16 January, 2018
Home / Ελλαδα (Page 297)

Προσφυγή των εργαζομένων του δήμου Θερμαϊκού για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας

Να απορριφθεί η απόφαση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου Θερμαϊκού για την εκ νέου ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτες, ζητάει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου,

με ειδική διοικητική προσφυγή που υπέβαλε προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, διατυπώνοντας σοβαρές καταγγελίες κατά της δημοτικής αρχής για «μεθόδευση» της σχετικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι προσφυγή για το ξεπούλημα της καθαριότητας του δήμου Θερμαϊκού σε μεγαλοεργολάβους, είχε καταθέσει προ δύο εβδομάδων και η δημοτική παράταξη «Συμπολιτεία Θερμαϊκού», ενώ ανάλογη προσφυγή υποβλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Όπως επισημαίνει στην προσφυγή του ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου Θερμαϊκού και κυρίως δεν αναφέρονται οι λόγοι που δεν επέτρεψαν και δεν επιτρέπουν την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων και την πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Καθώς επίσης και ότι η Δημοτική Αρχήδεν εξήντλησε όλες τις δυνατότητες που παρέχει η πρόσφατη νομοθεσία (άρθρο 24 του Ν.4479/2017) και η οικονομική δυνατότητα του Δήμου και για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Αναφέρει συγκεκριμένα για το θέμα αυτό ο Σύλλογος Εργαζομένων:

«Η Δημοτική Αρχή αντί να ξεκινήσει με την εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας , να δώσει εντολή στις υπηρεσίες και να εξευρεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις των 860.000,00 € ετησίως επιπλέον για να προσλάβει όλο το απαιτούμενο προσωπικό (79 εργαζόμενοι) σύμφωνα τις πραγματικές ανάγκες, έχοντας σαν δεδομένο ότι θα ξαναδώσει μέρος της αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη, προτίμησε να πει στις υπηρεσίες ότι δεν υπάρχουν πόροι (αφού δεσμεύει πίστωση 1.500.000,000€ ετησίως περίπου για την ανάθεση στον ιδιώτη), παρά μόνο για να προσληφθούν οι μισοί (39) και έτσι η αρμόδια διεύθυνση Καθαριότητας μετά από το αρ. πρωτ 15895/17-07-2017 έγγραφο του Γ.Γ. Δήμου Θερμαϊκού συνέταξε νέα εισήγηση προσαρμοζόμενη στη βούληση της Δημοτικής αρχής. Ουδέποτε η Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών εξέφρασε την άποψη -προφορικώς ή γραπτώς-  ότι δεν μπορούν να εξευρεθούν οι απαραίτητες πιστώσεις και δεν της ζητήθηκε από την Δημοτική αρχή, όπως είχε συμφωνηθεί στην συνάντηση του Συλλόγου Εργαζομένων με τον Δήμαρχο στις 13-07-2017,η οποία προκλήθηκε μετά από γραπτό αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θερμαϊκού».

Επίσης αναφέρεται στην προσφυγή ότι η διοίκηση του Δήμου δεν υπέβαλε κανένα αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου και σημειώνεται με έμφαση:
«Με τις ανωτέρω αποφάσεις και ενέργειες η Δημοτική Αρχή μεθόδευσε -παρά τις επιταγές του άρθρου 24 του Ν.4479/2017-  να μην επιτευχθεί η επάρκεια σε εργατοτεχνικό προσωπικό καθαριότητας ώστε να επικαλείται την αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων με ίδια μέσα λόγο έλλειψης προσωπικού».

Κατηγορείται ακόμη από τους εργαζόμενους η δημοτική αρχή του κ. Μαυρομάτη ότι«δεν εξαντλήθηκαν σκοπίμως  οι δυνατότητες προμήθειας του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα) από την ανάληψη της θητείας της Δημοτικής αρχής το Σεπτέμβριο του 2014 έως σήμερα». Και προσθέτει:

«Για ευνόητους λόγους η Δημοτική Αρχή, προέβλεπε στους προϋπολογισμούς των προηγούμενων ετών (2015 και 2016) την προμήθεια απορριμματοφόρων, πάντα λιγότερων από αυτά που χρειάζονται για να γίνεται η αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων με τον εξοπλισμό του Δήμου. Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) ματαίωσε τον διαγωνισμό δύο (2) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων, λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας και από τότε   όλως τυχαίως όπως κάθε σώφρων νους θα σκεφτόταν, χρονικά λίγο πριν την εκ νέου προσπάθεια της Δημοτικής αρχής να αναθέσει σε ιδιώτη το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, με την με αρ. 247/24-05-2017 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η προμήθεια πέντε (5) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και ακόμη δεν έχουν εγκριθεί οι όροι του διαγωνισμού από την Ο.Ε.. Όταν με το καλό ολοκληρωθεί η προμήθεια, δεν θα είναι απαραίτητος ο ιδιώτης ,γιατί και μόνο με αυτά, εάν η υπηρεσία λειτουργήσει σε βάρδιες όπως προβλέπεται, θα έχει στη διάθεσή του ο Δήμος τον απαιτούμενο εξοπλισμό των δέκα απορριμματοφόρων και τα παλαιά θα χρησιμοποιούνται επικουρικά».

Αναφέρει επίσης ο Σύλλογος Εργαζομένων ότι η διοίκηση του Δήμου ποτέ δεν εξέτασε την δυνατότητα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), έτσι ώστε με την καταβολή πολύ μικρού μηνιαίου μισθώματος,  να κατάφερνε να έχει τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου θα περιερχόταν στην ιδιοκτησία του Δήμου. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι το κόστος μηνιαίου μισθώματος έξι (6) καινούριων απορριμματοφόρων χωρητικότητας 22m3 και ενός (1) απορριμματοφόρου χωρητικότητας 12m3 ,με δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και δεκαετή αποπληρωμή ανέρχεται στο «ιλιγγιώδες» ποσό των 11.606,40€+1.450,80€=13.056,40€. Άρα το ετήσιο μίσθωμα είναι:13.056,40€X12 μήνες=156.676,80€

Όσον αφορά τη συντήρηση του υπάρχοντος πεπαλαιωμένου μηχανολογικού εξοπλισμού και αυτή είναι πλημμελής, με συνέπεια στην παρούσα στιγμή μόνο τρία (3) από τα πέντε (5) απορριμματοφόρα, που θα μπορούσαν να βρίσκονται σε ικανοποιητική λειτουργία σύμφωνα με την υπηρεσία καθαριότητας -εφόσον γινόταν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και συντήρησης –λειτουργούν.

Επιπρόσθετα ο Δήμος έχει στη διάθεσή του απορριμματοφόρα οχήματα, κάποια εκ των οποίων είναι μεν παλαιά, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ακατάλληλα για την εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών, ούτε εξάλλου αναλύεται στην απόφαση γιατί το απαιτούμενο κόστος συντήρησής τους καθιστά ασύμφορη τη χρήση τους για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Ο Δήμος Θερμαϊκού εδώ και δύο χρόνια παρά τις δεσμεύσεις του Δημάρχου στην συζήτηση για την ανάθεση μέρους των υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη πριν περίπου δυο χρόνια αλλά και από σχετική αλληλογραφία με τον Σύλλογο Εργαζομένων, δεν απευθύνθηκε ούτε στον Δήμο Θεσσαλονίκης ,ούτε και σε κάποιο άλλο Δήμο από αυτούς που έχουν προβεί σε προμήθειες καινούριων απορριμματοφόρων, για να του δωρίσει κάποια από αυτά που πλέον δεν θα χρησιμοποιεί, τα οποία όμως ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, όπως έχουν κάνει άλλοι Δήμοι.

Όσον αφορά την προμήθεια καυσίμων ουδείς διαγωνισμός ,ούτε και ο πρόσφατος ήταν άγονος, απλώς η χρηματοοικονομική κατάσταση του αναδόχου του προηγούμενου-ο οποίος είναι και προσωρινός του εν εξελίξει-είναι ανεπαρκής και κατά τακτά χρονικά διαστήματα προέβαινε σε διακοπή προμήθειας καυσίμων, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας και των συμβατικών του υποχρεώσεων, χωρίς να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα για αυτές τις περιπτώσεις μέτρα και αποφάσεις.

Τέλος στην προσφυγή του Συλλόγου Εργαζομένων γίνεται ιδιαίτερη μνεία στον τρόπο που συντάχθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα αυτό και στην απουσία οποιασδήποτε αναφοράς, στα πρακτικά, των όσων είπαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αλλά και οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι που καταψήφισαν (Κουζινόπουλος, Τζίνας και Μώραλη). Τονίζεται δε ότι αυτό έγινε κατά παράβαση του νόμου να καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.

Και οι εργαζόμενοι του δήμου Θερμαϊκού καταλήγουν στην προσφυγή τους ζητώντας την ακύρωση της σχετικής απόφασης της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου για την ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων για 24 μήνες σε ιδιώτη, έναντι του ποσού των 3.043.158,40 €:

«Για όλους τους ανωτέρω νόμιμους και πραγματικούς λόγους αλλά και για λόγους υπεράσπισης του κοινωνικού  και δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και προστασίας των χρημάτων των δημοτών και επειδή έχουμε ίδιο, άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον για την υποβολή της παρούσας προσφυγής, η οποία πρέπει να γίνει δεκτή στο σύνολο της».

Προσφυγή των εργαζομένων του δήμου Θερμαϊκού για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας

Με Μάριο Φραγκούλη η επίσημη τελετή έναρξης της Βαλκανικής Πλατείας - To πρόγραμμα

Με «ουρανό» τον πολιτισμό και την ελεύθερη έκφραση και με «πυξίδα» τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση, το αντάμωμα, τον διάλογο και την επικοινωνία, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών επιμένει να αναζητά σε κάθε «Βαλκανική Πλατεία» ενωτικούς κρίκους, ακούσματα, γεύσεις, εμπνεύσεις και δημιουργίες, από αυτές που χαρίζουν στα Βαλκάνια τη μοναδικότητά τους.

Σε ένα «ταξίδι» που μοιάζει να μην έχει ούτε αφετηρία ούτε τέρμα, με κάθε σταθμό διαφορετικό αλλά και ίδιο, η «Βαλκανική Πλατεία» αποτελεί εδώ και 18 χρόνια το σημείο συνάντησης ανθρώπων, πολιτισμών και αξιών που εξελίσσεται  σε γιορτή της τέχνης, της παράδοσης και του πολιτισμού, σε μια γιορτή φιλικής συμβίωσης των λαών της βαλκανικής γειτονιάς.
Από τις 27 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών θα μεταμορφωθεί σε μια τεράστια και πολύχρωμη πλατεία, γεμάτη ήχους, γεύσεις, αρώματα και χρώματα των Βαλκανίων, που θα μεταφέρει για ακόμα μία χρονιά ξεκάθαρα το μήνυμα της συνεργασίας και της αρμονικής συμβίωσης, σε έναν κύκλο πολυποίκιλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που εξυψώνουν τη φιλία, γκρεμίζουν τις διαφορές και υπογραμμίζουν τις ομοιότητες, τα κοινά, τους ενωτικούς κρίκους μεταξύ των Βαλκάνιων λαών.

«…σε αυτή τη γωνιά του κόσμου χωράμε όλοι και μπορούμε να ζούμε και να δημιουργούμε ειρηνικά και αδελφωμένα…»

«Η ‘‘Βαλκανική Πλατεία’’ μάς καλεί και πάλι. Είναι το σημείο όπου μας φέρνουν οι παράλληλες πορείες μας, εκεί όπου καταλήγουν τα πολυδαίδαλα ιστορικά μονοπάτια του κάθε λαού. Το μέρος όπου παραμερίζουμε τις όποιες διαφορές μας», σημειώνει στο μήνυμά του ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, υπογραμμίζοντας ότι «όσο κι αν υπάρχουν στοιχεία που μας διαχωρίζουν, δεν είναι αρκετά για να ακυρώσουν τον κοινό μας παρανομαστή. Φτάνει κάθε φορά να ανταμώσουμε σε μία Βαλκανική Πλατεία για να επιβεβαιωθεί αυτό που νιώθουμε μέσα μας, ότι σε αυτή τη γωνιά του κόσμου χωράμε όλοι και μπορούμε να ζούμε και να δημιουργούμε ειρηνικά και αδελφωμένα, όπως εδώ και τόσους αιώνες».
«Στήνουμε κάθε χρόνο έναν χορό που τα βήματά του μάς βγάζουν έξω από τα όποια ‘‘ τείχη’’ διχόνοιας και απομόνωσης», τονίζει ο δήμαρχος, καλώντας όλους του πολίτες του δήμου και ολόκληρης της πόλης να απολαύσουν το φετινό πρόγραμμα, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα ειρήνης και φιλίας.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων
Μάριος Φραγκούλης, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώργος Μαργαρίτης είναι τρεις μόνο από τους κορυφαίους καλλιτέχνες που φέτος θα εμφανιστούν σε αυτή την Πλατεία του Πολιτισμού των Βαλκανίων, και θα μοιραστούν τη σκηνή με καλλιτέχνες από τη Σερβία, την Τουρκία, την Αλβανία, στον μεγάλο αυτό κύκλο εκδηλώσεων που μέσα από τη μουσική, τη λογοτεχνία, τα εικαστικά και την παράδοση ενώνει τους λαούς της Βαλκανικής χερσονήσου προάγοντας τις έννοιες της φιλίας και της συνεργασίας.
Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο συμβολικό χώρο των στα Συμμαχικών Κοιμητηρίων, επί της οδού Λαγκαδά, με μια μεγάλη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη και είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
Προάγγελο των εκδηλώσεων αποτελεί η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Αυγούστου, στη Νεάπολη, κατά τη διάρκεια της οποίας μουσικοχορευτικά συγκροτήματα θα συναντηθούν στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ειρήνης (Ρολόι) και θα περιδιαβούν στις γειτονιές της Νεάπολης με χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, και αυτή τη χρονιά η… παιδική Βαλκανική Πλατεία θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στους λιλιπούτειους επισκέπτες της με ένα ιδιαίτερα πλούσιο και προσεγμένο πρόγραμμα.
Αναλυτικά, το συνοπτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
    Νεάπολη – Πλατεία Ειρήνης (Ρολόι) – 7 μ.μ.
Προάγγελος
Τραγούδια και μουσικές από Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Πόντο και Κρήτη θα ηχήσουν και πάλι στους δρόμους και στις γειτονιές του τόπου μας, όπως συνέβαινε άλλοτε σε κάθε γωνιά του τόπου μας.
    Παράσταση Καραγκιόζη από το Σκιοθέατρο Αγαπίου,
    Πεζόδρομος Αθ. Διάκου (3ο -5ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης) – 9 μ.μ.
    «Ο Καραγκιόζης και το μαγεμένο δάσος»
Οικολογικό παραμύθι που μιλάει για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο Καραγκιόζης και η παρέα του προσπαθούν να το σώσουν … 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Συμμαχικά Κοιμητήρια (επί της οδού Λαγκαδά) – 9 μ.μ.
Μάριος Φραγκούλης – Γιώργος Περρής
«ΚΙΒΩΤΟΣ»                                                                        
Αγαπημένοι του ελληνικού κοινού και εκλεκτοί ανάμεσα στους ομότεχνούς τους παγκοσμίως, ο Μάριος Φραγκούλης και ο νέος διεθνής Έλληνας τραγουδιστής, Γιώργος Περρής, διαλέγουν μερικά από τα αγαπημένα τους ελληνικά τραγούδια. Οι δύο καλλιτέχνες μάς χαρίζουν πολύτιμα διαμάντια από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, που έγιναν σημεία αναφοράς, ιδωμένα ξανά μέσα από τη δική τους μουσική παλέτα και μας ταξιδεύουν στους μοναδικούς τους ήχους, για να τα θυμηθούμε και να τα ερωτευτούμε από την αρχή.
Στο περιεχόμενο του προγράμματός τους οι αγαπημένοι μας Μάνος Χατζιδάκης και Μίκης Θεοδωράκης συνομιλούν με μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του κλασσικού ρεπερτορίου αλλά και τραγούδια των Κατσιμίχα, Καραΐνδρου, Μαχαιρίτσα, Ξαρχάκου, Αλκίνοου Ιωαννίδη και άλλων σπουδαίων δημιουργών διαμορφώνοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
-Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως.
-Είσοδος ελεύθερη
ΤΡΙΤΗ 29  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
► «Οι εγκλωβισμένοι», Εκθεση Φωτογραφίας  του Σάκη Μητρολίδη
Ήταν χειμώνας του 2016 όταν οι χώρες του  Βίσεγκραντ αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορά τους με αποτέλεσμα χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες να εγκλωβιστούν στα βόρεια σύνορα της χώρας μας.  Έχοντας διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα από την Συρία, το Αφγανιστάν, θέλοντας να ξεφύγουν από την φρίκη του πολέμου, καταφθάνουν καθημερινά στην Ειδωμένη θεωρώντας πως έρχονται πιο κοντά στο «ευρωπαϊκό όνειρο».
Εκεί, στον πρόχειρο καταυλισμό που έχουν στήσει, μέσα στις λάσπες, το κρύο, την πείνα, περιμένουν υπομονετικά να ανοίξουν τα σύνορα για μια καλύτερη ζωή.
Ο φωτογραφικός φακός του Σάκη Μητρολίδη  κατέγραψε την οδύσσεια αυτών των ανθρώπων, τις συνθήκες διαβίωσης, τις διαμαρτυρίες, την απελπισία, τον καθημερινό αγώνα για ένα κομμάτι ψωμί και την ελπίδα για να φτάσουν στη δική τους «Γη της Επαγγελίας», την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.
-Από 29 Αυγούστου έως4 Σεπτεμβρίου 2016
-Εκθεσιακός χώρος περιοχή Στρεμπενιώτη

► Marko Markovic Brass Band (Σερβία)
    Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ.  
Δεξιοτέχνης όσο κανείς άλλος, ο Marko  Markovic,  γιος του θρυλικού Boban,  συνεχίζει την αιώνια λαϊκή κληρονομιά των προγόνων του, των βασιλιάδων Ρομά της εκρηκτικής βαλκανικής μουσικής.
Η Brass Band του Marko, διαθέτοντας όλη εκείνη τη μουσική φλόγα της τσιγγάνικης παράδοσης, προσθέτει επί πλέον στοιχεία από  klezmer, jazz, latin, και funk ήχους, εμπλουτίζοντας τα ακούσματά της. Οι συνεργασίες της μπάντας  με πολλούς διάσημους μουσικούς, όπως οι Emir Kusturica,  Goran Bregovic, DJ Shantel, Ivo Papazov και  Esma Redzepova την έκαναν διάσημη σε όλο τον κόσμο.
Για την Brass Band του Marko η μουσική είναι μέρος της ταυτότητά της, κομμάτι του πολιτισμού της. Η τσιγγάνικη μουσική, με τον εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, τη χαρακτηριστική ζωτικότητα και την απίστευτη ενέργεια αποτελεί  σήμα κατατεθέν της βαλκανικής χερσονήσου.  

► Κοζανίτικη Φανφάρα
Η Κοζανίτικη Φανφάρα δημιουργήθηκε το 2003 με κύριο στόχο τη διατήρηση και συνέχεια της πλούσιας παράδοσης της Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Το όνομά της το πήρε από τα χάλκινα όργανα πνευστών που την συγκροτούν.
Κοζανίτικη «Φανφάρα» σημαίνει ορχήστρα χάλκινων πνευστών. Έχοντας στο ενεργητικό της συναυλίες και παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα, κατέκτησε και το εξωτερικό, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή της μπάντας  στο MOOMBA festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Αυστραλίας στη Μελβούρνη. Οι ρυθμοί των χάλκινων θα παρασύρουν το κοινό σε ένα μαγευτικό ταξίδι κεφιού και χορού!
        -Τιμή εισιτηρίου 2€
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
► CUMBUŞ CEMAAT (Τουρκία) 
    Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ.
Η μουσική των Cümbüş Cemaat γεννήθηκε το 2005 στις όχθες του Βοσπόρου, με ήχους που ενώνουν τα Βαλκάνια με τη Μέση Ανατολή. Μουσικές εμπνευσμένες από διάφορους πολιτισμούς και γεωγραφικές περιοχές μελετούνται, συγχωνεύονται και ερμηνεύονται μέσα από καινούργιες φόρμες και οπτικές.
Η μπάντα κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα με τις εμφανίσεις της στο γνωστό club Araf της πόλης, για να συνεχίσει καλεσμένη σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ. Σήμερα οι συμμετοχές της αριθμούν  πάνω από 500 εμφανίσεις με τελευταία αυτή στο πρόσφατο φεστιβάλ Καννών, όπου μετά την προβολή της ταινίας του Τόνι Γκάτλιφ – «Djam»  ξεσήκωσε κυριολεκτικά τους καλεσμένους στο πάρτι της κρουαζέτ. 

► Thrax Punks
Τι σχέση μπορεί να έχουν τα παραδοσιακά κάλαντα της Θράκης με την Πανκ μουσική; Αυτή η παράξενη σύζευξη ήταν η αφορμή για τη δημιουργία των Thrax Punks, οι οποίοι ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Σταυρίδης και ο Βαΐτσης Χαρακοπίδης αποφάσισαν να «τα πούνε». Από το 2008 και μετά έπαιζαν σε γάμους, πανηγύρια, πορείες, σκηνικά μέχρι που σε γιούρτα συνάντησαν τον Πάνο Γκίνη! Παντού και πουθενά, αναμειγνύοντας συστατικά από όλες τις μουσικές και κουλτούρες του κόσμου, παίζουν τη μουσική τους, χωρίς η λέξη Πανκοπανηγυροψυχεδέλεια να φτάνει για να περιγράψει τον ήχο τους. Άλλοτε πολλοί και άλλοτε λίγοι, με εργαλεία τους Γκάιντες, Λύρες, Νταούλια και ότι άλλο ή όποιον άλλο βρεθεί και «ψήνεται», παρασέρνουν σε γιορταστική  «καταστροφή» τους παρευρισκόμενους. 
        -Τιμή εισιτηρίου 2€

ΠΕΜΤΠΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
► Ylli Baka (Αλβανία)
    Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης –  9 μ.μ.
O Ίλλι Μπάκα είναι ένας νέος αλλά ιδιαίτερα γνωστός τραγουδιστής της γειτονικής χώρας. Αν και η φωνή του αντιστοιχούσε περισσότερο στην όπερα, ο ίδιος αγάπησε και προσανατολίστηκε στο λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι.  Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του καριέρα το 1992 συμμετέχοντας σε συναυλίες  στο Τεπελένι και στην Πρεμετή. Αμέσως μετά, η οικογένειά του μεταναστεύει, αρχικά στην Ιταλία και μετέπειτα στην Ελλάδα.
Αν και μετανάστης στην Αθήνα, ο Ίλλι προσπαθεί και συνεχίζει τα καλλιτεχνικά του βήματα. Το 1999 σε μαγαζί που συχνάζουν Αλβανοί μετανάστες ο Ίλλι Μπάκα παρουσιάζει live πρόγραμμα κάθε Κυριακή και το μαγαζί είναι ασφυκτικά γεμάτο. Μετά από μια πορεία τεσσάρων ετών στην Ελλάδα, επιστρέφει στην πατρίδα του,  όπου συνεχίζει την καριέρα του. Σύντομα θα έρθει  η πρώτη του προσωπική δισκογραφική παρουσία με το άλμπουμ “Fllad Jugu” για να ακολουθήσουν πολλές ακόμα δισκογραφικές επιτυχίες. Σήμερα θεωρείται από τις πλέον  αναγνωρισμένες και αγαπημένες λαϊκές φωνές της αλβανικής μουσικής σκηνής, επισκεπτόμενος τακτικά την Ελλάδα σε live εμφανίσεις, αλά και με σημαντικές παρουσίες σε Αμερική, Αυστραλία, και πολλές χώρες  της Ευρώπης.
        -Τιμή εισιτηρίου 2€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
►  Νατάσσα Μποφίλιου
    Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος
    ΒΑΒΕΛ 2 – Summer Edition! 
    -Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ
Η Nατάσσα Μποφίλιου, πιο εξωστρεφής από ποτέ, με περισσότερο πάθος, ένταση και παλμό σε μια ολοκαίνουρια, αστραφτερή παράσταση υψηλής αισθητικής και άρτιας παραγωγής.  Σε αυτήν υπάρχουν όλα: οι μεγάλες της επιτυχίες αλλά και απρόσμενα περάσματα σε αγαπημένες στιγμές από το παρελθόν. Μία εξαιρετική, καλοκουρδισμένη μπάντα με πρωτότυπες, διονυσιακές ενορχηστρώσεις. Οι εικόνες και τα αισθήματα είναι οι αφορμές που δίνουν υπόσταση στα τραγούδια τους.
-Τιμή εισιτηρίου 10€

ΣΑΒΒΑΤΟ 2  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
► Συναυλία με τον Γιώργο Μαργαρίτη
    Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ.
Η λαϊκή, δωρική, λιτή φωνή του Γιώργου Μαργαρίτη, με ερμηνείες που έχουν γράψει ιστορία και θαυμαστές όλων των ηλικιών, συναντά την αισθαντική,  φωνή της Ελεάνας Παπαϊωάννου, σε ένα αυθεντικό πρόγραμμα ποιότητας. Με τραγούδια των κορυφαίων του ρεμπέτικου, αλλά και της προσωπικής τους διαδρομής, σε ένα  αυθεντικό πρόγραμμα, ερμηνεύουν ένα  ρεπερτόριο που εκπλήσσει και συγκινεί, με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
► Συναυλία της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης-Συκεών  Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ.
Η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης-Συκεών, με την πολυποίκιλη σύνθεση και δυναμική της, παρουσιάζει μια ξεχωριστή συναυλία λαϊκής μουσικής με τραγούδια που άφησαν εποχή.
Διευθύνει ο αρχιμουσικός Βασίλης Μπουλούσης και τραγουδούν οι: Ανδρέας Καρακότας, Μαρία Κουβακλή, Χρήστος Στόικος και Πάνος Χριστίδης. Την ενορχήστρωση έχει επιμεληθεί ο Πάνος Κοσμίδης.
        -Είσοδος ελεύθερη

 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΡΙΤΗ 29  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
►Εργαστήρια  7 μ.μ.-9 μ.μ.
    Παίζουμε σκάκι με τη Σκακιστική Ακαδημία Συκεών-Νεάπολης
    «Γλυκές γεύσεις  από όλον τον κόσμο»
    Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής από τη Σχεδία στην Πόλη 

    «Ένα Πλανητάριο στη γειτονιά μου»
    Εργαστήρι αστρονομίας με ομαδική εικαστική κατασκευή και παιχνίδι από τη Σχεδία στην Πόλη 
    Κινητό Σχολείο (Mobile School)
 
► «Οι Αθλιοι»  του Βίκτωρα Ουγκώ, 9 μ.μ.
    Παράσταση θεάτρου από το Κ.Θ.Β.Ε. σε διασκευή και σκηνοθεσία Νίκου Βουδούρη 
ΤΕΤΑΡΤΗ  30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
► Παρουσίαση βιβλίου – 7 μ.μ. 
        «Τι να κάνουμε, τι-τι, το νερό για να σωθεί;», της Κατερίνας Λαλιώτη
► Εργαστήρια  7:30 μ.μ.-9 μ.μ.
    Εργαστήριο κατασκευής πάνινης κούκλας από την ομάδα JINX
    Δίνουμε ζωή σε αντικείμενα δημιουργώντας με ανακυκλώσιμα υλικά και παίζουμε με τον πηλό. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Μορφογέννεσις
    «Ζούμε στα Βαλκάνια!», εκπαιδευτικό παιχνίδι θησαυρού για παιδιά και γονείς από τη Σχεδία στην Πόλη
► «Το αγόρι με τ’ αστέρια» – Κουκλοθέατρο από την ομάδα JINX  – 9μ.μ.
    
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
►Εργαστήρια  7 μ.μ.-9 μ.μ.
    Κινητό Σχολείο (Mobile School)
    «Όταν οι πίνακες ζωντανεύουν πορτραίτα του Πικάσο», από την Art Factory
    «Στον αργαλειό της γιαγιάς», εργαστήριο υφαντικής
    «Στην κουζίνα της γιαγιάς», εργαστήριο μαγειρικής από την Σχεδία στην Πόλη

► «15+1 μυστικά για μικρά και μεγάλα αυτιά» – 9 μ.μ.
        Παιδικά παραμυθοτράγουδα από το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-Συκεών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
► Εργαστήρια  7 μ.μ.-9 μ.μ.
    Έκθεση–Εργαστήριο «Καμπάνες του κόσμου»
    Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών
    «Το μικρό μας λούνα παρκ!», γωνιές παιχνιδιών και αστείες δοκιμασίες από τη Σχεδία στην Πόλη
    «Όταν οι πίνακες ζωντανεύουν πορτραίτα του Πικάσο» από την Art Factory 
►«Ο Καραγκιόζης μάγειρας»
    Παράσταση Καραγκιόζη από το Σκιοθέατρο Αγαπίου-9 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
► Εργαστήρια 7:00  μ.μ.-9 μ.μ.
    Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
    «Χρωματοϊστορίες κρυμμένες στις βαλίτσες του ζωγράφου Αλέξη Ακριθάκη», εργαστήρι ζωγραφικής από τη Σχεδία στην Πόλη
    Εργαστήρι καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας με ιαπωνική τεχνική με το Καλλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο, σε επιμέλεια Νίκου Λειβαδιώτη και Ράνιας Καμπουράκη
    «Τι κρύβει η σχολική μου τσάντα;» – Εργαστήριο δημιουργικών κατασκευών
►Circus Time! – Παράσταση τσίρκου – 9 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
► Εργαστήρια 7 μ.μ.-9 μ.μ.
    «Παιχνιδότοπος!» 
Διαδραστικά ομαδικά παραδοσιακά και μουσικοκινητικά παιχνίδια από τη Σχεδία στην Πόλη
    Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
    «Ένα ενθύμιο από τη Βαλκανική Πλατεία» – Εργαστήριο δημιουργικών κατασκευών από τη Σχεδία στην Πόλη
 ► «Αισώπου κόμιξ 2» (Ο ψεύτης βοσκός και άλλοι μύθοι) – Θεατρική παράσταση – 9 μ.μ.

Με Μάριο Φραγκούλη η επίσημη τελετή έναρξης της Βαλκανικής Πλατείας – To πρόγραμμα

Μποφίλιου, Μαργαρίτης, Φραγκούλης κ.α καλλιτέχνες στη φετινή «Βαλκανική Πλατεία»

Από τις 27 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών θα μεταμορφωθεί σε μια τεράστια και πολύχρωμη πλατεία, γεμάτη ήχους, γεύσεις, αρώματα και χρώματα των Βαλκανίων.

«Η ‘‘Βαλκανική Πλατεία’’ μάς καλεί και πάλι. Είναι το σημείο όπου μας φέρνουν οι παράλληλες πορείες μας, εκεί όπου καταλήγουν τα πολυδαίδαλα ιστορικά μονοπάτια του κάθε λαού. Το μέρος όπου παραμερίζουμε τις όποιες διαφορές μας», σημειώνει στο μήνυμά του ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, υπογραμμίζοντας ότι «όσο κι αν υπάρχουν στοιχεία που μας διαχωρίζουν, δεν είναι αρκετά για να ακυρώσουν τον κοινό μας παρανομαστή. Φτάνει κάθε φορά να ανταμώσουμε σε μία Βαλκανική Πλατεία για να επιβεβαιωθεί αυτό που νιώθουμε μέσα μας, ότι σε αυτή τη γωνιά του κόσμου χωράμε όλοι και μπορούμε να ζούμε και να δημιουργούμε ειρηνικά και αδελφωμένα, όπως εδώ και τόσους αιώνες».
.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων
Μάριος Φραγκούλης, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώργος Μαργαρίτης είναι τρεις μόνο από τους κορυφαίους καλλιτέχνες που φέτος θα εμφανιστούν σε αυτή την Πλατεία του Πολιτισμού των Βαλκανίων, και θα μοιραστούν τη σκηνή με καλλιτέχνες από τη Σερβία, την Τουρκία, την Αλβανία, στον μεγάλο αυτό κύκλο εκδηλώσεων που μέσα από τη μουσική, τη λογοτεχνία, τα εικαστικά και την παράδοση ενώνει τους λαούς της Βαλκανικής χερσονήσου προάγοντας τις έννοιες της φιλίας και της συνεργασίας.
Η επίσημη τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο συμβολικό χώρο των στα Συμμαχικών Κοιμητηρίων, επί της οδού Λαγκαδά, με μια μεγάλη συναυλία του Μάριου Φραγκούλη και είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
Προάγγελο των εκδηλώσεων αποτελεί η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Αυγούστου, στη Νεάπολη, κατά τη διάρκεια της οποίας μουσικοχορευτικά συγκροτήματα θα συναντηθούν στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ειρήνης (Ρολόι) και θα περιδιαβούν στις γειτονιές της Νεάπολης με χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, και αυτή τη χρονιά η… παιδική Βαλκανική Πλατεία θα αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις στους λιλιπούτειους επισκέπτες της με ένα ιδιαίτερα πλούσιο και προσεγμένο πρόγραμμα.
Αναλυτικά, το συνοπτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
    Νεάπολη – Πλατεία Ειρήνης (Ρολόι) – 7 μ.μ.
Προάγγελος
Τραγούδια και μουσικές από Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Πόντο και Κρήτη θα ηχήσουν και πάλι στους δρόμους και στις γειτονιές του τόπου μας, όπως συνέβαινε άλλοτε σε κάθε γωνιά του τόπου μας.
    Παράσταση Καραγκιόζη από το Σκιοθέατρο Αγαπίου,
    Πεζόδρομος Αθ. Διάκου (3ο -5ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης) – 9 μ.μ.
    «Ο Καραγκιόζης και το μαγεμένο δάσος»
Οικολογικό παραμύθι που μιλάει για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ο Καραγκιόζης και η παρέα του προσπαθούν να το σώσουν … 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
Συμμαχικά Κοιμητήρια (επί της οδού Λαγκαδά) – 9 μ.μ.
Μάριος Φραγκούλης – Γιώργος Περρής
«ΚΙΒΩΤΟΣ»                                                                        
Αγαπημένοι του ελληνικού κοινού και εκλεκτοί ανάμεσα στους ομότεχνούς τους παγκοσμίως, ο Μάριος Φραγκούλης και ο νέος διεθνής Έλληνας τραγουδιστής, Γιώργος Περρής, διαλέγουν μερικά από τα αγαπημένα τους ελληνικά τραγούδια. Οι δύο καλλιτέχνες μάς χαρίζουν πολύτιμα διαμάντια από τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, που έγιναν σημεία αναφοράς, ιδωμένα ξανά μέσα από τη δική τους μουσική παλέτα και μας ταξιδεύουν στους μοναδικούς τους ήχους, για να τα θυμηθούμε και να τα ερωτευτούμε από την αρχή.
Στο περιεχόμενο του προγράμματός τους οι αγαπημένοι μας Μάνος Χατζιδάκης και Μίκης Θεοδωράκης συνομιλούν με μεγάλες διεθνείς επιτυχίες του κλασσικού ρεπερτορίου αλλά και τραγούδια των Κατσιμίχα, Καραΐνδρου, Μαχαιρίτσα, Ξαρχάκου, Αλκίνοου Ιωαννίδη και άλλων σπουδαίων δημιουργών διαμορφώνοντας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.
-Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως.
-Είσοδος ελεύθερη
ΤΡΙΤΗ 29  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
► «Οι εγκλωβισμένοι», Εκθεση Φωτογραφίας  του Σάκη Μητρολίδη
Ήταν χειμώνας του 2016 όταν οι χώρες του  Βίσεγκραντ αποφάσισαν να κλείσουν τα σύνορά τους με αποτέλεσμα χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες να εγκλωβιστούν στα βόρεια σύνορα της χώρας μας.  Έχοντας διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα από την Συρία, το Αφγανιστάν, θέλοντας να ξεφύγουν από την φρίκη του πολέμου, καταφθάνουν καθημερινά στην Ειδωμένη θεωρώντας πως έρχονται πιο κοντά στο «ευρωπαϊκό όνειρο».
Εκεί, στον πρόχειρο καταυλισμό που έχουν στήσει, μέσα στις λάσπες, το κρύο, την πείνα, περιμένουν υπομονετικά να ανοίξουν τα σύνορα για μια καλύτερη ζωή.
Ο φωτογραφικός φακός του Σάκη Μητρολίδη  κατέγραψε την οδύσσεια αυτών των ανθρώπων, τις συνθήκες διαβίωσης, τις διαμαρτυρίες, την απελπισία, τον καθημερινό αγώνα για ένα κομμάτι ψωμί και την ελπίδα για να φτάσουν στη δική τους «Γη της Επαγγελίας», την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.
-Από 29 Αυγούστου έως4 Σεπτεμβρίου 2016
-Εκθεσιακός χώρος περιοχή Στρεμπενιώτη

► Marko Markovic Brass Band (Σερβία)
    Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ.  
Δεξιοτέχνης όσο κανείς άλλος, ο Marko  Markovic,  γιος του θρυλικού Boban,  συνεχίζει την αιώνια λαϊκή κληρονομιά των προγόνων του, των βασιλιάδων Ρομά της εκρηκτικής βαλκανικής μουσικής.
Η Brass Band του Marko, διαθέτοντας όλη εκείνη τη μουσική φλόγα της τσιγγάνικης παράδοσης, προσθέτει επί πλέον στοιχεία από  klezmer, jazz, latin, και funk ήχους, εμπλουτίζοντας τα ακούσματά της. Οι συνεργασίες της μπάντας  με πολλούς διάσημους μουσικούς, όπως οι Emir Kusturica,  Goran Bregovic, DJ Shantel, Ivo Papazov και  Esma Redzepova την έκαναν διάσημη σε όλο τον κόσμο.
Για την Brass Band του Marko η μουσική είναι μέρος της ταυτότητά της, κομμάτι του πολιτισμού της. Η τσιγγάνικη μουσική, με τον εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, τη χαρακτηριστική ζωτικότητα και την απίστευτη ενέργεια αποτελεί  σήμα κατατεθέν της βαλκανικής χερσονήσου.  

► Κοζανίτικη Φανφάρα
Η Κοζανίτικη Φανφάρα δημιουργήθηκε το 2003 με κύριο στόχο τη διατήρηση και συνέχεια της πλούσιας παράδοσης της Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας. Το όνομά της το πήρε από τα χάλκινα όργανα πνευστών που την συγκροτούν.
Κοζανίτικη «Φανφάρα» σημαίνει ορχήστρα χάλκινων πνευστών. Έχοντας στο ενεργητικό της συναυλίες και παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα, κατέκτησε και το εξωτερικό, με κορυφαία στιγμή τη συμμετοχή της μπάντας  στο MOOMBA festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Αυστραλίας στη Μελβούρνη. Οι ρυθμοί των χάλκινων θα παρασύρουν το κοινό σε ένα μαγευτικό ταξίδι κεφιού και χορού!
        -Τιμή εισιτηρίου 2€
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
► CUMBUŞ CEMAAT (Τουρκία) 
    Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ.
Η μουσική των Cümbüş Cemaat γεννήθηκε το 2005 στις όχθες του Βοσπόρου, με ήχους που ενώνουν τα Βαλκάνια με τη Μέση Ανατολή. Μουσικές εμπνευσμένες από διάφορους πολιτισμούς και γεωγραφικές περιοχές μελετούνται, συγχωνεύονται και ερμηνεύονται μέσα από καινούργιες φόρμες και οπτικές.
Η μπάντα κέρδισε μεγάλη δημοτικότητα με τις εμφανίσεις της στο γνωστό club Araf της πόλης, για να συνεχίσει καλεσμένη σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ. Σήμερα οι συμμετοχές της αριθμούν  πάνω από 500 εμφανίσεις με τελευταία αυτή στο πρόσφατο φεστιβάλ Καννών, όπου μετά την προβολή της ταινίας του Τόνι Γκάτλιφ – «Djam»  ξεσήκωσε κυριολεκτικά τους καλεσμένους στο πάρτι της κρουαζέτ. 

► Thrax Punks
Τι σχέση μπορεί να έχουν τα παραδοσιακά κάλαντα της Θράκης με την Πανκ μουσική; Αυτή η παράξενη σύζευξη ήταν η αφορμή για τη δημιουργία των Thrax Punks, οι οποίοι ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Σταυρίδης και ο Βαΐτσης Χαρακοπίδης αποφάσισαν να «τα πούνε». Από το 2008 και μετά έπαιζαν σε γάμους, πανηγύρια, πορείες, σκηνικά μέχρι που σε γιούρτα συνάντησαν τον Πάνο Γκίνη! Παντού και πουθενά, αναμειγνύοντας συστατικά από όλες τις μουσικές και κουλτούρες του κόσμου, παίζουν τη μουσική τους, χωρίς η λέξη Πανκοπανηγυροψυχεδέλεια να φτάνει για να περιγράψει τον ήχο τους. Άλλοτε πολλοί και άλλοτε λίγοι, με εργαλεία τους Γκάιντες, Λύρες, Νταούλια και ότι άλλο ή όποιον άλλο βρεθεί και «ψήνεται», παρασέρνουν σε γιορταστική  «καταστροφή» τους παρευρισκόμενους. 
        -Τιμή εισιτηρίου 2€

ΠΕΜΤΠΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
► Ylli Baka (Αλβανία)
    Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης –  9 μ.μ.
O Ίλλι Μπάκα είναι ένας νέος αλλά ιδιαίτερα γνωστός τραγουδιστής της γειτονικής χώρας. Αν και η φωνή του αντιστοιχούσε περισσότερο στην όπερα, ο ίδιος αγάπησε και προσανατολίστηκε στο λαϊκό και παραδοσιακό τραγούδι.  Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του καριέρα το 1992 συμμετέχοντας σε συναυλίες  στο Τεπελένι και στην Πρεμετή. Αμέσως μετά, η οικογένειά του μεταναστεύει, αρχικά στην Ιταλία και μετέπειτα στην Ελλάδα.
Αν και μετανάστης στην Αθήνα, ο Ίλλι προσπαθεί και συνεχίζει τα καλλιτεχνικά του βήματα. Το 1999 σε μαγαζί που συχνάζουν Αλβανοί μετανάστες ο Ίλλι Μπάκα παρουσιάζει live πρόγραμμα κάθε Κυριακή και το μαγαζί είναι ασφυκτικά γεμάτο. Μετά από μια πορεία τεσσάρων ετών στην Ελλάδα, επιστρέφει στην πατρίδα του,  όπου συνεχίζει την καριέρα του. Σύντομα θα έρθει  η πρώτη του προσωπική δισκογραφική παρουσία με το άλμπουμ “Fllad Jugu” για να ακολουθήσουν πολλές ακόμα δισκογραφικές επιτυχίες. Σήμερα θεωρείται από τις πλέον  αναγνωρισμένες και αγαπημένες λαϊκές φωνές της αλβανικής μουσικής σκηνής, επισκεπτόμενος τακτικά την Ελλάδα σε live εμφανίσεις, αλά και με σημαντικές παρουσίες σε Αμερική, Αυστραλία, και πολλές χώρες  της Ευρώπης.
        -Τιμή εισιτηρίου 2€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
►  Νατάσσα Μποφίλιου
    Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος
    ΒΑΒΕΛ 2 – Summer Edition! 
    -Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ
Η Nατάσσα Μποφίλιου, πιο εξωστρεφής από ποτέ, με περισσότερο πάθος, ένταση και παλμό σε μια ολοκαίνουρια, αστραφτερή παράσταση υψηλής αισθητικής και άρτιας παραγωγής.  Σε αυτήν υπάρχουν όλα: οι μεγάλες της επιτυχίες αλλά και απρόσμενα περάσματα σε αγαπημένες στιγμές από το παρελθόν. Μία εξαιρετική, καλοκουρδισμένη μπάντα με πρωτότυπες, διονυσιακές ενορχηστρώσεις. Οι εικόνες και τα αισθήματα είναι οι αφορμές που δίνουν υπόσταση στα τραγούδια τους.
-Τιμή εισιτηρίου 10€

ΣΑΒΒΑΤΟ 2  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
► Συναυλία με τον Γιώργο Μαργαρίτη
    Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ.
Η λαϊκή, δωρική, λιτή φωνή του Γιώργου Μαργαρίτη, με ερμηνείες που έχουν γράψει ιστορία και θαυμαστές όλων των ηλικιών, συναντά την αισθαντική,  φωνή της Ελεάνας Παπαϊωάννου, σε ένα αυθεντικό πρόγραμμα ποιότητας. Με τραγούδια των κορυφαίων του ρεμπέτικου, αλλά και της προσωπικής τους διαδρομής, σε ένα  αυθεντικό πρόγραμμα, ερμηνεύουν ένα  ρεπερτόριο που εκπλήσσει και συγκινεί, με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
► Συναυλία της Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης-Συκεών  Ανοικτό Θέατρο Νεάπολης – 9 μ.μ.
Η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης-Συκεών, με την πολυποίκιλη σύνθεση και δυναμική της, παρουσιάζει μια ξεχωριστή συναυλία λαϊκής μουσικής με τραγούδια που άφησαν εποχή.
Διευθύνει ο αρχιμουσικός Βασίλης Μπουλούσης και τραγουδούν οι: Ανδρέας Καρακότας, Μαρία Κουβακλή, Χρήστος Στόικος και Πάνος Χριστίδης. Την ενορχήστρωση έχει επιμεληθεί ο Πάνος Κοσμίδης.
        -Είσοδος ελεύθερη

 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
ΤΡΙΤΗ 29  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
►Εργαστήρια  7 μ.μ.-9 μ.μ.
    Παίζουμε σκάκι με τη Σκακιστική Ακαδημία Συκεών-Νεάπολης
    «Γλυκές γεύσεις  από όλον τον κόσμο»
    Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής από τη Σχεδία στην Πόλη 

    «Ένα Πλανητάριο στη γειτονιά μου»
    Εργαστήρι αστρονομίας με ομαδική εικαστική κατασκευή και παιχνίδι από τη Σχεδία στην Πόλη 
    Κινητό Σχολείο (Mobile School)

► «Οι Αθλιοι»  του Βίκτωρα Ουγκώ, 9 μ.μ.
    Παράσταση θεάτρου από το Κ.Θ.Β.Ε. σε διασκευή και σκηνοθεσία Νίκου Βουδούρη 
ΤΕΤΑΡΤΗ  30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
► Παρουσίαση βιβλίου – 7 μ.μ. 
        «Τι να κάνουμε, τι-τι, το νερό για να σωθεί;», της Κατερίνας Λαλιώτη
► Εργαστήρια  7:30 μ.μ.-9 μ.μ.
    Εργαστήριο κατασκευής πάνινης κούκλας από την ομάδα JINX
    Δίνουμε ζωή σε αντικείμενα δημιουργώντας με ανακυκλώσιμα υλικά και παίζουμε με τον πηλό. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Μορφογέννεσις
    «Ζούμε στα Βαλκάνια!», εκπαιδευτικό παιχνίδι θησαυρού για παιδιά και γονείς από τη Σχεδία στην Πόλη
► «Το αγόρι με τ’ αστέρια» – Κουκλοθέατρο από την ομάδα JINX  – 9μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
►Εργαστήρια  7 μ.μ.-9 μ.μ.
    Κινητό Σχολείο (Mobile School)
    «Όταν οι πίνακες ζωντανεύουν πορτραίτα του Πικάσο», από την Art Factory
    «Στον αργαλειό της γιαγιάς», εργαστήριο υφαντικής
    «Στην κουζίνα της γιαγιάς», εργαστήριο μαγειρικής από την Σχεδία στην Πόλη

► «15+1 μυστικά για μικρά και μεγάλα αυτιά» – 9 μ.μ.
        Παιδικά παραμυθοτράγουδα από το Δημοτικό Ωδείο Νεάπολης-Συκεών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
► Εργαστήρια  7 μ.μ.-9 μ.μ.
    Έκθεση–Εργαστήριο «Καμπάνες του κόσμου»
    Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών
    «Το μικρό μας λούνα παρκ!», γωνιές παιχνιδιών και αστείες δοκιμασίες από τη Σχεδία στην Πόλη
    «Όταν οι πίνακες ζωντανεύουν πορτραίτα του Πικάσο» από την Art Factory 
►«Ο Καραγκιόζης μάγειρας»
    Παράσταση Καραγκιόζη από το Σκιοθέατρο Αγαπίου-9 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
► Εργαστήρια 7:00  μ.μ.-9 μ.μ.
    Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
    «Χρωματοϊστορίες κρυμμένες στις βαλίτσες του ζωγράφου Αλέξη Ακριθάκη», εργαστήρι ζωγραφικής από τη Σχεδία στην Πόλη
    Εργαστήρι καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας με ιαπωνική τεχνική με το Καλλλιτεχνικό Βιβλιοδετείο, σε επιμέλεια Νίκου Λειβαδιώτη και Ράνιας Καμπουράκη
    «Τι κρύβει η σχολική μου τσάντα;» – Εργαστήριο δημιουργικών κατασκευών
►Circus Time! – Παράσταση τσίρκου – 9 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
► Εργαστήρια 7 μ.μ.-9 μ.μ.
    «Παιχνιδότοπος!» 
Διαδραστικά ομαδικά παραδοσιακά και μουσικοκινητικά παιχνίδια από τη Σχεδία στην Πόλη
    Παρουσίαση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής
    «Ένα ενθύμιο από τη Βαλκανική Πλατεία» – Εργαστήριο δημιουργικών κατασκευών από τη Σχεδία στην Πόλη
 ► «Αισώπου κόμιξ 2» (Ο ψεύτης βοσκός και άλλοι μύθοι) – Θεατρική παράσταση – 9 μ.μ.

Μποφίλιου, Μαργαρίτης, Φραγκούλης κ.α καλλιτέχνες στη φετινή «Βαλκανική Πλατεία»

Οι μύστες της ευκολίας ξαναχτύπησαν: Ναζισμός-Κομμουνισμός ένα και το αυτό! Κι άντε τώρα να ξεχωρίσεις τα προφανή και αυτονόητα από τις…
θηριώδεις κατασκευές και τις ερμηνευτικές απλουστεύσεις.

Ας το επιχειρήσουμε:

Ο Ναζισμός στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανατριχιαστική θέση περί υπεροχής της αρίας φυλής, την οποία και υποστήριξε εμπράκτως. Ολοκαύτωμα και ευγονική. Υπάρχει έστω και μία ένδειξη για ανάλογη στάση και συμπεριφορά του «Υπαρκτού Σοσιαλισμού» ή κάποια επεξεργασία των θεωρητικών του Μαρξισμού-Λενινισμού;

Οι σημερινοί νεοναζί υπάρχουν αμετανόητα αντισημίτες, καταφανώς εχθρικοί προς μετανάστες, πρόσφυγες και μειονότητες, ενώ δεν κρύβουν την δυσανεξία τους προς τον κοινοβουλευτισμό. Ανιχνεύεται κάτι ανάλογο στα υπαρκτά κομμουνιστικά κόμματα της σήμερον; Ως και τα εξόχως δογματικά εξ αυτών ομνύουν στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και συμπεριφέρονται απολύτως θεσμικά.

Το Σύμφωνο μη Επίθεσης μεταξύ ΕΣΣΔ και Ναζιστικής Γερμανίας (23.8.1939 ), γνωστό ως Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, είναι υπαρκτό. Κυνικά ο Στάλιν μοιράστηκε την Πολωνία με τον Χίτλερ, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλισε τον έλεγχο στις χώρες της Βαλτικής. Με το Σύμφωνο αυτό η ΕΣΣΔ διασφάλισε τουλάχιστον προσωρινά την αποφυγή πολεμικής εμπλοκής με την ναζιστική Γερμανία.

Όμως υπάρχει και ένα άλλο Σύμφωνο. Μεταξύ του Χίτλερ και των Δυτικών! Συγκεκριμένα, είχαν προηγηθεί οι προσπάθειες του Στάλιν να πείσει τους Δυτικούς να συστρατευθούν, ώστε να αντιμετωπιστεί η ναζιστική απειλή. Όμως τότε οι Ευρωπαίοι ακολουθούσαν πολιτική κατευνασμού έναντι του Χίτλερ, ευελπιστώντας ότι θα στραφεί πρωτίστως εναντίον της ΕΣΣΔ. Αποτέλεσμα της κατευναστικής αυτής πολιτικής ήταν το Σύμφωνο του Μονάχου (30.9.1938) μεταξύ Γερμανίας, Ιταλίας, Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας. Με βάση το Σύμφωνο αυτό παραδόθηκε στον Χίτλερ η Τσεχοσλοβακία.

Η σταλινική θηριωδία είναι υπαρκτή, προϊόν εγγενούς αυταρχισμού και αντιδημοκρατικής νοοτροπίας, που δεν επέτρεπε ελεύθερες εκλογές και δεν ανεχόταν το ελευθέρως εκφράζεσθαι. Εφ ω και ουκ ολίγα Κ.Κ. της Δύσης διαχώρισαν βαθμηδόν την θέση τους και κατήγγειλαν ευθέως τα δυναστικά καθεστώτα του «Υπαρκτού». Έτσι γεννήθηκε ο Ευρωκομμουνισμός και βλάστησαν ποικίλες εκδοχές της Αριστεράς.

Στις 2 Απριλίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε Ψήφισμα το οποίο ταυτίζει ναζισμό και σταλινισμό. Τότε οι ευρωβουλευτές της ΝΔ είχαν απόσχει από την ψηφοφορία, ενώ οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ​το είχαν καταψηφίσει. Σήμερα οι κ.Ε.Βενιζέλος και Α.Λοβέρδος συντάσσονται με την άποψη περί ταυτίσεως.

Οι βουλευτές της ΝΔ Κ. Καραμανλής (ο νεότερος) και Θ.Φορτσάκης χαρακτηρίζουν ανιστόρητους όσους ταυτίζουν τον Ναζισμό με τον Κομμουνισμό. Και σωστά θεωρούν ότι η χώρα μας έπρεπε να μετάσχει στο Συνέδριο της Εσθονίας και εκεί να προβάλει τον αντιρρητικό της λόγο.

Τέλος, ο αντικομμουνισμός ως πολιτική θέση είναι θεμιτός. Προσοχή: ως πολιτική θέση και όχι ως αποτύπωμα ολοκληρωτικής νοοτροπίας που απαγορεύει (π.χ. την λειτουργία Κομμουνιστικών Κομμάτων ) και ποινικοποιεί απόψεις και ιδέες.

Υ.Γ. Όσοι στηλιτεύουν τα ανελεύθερα καθεστώτα του «Υπαρκτού», καθώς και όσοι καταγγέλλουν την σταλινική θηριωδία και μνημονεύουν τις χιλιάδες των θυμάτων, καλά κάνουν. Θα ήταν χρήσιμο, όμως, να μην ξεχνούν τα θύματα των ποικίλων, αιματηρών επεμβάσεων της Δύσης ( από την Αποικιοκρατία μέχρι σήμερα), καθώς και την αμέριστη υποστήριξη της Δύσης σε δικτατορικά και ανελεύθερα καθεστώτα…

Γιάννης Τριάντης

Οι ανιστόρητοι, οι μύστες της ευκολίας και οι αμνήμονες…

Δείτε την Αννίτα Πάνια 20 χρόνια πριν (βίντεο)

Το

«Χρυσό Κουφέτο» (1995-98) ξεκίνησε να μεταδίδεται στο Μακεδονία TV, στη συνέχεια στο Tempo και τέλος στο Star. Δείτε μια εκπομπή από το 1996! Τα 90s ήταν η εποχή της!

Η Αννίτα έπειτα παρουσίασε την εκπομπή Σπάνια Πουλιά (1998-99), που προβαλλόταν από το Star και ήταν εκπομπή ταλέντων. Το 1999 παρουσίασε στον ΑΝΤ1 το σόου «Με Φόρα» μαζί με τον Βλάση Μπονάτσο.

{youtube}2Z7NzK-jnzQ{/youtube}

 E-Radio.gr 

Δείτε την Αννίτα Πάνια 20 χρόνια πριν (βίντεο)

Τάσος Παππάς

Στο ΠΑΣΟΚ ακόμη προσπαθούν να εντοπίσουν τις αιτίες που οδήγησαν το κόμμα τους από πρωταγωνιστή στην πολιτική ζωή του τόπου σε…
ρόλο κομπάρσου μέσα σε τρία χρόνια.

Κάτι φταίει γι’ αυτή τη μεγάλη ανατροπή.

Μία εκδοχή κατέθεσε η Φώφη Γεννηματά στη συνέντευξή της στη «Realnews» (20-8-2017): «Η “διαστολή” του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2015 ήταν ένα ακραίο πολιτικό φαινόμενο το οποίο στηρίχτηκε στο λαθρεμπόριο της απάτης, με δόσεις αυταπάτης».

◼ Επισήμανση πρώτη: Πράγματι, η εκτίναξη του ΣΥΡΙΖΑ από το 4% στο 36% ήταν ένα ακραίο πολιτικό φαινόμενο.

Μέσα σε λίγα χρόνια ένα λιλιπούτειο κόμμα (στην πραγματικότητα επρόκειτο για συνομοσπονδία φραξιών) καταγγελίας και διαμαρτυρίας εκτοξεύτηκε από την ερασιτεχνική κατηγορία στην επαγγελματική και πήρε το πρωτάθλημα (για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους).

Εκανε μεταγραφές υψηλού επιπέδου; Οχι. Με το ίδιο πολιτικό προσωπικό πορεύτηκε. Απλώς οι αντίπαλοί του έκαναν μοιραία λάθη, η ηγεσία του εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία, μίλησε πρώτη φορά για την προοπτική διακυβέρνησης (μέχρι τότε η ριζοσπαστική Αριστερά βολευόταν με τον ακτιβισμό και τις αναλύσεις επί παντός επιστητού) και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, ανέλπιστα για τα περισσότερα στελέχη του.

Μερικά μάλιστα, κυρίως αυτά που είχαν σημείο αναφοράς τις παραδοσιακές αντιλήψεις της ιστορικής Αριστεράς για το θέμα της διακυβέρνησης σε συνθήκες κρίσης, ήταν πολύ επιφυλακτικά: «Μήπως βιαζόμαστε; Μήπως πρέπει να αφήσουμε τους άλλους να τελειώσουν τη βρόμικη δουλειά;».

Εγινε ο χώρος φιλοξενίας των θυμωμένων οπαδών της σοσιαλδημοκρατίας, η ηγεσία της οποίας ούτε που κατάλαβε τι είχε διαπράξει και απέδωσε τη συντριβή στην ακατάσχετη δημαγωγία και στον επιθετικό λαϊκισμό του Τσίπρα.

◼ Επισήμανση δεύτερη: Το ακραίο αυτό πολιτικό φαινόμενο δεν συνέβη για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ακραίο πολιτικό φαινόμενο ήταν και το ΠΑΣΟΚ: από το 13% του 1974, στο 24% του 1977 και στο 48% του 1981. Μέσα σε επτά χρόνια το κόμμα-νάνος έγινε γίγαντας. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι ανάλογο στην Ευρώπη.

◼ Επισήμανση τρίτη: «Λαθρεμπόριο απάτης με δόσεις αυταπάτης», λέει η κ. Γεννηματά.

Στο ΠΑΣΟΚ δεν δικαιούνται να κατηγορούν άλλους για λαθρεμπόριο και αυταπάτες.

Ας ρίξουν μια ματιά στην ιδρυτική πράξη, στα γενέθλια κείμενα, στις διακηρύξεις, στις υποσχέσεις που έδωσαν, στις προσδοκίες που καλλιέργησαν, στα συμβόλαια που υπέγραψαν με τον ελληνικό λαό τη δεκαετία του ‘70 και μέχρι τον εκλογικό θρίαμβο του 1981 κι ας κάνουν τη σύγκριση με τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών τους.

Και του ΠΑΣΟΚ οι αυταπάτες, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε, ήταν τεράστιες. Ηταν όμως αυταπάτες (συγγνωστό λάθος) ή έχουμε να κάνουμε και στις δύο περιπτώσεις με συνειδητή εξαπάτηση;

◼ Το ερώτημα τώρα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει την πορεία του ΠΑΣΟΚ και θα έχει την τύχη του. Ας περιμένουμε. Η Ιστορία πάντως, παρά τα όσα περί του αντιθέτου λέγονται, μπορεί να επαναληφθεί…

efsyn.gr

Ακραία πολιτικά φαινόμενα…

Κόλαση! «Άναψε φωτιές» με το αποκαλυπτικό μαγιό της η  (βίντεο)

Η Νατάσα Καλογρίδη είναι λάτρης του instagram και ιδίως δημοσιεύει βιντεάκια και μάλιστα

χιουμοριστικά.
Αυτή τη φορά η ηθοποιός δημοσίευσε ένα βιντεάκι από την παραλία, όπου φορά ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι. Η Νατάσα μπορεί να δημοσίευε για να δείξει το αριστούργημα που έφτιαξε κάποιος στην άμμο, αλλά ποιος μπορεί να ξεκολλήσει τα μάτια του από το καλλίγραμμο κορμί της;

Κόλαση! «Άναψε φωτιές» με το αποκαλυπτικό μαγιό της η (βίντεο)

Ποια κρίση; Κρέμασαν 1.000 ευρώ σε κλαρίνο σε πανηγύρι για μια παραγγελιά (βίντεο)

Η κρίση δεν έχει επηρρεάσει καθόλου τους πρωταγωνιστές των εικόνων που σαρώνουν το διαδίκτυο. Τα χαρτονομίσματα των

50 ευρώ διαδέχονταν το ένα το άλλο…
Όλα έγιναν σε πανηγυρική βραδιά στα Τσιπιανά με τις σχετικές εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου και να προκαλούν ανάμεικτες αντιδράσεις. Στα βίντεο πρωταγωνιστεί μια μεγάλη παρέα που βρισκόταν εκεί από νωρίς, στα πρώτα τραπέζια. Κάποια στιγμή ορισμένοι σηκώθηκαν και έπεσε η παραγγελιά στον Γιώργο Βελισσάρη. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τα όσα θα ακολουθούσαν…

Βλέπετε πέρα από τον συνηθισμένο λουλουδοπόλεμο και τις σαμπάνιες, αυτή τη φορά είχαμε 1.000 ευρώ να καταλήγουν στο κλαρίνο του καλλιτέχνη. Τα χαρτονομίσματα πήραν τη θέση τους και το γλέντι φούντωσε με πολλούς να σχολιάζουν πως ο Γιώργος Βελισσάρης έγινε για ακόμα μία φορά ο λόγος που κάποιος ανοίχτηκε τόσο πολύ…

{youtube}rQT1h3c5tHk{/youtube}

{youtube}ZmAD_olQOPA{/youtube}

 

Πηγή: skaipatras.gr

Ποια κρίση; Κρέμασαν 1.000 ευρώ σε κλαρίνο σε πανηγύρι για μια παραγγελιά (βίντεο)

Αυτοί είναι οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα

Τους ορισμούς διαιτητών για τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τετάρτης η ΕΠΟ.

Αναλυτικά οι διαιτητές

Σάββατο, 26/8

Πλατανιάς-Ξάνθη (19:15)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)
ΒΟΗΘΟΙ: Λάμπρου (Ανατ. Αττικής), Σπυρόπουλος (Ανατ. Αττικής)

Παναιτωλικός-Ατρόμητος (19:15)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κομίνης (Θεσπρωτίας)
ΒΟΗΘΟΙ: Μπαλτάς (Αχαΐας), Πήττας (Ηλείας)

Λαμία-Ολυμπιακός (21:30)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
ΒΟΗΘΟΙ: Αλεξέας (Μεσσηνία), Βλάσσης (Λασιθίου)

Κυριακή, 27/8

Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (19:15)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)
ΒΟΗΘΟΙ: Νικολακάκης (Ηρακλείου), Κωνσταντίνος (Εύβοιας)

ΠΑΟΚ-Κέρκυρα (19:15)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)
ΒΟΗΘΟΙ: Σίπκας (Πέλλας), Χατζηνάκος (Δράμας)

Πανιώνιος-Απόλλων Σμύρνης (19:15)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τσαμούρης (Πειραιά)
ΒΟΗΘΟΙ: Καρσιώτης (Κορινθίας), Μπούξμπαουμ (Ανατ. Αττικής)

ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ (21:30)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αρετόπουλος (Τρικάλων)
ΒΟΗΘΟΙ: Κούλα (Ξάνθης), Γρεβένης (Χαλκιδικής)

Δευτέρα, 28/8

ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης (21:30)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)
ΒΟΗΘΟΙ: Ευθυμιάδης (Πιερίας), Μερκενίδης (Μακεδονίας)

Αυτοί είναι οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής στη Σούπερ Λίγκα

Γίνε εσύ το «μάτι» του Seleo, αποθηκεύοντας απλά έναν αριθμό!

Γίνε έσυ το «μάτι» του Seleo, αποθηκεύοντας απλά έναν αριθμό! 

Αναγνώστες του Seleo, συχνά επιθυμούν να καταγγείλουν ή να αναδείξουν ένα περιστατικό, για αυτό το λόγο σας δίνουμε την δυνατότητα η διαδικασία να γίνεται πιο άμεση.

Τώρα μπορείς να επικοινωνείς με το αγαπημένο σου ενημερωτικό site ακόμα πιο γρήγορα μέσω Viber και να στείλεις εικόνες & βίντεο από όπου κι αν βρίσκεσαι. 

Σήκωσε το κινητό σου, απαθανάτισε ο,τι βλέπεις, στείλ’ το μας μέσω Viber (χωρίς χρέωση) στο 6976938315 και θα το δημοσιεύσουμε στο Seleo.gr.

 

 

Γίνε εσύ το «μάτι» του Seleo, αποθηκεύοντας απλά έναν αριθμό!

Γραμματοσειρά
Αντίθεση