποσοστού ανεργίας και χαμηλού ποσοστού κενών θέσεων εργασίας, οδηγεί στη υψηλή ανεργία των πτυχιούχων και στη διαρροή τους σε τρίτες χώρες.

Πηγή: kathimerini.gr

Ποια ανάπτυξη; Καλπάζει η ανεργία, αυξάνονται οι κενές θέσεις

Κάνει πως κοιμάται και βάζει το παιδί της να ζητιανεύει στο κέντρο της Θεσσαλονίκη (ΒΙΝΤΕΟ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Η κάμερα του Seleo, κατέγραψε μια σκηνή εκμετάλλευσης ανηλίκου από την μητέρα του, που το πωρωθεί σε επαιτεία. Η μητέρα δήθεν κοιμόταν και όταν στο ποτηράκι του ανηλίκου έβαζαν οι περαστικοί λεφτά ξυπνούσε…

Το φαινόμενο της επαιτείας ως «επάγγελμα» είναι συχνό στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν άστεγοι που πραγματικά έχουν ανάγκη και ζητούν χρήματα ευγενικά και διακριτικά. Αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, που μερικά περιστατικά προκαλούν και γεννούν διάφορες ιδέες. 

Κάτω από τις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες με τα πολύχρωμα λαμπάκια και μέσα στο χιλιάδες κόσμο, στον πιο κεντρικό δρόμο της πόλης, ένα κοριτσάκι κάθισε στο πεζοδρόμιο, περιμένοντας κάποιος να βάλει κέρματα στο χάρτινο ποτήρι που κρατάει. Δίπλα του, ήταν μια γυναίκα, που παρουσιαζόταν ως μητέρα του και ήταν ξαπλωμένη στο πεζοδρόμιο, πάνω σε επιφάνεια από κούτες. 

Αυτό που προκαλεί, είναι πως κάθε φορά που γέμιζε το ποτηράκι από κέρματα των περαστικών, η γυναίκα ξυπνούσε, έβαζε τα χρήματα στη τσέπη της και έπεφτε ξανά για ύπνο(;). 

Όπως και να έχουν τα πράγματα, το φαινόμενο αυτό της επαιτείας ευαισθητοποιεί. Ιδιαίτερα όταν ένα μικρό κορίτσι, είναι εκτεθειμένο στο τσουχτερό κρύο, που έχει αυτές τις ημέρες στην πόλη και βλέπει τους υπόλοιπους ανθρώπους να περνούν αδιάφορα από δίπλα της.  

{youtube}C-Tl8J6Pn40{/youtube}

Κάνει πως κοιμάται και βάζει το παιδί της να ζητιανεύει στο κέντρο της Θεσσαλονίκη (ΒΙΝΤΕΟ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Βενιζέλος: Ο Τσίπρας δεν θα διστάσει να πάει σε δημοψήφισμα ή εκλογές
“Κινούμαστε μέσα σε ένα κλίμα θεσμικής ανωμαλίας” δηλώνει στην «ΕφΣυν» ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία του, διαβλέποντας ότι η κυβέρνηση, προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία σε τυχόν αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, δεν θα διστάσει να προσφύγει εκ νέου σε δημοψήφισμα ή να προκηρύξει εκλογές, με μεγάλο οικονομικό και εθνικό κόστος. Επιπλέον, εκτιμά ότι το σενάριο Σόιμπλε για Grexit, που απέρριψε το 2011, μπορεί να επανέλθει “αν οι κυβερνώντες συνεχίζουν να παίζουν εν ου παικτοίς”.

Σύμφωνα με τον κ.Βενιζέλο, “η λύση για τη χώρα περνάει μέσα από την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με τον σχηματισμό μετέπειτα κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας των δημοκρατικών ευρωπαϊκών δυνάμεων και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής, θεματοφύλακας της οποίας είναι όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια, η παράταξή μας. Δεν χαρίζουμε στη ΝΔ το κεκτημένο που είχε διαμορφώσει η χώρα πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015”.

Ο τέως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ , αναφερόμενος στις κυβερνήσεις συνεργασίας τονίζει ότι το “εκλογικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι τέτοιο που να μην επιτρέπει σε κανένα κόμμα του ευρωπαϊκού δημοκρατικού τόξου να υπονομεύσει την ευρύτερη συνεργασία”, σημειώνει ότι “δεν μπορεί να υπάρξει λύση με μια μονοκομματική κυβέρνηση της ΝΔ”, ούτε με “αλλεπάλληλες εκλογές και και μετεκλογικούς τυχοδιωκτισμούς των ηττημένων ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ”, για να προσθέσει ότι “έχει μεγάλη σημασία η ισχυροποίηση της παράταξής μας, που πρέπει να αναδεικνύεται σε δύναμη ευθύνης και σταθερότητας και ως εγγυήτρια της μόνης υπεύθυνης και εφικτής εθνικής στρατηγικής”.

 

 

 

Βενιζέλος: Ο Τσίπρας δεν θα διστάσει να πάει σε δημοψήφισμα ή εκλογές

Ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση ανήμερα τα Χριστούγεννα στη Μελβούρνη

Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε σχέδιο επιθέσεων κατά κεντρικών περιοχών της Μελβούρνης.

 

Το σχέδιο προέβλεπε διαδοχικές βομβιστικές επιθέσεις την ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ οι αρχές χαρακτηρίζουν τα σχέδια αυτά ως “επικείμενη τρομοκρατική επίθεση”, η οποία ήταν εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος.

Οι αρχές έχουν απαγγείλει κατηγορίες σ’ έναν ύποπτο άντρα, ενώ αναμένεται ότι θα απαγγελθούν κατηγορίες και σε τουλάχιστον τρεις άλλους, μετά τις ολονύχτιες έρευνες των αρχών σε σπίτια, στα προάστια της Μελβούρνης.

Η αστυνομία συνέλαβε έξι νεαρούς άντρες και μία γυναίκα, που είναι πολίτες Αυστραλίας στη διάρκεια των νυχτερινών επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή περίπου 400 αστυνομικών, αλλά και μελών των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας.

Ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση ανήμερα τα Χριστούγεννα στη Μελβούρνη

Με επιθέσεις σε εκκλησίες μέσα στις γιορτές απειλούν οι τζιχαντιστές

Νέες απειλές εξαπολύουν οι αιμοδιψείς μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, που καλούν σε επιθέσεις τους μοναχικούς λύκους και τους ζητούν να μετατρέψουν την αλλαγή του χρόνου σε «αιματηρή γιορτή». 

 

Οι τζιχαντιστές βάζουν στο στόχαστρο εκατοντάδες εκκλησίες σε ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία και Ολλανδία, σύμφωνα με μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας, τα οποία προέρχονται από ένα «κλειστό» κοινωνικό δίκτυο των μαχητών του ISIS. 

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του vocativ, μέλος της ομάδας «μυστικά των τζιχαντιστών» ανήρτησε μήνυμα στα αραβικά στην εφαρμογή Telegram και ζητά από ομοϊδεάτες του να προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά την αλλαγή του χρόνου. «Μετατρέψτε την αλλαγή του χρόνου για τους Χριστιανούς σε αιματοβαμμένη ταινία θρίλερ, σε αιματοβαμμένη γιορτή». Το ίδιο, μάλιστα, άτομο δημοσιοποίησε και λίστα με εκκλησίες-στόχους.

Άλλος χρήστης της ίδιας εφαρμογής ζητά από τους μοναχικούς λύκους να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε μεγάλα ξενοδοχεία, πολυσύχναστα καφέ, σε δρόμους, σε αγορές αλλά και «οποιοδήποτε άλλο δημόσιο χώρο». 

Θα πρέπει να επισημανθεί, βέβαια, ότι υπάρχει μία ασάφεια στο ρεπορτάζ για το εάν τα μέλη της οργάνωσης αυτής είναι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους, συμπαθούντες ή ηγετικά στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης. 

ΠΗΓΗ: vocativ.com  

Με επιθέσεις σε εκκλησίες μέσα στις γιορτές απειλούν οι τζιχαντιστές

Γραμματοσειρά
Αντίθεση